SlideShare a Scribd company logo
A L I S E M I H Ç A M K E RT E N
HUKUK ANALITIĞI
GIRIŞ
• Hukuk analitiği veya hukuk analitiğinin bir üst başlığı olan
hesaplamalı hukuk, hukukun hesaplamalı tekniklerle
incelenmesi ve bu inceleme sonucunda akademik veya
pratik bir değer üretilmesidir.
GIRIŞ
• Bu alanın temelinde matematik yatmaktadır ve ilk
örneklerinden biri 1957 tarihli “Symbolic logic: a razor-
edged tool for drafting and interpreting legal documents”
adlı makalede hukuki metinlerdeki belirsizlik eleştirilerek,
sembolik mantık kurallarının kullanılmasının bu
belirsizliğin aşılabileceği belirtilmiştir
GIRIŞ
• Hukuki metin analitiği, hukuki veriler üzerinde metin
analitiği tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu teknikler
sayesinde, hukuki metinlerdeki argümanlar, taraflar ve
diğer hukuki kategoriler kategorileştirilerek, parçalarına
ayrılarak ve anlambilimsel açıdan analiz edilerek hukuki
metinlerden belirli mantıki ve istatistiki çıkarımlar elde
edilebilir.
GIRIŞ
• Bu çıkarımlar, makine öğrenimi sayesinde "öğrenilerek"
daha sonraki analizlerde kullanılabilir. Bu sayede, hukuki
veriler üzerinde hızlı ve doğru bir şekilde analiz
yapılabilir ve çıkarımlar elde edilebilir. Bunun yanı sıra,
hukuki metin analitiği, hukuk alanında yapılan
araştırmaların verimliliğini artırır ve hukuk alanında karar
verme sürecini hızlandırır.
GIRIŞ
• Ancak bu kuralların kullanılırken, metinin normal bir
okuyucu tarafından rahatça anlaşılabilir olması ve aynı
zamanda sembolik mantığın metnin parçalarını birbirine
bağlayacak ve katkısını ortaya koyacak derecede de
kullanılması önemlidir.
GIRIŞ
• Günümüzde yapay zeka ve hukuk alanındaki gelişmeler,
yapay zekanın hukukçuların yerini alıp alamayacağı
konusunda tartışmalar yaratmaktadır.
• Ancak bu tartışmalar, hukuki düşünce tekniklerini göz
ardı etmektedir.
YAPAY ZEKA VE HUKUK
UYGULAMALARINA GIRIŞ
• Hukuki düşünme biçimi, analitiksel düşünce ve sezgisel
düşünce, veya analitiksel düşünce ve analitiksel olmayan
düşünce biçimlerinin birleşimi olarak açıklanabilir.
• Yapay zeka, makina öğrenmesi veya sembolik mantık
gibi analitiksel hesaplama uygulamaları ise, hukukun
analitiksel yanının bu hesaplama teknikleri ile ele
alınması ve analitiksel yükün makinalara ve/veya
algoritmalara devredilmesini savunur.
YAPAY ZEKA VE HUKUK
UYGULAMALARINA GIRIŞ
• Bu devrediliş, hukuk metodolojisindeki insan faktörünü
önemsizleştirmeyecek, bilakis daha da önemli ve efektif
hale getirecektir. Hukukçular, algoritmaların yardımıyla
hukuk metodolojisindeki saf analitik alanları efektif bir
şekilde işleyecek ve algoritmaların
gerçekleştiremeyeceği analitik-dışı alanlara
yoğunlaşacaklardır.
YAPAY ZEKA VE HUKUK
UYGULAMALARINA GIRIŞ
• Önyargı problemi
• Bileşiklik problemi
EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI
• Empirisizm, deney ve gözlem ile ilgilenir. Nesnelerin
anlaşılmasında ana başlangıç noktası olarak deney ve
gözlemden elde edilmiş bilgileri alır. Empirik hukuk
araştırmalarında ise hukuk kavramı, nedensel veya
neden olmayan hipotezlerle açıklanabilecek bir sosyal
yapı olarak ele alınır. Empirik hukuk çalışmaları,
genellikle doktrinsel çalışmalar ile karşılaştırılır.
Doktrinsel çalışmalar, empirik hukuk çalışmalarının
aksine hukuki metinlerin ve doktrinlerin analizi ile ilgilenir
EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI
• Empirik araştırma, hukukun gerçek dünyada ve pratikte
nasıl çalıştığı, teorinin pratiğe nasıl yansıdığı, kanunların
yapım süreçleri ve fonksiyonlarının pratik hukuka etkisi
gibi konular, insanların hukuktan beklentilerinin ve
hukuka verdikleri tepkilerin belirli bir zaman ve mekan
çerçevesinde ele alınmasıdır
HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL
İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI
• Makine Öğrenmesi: Verilerdeki kalıpları analiz etmek ve
bunlardan çıkarımlar yapmak için algoritmalar ve
istatistiksel modeller kullanarak, açık talimatları
izlemeden öğrenebilen ve uyum sağlayabilen bilgisayar
sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi.
HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL
İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI
• Doğal dil işleme de makina öğrenmesi teknikleri
kullanılarak insan dillerinin anlaşılması ve yorumlanması
amaçlanır. Sayısallaştırılmış metinler üzerinde algoritmik,
makina öğrenmesine dayanan veya çok temel sayısal
işlemler uygulanabilir.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Sosyal ağ teorisi, bir sosyal ağ içindeki bireyler veya
kuruluşlar arasındaki ilişkilere odaklanan bir sosyoloji
dalıdır. Bu ilişkilerin bireylerin davranışlarını nasıl
etkilediğini ve ağın genel yapısını nasıl şekillendirdiğini
anlamaya çalışır.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Karmaşıklık teorisi, ortaya çıkan davranış(emergence)
sergileyebilen birbirine bağlı birçok parçadan oluşan
sistemler olan karmaşık sistemleri inceleyen bir bilim
dalıdır. Bu sistemler biyoloji, fizik ve sosyal bilimler dahil
olmak üzere çeşitli alanlarda bulunabilir.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki
ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve
analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve
karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve
davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler
sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme
ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki
ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve
analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve
karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve
davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler
sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme
ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Ortaya çıkma, bir sistemin bireysel parçalarda
bulunmayan, ancak bu parçalar arasındaki etkileşim ve
ilişkilerden kaynaklanan davranışlar veya modeller
sergilediği olguyu ifade eder. Yasal bir sistemde, bu
çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Örneğin, hakimlerin, avukatların ve diğer hukukçuların
kolektif davranışları, yalnızca bu kişilerin bireysel
davranışlarına bağlı olarak öngörülemeyen bir şekilde
ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, bir hukuk sisteminin
genel yapısı ve işleyişi, bireysel bileşenlerinde belirgin
olmayan ortaya çıkan özellikler sergileyebilir.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
• Hukuk sistemlerinin sürekli olarak geliştiğini ve
toplumdaki değişikliklere uyum sağladığını ve bu da
onların karmaşıklığına katkıda bulunduğunu belirtmekte
fayda var. Bu, nasıl davranacaklarını veya farklı
durumlara nasıl tepki vereceklerini tahmin etmeyi
zorlaştırabilir, ancak karmaşıklık teorisinden araçlar ve
çerçeveler kullanmak, bu karmaşık sistemlere ışık
tutmaya yardımcı olabilir.
SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE
KOMPLEKS SISTEMLER
SONUÇ
• İstatistiki teknikler, makine öğrenimi ve diğer sayısal
yöntemler, hukuk alanında verinin işlenmesini ve
anlamlandırılmasını kolaylaştırmıştır. Bu teknikler, hukuk
çalışmalarında metin analitiği, hukuki tahminler, argüman
üretme, belge sınıflandırma ve sözleşme inceleme gibi
çeşitli alanlarda kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, hukukun
statik bir sistem olmadığını ve hukuki aktörlerin hukuka
olan etkisinin belirme özelliğini gösterdiğini tespit eden
sayısal çalışmalar, hukuki bilgi ediniminde hukuk teorisini
destekler niteliktedir.
SONUÇ
• Hukuk alanında yapılan empirik ve sayısal çalışmalar,
hukuki belirlilik ilkesinin güçlendirilmesi, hukuk devleti
ilkesinin pekiştirilmesi ve Türk hukuk sisteminin
geliştirilmesi açısından önemlidir. Multidisipliner bir bakış
açısına sahip hukuk akademisyenlerinin çalışmaları,
hukuk disiplininin sayısal tekniklerle desteklenmesine
yardımcı olabilir.

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

Hukuk Analitiği.pptx

 • 1. A L I S E M I H Ç A M K E RT E N HUKUK ANALITIĞI
 • 2. GIRIŞ • Hukuk analitiği veya hukuk analitiğinin bir üst başlığı olan hesaplamalı hukuk, hukukun hesaplamalı tekniklerle incelenmesi ve bu inceleme sonucunda akademik veya pratik bir değer üretilmesidir.
 • 3. GIRIŞ • Bu alanın temelinde matematik yatmaktadır ve ilk örneklerinden biri 1957 tarihli “Symbolic logic: a razor- edged tool for drafting and interpreting legal documents” adlı makalede hukuki metinlerdeki belirsizlik eleştirilerek, sembolik mantık kurallarının kullanılmasının bu belirsizliğin aşılabileceği belirtilmiştir
 • 4. GIRIŞ • Hukuki metin analitiği, hukuki veriler üzerinde metin analitiği tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu teknikler sayesinde, hukuki metinlerdeki argümanlar, taraflar ve diğer hukuki kategoriler kategorileştirilerek, parçalarına ayrılarak ve anlambilimsel açıdan analiz edilerek hukuki metinlerden belirli mantıki ve istatistiki çıkarımlar elde edilebilir.
 • 5. GIRIŞ • Bu çıkarımlar, makine öğrenimi sayesinde "öğrenilerek" daha sonraki analizlerde kullanılabilir. Bu sayede, hukuki veriler üzerinde hızlı ve doğru bir şekilde analiz yapılabilir ve çıkarımlar elde edilebilir. Bunun yanı sıra, hukuki metin analitiği, hukuk alanında yapılan araştırmaların verimliliğini artırır ve hukuk alanında karar verme sürecini hızlandırır.
 • 6. GIRIŞ • Ancak bu kuralların kullanılırken, metinin normal bir okuyucu tarafından rahatça anlaşılabilir olması ve aynı zamanda sembolik mantığın metnin parçalarını birbirine bağlayacak ve katkısını ortaya koyacak derecede de kullanılması önemlidir.
 • 7. GIRIŞ • Günümüzde yapay zeka ve hukuk alanındaki gelişmeler, yapay zekanın hukukçuların yerini alıp alamayacağı konusunda tartışmalar yaratmaktadır. • Ancak bu tartışmalar, hukuki düşünce tekniklerini göz ardı etmektedir.
 • 8. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Hukuki düşünme biçimi, analitiksel düşünce ve sezgisel düşünce, veya analitiksel düşünce ve analitiksel olmayan düşünce biçimlerinin birleşimi olarak açıklanabilir. • Yapay zeka, makina öğrenmesi veya sembolik mantık gibi analitiksel hesaplama uygulamaları ise, hukukun analitiksel yanının bu hesaplama teknikleri ile ele alınması ve analitiksel yükün makinalara ve/veya algoritmalara devredilmesini savunur.
 • 9. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Bu devrediliş, hukuk metodolojisindeki insan faktörünü önemsizleştirmeyecek, bilakis daha da önemli ve efektif hale getirecektir. Hukukçular, algoritmaların yardımıyla hukuk metodolojisindeki saf analitik alanları efektif bir şekilde işleyecek ve algoritmaların gerçekleştiremeyeceği analitik-dışı alanlara yoğunlaşacaklardır.
 • 10. YAPAY ZEKA VE HUKUK UYGULAMALARINA GIRIŞ • Önyargı problemi • Bileşiklik problemi
 • 11. EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI • Empirisizm, deney ve gözlem ile ilgilenir. Nesnelerin anlaşılmasında ana başlangıç noktası olarak deney ve gözlemden elde edilmiş bilgileri alır. Empirik hukuk araştırmalarında ise hukuk kavramı, nedensel veya neden olmayan hipotezlerle açıklanabilecek bir sosyal yapı olarak ele alınır. Empirik hukuk çalışmaları, genellikle doktrinsel çalışmalar ile karşılaştırılır. Doktrinsel çalışmalar, empirik hukuk çalışmalarının aksine hukuki metinlerin ve doktrinlerin analizi ile ilgilenir
 • 12. EMPIRIK HUKUK ARAŞTIRMALARI • Empirik araştırma, hukukun gerçek dünyada ve pratikte nasıl çalıştığı, teorinin pratiğe nasıl yansıdığı, kanunların yapım süreçleri ve fonksiyonlarının pratik hukuka etkisi gibi konular, insanların hukuktan beklentilerinin ve hukuka verdikleri tepkilerin belirli bir zaman ve mekan çerçevesinde ele alınmasıdır
 • 13. HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI • Makine Öğrenmesi: Verilerdeki kalıpları analiz etmek ve bunlardan çıkarımlar yapmak için algoritmalar ve istatistiksel modeller kullanarak, açık talimatları izlemeden öğrenebilen ve uyum sağlayabilen bilgisayar sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi.
 • 14. HUKUKI METINLERDE DOĞAL DIL İŞLEME VE MAKINA ÖĞRENIMI • Doğal dil işleme de makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak insan dillerinin anlaşılması ve yorumlanması amaçlanır. Sayısallaştırılmış metinler üzerinde algoritmik, makina öğrenmesine dayanan veya çok temel sayısal işlemler uygulanabilir.
 • 15. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, bir sosyal ağ içindeki bireyler veya kuruluşlar arasındaki ilişkilere odaklanan bir sosyoloji dalıdır. Bu ilişkilerin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğini ve ağın genel yapısını nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışır.
 • 16. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Karmaşıklık teorisi, ortaya çıkan davranış(emergence) sergileyebilen birbirine bağlı birçok parçadan oluşan sistemler olan karmaşık sistemleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu sistemler biyoloji, fizik ve sosyal bilimler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bulunabilir.
 • 17. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
 • 18. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Sosyal ağ teorisi, karmaşıklık teorisi ve hukuk arasındaki ilişki, üç disiplinin de karmaşık sistemleri anlamaya ve analiz etmeye çalışmasıdır. Sosyal ağ teorisi ve karmaşıklık teorisi, bu sistemler içindeki ilişkileri ve davranışları anlamak için araçlar ve çerçeveler sağlarken, hukuk bu sistemler içinde düzeni düzenleme ve sürdürme aracı olarak hizmet eder.
 • 19. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Ortaya çıkma, bir sistemin bireysel parçalarda bulunmayan, ancak bu parçalar arasındaki etkileşim ve ilişkilerden kaynaklanan davranışlar veya modeller sergilediği olguyu ifade eder. Yasal bir sistemde, bu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
 • 20. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Örneğin, hakimlerin, avukatların ve diğer hukukçuların kolektif davranışları, yalnızca bu kişilerin bireysel davranışlarına bağlı olarak öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir. Benzer şekilde, bir hukuk sisteminin genel yapısı ve işleyişi, bireysel bileşenlerinde belirgin olmayan ortaya çıkan özellikler sergileyebilir.
 • 21. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER • Hukuk sistemlerinin sürekli olarak geliştiğini ve toplumdaki değişikliklere uyum sağladığını ve bu da onların karmaşıklığına katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Bu, nasıl davranacaklarını veya farklı durumlara nasıl tepki vereceklerini tahmin etmeyi zorlaştırabilir, ancak karmaşıklık teorisinden araçlar ve çerçeveler kullanmak, bu karmaşık sistemlere ışık tutmaya yardımcı olabilir.
 • 22. SOSYAL AĞ ANALIZI, HUKUK VE KOMPLEKS SISTEMLER
 • 23. SONUÇ • İstatistiki teknikler, makine öğrenimi ve diğer sayısal yöntemler, hukuk alanında verinin işlenmesini ve anlamlandırılmasını kolaylaştırmıştır. Bu teknikler, hukuk çalışmalarında metin analitiği, hukuki tahminler, argüman üretme, belge sınıflandırma ve sözleşme inceleme gibi çeşitli alanlarda kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, hukukun statik bir sistem olmadığını ve hukuki aktörlerin hukuka olan etkisinin belirme özelliğini gösterdiğini tespit eden sayısal çalışmalar, hukuki bilgi ediniminde hukuk teorisini destekler niteliktedir.
 • 24. SONUÇ • Hukuk alanında yapılan empirik ve sayısal çalışmalar, hukuki belirlilik ilkesinin güçlendirilmesi, hukuk devleti ilkesinin pekiştirilmesi ve Türk hukuk sisteminin geliştirilmesi açısından önemlidir. Multidisipliner bir bakış açısına sahip hukuk akademisyenlerinin çalışmaları, hukuk disiplininin sayısal tekniklerle desteklenmesine yardımcı olabilir.