SlideShare a Scribd company logo
ILMASTOBAROMETRI 2015
Kansalaisten ilmastonäkemyksiä 5.–14.3.2015 kartoittaneen
kyselytutkimuksen tuloksia
Outi Kuittinen, ilmastoviestinnän ohjausryhmän jäsen, Demos Helsinki, @demoshelsinki
#ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015
• Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti
TNS Gallup Oy valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän
tilauksesta
• 1005 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun
ottamatta Ahvenanmaata
• aineisto kerätty TNS Gallupin Gallup Forum -vastaajapaneelissa
5.–14.3.2015
• virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa
• Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä ovat mukana
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja
elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Ilmatieteen laitos,
Suomen ympäristökeskus SYKE, Sitra, Tekes ja Demos Helsinki
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Huoli & tieto
**+$)%)",+*-($,''-(.*#*-+/
0100
2100
30100
32100
40100
42100
50100
52100
60100
62100
789*)$%#:)
,)#"-8
;(.*##$.)$
#:)%,)#"-8
;(.*##$.)$
*+,++%,)#"-8
789*)$%*+,++
,)#"-8
<$%(*++
*+$(+
Huoli on vuodesta
toiseen korkeaa.
70 % ON HUOLISSAAN
ILMASTONMUUTOKSESTA
...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että...
77 % ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista
4/5 (81 %) sillä on seuraavien vuosikymmenien aikana globaalisti
todennäköisesti enemmän haitallisia kuin myönteisiä vaikutuksia
84 % katsoi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt
nähtävissä eri puolilla maailmaa
2/3 (67 %) ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rajojen
ulkopuolella voivat aiheuttaa turvallisuusuhkia Suomelle
VAKAVA UHKA, JONKA SYISTÄ JA
SEURAUKSISTA OLLAAN TIETOISIA
...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että...
74 % ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen
aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä
52 % arvioi, että tutkijat ovat eri mieltä ilmaston
lämpenemisen syistä
37 % katsoi tutkijoiden olevan yksimielisiä asiasta
78 % ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire
naisista 81 %, miehistä 74 %
IHMISTEN AIHEUTTAMA & KIIRE ON
Kenen pitäisi
tehdä ja mitä?
!"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0
1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&)
4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#<
7,1
5,8
3,3
2,2
3,0
1,2
1,8
0,6
0,9
1,3
1,0
22,9
22,5
9,6
8,9
8,8
7,3
3,8
2,7
2,6
2,0
1,9
45,02
48,18
46,48
47,7
43,79
41,08
32,16
33,68
31,31
21,54
14,49
18,35
17,46
31,56
35,46
38,81
44,23
56,63
57,62
60,32
69,7
77,11
6,67
6,13
9,04
5,76
5,58
6,19
5,65
5,45
4,92
5,45
5,59
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat
Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet
Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset '
Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa)
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut
Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa
3.78
3.69
3.59
3.57
3.52
3.37
3.25
3.23
3.17
2.82
2.80
!"#$
=>
SUURET MAAT & YRITYKSET JA
ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA...
91 % erittäin tai melko tärkeä
92 %
81 %
81 %
89 %
85 %
83 %
83 %
78 %
65 %
63 %
Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan
ja Intian ratkaisut
Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset
ympäristösopimukset
Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä
ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)?
erittäin
tärkeä
melko
tärkeä
ei kovin
tärkeä
ei lainkaan
tärkeä
en osaa
sanoa
Uusi teknologia/keksinnöt (esim.
energiantuotannossa)
Yritysten/markkinoiden/talouselämän
toimet yleensä
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille
Yleensä polittiisiin päätöksiin
perustuvat toimet
Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien
toimet ja valinnat
Suomen kansalliset toimet ja
poliittiset päätökset
(%$%$$')#*+&,--*(+%$$"),#)$,(.%--"&")/%0"%$*$-%)
-,$,/%.+$1)2,((")/''$-32')&'4*##*-''#)
(""2+%$*$-%5
6166
7166
86166
87166
96166
97166
:6166
:7166
;6166
;7166
<'=$%#)*>%
.%*(-'
?,0$**#0%#
*>%).%*(-'
?,0$**#0%#
$"."").%*(-'
<'=$%#)$".""
.%*(-'
@#),$""
$"#,"
Kansainvälisissä neuvotteluissa on solmittava pikaisesti uusi
ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti.
65 % harvaan asuttujen alueiden
vastaajista
86 % pääkaupunkiseudulla
asuvista vastaajista
88 % yli 50 000 asukkaan
kaupunkien keskustojen ja
lähiöiden vastaajista
81 %
!"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0
1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&)
4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#<
7,1
5,8
3,3
2,2
3,0
1,2
1,8
0,6
0,9
1,3
1,0
22,9
22,5
9,6
8,9
8,8
7,3
3,8
2,7
2,6
2,0
1,9
45,02
48,18
46,48
47,7
43,79
41,08
32,16
33,68
31,31
21,54
14,49
18,35
17,46
31,56
35,46
38,81
44,23
56,63
57,62
60,32
69,7
77,11
6,67
6,13
9,04
5,76
5,58
6,19
5,65
5,45
4,92
5,45
5,59
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat
Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet
Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset '
Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa)
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut
Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa
3.78
3.69
3.59
3.57
3.52
3.37
3.25
3.23
3.17
2.82
2.80
!"#$
=>
SUURET MAAT & YRITYKSET JA
ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA...
91 % erittäin tai melko tärkeä
92 %
81 %
81 %
89 %
85 %
83 %
83 %
78 %
65 %
63 %
Suurten kehittyvien maiden, kuten
Kiinan ja Intian ratkaisut
Yhdysvaltojen ratkaisut ja
ilmastopolitiikka
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset
ympäristösopimukset
Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä
ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)?
erittäin
tärkeä
melko
tärkeä
ei kovin
tärkeä
ei lainkaan
tärkeä
en osaa
sanoa
Uusi teknologia/keksinnöt (esim.
energiantuotannossa)
Yritysten/markkinoiden/talouselämän
toimet yleensä
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Uudet vähäpäästöiset palvelut
kuluttajille
Yleensä polittiisiin päätöksiin
perustuvat toimet
Yksittäisten kansalaisten/
kuluttajien toimet ja valinnat
Suomen kansalliset toimet ja
poliittiset päätökset
!"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0
1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&)
4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#<
7,1
5,8
3,3
2,2
3,0
1,2
1,8
0,6
0,9
1,3
1,0
22,9
22,5
9,6
8,9
8,8
7,3
3,8
2,7
2,6
2,0
1,9
45,02
48,18
46,48
47,7
43,79
41,08
32,16
33,68
31,31
21,54
14,49
18,35
17,46
31,56
35,46
38,81
44,23
56,63
57,62
60,32
69,7
77,11
6,67
6,13
9,04
5,76
5,58
6,19
5,65
5,45
4,92
5,45
5,59
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat
Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet
Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset '
Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa)
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut
Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa
3.78
3.69
3.59
3.57
3.52
3.37
3.25
3.23
3.17
2.82
2.80
!"#$
=>
SUURET MAAT & YRITYKSET JA
ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA...
91 % erittäin tai melko tärkeä
92 %
81 %
81 %
89 %
85 %
83 %
83 %
78 %
65 %
63 %
Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan
ja Intian ratkaisut
Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Kansainvälisten suuryritysten toimet
Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset
ympäristösopimukset
Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä
ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)?
erittäin
tärkeä
melko
tärkeä
ei kovin
tärkeä
ei lainkaan
tärkeä
en osaa
sanoa
Uusi teknologia/keksinnöt (esim.
energiantuotannossa)
Yritysten/markkinoiden/talouselämän
toimet yleensä
EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka
Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille
Yleensä polittiisiin päätöksiin
perustuvat toimet
Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien
toimet ja valinnat
Suomen kansalliset toimet ja
poliittiset päätökset
20072015
Lähde: e2
(2007) Onpa
ilmoja pidellyt
...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että...
60% Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä,
mitä muut maat tekevät
Toisaalta: 42 % Suomen pitää vähentää päästöjään vasta, kun suuret päästäjämaat
USA, Kiina ja Intia sitoutuvat päästövähennyksiin (N 33 %, M 51 %)
60 % hallituksen tulisi toimia aktiivisemmin ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi
52 % ilmastonmuutoksen hillitsemisemisen ja vähäpäästöisen
yhteiskunnan tulisi olla seuraavan hallitusohjelman kärkiteemoja
50 % Ilmaston kannalta haitallisten asioiden kuten fossiilisen
energian veroja olisi syytä nostaa ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. (38 % eri mieltä)
...SILTI SUOMELTA HALUTAAN
TOIMELIAAMPAA ILMASTOPOLITIIKKAA
Uutta osaamista
uutta teknologiaa
uusia palveluita
uutta energiaa
uusia työpaikkoja
...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että...
53 % sopeutumalla Suomi saa enemmän hyötyjä kuin haittoja
näköpiirissä olevista muutoksista.
66 % Suomen pitäisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien
teknologioiden käyttöönotossa
66 % uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä Suomessa, vaikka se tekisi
energiasta kallimpaa
81 % Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista,
esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä puolestaan voi luoda
työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä
83 % kuluttajille tarjottavien uusien vähäpäästöisten palveluiden
merkitys on erittäin tai melko tärkeä (N 90 %, M 76 %)
SUOMEN HALUTAAN HYÖTYVÄN
EDELLÄKÄVIJYYDESTÄ
Entä minä?
!"#$%&'$()*+%#"#,*(%-%#*+.
/&-+0*(12%**2-2*,$31++1+*,&2)"0,$+%$%00+,$()4%00+,)3(#(0*%,1+0*++5%0*+,
678.%+,*+%,9&%
2.51
2.27
2.20
2.06
1.93
!"#$
30,36
28,08
22,94
21,15
13,14
43,2
36,15
26,79
34,21
30,76
16,37
23,89
23,51
29,96
38,13
3,84
4,86
7,78
8,45
11
6,23
7,02
18,98
6,23
6,97
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöille ja muille ilmastonmuutoksen vaikutuksille
Olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. '
Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.
Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin ilmastovaikutukset (valitsen esim.
vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa, junamatkan lennon sijaan). '
Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin
ratkaisuihin.
Kuvaa huonosti Kuvaa melko huonosti Kuvaa melko hyvin Kuvaa erittäin hyvin En osaa sanoa
49 % kuvaa erittäin tai melko hyvin
38 % (N 45 %, M 32 %)
32 %
29 %
20 %
kuvaa erittäin
hyvin
kuvaa melko
hyvin
kuvaa melko
huonosti
kuvaa huonosti
en osaa sanoa
Seuraavassa on eräitä ilmastonmuutokseen ja henkilökohtaiseen toimintaa liittyviä väittämiä.
Kuinka hyvin tai huonosti kukin niistä sopii kuvaamaan sinua ja omaa toimintaasi?
HENKILÖKOHTAISET TOIMET HUKASSA
VERTAA: Special Eurobarometer 409 (2013): 50 % EU / 57 % FI sanovat muuttaneensa käyttäytymistään 6 kk aikana.
Näytettäessä listaa teoista, 89 % EU-kansalaisista on tehnyt jotain (kierrätys ja jätteen vähentäminen, kausiruoka,
ympäristöystävällinen liikkuminen, kodin lämpöeristäminen)
Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja
neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin
Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin
ilmastovaikutukset (esim. valitsen
vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa,
junamatkan lennon sijaan)
Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka
toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi
Olen muuttanut liikkumistani,
ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöihin ja
muille ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
83 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa
mieltä siitä, että kuluttajille tarjottavien uusien
vähäpäästöisten palveluiden
merkitys on erittäin tai melko tärkeä
Naisista 90 %, miehistä 76 %
AIKA UUDELLE VAIHTEELLE
IHMISTEN OMIEN TOIMIEN
MAHDOLLISUUKSISSA?
Uusien pohjoismaisten vähäpäästöisten palveluiden logoja
Esittelijä: Outi Kuittinen
tutkija, yhteiskehittämisen johtaja, Demos Helsinki
050 326 55 82, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi
www.slideshare.net/DemosHelsinki/
@demoshelsinki
Kiitos! #ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015
Ilmastoviestinnän ohjausryhmä
Ohjausryhmän yhteyshenkilö: Riikka Lamminmäki
viestintäasiantuntija, ympäristöministeriö,
050 524 5269 riikka.lamminmaki@ymparisto.fi

More Related Content

Viewers also liked

Peloton Club @SLUSH: RePack
Peloton Club @SLUSH: RePackPeloton Club @SLUSH: RePack
Peloton Club @SLUSH: RePack
Demos Helsinki
 
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
Demos Helsinki
 
Peloton Club @SLUSH: Ewäs
Peloton Club @SLUSH: Ewäs Peloton Club @SLUSH: Ewäs
Peloton Club @SLUSH: Ewäs
Demos Helsinki
 
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
ppateste
 
Behaviour Change Hackathon
Behaviour Change HackathonBehaviour Change Hackathon
Behaviour Change Hackathon
Demos Helsinki
 
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Lassila & Tikanoja Oyj
 
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase PitchUrban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
Demos Helsinki
 
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminenSatu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Demos Helsinki
 
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
ppateste
 
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamallejaResurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
Demos Helsinki
 
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase PitchMoviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
Demos Helsinki
 
Smart Retro Meetup Stockholm – Weegos
Smart Retro Meetup Stockholm – WeegosSmart Retro Meetup Stockholm – Weegos
Smart Retro Meetup Stockholm – Weegos
Demos Helsinki
 
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadasA APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
ppateste
 
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungitAsuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Demos Helsinki
 

Viewers also liked (14)

Peloton Club @SLUSH: RePack
Peloton Club @SLUSH: RePackPeloton Club @SLUSH: RePack
Peloton Club @SLUSH: RePack
 
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
Smartupit kaupunkien kehittäjinä - Tulevaisuusverstas 20.4.2014 Oulu - Mikko ...
 
Peloton Club @SLUSH: Ewäs
Peloton Club @SLUSH: Ewäs Peloton Club @SLUSH: Ewäs
Peloton Club @SLUSH: Ewäs
 
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
Apresentação da PPA - Parceria Portuguesa para a Água (Lisboa)
 
Behaviour Change Hackathon
Behaviour Change HackathonBehaviour Change Hackathon
Behaviour Change Hackathon
 
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
 
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase PitchUrban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
Urban Fruit Initiative – Peloton Smart Retro Testing Phase Pitch
 
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminenSatu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
Satu Korhonen: Käyttäjälähtöinen kehittäminen
 
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
Parceria Portuguesa para a Água: Um projecto de internacionalização do sector...
 
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamallejaResurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
Resurssiviisas Lahti 2020: Teknologiaa vai viisaampia toimintamalleja
 
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase PitchMoviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
Moviemall – Peloton Smart Retro Testbed Phase Pitch
 
Smart Retro Meetup Stockholm – Weegos
Smart Retro Meetup Stockholm – WeegosSmart Retro Meetup Stockholm – Weegos
Smart Retro Meetup Stockholm – Weegos
 
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadasA APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
A APRH e a Parceria Portuguesa para a Água: As mais valias potenciadas
 
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungitAsuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
 

Similar to Ilmastobarometrin 2015 keskeiset tulokset

Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Helen
 
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka HartikkaUusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
Greening Events - project
 
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
Joutsenmerkki
 
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries
 
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Pariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantechPariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantech
Kaisa Hernberg
 
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hillintäIlmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hillintä
Silja Keränen
 
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
GreenStream Network Ltd
 
Suomisen yhtiökokous 2015
Suomisen yhtiökokous 2015Suomisen yhtiökokous 2015
Suomisen yhtiökokous 2015
Suominen Corporation
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ratkaisu 100
 
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
SDP
 
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteenTieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
VATT Institute for Economic Research
 
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
ORSI
 
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
jkytta
 
Talous & Yhteiskunta 1/2019
Talous & Yhteiskunta 1/2019Talous & Yhteiskunta 1/2019
Talous & Yhteiskunta 1/2019
Palkansaajien tutkimuslaitos
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Biotalous.fi
 
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
Demos Helsinki
 

Similar to Ilmastobarometrin 2015 keskeiset tulokset (20)

Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
Taloustutkimus: Resurssitehokkuuden kartoitus 2014
 
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
Energia-alan vaikuttajien näkemyksiä tulevaisuuden energiapolitiikasta. 19.4....
 
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
Seminaari sopeutumisstrategiasta 10.4.2014
 
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka HartikkaUusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
Uusiutuvat polttoaineet Nest Oil Oy. Reetta Lopponen ja Tuukka Hartikka
 
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
Esitys Kaupan liiton kemikaaliryhmässä maaliskuussa 2017
 
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
Kilpailusta takaisin sääntelyyn?
 
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
Mmm #156549-v1-sopeutumisstrategian päivityksen-keskustelutilaisuus_29_10__hi...
 
Pariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantechPariisin sopimus ja cleantech
Pariisin sopimus ja cleantech
 
Ilmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hillintäIlmastonmuutoksen hillintä
Ilmastonmuutoksen hillintä
 
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
Mitä suomalaiset toivovat Pariisin ilmastosopimukselta? Mika Sulkinoja, Green...
 
Suomisen yhtiökokous 2015
Suomisen yhtiökokous 2015Suomisen yhtiökokous 2015
Suomisen yhtiökokous 2015
 
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt! Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
Ernesto Hartikainen: Megatrendit 2016 - Kestävyyskriisi nyt!
 
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
■Neljä vuodenaikaa - SDP:n ilmasto-ohjelma
 
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteenTieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
Tieteen päivät 2017: Keinot hiilineutraaliin talouteen
 
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
Juha-Matti Katajajuuri: Ruoan hiilijalanjälkilaskennan nykytila ja tulevaisuu...
 
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
Lohja ilmastonmuutosseminaari, Stranius 30.3.2012
 
Talous & Yhteiskunta 1/2019
Talous & Yhteiskunta 1/2019Talous & Yhteiskunta 1/2019
Talous & Yhteiskunta 1/2019
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
 
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
Voiko sijoittamalla pelastaa ilmaston?
 
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
 

More from Demos Helsinki

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Demos Helsinki
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Demos Helsinki
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Demos Helsinki
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Demos Helsinki
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Demos Helsinki
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Demos Helsinki
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
Demos Helsinki
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
Demos Helsinki
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Demos Helsinki
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Demos Helsinki
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
Demos Helsinki
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
Demos Helsinki
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
Demos Helsinki
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
Demos Helsinki
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Demos Helsinki
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Demos Helsinki
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
Demos Helsinki
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Demos Helsinki
 

More from Demos Helsinki (20)

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020
 
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)
 
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linkoBees and trees_ist2018_tyyra_linko
Bees and trees_ist2018_tyyra_linko
 
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
Miten tutkija voi vaikuttaa päätöksentekoon?
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
 

Ilmastobarometrin 2015 keskeiset tulokset

 • 1. ILMASTOBAROMETRI 2015 Kansalaisten ilmastonäkemyksiä 5.–14.3.2015 kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksia Outi Kuittinen, ilmastoviestinnän ohjausryhmän jäsen, Demos Helsinki, @demoshelsinki #ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015
 • 2. • Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti TNS Gallup Oy valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta • 1005 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata • aineisto kerätty TNS Gallupin Gallup Forum -vastaajapaneelissa 5.–14.3.2015 • virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa • Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Sitra, Tekes ja Demos Helsinki TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
 • 5. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 77 % ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista 4/5 (81 %) sillä on seuraavien vuosikymmenien aikana globaalisti todennäköisesti enemmän haitallisia kuin myönteisiä vaikutuksia 84 % katsoi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä eri puolilla maailmaa 2/3 (67 %) ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella voivat aiheuttaa turvallisuusuhkia Suomelle VAKAVA UHKA, JONKA SYISTÄ JA SEURAUKSISTA OLLAAN TIETOISIA
 • 6. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 74 % ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä 52 % arvioi, että tutkijat ovat eri mieltä ilmaston lämpenemisen syistä 37 % katsoi tutkijoiden olevan yksimielisiä asiasta 78 % ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire naisista 81 %, miehistä 74 % IHMISTEN AIHEUTTAMA & KIIRE ON
 • 8. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
 • 9. (%$%$$')#*+&,--*(+%$$"),#)$,(.%--"&")/%0"%$*$-%) -,$,/%.+$1)2,((")/''$-32')&'4*##*-''#) (""2+%$*$-%5 6166 7166 86166 87166 96166 97166 :6166 :7166 ;6166 ;7166 <'=$%#)*>% .%*(-' ?,0$**#0%# *>%).%*(-' ?,0$**#0%# $"."").%*(-' <'=$%#)$"."" .%*(-' @#),$"" $"#," Kansainvälisissä neuvotteluissa on solmittava pikaisesti uusi ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti. 65 % harvaan asuttujen alueiden vastaajista 86 % pääkaupunkiseudulla asuvista vastaajista 88 % yli 50 000 asukkaan kaupunkien keskustojen ja lähiöiden vastaajista 81 %
 • 10. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/ kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
 • 11. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset 20072015 Lähde: e2 (2007) Onpa ilmoja pidellyt
 • 12. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 60% Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät Toisaalta: 42 % Suomen pitää vähentää päästöjään vasta, kun suuret päästäjämaat USA, Kiina ja Intia sitoutuvat päästövähennyksiin (N 33 %, M 51 %) 60 % hallituksen tulisi toimia aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 52 % ilmastonmuutoksen hillitsemisemisen ja vähäpäästöisen yhteiskunnan tulisi olla seuraavan hallitusohjelman kärkiteemoja 50 % Ilmaston kannalta haitallisten asioiden kuten fossiilisen energian veroja olisi syytä nostaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (38 % eri mieltä) ...SILTI SUOMELTA HALUTAAN TOIMELIAAMPAA ILMASTOPOLITIIKKAA
 • 13. Uutta osaamista uutta teknologiaa uusia palveluita uutta energiaa uusia työpaikkoja
 • 14. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 53 % sopeutumalla Suomi saa enemmän hyötyjä kuin haittoja näköpiirissä olevista muutoksista. 66 % Suomen pitäisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa 66 % uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä Suomessa, vaikka se tekisi energiasta kallimpaa 81 % Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä puolestaan voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä 83 % kuluttajille tarjottavien uusien vähäpäästöisten palveluiden merkitys on erittäin tai melko tärkeä (N 90 %, M 76 %) SUOMEN HALUTAAN HYÖTYVÄN EDELLÄKÄVIJYYDESTÄ
 • 16. !"#$%&'$()*+%#"#,*(%-%#*+. /&-+0*(12%**2-2*,$31++1+*,&2)"0,$+%$%00+,$()4%00+,)3(#(0*%,1+0*++5%0*+, 678.%+,*+%,9&% 2.51 2.27 2.20 2.06 1.93 !"#$ 30,36 28,08 22,94 21,15 13,14 43,2 36,15 26,79 34,21 30,76 16,37 23,89 23,51 29,96 38,13 3,84 4,86 7,78 8,45 11 6,23 7,02 18,98 6,23 6,97 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöille ja muille ilmastonmuutoksen vaikutuksille Olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. ' Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin ilmastovaikutukset (valitsen esim. vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa, junamatkan lennon sijaan). ' Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin. Kuvaa huonosti Kuvaa melko huonosti Kuvaa melko hyvin Kuvaa erittäin hyvin En osaa sanoa 49 % kuvaa erittäin tai melko hyvin 38 % (N 45 %, M 32 %) 32 % 29 % 20 % kuvaa erittäin hyvin kuvaa melko hyvin kuvaa melko huonosti kuvaa huonosti en osaa sanoa Seuraavassa on eräitä ilmastonmuutokseen ja henkilökohtaiseen toimintaa liittyviä väittämiä. Kuinka hyvin tai huonosti kukin niistä sopii kuvaamaan sinua ja omaa toimintaasi? HENKILÖKOHTAISET TOIMET HUKASSA VERTAA: Special Eurobarometer 409 (2013): 50 % EU / 57 % FI sanovat muuttaneensa käyttäytymistään 6 kk aikana. Näytettäessä listaa teoista, 89 % EU-kansalaisista on tehnyt jotain (kierrätys ja jätteen vähentäminen, kausiruoka, ympäristöystävällinen liikkuminen, kodin lämpöeristäminen) Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin ilmastovaikutukset (esim. valitsen vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa, junamatkan lennon sijaan) Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöihin ja muille ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
 • 17. 83 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuluttajille tarjottavien uusien vähäpäästöisten palveluiden merkitys on erittäin tai melko tärkeä Naisista 90 %, miehistä 76 % AIKA UUDELLE VAIHTEELLE IHMISTEN OMIEN TOIMIEN MAHDOLLISUUKSISSA? Uusien pohjoismaisten vähäpäästöisten palveluiden logoja
 • 18. Esittelijä: Outi Kuittinen tutkija, yhteiskehittämisen johtaja, Demos Helsinki 050 326 55 82, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi www.slideshare.net/DemosHelsinki/ @demoshelsinki Kiitos! #ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015 Ilmastoviestinnän ohjausryhmä Ohjausryhmän yhteyshenkilö: Riikka Lamminmäki viestintäasiantuntija, ympäristöministeriö, 050 524 5269 riikka.lamminmaki@ymparisto.fi