SlideShare a Scribd company logo
© Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland
Ilmastokestäviä menetelmiä
turvemaiden hoitoon
1.3.2018 klo 13–16, Helsinki
SOMPA-hanke
Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja
hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja
ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA-hanke)
Novel Soil Management Practices - key for
sustainable bioeconomy and climate change
mitigation -SOMPA
© Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland
Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
Seita Romppanen, Itä Suomen yliopisto
Mitä LULUCF-sääntely
tarkoittaa metsien hiilinieluille?
Voiko suopeltojen ja -metsien
käsittelyä muuttamalla
saavuttaa ilmastotavoitteet?
2 09.03.18
© Natural Resources Institute Finland
Globaalit kasvihuonekaasupäästöt
• Total global emissions: 41.9 ± 2.8 GtCO2 in 2015, 49% over 1990
• Land-use change represents about 26% of cumulative emissions over 1870-2015
Three different methods have been used to estimate land-use change emissions, indicated here by
different shades of grey. Source: CDIAC; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016;
Global Carbon Budget 2016, compiled by Global Carbon Project
© Natural Resources Institute Finland
31%
11.6 GtCO2/yr
Mihin ihmisen aiheuttamat päästöt päätyvät?
CO2 pitoisuus olisi jo 550 ppm, jos nieluja ei olisi
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012;
Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; compiled by
Global Carbon Project
26%
9.7 GtCO2/yr
34.1 GtCO2/yr
91%
9%
3.5 GtCO2/yr
16.4 GtCO2/yr
44%
Sources = Sinks
(2006-2015)
© Natural Resources Institute Finland
Pariisin ilmastosopimus
• Pysäytetään lämpeneminen alle +2˚C (tavoite 1,5 ˚C)
• Globaali kattavuus – kaikki maat mukana (USA:ssa
prosessi vetäytymisestä käynnissä)
• 175 maata 197:stä ratifioinut sopimuksen (2/2018) ja
sitoutunut päästövähennyksiin (NDC nationally
determined contribution)
• Tähänastiset sitoumukset eivät ole riittäviä sopimuksen
tavoitteen (2˚C) saavuttamiseksi
• 5 vuoden välein asteittain kiristyvät tavoitteet
© Natural Resources Institute Finland
EU:n tavoitteet päästövähennyksille ja nieluille
• EU (2015) kokonaispäästöt 4300 milj. tn CO2 eq.
olivat 24% pienemmät kuin 1990
• EU:n tavoite vähentää päästöjä 40% vuoteen 2030
mennessä ja edetä negatiivisten päästöjen uralle
vuosisadan jälkipuoliskolle
• EU:n tavoite säilyttää LULUCF sektorin nielut, 300
milj. tn CO2 eq., sitoivat 7% päästöistä
• LULUCF sektorin nielut – nykyisin ainoa
kustannustehokas keino toteuttaa negatiivisia
päästöjä
6 09.03.18
© Natural Resources Institute Finland
Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja nielut
7 09.03.18
• Maatalouden päästöt yli 10% kokonaispäästöistä.
Suopeltoja 0.25 milj. ha. Päästöt 6,2 milj. t CO2 eq. /v
(n.10% Suomen kokonaispäästöistä)
• Metsät (LULUCF) sitovat nykyisin noin 40 % päästöistä
• Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2045
SOMPA
kehittää
hillintätoimia
© Natural Resources Institute Finland
Ojitettujen suometsien maaperä on päästölähde
09.03.18
SOMPA
kehittää
hillintätoimia
• Suometsiä 5 milj. ha. Maaperän päästöt 8.8 milj. t CO2 eq. /v
• Suurimmat päästöt runsasravinteisilta soilta, joille tarve kehittää
uusia metsänhoitomenetelmiä päästöjen hillitsemiseksi
© Natural Resources Institute Finland
Pohjaveden pinnan tason nostaminen voi vähentää
turvemaiden kasvihuonekaasupäästöihin
Kun veden pinta on syvällä, hapellinen kerros on paksu ja syntyy runsaasti
hiilidioksidipäästöjä. Optimaalisella veden pinnan tasolla hiilidioksidipäästöt
ovat edellistä pienemmät ja metaania hajoaa yhtä paljon kuin sitä muodostuu.
Korkea veden pinta aiheuttaa huomattavia metaanipäästöjä.
© Natural Resources Institute Finland
Taloudellisesti ja ekologisesti kestävät keinot
hoitaa suometsiä ja -peltoja KHK päästöjä hilliten
SOMPA-hanke (2018-2023)
•Analysoi EU-regulaation kehitystä ja merkitystä
Suomen metsätalouden ja peltojen käytön
säätelyssä (WP1)
•Testaa uusien metsänhoito- ja viljelymenetelmien
vaikutukset KHK päästöihin ja satokasvien/puun
tuotantoon ja kehitetään suunnittelutyökalut (WP
2 ja 3)
•Tutkii toimien kannattavuutta ja ohjauskeinoja
(WP 4)
•Laskee mitkä ovat uusien menetelmien
vaikutukset Suomen KHK päästöihin ja arvioi
toimien riittävyyttä (WP 5)
•Tutkii viljely- ja metsänkasvatusmenetelmien
muutosten vaikutusta tuotteiden arvoketjuihin ja
tuotannon kokonaiskestävyyteen (WP 6)
10 09.03.18
© Natural Resources Institute Finland
Tutkimushankkeen osat ja koordinaattorit
•Uudistuva ilmastosääntely ja LULUCF, Kati Kulovesi, UEF
•Uudet viljely- ja metsänhoitomenetelmät turvemaiden khk-päästöjen
vähentämiseksi, Kristiina Regina/Raija Laiho, Luke
•Turvemaiden khk-päästöjen mallinnus, Timo Vesala, UH
•Päästövähennystoimien kannattavuus ja ohjauskeinot, Heikki
Lehtonen, Luke
•Biotuotannon skenaariot, Aleksi Lehtonen, Luke
•Biotalouden kestävyyden arviointi, Jyri Seppälä, SYKE
•Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus sidosryhmien
kanssa, Kati Berninger, Tyrsky
© Natural Resources Institute Finland
Thank you!
09.03.1812
© Natural Resources Institute Finland13 09.03.18Teppo Tutkija
© Natural Resources Institute Finland
Maatalouden päästöt
14 09.03.18
© Natural Resources Institute Finland
Suometsissä pohjavedenpinnan tasoa voi
säädellä ojituksella ja puuston määrällä
15 09.03.18
SOMPA-hankkeessa testataan toteutuuko päästövähenemät
siirryttäessä jatkuvaan kasvatukseen ja aikaisempaa korkeampaan
pohjaveden tasoon.
Mitataan WT, KHK fluxeja ja puuston kehitystä 3-4 kohteella, joilla
varioitu puuston PPA:aa.

More Related Content

What's hot

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelmaMetsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, LukeMaankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
Ympäristöministeriö - Miljöministeriet - Ministry of the Environment
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Suomen metsäkeskus
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, LukeMetsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019 Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

What's hot (13)

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
 
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelmaMetsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
Metsien ja puunkäytön ilmastovaikutukset -seminaarin ohjelma
 
Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019Anu korosuo 6.6.2019
Anu korosuo 6.6.2019
 
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, LukeMaankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
Maankäytön muutosten vaikutus päästöihin ja nieluihin, Paula ollila, Luke
 
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
Ue päivät matti_kahra_230118_final_1
 
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
Jussi Uusivuori: Ilmastoviisaan maankäyttösektorin kannustejärjestelmät
 
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
Metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot - Apulaisprofe...
 
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
ilmastolain uudistaminen_Vaara_Mitaonilmassa_25.11.
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
 
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-VirtanenIlmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
Ilmastostrategiatyö Hämeessä-Virtanen
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
 
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, LukeMetsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
Metsien käytön kestävyys ja hiilinielut -seminaarin avaus, Johanna buchert, Luke
 
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019 Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Tuomo Kalliokoski, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
 

Similar to Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke

Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Suomen metsäkeskus
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, KeskisaloRakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Suomen metsäkeskus
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
GBC Finland
 
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osaltaIlmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja JoutsenmerkkiTuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
Joutsenmerkki
 
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Biotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyysBiotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyys
Linnunmaa Oy
 
Jatkuvapeitteinen kaasut jurva
Jatkuvapeitteinen kaasut  jurvaJatkuvapeitteinen kaasut  jurva
Jatkuvapeitteinen kaasut jurva
Suomen metsäkeskus
 
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymysIlmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
KatjaHin
 
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomuSirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiinKatsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossaKiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Maa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke (20)

Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
 
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
Ratu webinaari-03112020-saako-turvepeltoja-viljella-tulevaisuudessa-maatalous...
 
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
Raisa Mäkipää: Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase ja turvemaiden ilmastot...
 
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, KeskisaloRakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
 
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
[Alueseminaari] Antti Irjala - Ajankohtaista kestävän aluesuunnittelun ohjauk...
 
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osaltaIlmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
Ilmastosuunnitelmiin liittyvät tietotarpeet maankäyttösektorin osalta
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
 
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja JoutsenmerkkiTuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
Tuotteiden ympäristöjalanjälki, kiertotalous ja Joutsenmerkki
 
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
 
Biotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyysBiotalouden kestävyys
Biotalouden kestävyys
 
Jatkuvapeitteinen kaasut jurva
Jatkuvapeitteinen kaasut  jurvaJatkuvapeitteinen kaasut  jurva
Jatkuvapeitteinen kaasut jurva
 
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymysIlmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
Ilmastovaikuttajan koulutus 28.-29.1.2012: Ilmastotiede ja PolttavaKysymys
 
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomuSirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
Sirpa Pietikäinen: Kiertotalous ja luomu
 
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
 
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiinKatsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
 
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossaKiertotalous toteutuu luomutuotannossa
Kiertotalous toteutuu luomutuotannossa
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 

Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon, Raisa Mäkipää, Luke

 • 1. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland Ilmastokestäviä menetelmiä turvemaiden hoitoon 1.3.2018 klo 13–16, Helsinki SOMPA-hanke Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään (SOMPA-hanke) Novel Soil Management Practices - key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation -SOMPA
 • 2. © Natural Resources Institute Finland© Natural Resources Institute Finland Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus Seita Romppanen, Itä Suomen yliopisto Mitä LULUCF-sääntely tarkoittaa metsien hiilinieluille? Voiko suopeltojen ja -metsien käsittelyä muuttamalla saavuttaa ilmastotavoitteet? 2 09.03.18
 • 3. © Natural Resources Institute Finland Globaalit kasvihuonekaasupäästöt • Total global emissions: 41.9 ± 2.8 GtCO2 in 2015, 49% over 1990 • Land-use change represents about 26% of cumulative emissions over 1870-2015 Three different methods have been used to estimate land-use change emissions, indicated here by different shades of grey. Source: CDIAC; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016, compiled by Global Carbon Project
 • 4. © Natural Resources Institute Finland 31% 11.6 GtCO2/yr Mihin ihmisen aiheuttamat päästöt päätyvät? CO2 pitoisuus olisi jo 550 ppm, jos nieluja ei olisi Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; compiled by Global Carbon Project 26% 9.7 GtCO2/yr 34.1 GtCO2/yr 91% 9% 3.5 GtCO2/yr 16.4 GtCO2/yr 44% Sources = Sinks (2006-2015)
 • 5. © Natural Resources Institute Finland Pariisin ilmastosopimus • Pysäytetään lämpeneminen alle +2˚C (tavoite 1,5 ˚C) • Globaali kattavuus – kaikki maat mukana (USA:ssa prosessi vetäytymisestä käynnissä) • 175 maata 197:stä ratifioinut sopimuksen (2/2018) ja sitoutunut päästövähennyksiin (NDC nationally determined contribution) • Tähänastiset sitoumukset eivät ole riittäviä sopimuksen tavoitteen (2˚C) saavuttamiseksi • 5 vuoden välein asteittain kiristyvät tavoitteet
 • 6. © Natural Resources Institute Finland EU:n tavoitteet päästövähennyksille ja nieluille • EU (2015) kokonaispäästöt 4300 milj. tn CO2 eq. olivat 24% pienemmät kuin 1990 • EU:n tavoite vähentää päästöjä 40% vuoteen 2030 mennessä ja edetä negatiivisten päästöjen uralle vuosisadan jälkipuoliskolle • EU:n tavoite säilyttää LULUCF sektorin nielut, 300 milj. tn CO2 eq., sitoivat 7% päästöistä • LULUCF sektorin nielut – nykyisin ainoa kustannustehokas keino toteuttaa negatiivisia päästöjä 6 09.03.18
 • 7. © Natural Resources Institute Finland Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja nielut 7 09.03.18 • Maatalouden päästöt yli 10% kokonaispäästöistä. Suopeltoja 0.25 milj. ha. Päästöt 6,2 milj. t CO2 eq. /v (n.10% Suomen kokonaispäästöistä) • Metsät (LULUCF) sitovat nykyisin noin 40 % päästöistä • Tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2045 SOMPA kehittää hillintätoimia
 • 8. © Natural Resources Institute Finland Ojitettujen suometsien maaperä on päästölähde 09.03.18 SOMPA kehittää hillintätoimia • Suometsiä 5 milj. ha. Maaperän päästöt 8.8 milj. t CO2 eq. /v • Suurimmat päästöt runsasravinteisilta soilta, joille tarve kehittää uusia metsänhoitomenetelmiä päästöjen hillitsemiseksi
 • 9. © Natural Resources Institute Finland Pohjaveden pinnan tason nostaminen voi vähentää turvemaiden kasvihuonekaasupäästöihin Kun veden pinta on syvällä, hapellinen kerros on paksu ja syntyy runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Optimaalisella veden pinnan tasolla hiilidioksidipäästöt ovat edellistä pienemmät ja metaania hajoaa yhtä paljon kuin sitä muodostuu. Korkea veden pinta aiheuttaa huomattavia metaanipäästöjä.
 • 10. © Natural Resources Institute Finland Taloudellisesti ja ekologisesti kestävät keinot hoitaa suometsiä ja -peltoja KHK päästöjä hilliten SOMPA-hanke (2018-2023) •Analysoi EU-regulaation kehitystä ja merkitystä Suomen metsätalouden ja peltojen käytön säätelyssä (WP1) •Testaa uusien metsänhoito- ja viljelymenetelmien vaikutukset KHK päästöihin ja satokasvien/puun tuotantoon ja kehitetään suunnittelutyökalut (WP 2 ja 3) •Tutkii toimien kannattavuutta ja ohjauskeinoja (WP 4) •Laskee mitkä ovat uusien menetelmien vaikutukset Suomen KHK päästöihin ja arvioi toimien riittävyyttä (WP 5) •Tutkii viljely- ja metsänkasvatusmenetelmien muutosten vaikutusta tuotteiden arvoketjuihin ja tuotannon kokonaiskestävyyteen (WP 6) 10 09.03.18
 • 11. © Natural Resources Institute Finland Tutkimushankkeen osat ja koordinaattorit •Uudistuva ilmastosääntely ja LULUCF, Kati Kulovesi, UEF •Uudet viljely- ja metsänhoitomenetelmät turvemaiden khk-päästöjen vähentämiseksi, Kristiina Regina/Raija Laiho, Luke •Turvemaiden khk-päästöjen mallinnus, Timo Vesala, UH •Päästövähennystoimien kannattavuus ja ohjauskeinot, Heikki Lehtonen, Luke •Biotuotannon skenaariot, Aleksi Lehtonen, Luke •Biotalouden kestävyyden arviointi, Jyri Seppälä, SYKE •Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, Kati Berninger, Tyrsky
 • 12. © Natural Resources Institute Finland Thank you! 09.03.1812
 • 13. © Natural Resources Institute Finland13 09.03.18Teppo Tutkija
 • 14. © Natural Resources Institute Finland Maatalouden päästöt 14 09.03.18
 • 15. © Natural Resources Institute Finland Suometsissä pohjavedenpinnan tasoa voi säädellä ojituksella ja puuston määrällä 15 09.03.18 SOMPA-hankkeessa testataan toteutuuko päästövähenemät siirryttäessä jatkuvaan kasvatukseen ja aikaisempaa korkeampaan pohjaveden tasoon. Mitataan WT, KHK fluxeja ja puuston kehitystä 3-4 kohteella, joilla varioitu puuston PPA:aa.

Editor's Notes

 1. EU maissa yhteensä vertailujakson (2000-2009) raportoidut FM nielut olivat 372 milj. tn CO2 eq/v.