SlideShare a Scribd company logo
ISO 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR Fırat ÖZEL PARS Eğitim & Danışmanlık
Ben Kimim ?
Neden Burdayız ?
Meali ?
KAPSAM Yeterlilik 1., 2. ,3. taraf Deney ve kalibrasyon ISO 9001
Yönetim Şartları
KİMSİN ?TANIMLA !
Tanımlama
(((Lütfen!)))
Yönetim Sistemi
Yönetim Sistemi Politika, sistem, program, prosedürvetalimatlar Politikada; HatasızprofesyonelçalışmavemüşteriyeverilendeneyvekalibrasyonhizmetininkalitesinedairIaboratuvaryönetiminintaahhüdü Laboratuvaryönetiminin, vereceğihizmetin standard ileilgilibeyanı Kalitesistemininhedefleri Deneyçalışmalarındagörevalanbütünlaboratuvarpersonelinin, kalitedokümantasyonunuöğrenmelerivepolitikaveprosedürleriçalışmalarsırasındauygulamalarşartı Laboratuvaryönetimininbustandardauygunluklailgilibeyanı
Doküman ???
Dokümantasyon Prosedür Onaylama, yayınlama, değişiklik / güncelleme, bulunabilirlik, İmha / işaretleme Tanımlama
Hadi !
Talep, Teklif ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Taleplerin, tekliflerinveyasözleşmeleringözdengeçirilmesiiçinprosedür Tarifedilmiş, dokümanhalinegetirilmişveanlaşılmış… Metodunseçimi vemetodlarınmüşterilerininşartlarınısağlayabilecekdurumdaolması… Taşeronaverilenher türlüişi de kapsamalı… Herhangibirsapmaolduğundamüşteriyebilgi…
Senin Kadar İyi mi ?
Taşeron ile Çalışma Standart şartlarını karşılayan taşeron… taşeronunyaptığıişlerdenmüşterisinekarşısorumlu… Taşeronların yaptığı çalışmaların uygunluğunugösterenkayıtlarınmuhafazası
Satın Alma Prosedür Şartname / Spesifikasyon, vb tanımlamalar Tedarikçilerin değerlendirilmesi Değerlendirme kayıtlarının ve Tedarikçi listesinin oluşturulması
Ne Gördüm ?
Gerçekte Neler Var ?
Müşteri Sevilir
Müşteri ve Hizmet «Laboratuvar, müşterileriveyamüşteritemsilcileriiletaleplerineaçıklıkkazandırmalarveyapılanişleilgililaboratuvarperformansınıizlemeleriiçin, diğermüşterilerekarşıgizliliğisağlamakkoşuluyla, işbirliğiyapmalıdır.»
Kaçma !
Şikayetler «Laboratuvar, müşterilerdenveyadiğerilgililerdengelenşikayetlerinçözümlenmesiiçinbirpolitikayaveprosedüresahipolmalıdır. Şikayetlerin, incelemelerinvelaboratuvartarafındanyapılandüzelticifaaliyetlerintamamıkaydedilmelidir.»
Ne yapmalı ?
Uygun Olmayan Hizmet Prosedür kapsamı; sorumluluklarınveyetkilerinbelirlenmesiniveönlemlerintarifedilmesinivealınmasını; önemdeğerlendirmesininyapılmasını; Karar ve düzelticifaaliyetlerinyapılmasını; Gerektiğinde, müşterininbilgilendirilmesi/işingeriçekilmesini; e) Durdurulanveyayenilenecek iş için yetkilendirilmesi/ sorumlulukları
Düşerek öğrenmek ?
Düzeltici Faaliyet Prosedür içeriği; Kök neden analizi Faaliyet seçimi Faaliyetlerin uygulanması Sonuç izlemesi İlave tedbirler
Tepmesin !
NE OLDU ?
Kayıtların Kontrolü Tanımlanması, toplanması, tasnifedilmesi, ulaşılabilirliği, dosyalanması, depolanması, idamesiveeldençıkarılmasıiçinprosedür Muhafaza edilmesi / Sürelerin belirlenmesi Değişiklikler
Uygun musun ?
İç Denetim Yıllık döngü Eğitimli denetçiler / planlı bir denetim programı Düzeltici faaliyetler Müşteriyi etkileyen hallerde… Kayıtların oluşturulması
YGG
YGG Konuları Politikaveprosedürlerinuygunluğu; Yöneticiveyönlendiricipersonelinraporları; En son içtetkiksonuçlar; Düzelticiveönleyicifaaliyetler; Dışkuruluşlartarafındanyapılandeğerlendirmeler; Laboratuvarlararasıkarşılaştırmaveyayeterlikdeneylerininsonuçları, yapılançalışmalarınhacmindekiveçeşidindekideğişiklikler, müşteridengelengeribeslemebilgileri; Şikayetler; Kalitekontrolfaaliyetleri, kaynaklarveelemaneğitimigibidiğerilgilietkenler.
Teknik Şartlar
Etkileyen Nedir ?
Etkileyen Faktörler İnsanfaktörü (Madde 5.2); Yerleşimveçevrekoşulları (Madde 5.3); Deneyvekalibrasyonmetotlarıvebumetotlarıngeçerlikılınması (Madde 5.4); Cihazlar (Madde 5.5); Ölçümizlenebilirliği (Madde 5.6); Numune alma (Madde 5. 7); Deneyvekalibrasyonmalzemelerinintaşınması (Madde 5.8).
Kim bu ?
Çevresel Etkiler ?
Yöntem ?
Cihazlar ?
ÖLÇÜMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ
Numunelerin Taşınması ve Nakli
Sonuçların Kalitesinin Temini
SONUÇLARIN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ Ne Yazmalı ?
İletişim0 507 454 33 57firatozel@gmail.comwww.facebook.com/firatozel

More Related Content

Similar to Iso 17025 2

BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOGBBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
BBS Cert
 
ISO 14001 2015
ISO 14001 2015ISO 14001 2015
ISO 14001 2015
Firat Ozel
 
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumuKaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
kayaemerk
 
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdfKALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
mbulent73
 
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyonmeaslan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
B35 Yapı
 
ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
Fırat Özel
 
Maksema Hizmetlerimizden Bazıları
Maksema Hizmetlerimizden BazılarıMaksema Hizmetlerimizden Bazıları
Maksema Hizmetlerimizden BazılarıEgecan Deniz
 
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMUBTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRisk Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim Hizmetleri
 
Toplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite YonetimiToplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite Yonetimi
Tur Kan
 
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptxMükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
Mustafa Said YILDIZ
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
Fırat Özel
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
Fırat Özel
 
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkayaHi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Ayşem Ece YALÇINKAYA
 
Kalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemiKalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemi
faruk mirasyedi
 
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunum
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunumKurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunum
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunumilker serdar
 
Kalite kys akr
Kalite kys akrKalite kys akr
Kalite kys akr
GÜRKAN AKKAN
 

Similar to Iso 17025 2 (20)

Iso 9001 2008
Iso 9001 2008Iso 9001 2008
Iso 9001 2008
 
BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOGBBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
BBS BELGELENDİRME A.S. KATALOG
 
ISO 14001 2015
ISO 14001 2015ISO 14001 2015
ISO 14001 2015
 
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumuKaya hoca bodrum kalite sunumu
Kaya hoca bodrum kalite sunumu
 
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdfKALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
KALİTE KONTROL YONETİM SİSTEMLERİ SUNUM.pdf
 
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyonmeaslan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
measlan iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi sertifikasyon
 
ISO 9001 2008
ISO 9001 2008 ISO 9001 2008
ISO 9001 2008
 
Temel kalite eğitimi
Temel kalite eğitimiTemel kalite eğitimi
Temel kalite eğitimi
 
Maksema Hizmetlerimizden Bazıları
Maksema Hizmetlerimizden BazılarıMaksema Hizmetlerimizden Bazıları
Maksema Hizmetlerimizden Bazıları
 
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMUBTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
BTRISK ISO27001 UYGULAMA EGITIMI SUNUMU
 
Toplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite YonetimiToplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite Yonetimi
 
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptxMükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
Mükemmeliyet Antalya MSaidYıldız 161222.pptx
 
Iso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumuIso 9001 kys sunumu
Iso 9001 kys sunumu
 
Iso 9001 2015
Iso 9001 2015Iso 9001 2015
Iso 9001 2015
 
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkayaHi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
Hi̇zmette kali̇te yöneti̇m si̇stemi̇ ayşem ece yalçinkaya
 
Kalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemiKalite yönetim sistemi
Kalite yönetim sistemi
 
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunum
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunumKurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunum
Kurumsal yöneti̇m derecelendi̇rme i̇lk sunum
 
Kalite kys akr
Kalite kys akrKalite kys akr
Kalite kys akr
 
Iso 17025 2
Iso 17025  2Iso 17025  2
Iso 17025 2
 
ISO 17025
ISO 17025ISO 17025
ISO 17025
 

More from Fırat Özel

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
Fırat Özel
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
Fırat Özel
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
Fırat Özel
 
5 s
5 s5 s
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
Fırat Özel
 
Bsci
BsciBsci
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
Fırat Özel
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıFırat Özel
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
Fırat Özel
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
Fırat Özel
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
Fırat Özel
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıFırat Özel
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
Fırat Özel
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiFırat Özel
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe notFırat Özel
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
Fırat Özel
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
Fırat Özel
 

More from Fırat Özel (20)

8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
 
BRC IOP
BRC IOPBRC IOP
BRC IOP
 
Depolama Amazon.com
Depolama Amazon.comDepolama Amazon.com
Depolama Amazon.com
 
5 s
5 s5 s
5 s
 
6 sigma
6 sigma6 sigma
6 sigma
 
Bsci
BsciBsci
Bsci
 
ISO 10002
ISO 10002ISO 10002
ISO 10002
 
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığıMutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
Mutlu i̇nsanların 20 alışkanlığı
 
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi EğitimiISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
ISO 19011 İc Denetçi Eğitimi
 
Hedef planlama
Hedef planlamaHedef planlama
Hedef planlama
 
Cam Kontrolü
Cam KontrolüCam Kontrolü
Cam Kontrolü
 
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj StandardıBRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
BRC IOP / Gıda Ambalaj Standardı
 
Dünya Kahvaltilari
Dünya KahvaltilariDünya Kahvaltilari
Dünya Kahvaltilari
 
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
 
Iso 22002
Iso 22002Iso 22002
Iso 22002
 
Kaizen
KaizenKaizen
Kaizen
 
Haccp türkçe not
Haccp türkçe notHaccp türkçe not
Haccp türkçe not
 
Eu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatıEu food law ab gıda mevzuatı
Eu food law ab gıda mevzuatı
 
Peynir üretimi
Peynir üretimiPeynir üretimi
Peynir üretimi
 
BRC 6 Taslak
BRC 6 TaslakBRC 6 Taslak
BRC 6 Taslak
 

Iso 17025 2