SlideShare a Scribd company logo
IFRSIFRS voor SME een goed idee?
Even voorstellenFou-Khan Tsang RA Voorzitter RvB Alfa Accountants Bestuurslid SRA Voorzitter ICT cie SRA Lid OPAK (Nivra) Redactielid Accountancynieuws ‘Twitterende Accountant’
Ifrs
Ifrs
6
Lessons learned?While the post-mortems are still being written, it seems clear that accounting standards were not a root cause of the financial crisis. At the same time, it is clear that the crisis has exposed weaknesses in accounting standards and their application. These weaknesses reduced the credibility of financial reporting, which in part contributed to the general loss of confidence in the financial system. The weaknesses primarily involved:the difficulty of applying fair value accounting in illiquid markets;the delayed recognition of losses associated with loans, structured credit products, and other financial instruments by banks, insurance companies and other financial institutions; issues surrounding the broad range of off-balance sheet financing structures, especially in the US; and the extraordinary complexity of accounting standards for financial instruments, including multiple approaches to recognizing asset impairment. Some of these weaknesses also highlighted areas in which International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) and US generally accepted accounting principles (‘US GAAP’) diverged.
Met andere woorden Werkt IFRS wel als het moeilijk wordt? Markten worden illiquide Fair value versus voorzichtigheidsprincipe Complexiteit los je niet op met complexe  regelgeving Complexiteit los je niet op met transparantie
Lessons LearnedAlthough effective financial reporting provides indispensable rigor and transparency to the market, investors, analysts, regulators and others cannot rely exclusively on the information it provides. All users should recognize the limitations of financial reporting: it provides only a snapshot in time of economic performance and cannot provide perfect insight into the effects of macro-economic developments. Financial reporting is also dependent on the generation of reliable data by well-functioning markets that have proper infrastructure, and the use by financial institutions and other business entities of proper processes for price verification and other aspects of the valuation of assets and liabilities.
Wat was het doel van IFRSThe IASB is a committee with 14 members, from nine different countries, which work to develop global accounting standards. The goal of this committee is to create global standards that are transparent, enforceable, understandable, and of high-quality. These members create the International Financial Reporting Standards (IFRS) that are used by so many countries around the world. Each committee member has one vote for each of the standards that is voted upon and this privately funded group of accounting standards setters are based in London.
Als alles transparante wordt zie je niets meer!
OntwikkelingVertel het mijLaat het mij zienVertrouwenTrendBewijs het mijRoep om transparantie
TransparantieTransparantie is een nieuwe heilige graal die we willen zoeken in dit tijdsgewricht van een low trust society. Transparantie is zeker niet hetzelfde als goed, relevant, onafhankelijk of betrouwbaar!
Financial Crisis Advisory GroupAlthough conditions may have improved somewhat in various markets around the globe, the FCAG believes it remains critically important to achieve a single set of high quality, globally converged financial reporting standards that provide consistent, unbiased, transparent and relevant information across geographical boundaries
Lesson LearnedWe moeten op zoek naar relevantie!Verslaggevingsregels die ons relevante informatie opleveren zodat het maatschappelijk verkeer op basis van deze informatie de juiste beslissingen kan nemen
IFRS SMEWel of geen goed idee?
IFRS SMEThe objective of this project was to develop an IFRS expressly designed to meet the financial reporting needs of entities that (a) do not have public accountability and (b) publish general purpose financial statements for external users. Examples of such external users include owners who are not involved in managing the business, existing and potential creditors, and credit rating agencies. The IFRS for SMEs was derived from full IFRSs with appropriate modifications based on the needs of users of SME financial statements and cost-benefit considerations.
IFRS SMENiet beursgenoteerde ondernemingen opereren steeds vaker in een internationale omgeving met buitenlandse aandeelhouders, kredietverstrekkers afnemers en leveranciers.
IFRS SME2001 start project (International Accounting standard for small enterprises)2004 Discussion Paper2007 Exposure draft2009 IFRS SME
IFRS SMEIFRS SME is een zelfstandige set van verslaggevingsregelsWel gebaseerd op Full IFRS, maar staan losGeen verplichting om terug te vallen op Full IFRS indien IFRS SME geen uitsluitsel geeftUitgangspunten wel identiek aan Full IFRSNiet relevante zaken zijn weggelatenAantal keuzes zijn beperkt
SME=MKB?IFRSIFRS SMEOf BW2 titel 9Fiscaal
IFRS SMEVerplicht in 19 landenVrijwillig in 11 landenNederland wacht op Europa
IFRS SME toepasbaar in NLVerschillen/strijdigheden met de wetVerschillen met RJ
Ifrs
Verschillen RJPENSIOENENMedio 2009 heeft de RJ heeft met de publicatie van de herziene RJ271.3 een belangrijke vrijstelling opgenomen inzake het waarderen van de toekomstige tekorten of overschotten aangaande een pensioenregeling geldend voor een Nederlandse onderneming. De hoofdlijn is dat in Nederland onder normale omstandigheden alleen de schuld aan de pensioenverzekeraar behoeft te worden verantwoord. Deze vrijstelling kent IFRS SME niet. Dus de – aan IAS 19 gerelateerde – lastige berekeningen waar Nederlandse ondernemingen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen, en waarbij zij vaak de hulp van actuarissen hebben moeten inroepen, moeten onder IFRS SME nog steeds plaatsvinden. Dat betekent dat het bekende onderscheid tussen toegezegd pensioen- en toegezegde bijdrageregelingen opnieuw relevant wordt. Hierdoor zullen dus wederom actuariële berekeningen moeten worden uitgevoerd bij toegezegde pensioenregelingen. 
VERSCHILLEN RJFusie, overnames en goodwillIFRS SME verplicht bij een overname de totale kostprijs te alloceren naar de identificeerbare immateriële vaste activa, zoals verkoop- en inkoopcontracten, merknaam, debiteurenrelaties en dergelijke. De RJ verplicht deze uitsplitsing niet en schaart dit allemaal onder de noemer goodwill. De allocatie van de aanschafprijs kan veel tijd kosten. Er dient bijvoorbeeld een contante waardeberekening te worden opgesteld voor de meerjaren verkoop- en inkoopcontracten. Daarnaast zullen ook de afnemersrelaties moeten worden gewaardeerd. Ingeschat zal moeten worden hoe lang verwacht wordt dat de relatie in stand blijft. Dit geldt ook ten aanzien van de merknaam. Naast het nodige rekenwerk, kan de discussie over dergelijke afzonderlijke waarderingen veel tijd vergen. Er is immers sprake van schattingen en subjectiviteit. Zoals eerder vermeld, geldt voor fusies en overnames voorafgaand aan de IFRS SME beginbalans een vrijstelling. Dat betekent dat de hiervoor genoemde kostenaspecten alleen zien op transacties na de datum van de beginbalans.
VERSCHILLEN RJDeelnemingenDaar waar de RJ toestaat om deelnemingen, waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, in de jaarrekening tegen kostprijs te waarderen, moeten deze onder IFRS SME tegen reële waarde (fair value) worden gewaardeerd. De reële waarde moet volgens een bepaalde methodiek worden berekend, waarbij de contante waardemethode veel gehanteerd is. Dit houdt in dat voor alle deelnemingen, ook deelnemingen die in het verleden zijn verworven, jaarlijks een cashflowprognose moet worden opgesteld voor de komende jaren. Vervolgens moeten diverse negatieve en positieve scenario’s worden opgesteld, waarna per scenario de contante waarde wordt bepaald. Diverse ondernemingen zullen voor een dergelijke berekening veel tijd en kosten kwijt zijn. Ten eerste voor het überhaupt berekenen van deze waarde, ten tweede voor de waarschijnlijk niet te onderschatten discussie over de methodiek en de gehanteerde parameters.
IFRS SMEWaarom wel: Betere internationale vergelijkbaarheid van  ondernemingen; Meer transparantie en consistentie in de verslaggeving  van niet-beursgenoteerde ondernemingen; De bereikbaarheid voor financiering is  landgrensoverstijgend; Eén set verslaggevingregels voor een multinationaal  opererende onderneming, zonder diverse afzonderlijke  nationale verslaggevingregels voor buitenlandse   deelnemingen. Minder mutatiesIFRS SMEWaarom niet: Kosten van de transitie Complexiteit Indien niet verplicht dan alleen maar meer  verwarring Zitten we hier nu echt op te wachten?
Kleine stemming in de zaal
Ifrs

More Related Content

Similar to Ifrs

Risk & Reporting
Risk & ReportingRisk & Reporting
Risk & Reporting
InAudit BV
 
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatieSepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
beatrixkoole
 
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
S.J. Westra
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Jürgen van de Sande
 
Bedrijf In Balans Voor Het Mkb
Bedrijf In Balans Voor Het MkbBedrijf In Balans Voor Het Mkb
Bedrijf In Balans Voor Het Mkb
FonsVernooij
 
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Rob van de Ven
 
Weg met het klassiek jaarbudget!
Weg met het klassiek jaarbudget!Weg met het klassiek jaarbudget!
Weg met het klassiek jaarbudget!
kjellschakenraad
 
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De MuijnckFDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
FDMagazine
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
Claudio Missier
 
Core Net IFRS Lease Accounting Final
Core Net IFRS Lease Accounting FinalCore Net IFRS Lease Accounting Final
Core Net IFRS Lease Accounting Final
Leon van Leersum
 
Private Equity Moet Anders Waarde Creëren
Private Equity Moet Anders Waarde CreërenPrivate Equity Moet Anders Waarde Creëren
Private Equity Moet Anders Waarde Creëren
hanscfjjanssen
 
Hypotheekbond nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
Hypotheekbond  nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfoHypotheekbond  nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
Hypotheekbond nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
Jeroen Oversteegen
 
HFN Whitepaper
HFN WhitepaperHFN Whitepaper
HFN Whitepaper
Emiel de Sevren Jacquet
 
Financial leadership
Financial leadershipFinancial leadership
Financial leadership
Mark Telgenkamp
 
05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel
Mark Telgenkamp
 
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans StructurerenHoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
VanHoe
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
martinbezemer
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
martinbezemer
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
martinbezemer
 

Similar to Ifrs (20)

Risk & Reporting
Risk & ReportingRisk & Reporting
Risk & Reporting
 
Tc Ifrs Oktober
Tc Ifrs OktoberTc Ifrs Oktober
Tc Ifrs Oktober
 
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatieSepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
Sepa Business Case inzicht in waarde en realisatie
 
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
Finance & Control - Corporate Performance & Corporate Governance bijten elkaa...
 
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
Organisaties zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen) en microrechts...
 
Bedrijf In Balans Voor Het Mkb
Bedrijf In Balans Voor Het MkbBedrijf In Balans Voor Het Mkb
Bedrijf In Balans Voor Het Mkb
 
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
Propositie Werkkapitaalbeheersing bij professionele services organisaties 7 f...
 
Weg met het klassiek jaarbudget!
Weg met het klassiek jaarbudget!Weg met het klassiek jaarbudget!
Weg met het klassiek jaarbudget!
 
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De MuijnckFDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
FDSeminar Financiering na Basel III - Peter Vermeiren en Nico De Muijnck
 
Financial Communications
Financial CommunicationsFinancial Communications
Financial Communications
 
Core Net IFRS Lease Accounting Final
Core Net IFRS Lease Accounting FinalCore Net IFRS Lease Accounting Final
Core Net IFRS Lease Accounting Final
 
Private Equity Moet Anders Waarde Creëren
Private Equity Moet Anders Waarde CreërenPrivate Equity Moet Anders Waarde Creëren
Private Equity Moet Anders Waarde Creëren
 
Hypotheekbond nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
Hypotheekbond  nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfoHypotheekbond  nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
Hypotheekbond nazorg, zorgplicht en dataverijkking afm - wft - bgfo
 
HFN Whitepaper
HFN WhitepaperHFN Whitepaper
HFN Whitepaper
 
Financial leadership
Financial leadershipFinancial leadership
Financial leadership
 
05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel05122016 bisnezmodel
05122016 bisnezmodel
 
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans StructurerenHoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
Hoe Een Kredietdossier Met Hogere Slaagkans Structureren
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
 
Brochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment ConsultantsBrochure B&W Investment Consultants
Brochure B&W Investment Consultants
 

More from Fou-Khan Tsang

Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
Presentatie social enterprise dag "power to the employee"Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
Fou-Khan Tsang
 
In de malle molen van 2015 def versie
In de malle molen van 2015 def versieIn de malle molen van 2015 def versie
In de malle molen van 2015 def versie
Fou-Khan Tsang
 
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk TsangWelkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
Fou-Khan Tsang
 
Benchmark bijeenkomst sra
Benchmark bijeenkomst sraBenchmark bijeenkomst sra
Benchmark bijeenkomst sra
Fou-Khan Tsang
 
An ict dag
An ict dag An ict dag
An ict dag
Fou-Khan Tsang
 
Lezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
Lezing 7 maart 2013 Alfa en RabobankLezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
Lezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
Fou-Khan Tsang
 
Accountancynieuwsdag 2012
Accountancynieuwsdag 2012 Accountancynieuwsdag 2012
Accountancynieuwsdag 2012
Fou-Khan Tsang
 
De veranderende rol van de accountant (nr)
De veranderende rol van de accountant (nr)De veranderende rol van de accountant (nr)
De veranderende rol van de accountant (nr)
Fou-Khan Tsang
 
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE AccountanttWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
Fou-Khan Tsang
 
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE LeverancierstWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
Fou-Khan Tsang
 
TWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
TWITTER TOP 100 CATEGORIE KantorenTWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
TWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
Fou-Khan Tsang
 
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALLTWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
Fou-Khan Tsang
 
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTSTWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
Fou-Khan Tsang
 
Meer rendement uit de jaarrekening
Meer rendement uit de jaarrekeningMeer rendement uit de jaarrekening
Meer rendement uit de jaarrekening
Fou-Khan Tsang
 
Sra lounge
Sra loungeSra lounge
Sra lounge
Fou-Khan Tsang
 
Social media in business
Social media in businessSocial media in business
Social media in business
Fou-Khan Tsang
 
De jaarrekening (nr)[1]
De jaarrekening (nr)[1]De jaarrekening (nr)[1]
De jaarrekening (nr)[1]
Fou-Khan Tsang
 
Lezing accountancynieuwsdag 2010
Lezing accountancynieuwsdag 2010Lezing accountancynieuwsdag 2010
Lezing accountancynieuwsdag 2010
Fou-Khan Tsang
 
Work 21 Accountancy (Nr)
Work 21 Accountancy (Nr)Work 21 Accountancy (Nr)
Work 21 Accountancy (Nr)
Fou-Khan Tsang
 

More from Fou-Khan Tsang (20)

Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
Presentatie social enterprise dag "power to the employee"Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
Presentatie social enterprise dag "power to the employee"
 
In de malle molen van 2015 def versie
In de malle molen van 2015 def versieIn de malle molen van 2015 def versie
In de malle molen van 2015 def versie
 
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk TsangWelkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
Welkom in 2015, presentatie AccountancyExpo van Fouk Tsang
 
Benchmark bijeenkomst sra
Benchmark bijeenkomst sraBenchmark bijeenkomst sra
Benchmark bijeenkomst sra
 
An ict dag
An ict dag An ict dag
An ict dag
 
Lezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
Lezing 7 maart 2013 Alfa en RabobankLezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
Lezing 7 maart 2013 Alfa en Rabobank
 
Accountancynieuwsdag 2012
Accountancynieuwsdag 2012 Accountancynieuwsdag 2012
Accountancynieuwsdag 2012
 
De veranderende rol van de accountant (nr)
De veranderende rol van de accountant (nr)De veranderende rol van de accountant (nr)
De veranderende rol van de accountant (nr)
 
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE AccountanttWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Accountant
 
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE LeverancierstWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
tWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE Leveranciers
 
TWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
TWITTER TOP 100 CATEGORIE KantorenTWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
TWITTER TOP 100 CATEGORIE Kantoren
 
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALLTWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY OVERALL
 
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTSTWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
TWITTER TOP 100 ACCOUNTANCY CATEGORIE ACCOUNTANTS
 
Meer rendement uit de jaarrekening
Meer rendement uit de jaarrekeningMeer rendement uit de jaarrekening
Meer rendement uit de jaarrekening
 
Sra lounge
Sra loungeSra lounge
Sra lounge
 
Social media in business
Social media in businessSocial media in business
Social media in business
 
De jaarrekening (nr)[1]
De jaarrekening (nr)[1]De jaarrekening (nr)[1]
De jaarrekening (nr)[1]
 
Lezing accountancynieuwsdag 2010
Lezing accountancynieuwsdag 2010Lezing accountancynieuwsdag 2010
Lezing accountancynieuwsdag 2010
 
Work 21 Accountancy (Nr)
Work 21 Accountancy (Nr)Work 21 Accountancy (Nr)
Work 21 Accountancy (Nr)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 

Ifrs

 • 1. IFRSIFRS voor SME een goed idee?
 • 2. Even voorstellenFou-Khan Tsang RA Voorzitter RvB Alfa Accountants Bestuurslid SRA Voorzitter ICT cie SRA Lid OPAK (Nivra) Redactielid Accountancynieuws ‘Twitterende Accountant’
 • 5. 6
 • 6. Lessons learned?While the post-mortems are still being written, it seems clear that accounting standards were not a root cause of the financial crisis. At the same time, it is clear that the crisis has exposed weaknesses in accounting standards and their application. These weaknesses reduced the credibility of financial reporting, which in part contributed to the general loss of confidence in the financial system. The weaknesses primarily involved:the difficulty of applying fair value accounting in illiquid markets;the delayed recognition of losses associated with loans, structured credit products, and other financial instruments by banks, insurance companies and other financial institutions; issues surrounding the broad range of off-balance sheet financing structures, especially in the US; and the extraordinary complexity of accounting standards for financial instruments, including multiple approaches to recognizing asset impairment. Some of these weaknesses also highlighted areas in which International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) and US generally accepted accounting principles (‘US GAAP’) diverged.
 • 7. Met andere woorden Werkt IFRS wel als het moeilijk wordt? Markten worden illiquide Fair value versus voorzichtigheidsprincipe Complexiteit los je niet op met complexe regelgeving Complexiteit los je niet op met transparantie
 • 8. Lessons LearnedAlthough effective financial reporting provides indispensable rigor and transparency to the market, investors, analysts, regulators and others cannot rely exclusively on the information it provides. All users should recognize the limitations of financial reporting: it provides only a snapshot in time of economic performance and cannot provide perfect insight into the effects of macro-economic developments. Financial reporting is also dependent on the generation of reliable data by well-functioning markets that have proper infrastructure, and the use by financial institutions and other business entities of proper processes for price verification and other aspects of the valuation of assets and liabilities.
 • 9. Wat was het doel van IFRSThe IASB is a committee with 14 members, from nine different countries, which work to develop global accounting standards. The goal of this committee is to create global standards that are transparent, enforceable, understandable, and of high-quality. These members create the International Financial Reporting Standards (IFRS) that are used by so many countries around the world. Each committee member has one vote for each of the standards that is voted upon and this privately funded group of accounting standards setters are based in London.
 • 10. Als alles transparante wordt zie je niets meer!
 • 11. OntwikkelingVertel het mijLaat het mij zienVertrouwenTrendBewijs het mijRoep om transparantie
 • 12. TransparantieTransparantie is een nieuwe heilige graal die we willen zoeken in dit tijdsgewricht van een low trust society. Transparantie is zeker niet hetzelfde als goed, relevant, onafhankelijk of betrouwbaar!
 • 13. Financial Crisis Advisory GroupAlthough conditions may have improved somewhat in various markets around the globe, the FCAG believes it remains critically important to achieve a single set of high quality, globally converged financial reporting standards that provide consistent, unbiased, transparent and relevant information across geographical boundaries
 • 14. Lesson LearnedWe moeten op zoek naar relevantie!Verslaggevingsregels die ons relevante informatie opleveren zodat het maatschappelijk verkeer op basis van deze informatie de juiste beslissingen kan nemen
 • 15. IFRS SMEWel of geen goed idee?
 • 16. IFRS SMEThe objective of this project was to develop an IFRS expressly designed to meet the financial reporting needs of entities that (a) do not have public accountability and (b) publish general purpose financial statements for external users. Examples of such external users include owners who are not involved in managing the business, existing and potential creditors, and credit rating agencies. The IFRS for SMEs was derived from full IFRSs with appropriate modifications based on the needs of users of SME financial statements and cost-benefit considerations.
 • 17. IFRS SMENiet beursgenoteerde ondernemingen opereren steeds vaker in een internationale omgeving met buitenlandse aandeelhouders, kredietverstrekkers afnemers en leveranciers.
 • 18. IFRS SME2001 start project (International Accounting standard for small enterprises)2004 Discussion Paper2007 Exposure draft2009 IFRS SME
 • 19. IFRS SMEIFRS SME is een zelfstandige set van verslaggevingsregelsWel gebaseerd op Full IFRS, maar staan losGeen verplichting om terug te vallen op Full IFRS indien IFRS SME geen uitsluitsel geeftUitgangspunten wel identiek aan Full IFRSNiet relevante zaken zijn weggelatenAantal keuzes zijn beperkt
 • 20. SME=MKB?IFRSIFRS SMEOf BW2 titel 9Fiscaal
 • 21. IFRS SMEVerplicht in 19 landenVrijwillig in 11 landenNederland wacht op Europa
 • 22. IFRS SME toepasbaar in NLVerschillen/strijdigheden met de wetVerschillen met RJ
 • 24. Verschillen RJPENSIOENENMedio 2009 heeft de RJ heeft met de publicatie van de herziene RJ271.3 een belangrijke vrijstelling opgenomen inzake het waarderen van de toekomstige tekorten of overschotten aangaande een pensioenregeling geldend voor een Nederlandse onderneming. De hoofdlijn is dat in Nederland onder normale omstandigheden alleen de schuld aan de pensioenverzekeraar behoeft te worden verantwoord. Deze vrijstelling kent IFRS SME niet. Dus de – aan IAS 19 gerelateerde – lastige berekeningen waar Nederlandse ondernemingen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen, en waarbij zij vaak de hulp van actuarissen hebben moeten inroepen, moeten onder IFRS SME nog steeds plaatsvinden. Dat betekent dat het bekende onderscheid tussen toegezegd pensioen- en toegezegde bijdrageregelingen opnieuw relevant wordt. Hierdoor zullen dus wederom actuariële berekeningen moeten worden uitgevoerd bij toegezegde pensioenregelingen. 
 • 25. VERSCHILLEN RJFusie, overnames en goodwillIFRS SME verplicht bij een overname de totale kostprijs te alloceren naar de identificeerbare immateriële vaste activa, zoals verkoop- en inkoopcontracten, merknaam, debiteurenrelaties en dergelijke. De RJ verplicht deze uitsplitsing niet en schaart dit allemaal onder de noemer goodwill. De allocatie van de aanschafprijs kan veel tijd kosten. Er dient bijvoorbeeld een contante waardeberekening te worden opgesteld voor de meerjaren verkoop- en inkoopcontracten. Daarnaast zullen ook de afnemersrelaties moeten worden gewaardeerd. Ingeschat zal moeten worden hoe lang verwacht wordt dat de relatie in stand blijft. Dit geldt ook ten aanzien van de merknaam. Naast het nodige rekenwerk, kan de discussie over dergelijke afzonderlijke waarderingen veel tijd vergen. Er is immers sprake van schattingen en subjectiviteit. Zoals eerder vermeld, geldt voor fusies en overnames voorafgaand aan de IFRS SME beginbalans een vrijstelling. Dat betekent dat de hiervoor genoemde kostenaspecten alleen zien op transacties na de datum van de beginbalans.
 • 26. VERSCHILLEN RJDeelnemingenDaar waar de RJ toestaat om deelnemingen, waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, in de jaarrekening tegen kostprijs te waarderen, moeten deze onder IFRS SME tegen reële waarde (fair value) worden gewaardeerd. De reële waarde moet volgens een bepaalde methodiek worden berekend, waarbij de contante waardemethode veel gehanteerd is. Dit houdt in dat voor alle deelnemingen, ook deelnemingen die in het verleden zijn verworven, jaarlijks een cashflowprognose moet worden opgesteld voor de komende jaren. Vervolgens moeten diverse negatieve en positieve scenario’s worden opgesteld, waarna per scenario de contante waarde wordt bepaald. Diverse ondernemingen zullen voor een dergelijke berekening veel tijd en kosten kwijt zijn. Ten eerste voor het überhaupt berekenen van deze waarde, ten tweede voor de waarschijnlijk niet te onderschatten discussie over de methodiek en de gehanteerde parameters.
 • 27. IFRS SMEWaarom wel: Betere internationale vergelijkbaarheid van ondernemingen; Meer transparantie en consistentie in de verslaggeving van niet-beursgenoteerde ondernemingen; De bereikbaarheid voor financiering is landgrensoverstijgend; Eén set verslaggevingregels voor een multinationaal opererende onderneming, zonder diverse afzonderlijke nationale verslaggevingregels voor buitenlandse deelnemingen. Minder mutatiesIFRS SMEWaarom niet: Kosten van de transitie Complexiteit Indien niet verplicht dan alleen maar meer verwarring Zitten we hier nu echt op te wachten?