SlideShare a Scribd company logo
İHTIYAÇ ANALIZI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
DOÇ.DR. Agah Tu
İHTİYAÇ ANALİZİ NEDİR?
 İhtiyaç; güçlü bir istektir. Bireydeki dengesizlik durumunun giderilmesi için
çevreyle etkileşime girilmelidir. Eksikliği gidermek ve arzu edilen duruma
ulaşma isteğidir.
 Program geliştirme süreci “ihtiyaç analizi” ile başlar. İhtiyaç analizi eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan bir araştırma sürecidir. İhtiyaç analizi üç
temel boyuta dayalı olarak geliştirilir.
1)Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir? Toplumun yönelimleri imkanları,
ihtiyaçları ve bireyden beklentileri ortaya çıkarılır.
2)Bireyin ihtiyaçları nelerdir? Bireyin gelişim dönemleri, eğitim ihtiyaçları
incelenip, böylece bireye kazandırılacak özellikler ortaya konulur. Öğrencilerin
eğitim ihtiyacı, ilgileri, tutumları, yetenekleri, öğrenme yolları, geçmiş yaşantıları,
hazır bulunuşluluk düzeyleri analiz edilir.
3)Programın konu alanı ile ilgili ihtiyaçları nelerdir? Konunun özellikleri, bilimsel
gelişmeler göz önünde bulundurulur. Konunun derinlik ve genişliği belirlenir.
Hangi bilgilere yer verileceği belirlenir.
İhtiyaç Analizi Süreci
İhtiyaç analizi bir süreçtir. Ve bu süreç şu 5 adımdan oluşur:
1- İhtiyaç Analizinin Planlaması (Hazırlık)
2-İhtiyaç Analiz Teknikleri Kullanılarak Bilgi Toplama
3-Bilgilerin Analizi
4-Sonuç ve Rapor Hazırlama
5-Bilgi ve Sonuçların Kullanımı
1)İhtiyaç Analizinin Planlanması
• İhtiyaç analizi araştırmanın ilk aşamasıdır. Çeşitli kararları kapsar. Program
geliştirme çalışma planı içerisinde yer alır.
• Çalışmanın amaçları belirlenir.
• Ne tür bilgilerin toplanacağı belirlenir.
• Bilgi toplama ilkeleri belirlenir.
• Bilgilerin ne zaman, nerede, kimler tarafından toplanacağı belirlenir.
• Eylem planı yapılır.
• Verilerin toplanacağı kaynaklar (toplum, teknoloji, internet, problemler,
insan gücü, iş olanakları, meslekler vb.) belirlenir.
• En önemli veri toplama kaynaklarından birisi bireydir.
• Konu alanı araştırması yapılır.
• Böylece; bütçe, kaynaklar kararlaştırılır, izinler alınır. İhtiyaç analizi için
çalışma takvimi yapılır.
2)İhtiyaç Analiz Teknikleri Kullanılarak Bilgi Toplama
• Evren, örneklem belirlenir. Veri toplama aracı geliştirilir. Geçerlik ve
güvenirlik yapılır.
• Veriler toplanır.
• Bunun dışında, eğitim programları, program model/ tasarı ve sonuç
raporları, ders planları, araştırma raporları, hükümet programları, şura
kararları, bilimsel yayınlar incelenir.
• Anket, mülakat, performans testleri ve gözlem vb. kullanılabilir.
• İş analizi (iş / meslek tanımı, fonksiyonu, tanımı vb.) yapılabilir.
3)Bilgilerin Analizi
Toplanan veriler bu aşamada anlam kazanır. Üç şekilde yapılır.
a. Birincil analiz: Veriler sınıflandırılır, değerlendirilir, bilgi işleme için iş planı
yapılır.
b. İhtiyaç ve Zorlukların Analizi: Toplanan veriler özetlenip, yorumlanır.
Toplanan
ihtiyaçların tanımlanması yapılır.
c. Yöntem analizi: seçilen bilgi toplama yöntemlerine alternatif, yöntemler
belirlenir. Derecelendirme ve adlandırma yapılır.
4)Sonuç ve Rapor Hazırlama
Ulaşılan sonuçlar raporlaştırılır. Rapor yazarken şunlara dikkat edilmelidir.
Amaç: Bilgilerin neden rapor haline getirileceği
İzleme Grubu: Bilgi kime verilecek.
Kapsam: Hangi bilgiler verilecek.
Bilgiler nasıl kullanılacak.
5)Bilgi ve Sonuçların Kullanımı
İhtiyaç analizi sürecinde ulaşılan sonuçlar gözden geçirilir. Neden-sonuç
ilişkisi kurulur. Bu ilişki programın “aday hedeflerinin” belirlenmesinde
önemli ipuçları sağlar.
İHTİYAÇ ANALİZİ YAKLAŞIMLARI
İhtiyaç analizi yaklaşımları 4 tanedir.
1.Farklar Yaklaşımı
2.Demokratik Yaklaşım
3.Analitik Yaklaşım
4.Betimsel Yaklaşım
Farklar Yaklaşımı
Bireyin ihtiyaçlarını temel alır. Okul ve eğitim ortamı, bireylerin ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olmalıdır.
Bu fark programın bireylere kazandırılması gereken özellikleri belirler.
Eğitim İhtiyacı= İstendik kazanımlar- Mevcut Kazanımlar
Gözlenen gerçek başarı ile- beklenen başarı düzeyi arasındaki fark incelenir.
Böylece problem ortaya konulur ve çözüm yolu aranır. Kazandırılacak
yeterlikler belirlenir.
Demokratik Yaklaşım
• İnsan ilişkileri- (halkla bütünleşme) toplumsallaşmayı temele alır.
Grupların beklentilerini karşılamaya dayanır. Böylece toplumun
çoğunluklu demokratik yapısı (gruplar) gözetilir.
• Çok sayıda insan grubunun, araştırmaya katılması açısından önemlidir.
Bu yaklaşımda eğimin sonuçlarından etkilenecek olan herkes (öğretmen,
öğrenci, okul, müdür, veli, program, çalışanlar vb.) ihtiyaç belirleme
sürecine katılır. Bu kişileri temsil eden referans gruplarının çoğunluğu
tarafından istenen değerler ve değişikliklerin incelenmesi ile, ihtiyaçlar
ortaya konulur. Bu grupların istekleri, “ihtiyacı” belirler.
Analitik Yaklaşım
Gelecek ve eleştirel düşünmeyi temele alır. Gelecekte ulaşılmak istenen
düzey ile, mevcut durum arasındaki farka göre kazandırılacak yeterlikler
gelecek için amaçlara ulaşılacak yetkinlikleri belirlemeye dayanır. Ulusal ve
uluslararası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimler dikkatle incelenir.
Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkılarak, eğitim ihtiyaçları
belirlenir.
Betimsel Yaklaşım
Bir durumun yokluğu- eksikliği ile ortaya çıkan “zararla”, bir durumun
varlığının ortaya koyacağı “yarardan” hareketle ihtiyaç belirlenmesi
sürecidir. Belirli eğitimsel yaşantılardan yoksunluk sonucu ortaya çıkan
durumun incelenmesidir.

More Related Content

Similar to İhtiyaç analizii.pptx

İHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ ANALİZİİHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ ANALİZİ
NeslihanKara3
 
Programgelistirme2
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2Nurullah505
 
İhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptxİhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptx
Havva AYYILDIZ
 
ihtiyaç analizi gülhan.pptx
ihtiyaç analizi gülhan.pptxihtiyaç analizi gülhan.pptx
ihtiyaç analizi gülhan.pptx
GlhanEmirler
 
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfİHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
semanur aktaş
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaoğuzhan şeker
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
AyenurUyan
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur
 
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...Ömer Faruk Tüfekçi
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
Zehra Ertaş
 
H
HH
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
ERENCEEN
 
İhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptxİhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptx
EmineEkinci2
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm Uygulamal Makale...
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm  Uygulamal Makale...ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm  Uygulamal Makale...
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm Uygulamal Makale...
Christine Maffla
 
Mustafa sunu
Mustafa sunuMustafa sunu
Mustafa sunu
Mustafa Dursunlar
 
teknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptxteknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptx
MuharremGldal
 
3 hafta-paz arşt
3 hafta-paz arşt3 hafta-paz arşt
3 hafta-paz arşt
cll-o
 

Similar to İhtiyaç analizii.pptx (20)

İHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ ANALİZİİHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ ANALİZİ
 
Programgelistirme2
Programgelistirme2Programgelistirme2
Programgelistirme2
 
İhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptxİhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptx
 
ihtiyaç analizi gülhan.pptx
ihtiyaç analizi gülhan.pptxihtiyaç analizi gülhan.pptx
ihtiyaç analizi gülhan.pptx
 
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfİHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
İHTİYAÇ ANALİZİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlamaÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
ÇOKLU ORTAM TASARIMI Dersi - 3.hafta - Çoklu ortam projesi̇ hazirlama
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
 
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...
İnsan Kaynakları Temininde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Konuya İlişkin Bir Ar...
 
Teknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptxTeknoloji planlaması.pptx
Teknoloji planlaması.pptx
 
H
HH
H
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
 
İhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptxİhtiyaç Analizi.pptx
İhtiyaç Analizi.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm Uygulamal Makale...
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm  Uygulamal Makale...ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm  Uygulamal Makale...
ARCS Motivasyon Modeli 1997-2018 Y Llar Aras Nda Yap Lm Uygulamal Makale...
 
Mustafa sunu
Mustafa sunuMustafa sunu
Mustafa sunu
 
teknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptxteknoloji planlaması.pptx
teknoloji planlaması.pptx
 
3 hafta-paz arşt
3 hafta-paz arşt3 hafta-paz arşt
3 hafta-paz arşt
 

More from pinar27

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
pinar27
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
pinar27
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
pinar27
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar27
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
pinar27
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
pinar27
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
pinar27
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
pinar27
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
pinar27
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
pinar27
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
pinar27
 
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxİKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
pinar27
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
pinar27
 

More from pinar27 (13)

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
 
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxİKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
 

İhtiyaç analizii.pptx

 • 1. İHTIYAÇ ANALIZI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DOÇ.DR. Agah Tu
 • 2. İHTİYAÇ ANALİZİ NEDİR?  İhtiyaç; güçlü bir istektir. Bireydeki dengesizlik durumunun giderilmesi için çevreyle etkileşime girilmelidir. Eksikliği gidermek ve arzu edilen duruma ulaşma isteğidir.  Program geliştirme süreci “ihtiyaç analizi” ile başlar. İhtiyaç analizi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan bir araştırma sürecidir. İhtiyaç analizi üç temel boyuta dayalı olarak geliştirilir. 1)Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir? Toplumun yönelimleri imkanları, ihtiyaçları ve bireyden beklentileri ortaya çıkarılır. 2)Bireyin ihtiyaçları nelerdir? Bireyin gelişim dönemleri, eğitim ihtiyaçları incelenip, böylece bireye kazandırılacak özellikler ortaya konulur. Öğrencilerin eğitim ihtiyacı, ilgileri, tutumları, yetenekleri, öğrenme yolları, geçmiş yaşantıları, hazır bulunuşluluk düzeyleri analiz edilir. 3)Programın konu alanı ile ilgili ihtiyaçları nelerdir? Konunun özellikleri, bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurulur. Konunun derinlik ve genişliği belirlenir. Hangi bilgilere yer verileceği belirlenir.
 • 3. İhtiyaç Analizi Süreci İhtiyaç analizi bir süreçtir. Ve bu süreç şu 5 adımdan oluşur: 1- İhtiyaç Analizinin Planlaması (Hazırlık) 2-İhtiyaç Analiz Teknikleri Kullanılarak Bilgi Toplama 3-Bilgilerin Analizi 4-Sonuç ve Rapor Hazırlama 5-Bilgi ve Sonuçların Kullanımı
 • 4. 1)İhtiyaç Analizinin Planlanması • İhtiyaç analizi araştırmanın ilk aşamasıdır. Çeşitli kararları kapsar. Program geliştirme çalışma planı içerisinde yer alır. • Çalışmanın amaçları belirlenir. • Ne tür bilgilerin toplanacağı belirlenir. • Bilgi toplama ilkeleri belirlenir. • Bilgilerin ne zaman, nerede, kimler tarafından toplanacağı belirlenir. • Eylem planı yapılır. • Verilerin toplanacağı kaynaklar (toplum, teknoloji, internet, problemler, insan gücü, iş olanakları, meslekler vb.) belirlenir. • En önemli veri toplama kaynaklarından birisi bireydir. • Konu alanı araştırması yapılır. • Böylece; bütçe, kaynaklar kararlaştırılır, izinler alınır. İhtiyaç analizi için çalışma takvimi yapılır.
 • 5. 2)İhtiyaç Analiz Teknikleri Kullanılarak Bilgi Toplama • Evren, örneklem belirlenir. Veri toplama aracı geliştirilir. Geçerlik ve güvenirlik yapılır. • Veriler toplanır. • Bunun dışında, eğitim programları, program model/ tasarı ve sonuç raporları, ders planları, araştırma raporları, hükümet programları, şura kararları, bilimsel yayınlar incelenir. • Anket, mülakat, performans testleri ve gözlem vb. kullanılabilir. • İş analizi (iş / meslek tanımı, fonksiyonu, tanımı vb.) yapılabilir. 3)Bilgilerin Analizi Toplanan veriler bu aşamada anlam kazanır. Üç şekilde yapılır. a. Birincil analiz: Veriler sınıflandırılır, değerlendirilir, bilgi işleme için iş planı yapılır. b. İhtiyaç ve Zorlukların Analizi: Toplanan veriler özetlenip, yorumlanır. Toplanan ihtiyaçların tanımlanması yapılır. c. Yöntem analizi: seçilen bilgi toplama yöntemlerine alternatif, yöntemler belirlenir. Derecelendirme ve adlandırma yapılır.
 • 6. 4)Sonuç ve Rapor Hazırlama Ulaşılan sonuçlar raporlaştırılır. Rapor yazarken şunlara dikkat edilmelidir. Amaç: Bilgilerin neden rapor haline getirileceği İzleme Grubu: Bilgi kime verilecek. Kapsam: Hangi bilgiler verilecek. Bilgiler nasıl kullanılacak. 5)Bilgi ve Sonuçların Kullanımı İhtiyaç analizi sürecinde ulaşılan sonuçlar gözden geçirilir. Neden-sonuç ilişkisi kurulur. Bu ilişki programın “aday hedeflerinin” belirlenmesinde önemli ipuçları sağlar.
 • 7. İHTİYAÇ ANALİZİ YAKLAŞIMLARI İhtiyaç analizi yaklaşımları 4 tanedir. 1.Farklar Yaklaşımı 2.Demokratik Yaklaşım 3.Analitik Yaklaşım 4.Betimsel Yaklaşım Farklar Yaklaşımı Bireyin ihtiyaçlarını temel alır. Okul ve eğitim ortamı, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Bu fark programın bireylere kazandırılması gereken özellikleri belirler. Eğitim İhtiyacı= İstendik kazanımlar- Mevcut Kazanımlar Gözlenen gerçek başarı ile- beklenen başarı düzeyi arasındaki fark incelenir. Böylece problem ortaya konulur ve çözüm yolu aranır. Kazandırılacak yeterlikler belirlenir.
 • 8. Demokratik Yaklaşım • İnsan ilişkileri- (halkla bütünleşme) toplumsallaşmayı temele alır. Grupların beklentilerini karşılamaya dayanır. Böylece toplumun çoğunluklu demokratik yapısı (gruplar) gözetilir. • Çok sayıda insan grubunun, araştırmaya katılması açısından önemlidir. Bu yaklaşımda eğimin sonuçlarından etkilenecek olan herkes (öğretmen, öğrenci, okul, müdür, veli, program, çalışanlar vb.) ihtiyaç belirleme sürecine katılır. Bu kişileri temsil eden referans gruplarının çoğunluğu tarafından istenen değerler ve değişikliklerin incelenmesi ile, ihtiyaçlar ortaya konulur. Bu grupların istekleri, “ihtiyacı” belirler. Analitik Yaklaşım Gelecek ve eleştirel düşünmeyi temele alır. Gelecekte ulaşılmak istenen düzey ile, mevcut durum arasındaki farka göre kazandırılacak yeterlikler gelecek için amaçlara ulaşılacak yetkinlikleri belirlemeye dayanır. Ulusal ve uluslararası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimler dikkatle incelenir. Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkılarak, eğitim ihtiyaçları belirlenir.
 • 9. Betimsel Yaklaşım Bir durumun yokluğu- eksikliği ile ortaya çıkan “zararla”, bir durumun varlığının ortaya koyacağı “yarardan” hareketle ihtiyaç belirlenmesi sürecidir. Belirli eğitimsel yaşantılardan yoksunluk sonucu ortaya çıkan durumun incelenmesidir.