SlideShare a Scribd company logo
Podržimo dojenje ZAJEDNO-
osnaživanjem položaja žena
5. Simpozij o dojenju Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za
dojenje (HUSD) „SPAVANJE I DOJENJE“
29. rujna 2017., Zagreb
Zorica Kovač, bacc.med.techn., IBCLC,
patronažna sestra, Dom zdravlja Osijek
 relevantno za sve nas, u profesionalnom i
osobnom životu
 svatko može doprinijeti i na taj način utjecati
na budućnost - Agenda 2030g.
 zagovornici, aktivisti, donosioci odluka -
politička podrška
 uključivanje mladih kroz edukaciju
 medijska pozornost
„Dojenje : propuštena mogućnost za globalno
unaprjeđenje zdravlja“, (Lancet , 5.kolovoza 2017.)
 Globalna ocjena dojenja - „Niti jedna zemlja nema preporučene standarde
ekonomskih investicija implementirane u politiku kako bi podržale majke da
doje“
 GBC - 20 međunarodnih agencija i nevladinih organizacija uz UNICEF i
WHO
 Uspoređuje 7 ključnih pokazatelja (194 zemlje):
1. financiranje programa dojenja
2. provedba marketinškog kodeksa za zamjenske mliječne pripravke
3. plaćeni rodiljni dopust
4. intervencije koje potiču dojenje u rodilištima
5. pristupačnost podrške dojenju
6. podrška zajednice za dojenje
7. sustav za praćenje nacionalnih politika
Izjava Povjerenstva o položaju žena - CSW61
 podaci o prevenciji smrti djece (823 000) i majki (20 000)
 sigurni ekonomski pokazatelji (ušteda od 302 mld.
USD/godišnje)
Izvješće Povjerenstva o položaju žena
2016.
 43% ljudi žive u teškom siromaštvu
 70% su žene, mladi i djeca
 na tržištu rada žena je u lošijem položaju od muškarca -
u slabije razvijenim zemljama bez socijalne zaštite, niskih
primanja i teških uvjeta za rad
 53% zemalja osigurava plaćeni rodiljni dopust u trajanju
14 tj.
Cilj br.5 : Postizanje jednakosti među
spolovima, osnaživanje žena i djevojaka
 Žene nose teret
neplaćenog rada
 do 80 sati tjedno: skrb
za obitelji, kuhanje,
čišćenje, skupljanje drva
i donošenje vode
 ekvivalent dvostrukog
radnog vremena
 80h/tjedno vs 40h/tjedno
 Postavljeni cilj WHO i Unicef-a:
do 2025.g. 50% dojene djece dobi 6 mj.
 Dostižno uz suradnju i predanost političkih čimbenika i
ulaganja“Da bismo postigli napredak, trebamo partnerstva u svim područjima
društva koji se kreću od lokalnog do globalnog. Identificirajmo što
funkcionira i nadvladajmo zajedničke izazove. Povezivanjem Svjetskog
tjedna dojenja i SDG, možemo raditi na postavljenim ciljevima koji imaju
praktičan učinak na svim razinama. To možemo postići samo kroz održivo
partnerstvo. Uključimo se u kampanju za buduće naraštaje!“
dr. Amal Omer-Saleem, izvršna direktorica u WABA
Međunarodne konvencije/instrumenti koji
podupiru globalno osnaživanje majki i roditelja
Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije
žena
Konvencija o pravima djeteta
Innocenti deklaracija o zaštiti, promociji i podršci
dojenja
Globalna strategija prehrane dojenčadi i male djece
Međunarodna konvencija o zaštiti majčinstva
Unicef UK BFI“Kampanja za buduće naraštaje”
 niske stope dojenja u Velikoj Britaniji nisu odgovornost
pojedinaca, nego su pitanje javnog zdravstva
 baš kao što je potrebno selo za podizanje djeteta, potrebna
je podrška zajednice da "majke doje… koliko god žele”
 zajedničkim djelovanjem zdr. službi, vlada, obitelji,
medija i šire društvene zajednice
“Vrlo je bitno da majke imaju pomoć pri dojenju;
bilo da je to član obitelji, prijatelj, drugi roditelj
ili GUPD, važno je imati nekoga kom se obratiti
kada je teško i podijeliti radost pri uspjehu”,
…Sue Ashmore, direktorica Unicef UK BFI
USAID
Žene su sposobne i
predstavljaju moćnu
snagu za promjenu
“Kampanja za buduće
naraštaje”
5 načina za okončanje siromaštva usmjereno
na prava žena
Postavljajući žene kao fokus razvoja, možemo
prekinuti ciklus siromaštva :
 odgodom preuranjenog stupanja u brak
 izborom vremena i razmaka između trudnoća
 slobodnim pristupom uslugama i informacijama
 završavanjem obrazovanja
 stjecanjem znanja i vještina potrebnih za
sudjelovanje u gospodarstvu i razvoju zemlje
USAID
Godinu dana nakon
pokretanja programa javno-
privatnog partnerstva
“Spasimo majke, darujući
život “ u Ugandi i Zambiji,
→ smanjen je mortalitet
majki za trećinu
 pod točkom 4. stoji –
… Nijedno održivo rješenje u borbi protiv
nejednakosti spolova ne smije ignorirati
muškarce
…u radu s očevima,…u životu žena, možemo
promijeniti rodne norme koje dovode do loših
zdravstvenih ishoda i doprinose rodno
uvjetovanom nasilju i drugim praksama koje
marginaliziraju žene i djevojke
…možemo ih potaknuti da sudjeluju u programima
koji poučavaju kako izgraditi pozitivne odnose i
roditeljske vještine
“Kampanja za buduće
naraštaje”
MBRC – regionalni
centar, Missouri, USA
Regionalni obiteljski konzorcij
s partnerima :
zdravstvo na lokalnoj razini
očuvanja mentalnog zdravlja
 lokalnim građanskim,
crkvenim, dobrotvornim
organizacijama
obrazovnim ustanovama
regionalnim zdravstvenim
 internacionalnim udrugama
Međunarodna mreža za akciju u prehrani dojenčadi
(International Baby Food Action Network – IBFAN
 Osnovana 1979. godine
 273 organizacije iz 168 zemalja svijeta
 suradnja s ciljem spašavanja života dojenčadi i djece
kroz pokretanje trajnih promjena u praksama prehrane
djece
 članovi IBFAN-a u RH : udruga Roditelji u akciji - RODA,
od 2003. g. i Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za
dojenje (HUSD), od 2011. g.
Ciljevi IBFAN-a
 pravo sve djece na zdravlje
 pravo obitelji, naročito žena i djece, da imaju dovoljno hrane
 pravo žena da doje i donose odluke o prehrani svoga djeteta
na temelju ispravnih informacija
 pravo žena na podršku u dojenju i uvođenje zdravih
prehrambenih navika kod djece
 pravo svih na zdravstvenu zaštitu
 pravo na zdravstvenu zaštitu bez komercijalnih utjecaja
 pravo svih ljudi na organiziranje u međunarodnoj solidarnosti
Inicijativa svjetskih trendova u dojenju
(ISTD), izvješće za RH, 2015.
 Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko
1981. g. usvojile zemlje članice WHO s ciljem zaštite, promocije i
pružanja podrške dojenju
 Republika Hrvatska -14. svibnja 1992. g.
 niske stope dojenja - posljedica nedovoljne potpore okoline, netočnih
informacija o dojenju i dobrobitima majčinog mlijeka te intenzivnog
kršenja Pravilnika
 na zdr. djelatnicima je odgovornost štićenja i promicanja dojenja,
posebice uključenih u skrb za majke i djecu
Inicijativa svjetskih trendova u dojenju
(ISTD), izvješće za RH, 2015.
WHO i UNICEF
Globalna strategija za prehranu dojenčadi i male
djece, 2002. g.
 ukazuje na važnost koju prakse u prehrani imaju na
stanje uhranjenosti, rast i razvoj, zdravlje i preživljavanje
dojenčadi i male djece
 izostanak isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života
djeteta, važan je čimbenik rizika za morbiditet i mortalitet
dojenčadi i male djece (dodatno ugroženi
neodgovarajućom dohranom)
15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke
Globalne strategije
I. dio – politike i programi
1. Nacionalna politika, program i koordinacija
2. Inicijativa Rodilišta - prijatelji djece (10 koraka prema uspješnom dojenju)
3. Implementacija Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko
4. Zaštita materinstva
5. Sustav zdravstvene i prehrambene zaštite (koji podupire dojenje i prehranu dojenčadi i male
djece)
6. Podrška majkama i podrška u zajednici - Podrška u zajednici za trudnice i dojilje
7. Informacijska podrška
8. Prehrana dojenčadi i HIV
9. Prehrana dojenčadi u kriznim situacijama
10. Mehanizam za praćenje i sustavi evaluacije
15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke
Globalne strategije
II. dio – pokazatelji u prehrani dojenčadi
1. Postotak djece koja su dojena u prvom satu po porodu
2. Postotak djece u dobi od 0 do 6 mjeseci koja su isključivo dojena u zadnja 24
sata
3. Srednja (medijalna) vrijednost trajanja dojenja u mjesecima
4. Postotak dojene djece mlađe od 6 mjeseci koja dobivaju druge vrste hrane ili
pića iz bočice
5. Postotak dojene djece koja dobivaju dohranu između 6. i 9. mjeseca života
Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s
dojenjem u Hrvatskoj
 stopa dojenja prije Domovinskog rata (1991.-1995.) vrlo niska
 1993., na poziv UNICEF-a i Miz RH, rodilišta se priključuju inicijativi
„Rodilišta-prijatelji djece“
 prve grupe za podršku dojenja (GUPD) 1993.g.-
osnivaju/vode/koordiniraju patronažne sestre
 1996. postizanje statusa “BFH”
 „Deset koraka do uspješnog dojenja“
 2014. g. RH – top 6 zemalja s najvećim brojem “BHF”rodilišta (uz NZ,
Can, Swe, Nor i Slo)
Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s
dojenjem u Hrvatskoj
"Istraživanje znanja i stavova roditelja o prehrani i najčešćim
zdravstvenim problemima djece u Republici Hrvatskoj“
-Unicef HR i Miz RH, 1996.- 2694 djece dobi 0 do 5 g.ž.
Prevalencija dojene djece 0 do 2 g.ž. :
duže od 1 mj. 67,8%
duže od 3 mj. 36,7%
duže od 6 mj. 13,5%
duže od 12 mj. 1,6%
Stavljanje djeteta na prsa (skin-to-skin):
 16% odmah
 26,6% u prvih 6 h p.p.
 22,3% tek 7 do 12h p.p.
 17,0 % sljedeći dan!
 potreba intenziviranja edukacijskih aktivnosti u rodilištima!
Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s
dojenjem u Hrvatskoj
 u srpnju 2009.g. je anketirano 2533 majki
( 2/3 svih rodilja u tom mj.)
 20% prošlo trudnički tečaj
 83% doživjelo kontakt "kožom na kožu"
 vremenski znatno duže u "Rodilištima - prijatelj djece”
Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s
dojenjem u Hrvatskoj
Istraživanje UNICEF-a Hr
"Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj“, 2012.g.
- o iskustvu roditelja o podršci zdr. djelatnika u promicanju dojenja
 1751 roditelja djece dobi 6 mj., 1 g. , 3 g. i 6 g.
 od koga su dobili informaciju o dojenju:
69% u rodilištu
64% od patronaže
24% od pedijatra/djetetovog liječnika
16% na trudničkim tečajevima
9% od ginekologa
 kada je uvedena kašica ili "kruta" hrana:
38 % između 4 i 5 mj.
37% između 5 i 6 mj.
9% između 6 i 7 mj.
Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s
dojenjem u Hrvatskoj
Preporuka WHO i UNICEF-a
 isključivo dojenje do 6 mj.
 nadalje do druge godine
života ili dokle to majka i
dijete žele
U sistematski pregledane
dojenčadi za 2013. g.,
isključivo dojene djece bilo je:
71,8 % u dobi 0-2 mj.
58,4 % iza 3 mj.
19% u dobi do 6 mj.
Nacionalno Povjerenstvo za zaštitu i promicanje
dojenja, pri Miz RH
 dr. Irena Zakarija-Grković, predsjednica Husd, članica IBFAN
Europe, predstavnica RH na edukaciji o ISTD-u
 Program za zaštitu i promicanje dojenja, usvojila Vlada RH 7.
svibnja 2015. g.:
 kvaliteta standarda u zdr.sustavu
 prenatalne i postnatalne mjere kroz sustav financiranja Hzzo-a
 nadopuna kurikuluma u sustavu obrazovanja zdr. djelatnika:
medicinskih škola, veleučilišta i fakulteta
 nadopuna kurikuluma sustava općeg obrazovanja
 važnost lokalnih i regionalnih zajednica u promicanju dojenja
→ osnivanje koordinacijskih timova na razini županija i
gradova
→ stvaranje društvene klime sklone podršci kulture dojenja
Integriranje praćenja BFHI u programe nadzora i procjene
kvalitete rada rodilišta te integriranje procjene i/ili ponovne
procjene BFHI u nacionalne sustave za akreditaciju bolnica
Kršenja Pravilnika u zdr. ustanovama (dz, ljekarne) i na
kongresima namijenjenim zdr.radnicima
Proizvođači koriste i društvene medije kao nove kanale
reklamiranja prema roditeljima, unatoč brojnim upozorenjima
udruga i stručnjaka, nedostatak je političke volje
Dobro regulirana prava vezana uz rodiljni i roditeljski dopust,
zaštitu majčinstva, kao i mogućnosti fleksibilnog korištenja
različitih mjera
Niske naknade za roditeljski dopust nakon navršenih 6 mjeseci
života djeteta,
• pauzu za dojenje mogu koristiti do navršene godine dana
života djeteta a poslodavci ih obeshrabruju
• poslodavac obvezan osigurati mjesto za izdajanje/dojenje,
često to nije praksa i žene moraju same osigurati uvjete
Patronažna služba - principi djelovanja : dostupnost, cjelovitost i jedinstvenost
- polivalentna skrb za cijelu obiteljsku zajednicu
- patronažna sestra skrbi za 5100 osiguranika, određeno područje
djelovanja
Provodi skrb za rodilju i novorođenče po izlasku iz rodilišta, tijekom 1. mj. te nastavno kroz
prvu godinu života
Pruža podršku i potporu dojenju - važna kvalitetna edukacija kako bi pružila odgovarajuću i
kvalitetnu skrb…IBCLC
Posjet trudnici - najmanje evidentiranih posjeta
→ loš prijenos informacija i komunikacije s trudničkim ambulantama
Individualno savjetovanje o porodu i dojenju nudi mogućnost informiranja koje će olakšati
pripremu za porod i nakon njega
Trudnički tečajevi - značaj prirodnog poroda za majku i dijete
→ stručno usavršavanje nakon formalnog obrazovanja zdr. djelatnika u području njihovog
stručnog interesa od posebne je važnosti za što kvalitetnije provođenje savjetovanja majki u
prehrani dojenčadi i male djece, stoga je edukacija jedna od najvažnijih karika
Ibclc
 Multidisciplinarna uloga koja ujedinjuje opću podršku dojenju i
zdravstvenu skrb
 Unaprjeđenje preživljavanja majki i djece u antenatalnom periodu ,
tijekom poroda i postnatalno
 Poveznica s globalnim ciljevima održivog razvoja – 1. kraj
siromaštva; 3. zdravlje i dobrobit za sve; 4. kvalitetna edukacija; 10.
ravnopravnost; 11. održivi gradovi i zajednice
 dojenje može učiniti svijet sretnijim i zdravijim mjestom, za majke i
djecu istovremeno
 izgradimo "topli lanac podrške" za svaku majku i njezinu bebu
pridonoseći mentalnom zdravlju i omogućavajući neprocjenjivo
iskustvo dojenja
 Štitimo, promičimo i podržimo dojenje sudjelujući u…
Ibclc
 Osnaživanje majki u postizanju svojih ciljeva u dojenju i pomoć pri
poteškoćama
 Omogućiti informiranje i praksu na znanstveno utemeljenim spoznajama o
laktaciji i dojenju
 Omogućiti podršku majkama tijekom laktacije i pomoći da prebrode
poteškoće
 Holistički pristup u praćenju rasta i razvoja djece te zdravlja majki
 Razvijati programe, istraživanja i politike podrške dojenju
 Osnažiti majke u postupcima npr. izdajanja kako bi mogle dojiti i raditi
 Suradnja u kontinuiranoj skrbi za majku i dijete
 Kako još možemo podržati dojenje a) na svom poslu, b)u svom okruženju,
 Koordinacijski tim za promicanje dojenja OBŽ - „Zajednica – prijatelj dojenja“
 od 1.6. 2016. otvaranje Savjetovališta za dojenje
 telefon 091/156 57 04, dostupan u vremenu 8h-20h
 Predavanja u okviru trajne edukacije med.sestara
 Obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja (1.tjedan u kolovozu)
 Obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja (1.tjedan listopada)
 Sudjelovanje na stručnim skupovima
 17.5. 2017., Unikom d.o.o.- stolovi za previjanje na dječjim igralištima
 održavanje tečajeva za trudnice po programu UNICEF-a
 27 GUPD u OBŽ
…poruka za kraj…
O
N
D
E
J
A
Z

More Related Content

Similar to Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju

srdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhivsrdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhiv
Partnerships in Health
 
Cijepiti ili ne?
Cijepiti ili ne?Cijepiti ili ne?
Cijepiti ili ne?
Suzana Peša Vučković
 
Stavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskojStavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskoj
lovmar01
 
2 uloga prehrane
2 uloga prehrane2 uloga prehrane
2 uloga prehrane
anamarijamioi
 
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
PinHealth
 
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zeljePozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
PRIME Communication
 
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zeljePozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
PRIME Communication
 
Prehrana zdrave djece
Prehrana zdrave djecePrehrana zdrave djece
Prehrana zdrave djece
Vinko Bubic, MD
 
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
Bokiba Denta
 
Djeca u sustavu_palijativne_skrbi
Djeca u sustavu_palijativne_skrbiDjeca u sustavu_palijativne_skrbi
Djeca u sustavu_palijativne_skrbi
branka123456
 
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
UNICEF Europe & Central Asia
 
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
Diana Topcic (Rosenberg)
 
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docx
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docxGojaznostkoddjececjelovitrad.docx
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docx
TatjanaPeri1
 
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školamaUloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
phx307
 
Psihicko i fizicko zdravlje trudnice
Psihicko i fizicko zdravlje trudnicePsihicko i fizicko zdravlje trudnice
Psihicko i fizicko zdravlje trudnice
Radmila Vrancic
 
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinuGodišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
Udruga Mali princ
 
Pregledni članak
Pregledni članakPregledni članak
Pregledni članak
branka123456
 
Trendovi-u-prehrani
Trendovi-u-prehraniTrendovi-u-prehrani
Trendovi-u-prehrani
Lejla Spiljak
 
Ispravno postupanje s djecom baby handling
Ispravno postupanje s djecom  baby handlingIspravno postupanje s djecom  baby handling
Ispravno postupanje s djecom baby handling
Ognjen Eric
 
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
PinHealth
 

Similar to Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju (20)

srdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhivsrdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhiv
 
Cijepiti ili ne?
Cijepiti ili ne?Cijepiti ili ne?
Cijepiti ili ne?
 
Stavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskojStavovi djece i mladih u hrvatskoj
Stavovi djece i mladih u hrvatskoj
 
2 uloga prehrane
2 uloga prehrane2 uloga prehrane
2 uloga prehrane
 
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih prohrama nakon finansiranja projekata globaln...
 
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zeljePozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
 
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zeljePozitivci - ostvarimo djecije zelje
Pozitivci - ostvarimo djecije zelje
 
Prehrana zdrave djece
Prehrana zdrave djecePrehrana zdrave djece
Prehrana zdrave djece
 
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
DIJETA Helena Schlachter - Ova dijeta nije namijenjena liječenju zdravstvenih...
 
Djeca u sustavu_palijativne_skrbi
Djeca u sustavu_palijativne_skrbiDjeca u sustavu_palijativne_skrbi
Djeca u sustavu_palijativne_skrbi
 
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
Svako dijete treba porodicu - UNICEF Crna Gora (2013)
 
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
I-ovo-dijete-treba-obitelj_Adopta-istrazivanje_2016
 
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docx
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docxGojaznostkoddjececjelovitrad.docx
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docx
 
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školamaUloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
Uloga ravnatelja u  provođenju zdravstvenog odgoja u školama
 
Psihicko i fizicko zdravlje trudnice
Psihicko i fizicko zdravlje trudnicePsihicko i fizicko zdravlje trudnice
Psihicko i fizicko zdravlje trudnice
 
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinuGodišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o radu Udruge Mali princ za 2017. godinu
 
Pregledni članak
Pregledni članakPregledni članak
Pregledni članak
 
Trendovi-u-prehrani
Trendovi-u-prehraniTrendovi-u-prehrani
Trendovi-u-prehrani
 
Ispravno postupanje s djecom baby handling
Ispravno postupanje s djecom  baby handlingIspravno postupanje s djecom  baby handling
Ispravno postupanje s djecom baby handling
 
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
Održivost hiv aids preventivnih programa nakon finansiranja projekata globaln...
 

Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju

 • 1. Podržimo dojenje ZAJEDNO- osnaživanjem položaja žena 5. Simpozij o dojenju Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje (HUSD) „SPAVANJE I DOJENJE“ 29. rujna 2017., Zagreb Zorica Kovač, bacc.med.techn., IBCLC, patronažna sestra, Dom zdravlja Osijek
 • 2.  relevantno za sve nas, u profesionalnom i osobnom životu  svatko može doprinijeti i na taj način utjecati na budućnost - Agenda 2030g.  zagovornici, aktivisti, donosioci odluka - politička podrška  uključivanje mladih kroz edukaciju  medijska pozornost
 • 3. „Dojenje : propuštena mogućnost za globalno unaprjeđenje zdravlja“, (Lancet , 5.kolovoza 2017.)  Globalna ocjena dojenja - „Niti jedna zemlja nema preporučene standarde ekonomskih investicija implementirane u politiku kako bi podržale majke da doje“  GBC - 20 međunarodnih agencija i nevladinih organizacija uz UNICEF i WHO  Uspoređuje 7 ključnih pokazatelja (194 zemlje): 1. financiranje programa dojenja 2. provedba marketinškog kodeksa za zamjenske mliječne pripravke 3. plaćeni rodiljni dopust 4. intervencije koje potiču dojenje u rodilištima 5. pristupačnost podrške dojenju 6. podrška zajednice za dojenje 7. sustav za praćenje nacionalnih politika
 • 4. Izjava Povjerenstva o položaju žena - CSW61  podaci o prevenciji smrti djece (823 000) i majki (20 000)  sigurni ekonomski pokazatelji (ušteda od 302 mld. USD/godišnje)
 • 5. Izvješće Povjerenstva o položaju žena 2016.  43% ljudi žive u teškom siromaštvu  70% su žene, mladi i djeca  na tržištu rada žena je u lošijem položaju od muškarca - u slabije razvijenim zemljama bez socijalne zaštite, niskih primanja i teških uvjeta za rad  53% zemalja osigurava plaćeni rodiljni dopust u trajanju 14 tj.
 • 6. Cilj br.5 : Postizanje jednakosti među spolovima, osnaživanje žena i djevojaka  Žene nose teret neplaćenog rada  do 80 sati tjedno: skrb za obitelji, kuhanje, čišćenje, skupljanje drva i donošenje vode  ekvivalent dvostrukog radnog vremena  80h/tjedno vs 40h/tjedno
 • 7.  Postavljeni cilj WHO i Unicef-a: do 2025.g. 50% dojene djece dobi 6 mj.  Dostižno uz suradnju i predanost političkih čimbenika i ulaganja“Da bismo postigli napredak, trebamo partnerstva u svim područjima društva koji se kreću od lokalnog do globalnog. Identificirajmo što funkcionira i nadvladajmo zajedničke izazove. Povezivanjem Svjetskog tjedna dojenja i SDG, možemo raditi na postavljenim ciljevima koji imaju praktičan učinak na svim razinama. To možemo postići samo kroz održivo partnerstvo. Uključimo se u kampanju za buduće naraštaje!“ dr. Amal Omer-Saleem, izvršna direktorica u WABA
 • 8. Međunarodne konvencije/instrumenti koji podupiru globalno osnaživanje majki i roditelja Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena Konvencija o pravima djeteta Innocenti deklaracija o zaštiti, promociji i podršci dojenja Globalna strategija prehrane dojenčadi i male djece Međunarodna konvencija o zaštiti majčinstva
 • 9. Unicef UK BFI“Kampanja za buduće naraštaje”  niske stope dojenja u Velikoj Britaniji nisu odgovornost pojedinaca, nego su pitanje javnog zdravstva  baš kao što je potrebno selo za podizanje djeteta, potrebna je podrška zajednice da "majke doje… koliko god žele”  zajedničkim djelovanjem zdr. službi, vlada, obitelji, medija i šire društvene zajednice “Vrlo je bitno da majke imaju pomoć pri dojenju; bilo da je to član obitelji, prijatelj, drugi roditelj ili GUPD, važno je imati nekoga kom se obratiti kada je teško i podijeliti radost pri uspjehu”, …Sue Ashmore, direktorica Unicef UK BFI
 • 10. USAID Žene su sposobne i predstavljaju moćnu snagu za promjenu “Kampanja za buduće naraštaje” 5 načina za okončanje siromaštva usmjereno na prava žena Postavljajući žene kao fokus razvoja, možemo prekinuti ciklus siromaštva :  odgodom preuranjenog stupanja u brak  izborom vremena i razmaka između trudnoća  slobodnim pristupom uslugama i informacijama  završavanjem obrazovanja  stjecanjem znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u gospodarstvu i razvoju zemlje
 • 11. USAID Godinu dana nakon pokretanja programa javno- privatnog partnerstva “Spasimo majke, darujući život “ u Ugandi i Zambiji, → smanjen je mortalitet majki za trećinu  pod točkom 4. stoji – … Nijedno održivo rješenje u borbi protiv nejednakosti spolova ne smije ignorirati muškarce …u radu s očevima,…u životu žena, možemo promijeniti rodne norme koje dovode do loših zdravstvenih ishoda i doprinose rodno uvjetovanom nasilju i drugim praksama koje marginaliziraju žene i djevojke …možemo ih potaknuti da sudjeluju u programima koji poučavaju kako izgraditi pozitivne odnose i roditeljske vještine
 • 12. “Kampanja za buduće naraštaje” MBRC – regionalni centar, Missouri, USA Regionalni obiteljski konzorcij s partnerima : zdravstvo na lokalnoj razini očuvanja mentalnog zdravlja  lokalnim građanskim, crkvenim, dobrotvornim organizacijama obrazovnim ustanovama regionalnim zdravstvenim  internacionalnim udrugama
 • 13. Međunarodna mreža za akciju u prehrani dojenčadi (International Baby Food Action Network – IBFAN  Osnovana 1979. godine  273 organizacije iz 168 zemalja svijeta  suradnja s ciljem spašavanja života dojenčadi i djece kroz pokretanje trajnih promjena u praksama prehrane djece  članovi IBFAN-a u RH : udruga Roditelji u akciji - RODA, od 2003. g. i Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za dojenje (HUSD), od 2011. g.
 • 14. Ciljevi IBFAN-a  pravo sve djece na zdravlje  pravo obitelji, naročito žena i djece, da imaju dovoljno hrane  pravo žena da doje i donose odluke o prehrani svoga djeteta na temelju ispravnih informacija  pravo žena na podršku u dojenju i uvođenje zdravih prehrambenih navika kod djece  pravo svih na zdravstvenu zaštitu  pravo na zdravstvenu zaštitu bez komercijalnih utjecaja  pravo svih ljudi na organiziranje u međunarodnoj solidarnosti
 • 15. Inicijativa svjetskih trendova u dojenju (ISTD), izvješće za RH, 2015.  Međunarodni pravilnik o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko 1981. g. usvojile zemlje članice WHO s ciljem zaštite, promocije i pružanja podrške dojenju  Republika Hrvatska -14. svibnja 1992. g.  niske stope dojenja - posljedica nedovoljne potpore okoline, netočnih informacija o dojenju i dobrobitima majčinog mlijeka te intenzivnog kršenja Pravilnika  na zdr. djelatnicima je odgovornost štićenja i promicanja dojenja, posebice uključenih u skrb za majke i djecu
 • 16. Inicijativa svjetskih trendova u dojenju (ISTD), izvješće za RH, 2015. WHO i UNICEF Globalna strategija za prehranu dojenčadi i male djece, 2002. g.  ukazuje na važnost koju prakse u prehrani imaju na stanje uhranjenosti, rast i razvoj, zdravlje i preživljavanje dojenčadi i male djece  izostanak isključivog dojenja u prvih šest mjeseci života djeteta, važan je čimbenik rizika za morbiditet i mortalitet dojenčadi i male djece (dodatno ugroženi neodgovarajućom dohranom)
 • 17. 15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke Globalne strategije I. dio – politike i programi 1. Nacionalna politika, program i koordinacija 2. Inicijativa Rodilišta - prijatelji djece (10 koraka prema uspješnom dojenju) 3. Implementacija Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko 4. Zaštita materinstva 5. Sustav zdravstvene i prehrambene zaštite (koji podupire dojenje i prehranu dojenčadi i male djece) 6. Podrška majkama i podrška u zajednici - Podrška u zajednici za trudnice i dojilje 7. Informacijska podrška 8. Prehrana dojenčadi i HIV 9. Prehrana dojenčadi u kriznim situacijama 10. Mehanizam za praćenje i sustavi evaluacije
 • 18. 15 indikatora koji obuhvaćaju glavne točke Globalne strategije II. dio – pokazatelji u prehrani dojenčadi 1. Postotak djece koja su dojena u prvom satu po porodu 2. Postotak djece u dobi od 0 do 6 mjeseci koja su isključivo dojena u zadnja 24 sata 3. Srednja (medijalna) vrijednost trajanja dojenja u mjesecima 4. Postotak dojene djece mlađe od 6 mjeseci koja dobivaju druge vrste hrane ili pića iz bočice 5. Postotak dojene djece koja dobivaju dohranu između 6. i 9. mjeseca života
 • 19. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj  stopa dojenja prije Domovinskog rata (1991.-1995.) vrlo niska  1993., na poziv UNICEF-a i Miz RH, rodilišta se priključuju inicijativi „Rodilišta-prijatelji djece“  prve grupe za podršku dojenja (GUPD) 1993.g.- osnivaju/vode/koordiniraju patronažne sestre  1996. postizanje statusa “BFH”  „Deset koraka do uspješnog dojenja“  2014. g. RH – top 6 zemalja s najvećim brojem “BHF”rodilišta (uz NZ, Can, Swe, Nor i Slo)
 • 20. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj "Istraživanje znanja i stavova roditelja o prehrani i najčešćim zdravstvenim problemima djece u Republici Hrvatskoj“ -Unicef HR i Miz RH, 1996.- 2694 djece dobi 0 do 5 g.ž. Prevalencija dojene djece 0 do 2 g.ž. : duže od 1 mj. 67,8% duže od 3 mj. 36,7% duže od 6 mj. 13,5% duže od 12 mj. 1,6% Stavljanje djeteta na prsa (skin-to-skin):  16% odmah  26,6% u prvih 6 h p.p.  22,3% tek 7 do 12h p.p.  17,0 % sljedeći dan!  potreba intenziviranja edukacijskih aktivnosti u rodilištima!
 • 21. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj  u srpnju 2009.g. je anketirano 2533 majki ( 2/3 svih rodilja u tom mj.)  20% prošlo trudnički tečaj  83% doživjelo kontakt "kožom na kožu"  vremenski znatno duže u "Rodilištima - prijatelj djece”
 • 22. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj Istraživanje UNICEF-a Hr "Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj“, 2012.g. - o iskustvu roditelja o podršci zdr. djelatnika u promicanju dojenja  1751 roditelja djece dobi 6 mj., 1 g. , 3 g. i 6 g.  od koga su dobili informaciju o dojenju: 69% u rodilištu 64% od patronaže 24% od pedijatra/djetetovog liječnika 16% na trudničkim tečajevima 9% od ginekologa  kada je uvedena kašica ili "kruta" hrana: 38 % između 4 i 5 mj. 37% između 5 i 6 mj. 9% između 6 i 7 mj.
 • 23. Pregled dosadašnjeg stanja u vezi s dojenjem u Hrvatskoj Preporuka WHO i UNICEF-a  isključivo dojenje do 6 mj.  nadalje do druge godine života ili dokle to majka i dijete žele U sistematski pregledane dojenčadi za 2013. g., isključivo dojene djece bilo je: 71,8 % u dobi 0-2 mj. 58,4 % iza 3 mj. 19% u dobi do 6 mj.
 • 24. Nacionalno Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja, pri Miz RH  dr. Irena Zakarija-Grković, predsjednica Husd, članica IBFAN Europe, predstavnica RH na edukaciji o ISTD-u  Program za zaštitu i promicanje dojenja, usvojila Vlada RH 7. svibnja 2015. g.:  kvaliteta standarda u zdr.sustavu  prenatalne i postnatalne mjere kroz sustav financiranja Hzzo-a  nadopuna kurikuluma u sustavu obrazovanja zdr. djelatnika: medicinskih škola, veleučilišta i fakulteta  nadopuna kurikuluma sustava općeg obrazovanja  važnost lokalnih i regionalnih zajednica u promicanju dojenja → osnivanje koordinacijskih timova na razini županija i gradova → stvaranje društvene klime sklone podršci kulture dojenja
 • 25. Integriranje praćenja BFHI u programe nadzora i procjene kvalitete rada rodilišta te integriranje procjene i/ili ponovne procjene BFHI u nacionalne sustave za akreditaciju bolnica Kršenja Pravilnika u zdr. ustanovama (dz, ljekarne) i na kongresima namijenjenim zdr.radnicima Proizvođači koriste i društvene medije kao nove kanale reklamiranja prema roditeljima, unatoč brojnim upozorenjima udruga i stručnjaka, nedostatak je političke volje Dobro regulirana prava vezana uz rodiljni i roditeljski dopust, zaštitu majčinstva, kao i mogućnosti fleksibilnog korištenja različitih mjera Niske naknade za roditeljski dopust nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta, • pauzu za dojenje mogu koristiti do navršene godine dana života djeteta a poslodavci ih obeshrabruju • poslodavac obvezan osigurati mjesto za izdajanje/dojenje, često to nije praksa i žene moraju same osigurati uvjete
 • 26. Patronažna služba - principi djelovanja : dostupnost, cjelovitost i jedinstvenost - polivalentna skrb za cijelu obiteljsku zajednicu - patronažna sestra skrbi za 5100 osiguranika, određeno područje djelovanja Provodi skrb za rodilju i novorođenče po izlasku iz rodilišta, tijekom 1. mj. te nastavno kroz prvu godinu života Pruža podršku i potporu dojenju - važna kvalitetna edukacija kako bi pružila odgovarajuću i kvalitetnu skrb…IBCLC Posjet trudnici - najmanje evidentiranih posjeta → loš prijenos informacija i komunikacije s trudničkim ambulantama Individualno savjetovanje o porodu i dojenju nudi mogućnost informiranja koje će olakšati pripremu za porod i nakon njega Trudnički tečajevi - značaj prirodnog poroda za majku i dijete → stručno usavršavanje nakon formalnog obrazovanja zdr. djelatnika u području njihovog stručnog interesa od posebne je važnosti za što kvalitetnije provođenje savjetovanja majki u prehrani dojenčadi i male djece, stoga je edukacija jedna od najvažnijih karika
 • 27. Ibclc  Multidisciplinarna uloga koja ujedinjuje opću podršku dojenju i zdravstvenu skrb  Unaprjeđenje preživljavanja majki i djece u antenatalnom periodu , tijekom poroda i postnatalno  Poveznica s globalnim ciljevima održivog razvoja – 1. kraj siromaštva; 3. zdravlje i dobrobit za sve; 4. kvalitetna edukacija; 10. ravnopravnost; 11. održivi gradovi i zajednice  dojenje može učiniti svijet sretnijim i zdravijim mjestom, za majke i djecu istovremeno  izgradimo "topli lanac podrške" za svaku majku i njezinu bebu pridonoseći mentalnom zdravlju i omogućavajući neprocjenjivo iskustvo dojenja  Štitimo, promičimo i podržimo dojenje sudjelujući u…
 • 28. Ibclc  Osnaživanje majki u postizanju svojih ciljeva u dojenju i pomoć pri poteškoćama  Omogućiti informiranje i praksu na znanstveno utemeljenim spoznajama o laktaciji i dojenju  Omogućiti podršku majkama tijekom laktacije i pomoći da prebrode poteškoće  Holistički pristup u praćenju rasta i razvoja djece te zdravlja majki  Razvijati programe, istraživanja i politike podrške dojenju  Osnažiti majke u postupcima npr. izdajanja kako bi mogle dojiti i raditi  Suradnja u kontinuiranoj skrbi za majku i dijete  Kako još možemo podržati dojenje a) na svom poslu, b)u svom okruženju,
 • 29.  Koordinacijski tim za promicanje dojenja OBŽ - „Zajednica – prijatelj dojenja“  od 1.6. 2016. otvaranje Savjetovališta za dojenje  telefon 091/156 57 04, dostupan u vremenu 8h-20h  Predavanja u okviru trajne edukacije med.sestara  Obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja (1.tjedan u kolovozu)  Obilježavanje Nacionalnog tjedna dojenja (1.tjedan listopada)  Sudjelovanje na stručnim skupovima  17.5. 2017., Unikom d.o.o.- stolovi za previjanje na dječjim igralištima  održavanje tečajeva za trudnice po programu UNICEF-a  27 GUPD u OBŽ