SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nahum
1. FEJEZET
1 Ninive terhe. Az elkosita Náhum látomás könyve.
2 Féltékeny az Isten, és az Úr bosszút áll; bosszút áll az Úr, és
haragszik; bosszút áll az ÚR az ő ellenségein, és haragját ellenségeire
tartja.
3 Lassú az ÚR a haragra, és nagy az ereje, és semmiképpen sem
bocsátja meg a gonoszt; forgószélben és viharban van útja az ÚRnak,
és a felhők az ő lábának pora.
4 Megdorgálja a tengert, kiszárítja, és kiszárítja az összes folyóvizet:
elsorvad Básán, és Kármel, és elhervad a Libánon virága.
5 Remegnek előtte a hegyek, elolvadnak a dombok, és megég a föld
színe előtt, igen, a világ és minden, ami benne lakik.
6 Ki állhat meg haragja előtt? és ki tud megmaradni haragjának
hevében? haragja kiömlik, mint a tűz, és a sziklákat ledobja.
7 Jó az Úr, erős támasz a nyomorúság napján; és ismeri a benne
bízókat.
8 De egy elárasztó özönvízzel végképp véget vet annak a helynek, és
a sötétség üldözi ellenségeit.
9 Mit képzelsz az ÚR ellen? végét veti: a nyomorúság másodszor
nem támad fel.
10 Mert amíg össze vannak hajtva, mint a tövis, és részegek, mint a
részegesek, felemésztik őket, mint a teljesen kiszáradt tarló.
11 Jött belőled, aki gonoszt képzel az Úr ellen, gonosz tanácsos.
12 Ezt mondja az Úr; Noha csendesek, és hasonlóképpen sokan,
mégis levágják őket, amikor átmegy. Noha sanyargattalak is, többé
nem bántalak.
13 Mert most letöröm rólad az ő igáját, és széttépem a kötelékedet.
14 És az Úr parancsot adott felőled, hogy ne vessenek többet a te
nevedből. A te isteneid házából kivágom a faragott és az öntött
bálványt, megcsinálom a te sírodat; mert te aljas vagy.
15 Íme a hegyeken annak lába, aki örömhírt hoz, és békességet hirdet!
Ó, Júda, tartsd meg ünnepeidet, teljesítsd fogadalmadat, mert
gonoszok többé nem járnak át rajtad; teljesen el van vágva.
2. FEJEZET
1 Aki darabokra tör, az orcád elé száll: őrizd meg a hadianyagot,
vigyázz az útra, erősítsd meg derekadat, erősítsd meg hatalmadat.
2 Mert az Úr elfordította Jákób ékességét, mint Izráel ékességét;
3 Erőseinek pajzsa megvörösödik, a vitézek skarlátvörösbe öltöznek:
a szekerek lángoló fáklyákkal lesznek készülődésének napján, és a
fenyőfák rettenetesen megrendülnek.
4 A szekerek dühöngnek az utczákon, egymás ellen küzdenek széles
utakon: fáklyáknak látszanak, úgy futnak, mint a villámok.
5 Megjegyzi méltóságát: megbotlik az ő járásukban; sietnek a
falához, és a védelem készül.
6 A folyók kapui megnyílnak, és a palota feloszlik.
7 És Huzzabot fogságba viszik, felnevelik, és szolgálóleányai úgy
vezetik, mint a galambok szavát, keblükre ütve.
8 De Ninive olyan régi, mint a víztója, de elfutnak. Állj, állj, sírni
fognak; de senki sem néz vissza.
9 Vigyétek el az ezüst zsákmányát, vegyétek az arany zsákmányát,
mert nincs vége a készletnek és a dicsőségnek minden szép
berendezésnek.
10 Üres, üres és puszta, és a szív megolvad, a térdek összeütődnek,
és sok fájdalom van minden ágyékban, és mindnyájuknak arca
elsötétül.
11 Hol van az oroszlánok hajléka és a fiatal oroszlánok legelõhelye,
ahol az oroszlán, a vén oroszlán járt, és az oroszlán kölyke, és senki
sem rémítette meg õket?
12 Az oroszlán eleget tépett kölykeinek, és megfojtotta oroszlánosait,
lyukait megtöltötte prédával, barlangjait pedig szakadékkal.
13 Íme, én ellened vagyok, azt mondja a Seregek Ura, és elégetem
szekereit a füstben, és a kard megemészti fiatal oroszlánodat, és
kiirtom a földről zsákmányodat, és követeid hangját. többé nem
hallatszik.
3. FEJEZET
1 Jaj a véres városnak! csupa hazugság és rablás; a zsákmány nem
távozik;
2 Az ostor zaja, a kerekek zörgése, a pörgő lovak és az ugráló
szekerek zaja.
3 Felemeli a lovas a fényes kardot és a csillogó lándzsát, és sok a
megölt, és sok a tetem. és holttestüknek nincs vége; holttestükbe
botlanak:
4 A jókedvű parázna, a boszorkányság úrnője paráznaságának
sokasága miatt, aki nemzeteket árul el paráznaságával, és családokat
boszorkányságaival.
5 Íme, én ellened vagyok, azt mondja a Seregek Ura; és meglátom a
te szoknyádat arcodon, és megmutatom a nemzeteknek
mezítelenségedet, és a királyságoknak a te szégyenedet.
6 És utálatos szennyet vetek rád, és megalázlak, és szemlélővé
teszlek.
7 És lőn, hogy mindnyájan, akik rád néznek, elfutnak előled, és ezt
mondják: Ninive elpusztult; ki fogja megsiratni őt? honnan keressek
vigasztalót neked?
8 Jobb vagy-e, mint a népes Nem, amely a folyók között van,
körülötte a vizek, és amelynek a sánca a tenger volt, és a fala a
tengerből volt?
9 Etiópia és Egyiptom volt az erőssége, és ez végtelen volt; Put és
Lubim voltak a segítőid.
10 Mégis elhurcolták, fogságba esett, kisgyermekeit is szétverték az
összes utcák tetején, és sorsot vetettek az ő tisztességes embereire, és
minden nagy embere meg volt kötözve.
11 Te is részeg leszel, elrejtőzöl, és erőt is keresel az ellenség miatt.
12 Minden erőd olyan lesz, mint a fügefák az első érett fügével: ha
megrendülnek, még az evő szájába is esnek.
13 Íme, a te néped közötted asszonyok, földed kapui tárva-nyitva
lesznek ellenségeid előtt, tűz emészti meg rácsaidat.
14 Meríts vizet az ostromhoz, erősítsd meg erősségedet: menj
agyagba, taposd a habarcsot, erősítsd meg a téglaégetőt.
15 Ott fog megemészteni téged a tűz; a kard kiirt téged, megemészt,
mint a sáska; sokasodj meg, mint a sáska, sokasodj meg, mint a sáska.
16 Megsokasíttad kereskedõidet az ég csillagai fölött: a rákféreg
elpusztítja és elrepül.
17 Koronád olyan, mint a sáskák, és vezéreid, mint a nagy szöcskék,
amelyek a sövényben táboroznak a hideg napon, de amikor felkel a
nap, elmenekülnek, és nem tudni, hol vannak.
18 Pásztoraid szunnyadnak, ó, Asszíria királya, főembereid a porban
laknak, néped szétszóródik a hegyeken, és senki sem gyűjti össze.
19 Nem gyógyul meg a zúzódásod; súlyos a te sebed: mindazok, akik
hallják a te csapásodat, tapsolnak rajtad.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFrench - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
French - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFinnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Finnish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Fijian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfFaroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Faroese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEwe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ewe - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEstonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Estonian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfEsperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Esperanto - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dutch - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dari Persian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDanish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Danish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCzech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Czech - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCroatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Croatian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCorsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Corsican - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Traditional) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Simplified) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chinese (Literary) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chichewa - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfCebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Cebuano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nahum 1. FEJEZET 1 Ninive terhe. Az elkosita Náhum látomás könyve. 2 Féltékeny az Isten, és az Úr bosszút áll; bosszút áll az Úr, és haragszik; bosszút áll az ÚR az ő ellenségein, és haragját ellenségeire tartja. 3 Lassú az ÚR a haragra, és nagy az ereje, és semmiképpen sem bocsátja meg a gonoszt; forgószélben és viharban van útja az ÚRnak, és a felhők az ő lábának pora. 4 Megdorgálja a tengert, kiszárítja, és kiszárítja az összes folyóvizet: elsorvad Básán, és Kármel, és elhervad a Libánon virága. 5 Remegnek előtte a hegyek, elolvadnak a dombok, és megég a föld színe előtt, igen, a világ és minden, ami benne lakik. 6 Ki állhat meg haragja előtt? és ki tud megmaradni haragjának hevében? haragja kiömlik, mint a tűz, és a sziklákat ledobja. 7 Jó az Úr, erős támasz a nyomorúság napján; és ismeri a benne bízókat. 8 De egy elárasztó özönvízzel végképp véget vet annak a helynek, és a sötétség üldözi ellenségeit. 9 Mit képzelsz az ÚR ellen? végét veti: a nyomorúság másodszor nem támad fel. 10 Mert amíg össze vannak hajtva, mint a tövis, és részegek, mint a részegesek, felemésztik őket, mint a teljesen kiszáradt tarló. 11 Jött belőled, aki gonoszt képzel az Úr ellen, gonosz tanácsos. 12 Ezt mondja az Úr; Noha csendesek, és hasonlóképpen sokan, mégis levágják őket, amikor átmegy. Noha sanyargattalak is, többé nem bántalak. 13 Mert most letöröm rólad az ő igáját, és széttépem a kötelékedet. 14 És az Úr parancsot adott felőled, hogy ne vessenek többet a te nevedből. A te isteneid házából kivágom a faragott és az öntött bálványt, megcsinálom a te sírodat; mert te aljas vagy. 15 Íme a hegyeken annak lába, aki örömhírt hoz, és békességet hirdet! Ó, Júda, tartsd meg ünnepeidet, teljesítsd fogadalmadat, mert gonoszok többé nem járnak át rajtad; teljesen el van vágva. 2. FEJEZET 1 Aki darabokra tör, az orcád elé száll: őrizd meg a hadianyagot, vigyázz az útra, erősítsd meg derekadat, erősítsd meg hatalmadat. 2 Mert az Úr elfordította Jákób ékességét, mint Izráel ékességét; 3 Erőseinek pajzsa megvörösödik, a vitézek skarlátvörösbe öltöznek: a szekerek lángoló fáklyákkal lesznek készülődésének napján, és a fenyőfák rettenetesen megrendülnek. 4 A szekerek dühöngnek az utczákon, egymás ellen küzdenek széles utakon: fáklyáknak látszanak, úgy futnak, mint a villámok. 5 Megjegyzi méltóságát: megbotlik az ő járásukban; sietnek a falához, és a védelem készül. 6 A folyók kapui megnyílnak, és a palota feloszlik. 7 És Huzzabot fogságba viszik, felnevelik, és szolgálóleányai úgy vezetik, mint a galambok szavát, keblükre ütve. 8 De Ninive olyan régi, mint a víztója, de elfutnak. Állj, állj, sírni fognak; de senki sem néz vissza. 9 Vigyétek el az ezüst zsákmányát, vegyétek az arany zsákmányát, mert nincs vége a készletnek és a dicsőségnek minden szép berendezésnek. 10 Üres, üres és puszta, és a szív megolvad, a térdek összeütődnek, és sok fájdalom van minden ágyékban, és mindnyájuknak arca elsötétül. 11 Hol van az oroszlánok hajléka és a fiatal oroszlánok legelõhelye, ahol az oroszlán, a vén oroszlán járt, és az oroszlán kölyke, és senki sem rémítette meg õket? 12 Az oroszlán eleget tépett kölykeinek, és megfojtotta oroszlánosait, lyukait megtöltötte prédával, barlangjait pedig szakadékkal. 13 Íme, én ellened vagyok, azt mondja a Seregek Ura, és elégetem szekereit a füstben, és a kard megemészti fiatal oroszlánodat, és kiirtom a földről zsákmányodat, és követeid hangját. többé nem hallatszik. 3. FEJEZET 1 Jaj a véres városnak! csupa hazugság és rablás; a zsákmány nem távozik; 2 Az ostor zaja, a kerekek zörgése, a pörgő lovak és az ugráló szekerek zaja. 3 Felemeli a lovas a fényes kardot és a csillogó lándzsát, és sok a megölt, és sok a tetem. és holttestüknek nincs vége; holttestükbe botlanak: 4 A jókedvű parázna, a boszorkányság úrnője paráznaságának sokasága miatt, aki nemzeteket árul el paráznaságával, és családokat boszorkányságaival. 5 Íme, én ellened vagyok, azt mondja a Seregek Ura; és meglátom a te szoknyádat arcodon, és megmutatom a nemzeteknek mezítelenségedet, és a királyságoknak a te szégyenedet. 6 És utálatos szennyet vetek rád, és megalázlak, és szemlélővé teszlek. 7 És lőn, hogy mindnyájan, akik rád néznek, elfutnak előled, és ezt mondják: Ninive elpusztult; ki fogja megsiratni őt? honnan keressek vigasztalót neked? 8 Jobb vagy-e, mint a népes Nem, amely a folyók között van, körülötte a vizek, és amelynek a sánca a tenger volt, és a fala a tengerből volt? 9 Etiópia és Egyiptom volt az erőssége, és ez végtelen volt; Put és Lubim voltak a segítőid. 10 Mégis elhurcolták, fogságba esett, kisgyermekeit is szétverték az összes utcák tetején, és sorsot vetettek az ő tisztességes embereire, és minden nagy embere meg volt kötözve. 11 Te is részeg leszel, elrejtőzöl, és erőt is keresel az ellenség miatt. 12 Minden erőd olyan lesz, mint a fügefák az első érett fügével: ha megrendülnek, még az evő szájába is esnek. 13 Íme, a te néped közötted asszonyok, földed kapui tárva-nyitva lesznek ellenségeid előtt, tűz emészti meg rácsaidat. 14 Meríts vizet az ostromhoz, erősítsd meg erősségedet: menj agyagba, taposd a habarcsot, erősítsd meg a téglaégetőt. 15 Ott fog megemészteni téged a tűz; a kard kiirt téged, megemészt, mint a sáska; sokasodj meg, mint a sáska, sokasodj meg, mint a sáska. 16 Megsokasíttad kereskedõidet az ég csillagai fölött: a rákféreg elpusztítja és elrepül. 17 Koronád olyan, mint a sáskák, és vezéreid, mint a nagy szöcskék, amelyek a sövényben táboroznak a hideg napon, de amikor felkel a nap, elmenekülnek, és nem tudni, hol vannak. 18 Pásztoraid szunnyadnak, ó, Asszíria királya, főembereid a porban laknak, néped szétszóródik a hegyeken, és senki sem gyűjti össze. 19 Nem gyógyul meg a zúzódásod; súlyos a te sebed: mindazok, akik hallják a te csapásodat, tapsolnak rajtad.