SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Ignác levele
Polycarpushoz
1. FEJEZET
1 Ignác, akit Theophorusnak is hívnak, Polycarpnak, a szmirnai
gyülekezet püspökének; felvigyázójuk, de inkább ő maga, akit
figyelmen kívül hagyott az Atyaisten és az Úr Jézus Krisztus:
minden boldogság.
2 Tudván, hogy a te elméd Istenhez fűződik, mintha egy
mozdíthatatlan sziklára támaszkodik; Nagyon hálás vagyok, hogy
méltónak tartottak látni áldott orcádat, amelyben mindig
örvendek Istenben.
3 Ezért kérlek Isten kegyelmére, amellyel felöltöztetsz, hogy
haladj előre, és buzdíts mindenkit, hogy üdvözüljenek.
4 Tartsd meg helyedet testtel és lélekkel egyaránt: törekedj az
egység megőrzésére, amelynél semmi sem jobb. Viseld el minden
emberrel, mint az Úr veled.
5 Támogass minden szeretetben, ahogy te is. Imádkozz
szüntelenül: kérj több megértést, mint amivel már rendelkezel.
Légy éber, hogy a lelked mindig ébren legyen.
6 Beszélj mindenkivel úgy, ahogy Isten lehetővé teszi. Tökéletes
harcosként viseld el mindenki gyengeségét; ahol nagy a munka,
annál nagyobb a nyereség.
7 Ha szereted a jó tanítványokat, mi a hála? De inkább
engedelmeskedj magadnak a gonoszokat, a szelídséget.
8 Nem minden seb gyógyul meg ugyanazzal a tapasszal: ha a
betegség heves, lágy szerekkel módosítsd azokat: légy
mindenben bölcs, mint a kígyó, de ártalmatlan, mint a galamb.
9 Ezért vagy húsból és lélekből; hogy megváltoztathasd azokat a
dolgokat, amelyek a te arcod előtt látszanak.
10 Ami pedig a nem láthatókat illeti, imádkozzatok Istenhez,
hogy nyilatkoztassa ki azokat neked, hogy semmiben ne szenvedj
hiányt, de minden ajándékban bővelkedj.
11 Az idők követelnek téged, mint a szeleket kormányzók; és akit
a vihar hánykol, az a menedék, ahol lesz; hogy eljuthass Istenhez.
12 Légy józan, mint az Isten harcosa: a néked ajánlott korona a
halhatatlanság és az örök élet; amivel kapcsolatban te is teljesen
meg vagy győződve. Én leszek a kezed mindenben, és az én
kötelékem, amelyeket szerettél.
13 Ne zavarjanak téged azok, akik méltónak látszanak, de más
tanításokat tanítanak. Állj szilárdan és mozdíthatatlanul, mint az
üllő, amikor ráütnek.
14 Ez egy bátor harcos része, hogy megsebesüljön, és mégis
legyőzze. De különösen nekünk kell mindent elviselnünk az
Istenért, hogy elviseljen bennünket.
15 Legyetek minden nap jobbak, mint a többiek: vegyétek
figyelembe az időket; és várjuk őt, aki minden idők felett áll,
örökkévaló, láthatatlan, bár értünk láthatóvá lett:
megtapinthatatlan és járhatatlan, mégis szenvedésnek van kitéve
számunkra; elviselni mindenféle utat üdvösségünkért.
2. FEJEZET
1 Ne hanyagolják el az özvegyasszonyokat: légy Isten után,
oltalmazójuk.
2 Semmit ne tegyenek tudtod és beleegyezésed nélkül; te se
csinálj semmit, csak Isten akarata szerint; mint te is, teljes
állhatatosság mellett.
3 Legyenek gyülekezeteitek teljesebbek: kérdezzetek mindenkit
név szerint.
4 Ne tekints a férfiakra és a szolgálóleányokra; és ne
felfuvalkodjanak, hanem inkább engedelmeskedjenek Isten
dicsőségének, hogy jobb szabadságot nyerjenek tőle.
5 Ne kívánják, hogy közköltségen szabaduljanak, hogy ne
legyenek saját kívánságaik rabjai.
6 Menekülj a gonosz művészetek elől; vagy inkább ne tegyen
említést róluk.
7 Mondjátok meg nővéreimnek, hogy szeretik az Urat; és
megelégedjenek férjükkel, testben és lélekben egyaránt.
8 Hasonlóképpen buzdítsd testvéreimet Jézus Krisztus nevében,
hogy szeressék feleségüket, mint az Úr, az Egyház.
9 Ha valaki szűzen maradhat, Krisztus testének tiszteletére,
maradjon kérkedés nélkül; de ha dicsekszik, megsemmisül. És ha
azt akarja, hogy jobban figyeljenek rá, mint a püspökre, akkor
megromlott.
10 De mindazok, akik házasok, akár férfiak, akár nők, a püspök
beleegyezésével jönnek össze, hogy házasságuk kegyesség
szerint legyen, és ne kívánság szerint.
11 Minden Isten dicsőségére legyen.
12 Hallgassatok a püspökre, hogy Isten is meghallgasson titeket.
Legyen lelkem biztonsága azoknak, akik alávetik magukat
püspöküknek, presbitereikkel és diakónusaikkal együtt. És legyen
az én részem az övékkel együtt Istenben.
13 Dolgozzatok egymással; együtt küzdeni, együtt futni, együtt
szenvedni; aludj együtt, és együtt kelj fel; mint Isten sáfárai,
felmérői és szolgái.
14 Annak legyen szíves, aki alatt hadakozol, és akitől béredet
kapod. Egyikőtöket se találják dezertőrnek; de a ti keresztségetek
maradjon meg, mint a ti karotok; a hited, mint a sisakod;
jótékonyságod, mint a lándzsád; a türelmed, mint az egész
páncélod.
15 Legyenek dolgaid a munkáid, hogy megfelelő jutalmat kapj.
Legyetek hát türelmesek egymás iránt szelídségben, mint Isten
veletek.
16 Hadd örüljek neked mindenben.
3. FEJEZET
1 Ami pedig az antiókhiai gyülekezetet illeti Szíriában, a ti
imáitok által, amint azt mondták nekem; Én is jobban
megvigasztalódtam és nem törődtem Istennel; ha igen,
szenvedéssel jutok el Istenhez; hogy imáitok által Krisztus
tanítványává legyek.
2 Nagyon illik, ó, legméltóbb Polikárp, összehívni egy
kiválasztott tanácsot, és kiválasztani valakit, akit különösen
szeretsz, és aki türelmes a munkához; hogy ő legyen Isten
hírnöke; és hogy Szíriába menve dicsőítse szüntelen
szereteteteket Krisztus dicséretére.
3 A keresztyénnek nincs hatalma önmagához, hanem mindig
szabadnak kell lennie Isten szolgálatára. Ez a munka pedig mind
az Istené, mind a tiéd: amikor tökéletessé teszed azt.
4 Mert bízom az Isten kegyelmében, hogy készek vagytok
minden jó cselekedetre, amely alkalmas rátok az Úrban.
5 Ismervén tehát az igazság iránti lelkes vonzalmatokat, e rövid
levelekkel buzdítottalak benneteket.
6 De mivel nem tudtam minden gyülekezetnek írni, mert hirtelen
el kell hajóznom Troászból Neapoliszba; mert így szól azoknak a
parancsa, akiknek tetszésének vagyok alávetve; írsz-e a
közeledben lévő gyülekezeteknek, mint akiket Isten akaratára
tanítottak, hogy ők is hasonló módon cselekedjenek.
7 A kik képesek, küldjenek követeket; a többiek pedig küldjék el
leveleiket azok által, akiket ti küldetek, hogy örökké dicsőítve
legyél, amelyre méltó vagy.
8 Név szerint köszöntök mindenkit, különösen Epitropus
feleségét, egész házával és gyermekeivel együtt. Üdvözlöm
Attalust, kedvesemet.
9 Köszöntöm azt, akit érdemesnek tartanak arra, hogy Szíriába
küldjetek. A kegyelem örökké vele, és Polikárppal, aki küldi őt.
10 Mindenkinek boldogságot kívánok a mi Istenünkben, Jézus
Krisztusban; akikben továbbra is, Isten egységében és oltalmában.
11 Köszöntöm Alce-t, kedvesem. Búcsú az Úrban.

More Related Content

Similar to Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációPeter Szabad
 
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2. levele
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2.  leveleBiblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2.  levele
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2. leveleBővített Biblia
 
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Bővített Biblia
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartásdbotond13
 
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)Peter Szabad
 
Istennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútIstennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútPeter Szabad
 
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővített Biblia
 
Szent istván első magyar király a királyok
Szent istván első magyar király a királyokSzent istván első magyar király a királyok
Szent istván első magyar király a királyokkrizma
 
Házas szertartás
Házas szertartásHázas szertartás
Házas szertartásdbotond13
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt leveleBővített Biblia
 
Szívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezetőSzívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezetőPeter Szabad
 

Similar to Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf (18)

A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikáció
 
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2. levele
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2.  leveleBiblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2.  levele
Biblia-újszövetség-apostoli levelek-pál apostol korintusiakhoz írott 2. levele
 
Hungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdfHungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdf
 
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
Biblia-Újszövetség-apostoli levelek-Pál apostol Rómabeliekhez írott levele. (...
 
Rom
RomRom
Rom
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartás
 
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)
Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? (tanítási nap)
 
Hungarian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Hungarian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfHungarian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Hungarian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Hungarian-Testament of Joseph.pdf
Hungarian-Testament of Joseph.pdfHungarian-Testament of Joseph.pdf
Hungarian-Testament of Joseph.pdf
 
Istennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiútIstennel mindig van kiút
Istennel mindig van kiút
 
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhozBővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
Bővitett biblia-újszövetség-pál apostol levele a galatákhoz
 
Szent istván első magyar király a királyok
Szent istván első magyar király a királyokSzent istván első magyar király a királyok
Szent istván első magyar király a királyok
 
Megszentelődés
MegszentelődésMegszentelődés
Megszentelődés
 
Hungarian - Book of Baruch.pdf
Hungarian - Book of Baruch.pdfHungarian - Book of Baruch.pdf
Hungarian - Book of Baruch.pdf
 
Házas szertartás
Házas szertartásHázas szertartás
Házas szertartás
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
 
Hungarian - Tobit.pdf
Hungarian - Tobit.pdfHungarian - Tobit.pdf
Hungarian - Tobit.pdf
 
Szívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezetőSzívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezető
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxPunjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxQuechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hebrew - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHebrew - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hebrew - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHawaiian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hawaiian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hausa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHausa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hausa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHaitian Creole - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Haitian Creole - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxPunjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Punjabi Gurmukhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Gujarati - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfGujarati - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Gujarati - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. Ignác levele Polycarpushoz 1. FEJEZET 1 Ignác, akit Theophorusnak is hívnak, Polycarpnak, a szmirnai gyülekezet püspökének; felvigyázójuk, de inkább ő maga, akit figyelmen kívül hagyott az Atyaisten és az Úr Jézus Krisztus: minden boldogság. 2 Tudván, hogy a te elméd Istenhez fűződik, mintha egy mozdíthatatlan sziklára támaszkodik; Nagyon hálás vagyok, hogy méltónak tartottak látni áldott orcádat, amelyben mindig örvendek Istenben. 3 Ezért kérlek Isten kegyelmére, amellyel felöltöztetsz, hogy haladj előre, és buzdíts mindenkit, hogy üdvözüljenek. 4 Tartsd meg helyedet testtel és lélekkel egyaránt: törekedj az egység megőrzésére, amelynél semmi sem jobb. Viseld el minden emberrel, mint az Úr veled. 5 Támogass minden szeretetben, ahogy te is. Imádkozz szüntelenül: kérj több megértést, mint amivel már rendelkezel. Légy éber, hogy a lelked mindig ébren legyen. 6 Beszélj mindenkivel úgy, ahogy Isten lehetővé teszi. Tökéletes harcosként viseld el mindenki gyengeségét; ahol nagy a munka, annál nagyobb a nyereség. 7 Ha szereted a jó tanítványokat, mi a hála? De inkább engedelmeskedj magadnak a gonoszokat, a szelídséget. 8 Nem minden seb gyógyul meg ugyanazzal a tapasszal: ha a betegség heves, lágy szerekkel módosítsd azokat: légy mindenben bölcs, mint a kígyó, de ártalmatlan, mint a galamb. 9 Ezért vagy húsból és lélekből; hogy megváltoztathasd azokat a dolgokat, amelyek a te arcod előtt látszanak. 10 Ami pedig a nem láthatókat illeti, imádkozzatok Istenhez, hogy nyilatkoztassa ki azokat neked, hogy semmiben ne szenvedj hiányt, de minden ajándékban bővelkedj. 11 Az idők követelnek téged, mint a szeleket kormányzók; és akit a vihar hánykol, az a menedék, ahol lesz; hogy eljuthass Istenhez. 12 Légy józan, mint az Isten harcosa: a néked ajánlott korona a halhatatlanság és az örök élet; amivel kapcsolatban te is teljesen meg vagy győződve. Én leszek a kezed mindenben, és az én kötelékem, amelyeket szerettél. 13 Ne zavarjanak téged azok, akik méltónak látszanak, de más tanításokat tanítanak. Állj szilárdan és mozdíthatatlanul, mint az üllő, amikor ráütnek. 14 Ez egy bátor harcos része, hogy megsebesüljön, és mégis legyőzze. De különösen nekünk kell mindent elviselnünk az Istenért, hogy elviseljen bennünket. 15 Legyetek minden nap jobbak, mint a többiek: vegyétek figyelembe az időket; és várjuk őt, aki minden idők felett áll, örökkévaló, láthatatlan, bár értünk láthatóvá lett: megtapinthatatlan és járhatatlan, mégis szenvedésnek van kitéve számunkra; elviselni mindenféle utat üdvösségünkért. 2. FEJEZET 1 Ne hanyagolják el az özvegyasszonyokat: légy Isten után, oltalmazójuk. 2 Semmit ne tegyenek tudtod és beleegyezésed nélkül; te se csinálj semmit, csak Isten akarata szerint; mint te is, teljes állhatatosság mellett. 3 Legyenek gyülekezeteitek teljesebbek: kérdezzetek mindenkit név szerint. 4 Ne tekints a férfiakra és a szolgálóleányokra; és ne felfuvalkodjanak, hanem inkább engedelmeskedjenek Isten dicsőségének, hogy jobb szabadságot nyerjenek tőle. 5 Ne kívánják, hogy közköltségen szabaduljanak, hogy ne legyenek saját kívánságaik rabjai. 6 Menekülj a gonosz művészetek elől; vagy inkább ne tegyen említést róluk. 7 Mondjátok meg nővéreimnek, hogy szeretik az Urat; és megelégedjenek férjükkel, testben és lélekben egyaránt. 8 Hasonlóképpen buzdítsd testvéreimet Jézus Krisztus nevében, hogy szeressék feleségüket, mint az Úr, az Egyház. 9 Ha valaki szűzen maradhat, Krisztus testének tiszteletére, maradjon kérkedés nélkül; de ha dicsekszik, megsemmisül. És ha azt akarja, hogy jobban figyeljenek rá, mint a püspökre, akkor megromlott. 10 De mindazok, akik házasok, akár férfiak, akár nők, a püspök beleegyezésével jönnek össze, hogy házasságuk kegyesség szerint legyen, és ne kívánság szerint. 11 Minden Isten dicsőségére legyen. 12 Hallgassatok a püspökre, hogy Isten is meghallgasson titeket. Legyen lelkem biztonsága azoknak, akik alávetik magukat püspöküknek, presbitereikkel és diakónusaikkal együtt. És legyen az én részem az övékkel együtt Istenben. 13 Dolgozzatok egymással; együtt küzdeni, együtt futni, együtt szenvedni; aludj együtt, és együtt kelj fel; mint Isten sáfárai, felmérői és szolgái. 14 Annak legyen szíves, aki alatt hadakozol, és akitől béredet kapod. Egyikőtöket se találják dezertőrnek; de a ti keresztségetek maradjon meg, mint a ti karotok; a hited, mint a sisakod; jótékonyságod, mint a lándzsád; a türelmed, mint az egész páncélod. 15 Legyenek dolgaid a munkáid, hogy megfelelő jutalmat kapj. Legyetek hát türelmesek egymás iránt szelídségben, mint Isten veletek. 16 Hadd örüljek neked mindenben. 3. FEJEZET 1 Ami pedig az antiókhiai gyülekezetet illeti Szíriában, a ti imáitok által, amint azt mondták nekem; Én is jobban megvigasztalódtam és nem törődtem Istennel; ha igen, szenvedéssel jutok el Istenhez; hogy imáitok által Krisztus tanítványává legyek. 2 Nagyon illik, ó, legméltóbb Polikárp, összehívni egy kiválasztott tanácsot, és kiválasztani valakit, akit különösen szeretsz, és aki türelmes a munkához; hogy ő legyen Isten hírnöke; és hogy Szíriába menve dicsőítse szüntelen szereteteteket Krisztus dicséretére. 3 A keresztyénnek nincs hatalma önmagához, hanem mindig szabadnak kell lennie Isten szolgálatára. Ez a munka pedig mind az Istené, mind a tiéd: amikor tökéletessé teszed azt. 4 Mert bízom az Isten kegyelmében, hogy készek vagytok minden jó cselekedetre, amely alkalmas rátok az Úrban. 5 Ismervén tehát az igazság iránti lelkes vonzalmatokat, e rövid levelekkel buzdítottalak benneteket. 6 De mivel nem tudtam minden gyülekezetnek írni, mert hirtelen el kell hajóznom Troászból Neapoliszba; mert így szól azoknak a parancsa, akiknek tetszésének vagyok alávetve; írsz-e a közeledben lévő gyülekezeteknek, mint akiket Isten akaratára tanítottak, hogy ők is hasonló módon cselekedjenek. 7 A kik képesek, küldjenek követeket; a többiek pedig küldjék el leveleiket azok által, akiket ti küldetek, hogy örökké dicsőítve legyél, amelyre méltó vagy. 8 Név szerint köszöntök mindenkit, különösen Epitropus feleségét, egész házával és gyermekeivel együtt. Üdvözlöm Attalust, kedvesemet. 9 Köszöntöm azt, akit érdemesnek tartanak arra, hogy Szíriába küldjetek. A kegyelem örökké vele, és Polikárppal, aki küldi őt. 10 Mindenkinek boldogságot kívánok a mi Istenünkben, Jézus Krisztusban; akikben továbbra is, Isten egységében és oltalmában. 11 Köszöntöm Alce-t, kedvesem. Búcsú az Úrban.