SlideShare a Scribd company logo
Ilmastotalkoot –tutkimus, helmikuu 2009 Kari Tervonen, 11.3. 2009 Kuulas Millward Brown
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli vetää napakasti yhteen; missä suomalaisten asenne ilmastomuutoksen suhteen tällä hetkellä menee; ja millä lailla he uskovat voivansa vaikuttaa itse ilmastomuutokseen Lisäksi halusimme tietää, ovatko suomalaiset tehneet muutoksia käyttäytymisessään Ilmastotalkoot –kampanjassa viestittyjen konkreettisten teemojen osalta; ja kuinka ilmastomuutosjutut on noteerattu tiedotusvälineistä, ja kuinka Ilmastotalkoot –kampanja tunnistetaan Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Tutkimuksen toteutus 1.078 vastaajaa, puhelinvärväys verkkokyselyyn. Saman tutkimuksellisen tiedonkeruun yhteydessä kysyttiin myös kuluttamiseen ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä; joten tutkimusaihe ei päässyt ohjaamaan sitä, ketkä valikoituivat vastaajiksi tutkimukseen. Sitä ei käytetty värväyskriteerinä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmikuussa 2009. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Aiempi tutkimus Taloustutkimus on tehnyt ilmastomuutoksesta tutkimukset 2002, 2004 ja 2007. Koska tilanne on monilta osin kehittynyt eteenpäin, oli tarvetta muokata kysymyksiä vastaamaan paremmin tämän hetken tilanteeseen ja ilmastotalkoiden tavoitteita peilaavammiksi. Kysymyksiin tuotiin mukaan myös ilmastomuutosta kohtaan yleisin vasta-argumentaatio Tuloksia yhtä aikaa katsellen voidaan tehdä karkean tason tarkastelua, miten asiat ovat edenneet joidenkin keskeisten kysymysten osalta. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotalkoot 2008 Helmi-maaliskuu: vähähiilinen koti - SEK, sponsorina Fortum, ulkomainonta, Kauppalehti Maalis-huhtikuu: vähähiilinen perhe ja lapset - Family, sponsorina Ben&Jerry’s, aikakauslehdet ja radio, Kauppalehti Kesä-heinäkuu: vähähiilinen loma(matka) - PHS, sponsorina Cumulus, netti, elokuvamainonta, ulkomainonta, radio Syyskuu: vähähiilinen keittiö/kokkaus - BOB, sponsorina Puustelli Kärkimedian lehdet, Kärkimedia netti, Suomi24 Lokakuu: vähähiilinen liikkuminen - Dynamo, sponsorina VR ulkomainonta, radio, kauppakeskusmainonta VR:n omat mediat Marraskuu: vähähiilinen viihtyminen - Taivas, Sponsorina Habbo Hotel aikakauslehdet, netti, Voicen monimediakokonaisuus Joulu-tammikuu: vähähiilinen tulevaisuus - Skandaali, sponsorina Isover, Kauppalehti, aikakauslehdet, radios Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
RAPORTIN SISÄLTÖ Suomalaisten yleiset ilmastoasenteet Suomalaisten käsitys oman käyttäytymisen ilmastoystävällisyydestä Käsitys vuoden aikana tehdyistä oman toiminnan muutoksista Ilmastotalkoot –teemojen suhteen Millä toimenpiteillä suomalaiset uskovat voivansa vaikuttaa eniten ilmastomuutokseen Ryhmäkohtaista tarkastelua; miten vastaajat poikkeavat toisistaan Tulokset yhteen Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Suomalaisten ilmastomuutosasenne on hyvä; eikä taantuma ole muuttanut suhtautumista ilmastomuutokseen
” Ihmisen toimenpiteillä on vahva vaikutus maapallon lämpötilan nousuun” Täysin samaa mieltä 52% Jokseenkin samaa mieltä 36% Ei osaa sanoa  2% Jokseenkin eri mieltä  8% Täysin eri mieltä  2% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
” Ihmisen omien toimien merkitystä ilmastossa tapahtuviin muutoksiin on vahvasti liioiteltu” Täysin samaa mieltä 7% Jokseenkin samaa mieltä 20% Ei osaa sanoa  3% Jokseenkin eri mieltä  38% Täysin eri mieltä  32% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
” Korkean elintason mailla on vastuu näyttää esimerkkiä ilmastokysymyksissä” Täysin samaa mieltä 54% Jokseenkin samaa mieltä 36% Ei osaa sanoa  1% Jokseenkin eri mieltä  6% Täysin eri mieltä  2% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
” Tiedän, mitä termi hiilijalanjälki tarkoittaa” Täysin samaa mieltä 44% Jokseenkin samaa mieltä 23% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kuriositeettina todettakoon, että tässä kohtaa Suur-Helsingin luku 58% poikkeaa koko tutkimuksen kysymyksistä eniten ylöspäin, ja enemmän kuin esim. ammatillinen tausta tekee. HS-Kuukausiliitteen juttu nousee mieleen yhtenä mahdollisena selittäjänä
” Länsimaita koetteleva taantuma on mielestäni kymmenen vuoden aikavälillä suurempi ongelma kuin ilmastomuutos” Täysin samaa mieltä  10% Jokseenkin samaa mieltä  27% Ei osaa sanoa  8% Jokseenkin eri mieltä  35% Täysin eri mieltä  22% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kysymyksen aikajänne asetettiin 10 vuoteen, koska sen arvioitiin olevan riittävän kyseenalaistava ilmastomuutoksen suhteen vs. taloustaantuma.
Nykytilanne vs. aiemmin Vuonna 2004 yhtä moni piti taantumaa ja ilmastomuutosta yhtä suurina ihmisen elämän uhkatekijöinä Vuoden 2007 alussa, nousukauden kulmakertoimen ollessa jyrkimmillään; ilmastomuutos vs. taantuma oli noussut jo 3:2 ilmaston hyväksi Nyt vuoden 2009 alussa; ennätyksellisen suuren talouskäänteen tullessa; suhde näyttäisi edelleen siirtyneen ilmastomuutoksen hyväksi Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Oma toiminta nyt ja muutos 12kk; rima omassa toiminnassa asetetaan matalalle
Noin puolet suomalaisista katsoo, että oma toiminta oli hyvällä tasolla seuraavissa asioissa jo vuosi sitten Ajotapa on polttoainetta säästävä 68% Kodin lämpötila on max. 22 astetta 67% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 67% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 61% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 58% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 56% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 40% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kursivoitu kohta havainnollistaa tilannetta. Iäkkäämmät hieman itsetyytyväisempiä kuin nuoret.
On muuttanut käytöstään 12 kk aikana parempaan suuntaan Ajotapa on polttoainetta säästävä 14% Kodin lämpötila on max 22 astetta 12% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 18% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 16% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 16% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 18% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 10% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Vähintään yhdessä kohdassa muuttanut käyttäytymistään 54% suomalaisista.
Ei toimi hyvin, eikä ole muuttanut tapojaan paremmiksi/12 kk Ajotapa on polttoainetta säästävä 15% Kodin lämpötila on max 22 astetta 21% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 16% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 23% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 25% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 27% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 49% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 (Tässäkin ryhmässä on myös osa hyvin itsekriittisiä, ympäristötietoisia henkilöitä)
Aktiovituminen vs. kaksi vuotta sitten Kaksi vuotta sitten noin kolmannes arvioi kampanjoinnin vaikuttaneen jo omaan tapaansa ajatella, ja noin 15% kertoi sen vaikuttaneen joihinkin omiin toimenpiteisiin Vastaava muutosluku on tässä tutkimuksessa 54%. Olennaista on kuitenkin nähdä enemmistön (liian kunnianhimoton) käsitys oman toiminnan ympäristösäästäväisyydestä. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Ilmastotalkoot on havaittu varsin hyvin, ja tiedotusvälineille on annettava tunnustusta teeman esillä pitämisestä
Tausta, kaksi vuotta sitten Taloustutkimuksen tammikuussa 2007 ilmestyneen tutkimuksen mukaan 86% suomalaisista oli havainnut ilmastomuutokseen liittyviä juttuja tai kampanjointia; tämä oli tilanne jo kaksi vuotta sitten. Halusimme nostaa kysymysten rimaa ja haastavuutta edellisestä aikasarjan katkemisen hinnallakin. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Tiedotusvälineet ovat kirjoittaneet viimeisen vuoden aikana paljon aiempaa enemmän ilmastomuutoksesta Täysin samaa mieltä 54% Jokseenkin samaa mieltä 37% En osaa sanoa  2% Jokseenkin eri mieltä  6% Täysin eri mieltä  1% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 91%
Olen huomannut ilmastomuutoksesta kertovia mainoksia viimeisen vuoden aikana Täysin samaa mieltä 58% Jokseenkin samaa mieltä 32% En osaa sanoa  2% Jokseenkin eri mieltä  6% Täysin eri mieltä  1% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 90%
Olen kuullut Ilmastotalkoot –nimisestä viestintä- ja mainoskampanjasta Täysin samaa mieltä 43% Jokseenkin samaa mieltä 32% En osaa sanoa  6% Jokseenkin eri mieltä 10% Täysin eri mieltä  9% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 43-75%
Lyhyt tulkinta Ilmastotalkoiden tavoitteena ei ollut ensisijaisesti pitää meteliä itsestään, vaan tavoitteena olevista asioista. Yksittäiskampanjat olivat eri näköisiä. Siihen nähden tunnettuustulos on hyvä. Ilmastotalkoiden lisäksi oli myös muita mainoskampanjoita asiasta vuoden aikana, ja suuri kiitos heille. Tulos, jossa 90% muistaa spontaanisti ilmastomuutos- mainontaa vuoden ajalta on erinomainen. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Tietoisuus eri tuotteiden kuluttamisen ilmastokuormittavuudesta vaihtelee melko paljon
Tausta Kansalaisten käsitykset siitä, miten paljon eri toimenpiteillä voi vaikuttaa, ja laskelmat hiilikuormituksesta eivät kohtaa. Tiedon määrän lisäksi kyse lienee myös mukavuusasioista. Autoilu, jätteet ja energiansäästö ” tunnistettiin” jo kaksi vuotta sitten ” ylivoimaisesti tärkeimmiksi” tavoiksi,  joilla leikata omaa ilmastomuutoskuormaa Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Matkailun ilmastovaikutus on ehkä eniten viimeisen kahden vuoden aikana esille noussut asia, spontaani tietoisuus asiasta murto-osa vain kaksi vuotta sitten … ylipäänsä ympäristökuorman monitahoisuus – tietokoneet, karjatalous etc. ovat niitä asioita, joista viestinnälle on suurin tilaus tästä eteenpäin. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Autoilun vähentäminen Suuri vaikutus 53% Melko suuri vaikutus 40% Ei suurta vaikutusta  8% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 93%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kodin lämmityskulut Suuri vaikutus 35% Melko suuri vaikutus 52% Ei suurta vaikutusta 13% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 87%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Matkailun vähentäminen Suuri vaikutus 35% Melko suuri vaikutus 47% Ei suurta vaikutusta 17% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 83%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kodinkoneiden ja laitteiden sähkönkulutus Suuri vaikutus 25% Melko suuri vaikutus 55% Ei suurta vaikutusta 20% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 80%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kasvispainotteinen ruokavalio Suuri vaikutus 11% Melko suuri vaikutus 31% Ei suurta vaikutusta 58% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 42%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Mahdollisuus vaikuttaa yleiseen kulutukseen kansalaistoiminnan kautta Suuri vaikutus 16% Melko suuri vaikutus 47% Ei suurta vaikutusta 37% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 63%
Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Mahdollisuus vaikuttaa energian kulutukseen omalla työpaikalla Suuri vaikutus 17% Melko suuri vaikutus 43% Ei suurta vaikutusta 41% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 61%
Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Suomalaisten ympäristötietoisuus - ryhmäkohtaista tarkastelua -
Peruskuva on kohtuullisen samannäköinen eri väestöryhmissä. Merkillepantavinta on naiset vs. miehet -eroavuus, eli naiset ovat ”yleisellä tasolla sitoutuneempia” ilmastomuutoksen tärkeyteen, ja vähemmän skeptisiä ihmisen vaikutuksesta ilmastomuutoksen. Konkreettisissa kulutusteoissa vastaavaa eroa ei näytä kuitenkaan olevan vastauksissa. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ikä selittää suhtautumista ja toimintaa ilmastomuutokseen todennäköisesti vähemmän, kuin mitä yleisesti oletetaan. Ylivoimaisessa valtaosassa käsiteltyjä kysymyksiä erot alle 35-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden välillä eivät nouse tilastollisesti merkittäviksi tuhannen vastaajamäärästä huolimatta. Johdonmukaisena ero näkyy nuorempien hieman suurempana ”synnintuntona” oman toiminnan ilmastoystävällisyyden suhteen. Kaikkein suurimpana ero näkyy siinä, että yli 50-vuotiaista lähes puolet pitää taantumaa ilmastomuutoksen kokoisena ongelmana; ja että selvästi useampi epäilee, että ihmisen osuutta ilmastomuutokseen on liioiteltu. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Suurimman eroavuuden kysymys Länsimaita koetteleva taantuma on mielestäni kymmenen vuoden aikavälillä suurempi ongelma kuin ilmastomuutokseen liittyvä uhka Täysin+jokseenkin samaa mieltä Täysin+jokseenkin eri mieltä Miehet 45%  50% Naiset 29%  62% Alle 35-vuotiaat 32%  59% 35-50-vuotiaat 31%  60% Yli 50-vuotiaat 46%  50%  Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ammatilliset taustaryhmät ja tulotaustaryhmät näyttäisivät käyttäytyvän hyvin samansuuntaisesti. Aiemmissa tutkimuksissa johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt ovat ”kunnostautuneet” skeptisempinä ja vähemmän valmiina ilmastomuutostekoihin. Nyt voi sanoa, ettei vastaavia eroja enää ole. Ilmastomuutoskeskustelu on käynyt varsin vilkkaana ja yritystoimintaan sisäänrakennettuna näkökulmana talousalan julkaisuissakin viimeisen vuoden aikana. Todettakoon vielä tähän se, että Suur-Helsinki vs. maalaiskunnat, ja kaikki siltä väliltä eroavuudetkin ovat hyvin maltillisia. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 - Tulokset yhteen -
Päätuloksia Noin 90% suomalaista uskoo, että ihmisen toimilla on vahva vaikutus ilmastomuutokseen Noin 60% näkee ilmastomuutoksen taantumaa pahempana uhkatekijänä länsimaille seuraavan kymmenen vuoden aikana Noin 90% on huomannut ilmastomuutoksesta kertovaa mainontaa viimeisen vuoden aikana; ja sama osuus katsoo, että tiedotusvälineet ovat pitäneet asiaa esillä selvästi aiempaa enemmän. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Päätuloksia Ilmastotalkoissa viestittiin; kodin lämpötilan laskemisesta, ajotavan säästäväisyydestä, turhan ajamisen välttämisestä, matkapäätöksistä, ylimääräisen ruoan ostamisesta, turhan tavaran hankinnasta ja asumisen energiatehokkuudesta Yksittäisissä kysymyksissä 10-18% kertoo tehneensä muutoksia ympäristöystävällisempään käyttäytymiseen viimeisen vuoden aikana, ja 54% suomalaisista kertoo muuttaneensa käyttäytymistään ainakin yhdessä kohdassa. MUTTA: suurin osa suomalaisista katsoo nykyisen elämäntapansa/kuluttamistapansa varsin ympäristöystävällisiksi ja ilmastokuorman kannalta kohtuullisiksi - ylioptimistisesti Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Ilmastotietoisuus, simppeli kuvaus asioiden etenemisestä 2004 alku Turha autoilu saastuttaa Jätteiden lajittelu nouseva ilmiö Karkea tietoisuus maapallon lämpötilan noususta 2007 alku Ympäristöystävällisten autojen nousu Jätteiden lajittelu, tiukempi energiatietoisuus arkipäiväistymässä Ilmaston lämpeneminen terminä tuttu 2009 alku Matkailun ilmastovaikutukset nousseet kaikkien tietoisuuteen Ilmastomuutosongelman vakavuus laajalti ymmärretty, edes maailmanlaajuinen lama ei vaikuta -> tulevat vuodet Tietotekniikan ja karjatalouden ilmastokuormittavuuden tunteminen, kaikkien aiempien kysymysten evaluoituminen tietoisuudesta toiminnaksi Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Eri väestöryhmien suhtautumiserot ilmastomuutokseen, ja mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen ovat isoa kuvaa katsoen lopultakin varsin pienet; sukupuoli, ikä, tulot, ammatti, asuinpaikka etc. tarkastelussa Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Kansalaisten ilmastomuutosasioihin suhtautumisen myönteisyys ja niiden tärkeyden tunnustaminen ei ole vähentynyt; vaan vahvistunut myös taloudellisen käänteen tuoneen vuoden 2008 aikana Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
Lisätietoja tutkimuksesta: Kari Tervonen kari.tervonen@kuulas.fi, +358 50 437 0677 Kuulas Millward Brown Tuuli Kaskinen t [email_address] ; +358 50 5149752 Ilmastotalkoot, Demos Helsinki

More Related Content

Similar to Ilmastotalkoot –Tutkimuspresentaatio

Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Maa- ja metsätalousministeriö
 
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
Annukka Berg
 
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
MTT_Agrifood_Research_Finland
 
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
GreenStream Network Ltd
 
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
jkytta
 
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshare
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshareTulevaisuuden ts 07102014_slideshare
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshare
Heikki Tuomenvirta
 
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus SuomessaSaara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
TAPIO
 
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoilleNora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
TAPIO
 
Metsä Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
Metsä  Ilmastonmuutoksen Hallinnan SkenaariotMetsä  Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
Metsä Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
Hannu Linturi
 

Similar to Ilmastotalkoot –Tutkimuspresentaatio (12)

Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
 
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
 
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
Mitä kuluttajat ajattelevat ruoan ilmastovaikutuksista?
 
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
 
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
 
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
 
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
 
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshare
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshareTulevaisuuden ts 07102014_slideshare
Tulevaisuuden ts 07102014_slideshare
 
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus SuomessaSaara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
Saara Lilja-Rothsten: Sopeutumisen mitattavuus Suomessa
 
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoilleNora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
Nora Arnkil: Ilmastokestävyyden työkalut eri toimijoille
 
Metsä Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
Metsä  Ilmastonmuutoksen Hallinnan SkenaariotMetsä  Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
Metsä Ilmastonmuutoksen Hallinnan Skenaariot
 
Maria Joutsenvirta: Degrowth
Maria Joutsenvirta: DegrowthMaria Joutsenvirta: Degrowth
Maria Joutsenvirta: Degrowth
 

More from Demos Helsinki

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Demos Helsinki
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Demos Helsinki
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Demos Helsinki
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Demos Helsinki
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Demos Helsinki
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Demos Helsinki
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
Demos Helsinki
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
Demos Helsinki
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Demos Helsinki
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Demos Helsinki
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
Demos Helsinki
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
Demos Helsinki
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
Demos Helsinki
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
Demos Helsinki
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Demos Helsinki
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Demos Helsinki
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
Demos Helsinki
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Demos Helsinki
 

More from Demos Helsinki (20)

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
 

Ilmastotalkoot –Tutkimuspresentaatio

 • 1. Ilmastotalkoot –tutkimus, helmikuu 2009 Kari Tervonen, 11.3. 2009 Kuulas Millward Brown
 • 2. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli vetää napakasti yhteen; missä suomalaisten asenne ilmastomuutoksen suhteen tällä hetkellä menee; ja millä lailla he uskovat voivansa vaikuttaa itse ilmastomuutokseen Lisäksi halusimme tietää, ovatko suomalaiset tehneet muutoksia käyttäytymisessään Ilmastotalkoot –kampanjassa viestittyjen konkreettisten teemojen osalta; ja kuinka ilmastomuutosjutut on noteerattu tiedotusvälineistä, ja kuinka Ilmastotalkoot –kampanja tunnistetaan Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 3. Tutkimuksen toteutus 1.078 vastaajaa, puhelinvärväys verkkokyselyyn. Saman tutkimuksellisen tiedonkeruun yhteydessä kysyttiin myös kuluttamiseen ja markkinointiin liittyviä kysymyksiä; joten tutkimusaihe ei päässyt ohjaamaan sitä, ketkä valikoituivat vastaajiksi tutkimukseen. Sitä ei käytetty värväyskriteerinä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmikuussa 2009. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 4. Aiempi tutkimus Taloustutkimus on tehnyt ilmastomuutoksesta tutkimukset 2002, 2004 ja 2007. Koska tilanne on monilta osin kehittynyt eteenpäin, oli tarvetta muokata kysymyksiä vastaamaan paremmin tämän hetken tilanteeseen ja ilmastotalkoiden tavoitteita peilaavammiksi. Kysymyksiin tuotiin mukaan myös ilmastomuutosta kohtaan yleisin vasta-argumentaatio Tuloksia yhtä aikaa katsellen voidaan tehdä karkean tason tarkastelua, miten asiat ovat edenneet joidenkin keskeisten kysymysten osalta. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 5. Ilmastotalkoot 2008 Helmi-maaliskuu: vähähiilinen koti - SEK, sponsorina Fortum, ulkomainonta, Kauppalehti Maalis-huhtikuu: vähähiilinen perhe ja lapset - Family, sponsorina Ben&Jerry’s, aikakauslehdet ja radio, Kauppalehti Kesä-heinäkuu: vähähiilinen loma(matka) - PHS, sponsorina Cumulus, netti, elokuvamainonta, ulkomainonta, radio Syyskuu: vähähiilinen keittiö/kokkaus - BOB, sponsorina Puustelli Kärkimedian lehdet, Kärkimedia netti, Suomi24 Lokakuu: vähähiilinen liikkuminen - Dynamo, sponsorina VR ulkomainonta, radio, kauppakeskusmainonta VR:n omat mediat Marraskuu: vähähiilinen viihtyminen - Taivas, Sponsorina Habbo Hotel aikakauslehdet, netti, Voicen monimediakokonaisuus Joulu-tammikuu: vähähiilinen tulevaisuus - Skandaali, sponsorina Isover, Kauppalehti, aikakauslehdet, radios Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 6. RAPORTIN SISÄLTÖ Suomalaisten yleiset ilmastoasenteet Suomalaisten käsitys oman käyttäytymisen ilmastoystävällisyydestä Käsitys vuoden aikana tehdyistä oman toiminnan muutoksista Ilmastotalkoot –teemojen suhteen Millä toimenpiteillä suomalaiset uskovat voivansa vaikuttaa eniten ilmastomuutokseen Ryhmäkohtaista tarkastelua; miten vastaajat poikkeavat toisistaan Tulokset yhteen Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 7. Suomalaisten ilmastomuutosasenne on hyvä; eikä taantuma ole muuttanut suhtautumista ilmastomuutokseen
 • 8. ” Ihmisen toimenpiteillä on vahva vaikutus maapallon lämpötilan nousuun” Täysin samaa mieltä 52% Jokseenkin samaa mieltä 36% Ei osaa sanoa 2% Jokseenkin eri mieltä 8% Täysin eri mieltä 2% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 9. ” Ihmisen omien toimien merkitystä ilmastossa tapahtuviin muutoksiin on vahvasti liioiteltu” Täysin samaa mieltä 7% Jokseenkin samaa mieltä 20% Ei osaa sanoa 3% Jokseenkin eri mieltä 38% Täysin eri mieltä 32% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 10. ” Korkean elintason mailla on vastuu näyttää esimerkkiä ilmastokysymyksissä” Täysin samaa mieltä 54% Jokseenkin samaa mieltä 36% Ei osaa sanoa 1% Jokseenkin eri mieltä 6% Täysin eri mieltä 2% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 11. ” Tiedän, mitä termi hiilijalanjälki tarkoittaa” Täysin samaa mieltä 44% Jokseenkin samaa mieltä 23% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kuriositeettina todettakoon, että tässä kohtaa Suur-Helsingin luku 58% poikkeaa koko tutkimuksen kysymyksistä eniten ylöspäin, ja enemmän kuin esim. ammatillinen tausta tekee. HS-Kuukausiliitteen juttu nousee mieleen yhtenä mahdollisena selittäjänä
 • 12. ” Länsimaita koetteleva taantuma on mielestäni kymmenen vuoden aikavälillä suurempi ongelma kuin ilmastomuutos” Täysin samaa mieltä 10% Jokseenkin samaa mieltä 27% Ei osaa sanoa 8% Jokseenkin eri mieltä 35% Täysin eri mieltä 22% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kysymyksen aikajänne asetettiin 10 vuoteen, koska sen arvioitiin olevan riittävän kyseenalaistava ilmastomuutoksen suhteen vs. taloustaantuma.
 • 13. Nykytilanne vs. aiemmin Vuonna 2004 yhtä moni piti taantumaa ja ilmastomuutosta yhtä suurina ihmisen elämän uhkatekijöinä Vuoden 2007 alussa, nousukauden kulmakertoimen ollessa jyrkimmillään; ilmastomuutos vs. taantuma oli noussut jo 3:2 ilmaston hyväksi Nyt vuoden 2009 alussa; ennätyksellisen suuren talouskäänteen tullessa; suhde näyttäisi edelleen siirtyneen ilmastomuutoksen hyväksi Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 14. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Oma toiminta nyt ja muutos 12kk; rima omassa toiminnassa asetetaan matalalle
 • 15. Noin puolet suomalaisista katsoo, että oma toiminta oli hyvällä tasolla seuraavissa asioissa jo vuosi sitten Ajotapa on polttoainetta säästävä 68% Kodin lämpötila on max. 22 astetta 67% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 67% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 61% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 58% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 56% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 40% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Kursivoitu kohta havainnollistaa tilannetta. Iäkkäämmät hieman itsetyytyväisempiä kuin nuoret.
 • 16. On muuttanut käytöstään 12 kk aikana parempaan suuntaan Ajotapa on polttoainetta säästävä 14% Kodin lämpötila on max 22 astetta 12% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 18% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 16% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 16% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 18% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 10% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Vähintään yhdessä kohdassa muuttanut käyttäytymistään 54% suomalaisista.
 • 17. Ei toimi hyvin, eikä ole muuttanut tapojaan paremmiksi/12 kk Ajotapa on polttoainetta säästävä 15% Kodin lämpötila on max 22 astetta 21% On tarkka ettei osta ylimääräistä ruokaa roskiin 16% Asuinrakennus tiivis ja energiatehokas 23% Välttää johdonmukaisesti turhaa autoilua 25% On tarkka, ettei osta mitään tarpeetonta tavaraa 27% Huomioi matkapäätöksissään ilmastovaikutukset 49% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 (Tässäkin ryhmässä on myös osa hyvin itsekriittisiä, ympäristötietoisia henkilöitä)
 • 18. Aktiovituminen vs. kaksi vuotta sitten Kaksi vuotta sitten noin kolmannes arvioi kampanjoinnin vaikuttaneen jo omaan tapaansa ajatella, ja noin 15% kertoi sen vaikuttaneen joihinkin omiin toimenpiteisiin Vastaava muutosluku on tässä tutkimuksessa 54%. Olennaista on kuitenkin nähdä enemmistön (liian kunnianhimoton) käsitys oman toiminnan ympäristösäästäväisyydestä. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 19. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Ilmastotalkoot on havaittu varsin hyvin, ja tiedotusvälineille on annettava tunnustusta teeman esillä pitämisestä
 • 20. Tausta, kaksi vuotta sitten Taloustutkimuksen tammikuussa 2007 ilmestyneen tutkimuksen mukaan 86% suomalaisista oli havainnut ilmastomuutokseen liittyviä juttuja tai kampanjointia; tämä oli tilanne jo kaksi vuotta sitten. Halusimme nostaa kysymysten rimaa ja haastavuutta edellisestä aikasarjan katkemisen hinnallakin. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 21. Tiedotusvälineet ovat kirjoittaneet viimeisen vuoden aikana paljon aiempaa enemmän ilmastomuutoksesta Täysin samaa mieltä 54% Jokseenkin samaa mieltä 37% En osaa sanoa 2% Jokseenkin eri mieltä 6% Täysin eri mieltä 1% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 91%
 • 22. Olen huomannut ilmastomuutoksesta kertovia mainoksia viimeisen vuoden aikana Täysin samaa mieltä 58% Jokseenkin samaa mieltä 32% En osaa sanoa 2% Jokseenkin eri mieltä 6% Täysin eri mieltä 1% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 90%
 • 23. Olen kuullut Ilmastotalkoot –nimisestä viestintä- ja mainoskampanjasta Täysin samaa mieltä 43% Jokseenkin samaa mieltä 32% En osaa sanoa 6% Jokseenkin eri mieltä 10% Täysin eri mieltä 9% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 43-75%
 • 24. Lyhyt tulkinta Ilmastotalkoiden tavoitteena ei ollut ensisijaisesti pitää meteliä itsestään, vaan tavoitteena olevista asioista. Yksittäiskampanjat olivat eri näköisiä. Siihen nähden tunnettuustulos on hyvä. Ilmastotalkoiden lisäksi oli myös muita mainoskampanjoita asiasta vuoden aikana, ja suuri kiitos heille. Tulos, jossa 90% muistaa spontaanisti ilmastomuutos- mainontaa vuoden ajalta on erinomainen. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 25. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Tietoisuus eri tuotteiden kuluttamisen ilmastokuormittavuudesta vaihtelee melko paljon
 • 26. Tausta Kansalaisten käsitykset siitä, miten paljon eri toimenpiteillä voi vaikuttaa, ja laskelmat hiilikuormituksesta eivät kohtaa. Tiedon määrän lisäksi kyse lienee myös mukavuusasioista. Autoilu, jätteet ja energiansäästö ” tunnistettiin” jo kaksi vuotta sitten ” ylivoimaisesti tärkeimmiksi” tavoiksi, joilla leikata omaa ilmastomuutoskuormaa Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 27. Matkailun ilmastovaikutus on ehkä eniten viimeisen kahden vuoden aikana esille noussut asia, spontaani tietoisuus asiasta murto-osa vain kaksi vuotta sitten … ylipäänsä ympäristökuorman monitahoisuus – tietokoneet, karjatalous etc. ovat niitä asioita, joista viestinnälle on suurin tilaus tästä eteenpäin. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 28. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Autoilun vähentäminen Suuri vaikutus 53% Melko suuri vaikutus 40% Ei suurta vaikutusta 8% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 93%
 • 29. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kodin lämmityskulut Suuri vaikutus 35% Melko suuri vaikutus 52% Ei suurta vaikutusta 13% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 87%
 • 30. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Matkailun vähentäminen Suuri vaikutus 35% Melko suuri vaikutus 47% Ei suurta vaikutusta 17% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 83%
 • 31. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kodinkoneiden ja laitteiden sähkönkulutus Suuri vaikutus 25% Melko suuri vaikutus 55% Ei suurta vaikutusta 20% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 80%
 • 32. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Kasvispainotteinen ruokavalio Suuri vaikutus 11% Melko suuri vaikutus 31% Ei suurta vaikutusta 58% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 42%
 • 33. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Mahdollisuus vaikuttaa yleiseen kulutukseen kansalaistoiminnan kautta Suuri vaikutus 16% Melko suuri vaikutus 47% Ei suurta vaikutusta 37% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 63%
 • 34. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ilmastomuutokseen Mahdollisuus vaikuttaa energian kulutukseen omalla työpaikalla Suuri vaikutus 17% Melko suuri vaikutus 43% Ei suurta vaikutusta 41% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 61%
 • 35. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 Suomalaisten ympäristötietoisuus - ryhmäkohtaista tarkastelua -
 • 36. Peruskuva on kohtuullisen samannäköinen eri väestöryhmissä. Merkillepantavinta on naiset vs. miehet -eroavuus, eli naiset ovat ”yleisellä tasolla sitoutuneempia” ilmastomuutoksen tärkeyteen, ja vähemmän skeptisiä ihmisen vaikutuksesta ilmastomuutoksen. Konkreettisissa kulutusteoissa vastaavaa eroa ei näytä kuitenkaan olevan vastauksissa. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 37. Ikä selittää suhtautumista ja toimintaa ilmastomuutokseen todennäköisesti vähemmän, kuin mitä yleisesti oletetaan. Ylivoimaisessa valtaosassa käsiteltyjä kysymyksiä erot alle 35-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden välillä eivät nouse tilastollisesti merkittäviksi tuhannen vastaajamäärästä huolimatta. Johdonmukaisena ero näkyy nuorempien hieman suurempana ”synnintuntona” oman toiminnan ilmastoystävällisyyden suhteen. Kaikkein suurimpana ero näkyy siinä, että yli 50-vuotiaista lähes puolet pitää taantumaa ilmastomuutoksen kokoisena ongelmana; ja että selvästi useampi epäilee, että ihmisen osuutta ilmastomuutokseen on liioiteltu. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 38. Suurimman eroavuuden kysymys Länsimaita koetteleva taantuma on mielestäni kymmenen vuoden aikavälillä suurempi ongelma kuin ilmastomuutokseen liittyvä uhka Täysin+jokseenkin samaa mieltä Täysin+jokseenkin eri mieltä Miehet 45% 50% Naiset 29% 62% Alle 35-vuotiaat 32% 59% 35-50-vuotiaat 31% 60% Yli 50-vuotiaat 46% 50% Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 39. Ammatilliset taustaryhmät ja tulotaustaryhmät näyttäisivät käyttäytyvän hyvin samansuuntaisesti. Aiemmissa tutkimuksissa johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt ovat ”kunnostautuneet” skeptisempinä ja vähemmän valmiina ilmastomuutostekoihin. Nyt voi sanoa, ettei vastaavia eroja enää ole. Ilmastomuutoskeskustelu on käynyt varsin vilkkaana ja yritystoimintaan sisäänrakennettuna näkökulmana talousalan julkaisuissakin viimeisen vuoden aikana. Todettakoon vielä tähän se, että Suur-Helsinki vs. maalaiskunnat, ja kaikki siltä väliltä eroavuudetkin ovat hyvin maltillisia. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 40. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009 - Tulokset yhteen -
 • 41. Päätuloksia Noin 90% suomalaista uskoo, että ihmisen toimilla on vahva vaikutus ilmastomuutokseen Noin 60% näkee ilmastomuutoksen taantumaa pahempana uhkatekijänä länsimaille seuraavan kymmenen vuoden aikana Noin 90% on huomannut ilmastomuutoksesta kertovaa mainontaa viimeisen vuoden aikana; ja sama osuus katsoo, että tiedotusvälineet ovat pitäneet asiaa esillä selvästi aiempaa enemmän. Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 42. Päätuloksia Ilmastotalkoissa viestittiin; kodin lämpötilan laskemisesta, ajotavan säästäväisyydestä, turhan ajamisen välttämisestä, matkapäätöksistä, ylimääräisen ruoan ostamisesta, turhan tavaran hankinnasta ja asumisen energiatehokkuudesta Yksittäisissä kysymyksissä 10-18% kertoo tehneensä muutoksia ympäristöystävällisempään käyttäytymiseen viimeisen vuoden aikana, ja 54% suomalaisista kertoo muuttaneensa käyttäytymistään ainakin yhdessä kohdassa. MUTTA: suurin osa suomalaisista katsoo nykyisen elämäntapansa/kuluttamistapansa varsin ympäristöystävällisiksi ja ilmastokuorman kannalta kohtuullisiksi - ylioptimistisesti Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 43. Ilmastotietoisuus, simppeli kuvaus asioiden etenemisestä 2004 alku Turha autoilu saastuttaa Jätteiden lajittelu nouseva ilmiö Karkea tietoisuus maapallon lämpötilan noususta 2007 alku Ympäristöystävällisten autojen nousu Jätteiden lajittelu, tiukempi energiatietoisuus arkipäiväistymässä Ilmaston lämpeneminen terminä tuttu 2009 alku Matkailun ilmastovaikutukset nousseet kaikkien tietoisuuteen Ilmastomuutosongelman vakavuus laajalti ymmärretty, edes maailmanlaajuinen lama ei vaikuta -> tulevat vuodet Tietotekniikan ja karjatalouden ilmastokuormittavuuden tunteminen, kaikkien aiempien kysymysten evaluoituminen tietoisuudesta toiminnaksi Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 44. Eri väestöryhmien suhtautumiserot ilmastomuutokseen, ja mahdollisuuksiin vaikuttaa siihen ovat isoa kuvaa katsoen lopultakin varsin pienet; sukupuoli, ikä, tulot, ammatti, asuinpaikka etc. tarkastelussa Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 45. Kansalaisten ilmastomuutosasioihin suhtautumisen myönteisyys ja niiden tärkeyden tunnustaminen ei ole vähentynyt; vaan vahvistunut myös taloudellisen käänteen tuoneen vuoden 2008 aikana Ilmastotalkoot Helmikuu 2009
 • 46. Lisätietoja tutkimuksesta: Kari Tervonen kari.tervonen@kuulas.fi, +358 50 437 0677 Kuulas Millward Brown Tuuli Kaskinen t [email_address] ; +358 50 5149752 Ilmastotalkoot, Demos Helsinki