SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   Α’ Γυμνασίου

   Σχολικό έτος 2009 - 2010
Ενότητα 1 :
Γνωρίζω τον υπολογιστή

 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
 Το Υλικό του Υπολογιστή
 Εργονομία
 Η Ιστορία της Πληροφορίας και της
 Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες
της Πληροφορικής
Η Επιστήμη της Πληροφορικής

Αναπτύσσει μεθόδους, συλλογής,
 αποθήκευσης και επεξεργασίες δεδομένων
 με σκοπό την παραγωγή, αλλά και την
 μετάδοση, χρήσιμων πληροφοριών.
Απώτερος στόχος : από την συλλογή και
 επεξεργασία πληροφοριών για ένα
 συγκεκριμένο θέμα, θα αποκτηθεί η γνώση
 πάνω σε αυτό
Η Επιστήμη της Πληροφορικής
(συνέχεια)

Μελετά σε βάθος και με επιστημονικό τρόπο
 την σημασία των πληροφοριών, τη
 χρησιμότητά τους και τις πιθανές εφαρμογές
 τους σε διάφορες ανθρώπινες
 δραστηριότητες.

Το «απόλυτο» εργαλείο της επιστήμης είναι το
 Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Σύστημα.
... τα βασικά …

  Δεδομένα


      Επεξεργασία


          Πληροφορίες
Δεδομένα (Data)


Όλα εκείνα τα στοιχεία που λαμβάνει κάποιος
 με τις αισθήσεις του σε ένα περιβάλλον.

Τα δεδομένα μπορεί να είναι κείμενο, σύμβολα,
 εικόνες, ήχος, είτε συνδυασμός αυτών.
Επεξεργασία (Process)


Διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε
 πληροφορίες.

Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ποικίλες
 μορφές, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητη η
 εφαρμογή αριθμητικών πράξεων.
Πληροφορίες (Information)


Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των
 δεδομένων.
Ανατροφοδότηση


Ανατροφοδότηση, Ανάδραση – ή αλλιώς
 Κύκλος Επεξεργασίας Δεδομένων – έχουμε
 όταν πληροφορίες χρησιμοποιούνται για
 περαιτέρω επεξεργασία (ως στοιχεία εισόδου
 – δεδομένα) για την παραγωγή νέων
 πληροφοριών.
Ανάγκη για μηχανές επεξεργασίας
δεδομένων

Η απογραφή – χάρη στην υπολογιστική μηχανή
 του Herman Hollerith – του 1880 στις Η.Π.Α.,
 ολοκληρώθηκε σε 6 εβδομάδες.

Δίχως αυτήν, με χειρογραφική μέθοδο,
 υπολογίζεται ότι θα απαιτούνταν περίπου 12
 χρόνια και ενώ θα είχε πραγματοποιηθεί ήδη
 η απογραφή του 1890.
Herman Hollerith
Ερωτήσεις / Δραστηριότητες

 Να αναφέρετε παραδείγματα (τουλάχιστον 3)
 από την καθημερινότητα όπου διαφαίνεται η
 χρησιμότητα άμεσης και αποτελεσματικής
 επεξεργασίας των δεδομένων.
 Ποια η συμβολή του υπολογιστή στην
 παραγωγή πληροφοριών;
 Να βρείτε σύντομες μα και περιεκτικές
 πληροφορίες για τον Hollerith.
Το Υλικό του Υπολογιστή
Υπολογιστικό Σύστημα

 Υλικό  (Hardware)

 Λογισμικό  (Software)

 Χρήστης
    συστήματος
 (ανθρώπινος παράγοντας)
Υπολογιστικό Σύστημα (συνέχεια)

Υλικό
  Συσκευές  Εισόδου

  Κεντρική  Μονάδα

  Συσκευές  Εξόδου
Συσκευές Εισόδου

 Πληκτρολόγιο
 Ποντίκι
 Σαρωτής (Scanner)
 Camera (Video και φωτογραφική)
 Χειριστήριο παιχνιδιών (Joystick)
 Μικρόφωνο
Κεντρική Μονάδα

 Μητρική Κάρτα (Mother Board – Mobo)
 Επεξεργαστής

 (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)
 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (R.A.M.)
 Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive – HDD)
 Κάρτα Γραφικών (ή κάρτα Video)
Κεντρική Μονάδα (συνέχεια)

 Τροφοδοτικό
 B.I.O.S.
     (Basic Input Output System)
 Κάρτα Ήχου
 Κάρτα Δικτύου
 Μπαταρία
 Οδηγός CD / DVD
 Οδηγός Δισκετών (Floppy)
Συσκευές Εξόδου
 Οθόνη
 – CRT (Cathode Ray Tube)
 – LCD (Liquid Crystal Display)
 – TFT
 Ηχεία
 Εκτυπωτής
 – Dot-matrix (κρουστικός ή ακίδων)
 – Laser
 – Inkjet (Ψεκασμού μελάνης)
Είδη υπολογιστών

 Υπερυπολογιστές   (Supercomputers)
 … ερευνητικά κέντρα, τον στρατό, κρατικές
 υπηρεσίες, τις υπηρεσίες διαστήματος
 Μεγάλα  Συστήματα (Mainframes ή Servers)
 … τράπεζες, βιομηχανίες, διαδίκτυο, κ.α.
 Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal
 Computers – PCs)
 Ενσωματωμένα Συστήματα
Προσωπικοί Υπολογιστές


 Επιτραπέζιοι(Desktop)
 Φορητοί (Laptops ή Notebooks)
 Netbooks
 Παλάμης (Palmtops)
Ερωτήσεις / Δραστηριότητες

 Με ποιες συσκευές επιτυγχάνεται η εισαγωγή
 δεδομένων και εξαγωγή πληροφοριών σε
 ένα υπολογιστικό σύστημα;
 Σε τί χρησιμεύουν τα αποθηκευτικά μέσα;
 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Desktop και
 Laptop PC;
Εργονομία

Ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο
 άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το
 περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα
 με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή.
Εργονομία (συνέχεια)

Μελετά τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται
 οι διάφορες συσκευές, τα εργαλεία και
 οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος
 καθώς και τη διάταξη και τοποθέτησή τους
 στο χώρο εργασίας, ώστε να αποβούν
 ευχάριστα και αποδοτικά για αυτόν, χωρίς
 όμως να βλάψουν την υγεία του.
Απλοί κανόνες

 Ορθή στάση εργασίας
 Συχνά διαλείμματα
 Καθημερινή γυμναστική
 Οθόνη
 –  Στο ίδιο ύψος με τα μάτια
 –  Να ρυθμιστούν κατάλληλα οι ρυθμίσεις
     Φωτεινότητα
     Ανάλυση
Ερωτήσεις / Δραστηριότητες

 Ποιος ο σκοπός της Εργονομίας και ποια η
 σημασία της στην καθημερινότητά μας;
 Τί πρέπει να προσέχει ένα χρήστης /
 χειριστής Υπολογιστικού Συστήματος;
 Τί γνωρίζετε για τις οθόνες και τα
 χαρακτηριστικά τους;
Η Ιστορία της Πληροφορίας και
της Πληροφορικής
Αριστοφάνης


  «Η ανάγκη είναι η αιτία γέννησης
       της τεχνολογίας»
Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας
του Αυτόματου Υπολογισμού

 Πρώτος κύκλος
 (Από την αρχαιότητα μέχρι τη δεκαετία του
 1930) :

 –  Άβακας

 –  Μηχανισμός Αντικυθήρων
Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας
του Αυτόματου Υπολογισμού

 Δεύτερος κύκλος
 (μέχρι τη δεκαετία του ‘50) :

 –  Μηχανές θηρία που κάνουν χρήση των
   Ηλεκτρονικών Λυχνιών

 –  ENIAC (1943) : ο πρώτος Η/Υ γενικής χρήσης
Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας
του Αυτόματου Υπολογισμού

 Τρίτος κύκλος
 (μέχρι σήμερα) :

 –  Τρανζίστορ
 –  Ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip)
 –  Μεγαλύτερες δυνατότητες
 –  Μικρότερο μέγεθος
 –  Εμπορική χρήση (προσωπική χρήση)
… είναι νέο φρούτο

  Τάλως
  Isaac Asimov
  Charles Babbage
  Augusta Ada Byron
  George Boole
  Claude Shannon
  Alan Turing
  John Von Neumann (αρχιτεκτονική, EDVAC)
  John Vincent Atanasof
Isaac Asimov
Ερωτήσεις / Δραστηριότητες

 Γιαποιους λόγους άρχισε ο άνθρωπος να
 δημιουργεί εργαλεία;
 Να βρείτε πληροφορίες για το έργο και της
 συμβολή τους στην Πληροφορική των
 κάτωθι:
 –  George Boole
 –  Isaac Asimov
 Τάλως;!;

More Related Content

What's hot

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστήςΟ ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστήςEleni Kabaraki
 
εργασια για τους υπολογιστες
εργασια για τους υπολογιστεςεργασια για τους υπολογιστες
εργασια για τους υπολογιστεςekpaideytikos
 
δραστηριότητα εικονικό μουσείο
δραστηριότητα εικονικό μουσείοδραστηριότητα εικονικό μουσείο
δραστηριότητα εικονικό μουσείοarmekka
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσipoutis
 
Η εξέλιξη του υπολογιστή
Η εξέλιξη του υπολογιστήΗ εξέλιξη του υπολογιστή
Η εξέλιξη του υπολογιστήNek Far
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes aorfeasaefr
 
ντομαρης
ντομαρηςντομαρης
ντομαρηςgiorgosxd
 
το υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστητο υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστηevisakka
 

What's hot (9)

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστήςΟ ηλεκτρονικός υπολογιστής
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
 
εργασια για τους υπολογιστες
εργασια για τους υπολογιστεςεργασια για τους υπολογιστες
εργασια για τους υπολογιστες
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
 
δραστηριότητα εικονικό μουσείο
δραστηριότητα εικονικό μουσείοδραστηριότητα εικονικό μουσείο
δραστηριότητα εικονικό μουσείο
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
 
Η εξέλιξη του υπολογιστή
Η εξέλιξη του υπολογιστήΗ εξέλιξη του υπολογιστή
Η εξέλιξη του υπολογιστή
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
ντομαρης
ντομαρηςντομαρης
ντομαρης
 
το υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστητο υλικο του υπολογιστη
το υλικο του υπολογιστη
 

Viewers also liked (20)

IT [B Gymnasiou] ENOTHTA B1
IT [B Gymnasiou]  ENOTHTA B1IT [B Gymnasiou]  ENOTHTA B1
IT [B Gymnasiou] ENOTHTA B1
 
Mixanismos
MixanismosMixanismos
Mixanismos
 
Khbd
KhbdKhbd
Khbd
 
Tours To Egypt
Tours To EgyptTours To Egypt
Tours To Egypt
 
Alan turing
Alan turingAlan turing
Alan turing
 
Communication skills
Communication skillsCommunication skills
Communication skills
 
Baitrinhdien
BaitrinhdienBaitrinhdien
Baitrinhdien
 
Mohsin saifi
Mohsin saifiMohsin saifi
Mohsin saifi
 
Fax ip pbx (eternity)
Fax ip pbx (eternity)Fax ip pbx (eternity)
Fax ip pbx (eternity)
 
ταλως
ταλωςταλως
ταλως
 
IT [C Gymnasiou] ENOHTHTA B1
IT [C Gymnasiou]  ENOHTHTA B1IT [C Gymnasiou]  ENOHTHTA B1
IT [C Gymnasiou] ENOHTHTA B1
 
Tutorial sap v11
Tutorial sap v11Tutorial sap v11
Tutorial sap v11
 
Gomer
GomerGomer
Gomer
 
Sanpham
SanphamSanpham
Sanpham
 
HTML [from web] epilogis a kai b lyceiou - bmichal version 1
HTML [from web]  epilogis a kai b lyceiou - bmichal version 1HTML [from web]  epilogis a kai b lyceiou - bmichal version 1
HTML [from web] epilogis a kai b lyceiou - bmichal version 1
 
Sleeveface & Dear Photograph
Sleeveface & Dear PhotographSleeveface & Dear Photograph
Sleeveface & Dear Photograph
 
Atelier doctorants Active Learning
Atelier doctorants Active LearningAtelier doctorants Active Learning
Atelier doctorants Active Learning
 
Atelier Boostez votre culture générale
Atelier Boostez votre culture généraleAtelier Boostez votre culture générale
Atelier Boostez votre culture générale
 
Facebook en BU
Facebook en BUFacebook en BU
Facebook en BU
 
International marketing
International marketingInternational marketing
International marketing
 

Similar to IT [A gymnasiou] ENOTHTA A1

Γνωρίζω τον υπολογιστή
Γνωρίζω τον υπολογιστήΓνωρίζω τον υπολογιστή
Γνωρίζω τον υπολογιστήstrpan80
 
πληροφορική_α_γυμνασίου.ppt
πληροφορική_α_γυμνασίου.pptπληροφορική_α_γυμνασίου.ppt
πληροφορική_α_γυμνασίου.pptAkis Karavetsios
 
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsx
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsxΠαρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsx
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsxYannisKiomourtzis
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes aorfeasaefr
 
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"Ιωάννης Σαρημπαλίδης
 
ερερ2012
ερερ2012ερερ2012
ερερ2012lyknikai
 
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές ΠροσεγγίσειςΥλικό Υπολογιστών: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές ΠροσεγγίσειςNikolos Dimitris
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1Rania Petri
 
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΤεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνTheodoros Leftheroudis
 
το υλικό του υπολογιστή
το υλικό του υπολογιστήτο υλικό του υπολογιστή
το υλικό του υπολογιστήEvi Tzanne
 
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1Stathis Gourzis
 
υλικό του υπολογιστή
υλικό του υπολογιστή υλικό του υπολογιστή
υλικό του υπολογιστή pkarkaveli
 
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)thanslide
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσipoutis
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσipoutis
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσipoutis
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσipoutis
 
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικό
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικόΓνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικό
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικόGeorge Atmatsidis
 
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσειςpapavasi
 

Similar to IT [A gymnasiou] ENOTHTA A1 (20)

Γνωρίζω τον υπολογιστή
Γνωρίζω τον υπολογιστήΓνωρίζω τον υπολογιστή
Γνωρίζω τον υπολογιστή
 
πληροφορική_α_γυμνασίου.ppt
πληροφορική_α_γυμνασίου.pptπληροφορική_α_γυμνασίου.ppt
πληροφορική_α_γυμνασίου.ppt
 
For1
For1For1
For1
 
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsx
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsxΠαρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsx
Παρουσίαση Κιομουρτζής 19-6-2023.ppsx
 
Informatic notes a
Informatic notes aInformatic notes a
Informatic notes a
 
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"
Παρουσίαση του μαθήματος "Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"
 
ερερ2012
ερερ2012ερερ2012
ερερ2012
 
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές ΠροσεγγίσειςΥλικό Υπολογιστών: Διδακτικές Προσεγγίσεις
Υλικό Υπολογιστών: Διδακτικές Προσεγγίσεις
 
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
Τεχνολογία Επικοινωνιών - Κεφ.1
 
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΤεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 
το υλικό του υπολογιστή
το υλικό του υπολογιστήτο υλικό του υπολογιστή
το υλικό του υπολογιστή
 
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1
Σχεδίαση Προγράμματος Pascal - 1
 
υλικό του υπολογιστή
υλικό του υπολογιστή υλικό του υπολογιστή
υλικό του υπολογιστή
 
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
για παρουσιαση στην ταξη (α γυμνασιου)
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
 
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσεξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
εξελιξεισ στην πληροφορικη και στουσ υπολογιστεσ
 
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικό
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικόΓνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικό
Γνωρίζω την ιστορία του υπολογιστή την εργονομία και το λογισμικό
 
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις
002 μαθημα εφ_πληρ_απαντήσεις
 

Recently uploaded

Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούΜάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούCarolineAuster1
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 

Recently uploaded (20)

Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούΜάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 

IT [A gymnasiou] ENOTHTA A1

 • 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009 - 2010
 • 2. Ενότητα 1 : Γνωρίζω τον υπολογιστή  Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής  Το Υλικό του Υπολογιστή  Εργονομία  Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
 • 3.
 • 5. Η Επιστήμη της Πληροφορικής Αναπτύσσει μεθόδους, συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίες δεδομένων με σκοπό την παραγωγή, αλλά και την μετάδοση, χρήσιμων πληροφοριών. Απώτερος στόχος : από την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα αποκτηθεί η γνώση πάνω σε αυτό
 • 6. Η Επιστήμη της Πληροφορικής (συνέχεια) Μελετά σε βάθος και με επιστημονικό τρόπο την σημασία των πληροφοριών, τη χρησιμότητά τους και τις πιθανές εφαρμογές τους σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Το «απόλυτο» εργαλείο της επιστήμης είναι το Ηλεκτρονικό Υπολογιστικό Σύστημα.
 • 7. ... τα βασικά … Δεδομένα Επεξεργασία Πληροφορίες
 • 8. Δεδομένα (Data) Όλα εκείνα τα στοιχεία που λαμβάνει κάποιος με τις αισθήσεις του σε ένα περιβάλλον. Τα δεδομένα μπορεί να είναι κείμενο, σύμβολα, εικόνες, ήχος, είτε συνδυασμός αυτών.
 • 9. Επεξεργασία (Process) Διαδικασία μετατροπής δεδομένων σε πληροφορίες. Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ποικίλες μορφές, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητη η εφαρμογή αριθμητικών πράξεων.
 • 10. Πληροφορίες (Information) Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • 11. Ανατροφοδότηση Ανατροφοδότηση, Ανάδραση – ή αλλιώς Κύκλος Επεξεργασίας Δεδομένων – έχουμε όταν πληροφορίες χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία (ως στοιχεία εισόδου – δεδομένα) για την παραγωγή νέων πληροφοριών.
 • 12. Ανάγκη για μηχανές επεξεργασίας δεδομένων Η απογραφή – χάρη στην υπολογιστική μηχανή του Herman Hollerith – του 1880 στις Η.Π.Α., ολοκληρώθηκε σε 6 εβδομάδες. Δίχως αυτήν, με χειρογραφική μέθοδο, υπολογίζεται ότι θα απαιτούνταν περίπου 12 χρόνια και ενώ θα είχε πραγματοποιηθεί ήδη η απογραφή του 1890.
 • 14. Ερωτήσεις / Δραστηριότητες  Να αναφέρετε παραδείγματα (τουλάχιστον 3) από την καθημερινότητα όπου διαφαίνεται η χρησιμότητα άμεσης και αποτελεσματικής επεξεργασίας των δεδομένων.  Ποια η συμβολή του υπολογιστή στην παραγωγή πληροφοριών;  Να βρείτε σύντομες μα και περιεκτικές πληροφορίες για τον Hollerith.
 • 15. Το Υλικό του Υπολογιστή
 • 16. Υπολογιστικό Σύστημα  Υλικό (Hardware)  Λογισμικό (Software)  Χρήστης συστήματος (ανθρώπινος παράγοντας)
 • 17. Υπολογιστικό Σύστημα (συνέχεια) Υλικό Συσκευές Εισόδου Κεντρική Μονάδα Συσκευές Εξόδου
 • 18. Συσκευές Εισόδου  Πληκτρολόγιο  Ποντίκι  Σαρωτής (Scanner)  Camera (Video και φωτογραφική)  Χειριστήριο παιχνιδιών (Joystick)  Μικρόφωνο
 • 19. Κεντρική Μονάδα  Μητρική Κάρτα (Mother Board – Mobo)  Επεξεργαστής (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)  Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (R.A.M.)  Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive – HDD)  Κάρτα Γραφικών (ή κάρτα Video)
 • 20. Κεντρική Μονάδα (συνέχεια)  Τροφοδοτικό  B.I.O.S. (Basic Input Output System)  Κάρτα Ήχου  Κάρτα Δικτύου  Μπαταρία  Οδηγός CD / DVD  Οδηγός Δισκετών (Floppy)
 • 21. Συσκευές Εξόδου  Οθόνη – CRT (Cathode Ray Tube) – LCD (Liquid Crystal Display) – TFT  Ηχεία  Εκτυπωτής – Dot-matrix (κρουστικός ή ακίδων) – Laser – Inkjet (Ψεκασμού μελάνης)
 • 22.
 • 23. Είδη υπολογιστών  Υπερυπολογιστές (Supercomputers) … ερευνητικά κέντρα, τον στρατό, κρατικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες διαστήματος  Μεγάλα Συστήματα (Mainframes ή Servers) … τράπεζες, βιομηχανίες, διαδίκτυο, κ.α.  Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers – PCs)  Ενσωματωμένα Συστήματα
 • 24. Προσωπικοί Υπολογιστές  Επιτραπέζιοι(Desktop)  Φορητοί (Laptops ή Notebooks)  Netbooks  Παλάμης (Palmtops)
 • 25. Ερωτήσεις / Δραστηριότητες  Με ποιες συσκευές επιτυγχάνεται η εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή πληροφοριών σε ένα υπολογιστικό σύστημα;  Σε τί χρησιμεύουν τα αποθηκευτικά μέσα;  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Desktop και Laptop PC;
 • 26. Εργονομία Ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του καθώς και με τα αντικείμενα με τα οποία έρχεται σε καθημερινή επαφή.
 • 27. Εργονομία (συνέχεια) Μελετά τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται οι διάφορες συσκευές, τα εργαλεία και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθώς και τη διάταξη και τοποθέτησή τους στο χώρο εργασίας, ώστε να αποβούν ευχάριστα και αποδοτικά για αυτόν, χωρίς όμως να βλάψουν την υγεία του.
 • 28.
 • 29. Απλοί κανόνες  Ορθή στάση εργασίας  Συχνά διαλείμματα  Καθημερινή γυμναστική  Οθόνη – Στο ίδιο ύψος με τα μάτια – Να ρυθμιστούν κατάλληλα οι ρυθμίσεις  Φωτεινότητα  Ανάλυση
 • 30. Ερωτήσεις / Δραστηριότητες  Ποιος ο σκοπός της Εργονομίας και ποια η σημασία της στην καθημερινότητά μας;  Τί πρέπει να προσέχει ένα χρήστης / χειριστής Υπολογιστικού Συστήματος;  Τί γνωρίζετε για τις οθόνες και τα χαρακτηριστικά τους;
 • 31. Η Ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής
 • 32. Αριστοφάνης «Η ανάγκη είναι η αιτία γέννησης της τεχνολογίας»
 • 33. Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας του Αυτόματου Υπολογισμού  Πρώτος κύκλος (Από την αρχαιότητα μέχρι τη δεκαετία του 1930) : – Άβακας – Μηχανισμός Αντικυθήρων
 • 34. Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας του Αυτόματου Υπολογισμού  Δεύτερος κύκλος (μέχρι τη δεκαετία του ‘50) : – Μηχανές θηρία που κάνουν χρήση των Ηλεκτρονικών Λυχνιών – ENIAC (1943) : ο πρώτος Η/Υ γενικής χρήσης
 • 35. Οι τρεις κύκλοι της Ιστορίας του Αυτόματου Υπολογισμού  Τρίτος κύκλος (μέχρι σήμερα) : – Τρανζίστορ – Ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) – Μεγαλύτερες δυνατότητες – Μικρότερο μέγεθος – Εμπορική χρήση (προσωπική χρήση)
 • 36. … είναι νέο φρούτο  Τάλως  Isaac Asimov  Charles Babbage  Augusta Ada Byron  George Boole  Claude Shannon  Alan Turing  John Von Neumann (αρχιτεκτονική, EDVAC)  John Vincent Atanasof
 • 38. Ερωτήσεις / Δραστηριότητες  Γιαποιους λόγους άρχισε ο άνθρωπος να δημιουργεί εργαλεία;  Να βρείτε πληροφορίες για το έργο και της συμβολή τους στην Πληροφορική των κάτωθι: – George Boole – Isaac Asimov  Τάλως;!;