SlideShare a Scribd company logo
Deel 4 Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD
Innovatievermogen (1) Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboek H4 Innovatievermogen: De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren.
Innovatievermogen (2) Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen: : Onderzoek Resources connection (2004): Het innovatieboek H4
Innovatievermogen (3) Elementen van het innovatievermogen, volgens innovatie literatuur: En waar moeten die medewerkers, strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboek H4 Tidd, Bessant, Pavitt (2003) Strategische context Relaties buiten de organisatie Innovatie faciliteren en implementeren Organisatie structuur en cultuur Gaspersz (2002) Leiderschap Uitdaging en creatieve spanning Tolerantie voor mislukkingen Diversiteit Ondernemerschap Kennisdeling en kruisbestuiving Tijd Kennis EIM (2001) Medewerkers Strategie Bedrijfscultuur Organisatiestructuur Beschikbaarheid van middelen Netwerkactiviteiten
Innovatievermogen (4) De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld: §4.1 De juiste mensen Ondernemer Medewerkers Cultuur §4.2  Heldere afspraken Strategie Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten §4.3  Toegang tot hulpmiddelen Kennis Netwerk Middelen Het innovatieboek H4
Foto: morguefile Het innovatieboek §4.1 Ondernemer 4.1 De juiste mensen Medewerkers Cultuur
Ondernemer Ondernemen ≠ Managen Innovatieve ondernemers hebben… Visie Ambitie Zelfvertrouwen Vitaliteit Het innovatieboek §4.1
Medewerkers Intern ondernemerschap: Buiten gebaande paden durven denken en handelen. Signaleren van trends & oppakken signalen Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen Diversiteit Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden. Non-conformisten Het innovatieboek §4.1
Flexibel en vrij in handelen Intern  Extern Gericht gericht Stabiel en gericht op beheersing Adhocratie Markt Familie Hiërarchie Product/oplossingsgericht Creativiteit, lef Opportunisme Bestaansrecht bewijzen Salaris: belediging Pers. ontwikkeling Mens/ relatiegericht Keuzes Consensus Samenwerking Vechtteams Leiderschap Beheersgericht Procedures Verantwoordelijkheden Formele criteria creativiteit teams in goede banen leiden Resultaatgericht optimistisch Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Het innovatieboek §4.1
Cultuur (2) Wat is de beste cultuur? Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus. tijd omzet pionier volwassen groei neergang Adhocracy Familie Hiërarchie Markt Het innovatieboek §4.1
Cultuur (3) Kenmerken van een innovatieve cultuur: Toekomstgericht en extern gericht Open Tolerant voor mislukking De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open. ‘ To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.’ (Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica) Het innovatieboek §4.1
Het innovatieboek §4.2 Strategie 4.2 Heldere afspraken Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten
Strategie (1) Huidige situatie De toekomstige organisatie Gewenste situatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek §4.2 Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie
Strategie (2) De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff): Markt: op WIE richten wij ons? Product: WAT bieden wij aan? Technologie / competenties: HOE doen we dit? … . en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie. Product Markt Technologie/ competenties Business scope Business domain Het innovatieboek §4.2
Organisatiestructuur (1) Structuurkenmerken innovatieve organisatie: Weinig regels en procedures Weinig managementlagen Multifunctionele teams Taken uitdagend en afwisselend Veel autonomie Beloning innovatief gedrag (De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek §4.2
Organisatiestructuur (2) Rigide organisatie Planmatige organisatie Flexibele organisatie flexibiliteit bestuurbaarheid beperkt sterk laag hoog Chaotische organisatie proces van revitalisering proces van routinisatie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Gradatie van omgevings-turbulentie (Volberda, 2004) Het innovatieboek §4.2
Innovatie-instrumenten (1) Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: a. Proces b. Stuurinformatie c. Besluitvorming Grote organisaties waarin veel geïnnoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek §4.2
Innovatie-instrumenten (2) Ad a. De inrichting van het innovatieproces: Standaard fasering Mijlpalen Voorgedefinieerde deliverables Het innovatieboek §4.2
Innovatie-instrumenten (3) Ad. c. Besluitvorming: Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLA’s) Projectenkalender Voortgang en status rapportages Escalatie van problemen Het innovatieboek §4.2
Het innovatieboek §4.3 Kennis 4.3 Toegang tot hulpmiddelen Netwerk Financiële middelen
Kennis (1) Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig die nieuw is voor de organisatie. Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden: Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten Het innovatieboek §4.3
Kennis (2) Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld Opleidingen, seminars, congressen, beurzen. Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten. Zelf onderzoeken / experimenteren. Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs. … Het innovatieboek §4.3
Kennis (2) Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren. Dit kan richting worden gegeven door: De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt. Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan. Het innovatieboek §4.3
Netwerk (1) Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties? Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
Netwerk (2) Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties. Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. Wie worden erbij betrokken? Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
Netwerk (3) Bron: resources connection, 2004 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerken met externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek §4.3
Middelen(1) Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen Bedrijfsproces Innovatieproces klant Vermogen input Winst Investeren / verlies Het innovatieboek §4.3 Product A Product B
Middelen(2) Er moet echter eerst geïnvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is. Financiering van innovaties vraagt dus om risicodragend vermogen. Mogelijke bronnen: Eigen vermogen - inleg aandeelhouders / eigenaren - winstreserveringen Vreemd vermogen - leningen - subsidies - durfkapitaal Het innovatieboek §4.3
Middelen (3) Risicodragend vermogen A = voorbeeld van snel groeiende bedrijf B= voorbeeld van bedrijf met hoge onderzoeks- en ontwikkelkosten (biotechnologie) C= voorbeeld van gemiddeld innovatief bedrijf D=voorbeeld van succesvolle zelfstandige Bron: Nebib, gids startkapitaal >20.000 20.000 10.000 5.000 2.560 1.280 640 320 160 80 40 20 voorbe- reiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen Vrienden, familie Informal investors Combinatie van investeerders en subsidies Participatie- maatschappijen Particulier venture capital Aandelenbeurzen Priv. equity C D A B Schema levensfase/ kapitaalbehoefte x € 1000
Tenslotte De organisatie wordt innovatiever door… Een ondernemer met visie, ambitie, zelfvertrouwen en realiteitszin. Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. Een duidelijke toekomstvisie en strategie. Een flexibele organisatiestructuur. Innovatie als kernproces te zien en te structureren. Ontwikkeling van nieuwe kennis te stimuleren en sturen. Kansen voor samenwerking te creëren door een levendig relatienetwerk. Risicodragend vermogen vrij te maken. Het innovatieboek

More Related Content

Similar to Innoveren van droom tot daad

Managementmodellen Bij Audit Cc
Managementmodellen Bij Audit CcManagementmodellen Bij Audit Cc
Managementmodellen Bij Audit Cc
Bruno Verbergt
 
Kennis delen 4 mei 2010
Kennis delen 4 mei 2010Kennis delen 4 mei 2010
Openheid In Innovatie
Openheid In InnovatieOpenheid In Innovatie
Openheid In Innovatie
Daniel Brouwer
 
Openheid In Innovatie
Openheid In InnovatieOpenheid In Innovatie
Openheid In Innovatie
guestc474166
 
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
Peter Oeij
 
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
Bart van der Meij
 
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
Dick Manuel
 
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
Siep Littooij
 
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubatorsAanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
IIP CREATE
 
bijeenkomst 29 april 2010
bijeenkomst 29 april 2010bijeenkomst 29 april 2010
bijeenkomst 29 april 2010
IIP CREATE
 
Open innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductieOpen innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductie
Raoul Teeuwen
 
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
R. Zandbergen
 
How to innovate checklist - Frederik Anseel
How to innovate checklist - Frederik AnseelHow to innovate checklist - Frederik Anseel
How to innovate checklist - Frederik Anseel
Vlerick Business School
 
Actieplaninterculturaliseren
ActieplaninterculturaliserenActieplaninterculturaliseren
Actieplaninterculturaliseren
Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
 
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaarErik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling
 
Presentatie voor REAAL
Presentatie voor REAALPresentatie voor REAAL
Presentatie voor REAAL
Martijn Arets
 
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
Bart van der Meij
 
De boeken open over innovatie
De boeken open over innovatieDe boeken open over innovatie
De boeken open over innovatie
Jan Willem van Eck
 
Workshop diversiteit als hrm strategie
Workshop diversiteit als hrm strategieWorkshop diversiteit als hrm strategie
Workshop diversiteit als hrm strategie
Opportunity Advies
 
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
Wouter Wolters
 

Similar to Innoveren van droom tot daad (20)

Managementmodellen Bij Audit Cc
Managementmodellen Bij Audit CcManagementmodellen Bij Audit Cc
Managementmodellen Bij Audit Cc
 
Kennis delen 4 mei 2010
Kennis delen 4 mei 2010Kennis delen 4 mei 2010
Kennis delen 4 mei 2010
 
Openheid In Innovatie
Openheid In InnovatieOpenheid In Innovatie
Openheid In Innovatie
 
Openheid In Innovatie
Openheid In InnovatieOpenheid In Innovatie
Openheid In Innovatie
 
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
Helpen mindfulness en resilience innovatieteams om niet te falen?
 
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
Presentatie Professional 2.0 @ Open Lunch Ambtenaar 2.0
 
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
150331 RSM BSc OoO - groepsopdracht - 31 slides
 
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
Grenzeloos Ondernemen Boost 11 Feb 2010 V3
 
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubatorsAanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
Aanzet tot een creatief innovatiemodel - incubators
 
bijeenkomst 29 april 2010
bijeenkomst 29 april 2010bijeenkomst 29 april 2010
bijeenkomst 29 april 2010
 
Open innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductieOpen innovatie - een introductie
Open innovatie - een introductie
 
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
 
How to innovate checklist - Frederik Anseel
How to innovate checklist - Frederik AnseelHow to innovate checklist - Frederik Anseel
How to innovate checklist - Frederik Anseel
 
Actieplaninterculturaliseren
ActieplaninterculturaliserenActieplaninterculturaliseren
Actieplaninterculturaliseren
 
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaarErik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
Erik Brouwer: Innovatie noodzaak en onberekenbaar
 
Presentatie voor REAAL
Presentatie voor REAALPresentatie voor REAAL
Presentatie voor REAAL
 
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
Presentatie Professional 2.0 @ BarCamp Wisdom 081106
 
De boeken open over innovatie
De boeken open over innovatieDe boeken open over innovatie
De boeken open over innovatie
 
Workshop diversiteit als hrm strategie
Workshop diversiteit als hrm strategieWorkshop diversiteit als hrm strategie
Workshop diversiteit als hrm strategie
 
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
Verandering en participatie: over het fundament van succesvolle e-health - He...
 

More from Jos van de Werken

Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Jos van de Werken
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Jos van de Werken
 
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoenStaalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
Jos van de Werken
 
Innovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versieInnovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versie
Jos van de Werken
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
Jos van de Werken
 
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
Jos van de Werken
 
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Jos van de Werken
 
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Jos van de Werken
 
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Jos van de Werken
 
Presentaties Jos
Presentaties JosPresentaties Jos
Presentaties Jos
Jos van de Werken
 
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer WerkenVerkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
Jos van de Werken
 
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Jos van de Werken
 
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
Jos van de Werken
 
Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010
Jos van de Werken
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Jos van de Werken
 
Mdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kortMdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kort
Jos van de Werken
 
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waarTekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
Jos van de Werken
 

More from Jos van de Werken (18)

Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
Bijeenkomst centrum managers RvN2025 04102017 nijmegen
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 1
 
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoenStaalkaartenboek interactief-zakendoen
Staalkaartenboek interactief-zakendoen
 
Innovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versieInnovatieworkshop uitgebreide versie
Innovatieworkshop uitgebreide versie
 
Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst Uw business model voor de toekomst
Uw business model voor de toekomst
 
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
HR inspiraties en voorbeeldkaarten 2011
 
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013
 
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
Slim energie thuis, samenwerking in de keten 2013
 
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
Innoveren door nieuwe verbindingen 2013
 
Presentaties Jos
Presentaties JosPresentaties Jos
Presentaties Jos
 
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer WerkenVerkorte Presentatie Slimmer Werken
Verkorte Presentatie Slimmer Werken
 
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
Innoveren Door Sociale Media Kort 2011
 
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers  Augustus 2011
Syntens Corporate Presentatie Voor Ondernemers Augustus 2011
 
Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010Presentatie Politiek Debat 02022010
Presentatie Politiek Debat 02022010
 
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley CafeWorkshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
Workshop Gezond Financieren Health Valley Cafe
 
Mdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kortMdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kort
 
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waarTekeningen:wat zie ik; het is waar
Tekeningen:wat zie ik; het is waar
 

Innoveren van droom tot daad

 • 1. Deel 4 Het innovatievermogen Het innovatieboek INNOVEREN VAN DROOM TOT DAAD
 • 2. Innovatievermogen (1) Uit welke randvoorwaarden / elementen bestaat het innovatievermogen? Het innovatieboek H4 Innovatievermogen: De randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een organisatie succesvol kan innoveren.
 • 3. Innovatievermogen (2) Aspecten die van belang zijn voor het innovatievermogen: : Onderzoek Resources connection (2004): Het innovatieboek H4
 • 4. Innovatievermogen (3) Elementen van het innovatievermogen, volgens innovatie literatuur: En waar moeten die medewerkers, strategie, kennis etc. dan aan voldoen ?? Het innovatieboek H4 Tidd, Bessant, Pavitt (2003) Strategische context Relaties buiten de organisatie Innovatie faciliteren en implementeren Organisatie structuur en cultuur Gaspersz (2002) Leiderschap Uitdaging en creatieve spanning Tolerantie voor mislukkingen Diversiteit Ondernemerschap Kennisdeling en kruisbestuiving Tijd Kennis EIM (2001) Medewerkers Strategie Bedrijfscultuur Organisatiestructuur Beschikbaarheid van middelen Netwerkactiviteiten
 • 5. Innovatievermogen (4) De elementen van het innovatievermogen die hierna worden behandeld: §4.1 De juiste mensen Ondernemer Medewerkers Cultuur §4.2 Heldere afspraken Strategie Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten §4.3 Toegang tot hulpmiddelen Kennis Netwerk Middelen Het innovatieboek H4
 • 6. Foto: morguefile Het innovatieboek §4.1 Ondernemer 4.1 De juiste mensen Medewerkers Cultuur
 • 7. Ondernemer Ondernemen ≠ Managen Innovatieve ondernemers hebben… Visie Ambitie Zelfvertrouwen Vitaliteit Het innovatieboek §4.1
 • 8. Medewerkers Intern ondernemerschap: Buiten gebaande paden durven denken en handelen. Signaleren van trends & oppakken signalen Omzetten in nieuwe producten, werkwijzen, oplossingen Diversiteit Pluriforme denkstijlen, vakgebieden, persoonlijkheden. Non-conformisten Het innovatieboek §4.1
 • 9. Flexibel en vrij in handelen Intern Extern Gericht gericht Stabiel en gericht op beheersing Adhocratie Markt Familie Hiërarchie Product/oplossingsgericht Creativiteit, lef Opportunisme Bestaansrecht bewijzen Salaris: belediging Pers. ontwikkeling Mens/ relatiegericht Keuzes Consensus Samenwerking Vechtteams Leiderschap Beheersgericht Procedures Verantwoordelijkheden Formele criteria creativiteit teams in goede banen leiden Resultaatgericht optimistisch Cultuur (1) Cultuurtypen volgens Quinn: Het innovatieboek §4.1
 • 10. Cultuur (2) Wat is de beste cultuur? Dit is afhankelijk van veel variabelen, o.a. de positie in de levenscyclus. tijd omzet pionier volwassen groei neergang Adhocracy Familie Hiërarchie Markt Het innovatieboek §4.1
 • 11. Cultuur (3) Kenmerken van een innovatieve cultuur: Toekomstgericht en extern gericht Open Tolerant voor mislukking De Adhocracy en Marktcultuur (Quinn) zijn het meest extern gericht en open. ‘ To develop working ideas efficiently, I try to fail as fast as I can.’ (Richard Feynman, nobelprijswinnaar Fysica) Het innovatieboek §4.1
 • 12. Het innovatieboek §4.2 Strategie 4.2 Heldere afspraken Organisatiestructuur Innovatie-instrumenten
 • 13. Strategie (1) Huidige situatie De toekomstige organisatie Gewenste situatie groeistrategie De strategie bepaalt waar de organisatie heen wil, en wat de gewenste verander-richting dan is. De innovaties geven invulling aan de strategie, in de vorm van daadwerkelijke verandering van producten, processen, markt(benadering) etc.. Het innovatieboek §4.2 Bedrijfsproces Product /dienst Organisatie
 • 14. Strategie (2) De strategie bakent de gewenste positie af (Ansoff): Markt: op WIE richten wij ons? Product: WAT bieden wij aan? Technologie / competenties: HOE doen we dit? … . en bepaalt via welke richting men daar wil komen: de groeistrategie. Product Markt Technologie/ competenties Business scope Business domain Het innovatieboek §4.2
 • 15. Organisatiestructuur (1) Structuurkenmerken innovatieve organisatie: Weinig regels en procedures Weinig managementlagen Multifunctionele teams Taken uitdagend en afwisselend Veel autonomie Beloning innovatief gedrag (De Jong, Kerste, 2001) Het innovatieboek §4.2
 • 16. Organisatiestructuur (2) Rigide organisatie Planmatige organisatie Flexibele organisatie flexibiliteit bestuurbaarheid beperkt sterk laag hoog Chaotische organisatie proces van revitalisering proces van routinisatie Niet- concurrerend Complex / dynamisch Hyper- competitief Extreem turbulent Gradatie van omgevings-turbulentie (Volberda, 2004) Het innovatieboek §4.2
 • 17. Innovatie-instrumenten (1) Als je meerdere innovaties stuurbaar wilt maken, richt het dan in als kernproces: a. Proces b. Stuurinformatie c. Besluitvorming Grote organisaties waarin veel geïnnoveerd wordt, hebben dit in detail geformaliseerd. Het innovatieboek §4.2
 • 18. Innovatie-instrumenten (2) Ad a. De inrichting van het innovatieproces: Standaard fasering Mijlpalen Voorgedefinieerde deliverables Het innovatieboek §4.2
 • 19. Innovatie-instrumenten (3) Ad. c. Besluitvorming: Afspraken over rollen verschillende afdelingen in innovatietrajecten. (evt. SLA’s) Projectenkalender Voortgang en status rapportages Escalatie van problemen Het innovatieboek §4.2
 • 20. Het innovatieboek §4.3 Kennis 4.3 Toegang tot hulpmiddelen Netwerk Financiële middelen
 • 21. Kennis (1) Om te kunnen innoveren is steeds weer inhoudelijke kennis nodig die nieuw is voor de organisatie. Met name tijdens de eerste twee fasen van het innovatieproces moet nieuwe kennis ontsloten worden: Ideevorming: - nieuwe (technologische) mogelijkheden - veranderende klantbehoeften Conceptontwikkeling - marketingaspecten - technische aspecten - organisatorische aspecten Het innovatieboek §4.3
 • 22. Kennis (2) Nieuwe kennis kan worden opgedaan op velerlei manieren. Bijvoorbeeld Opleidingen, seminars, congressen, beurzen. Onderzoeksrapporten, publicaties, vakladen/sites, knipselkranten. Zelf onderzoeken / experimenteren. Inhuur van experts, onderzoekers, adviseurs. … Het innovatieboek §4.3
 • 23. Kennis (2) Het innovatievermogen wordt vergroot door de opbouw van nieuwe kennis te stimuleren. Dit kan richting worden gegeven door: De strategie vertalen in (nieuwe) kennisgebieden, waarop men zich richt. Kennisontwikkeling inbedden in personeelsinstrumenten, zoals functiebeschrijvingen, beoordelingsysteem en opleidingsplan. Het innovatieboek §4.3
 • 24. Netwerk (1) Hoe belangrijk zijn externe partijen bij het realiseren van innovaties? Aantal partijen dat bijdraagt aan innovaties (in % van totaal) Vervulde rollen door externe partijen bij innovaties Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
 • 25. Netwerk (2) Meer dan 70% van extern betrokkenen zijn bestaande relaties. Partijen die het vaakst proactief worden betrokken zijn ICT leveranciers, adviseurs en kennisinstellingen. Wie worden erbij betrokken? Bron: EIM, 2005 Het innovatieboek §4.3
 • 26. Netwerk (3) Bron: resources connection, 2004 56% vindt dat de organisatie meer moet samenwerken met externe partijen op het gebied van innovatie. Het innovatieboek §4.3 Het innovatieboek §4.3
 • 27. Middelen(1) Succesvolle innovaties vergroten op termijn het geldgenererend vermogen Bedrijfsproces Innovatieproces klant Vermogen input Winst Investeren / verlies Het innovatieboek §4.3 Product A Product B
 • 28. Middelen(2) Er moet echter eerst geïnvesteerd worden, zonder dat succes verzekerd is. Financiering van innovaties vraagt dus om risicodragend vermogen. Mogelijke bronnen: Eigen vermogen - inleg aandeelhouders / eigenaren - winstreserveringen Vreemd vermogen - leningen - subsidies - durfkapitaal Het innovatieboek §4.3
 • 29. Middelen (3) Risicodragend vermogen A = voorbeeld van snel groeiende bedrijf B= voorbeeld van bedrijf met hoge onderzoeks- en ontwikkelkosten (biotechnologie) C= voorbeeld van gemiddeld innovatief bedrijf D=voorbeeld van succesvolle zelfstandige Bron: Nebib, gids startkapitaal >20.000 20.000 10.000 5.000 2.560 1.280 640 320 160 80 40 20 voorbe- reiding startfase eerste groei snelle groei consolidatie volwassen Vrienden, familie Informal investors Combinatie van investeerders en subsidies Participatie- maatschappijen Particulier venture capital Aandelenbeurzen Priv. equity C D A B Schema levensfase/ kapitaalbehoefte x € 1000
 • 30. Tenslotte De organisatie wordt innovatiever door… Een ondernemer met visie, ambitie, zelfvertrouwen en realiteitszin. Medewerkers die ondernemend zijn, en uiteenlopende achtergronden / denkstijlen hebben. Een toekomstgerichte, extern gerichte, open, tolerante cultuur. Een duidelijke toekomstvisie en strategie. Een flexibele organisatiestructuur. Innovatie als kernproces te zien en te structureren. Ontwikkeling van nieuwe kennis te stimuleren en sturen. Kansen voor samenwerking te creëren door een levendig relatienetwerk. Risicodragend vermogen vrij te maken. Het innovatieboek

Editor's Notes

 1. 1.