SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Vlada Crne Gore
ZAVOD ZA ŠKOLSTVO
Inkluzivno obrazovanje “Vrtić i škola po mjeri djeteta“
Autor: Prof. dr. S. Hrnjica
SKALA ZA PROCJENU RAZVOJA DJECE U
VASPITNOJ GRUPI ILI RAZREDU
Škola/Vrtić__________________________ mjesto______________ šk. godina__________
Učitelj / vaspitač: Vaspitna grupa / razred:
_____________________ ______________________
UPUTSTVO ZA RAD
Ova skala namijenjena je procjeni uspješnosti razvoja djeteta (intelektualnoj, emocionalnoj i socijalnoj),
kao i procjeni razvoja u cjelini.
Predmet procjene je uspješnost razvoja djeteta, bez pokušaja razdvajanja djelovanja porodice, vrtića ili
nekih drugih faktora razvoja.
Ovom skalom procjenjivaćete 10 svojstava kod svakog djeteta u vaspitnoj grupi/razredu kao i
prilagođenost djeteta u cjelini na sledeci način:
• Unesite imena i inicijale prezimena sve djece iz registra vaspitne grupe/razreda koja su upisana, bez
obzira da li su trenutno prisutna ;
• Pročitajte pažljivo opis svojstava koje procjenjujete, kao i moguće odgovore za to svojstvo i način
ocjenjivanja;
• Ocijenite svako dijete iz vaspitne grupe/razreda tako što ćete na rednom broju 1, u koloni ispod
svakog ocjenjivanog svojstva posebno unijeti ocjenu ( A, B, C, ili O) za dijete koje je prvo na spisku,
pod brojem 2, ocjenu za dijete koje je drugo na spisku i tako do kraja;
• Kada završite ocjenjivanje djece za prvo svojstvo pređite na naredno i ponovite postupak.
• Na taj način procijenite svu djecu za svih 10 navedenih svojstava.
Nadamo se da će Vam date procjene biti od koristi za praćenje svakog djeteta u grupi.
PROCJENA VASPITNE GRUPE/RAZREDA PO 10 KRITERIJUMA:
IME DJETETA
I
INICIJALI
PREZIMENA
RADOZNALOST
PAžNJA
STRAH
AGRESIJA
VRŠNJACI
OBAVEZE
GRUBAMOTORIKA
FINAMOTORIKA
IGRA
ŠKOLA/VRTIĆ
SUMA
“C”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1. RADOZNALOST
Prilikom procjene ove osobine djeteta uzeti u obzir širinu interesovanja za razne aktivnosti koje se
organizuju, kao i dubinu interesovanja, stepen i trajanje uključenosti djeteta u aktivnost.
A. Veoma je zainteresovano za većinu aktivnosti u grupi. Aktivno sudjeluje u radu, često
inicira aktivnosti;
B. Neka interesovanja su izražena, dok su neka površna, zavisno od aktivnosti. Podsticanje na
aktivnost je korisno;
C. Ponaša se pasivno i površno. Najčešće djeluje odsutno ili nezainteresovano. Podsticaji
rijetko pokrenu dijete na aktivnost;
O. Ne mogu da procijenim;
2. ORGANIZOVANOST PAŽNJE
Procijeniti sposobnost djeteta da duže vrijeme i svrsishodno usmjeri aktivnost na ono što ga interesuje:
A. U stanju je da aktivno i duže vrijeme zadrži pažnju na većini aktivnosti u koje je uključeno;
B. Za jedan broj aktivnosti uspješno organizuje pažnju, dok je za druge aktivnosti pažnja
površna. Trajanje pažnje nije ravnomjerno;
C. Veoma je izraženo kratko trajanje i neorganizovanost pažnje. Rijetke su situacije u kojima
ga je moguće vezati za neku aktivnost;
O. Ne mogu da procijenim;
3. UZNEMIRENOST I STRAH
Prilikom procjene ovog svojstva kod djeteta uzeti u obzir emocionalnu preosjetljivost kod djeteta. Posebno
treba obratiti pažnju na pojavu uznemirenosti i straha bez jasnog i vidljivog povoda:
A. Veoma smireno dijete. Rijetko djeluje uznemireno i zaplašeno, a i tada sa jasnim povodom;
B. Uglavnom reaguje uznemirenošću i strahom na vidjiv povod. Ima se utisak da je reakcija
prejaka (npr. snažna uznemirenost i plač poslije neke zamjerke isl.)
C. Veoma plašljivo dijete. Na najmanji povod reaguje uznemirenošću i strahom. Ponekad nije
jasno na šta je reagovalo;
O. Ne mogu da procijenim;
4. AGRESIVNOST
Prilikom procjene ovoga svojstva uzeti u obzir učestalost javljanja, snagu i opasnost za drugu djecu
prilikom ispoljavanja agresivnog ponašanja:
A. Agresivnost se rijtko kada ispoljava, a kada se to desi povod je jasan i dijete se brzo smiri;
B. Agresivnost se povremeno javlja i na neznatniji povod. Češće je usmjerena na igračke i
stvari, nego li na drugu djecu;
C. Agresivno ponašanje veoma izraženo i na najmanji povod. Ispoljava se i na stvarima i na
drugoj djeci. Ovakvo dijete je veoma teško smiriti;
O. Ne mogu da procijenim;
5. PRIHVAĆENOST OD VRŠNJAKA
Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir i odnos djeteta prema drugoj djeci i prihvaćenost djeteta od
vršnjaka:
A. Omiljen medju vršnjacima. Rado ga pozivaju da im se pridruži, a i dijete se samo uključuje
u grupu;
B. Sklono izolaciji, ali na podsticaj /odraslih ili poziv druge djece/ prihvata da se uključi u
grupu;
C. Uglavnom izolovano dijete. Teško se uključuje u zajedničke aktivnosti, a i tada su česti
sukobi sa drugom djecom. Neomiljen medju vršnjacima;
O. Ne mogu da procijenim.
6. PRIHVATANJE OBAVEZA
Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir i obaveze (pravila) koja proizilaze iz neke zajedničke
aktivnosti (npr. igre) i obaveze koje su dio “kućnog reda” u vrtiću (urednost i sl.):
A. Dijete razumije pravila iz kojih proizilaze obaveze i prihvata ih. Ponekad, kao i svako dijete,
pokuša da ih “izvrda”;
B. Prihvata samo one obaveze koje su vezane za aktivnosti koje ga interesuju. Ostale obaveze
ispunjava nerado i uglavnom uz pritisak;
C. Ne prihvata nikakve obaveze, ni u igri ni u zajedničkom radu. Zbog toga dolazi u sukob i sa
vršnjacima i sa vaspitačima;
O. Ne mogu da procijenim.
7. USKLADJENOST POKRETA (“gruba” motorika)
Pri procjeni ovog svojstva uzeti u obzir uskladjenost pokreta prilikom aktivnosti kao što su hodanje,
trčanje, prenošenje stvari i sl., tj. svih onih aktivnosti koje zahtijevaju snagu i spretnost:
A. Dijete sve radi sa lakoćom. Pokreti su skladni. Brzina i spretnost pokreta su veoma izraženi;
B. Jednostavnije aktivnosti su uskladjene, ali pri složenijim zadacima ispoljava nespretnost;
C. Djeluje veoma nespretno, tako da mu se često druga djeca podsmijevaju. Nesigurnost i
usporenost su veoma izraženi;
O. Ne mogu da procijenim.
8. USKLADJENOST POKRETA (»fina » motorika)
Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir dječije sposobnosti za obavljanje preciznih pokreta, posebno
onih koji zahtijevaju uskladjivanje ruke – oka ili ruke i noge i zahtijevaju odredjenu preciznost i brzinu.
A. Izrazito spretno dijete. I najsloženije aktivnosti (odgovarajuće njegovom uzrastu) obavlja
brzo i tačno;
B. Ne spada u nespretnu djecu, ali su mu pokreti ponekad usporeni. Griješi, ali ne ozbiljnije;
C. Izrazito nespretno dijete. Pokreti neuskladjeni i neprecizni. Brzina ili prevelika (uz ozbiljne
greške) ili značajno smanjena;
O. Ne mogu da procijenim.
9. KOREKTNOST U IGRI SA VRŠNJACIMA
Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir da li su se kod djeteta (u igri sa drugom djecom) počele
formirati osobine ličnosti kao što su » osjetljivost za potrebe drugih«:
A. Veoma obzirno dijete. Čak je spremno da pohvali drugo dijete kada nešto dobro uradi;
B. Uglavnom korektno dijete. ali mu se dešava da se »zanese« i da bude prgavo;
C. Uglavnom nekorektno dijete. Nerado priznaje drugima kada nešto dobro urade. Teško
podnosi poraz u igri;
O. Ne mogu da procijenim.
10. PRILAGOĐENOST DJETETA NA VRTIĆ / ŠKOLU
Prilikom procjene prilagođenosti deteta na vrtić ili školu procijenite ukupno ponašanje djeteta i njegovu
pripremljenost za zahtjeve života u vaspitnoj grupi / razredu.
A. To je dijete koje sa lakoćom “podnosi” život u vrtiću/ školi. I tokom raznih aktivnosti
programskog tipa i tokom obavljanja rutinskih obaveza sa njim nema nikakvih problema.
B. To je dijete koje se očigledno ne osjeća u vrtiću kao “kod kuce”, ali ne pravi osjetnije
probleme.
C. To je dijete sa kojim je teško izići na kraj, bilo da je pretjerano aktivno, bilo da je pasivno i
izolovano, skoro je nemoguće na njega uticati.
O. Ne mogu da procijenim
9. KOREKTNOST U IGRI SA VRŠNJACIMA
Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir da li su se kod djeteta (u igri sa drugom djecom) počele
formirati osobine ličnosti kao što su » osjetljivost za potrebe drugih«:
A. Veoma obzirno dijete. Čak je spremno da pohvali drugo dijete kada nešto dobro uradi;
B. Uglavnom korektno dijete. ali mu se dešava da se »zanese« i da bude prgavo;
C. Uglavnom nekorektno dijete. Nerado priznaje drugima kada nešto dobro urade. Teško
podnosi poraz u igri;
O. Ne mogu da procijenim.
10. PRILAGOĐENOST DJETETA NA VRTIĆ / ŠKOLU
Prilikom procjene prilagođenosti deteta na vrtić ili školu procijenite ukupno ponašanje djeteta i njegovu
pripremljenost za zahtjeve života u vaspitnoj grupi / razredu.
A. To je dijete koje sa lakoćom “podnosi” život u vrtiću/ školi. I tokom raznih aktivnosti
programskog tipa i tokom obavljanja rutinskih obaveza sa njim nema nikakvih problema.
B. To je dijete koje se očigledno ne osjeća u vrtiću kao “kod kuce”, ali ne pravi osjetnije
probleme.
C. To je dijete sa kojim je teško izići na kraj, bilo da je pretjerano aktivno, bilo da je pasivno i
izolovano, skoro je nemoguće na njega uticati.
O. Ne mogu da procijenim

More Related Content

What's hot

KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST?
KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST? KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST?
KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST? Ines Falak
 
Samopouzdanje djece
Samopouzdanje djeceSamopouzdanje djece
Samopouzdanje djeceboravak1
 
Roditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učitiRoditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učitiObiteljski centar
 
Spavanje i djeca školske dobi
Spavanje i djeca školske dobiSpavanje i djeca školske dobi
Spavanje i djeca školske dobiInes Falak
 
Što očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaŠto očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaInes Falak
 
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuKako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuObiteljski centar
 
Roditelj - podrška zdravog odrastanja
Roditelj - podrška zdravog odrastanjaRoditelj - podrška zdravog odrastanja
Roditelj - podrška zdravog odrastanjaObiteljski centar
 
Polazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školeInes Falak
 
Igre koje možete igrati sa svojom djecom
Igre koje možete igrati sa svojom djecomIgre koje možete igrati sa svojom djecom
Igre koje možete igrati sa svojom djecomObiteljski centar
 
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen na
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen naIndividualni i grupni rad s roditeljima temeljen na
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen naObiteljski centar
 
Socio-emocionalni razvoj djeteta
Socio-emocionalni razvoj djetetaSocio-emocionalni razvoj djeteta
Socio-emocionalni razvoj djetetaObiteljski centar
 
Kako razgovaram sa svojim djetetom
Kako razgovaram sa svojim djetetomKako razgovaram sa svojim djetetom
Kako razgovaram sa svojim djetetomObiteljski centar
 
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaRazvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaDječji vrtić Medenjak
 

What's hot (20)

Razvoj predškolaca
Razvoj predškolacaRazvoj predškolaca
Razvoj predškolaca
 
KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST?
KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST? KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST?
KAKO KOD DJETETA, OD POČETKA ŠKOLOVANJA, RAZVIJATI ODGOVORNOST?
 
Kazne nisu rješenje
Kazne nisu rješenjeKazne nisu rješenje
Kazne nisu rješenje
 
Samopouzdanje djece
Samopouzdanje djeceSamopouzdanje djece
Samopouzdanje djece
 
Roditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učitiRoditeljstvo se može učiti
Roditeljstvo se može učiti
 
Spavanje i djeca školske dobi
Spavanje i djeca školske dobiSpavanje i djeca školske dobi
Spavanje i djeca školske dobi
 
Hiperaktivnost kod predškolaca
Hiperaktivnost kod predškolacaHiperaktivnost kod predškolaca
Hiperaktivnost kod predškolaca
 
Strahovi i fobije kod djece
Strahovi i fobije kod djeceStrahovi i fobije kod djece
Strahovi i fobije kod djece
 
Izljevi bijesa
Izljevi bijesaIzljevi bijesa
Izljevi bijesa
 
Što očekujem od roditelja
Što očekujem od roditeljaŠto očekujem od roditelja
Što očekujem od roditelja
 
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školuKako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
Kako pripremiti roditelja za polazak djeteta u školu
 
Roditelj - podrška zdravog odrastanja
Roditelj - podrška zdravog odrastanjaRoditelj - podrška zdravog odrastanja
Roditelj - podrška zdravog odrastanja
 
Polazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne škole
 
Igre koje možete igrati sa svojom djecom
Igre koje možete igrati sa svojom djecomIgre koje možete igrati sa svojom djecom
Igre koje možete igrati sa svojom djecom
 
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen na
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen naIndividualni i grupni rad s roditeljima temeljen na
Individualni i grupni rad s roditeljima temeljen na
 
Odvikavanje od pelena
Odvikavanje od pelenaOdvikavanje od pelena
Odvikavanje od pelena
 
Socio-emocionalni razvoj djeteta
Socio-emocionalni razvoj djetetaSocio-emocionalni razvoj djeteta
Socio-emocionalni razvoj djeteta
 
Kako razgovaram sa svojim djetetom
Kako razgovaram sa svojim djetetomKako razgovaram sa svojim djetetom
Kako razgovaram sa svojim djetetom
 
Razvoj govora kod predškolske djece
Razvoj govora kod predškolske djeceRazvoj govora kod predškolske djece
Razvoj govora kod predškolske djece
 
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaRazvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
 

Similar to Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak

Pristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omObiteljski centar
 
Pristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omObiteljski centar
 
Adhd priručnik
Adhd  priručnikAdhd  priručnik
Adhd priručnikmikirrr
 
Kada dijete postane tinejdžer
Kada dijete postane tinejdžerKada dijete postane tinejdžer
Kada dijete postane tinejdžerObiteljski centar
 
Kaznenisurjeenje
Kaznenisurjeenje Kaznenisurjeenje
Kaznenisurjeenje Goran Fsb
 
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptxIZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptxKarolina Tadić-Lesko
 
Uloga roditelja u skolovanju djeteta di
Uloga roditelja u skolovanju djeteta diUloga roditelja u skolovanju djeteta di
Uloga roditelja u skolovanju djeteta diDiana Radovanović
 
prezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptxprezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptxIsmarHukic2
 
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.pptIvana Milic
 
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)Ines Falak
 
Kako pomoći djetetu_u_učenju
Kako pomoći djetetu_u_učenjuKako pomoći djetetu_u_učenju
Kako pomoći djetetu_u_učenjuboravak1
 
Temeljne_vrijednosti.ppt
Temeljne_vrijednosti.pptTemeljne_vrijednosti.ppt
Temeljne_vrijednosti.pptBojanKlapi
 
Kako uskladiti roditeljska očekivanja
Kako uskladiti roditeljska očekivanjaKako uskladiti roditeljska očekivanja
Kako uskladiti roditeljska očekivanjaInes Falak
 

Similar to Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak (18)

Pristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-om
 
Pristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-om
 
Razvoj djece jasličke dobi
Razvoj djece jasličke dobiRazvoj djece jasličke dobi
Razvoj djece jasličke dobi
 
Adhd priručnik
Adhd  priručnikAdhd  priručnik
Adhd priručnik
 
Razvojne smetnje za učesnike
Razvojne smetnje  za učesnikeRazvojne smetnje  za učesnike
Razvojne smetnje za učesnike
 
Tipovi pažnje
Tipovi pažnjeTipovi pažnje
Tipovi pažnje
 
Prilagodba na vrtić
Prilagodba na vrtićPrilagodba na vrtić
Prilagodba na vrtić
 
Kada dijete postane tinejdžer
Kada dijete postane tinejdžerKada dijete postane tinejdžer
Kada dijete postane tinejdžer
 
Stres
StresStres
Stres
 
Kaznenisurjeenje
Kaznenisurjeenje Kaznenisurjeenje
Kaznenisurjeenje
 
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptxIZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
 
Uloga roditelja u skolovanju djeteta di
Uloga roditelja u skolovanju djeteta diUloga roditelja u skolovanju djeteta di
Uloga roditelja u skolovanju djeteta di
 
prezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptxprezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptx
 
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
 
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
 
Kako pomoći djetetu_u_učenju
Kako pomoći djetetu_u_učenjuKako pomoći djetetu_u_učenju
Kako pomoći djetetu_u_učenju
 
Temeljne_vrijednosti.ppt
Temeljne_vrijednosti.pptTemeljne_vrijednosti.ppt
Temeljne_vrijednosti.ppt
 
Kako uskladiti roditeljska očekivanja
Kako uskladiti roditeljska očekivanjaKako uskladiti roditeljska očekivanja
Kako uskladiti roditeljska očekivanja
 

More from prnsosmilanvukotic

More from prnsosmilanvukotic (9)

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
 
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
 
Pu podgorica
Pu podgoricaPu podgorica
Pu podgorica
 
Ibse
IbseIbse
Ibse
 
5 e lesson plan format
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
 
Rjesenje konflikta
Rjesenje konfliktaRjesenje konflikta
Rjesenje konflikta
 
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
 
Preduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenjePreduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenje
 

Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak

 • 1. Vlada Crne Gore ZAVOD ZA ŠKOLSTVO Inkluzivno obrazovanje “Vrtić i škola po mjeri djeteta“ Autor: Prof. dr. S. Hrnjica SKALA ZA PROCJENU RAZVOJA DJECE U VASPITNOJ GRUPI ILI RAZREDU Škola/Vrtić__________________________ mjesto______________ šk. godina__________ Učitelj / vaspitač: Vaspitna grupa / razred: _____________________ ______________________ UPUTSTVO ZA RAD Ova skala namijenjena je procjeni uspješnosti razvoja djeteta (intelektualnoj, emocionalnoj i socijalnoj), kao i procjeni razvoja u cjelini. Predmet procjene je uspješnost razvoja djeteta, bez pokušaja razdvajanja djelovanja porodice, vrtića ili nekih drugih faktora razvoja. Ovom skalom procjenjivaćete 10 svojstava kod svakog djeteta u vaspitnoj grupi/razredu kao i prilagođenost djeteta u cjelini na sledeci način: • Unesite imena i inicijale prezimena sve djece iz registra vaspitne grupe/razreda koja su upisana, bez obzira da li su trenutno prisutna ; • Pročitajte pažljivo opis svojstava koje procjenjujete, kao i moguće odgovore za to svojstvo i način ocjenjivanja; • Ocijenite svako dijete iz vaspitne grupe/razreda tako što ćete na rednom broju 1, u koloni ispod svakog ocjenjivanog svojstva posebno unijeti ocjenu ( A, B, C, ili O) za dijete koje je prvo na spisku, pod brojem 2, ocjenu za dijete koje je drugo na spisku i tako do kraja; • Kada završite ocjenjivanje djece za prvo svojstvo pređite na naredno i ponovite postupak. • Na taj način procijenite svu djecu za svih 10 navedenih svojstava. Nadamo se da će Vam date procjene biti od koristi za praćenje svakog djeteta u grupi.
 • 2. PROCJENA VASPITNE GRUPE/RAZREDA PO 10 KRITERIJUMA: IME DJETETA I INICIJALI PREZIMENA RADOZNALOST PAžNJA STRAH AGRESIJA VRŠNJACI OBAVEZE GRUBAMOTORIKA FINAMOTORIKA IGRA ŠKOLA/VRTIĆ SUMA “C” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
 • 3. 1. RADOZNALOST Prilikom procjene ove osobine djeteta uzeti u obzir širinu interesovanja za razne aktivnosti koje se organizuju, kao i dubinu interesovanja, stepen i trajanje uključenosti djeteta u aktivnost. A. Veoma je zainteresovano za većinu aktivnosti u grupi. Aktivno sudjeluje u radu, često inicira aktivnosti; B. Neka interesovanja su izražena, dok su neka površna, zavisno od aktivnosti. Podsticanje na aktivnost je korisno; C. Ponaša se pasivno i površno. Najčešće djeluje odsutno ili nezainteresovano. Podsticaji rijetko pokrenu dijete na aktivnost; O. Ne mogu da procijenim; 2. ORGANIZOVANOST PAŽNJE Procijeniti sposobnost djeteta da duže vrijeme i svrsishodno usmjeri aktivnost na ono što ga interesuje: A. U stanju je da aktivno i duže vrijeme zadrži pažnju na većini aktivnosti u koje je uključeno; B. Za jedan broj aktivnosti uspješno organizuje pažnju, dok je za druge aktivnosti pažnja površna. Trajanje pažnje nije ravnomjerno; C. Veoma je izraženo kratko trajanje i neorganizovanost pažnje. Rijetke su situacije u kojima ga je moguće vezati za neku aktivnost; O. Ne mogu da procijenim; 3. UZNEMIRENOST I STRAH Prilikom procjene ovog svojstva kod djeteta uzeti u obzir emocionalnu preosjetljivost kod djeteta. Posebno treba obratiti pažnju na pojavu uznemirenosti i straha bez jasnog i vidljivog povoda: A. Veoma smireno dijete. Rijetko djeluje uznemireno i zaplašeno, a i tada sa jasnim povodom; B. Uglavnom reaguje uznemirenošću i strahom na vidjiv povod. Ima se utisak da je reakcija prejaka (npr. snažna uznemirenost i plač poslije neke zamjerke isl.) C. Veoma plašljivo dijete. Na najmanji povod reaguje uznemirenošću i strahom. Ponekad nije jasno na šta je reagovalo; O. Ne mogu da procijenim; 4. AGRESIVNOST Prilikom procjene ovoga svojstva uzeti u obzir učestalost javljanja, snagu i opasnost za drugu djecu prilikom ispoljavanja agresivnog ponašanja: A. Agresivnost se rijtko kada ispoljava, a kada se to desi povod je jasan i dijete se brzo smiri; B. Agresivnost se povremeno javlja i na neznatniji povod. Češće je usmjerena na igračke i stvari, nego li na drugu djecu; C. Agresivno ponašanje veoma izraženo i na najmanji povod. Ispoljava se i na stvarima i na drugoj djeci. Ovakvo dijete je veoma teško smiriti; O. Ne mogu da procijenim;
 • 4. 5. PRIHVAĆENOST OD VRŠNJAKA Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir i odnos djeteta prema drugoj djeci i prihvaćenost djeteta od vršnjaka: A. Omiljen medju vršnjacima. Rado ga pozivaju da im se pridruži, a i dijete se samo uključuje u grupu; B. Sklono izolaciji, ali na podsticaj /odraslih ili poziv druge djece/ prihvata da se uključi u grupu; C. Uglavnom izolovano dijete. Teško se uključuje u zajedničke aktivnosti, a i tada su česti sukobi sa drugom djecom. Neomiljen medju vršnjacima; O. Ne mogu da procijenim. 6. PRIHVATANJE OBAVEZA Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir i obaveze (pravila) koja proizilaze iz neke zajedničke aktivnosti (npr. igre) i obaveze koje su dio “kućnog reda” u vrtiću (urednost i sl.): A. Dijete razumije pravila iz kojih proizilaze obaveze i prihvata ih. Ponekad, kao i svako dijete, pokuša da ih “izvrda”; B. Prihvata samo one obaveze koje su vezane za aktivnosti koje ga interesuju. Ostale obaveze ispunjava nerado i uglavnom uz pritisak; C. Ne prihvata nikakve obaveze, ni u igri ni u zajedničkom radu. Zbog toga dolazi u sukob i sa vršnjacima i sa vaspitačima; O. Ne mogu da procijenim. 7. USKLADJENOST POKRETA (“gruba” motorika) Pri procjeni ovog svojstva uzeti u obzir uskladjenost pokreta prilikom aktivnosti kao što su hodanje, trčanje, prenošenje stvari i sl., tj. svih onih aktivnosti koje zahtijevaju snagu i spretnost: A. Dijete sve radi sa lakoćom. Pokreti su skladni. Brzina i spretnost pokreta su veoma izraženi; B. Jednostavnije aktivnosti su uskladjene, ali pri složenijim zadacima ispoljava nespretnost; C. Djeluje veoma nespretno, tako da mu se često druga djeca podsmijevaju. Nesigurnost i usporenost su veoma izraženi; O. Ne mogu da procijenim. 8. USKLADJENOST POKRETA (»fina » motorika) Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir dječije sposobnosti za obavljanje preciznih pokreta, posebno onih koji zahtijevaju uskladjivanje ruke – oka ili ruke i noge i zahtijevaju odredjenu preciznost i brzinu. A. Izrazito spretno dijete. I najsloženije aktivnosti (odgovarajuće njegovom uzrastu) obavlja brzo i tačno; B. Ne spada u nespretnu djecu, ali su mu pokreti ponekad usporeni. Griješi, ali ne ozbiljnije; C. Izrazito nespretno dijete. Pokreti neuskladjeni i neprecizni. Brzina ili prevelika (uz ozbiljne greške) ili značajno smanjena; O. Ne mogu da procijenim.
 • 5. 9. KOREKTNOST U IGRI SA VRŠNJACIMA Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir da li su se kod djeteta (u igri sa drugom djecom) počele formirati osobine ličnosti kao što su » osjetljivost za potrebe drugih«: A. Veoma obzirno dijete. Čak je spremno da pohvali drugo dijete kada nešto dobro uradi; B. Uglavnom korektno dijete. ali mu se dešava da se »zanese« i da bude prgavo; C. Uglavnom nekorektno dijete. Nerado priznaje drugima kada nešto dobro urade. Teško podnosi poraz u igri; O. Ne mogu da procijenim. 10. PRILAGOĐENOST DJETETA NA VRTIĆ / ŠKOLU Prilikom procjene prilagođenosti deteta na vrtić ili školu procijenite ukupno ponašanje djeteta i njegovu pripremljenost za zahtjeve života u vaspitnoj grupi / razredu. A. To je dijete koje sa lakoćom “podnosi” život u vrtiću/ školi. I tokom raznih aktivnosti programskog tipa i tokom obavljanja rutinskih obaveza sa njim nema nikakvih problema. B. To je dijete koje se očigledno ne osjeća u vrtiću kao “kod kuce”, ali ne pravi osjetnije probleme. C. To je dijete sa kojim je teško izići na kraj, bilo da je pretjerano aktivno, bilo da je pasivno i izolovano, skoro je nemoguće na njega uticati. O. Ne mogu da procijenim
 • 6. 9. KOREKTNOST U IGRI SA VRŠNJACIMA Prilikom procjene ovog svojstva uzeti u obzir da li su se kod djeteta (u igri sa drugom djecom) počele formirati osobine ličnosti kao što su » osjetljivost za potrebe drugih«: A. Veoma obzirno dijete. Čak je spremno da pohvali drugo dijete kada nešto dobro uradi; B. Uglavnom korektno dijete. ali mu se dešava da se »zanese« i da bude prgavo; C. Uglavnom nekorektno dijete. Nerado priznaje drugima kada nešto dobro urade. Teško podnosi poraz u igri; O. Ne mogu da procijenim. 10. PRILAGOĐENOST DJETETA NA VRTIĆ / ŠKOLU Prilikom procjene prilagođenosti deteta na vrtić ili školu procijenite ukupno ponašanje djeteta i njegovu pripremljenost za zahtjeve života u vaspitnoj grupi / razredu. A. To je dijete koje sa lakoćom “podnosi” život u vrtiću/ školi. I tokom raznih aktivnosti programskog tipa i tokom obavljanja rutinskih obaveza sa njim nema nikakvih problema. B. To je dijete koje se očigledno ne osjeća u vrtiću kao “kod kuce”, ali ne pravi osjetnije probleme. C. To je dijete sa kojim je teško izići na kraj, bilo da je pretjerano aktivno, bilo da je pasivno i izolovano, skoro je nemoguće na njega uticati. O. Ne mogu da procijenim