SlideShare a Scribd company logo
I després del GEP, què?
Oportunitats i nous horitzons
Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
2
• Aprendre més llengües?
• Incrementar el coneixement d’una/diverses
llengües per part de l’alumnat?
Plurilingüisme?
 Augmentar la taxa d’ocupació
 Promoure la mobilitat acadèmica i laboral
• Europa 2020 per al creixement econòmic;
• Educació i formació per a la cooperació europea
• Rethinking education (CE)
3
4VI Informe Addeco sobre ocupabilitat i idiomes, 2016
5
6
7
 Conèixer la diversitat lingüística i cultural, i respectar-la
 Tenir actituds dialogants i d’escolta
 Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació
 Desenvolupar la consciència intercultural
 Construir una identitat que no es limita a una perspectiva
cultural única.
Competència plurilingüe i pluri/intercultural
8
La competència plurilingüe (i pluricultural) és bàsica
si l’objectiu és...
Capacitar els joves d’avui per interactuar amb el món de
manera crítica, per relacionar-se amb una realitat complexa i
global, sotmesa al canvi constant, i per esdevenir ciutadans
que actuïn de manera ètica i responsable, per al bé comú.
CIUTADANS DEL MÓN
 L’objectiu del plurilingüisme i de l’educació plurilingüe no és ensenyar
simultàniament un ventall de llengües, ni ensenyar comparant diferents
llengües ni ensenyar al màxim de llengües possibles...
 L’objectiu és desenvolupar una competència plurilingüe i promoure una
educació intercultural que ens permeti viure junts.
9
Desenvolupar el plurilingüisme no respon només
a una necessitat funcional: és també un
component essencial del comportament
democràtic.
From linguistic diversity to plurilingual education. Guide for the development of
language education policies in Europe. Consell d’Europa, 2007
10
Les llengües no són l’objectiu...
11
The Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework
PISA 2018
 Competència científica
 Competència lectora
 Competència matemàtica
+ Competència global
Ciutadania activa
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-
frameworks.pdf
12
Adquisició i coneixement i comprensió profunda de temes
globals i interculturals; habilitat d’aprendre d’altres persones
(de procedència diversa) i de conviure-hi; les actituds i valors
necessaris per interactuar de manera respectuosa amb
els altres.
Global-competency-for-an-
inclusive-world.pdf
Una educació de qualitat
 Facilitar l’adquisició d’habilitats lingüístiques i interculturals
(llengües d’escolarització, llengües estrangeres, llengües de
l’alumnat)
 Promoure el desenvolupament personal: animar-los a respectar i
acceptar la diversitat de llengües i cultures, i fer-los conscients
de les seves pròpies capacitats i del seu propi potencial.
 Facilitar la participació en processos democràtics i socials
Council of Europe, 2015 Plurilingual and intercultural education. Guide for the development and
implementation of curricula
14
Una educació de qualitat en
un món que canvia a un
ritme vertiginós
15
Vivim en un món líquid...
Saber
Saber fer
Saber ser
Saber conviure
Saber
aprendre
16es.paperblog.com, 2014
17
Noves maneres d’accedir a la
informació, de comunicar-nos, de
treballar i aprendre…
Aprendre experimentant
Descobrir i aprendre junts
Guiar l’alumne perquè aprengui a pensar i a actuar
• Metacognició
Què em pregunto?
http://www.viajarcomeryamar.com/wp-content/uploads/2014/07/Litoral-Sant-Adria-Besos-Badalona-Montgat-Viajar-Comer-Y-Amar-P1280848.jpg
• Coneixement implícit:
Què en penso?
• Informació explícita:
Què veig?
19
Behaviorisme Estructuralisme Constructivisme Conectivisme
Conceptes Comportaments
observables
Cognitivisme
estructurat i
positivista
Evolució, significat
cultural creat per un
mateix
Compartir,
social, vinculat a
la innovació
tecnològica
Inputs Estímul, càstig,
recompensa
Experiències
prèvies,
informació nova
Noves dades per
desenvolupar els
esquemes culturals
propis
Participar i
compartir en
xarxes
diversificades
Processos Assaig i error, i
creació d’hàbit
Duplicació,
reproducció
Socialització i treball
col·laboratiu
Adaptabilitat,
transmèdia,
transliteracy
Outputs Resposta i
comportament
Dades
fragmentades
Tasques i productes
col·lectius
Coneixement
integrat i
connexions
socials
Tècniques Repeticions,
reiteracions
Raonament i
seqüenciació
Treball per projectes
i resolució de
problemes
Treball en xarxa
i participació
social
Evolució dels corrents pedagògics
Tornem a la pregunta inicial...
I DESPRÉS DEL GEP,
QUÈ?
20
21
22
 Valorar els resultats
de l’experiència
 Revisar i corregir, si
cal
 Reflexionar sobre
on som i on volem
arribar
 Concretar les
necessitats i analitzar
els recursos / eines
 Fixar la meta i els
objectius
24
DISSENYAR UN
NOU
PLA D’ACCIÓ
25
Recursos i
eines...
26
http://www.vilellarecicla.com/wp-content/files_mf/1418298309vilella_portada7.jpg
GRUP IMPULSOR
Equip humà que impulsa i guia el desenvolupament d’un projecte en el
centre, i que acompanya, motiva i encoratja totes les persones
implicades en el procés, esdevenint motor de transformació i canvi.
 Reforçar la competència lingüística general dels alumnes?
 Intensificar la cooperació docent i el treball en equip (coherència)?
 Augmentar la competència en llengua estrangera del professorat? De l’alumnat
(incloses les llengües d’origen)?
Promoure l’acreditació de coneixements lingüístics, com un valor afegit?
 Aprofundir en la metodologia AICLE, el treball per projectes, l’ús pedagògic de
les TIC?
 Engegar nous projectes interdisciplinaris i transversals (aprenentatge global)?
 Iniciar projectes de participació social (ciutadania activa)?
 Impulsar accions per a la internacionalització?
…
Anàlisi de la situació
PROGRAMES INSTITUCIONALS
28
Programes que tenen com a objectiu consolidar la
competència comunicativa i lingüística (base de tot
l’aprenentatge) i el plurilingüisme de l’alumnat
IMPULS DE LA LECTURA (ILEC)
29
 Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic i
afavorir l'èxit educatiu.
 Aconseguir que els infants i joves esdevingui aprenents autònoms, fent
de la lectura eina d’aprenentatge en totes les matèries.
 Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-
educatius/projectes-educatius/impuls-lectura/
 Millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la
seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic.
 Fomentar l'hàbit de l'escriptura com a eina de participació en
diversos àmbits de l’activitat humana: privat, social, laboral,
acadèmic.
30
.
DE LA LECTURA A L’ESCRITURA: ARAESCRIC
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-
educatius/projectes-educatius/araescric/
AVANCEM TIL: REFORÇAR LA COOPERACIÓ DOCENT
31
http://educationnext.org/files/ednext_XIV_4_whitmire_img01.jpg
TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES
Marion Wacker
 Promoure un ensenyament de les llengües coherent i competencial.
 Facilitar la cooperació docent per al disseny de projectes d’aprenentatge que
integrin coneixement en diverses llengües (recepció i/o producció).
 Incorporar en la docència estratègies per a la intercomprensió i la transferència
interlingüística, i per al desenvolupament d’habilitats interculturals.
 Potenciar la curiositat lingüística i cultural de l’alumnat, i les actituds de respecte
cap a la diversitat.
PROGRAMA BATXI-BAC DE DOBLE TITULACIÓ
32
 Currículum mixt: 1/3 de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa +
Llengua i literatura franceses i Història de França.
 L’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès (B1)
 Permet obtenir el títol de batxiller i el diploma de baccalauréat (prova externa).
33
Programa d’Ensenyament de Llengua i Cultura d’Origen
 Programa d’Ensenyament de Llengua
Àrab i Cultura Marroquina, LACAM
 Associació Sociocultural de Bangladesh
a Barcelona (bengalí)
 Associació Amaziga de Catalunya
 Consolat de Portugal a Barcelona
 Ambaixada de Romania a Espanya
 Associació Chervona Calyna (ucraïnès)
 Associació de dones xineses, Instituto
Cultural Chino i Fundació Institut Confuci
de Barcelona
FORMACIÓ (xtec.cat)
34
COOPERACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ
35
36
COOPERACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ
https://europa.eu/youth/DE/think-global/discover-the-world_es
37
COOPERACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ
https://aprendizajeservicio.net/que-hace-la-red
Adaptat de Mallen Baker http://www.mallenbaker.net/csr/images/businsoc.gif
CENTRE
EDUCATIU
COOPERAR AMB L’ENTORN PER A UNA CIUTADANIA ACTIVA
Projectes
d’aula
Projectes
de centre
Projectes
d’entorn
39
“No importa que
caminem a poc a poc,
el que importa és que
no ens aturem.”
Confuci (551-479 a.C.), pedagog,
escriptor, polític i filòsof xinès
Bibliografia recomanada (Cloenda)
40
- Bazarra, L. i Casanova, O. Directivos de escuelas inteligentes,
Ediciones SM, 2013
- Hernando Calvo, A. Viaje a la escuela del siglo XXI. Fundación
Telefónica, 2015
- 20 claves educativas para el 2020. www.fundacion.telefonica.com
- Vilalta, JM (dir.) Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015.
Fundació Jaume Bofill, 2016
Referències fotogràfiques
41
http://www.kleiner-werbeladen.at/img/slide.jpg
http://aprendeinglessila.com/wp-content/uploads/2014/11/tra1-667x375.jpg
http://1.bp.blogspot.com/
http://www.picdane.ir/aban/picdan3459.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4094/4750536726_8e9b44e41e.jpg
http://misdudas.es/wp-content/uploads/2014/11/ipad-apuntes.jpg
http://image.slidesharecdn.com/slideshareposcomp15-ccare-150210215723-conversion-
gate01/95/positive-computing-technology-for-wellbeing-3-638.jpg?cb=1423607798
http://pic.enorth.com.cn/0/07/32/84/7328416_677952.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/433949463460450304/i2D9j3hl.jpeg
https://lanuevarutadelempleocentroamerica.files.wordpress.com/2016/03/two-boys-in-the-
foreground-and-one-girl-in-the-background-playing-together.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-
SPivy_NY5Go/VqdRCNeYrwI/AAAAAAAABXk/98DQztPN8j8/w450-h260/livre.jpg
http://english.republika.mk/wp-content/uploads/2014/11/life-long-learning.jpg
https://petition.liberal.ca/files/2012/07/youth.jpg
http://www.brandstik.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/VR.jpg
http://static.t13.cl/images/original/2015/12/1450510279-
151009012445siriarefugiados624x351gettynocredit.jpg
http://www.applearts.com/sites/default/files/images/AlotToThinkAbout.jpg
http://img.desmotivaciones.es/201205/nosaberquecaminotomar.jpg
I després del GEP, què?
Oportunitats i nous horitzons
montse.montagut@gencat.cat
MontseMo@
Cap del Servei de Llengües Estrangeres
SG Llengua i Plurilingüisme

More Related Content

What's hot

Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
Servei de Llengües Estrangeres
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Servei de Llengües Estrangeres
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
Servei de Llengües Estrangeres
 
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
Francesc Vila i Batallé
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Servei de Llengües Estrangeres
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13mortonob
 
Programa d'aprenentatge permanent 2011
Programa d'aprenentatge permanent 2011Programa d'aprenentatge permanent 2011
Programa d'aprenentatge permanent 2011
Neus Lorenzo
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Servei de Llengües Estrangeres
 
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
Servei de Llengües Estrangeres
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem

What's hot (17)

Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües 2016
 
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
El Grup Impulsor com a estratègia organitzativa dels centres GEP (Edició 2016...
 
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalanaPla de promoció de l’ús de la llengua catalana
Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana
 
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
Presentació programa GEP a equips directius nous centres (Edició 2016- 18)
 
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
Trobada pedagogica gep1 3oct 2016
 
GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024GEP 2021- 2024
GEP 2021- 2024
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
 
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
1a sessió docents GEP de 2n any (Edició 2015-17)
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
 
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
Sessió GEP per a equips directius de 2n any (Edició 2015-17)
 
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 1
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13
 
Programa d'aprenentatge permanent 2011
Programa d'aprenentatge permanent 2011Programa d'aprenentatge permanent 2011
Programa d'aprenentatge permanent 2011
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
 
11 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 161711 oct formacio gep2 1617
11 oct formacio gep2 1617
 
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
Seminari PILE 1 Girona 2013 2014 sessio 2
 
Formacio avancem
Formacio avancemFormacio avancem
Formacio avancem
 

Viewers also liked

test
testtest
Ceu lecture 4
Ceu lecture 4Ceu lecture 4
Ceu lecture 4
Jorge Nunez Ferrer
 
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINACUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
Byron MH Canchignia
 
Portfolio-vlindertje-1607
Portfolio-vlindertje-1607Portfolio-vlindertje-1607
Portfolio-vlindertje-1607Vlindertje Smit
 
Специалист в области охраны труда
Специалист в области охраны трудаСпециалист в области охраны труда
Специалист в области охраны труда
ALEXANDER SOLODOVNIKOV
 
Causas de la eyaculación precoz
Causas de la eyaculación precozCausas de la eyaculación precoz
Causas de la eyaculación precoz
Solution ya
 
Resume
ResumeResume
Resume
Sam Wong
 
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
Вячеслав Федоренко
 
From denmark to greece january april 2015
From denmark to greece january april 2015From denmark to greece january april 2015
From denmark to greece january april 2015
cherbri
 
Resume
ResumeResume
Abila Peer-to-peer fundraising
Abila Peer-to-peer fundraisingAbila Peer-to-peer fundraising
Abila Peer-to-peer fundraising
Abila
 

Viewers also liked (13)

Déus olímpics
Déus olímpicsDéus olímpics
Déus olímpics
 
test
testtest
test
 
Ceu lecture 4
Ceu lecture 4Ceu lecture 4
Ceu lecture 4
 
Platnosci
PlatnosciPlatnosci
Platnosci
 
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINACUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
CUENTO DE NAVIDAD DAYANNA MOLINA
 
Portfolio-vlindertje-1607
Portfolio-vlindertje-1607Portfolio-vlindertje-1607
Portfolio-vlindertje-1607
 
Специалист в области охраны труда
Специалист в области охраны трудаСпециалист в области охраны труда
Специалист в области охраны труда
 
Causas de la eyaculación precoz
Causas de la eyaculación precozCausas de la eyaculación precoz
Causas de la eyaculación precoz
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
Организация деятельности страховых представителей в сфере обязательного меди...
 
From denmark to greece january april 2015
From denmark to greece january april 2015From denmark to greece january april 2015
From denmark to greece january april 2015
 
Resume
ResumeResume
Resume
 
Abila Peer-to-peer fundraising
Abila Peer-to-peer fundraisingAbila Peer-to-peer fundraising
Abila Peer-to-peer fundraising
 

Similar to I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)

Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Montserrat Montagut Montagut
 
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
Montserrat Montagut Montagut
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13mortonob
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Francesc Vila i Batallé
 
francescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilinguefrancescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilingue
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08marcamacho
 
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Neus Lorenzo
 
Plurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecrPlurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecraidabm19
 
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions ClicT:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
Gemma Fernàndez
 
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Montserrat Montagut Montagut
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
Bea Verdeguer Crespo
 
La figura del_clic
La figura del_clicLa figura del_clic
La figura del_clicequiplicvoc
 
La figura del_clic
La figura del_clicLa figura del_clic
La figura del_clicequiplicvoc
 
Ppt multilingüe copia
Ppt multilingüe  copiaPpt multilingüe  copia
Ppt multilingüe copiasoniacardona91
 
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
Neus Lorenzo
 
Curriculum ep
Curriculum epCurriculum ep
Curriculum ep
nmurillo
 

Similar to I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17) (20)

Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
Programa Avancem cap al Tractament Integrat de les Llengües (2016-18)
 
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
1a sessió docents centres GEP de 2n any (2016)
 
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
Presentació marc plurilingüe ERASMUS +
 
El projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centreEl projecte lingüístic de centre
El projecte lingüístic de centre
 
Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13Seminaripile voc sessio1-13
Seminaripile voc sessio1-13
 
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
Erasmus+ - Presentació Marc Plurilingüe
 
francescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilinguefrancescvilaPLCplurilingue
francescvilaPLCplurilingue
 
Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023Presentació programa AVANCEM 2023
Presentació programa AVANCEM 2023
 
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08
Presentació lLENGËS [+TIC] 2007 08
 
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
Accions d'impuls a les llengües d'origen (Catalunya)
 
Pele
PelePele
Pele
 
Plurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecrPlurilingüisme i mecr
Plurilingüisme i mecr
 
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions ClicT:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
T:\Lic\Seminari Clic 09 10\Funcions I Actuacions Clic
 
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
Configuració d'un grup impulsor (GEP 2016-18)
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
 
La figura del_clic
La figura del_clicLa figura del_clic
La figura del_clic
 
La figura del_clic
La figura del_clicLa figura del_clic
La figura del_clic
 
Ppt multilingüe copia
Ppt multilingüe  copiaPpt multilingüe  copia
Ppt multilingüe copia
 
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
Auxiliars de conversa a Catalunya 2013-2014
 
Curriculum ep
Curriculum epCurriculum ep
Curriculum ep
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 

I després del GEP, què? Propostes per a centres educatius (2015-17)