SlideShare a Scribd company logo
İKİLİ KODLAMA KURAMI(DUAL
CODING TEORY)
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL
TASARIMI
DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
Pınar DURNA
• Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar
sisteminin yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini,
kodlandığını, hatırlandığını tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile
birlikte sunulduğunda öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir.
• Kurama göre, sözcükler ve resimler bağımsız görsel ve sözlü kodları harekete
geçirmektedir. Sunulacak içerikte çok fazla resim varsa, öğrenen bu bilgiyi hem
sözlü hem de görsel izi (trace) kullanarak uzun süreli belleğe (Long Term
Memory) kodlayabilir. Bu birden fazla olan kodlama işlemi bellekten tekrar
çağırma olasılığını arttırmakta ve görsel ya da sözlü izden biri kaybolursa bir
diğeri rahatlıkla kullanılabilmektedir.
• İkili kodlama teorisinin sınırlarıyla ilgili tartışmalar bulunmaktadır. İkili kodlama
teorisi, bilişe kelime ve imaj dışında bir şeyin aracı olması ihtimalini göz önünde
tutmaz. Kelime ve imajların öğeleri hatırlamamızdaki tek yol olup olmadığını
belirlemek adına yeterince araştırma yapılmamıştır ve farklı türde kodlar bulunursa
bu teori doğruluğunu korumaz. İkili kodlama teorisinin bir başka kısıtlamasıysa
sadece insanların konseptlerin bağlantılarını tanımlamaları istenen testlerde geçerli
olmasıdır. Bir kelime ve bir imaj arasında bağlantı kurulamadığında kelimeyi farklı bir
zamanda hatırlayıp kelimeye erişmek çok daha zordur. Bu durumun ikili kodlama
teorisinin geçerliliğini kısıtlamasına rağmen, teori geniş durumlar kapsamında geçerli
olup hafızayı iyileştirmek için kullanılabilir.
a. Çoklu Temsil İlkesi: Bir ifadeyi hem sözcüklerle hem de resimlerle açıklamak yalnızca
sözcüklerle açıklamaktan iyidir.
b. Özlülük/Tutarlılık İlkesi: Konu dışı sözcükler, resimler, sesler dahil edilmediğinde öğrenci
daha iyi öğrenmektedir. Çoklu ortam sunuları açık ve özlü olmalıdır. İlgiyi artırmak veya
benzeri amaçlarla, konu ile ilgili olmayan eklemeler öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz
yönde etkilemektedir.
c.Kanal İlkesi: Canlandırmanın sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın
yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.
d.Aşırılık İlkesi: Canlandırmanın sadece sözlü anlatımla desteklendiği durumlar,
canlandırmanın aynı anda, sözlü anlatım ve yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha
etkilidir.
e.Birliktelik İlkesi: Bu ilke uzaysal birliktelik ilkesi ve zamansal birliktelik ilkesi olarak ikiye
ayrılmıştır.
-Uzaysal/konumsalbirliktelik,birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve
resimlerin ekranda veya sayfada yakın sunulduğunda öğrenmenin daha etkili olacağına
işaret eder.
-Zamansal birliktelik ilkesi ise, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve
resimlerin ardışık olarak değil, eşzamanlı olarak sunulduğunda öğrenmenin olumlu olarak
etkileneceğine işaret etmektedir.
d.Bireysel Farklılıklar İlkesi: Yukarıda sözü edilen ilkeler, konuyu daha az bilenler ve uzaysal
yetenekleri daha yüksek olanlar için daha önemli gözükmektedir.

More Related Content

Similar to İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx

Acik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenmeAcik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenme
SudeNurTokluolu
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
EsadTekin1
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflaraAhmet Başal
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
HelinSavun
 
İkili kodlama
İkili kodlamaİkili kodlama
İkili kodlama
Hatice Genç
 
ikili kodlama kuramı.pptx
ikili kodlama kuramı.pptxikili kodlama kuramı.pptx
ikili kodlama kuramı.pptx
ElifBusePusat1
 
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
smeyyezkan3
 
öğretim teknolojileri ödevi.pptx
öğretim teknolojileri ödevi.pptxöğretim teknolojileri ödevi.pptx
öğretim teknolojileri ödevi.pptx
MuratDoan44
 

Similar to İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx (8)

Acik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenmeAcik ve uzaktan_ogrenme
Acik ve uzaktan_ogrenme
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflarae-öğrenmenin geleneksel sınıflara
e-öğrenmenin geleneksel sınıflara
 
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptxÖğretim Teknolojileri 1.pptx
Öğretim Teknolojileri 1.pptx
 
İkili kodlama
İkili kodlamaİkili kodlama
İkili kodlama
 
ikili kodlama kuramı.pptx
ikili kodlama kuramı.pptxikili kodlama kuramı.pptx
ikili kodlama kuramı.pptx
 
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
6) İKİLİ KODLAMA KURAMI.pptx
 
öğretim teknolojileri ödevi.pptx
öğretim teknolojileri ödevi.pptxöğretim teknolojileri ödevi.pptx
öğretim teknolojileri ödevi.pptx
 

More from pinar27

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
pinar27
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
pinar27
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
pinar27
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar27
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
pinar27
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
pinar27
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
pinar27
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
pinar27
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
pinar27
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
pinar27
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
pinar27
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
pinar27
 
İhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptx
pinar27
 

More from pinar27 (13)

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
 
İhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptx
 

İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx

  • 1. İKİLİ KODLAMA KURAMI(DUAL CODING TEORY) ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU Pınar DURNA
  • 2. • Paivio tarafından oluşturulan bu kuram, sözel ve sözel olmayan kodlamalar sisteminin yapısal ve işlevsel özelliklerine dayanarak bilginin nasıl işlendiğini, kodlandığını, hatırlandığını tanımlamaktadır. Sözlü içerik, görsel içerik ile birlikte sunulduğunda öğrenme daha etkili ve verimli duruma gelmektedir. • Kurama göre, sözcükler ve resimler bağımsız görsel ve sözlü kodları harekete geçirmektedir. Sunulacak içerikte çok fazla resim varsa, öğrenen bu bilgiyi hem sözlü hem de görsel izi (trace) kullanarak uzun süreli belleğe (Long Term Memory) kodlayabilir. Bu birden fazla olan kodlama işlemi bellekten tekrar çağırma olasılığını arttırmakta ve görsel ya da sözlü izden biri kaybolursa bir diğeri rahatlıkla kullanılabilmektedir.
  • 3.
  • 4.
  • 5. • İkili kodlama teorisinin sınırlarıyla ilgili tartışmalar bulunmaktadır. İkili kodlama teorisi, bilişe kelime ve imaj dışında bir şeyin aracı olması ihtimalini göz önünde tutmaz. Kelime ve imajların öğeleri hatırlamamızdaki tek yol olup olmadığını belirlemek adına yeterince araştırma yapılmamıştır ve farklı türde kodlar bulunursa bu teori doğruluğunu korumaz. İkili kodlama teorisinin bir başka kısıtlamasıysa sadece insanların konseptlerin bağlantılarını tanımlamaları istenen testlerde geçerli olmasıdır. Bir kelime ve bir imaj arasında bağlantı kurulamadığında kelimeyi farklı bir zamanda hatırlayıp kelimeye erişmek çok daha zordur. Bu durumun ikili kodlama teorisinin geçerliliğini kısıtlamasına rağmen, teori geniş durumlar kapsamında geçerli olup hafızayı iyileştirmek için kullanılabilir.
  • 6. a. Çoklu Temsil İlkesi: Bir ifadeyi hem sözcüklerle hem de resimlerle açıklamak yalnızca sözcüklerle açıklamaktan iyidir. b. Özlülük/Tutarlılık İlkesi: Konu dışı sözcükler, resimler, sesler dahil edilmediğinde öğrenci daha iyi öğrenmektedir. Çoklu ortam sunuları açık ve özlü olmalıdır. İlgiyi artırmak veya benzeri amaçlarla, konu ile ilgili olmayan eklemeler öğrencilerin öğrenmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. c.Kanal İlkesi: Canlandırmanın sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir. d.Aşırılık İlkesi: Canlandırmanın sadece sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın aynı anda, sözlü anlatım ve yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir. e.Birliktelik İlkesi: Bu ilke uzaysal birliktelik ilkesi ve zamansal birliktelik ilkesi olarak ikiye ayrılmıştır. -Uzaysal/konumsalbirliktelik,birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ekranda veya sayfada yakın sunulduğunda öğrenmenin daha etkili olacağına işaret eder. -Zamansal birliktelik ilkesi ise, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ardışık olarak değil, eşzamanlı olarak sunulduğunda öğrenmenin olumlu olarak etkileneceğine işaret etmektedir. d.Bireysel Farklılıklar İlkesi: Yukarıda sözü edilen ilkeler, konuyu daha az bilenler ve uzaysal yetenekleri daha yüksek olanlar için daha önemli gözükmektedir.