SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Városunkban is először szerzetesek
gyógyítottak

Régi időkben - a XV.-XVI. század - orvoslásról még nem lehetett szó, de a
gyógyítás története nem azonos az orvostudomány történetével.
Régen is létezett gyógyítás
A ferencesek termesztettek gyógynövényeket,patikát működtettek a
kolostorokban,foglalkoztak gyógyítással. A kor orvostudományi ismereteinek
birtokában voltak. A népi gyógyászat jellegzetes növénye az ópium, a kokain
stb…
A gyöngyösi Barátok terén áll a Ferences Plébánia templom és kolostor épület
együttese. A rendházat és a templomot a XIV. század második felében
kezdték építeni. A templom északi oldalához csatlakozó ma is ép egyemeletes
kolostort 1701 és 1727 között építették.
Ferences
templom

A gyöngyösi ferences kolostor
szerzetesei nemcsak a
lélek, hanem a test
gyógyításával is foglalkoztak.
(1475-ből való az első
oklevél, amely a rendházat
említi.)
Arra, hogy a ferencesek
magas szinten művelték
a gyógyászatot, a
könyvtárukban őrzött
könyvekben találunk
bizonyítékot. Műtéti
beavatkozásokat azonban
nem végeztek.
Többször volt pestisjárvány az országban, mely sok áldozatot követelt
Gyöngyösön is. A ferencesek siettek a betegek segítségére. Ha a barátok is
megbetegedtek, csengőszóval hívták társukat, aki folytatta helyettük a
betegek ápolását.

A „pestises kápolna”
kisharangja

A ferencesek „pestises kápolnája”
Az 1708-1709-es járvány
egyik áldozata, Vak
Bottyán János kuruc
generális a barátok
templomában van
eltemetve.
A ferencesek mindig
támogatták a haladó
mozgalmakat, így a
Rákóczi-féle és az 184849-es szabadságharcot is.
Az utóbbi egyik főorvosa
volt Bugát Pál, akit
szintén a gyöngyösi
zárdában bújtattak el a
szabadságharc bukása
után.

Vak Bottyán János
szobra

Bugát Pál
1761-ben a város ispotály
építését határozta el a
Szent Erzsébet templom
mellett.
Ez az ispotály nem
kórház, hanem csak
ápolda, menedékhely volt
korlátolt számú „elagott”
férfi számára.
1856-57-ben került rá az
emeleti rész. Ettől
kezdve katonai
kórházként működött
A borbélyok a középkornak hivatásos sebészei voltak, a belgyógyászat terén is
működtek. Mestervizsgán megkívánták tőlük, hogy tudjanak sebeket, fakadásokat és
daganatokat gyógyítani, fogat húzni, eret vágni, eltört csontot
összeforrasztani, kirándult tagokat helyreállítani, kenő íreket csinálni.
Akkoriban azt tartották: „Az doctor erszényét arannyal kell tölteni, az borbély kezét
ezüsttel kell kenni.”
„Doktor és Borbély” így kérkedik:
Légy rühes, otvaras, frantzus, meg gyógyítlak
Hurutból, náthából, süllyból ki tisztítlak
Köszvényből tsak hamar lábadra állítlak
Beteg ágyból könnyen tántzra igazítlak
E mellett mint Borbély tudok borotválni
Odvas, fájós, reves fogat vondogálni
Kristélyt, köppölyt frissen hellyén applicálni
Ha nem hiszed bátya, meg lehet próbálni.
A sebészek mesteremberek, „borbélyok" voltak, akik céhekbe tömörülve dolgoztak.
A szerzetesek mellett a borbélymesterek foglalkozhattak gyógyítással, a sebek
ellátásával. Erről a gyöngyösi tanács 1703-ból fennmaradt első közegészségügyi
intézkedésének szövegéből, valamint a céhszabályzatból tudunk: „…ha valamely sebes
egy mesterrel bekötteti magát, s utána további kezelésre más mestert keres, az nem
fogadhatja, nem kötözheti, nem gyógyíthatja”.
Amennyiben a borbélymester a bajt meggyógyítani nem tudja, a céhet táblajárással
össze kell hívni „meglátására azon sebeknek”.
Városunkban a betegápolás, a szegénygondozás már a középkortól nyomon
követhető, hiszen már a XVI. században is működött ispotály Gyöngyösön.
Közadakozásból 1838-ban jött létre a város közkórháza. Erre a célra báró
Báró Orczy Józsefné gróf Pejáchevich Franciska engedte át az egykori
posztógyár az ún. Fabrika (Dózsa György út 22.) épületét a városnak azzal a
kikötéssel hogy ott homeopata gyógyítás folyjon.
A kórházi ágyak száma előbb 12, majd 24 volt. Az intézmény első főorvosa
Horner (Vezekényi) István. A kórház működtetésére létrehozott alapítványt a
város kezelte. Továbbra is működött az ispotály, amelynek 1761-ben gróf
Koháry István adományából új épületet emeltek. Működését szőlőbirtok, házés malomjövedelem, valamint magánszemélyek adományai és alapítványok
fedezték.
A városnak a XIX. század végén. XX. század elején több gyógyszertára is volt.
Itt volt gyógyszerészinas Richter Gedeon, a későbbi Richter Gyógyszergyár
megalapítója.
A városi kórház ünnepélyes felszentelésére 1838.
szeptember 16-án került sor.

GYÖNGYÖSI
ALAPÍTVÁNYI
KÖZKÓRHÁZ

A kórház orvosai az 1900-as évek elején

A kórház
épülete
1890-ben
Homeopátiás gyógyítás a gyöngyösi kórházban

A homeopátiás gyógyszerek a
szervezet öngyógyító
képességét serkentik.
Hazánkban az 1820-as évektől
indult hódító útjára ez a
gyógymód; Gyöngyösön Horner
(Vezekényi) István alkalmazta
az 1838-ban általa alapított
közkórházban.
Homeopata gyógyszeres
doboz a múlt századból.
Az 1848-49-es forradalom
főorvosa Bugát Pál (1793 1865) volt.

1956-ban vette fel a kórház
a város szülöttének, a
„kórház” szó
megalkotójának a nevét.
A Bugát Pál kórház
látványos fejlődésnek
indult. 1963-ban intézeti
gyógyszertárat alapítottak
az elsők között
országunkban, továbbá
tizenhét munkahelyes
rendelőintézetet hoztak
létre.
Bugát Pál
(1759 - 1865)
Gyöngyösi születésű orvos
a magyar orvosi nyelv megteremtője
Emlékét szülővárosában a róla elnevezett Bugát Pál Kórház, alma máterében
emléktábla, városában tér, valamint a róla elnevezett Bugát Pál Természettudományi
Országos Verseny őrzi. A gyöngyösi Mátra Múzeumban megtalálható számos eredeti
oklevél, tárgyi emlék, Bugát művei, köztük a Természettudományi Szóhalmaz is.
Az iskola számos - később országos hírűvé vált - szellemi
kiválóságot nevelt. Közülük is kiemelkednek a reformkor
és az 1848/49-es szabadságharc ismert személyiségei:
Bugát Pál orvos, természettudós, nyelvújító, a Magyar
Természettudományi Társulat megalapítója (1803 és 1807
között volt a gimnázium növendéke.)
Az első magyar gyógyászati folyóiratot
Orvosi Tár címmel szerkesztette 18311837 között Toldy Ferenccel, 1837-1848
között Toldy helyett Flór Ferenccel.
A történeti kiállítás második terme a 19. század polihisztorának, Bugát
Pálnak állít emléket, aki 1793-ban született Gyöngyösön. Bugát Pál nem
csak orvos volt, de nyelvújítással is foglalkozott. 1843-ban megalkotta
legjelentősebb műszógyűjteményét, a Természettudományi Szóhalmazt, s ő
volt, aki 1841-ben létrehozta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot.
1848-49-ben az ország főorvosává nevezték ki. Itt láthatóak a nagy tudós
szobájának bútorai, a feleségét ábrázoló festmények, oklevelei valamint
természetrajzi gyűjteményének néhány darabja kapott helyet.
A városnak a XIX. század végén. XX. század elején több gyógyszertára is volt. Itt volt
gyógyszerészinas Richter Gedeon, a későbbi Richter Gyógyszergyár megalapítója.
A Richter patika városunk legnagyobb
és legrégibb patikája.
1972. július 1-jén nyílt meg a Richter
Gyógyszertár

Richter Gedeon gyógyszertár

Az eltelt évek az új kórházra való
várakozás jegyében teltek el. Az
alapkőletétel 1986. június 12-én
történt meg
Az új épület ünnepélyes átadása 1994.
augusztus 19-én történt meg. 1995 év
tavaszán megkezdődött az osztályok
beköltözése.
Jövőbeli új kórházi szárny terve.
Htv2013 arany janos

More Related Content

More from VSVK

Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - Katalógus
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - KatalógusHerman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - Katalógus
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - KatalógusVSVK
 
Emlékkönyv
EmlékkönyvEmlékkönyv
EmlékkönyvVSVK
 
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020VSVK
 
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi Könyvtár
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi KönyvtárHerman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi Könyvtár
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi KönyvtárVSVK
 
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959VSVK
 
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931 Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931 VSVK
 
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924 Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924 VSVK
 
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913 Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913 VSVK
 
Htv2013 vak bottyan janos
Htv2013 vak bottyan janosHtv2013 vak bottyan janos
Htv2013 vak bottyan janosVSVK
 
Htv2013 matra
Htv2013 matraHtv2013 matra
Htv2013 matraVSVK
 
Htv2013 berze nagy janos
Htv2013 berze nagy janosHtv2013 berze nagy janos
Htv2013 berze nagy janosVSVK
 

More from VSVK (11)

Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - Katalógus
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - KatalógusHerman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - Katalógus
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa - Katalógus
 
Emlékkönyv
EmlékkönyvEmlékkönyv
Emlékkönyv
 
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020
Herman Lipót 100 évvel ezelőtti világa, 2020
 
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi Könyvtár
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi KönyvtárHerman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi Könyvtár
Herman Lipót Kiállításismertető - Vachott Sándor Városi Könyvtár
 
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959
Herman Lipót kiállítás - Csók István Galéria, 1959
 
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931 Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931
Ernst-Múzeum Csoportkiállítás, 1931
 
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924 Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1924
 
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913 Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913
Herman Lipót kiállítás - Ernst-Múzeum, 1913
 
Htv2013 vak bottyan janos
Htv2013 vak bottyan janosHtv2013 vak bottyan janos
Htv2013 vak bottyan janos
 
Htv2013 matra
Htv2013 matraHtv2013 matra
Htv2013 matra
 
Htv2013 berze nagy janos
Htv2013 berze nagy janosHtv2013 berze nagy janos
Htv2013 berze nagy janos
 

Htv2013 arany janos

 • 1.
 • 2. Városunkban is először szerzetesek gyógyítottak Régi időkben - a XV.-XVI. század - orvoslásról még nem lehetett szó, de a gyógyítás története nem azonos az orvostudomány történetével. Régen is létezett gyógyítás A ferencesek termesztettek gyógynövényeket,patikát működtettek a kolostorokban,foglalkoztak gyógyítással. A kor orvostudományi ismereteinek birtokában voltak. A népi gyógyászat jellegzetes növénye az ópium, a kokain stb… A gyöngyösi Barátok terén áll a Ferences Plébánia templom és kolostor épület együttese. A rendházat és a templomot a XIV. század második felében kezdték építeni. A templom északi oldalához csatlakozó ma is ép egyemeletes kolostort 1701 és 1727 között építették.
 • 3. Ferences templom A gyöngyösi ferences kolostor szerzetesei nemcsak a lélek, hanem a test gyógyításával is foglalkoztak. (1475-ből való az első oklevél, amely a rendházat említi.)
 • 4. Arra, hogy a ferencesek magas szinten művelték a gyógyászatot, a könyvtárukban őrzött könyvekben találunk bizonyítékot. Műtéti beavatkozásokat azonban nem végeztek.
 • 5. Többször volt pestisjárvány az országban, mely sok áldozatot követelt Gyöngyösön is. A ferencesek siettek a betegek segítségére. Ha a barátok is megbetegedtek, csengőszóval hívták társukat, aki folytatta helyettük a betegek ápolását. A „pestises kápolna” kisharangja A ferencesek „pestises kápolnája”
 • 6. Az 1708-1709-es járvány egyik áldozata, Vak Bottyán János kuruc generális a barátok templomában van eltemetve. A ferencesek mindig támogatták a haladó mozgalmakat, így a Rákóczi-féle és az 184849-es szabadságharcot is. Az utóbbi egyik főorvosa volt Bugát Pál, akit szintén a gyöngyösi zárdában bújtattak el a szabadságharc bukása után. Vak Bottyán János szobra Bugát Pál
 • 7.
 • 8. 1761-ben a város ispotály építését határozta el a Szent Erzsébet templom mellett. Ez az ispotály nem kórház, hanem csak ápolda, menedékhely volt korlátolt számú „elagott” férfi számára. 1856-57-ben került rá az emeleti rész. Ettől kezdve katonai kórházként működött
 • 9. A borbélyok a középkornak hivatásos sebészei voltak, a belgyógyászat terén is működtek. Mestervizsgán megkívánták tőlük, hogy tudjanak sebeket, fakadásokat és daganatokat gyógyítani, fogat húzni, eret vágni, eltört csontot összeforrasztani, kirándult tagokat helyreállítani, kenő íreket csinálni. Akkoriban azt tartották: „Az doctor erszényét arannyal kell tölteni, az borbély kezét ezüsttel kell kenni.” „Doktor és Borbély” így kérkedik: Légy rühes, otvaras, frantzus, meg gyógyítlak Hurutból, náthából, süllyból ki tisztítlak Köszvényből tsak hamar lábadra állítlak Beteg ágyból könnyen tántzra igazítlak E mellett mint Borbély tudok borotválni Odvas, fájós, reves fogat vondogálni Kristélyt, köppölyt frissen hellyén applicálni Ha nem hiszed bátya, meg lehet próbálni.
 • 10. A sebészek mesteremberek, „borbélyok" voltak, akik céhekbe tömörülve dolgoztak. A szerzetesek mellett a borbélymesterek foglalkozhattak gyógyítással, a sebek ellátásával. Erről a gyöngyösi tanács 1703-ból fennmaradt első közegészségügyi intézkedésének szövegéből, valamint a céhszabályzatból tudunk: „…ha valamely sebes egy mesterrel bekötteti magát, s utána további kezelésre más mestert keres, az nem fogadhatja, nem kötözheti, nem gyógyíthatja”. Amennyiben a borbélymester a bajt meggyógyítani nem tudja, a céhet táblajárással össze kell hívni „meglátására azon sebeknek”.
 • 11. Városunkban a betegápolás, a szegénygondozás már a középkortól nyomon követhető, hiszen már a XVI. században is működött ispotály Gyöngyösön. Közadakozásból 1838-ban jött létre a város közkórháza. Erre a célra báró Báró Orczy Józsefné gróf Pejáchevich Franciska engedte át az egykori posztógyár az ún. Fabrika (Dózsa György út 22.) épületét a városnak azzal a kikötéssel hogy ott homeopata gyógyítás folyjon. A kórházi ágyak száma előbb 12, majd 24 volt. Az intézmény első főorvosa Horner (Vezekényi) István. A kórház működtetésére létrehozott alapítványt a város kezelte. Továbbra is működött az ispotály, amelynek 1761-ben gróf Koháry István adományából új épületet emeltek. Működését szőlőbirtok, házés malomjövedelem, valamint magánszemélyek adományai és alapítványok fedezték. A városnak a XIX. század végén. XX. század elején több gyógyszertára is volt. Itt volt gyógyszerészinas Richter Gedeon, a későbbi Richter Gyógyszergyár megalapítója.
 • 12. A városi kórház ünnepélyes felszentelésére 1838. szeptember 16-án került sor. GYÖNGYÖSI ALAPÍTVÁNYI KÖZKÓRHÁZ A kórház orvosai az 1900-as évek elején A kórház épülete 1890-ben
 • 13. Homeopátiás gyógyítás a gyöngyösi kórházban A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító képességét serkentik. Hazánkban az 1820-as évektől indult hódító útjára ez a gyógymód; Gyöngyösön Horner (Vezekényi) István alkalmazta az 1838-ban általa alapított közkórházban. Homeopata gyógyszeres doboz a múlt századból.
 • 14. Az 1848-49-es forradalom főorvosa Bugát Pál (1793 1865) volt. 1956-ban vette fel a kórház a város szülöttének, a „kórház” szó megalkotójának a nevét. A Bugát Pál kórház látványos fejlődésnek indult. 1963-ban intézeti gyógyszertárat alapítottak az elsők között országunkban, továbbá tizenhét munkahelyes rendelőintézetet hoztak létre.
 • 15. Bugát Pál (1759 - 1865) Gyöngyösi születésű orvos a magyar orvosi nyelv megteremtője Emlékét szülővárosában a róla elnevezett Bugát Pál Kórház, alma máterében emléktábla, városában tér, valamint a róla elnevezett Bugát Pál Természettudományi Országos Verseny őrzi. A gyöngyösi Mátra Múzeumban megtalálható számos eredeti oklevél, tárgyi emlék, Bugát művei, köztük a Természettudományi Szóhalmaz is.
 • 16. Az iskola számos - később országos hírűvé vált - szellemi kiválóságot nevelt. Közülük is kiemelkednek a reformkor és az 1848/49-es szabadságharc ismert személyiségei: Bugát Pál orvos, természettudós, nyelvújító, a Magyar Természettudományi Társulat megalapítója (1803 és 1807 között volt a gimnázium növendéke.)
 • 17.
 • 18. Az első magyar gyógyászati folyóiratot Orvosi Tár címmel szerkesztette 18311837 között Toldy Ferenccel, 1837-1848 között Toldy helyett Flór Ferenccel.
 • 19.
 • 20. A történeti kiállítás második terme a 19. század polihisztorának, Bugát Pálnak állít emléket, aki 1793-ban született Gyöngyösön. Bugát Pál nem csak orvos volt, de nyelvújítással is foglalkozott. 1843-ban megalkotta legjelentősebb műszógyűjteményét, a Természettudományi Szóhalmazt, s ő volt, aki 1841-ben létrehozta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot. 1848-49-ben az ország főorvosává nevezték ki. Itt láthatóak a nagy tudós szobájának bútorai, a feleségét ábrázoló festmények, oklevelei valamint természetrajzi gyűjteményének néhány darabja kapott helyet.
 • 21. A városnak a XIX. század végén. XX. század elején több gyógyszertára is volt. Itt volt gyógyszerészinas Richter Gedeon, a későbbi Richter Gyógyszergyár megalapítója.
 • 22. A Richter patika városunk legnagyobb és legrégibb patikája. 1972. július 1-jén nyílt meg a Richter Gyógyszertár Richter Gedeon gyógyszertár Az eltelt évek az új kórházra való várakozás jegyében teltek el. Az alapkőletétel 1986. június 12-én történt meg Az új épület ünnepélyes átadása 1994. augusztus 19-én történt meg. 1995 év tavaszán megkezdődött az osztályok beköltözése.
 • 23.
 • 24. Jövőbeli új kórházi szárny terve.