SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
DAY 1
PAUNANG PAGTATAYA:
1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Sa bilang 1-4, iugnay ang mga konsepto sa
hanay B sa mga larawan na nakalagay sa
Hanay A.
2. Sa bilang 5-10, makinig sa kwento ng
guro at sagutin ang mga katanungan
pagkatapos.
UN ARAW
GAWAIN 1:
“Pagninilay sa Pangako ng
kasal”
GAWAIN 2:
Bumuo ng apat na pangkat at suriin
ng may pag-unawa ang nilalaman ng
teksto. Pahina 344- 347.
Ang bawat kasapi ay
inaasahang makapagbigay ng
kanyang opinion o nauunawan sa
teksto.
PAKSA:
Pangkat 1: TEENAGE PREGNANCY
Pangkat 2: PRE- MARITAL SEX
Pangkat 3: PORNOGRAPIYA-
MALALASWANG BABASAHIN O
PANOORIN
Pangkat 4: EARLY MARRIAGE
PAGTATAYANG ARALIN:
Gumawa ng isang maikling sanaysay
tungkol sa paksang:
“Ang tamang Pananaw sa Aking
Sekswalidad. Daan sa Pagtamo ng
Aking Ganap na Pagkatao.
(15minuto).
TAKDANG ARALIN:
Magsaliksik tungkol sa
napapanahong isyu. TEENAGE
PREGNANCY at PORNOGRAPIYA.
Maghanda para sa brainstorming
at pag- uulat sa susunod na
pagkikita.
DAY 2
BALIK- ARAL
Balikan ang nagdaang talakayan
tungkol sa sekswalidad. Anong
mahalagang katangian mayroon ka na
makapagpapatunay ng iyong
sekswalidad?
PANONOOD NG VIDEO CLIP.
Pamagat:
Short love story
by: Angel O. Cruz
Bilang kabataan, maraming mga
isyu ang kailangang pagtuunan ng
pansin tungkol sa iyong
sekswalidad. Magbigay ng
halimbawa.
ROLE PLAYING:
Ibahagi sa klase ang isang pagkakataon
/sitwasyon na ikaw ay umiwas sa mga
bagay na makakasira sa iyong tamang
pananaw sa sekswalidad. Pornograpiya,
pre-marital sex at teenage marriage ang
maaring paksa. Bawat grupo ay bibigyan
ng 20min.na mag-ensayo.
RUBRICS:
Maayos na presentasyon=
Pagkamalikhain=
Makatotohanan=
Maipaliwanag ng maayos=
3 pts.
2 pts.
2 pts.
3 pts.
10pts.
Batay sa inilahad sa klase, anu
ano ang maaring mga sanhi at
epekto ng pagkakasangkot sa
teenage pregnancy at
pornograpiya ng isang kabataang
kagaya mo?
PAGTATAYA:
1. Isulat ang tatlong epekto sa tamang
pananaw sa sekswalidad ng pagiging
sangkot sa teenage pregnancy at
pornograpiya.
2. Magbigay ng dalawang hakbang
upang makaiwas sa pagkakasangkot sa
usapin ng teenage at pornograpiya.
TAKDANG– ARALIN/ KASUNDUAN:
1. Maghanda ng cartolina o manila
paper para sa susunod na Gawain.
(Paggawa ng Graphic Organizer)
2. Sagutin ang mga katanungan sa
ibaba.
Pahina: 344-347.
DAY 3
BALIK- ARAL:
Balikan ang ginawang sanaysay.
Anu ano ang mga patunay mo na
ang tamang pagtingin sa
sekswalidad ay makatutulong
upang makamit ang iyong ganap
na pagkatao?
Paano mo makakamit ang
tamang pagtingin sa
sekswalidad? Magbigay ng
halimbawa.
Suriin ang teksto sa pahina 352-
362. Isang mag-aaral ang
magbabahagi ng kanyang
nabasang teksto.
Suriin ang teksto sa pahina 352-
362. Isang mag-aaral ang
magbabahagi ng kanyang
nabasang teksto.
PANGKAT1: SEKSWALIDAD
PANGKAT2: SEX DRIVE O LIBIDO
PANGKAT3: ANG PUPPY LOVE
PANGKAT4: TAMANG KAHULUGAN
ATGAMIT NG PAGMAMAHAL
GAWAIN 3:
Batay sa tekstong sinuri, bawat
pangkat ay gagawa ng isang graphic
organizer upang ipakita ang nabuong
konsepto.
Ipapaskil sa pisara ang nagawang
graphic organizer at susuriin ng mga
mag-aaral upang makabuo ng sariling
konsepto tungkol sa tamang
pagtingin sa sekswalidad at ang
epekto nito sa pagtupad ng kanyang
bokasyon.
POSTER MAKING
- Ilarawan sa pamamagitanng isang
poster na nagpapakita ng tamang
pananaw o pagtinginng sekswalidad.
Magtala ng mga hakbang na dapat
gawin upang maisabuhay sa araw –
araw.
RUBRICS:
Pagkamalikhain=
Maayos na pagkagawa=
5 pts.
3 pts.
10pts.
DAY 4
Batay sa nagdaang aralin, ibahagi
ang iyong pagpapasya sa tamang
pagtanaw sa sekswalidad.
Sumulat ng isang “Pangako ng
katapatansa Sarili”
Ipapabasa ito sa magulang o kahit
sinong bahagi ng pamilya.
Ibahagi din ito sa klase.
Ang mga binitawang pangako ay
magsisilbing gabay sa pang-araw
araw na kilos at pagpapasiya.
Sikaping ito ay iyong magawa ng
may pananagutan.
Ipahayag sa klase ang mga
natutunan sa modyul na ito.
“Angsekswalidad ng tao”
RUBRICS:
a. Nagtataglay ng mga hakbang ng
tamang pagkilos ng naayon sa tamang
pagtanaw ng sekswalidad.=5
b. Naipapahayag ng may pananagutan
ang pagtupad sa mga pangako.=5
c. Makatotohanan ang mga hakbang at
pangako.=5
d. Kabuuan.=15puntos.
Pag-aralan ang susunod na aralin.
“Karahasan sa paaralan.”

More Related Content

Similar to ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx

8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
RYZEL BABIA
 
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docxBANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
tambanillodaniel3
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
Aniceto Buniel
 
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mobDLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
floradanicafajilan
 

Similar to ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx (20)

WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdfWLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
WLP-_G10_Q1-Week-1-8.pdf
 
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
8 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 4th Quarter-M13.docx
 
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docxBANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
BANGHAY ARALIN TAMBANILLO FINAL LESSON PLAN FOR DEMO 1ST YEAR.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
 
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mobDLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
DLL_MTB3_Q3_W2.docx daily lesson plan in mob
 
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxMELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
 
KOMENTARYONG PANRADYO.pptx
KOMENTARYONG PANRADYO.pptxKOMENTARYONG PANRADYO.pptx
KOMENTARYONG PANRADYO.pptx
 
Final tg feb. 28
Final tg feb. 28Final tg feb. 28
Final tg feb. 28
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W2_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W2_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W2_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W2_D2.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
DLL-ESP 8-Module-13-16.pdf
DLL-ESP 8-Module-13-16.pdfDLL-ESP 8-Module-13-16.pdf
DLL-ESP 8-Module-13-16.pdf
 
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docxq2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
q2-cot-filipino-4-pang-uri.docx
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docx
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
SEMI_DETAILED_LESSON_PLAN.docx
SEMI_DETAILED_LESSON_PLAN.docxSEMI_DETAILED_LESSON_PLAN.docx
SEMI_DETAILED_LESSON_PLAN.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10 Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
Sipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revisedSipag grade-7-w1-w2-revised
Sipag grade-7-w1-w2-revised
 

More from dennissombilon1

More from dennissombilon1 (8)

esp8-modyul10-181112135902 edukasyon.pptx
esp8-modyul10-181112135902 edukasyon.pptxesp8-modyul10-181112135902 edukasyon.pptx
esp8-modyul10-181112135902 edukasyon.pptx
 
10.6 Equation of the circle in grade 10 math (1).ppt
10.6 Equation of the circle in grade 10 math (1).ppt10.6 Equation of the circle in grade 10 math (1).ppt
10.6 Equation of the circle in grade 10 math (1).ppt
 
classroom 2.pptx
classroom 2.pptxclassroom 2.pptx
classroom 2.pptx
 
inversevariation-140907230659-phpapp02.pptx
inversevariation-140907230659-phpapp02.pptxinversevariation-140907230659-phpapp02.pptx
inversevariation-140907230659-phpapp02.pptx
 
2.8 (1).ppt
2.8 (1).ppt2.8 (1).ppt
2.8 (1).ppt
 
dist- midpt - pythag PP.ppt
dist- midpt - pythag PP.pptdist- midpt - pythag PP.ppt
dist- midpt - pythag PP.ppt
 
edoc.pub_english-dll-1st-qrtr-wk-1-grade-7.pdf
edoc.pub_english-dll-1st-qrtr-wk-1-grade-7.pdfedoc.pub_english-dll-1st-qrtr-wk-1-grade-7.pdf
edoc.pub_english-dll-1st-qrtr-wk-1-grade-7.pdf
 
DLL_2nd Quarter_wk2 docx.docx
DLL_2nd Quarter_wk2 docx.docxDLL_2nd Quarter_wk2 docx.docx
DLL_2nd Quarter_wk2 docx.docx
 

ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx

 • 2. PAUNANG PAGTATAYA: 1. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa bilang 1-4, iugnay ang mga konsepto sa hanay B sa mga larawan na nakalagay sa Hanay A. 2. Sa bilang 5-10, makinig sa kwento ng guro at sagutin ang mga katanungan pagkatapos.
 • 3.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. GAWAIN 1: “Pagninilay sa Pangako ng kasal”
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16. GAWAIN 2: Bumuo ng apat na pangkat at suriin ng may pag-unawa ang nilalaman ng teksto. Pahina 344- 347. Ang bawat kasapi ay inaasahang makapagbigay ng kanyang opinion o nauunawan sa teksto.
 • 17. PAKSA: Pangkat 1: TEENAGE PREGNANCY Pangkat 2: PRE- MARITAL SEX Pangkat 3: PORNOGRAPIYA- MALALASWANG BABASAHIN O PANOORIN Pangkat 4: EARLY MARRIAGE
 • 18. PAGTATAYANG ARALIN: Gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa paksang: “Ang tamang Pananaw sa Aking Sekswalidad. Daan sa Pagtamo ng Aking Ganap na Pagkatao. (15minuto).
 • 19. TAKDANG ARALIN: Magsaliksik tungkol sa napapanahong isyu. TEENAGE PREGNANCY at PORNOGRAPIYA. Maghanda para sa brainstorming at pag- uulat sa susunod na pagkikita.
 • 20. DAY 2
 • 21. BALIK- ARAL Balikan ang nagdaang talakayan tungkol sa sekswalidad. Anong mahalagang katangian mayroon ka na makapagpapatunay ng iyong sekswalidad?
 • 22. PANONOOD NG VIDEO CLIP. Pamagat: Short love story by: Angel O. Cruz
 • 23. Bilang kabataan, maraming mga isyu ang kailangang pagtuunan ng pansin tungkol sa iyong sekswalidad. Magbigay ng halimbawa.
 • 24. ROLE PLAYING: Ibahagi sa klase ang isang pagkakataon /sitwasyon na ikaw ay umiwas sa mga bagay na makakasira sa iyong tamang pananaw sa sekswalidad. Pornograpiya, pre-marital sex at teenage marriage ang maaring paksa. Bawat grupo ay bibigyan ng 20min.na mag-ensayo.
 • 26. Batay sa inilahad sa klase, anu ano ang maaring mga sanhi at epekto ng pagkakasangkot sa teenage pregnancy at pornograpiya ng isang kabataang kagaya mo?
 • 27. PAGTATAYA: 1. Isulat ang tatlong epekto sa tamang pananaw sa sekswalidad ng pagiging sangkot sa teenage pregnancy at pornograpiya. 2. Magbigay ng dalawang hakbang upang makaiwas sa pagkakasangkot sa usapin ng teenage at pornograpiya.
 • 28. TAKDANG– ARALIN/ KASUNDUAN: 1. Maghanda ng cartolina o manila paper para sa susunod na Gawain. (Paggawa ng Graphic Organizer) 2. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba.
 • 30. DAY 3
 • 31. BALIK- ARAL: Balikan ang ginawang sanaysay. Anu ano ang mga patunay mo na ang tamang pagtingin sa sekswalidad ay makatutulong upang makamit ang iyong ganap na pagkatao?
 • 32. Paano mo makakamit ang tamang pagtingin sa sekswalidad? Magbigay ng halimbawa.
 • 33. Suriin ang teksto sa pahina 352- 362. Isang mag-aaral ang magbabahagi ng kanyang nabasang teksto.
 • 34. Suriin ang teksto sa pahina 352- 362. Isang mag-aaral ang magbabahagi ng kanyang nabasang teksto.
 • 36.
 • 37.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60. GAWAIN 3: Batay sa tekstong sinuri, bawat pangkat ay gagawa ng isang graphic organizer upang ipakita ang nabuong konsepto.
 • 61.
 • 62. Ipapaskil sa pisara ang nagawang graphic organizer at susuriin ng mga mag-aaral upang makabuo ng sariling konsepto tungkol sa tamang pagtingin sa sekswalidad at ang epekto nito sa pagtupad ng kanyang bokasyon.
 • 63. POSTER MAKING - Ilarawan sa pamamagitanng isang poster na nagpapakita ng tamang pananaw o pagtinginng sekswalidad. Magtala ng mga hakbang na dapat gawin upang maisabuhay sa araw – araw.
 • 65. DAY 4
 • 66. Batay sa nagdaang aralin, ibahagi ang iyong pagpapasya sa tamang pagtanaw sa sekswalidad.
 • 67. Sumulat ng isang “Pangako ng katapatansa Sarili” Ipapabasa ito sa magulang o kahit sinong bahagi ng pamilya. Ibahagi din ito sa klase.
 • 68. Ang mga binitawang pangako ay magsisilbing gabay sa pang-araw araw na kilos at pagpapasiya. Sikaping ito ay iyong magawa ng may pananagutan.
 • 69. Ipahayag sa klase ang mga natutunan sa modyul na ito. “Angsekswalidad ng tao”
 • 70. RUBRICS: a. Nagtataglay ng mga hakbang ng tamang pagkilos ng naayon sa tamang pagtanaw ng sekswalidad.=5 b. Naipapahayag ng may pananagutan ang pagtupad sa mga pangako.=5 c. Makatotohanan ang mga hakbang at pangako.=5 d. Kabuuan.=15puntos.
 • 71. Pag-aralan ang susunod na aralin. “Karahasan sa paaralan.”