SlideShare a Scribd company logo
Przedmieście Odrzańskie to rejon Wrocławia                              Urząd Miejski realizuje także projekt rewitalizacji
                                           o unikatowej XIX-wiecznej zabudowie, z niepow-                            społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlo-
                                           tarzalnym klimatem, położony zaledwie 10 minut                            wych, biegnących wzdłuż ulic Łokietka, Chrobrego
                                           spaceru od wrocławskiego Rynku. Od kilku lat                             i placu św. Macieja. W ramach projektu pula
                                           trwają intensywne starania, aby naprawić skutki                            miejskich lokali użytkowych przeznaczana jest pod
                                           wieloletnich zaniedbań, uratować historyczną                             działalność artystyczną i rzemieślniczą, prowa-
                                           zabudowę i przywrócić Nadodrzu dawną                                 dzone są warsztaty edukacyjne, a także realizo-
                                           świetność.                                              wany jest także program dla przedsiębiorców
                                                                                              „Witryny Nadodrza – okna na świat”, którego celem
                                           Dzisiaj proces rewitalizacji Nadodrza wyszedł                             jest nadanie jednolitego wyglądu sklepowym
                                           z fazy projektowej. Widoczne są pierwsze efekty.                           witrynom i podniesienie wartości estetycznej ulicom
                                           Od lipca 2011 roku trawją remonty kamienic przy                            handlowym.
                                           ul. Chrobrego, placu św. Macieja i ul. Jedności
                                           Narodowej. To projekty wspólnot mieszkanio-                              Połączenie rzemiosła, kultury, sztuki i biznesu to
                                           wych, które – przy współpracy z Urzędem                                kluczowy element ożywienia i nowego wizerunku
                                           Marszałkowskim – otrzymały unijne dotacje na                             Obszaru Wsparcia. Dzięki realizacji projektu dziel-
                                           remont elewacji, dachów i klatek schodowych.                             nica zyskuje charakter rzemieślniczo-artystyczny,
                                           W sumie na Nadodrzu realizowane są 24 takie                              a obszar staje się strefą zakupów niecodziennych
                                           przedsięwzięcia.                                           – otwierają się tu nowe galerie artystyczne,
                                                                                              warsztaty twórcze, aktywnie działają organizacje
                                           Z dofinansowania skorzystała również Policja,                             pozarządowe. [Wykaz takich miejsc i instytucji na
                                           remontując Komisariat Nadodrze-Ołbin przy                               odwrocie informatora].

     Nadodrze                                  ul. Rydygiera.

       Informator                 Gmina Wrocław realizuje projekty współfinanso-                            Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
                 wane ze środków unijnych: w ramach Priorytetu
                 „Miasta”, Działanie 9.1 Regionalnego Programu                             Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze powstał by
                 Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego                              wspierać rewitalizację Nadodrza o działania
                 na lata 2007-2013. Całkowita wartość tych                               społeczne i kulturalne. Prowadzony jest przez
                 działań wynosi 57 mln zł, przy czym z Unii                              Fundację Dom Pokoju. Infopunkt powołany został
                 Europejskiej udało się pozyskać ponad 32 mln zł.                           przez Urząd Miejski Wrocławia i finansowany jest
                 Zakończenie ostatnich projektów planowane jest                            ze środków Gminy Wrocław.
                 na 3 kwartał 2012 roku.
                                                                    Infopunkt to:
                 Do tego momentu zrealizowane zostaną remonty                             - informacja o przebiegu rewitalizacji
                 podwórzy, przebudowa zieleńców i parków,                               - oferta kulturalna – wystawy lokalnych twórców
                 modernizacja budynków na cele kulturalne,                               oraz wydarzenia kulturalne promujące sztukę
                 społeczne oraz rozwoju zawodowego i instalacja                            miasta i design, a także warsztaty edukacyjne
                 monitoringu prewencyjnego. [Więcej informacji                             - debaty - spotkania dla mieszkańców Nadodrza
                 na mapie].                                              i dyskusje o kierunkach rozwoju Wrocławia.


                 Ponadto na terenie Nadodrza realizowane są
                 także inne miejskie przedsięwzięcia. Od 2007
                 roku w ramach programu „100 kamienic“
                 przeprowadzano remonty ok. 30 kamienic, m.in.
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
                 w rejonach ulic Kurkowej, Ptasiej i Pomorskiej.
    ul. Łokietka 5/ 1
    50-243 Wrocław
    tel. 883 047 310
  lokietka5.1@gmail.com
21

                                                                                                                                                                     9
                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                       10                                                                                                 13
                                                                                 22    12                                                       4

                                           14                                                                                                         31
                                                                         1
                                                                            23                              11
                                                                                                27
                                                                  24
                                  15                                      26    40
                                                               7

                                                                     2
                                                                                                                                                   6
                                                                   35
                                                                                                           33
                                                                                                 36
                                                                       8
                                                                       25               34
                                           32                                                        37

                                      3                                                  28
                                                                                   29
                                                                                       41
                                                                                   30
                                                                              39


                                                                       16


                                                      42 18

                                                                       38
                                                            17                                                 19


                                                                                                              20

                            REWITALIZACJA (trwające obecnie prace w obrębie ulic:                 MURALE NADODRZAŃSKIE: http://www.bwa.wroc.pl/mapa.pdf               KULTURA I SZTUKA                                  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
                             - pl. Staszica, Chrobrego, św. Wincentego                        9. Escif (Walencja), ul. Nowowiejska 20/22                   22. Galeria eMDs, ul. Chrobrego 24 (Galeria Studentów ASP)             35. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Paulińska 4
                             - Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka                  10. Mudwig, Sickboy, ul. Jedności Narodowej 110b                23. CRK (Centrum Reanimacji Kultury), ul. Jagiellończyka 10c/d           (Stowarzyszenie Nomada, Towarzystwo Kultury Czynnej, Fundacja Visionica,
                             - Paulińska, św. Macieja, Henryka Brodatego i Rydygiera                 11. Escif (Walencja), ul. Jagiellończyka 33                   24. Galeria Warzywniak                               Fundacja Parenitas, Stowarzyszenie Sportowe „ŚRÓDMIEŚCIE” i inne)
                             - Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska i Rydygiera                    12. Zosen, ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), ul. Chrobrego 21          25. Otwarte Centrum Ceramiki                            36. Stowarzyszenia Semper Avanti i Iskierka, Fundacja Hobbit - pl. Św. Macieja 5
                             - św. Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera                  13. Kolektyf (Wrocław), Akcja Rewitalizacja 2010, ul. Trzebnicka        26. Galeria Cztery Sztuki                             37. Stowarzyszenie Tratwa
                  100m         - Dubois, Pomorska, Otwarta, Kurkowa
                            OBIEKTY
                                                                         14. j.w., podwórko między Ptasią, Pomorską, a Placem Strzeleckim
                                                                         15. Remed (Madryt), "Od pustki do życia", ul. Ptasia
                                                                                                                 27. Galeria Designu NADO
                                                                                                                 28. Piecownia – Studio Ekspresji Twórczej
                             1. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 10 na cele kulturalne          16. Jeim (Lille), ul.Dubois 5                          29. Biuro coworkingu Łokietka 12
                             2. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia i rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera      17. Erica II Cane (Bolonia), ul. Cybulskiego 10                 30. Decobaazar.com                                GASTRONOMIA I NOCLEGI:
                             3. Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego przy ul. Dubois 33/35         18. Blu (Bolonia), ul. Cybulskiego 15                      31. Galeria U i grupa cyrkowa Klan Grus, Pozytywka, ul. J. Narodowej 93      38. Bar mleczny „Mewa”
                             4. Modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 5a na cele kulturalne            19. Blu (Bolonia), Wyspa Słodowa                        32. Otwarta Przestrzeń Treningowa, ul Otwarta 14a                 39. Lody Roma
                             5. Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 (II etap)               20. ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), Wyspa Słodowa               33. Teatr Zielone Latarnia, ul. Niemcewicza 4 (budynek SKiBy)           40. Pub „To Tu”
                             6. Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9         21. Otecki, FRM-kid (Wrocław), Łowiecka 19a                   34. Klub pod Kolumnami                               41. One More Hostel
remontowane podwórka  rewitalizacja obsz. zielonych
                             7. Remont Komisariatu Nadodrze-Ołbin przy ul. Rydygiera (zakończony)                                                                                            42. Cafe Rozrusznik, ul. Cybulskiego 15
                             8. Dziedziniec artystyczny, ul Rydygiera 25a

More Related Content

Viewers also liked

Dzisiaj, jutro...
Dzisiaj, jutro...Dzisiaj, jutro...
Dzisiaj, jutro...jaabes
 
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzieDwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
Księgarnia Grzbiet
 
Visual Merchandising Projects
Visual Merchandising ProjectsVisual Merchandising Projects
Visual Merchandising Projects
dworaka77
 
Runy - magia w Twoich rękach
Runy - magia w Twoich rękachRuny - magia w Twoich rękach
Runy - magia w Twoich rękach
DarmoweEbooki
 
Dzika róża
Dzika różaDzika róża
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańSebastian Wasiolka
 
Raport zloty bankier_2012
Raport zloty bankier_2012Raport zloty bankier_2012
Raport zloty bankier_2012
PayU_SA
 
Dzielenie wielomianów
Dzielenie wielomianówDzielenie wielomianów
Dzielenie wielomianówKonrad Tolak
 
Text Mining the MAUDE Database
Text Mining the MAUDE DatabaseText Mining the MAUDE Database
Text Mining the MAUDE Database
meganfulton3
 

Viewers also liked (13)

Dzisiaj, jutro...
Dzisiaj, jutro...Dzisiaj, jutro...
Dzisiaj, jutro...
 
Zapach Deszczu
Zapach DeszczuZapach Deszczu
Zapach Deszczu
 
Trening medialny
Trening medialny Trening medialny
Trening medialny
 
Eeeeee
EeeeeeEeeeee
Eeeeee
 
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzieDwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
Dwor zygmunta-augusta-organizacja-i-ludzie
 
Visual Merchandising Projects
Visual Merchandising ProjectsVisual Merchandising Projects
Visual Merchandising Projects
 
Runy - magia w Twoich rękach
Runy - magia w Twoich rękachRuny - magia w Twoich rękach
Runy - magia w Twoich rękach
 
Dzika róża
Dzika różaDzika róża
Dzika róża
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 
Raport zloty bankier_2012
Raport zloty bankier_2012Raport zloty bankier_2012
Raport zloty bankier_2012
 
Dzielenie wielomianów
Dzielenie wielomianówDzielenie wielomianów
Dzielenie wielomianów
 
Wycieczka do wisły prez.
Wycieczka do wisły prez.Wycieczka do wisły prez.
Wycieczka do wisły prez.
 
Text Mining the MAUDE Database
Text Mining the MAUDE DatabaseText Mining the MAUDE Database
Text Mining the MAUDE Database
 

Similar to Informator

Nadodrze
NadodrzeNadodrze
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Rokuguestdb96dd
 
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczyRewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
pzr
 
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
PR consultants
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 

Similar to Informator (6)

Nadodrze
NadodrzeNadodrze
Nadodrze
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 RokuLokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku
 
Razem dla regionu Włocławek
Razem dla regionu WłocławekRazem dla regionu Włocławek
Razem dla regionu Włocławek
 
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczyRewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w bydgoszczy
 
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
Re-industrializacja - informator 2013, Re-industrialisation - 2013 brochure.
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie)
 

More from Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze

Mapka_listopadowe specjały Nadodrza
Mapka_listopadowe specjały NadodrzaMapka_listopadowe specjały Nadodrza
Mapka_listopadowe specjały Nadodrza
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
English map: Specialties of Nadodrze
English map: Specialties of NadodrzeEnglish map: Specialties of Nadodrze
English map: Specialties of Nadodrze
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Grudniowa Noc Nadodrza - mapka
Grudniowa Noc Nadodrza - mapkaGrudniowa Noc Nadodrza - mapka
Grudniowa Noc Nadodrza - mapka
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Witryny Nadodrza
Witryny NadodrzaWitryny Nadodrza
Noc Nadodrza - samodzielny druk
Noc Nadodrza - samodzielny drukNoc Nadodrza - samodzielny druk
Noc Nadodrza - samodzielny druk
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym ŚląskuPotencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowegoPozwolenie na montaż szyldu semaforowego
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Dzierżawa podwórka
Dzierżawa podwórkaDzierżawa podwórka
Dzierżawa podwórka
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie" Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu StaszicaPlan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. RooseveltaPlan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka IIProjekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy JagiellończykaProjekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
 

More from Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze (17)

Mapka_listopadowe specjały Nadodrza
Mapka_listopadowe specjały NadodrzaMapka_listopadowe specjały Nadodrza
Mapka_listopadowe specjały Nadodrza
 
English map: Specialties of Nadodrze
English map: Specialties of NadodrzeEnglish map: Specialties of Nadodrze
English map: Specialties of Nadodrze
 
Grudniowa Noc Nadodrza - mapka
Grudniowa Noc Nadodrza - mapkaGrudniowa Noc Nadodrza - mapka
Grudniowa Noc Nadodrza - mapka
 
Witryny Nadodrza
Witryny NadodrzaWitryny Nadodrza
Witryny Nadodrza
 
Noc Nadodrza - samodzielny druk
Noc Nadodrza - samodzielny drukNoc Nadodrza - samodzielny druk
Noc Nadodrza - samodzielny druk
 
Final flyernadodrzeb
Final flyernadodrzebFinal flyernadodrzeb
Final flyernadodrzeb
 
2 finalmapnadodrze
2 finalmapnadodrze2 finalmapnadodrze
2 finalmapnadodrze
 
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym ŚląskuPotencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
Potencjał sektora kreatywnego na Dolnym Śląsku
 
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowegoPozwolenie na montaż szyldu semaforowego
Pozwolenie na montaż szyldu semaforowego
 
Dzierżawa podwórka
Dzierżawa podwórkaDzierżawa podwórka
Dzierżawa podwórka
 
Pozwolenie na ogródek
Pozwolenie na ogródekPozwolenie na ogródek
Pozwolenie na ogródek
 
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie" Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
Katalog wystawy "Nadodrzanie w porcelanie"
 
Ano 1312 nocgal_flyer_web
Ano 1312 nocgal_flyer_webAno 1312 nocgal_flyer_web
Ano 1312 nocgal_flyer_web
 
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu StaszicaPlan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
Plan zagospodarowania podwórka przy placu Staszica
 
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. RooseveltaPlan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
Plan zagospodarowania podwórka przy ul. Roosevelta
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka IIProjekt podwórka przy Jagiellończyka II
Projekt podwórka przy Jagiellończyka II
 
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy JagiellończykaProjekt podwórka przy Jagiellończyka
Projekt podwórka przy Jagiellończyka
 

Informator

 • 1. Przedmieście Odrzańskie to rejon Wrocławia Urząd Miejski realizuje także projekt rewitalizacji o unikatowej XIX-wiecznej zabudowie, z niepow- społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlo- tarzalnym klimatem, położony zaledwie 10 minut wych, biegnących wzdłuż ulic Łokietka, Chrobrego spaceru od wrocławskiego Rynku. Od kilku lat i placu św. Macieja. W ramach projektu pula trwają intensywne starania, aby naprawić skutki miejskich lokali użytkowych przeznaczana jest pod wieloletnich zaniedbań, uratować historyczną działalność artystyczną i rzemieślniczą, prowa- zabudowę i przywrócić Nadodrzu dawną dzone są warsztaty edukacyjne, a także realizo- świetność. wany jest także program dla przedsiębiorców „Witryny Nadodrza – okna na świat”, którego celem Dzisiaj proces rewitalizacji Nadodrza wyszedł jest nadanie jednolitego wyglądu sklepowym z fazy projektowej. Widoczne są pierwsze efekty. witrynom i podniesienie wartości estetycznej ulicom Od lipca 2011 roku trawją remonty kamienic przy handlowym. ul. Chrobrego, placu św. Macieja i ul. Jedności Narodowej. To projekty wspólnot mieszkanio- Połączenie rzemiosła, kultury, sztuki i biznesu to wych, które – przy współpracy z Urzędem kluczowy element ożywienia i nowego wizerunku Marszałkowskim – otrzymały unijne dotacje na Obszaru Wsparcia. Dzięki realizacji projektu dziel- remont elewacji, dachów i klatek schodowych. nica zyskuje charakter rzemieślniczo-artystyczny, W sumie na Nadodrzu realizowane są 24 takie a obszar staje się strefą zakupów niecodziennych przedsięwzięcia. – otwierają się tu nowe galerie artystyczne, warsztaty twórcze, aktywnie działają organizacje Z dofinansowania skorzystała również Policja, pozarządowe. [Wykaz takich miejsc i instytucji na remontując Komisariat Nadodrze-Ołbin przy odwrocie informatora]. Nadodrze ul. Rydygiera. Informator Gmina Wrocław realizuje projekty współfinanso- Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze wane ze środków unijnych: w ramach Priorytetu „Miasta”, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze powstał by Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego wspierać rewitalizację Nadodrza o działania na lata 2007-2013. Całkowita wartość tych społeczne i kulturalne. Prowadzony jest przez działań wynosi 57 mln zł, przy czym z Unii Fundację Dom Pokoju. Infopunkt powołany został Europejskiej udało się pozyskać ponad 32 mln zł. przez Urząd Miejski Wrocławia i finansowany jest Zakończenie ostatnich projektów planowane jest ze środków Gminy Wrocław. na 3 kwartał 2012 roku. Infopunkt to: Do tego momentu zrealizowane zostaną remonty - informacja o przebiegu rewitalizacji podwórzy, przebudowa zieleńców i parków, - oferta kulturalna – wystawy lokalnych twórców modernizacja budynków na cele kulturalne, oraz wydarzenia kulturalne promujące sztukę społeczne oraz rozwoju zawodowego i instalacja miasta i design, a także warsztaty edukacyjne monitoringu prewencyjnego. [Więcej informacji - debaty - spotkania dla mieszkańców Nadodrza na mapie]. i dyskusje o kierunkach rozwoju Wrocławia. Ponadto na terenie Nadodrza realizowane są także inne miejskie przedsięwzięcia. Od 2007 roku w ramach programu „100 kamienic“ przeprowadzano remonty ok. 30 kamienic, m.in. Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze w rejonach ulic Kurkowej, Ptasiej i Pomorskiej. ul. Łokietka 5/ 1 50-243 Wrocław tel. 883 047 310 lokietka5.1@gmail.com
 • 2. 21 9 5 10 13 22 12 4 14 31 1 23 11 27 24 15 26 40 7 2 6 35 33 36 8 25 34 32 37 3 28 29 41 30 39 16 42 18 38 17 19 20 REWITALIZACJA (trwające obecnie prace w obrębie ulic: MURALE NADODRZAŃSKIE: http://www.bwa.wroc.pl/mapa.pdf KULTURA I SZTUKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - pl. Staszica, Chrobrego, św. Wincentego 9. Escif (Walencja), ul. Nowowiejska 20/22 22. Galeria eMDs, ul. Chrobrego 24 (Galeria Studentów ASP) 35. Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Paulińska 4 - Jagiellończyka, Niemcewicza, Słowiańska, Trzebnicka 10. Mudwig, Sickboy, ul. Jedności Narodowej 110b 23. CRK (Centrum Reanimacji Kultury), ul. Jagiellończyka 10c/d (Stowarzyszenie Nomada, Towarzystwo Kultury Czynnej, Fundacja Visionica, - Paulińska, św. Macieja, Henryka Brodatego i Rydygiera 11. Escif (Walencja), ul. Jagiellończyka 33 24. Galeria Warzywniak Fundacja Parenitas, Stowarzyszenie Sportowe „ŚRÓDMIEŚCIE” i inne) - Chrobrego, Jagiellończyka, Paulińska i Rydygiera 12. Zosen, ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), ul. Chrobrego 21 25. Otwarte Centrum Ceramiki 36. Stowarzyszenia Semper Avanti i Iskierka, Fundacja Hobbit - pl. Św. Macieja 5 - św. Wincentego, Chrobrego, Jagiellończyka, Rydygiera 13. Kolektyf (Wrocław), Akcja Rewitalizacja 2010, ul. Trzebnicka 26. Galeria Cztery Sztuki 37. Stowarzyszenie Tratwa 100m - Dubois, Pomorska, Otwarta, Kurkowa OBIEKTY 14. j.w., podwórko między Ptasią, Pomorską, a Placem Strzeleckim 15. Remed (Madryt), "Od pustki do życia", ul. Ptasia 27. Galeria Designu NADO 28. Piecownia – Studio Ekspresji Twórczej 1. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellończyka 10 na cele kulturalne 16. Jeim (Lille), ul.Dubois 5 29. Biuro coworkingu Łokietka 12 2. Nadodrzańskie Centrum Wsparcia i rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera 17. Erica II Cane (Bolonia), ul. Cybulskiego 10 30. Decobaazar.com GASTRONOMIA I NOCLEGI: 3. Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego przy ul. Dubois 33/35 18. Blu (Bolonia), ul. Cybulskiego 15 31. Galeria U i grupa cyrkowa Klan Grus, Pozytywka, ul. J. Narodowej 93 38. Bar mleczny „Mewa” 4. Modernizacja budynku przy ul. Roosevelta 5a na cele kulturalne 19. Blu (Bolonia), Wyspa Słodowa 32. Otwarta Przestrzeń Treningowa, ul Otwarta 14a 39. Lody Roma 5. Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 (II etap) 20. ZBK (Sławek Czajkowski, Wrocław), Wyspa Słodowa 33. Teatr Zielone Latarnia, ul. Niemcewicza 4 (budynek SKiBy) 40. Pub „To Tu” 6. Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 21. Otecki, FRM-kid (Wrocław), Łowiecka 19a 34. Klub pod Kolumnami 41. One More Hostel remontowane podwórka rewitalizacja obsz. zielonych 7. Remont Komisariatu Nadodrze-Ołbin przy ul. Rydygiera (zakończony) 42. Cafe Rozrusznik, ul. Cybulskiego 15 8. Dziedziniec artystyczny, ul Rydygiera 25a