SlideShare a Scribd company logo
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
i
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
BÁO CÁO THỰC TẬP
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THÁI BÌNH (TBS GROUP)
SVTH : TRẦN QUANG TRUNG
MSSV : 14124175
Khoá : 2014
Ngành : QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
GVHD: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG
(dòng 25) Tp. Hồ Chí Minh, tháng --- năm 2017 (chữ thường, cỡ 13)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
ii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
BÁO CÁO THỰC TẬP
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THÁI BÌNH (TBS GROUP)
SVTH : TRẦN QUANG TRUNG
MSSV : 14124175
Khoá : 2014
Ngành : QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
GVHD: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG
(dòng 25) Tp. Hồ Chí Minh, tháng --- năm 2017 (chữ thường, cỡ 13)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
iii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Mục lục
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TBS
GROUP...............................................................................................18
1.1. Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes ................................................18
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình ...................18
1.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.......................................18
1.1.3 Văn hóa công ty....................................................................................19
1.1.4 Lĩnh vực hoạt động...............................................................................20
1.1.5 Tầm nhìn và sứ mệnh ...........................................................................25
1.1.5.1 Tầm nhìn:............................................................................................25
1.1.5.2 Sứ mệnh: .............................................................................................25
1.1.6 Sơ đồ tổ chức........................................................................................26
1.1.7 Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai ..26
CHƯƠNG 2: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI TBS..............28
2.1 Nhiệm vụ được giao ................................................................................28
2.2 Phản ánh nhiệm vụ được giao so với thực tế ..........................................29
2.3 Kết quả quá trình .....................................................................................29
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
iv
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.4 Tiến độ dự kiến....................................................................................29
CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................31
3.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu .............................................................31
3.1.1 Lý do thực hiện đề tài...........................................................................31
3.1.2 Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................31
3.1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu........................................................31
3.2 Lập đề cương nghiên cứu........................................................................32
3.2.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp ..................32
3.2.1.1 Khái niệm của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.......................32
Tuyển mộ.............................................................................................32
Tuyển chọn ..........................................................................................33
3.2.1.3 Quy trình tuyển mộ .............................................................................34
3.2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng........................................................38
3.2.2 Phương pháp.........................................................................................38
3.2.3 Bố cục đề tài.........................................................................................39
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TBS
GROUP...............................................................................................40
4.1 Xác định loại dữ liệu cần thu thập...........................................................40
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
v
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
4.2 Thực trạng quá trình tuyển dụng tại TBS Group.....................................41
4.2.1 Đặc điểm lao động của TBS Group .......................................................41
4.2.1.1 Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng................................41
4.2.1.2 Cơ cấu lao động của TBS Group ........................................................42
4.2.1.3 Kết quả tuyển dụng lao động của nhà máy số 1 trong ba năm (2014 –
2016) ...............................................................................................................43
4.2.2 Quy trình tuyển dụng và công tác tuyển dụng của TBS Group ...........44
4.2.2.1 Quy trình tuyển dụng của TBS Group................................................44
4.2.2.2 Đánh giá quy trình tuyển dụng............................................................49
4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại
TBS Group ....................................................................................................49
4.2.3.1 Các yếu tố bên trong tổ chức ..............................................................49
4.2.3.2 Các yếu tố bên ngoài tổ chức..............................................................50
4.2.3.3 Đánh giá ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng........................51
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI TBS GROUP............................................................52
5.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI............. Error!
Bookmark not defined.
5.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠICÔNG TY...................................Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ...................................................Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................Error! Bookmark not defined.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
vi
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ
BẢNG
Bảng 2.1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2017
Bảng 2.4: Tiến độ dự kiến bài báo cáo
Bảng 4.2.1.2a: Bảng thống kê tình hình lao động của công ty
Bảng 4.2.1.2b: Bảng thống kê tỷ lệ giới tính
Bảng 4.2.1.3a Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm(2014 -
2016)
HÌNH
Hình 1.1.6: Sơ đồ tổ chức công ty
Hình 3.2.1.3: Quy trình tuyển dụng
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 4.2.1.3b Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm (2014 -
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
vii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4, năm 2018
LỜI CẢM ƠN
Kính gửi các thầy cô trong Khoa Đào tạo Chất lượng cao; thưa cô Lan Anh –
trưởng Ngành Quản lý Công nghiệp Khoa Đào tạo Chất lượng cao – người giúp đỡ
tôi trong quá trình tìm công ty thực tập; thưa chị Lê Thị Phương Dung - Trưởng phòng
Đào tạo Nhân sự công ty Cổ phần và Đầu tư Thái Bình Group; thưa anh Trương Văn
Nam - người giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập cũng như làm bài báo cáo tốt nghiệp
này; cô Lê Trường Diễm Trang – người giáo viên luôn tận tâm hướng dẫn tôi thực
hiện đề tài báo cáo này.
Lời đầu tiên cho tôi xin phép cảm ơn cô Trang – người giúp đỡ tôi rất nhiệt tình
trong quá trình học tập tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Cảm ơn cô
đã luôn tận tình giúp đỡ tôi hoàn thiện đề tài này.
Tiếp theo tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh Nam cũng như các anh
chị tại phòng Nhân sự công ty Cố phần và Đầu tư Thái Bình Shoes ( TBS Group ).
Cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ trong quá trình thực tập của tôi tại quý công ty trong
khoảng thời gian hai tháng rưỡi vừa qua.
Khi hoàn thành xong báo cáo thực tập này cũng là lúc tôi bước vào giai đoạn
cuối cuộc đời sinh viên của mình tại mái trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ
Chí Minh. Tôi đã luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý thầy cô trường mình
trong suốt quá trình 4 năm đại học này. Xin cho tôi được gửi lời biết ơn sâu sắc của
mình đến tập thể thầy cô trong khoa Kinh tế - Đào tạo Chất lượng cao.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Trần Quang Trung
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
viii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*******
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Họ và tên Sinh viên: Trần Quang Trung MSSV: 14124175
Ngành: Quản Lý Công Nghiệp
Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Lê Trường Diễm Trang
NHẬN XÉT
1. Về thái độ sinh viên:
2. Về hình thức bài báo cáo thực tập
3. Về nội dung báo cáo thực tập
4. Điểm:……………….(Bằng chữ: )
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…
Giáo viên hướng dẫn
(Ký & ghi rõ họ tên)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
18
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TBS GROUP
1.1. Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
Tên viết tắt : TBS Group
Tên tên anh: Thai Binh shoes
Tên giao dịch nước ngoài: Thái Bình joint stock company
Trụ sở chính: 5A, đường Xuyên Á, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và phân phối các sản phẩm da dày,túi sách cao cấp,logictis,thương mại dịch vụ và
đầu tư bất động sản
Điện thoại: (848) 37241241
Fax: (84 8) 38 960 223
Website: tbsgroup.vn
Vốn đầu tư : 58 triệu USD
Đại diện pháp luật : Chủ tịch hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đức Thuấn
1.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.
TBS được thành lập từ năm 1989, bởi người đồng sang lập là Thuấn, Bình, Sơn. cùng nhau bắt tay lập nghiệp với khát vọng
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
19
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
làm giàu trên quê hương. Trong quá trình phát triển TBS đã trải qua rất nhiều thăng trầm với những cột mốc đánh dấu sự trưởng
thành của công ty trong từng giai đoạn, từng bước vững chắc đưa các ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá
trị toàn cầu. Năm 1992 dự án xây dựng “Nhà máy số 1” của TBS được phê duyệt và cấp phép hoạt động. Năm 1993 công ty chính
thức ký kết thành công hợp đồng gia công đầu tiên 6 triệu đôi giày nữ. Năm 1995 nhà máy số 2 được xây dựng, với nhiêm vụ chuyên
sản xuất giày thể thao. Năm 1997 TBS chính thức sản xuất dày thể thao với khách hàng đầu tiên là Decathlon. Năm 1996 kí hợp
đồng với nhiều đối tác quốc tế là các thương hiệu giày uy tín trên thế giới. Năm 2002 TBS mở nhà máy đế đầu tiên, cung cấp các
loại đế cho các nhà máy sản xuất dày và trong năm đó TBS cũng cán mốc năm triệu đôi giày. Skechers trở thành khách hàng của
TBS vào năm 2005 và cũng trong năm đó TBS được tiếp nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Nhận thấy tiềm năng phát triển của
mình TBS không ngừng sản xuất và đến năm 2007 thì TBS đã cán mốc mười triệu đôi dày, đó là một sự thành công lớn của TBS.TBS
tiếp tục sự phát triển của mình sang một lĩnh vực khác đó logictis và đã mở khu công nghiệp Sông Đà , thành lập TBS logictis vào
năm 2008 Đến năm 2009 TBS được trao tặng bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May & Da Giày Việt Nam do Bộ Công
thương trao tặng (bằng khen Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành Da Giày Việt Nam năm 2009). TBS tiếp tục mở hoạt
động kinh doanh của mình khi đầu tư vào nhà máy Hunex- Đà Nẵng.TBS không chỉ nhận thấy tiền năng phát triển của ngành da giày
mà còn nhận thấy sự phát triển của ngành túi sách Việt Nam. Đến năm 2011 TBS gia nhập vào ngành công nghiệp túi sách và trở
thành đối tác quan trọng Coach, đưa tên tuổi của TBS trải rộng ra thế giới. Đến năm 2013 cán mốc sản lượng 16 triệu đôi giày. Năm
2014 vinh dự tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ và Huân Chương Lao Động Hạng I. Bắt đầu từ năm 2014 thì TBS có nhiều khách
hàng mới và quan trọng đó là Wolverine, năm 2015 thì mở một nhà máy sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương. Đồng thời năm 2015 TBS
cũng chào đón đối tác thứ hai về túi sách Vera Bradley, cùng lúc đó thì xây dựng nhà máy đế ở Hội An. Năm 2016 có thêm khách
hàng Victoria secret, và mở thêm một nhà máy sản xuất giày ở An Giang. Từ đó TBS phát triển bền vững cho đến nays
1.1.3 Văn hóa công ty
Mục tiêu của TBS là phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Trung thực trong sản xuất và làm việc. Xem người lao động là tài
sản của công ty và có chính sách đối đại lưu giữ thỏa đáng. Tất cả cán bộ viên chức ,công nhân làm việc ở TBS đồng nghĩa với học
tập và làm việc suốt đời.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
20
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
1.1.4 Lĩnh vực hoạt động.
BS đầu tư và phát triển 6 ngành trụ cột chính, bao gồm: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu
tư - Kinh doanh - Quản lí Bất động sản và Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Thương mại & Dịch vụ. Mỗi ngành đều đạt được
những thành tích, thành công đáng kể, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của TBS.
 Sản xuất công nghiệp da giày:
Thời gian Hơn 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực Sản xuất giày. TBS đã đạt được
nhiều thành tựu nhờ vào năng lực sản xuất quy mô lớn cùng chất
lượng sản phẩm đáng tin cậy.
Hiện nay, TBS được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong
ngành sản xuất da giày tại thị trường Việt Nam, hiện đang sở hữu hệ
thống nhiều nhà máy rộng khắp cả nước với năng lực sản xuất quy
mô lớn.
Sản phẩm Sản xuất, xuất khẩu giày quy mô lớn: Với chiến lược sản phẩm là tập
trung chuyên biệt dòng sản phẩm giày casual, water proof, work
shoes, injection và giày thể thao các loại.
Dịch vụ tư vấn: Đưa ra các giải pháp về nghiên cứu phát triển sản
phẩm, thị trường, phát triển ý tưởng thiết kế sáng tạo phù hợp với yêu
cầu của từng khách hàng.
Khách hàng Decathon, Skechers, Volverine
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
21
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tầm nhin, sứ
mệnh
Tầm nhìn: TBS luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất giày
với năng lực sản xuất quy mô lớn hàng đầu nền công nghiệp thời
trang thế giới.
Sứ mệnh: Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những
sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao; xây dựng mối quan
hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.
Quy mô Nhà máy nhiều nhà máy rộng khắp đất nước, sở hữu dây chuyền sản
xuất khép kín, chuyên nghiệp, công nghệ cao.
17.000 cán bộ,Công nhân viên với 3 trung tâm phát triển sản phẩm,
2 nhà máy sản xuất đế giày các loại , 33 dây chuyền sản xuất với năng
lực hiện tại 25 triệu đôi giày.
Lợi thế cạnh
tranh
Là doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp giày tại Việt Nam với
gần 25 năm kinh nghiệm .
Là công ty Việt Nam với tầm nhìn, năng lực tiêu chuẩn quốc tế.
Chiến lược kinh doanh luôn lấy lợi ích khách hàng làm ưu tiên hàng
đầu.
Mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng, đối tác đáng tin cậy.
 Sản xuất công nghiệp túi xách
Ngành túi xách TBS đang từng bước tạo nên danh tiếng không chỉ là thị trường trong nước mà còn mong muốn vươn ra thụ
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
22
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
trường thế giới.
Các sản phẩm chủ lực của TBS bao gồm: túi xách cao cấp cho nữ, túi xách nam, ví nam nữ, balo và túi du lịch.
- Năm 2011 TBS bắt đầu sự nghiệp sản xuất túi xách với thương hiệu Coach.
- Năm 2014 tiếp tục phát triển sản xuất thương hiệu Balo Decathlon.
- Năm 2015 mở rộng thương hiệu với Vera Bradley.
- Năm 2016 thì tbs hợp tác với Victoria Secret.
- Năm 2017 TBS hợp tác với Tommy Hilfiger.
Về cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp túi xách được đầu tư hiện đại với:
- Nhà máy: 4 nhà máy túi xách và một nhà máy ba lô
- Phân xưởng: 12 phân xưởng
- Chuyền: 137 chuyền may
- Nhân công: 11.500 nhân công
Ngoài ra khu vực sản xuất túi xách của TBS được phân quy mô lớn với 4 khu vực:
 Khu vực 1:
- Diện tích: 36,000m2, Bình Dương
- Năng suất: 6tr túi/năm (handbag)
- LĐ: 7000 CN
 Khu vực 2:
- Diện tích: 36,000m2, Bình Dương
- Năng suất: 4,2tr túi/năm (handbag)
- LĐ: 5000 CN
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
23
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
 Khu vực 3:
 Diện tích: 64,000m2, Bình Dương
 Năng suất: 12tr túi/năm (handbag)
 LĐ: 4000 CN
Dù thời gian lập chưa dài, nhưng ngành sản xuất túi xách của TBS đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ về tốc độ phát triển và tiếp
cận những thương hiệu lớn, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng. Hiện nay, TBS là đối tác đáng tin cậy của các nhãn hàng danh
tiếng trên thế giới như: Coach, Decathlon, Vera Bradley, Tony Burch, Titleist,...
Đầu tư & quản lý hạ tầng công nghiệp
Chuyên đầu tư, phát triển, quản lý và kinh doanh dịch vụ hạ tầng công nghiệp, các khu công nghiệp, các dự án bất động sản
công nghiệp và dân dụng. TBS mang đến dịch vụ xây dựng và hoản thiện các dự án:
- Nhà xưởng
- Cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp
- Sắp xếp máy móc thiết bị
- Dây chuyền công nghệ
Cảng và logistic
Năm 2008, TBS đã đệ trình lên UBND Tỉnh Bình Dương về sự cần thiết phải có một trung tâm kho vận để hỗ trợ cho ngành
sản xuất công nghiệp. Và đã được UBND Tỉnh BD cho phép đầu tư, quản lý moe65 trung tâm kho vận mang tên Logistics – ICD
Tân Vạn.
- Diện tích: 115 ha
- Diện tích lưu trữ: 220.00m2
- Diện tích nhà kho: 47.500m2
Dịch vụ du lịch và khách sạn
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
24
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Không chỉ tập trung vào các ngành sản xuất giày và túi xách mà thương mại và du lịch cũng là một trong những ngành mà TBS
quan tâm. TBS Group luôn cố gắng tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và mang đẳng cấp quốc tế. Điều này được chứng
minh khi khu biệt thự Montgomerie Links được bầu chọn là một trong những khu biệt thự hàng đầu Việt Nam. Khu biệt thự gồm:
- 66 Villa
- Hồ bơi riêng
- Không gian yên tĩnh kèm theo nhiều dịch vụ tiện ích như: nhà hàng, cafe, ẩm thực đa dạng, sân tập golf,...
Tháng 3/2016 TBS đã khởi động dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại quận 3, TP.HCM với trên 32,000 ms xây dựng sẽ cung
cấp nơi ở, nghỉ dưỡng với nhiều loại hình dịch vụ 5 sao quốc tế.
Thương mại và dịch vụ
Bằng uy tín, năng lực và sự thấu hiểu thị trường bán lẻ TBS Group đang từng bước khẳng định vai trò chuyên nghiệp trong lĩnh
vực phân phối sản phẩm giày và túi xách, trở thành thương hiệu bán lẻ thời trang uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
TBS tự hào trong 7 năm liện tiếp là nhà bán lẻ độc quyền thương hiệu ECCO với 16 cửa hàng trên toàn quốc, luôn duy trì
ECCO trở thành thương hiệu giày confort hàng đầu tại Việt Nam. Một biểu tượng thời trang khách là Colo Haan, một thương hiệu
đến từ Mỹ, đã chính thức được TBS Group đưa vào thị trường Việt Nam vào 2015 bằng việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại quận
7, đồng thời là cửa hàng lớn nhất châu Á của Colo Haan hiện nay.
CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017
DOANH THU 3,127,295 3,752,824 5,629,236
CHI PHÍ 2,881,931 3,452,799 5,179,198
LỢI NHUẬN 245,464 300,025 450,038
Bảng 2.1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015- 2017
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
25
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
(Nguồn: Phòng tài chính – Kế toán)
(Đơn vị: Triệu đồng)
Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu qua các năm có xu hướng tăng đều. Năm 2016 doanh thu tăng so với năm
2015 khoảng 12%. Từ 2017 tăng 15% so với 2016. Về lợi nguận mà công ty thu được cũng tăng qua các năm nhất là giai đoạn tự
2016 trở đi.
1.1.5 Tầm nhìn và sứ mệnh
1.1.5.1 Tầm nhìn:
Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm, cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của một đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa về
chiến lược của nhà lãnh đạo, phấn đấu đến năm 2025, TBS sẽ vươn mình phát triển lớn mạnh thành công ty đầu tư đa ngành uy tín tại
Việt Nam và trong khu vực, mang đẳng cấp quốc tế, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trên thế giới.
1.1.5.2 Sứ mệnh:
- Đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ góp phần giúp cho ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn
cầu.
- Luôn cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng phát triển lớn mạnh và chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội
và luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho khách hàng, đối tác và nhân viên
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
26
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
1.1.6 Sơ đồ tổ chức
Hình 1.1.6: Sơ đồ tổ chức của công ty
(Nguồn: Phòng nhân sự)
1.1.7 Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai
Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm, cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa về
chiến lượng của nhà lãnh đạo, phấn đấu đến năm 2025, TBS sẽ vươn mình phát triển lớn mạnh thành công ty đầu tư đa ngành uy tín
tại Việt Nam và trong khu vực, mang đảng cấp quốc tế, thể hiện tầm vóc trí tuể và nhiềm tự hào Việt Nam trên thế giới. Để thực hiện
được sứ mệnh này, trước mắt, từ nay đến 2020, tập đoàn định hướng trở thành doanh nghiệp nằm trong top 10 doanh nghiệp Châu Á
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
27
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
trong lĩnh vực công nghiệp thời trang có đầu tư ra nước ngoài, đồng thời tăng nguồn nhân lực lên 45.000 người; đầu tư phát triển
năng lực đội ngũ nhân sự, nâng tầm quản lý và tầm nhìn chiến lược; di chuyển sản xuất về khu vực có khả năng thu hút lao động bền
vững. Đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào 2021. Mặt khác, TBS Group sẽ tập trung đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ góp phần
cho ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Luôn cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng phát triển lớn
mạnh và chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội và luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho khách hàng,
đối tác và nhân viên.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
28
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 2: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI TBS
2.1 Nhiệm vụ được giao
Ở 2 tuần đầu tiên tôi đã tham gia học tập theo nội quy, văn hóa cũng như các khái niệm tại TBS:
 Được hướng dẫn về nhiệm vụ và chức năng của 2 ban nhân sự ( tuyển dụng và đào tạo)
 Tham quan 2 nhà máy (may và gò) cũng như được cung cấp các lý thuyết về ngành sản xuất giày.
 Được tham gia các buổi học kỹ năng mềm tại phòng họp cùng với các cán bộ công nhân viên ( Sản xuất theo LEAN, kỹ
năng truyền đạt,…)
Ở khoảng thời gian tiếp theo tôi đã tham gia làm việc tại 2 phòng ban đào tạo và tuyển dụng
 Tại ban tuyển dụng:
 Vào sáng sớm từ thứ 2 – thứ 6 lúc 7h30 – 9h30 thực hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên.
 Sau đó thực hiện quá trình lọc hồ sơ và ghi lại thông tin của các ứng viên
 Đồng thời liên lạc với chủ nhân của những tập hồ sơ đạt yêu cầu để hẹn lịch phỏng vấn
 Đưa những ứng viên đạt yêu cầu đến nơi khám sức khỏe.
 Tại ban đào tạo:
 Sắp xếp các buổi họp của công ty & các buổi học kỹ năng mềm
 Thực hiện đặt phòng họp
 Liên hệ các thư kí và lao công việc sắp xếp bàn ghế, hoa quả,...tại phòng họp.
 Liên với giáo viên giảng dạy các kĩ năng mềm.
 Design các băng rôn quảng cáo cho lớp học .
 Sắp xếp các dụng cụ cần thiết cho buổi họp, học ( máy chiếu, máy ảnh, laptop, nhạc – phim cho giữa giờ )
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
29
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.2 Phản ánh nhiệm vụ được giao so với thực tế
 Được làm việc đúng theo chuyên ngành nhân sự mà tôi đã chọn ban đầu
 Được hướng dẫn và giao những nhiệm vụ như một nhân viên chính thức.
 Chính sách làm việc hiệu quả, không bị ảnh hưởng về vấn đề thời gian, sức lực.
 Các nhiệm vụ mà tôi được giao và hoàn thành chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân vào khoảng thời gian sau.
2.3 Kết quả quá trình
Qua quãng thời gian thực tập tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm làm việc ở môi trường doanh
nghiệp đa ngành lớn là TBS.
Ngoài việc được áp dụng các kiến thức về ngành nhân sự vào thực tế, tôi còn được chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của các
anh chị đã làm lâu năm trong ngành
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với những con người chuyên nghiệp, quy củ là một hành trang tốt trước
khi ra khỏi trường và đi làm.
Được các anh chị giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thực hiện bài báo cáo thực tập
Tóm lại “thực tập” chỉ là trên danh nghĩa còn thực tế là tôi đã được hướng dẫn và làm việc như một nhân viên chính thức tại
ban nhân sự.
2.4 Tiến độ dự kiến
Công việc
Tuần
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
30
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Chương 1 Giới thiệu khái quát về – công ty cổ phần
đầu tư thái bình
Chương 2 Quá trình thực tập
Chương 3 Đặt vấn đề
1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu:
2 Lập đề cương nghiên cứu:
Chương 4 Thu thập dữ liệu
Chương 5 Nhận xét
Bảng 2. 4: Tiến độ dự kiến bài báo cáo
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
31
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ
3.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu
3.1.1 Lý do thực hiện đề tài
Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ
thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực.
Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính,
quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán… nhưng rõ ràng quản trị nhân lực
đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng
phải biết quản trị nhân viên của mình.
Quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp vàkhó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn
đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức… Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ
thuật - nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến
cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị
giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp
hay gián tiếp đến công tác quản trị nhânlực.
Công ty Cổ Phần và Đầu Tư Thái Bình Shoes là công ty đa ngành uy tín tại
Việt Nam và khu vực, việc sử dụng các nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chiến
lược mục tiêu công ty đề ra là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên
môn. Bản thân nhận thấy để có thể làm tốt công việc hiện tại và phát triển trong
tương lai thì công tác quản trị nhân lực là một điều không thể thiếu, vì thế tôi đã
chọn đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH SHOES”.
3.1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực
và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại
TBS Group. Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng tại TBS Group.
Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá
và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại TBS
3.1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại TBS
Group.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
32
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Công tác tuyển dụng tại TBS Group.
Về thời gian: Từ ngày 11/3 đến 26/5/2018
3.2 Lập đề cương nghiên cứu
3.2.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp
3.2.1.1 Khái niệm của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
 Khái niệm
Tuyển dụng nhân lực là quá trình thu hút , đánh giá và lựa chọn ra những người
phù hợp để đưa ra vị trí , các công việc còn trống ( còn thiếu ) trong doanh nghiệp.
 Căn cứ điều chỉnh
Tuyển dụng nhân lực trước hết phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của từng
bộ phận trong doanh nghiệp và đặc điểm của từng công việc . Sau nữa cần nhạy bén với
tình hình thực tế của thị trường lao động , nghĩa là cần phải quan tâm tới động cơ và tâm
lý của người lao động . Đồng thời phải xem xét kỹ lưỡng luật lao động và các văn bản
hiện hành có liên quan đến vấn đề tuyển dụng nhân lực .
 Mục đích
Tuyển dụng lao động trong ngành dệt may là nhằm đào tạo và cung ứng kịp thời
số lao động đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu nhân lực của các bộ phận khác nhau của doanh
nghiệp . Do tính đặc thù của ngành nên vấn đề đặc ra cho công tác tuyển dụng lao động
là chọn được người lao động có tay nghề và trình độ kỹ thuật chuyên sâu về từng bộ
phận mà họ phải làm .
3.2.1.2 Các giai đoạn tuyển dụng
Tuyển dụng bao gồm hai giai đoạn
- Tuyển mộ
- Tuyển chọn
 Tuyển mộ
 Khái niệm
Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao
động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức . Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả
năng để thu hút số lượng và chất lượng lao động nhằm đạt được các mục tiêu của chính
mình.
 Tầm quan trọng của tuyển mộ
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
33
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn.
Trong thực tế sẽ có người lao động có trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì
họ không biết được các thông tin tuyển mộ, hoặc không có cơ hội nộp đơn xin việc. Chất
lượng của quá trình lựa chọn sẽ không đạt được như các yêu cầu mong muốn hay hiệu
quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển
chọn. Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ
chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng đến tuyển chọn , mà còn ảnh hưởng đến các chức
năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình công việc, thù lao lao
động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động...
 Tuyển chọn
Khái niệm
Quá trình tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng cử viên theo nhiều
khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc , để tìm được những người phù
hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá trình tuyển
mộ . Cơ sở của tuyển chọn là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo bản mô tả
công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc . Quá trình tuyển chọn phải
đáp ứng theo yêu cầu sau đây :
- Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn
nhân lực.
- Tuyển chọn được những người có chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới
năng suất lao động cao , hiệu suất công tác tốt.
- Tuyển được những người có kỷ luật , trung thực , gắn bó với công việc ,với tổ
chức
Tầm quan trọng của tuyển chọn
Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản trị nhân lực
đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất . Quyết định tuyển chọn
có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức , bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho
các tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức
trong tương lai . Tuyển chọn tốt cũng giúp cho tổ chức giảm được chi phí do tuyển chọn
lại , đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện công
việc . Để tuyển chọn đạt kết quả cao thì cần phải có các bước tuyển chọn phù hợp , các
phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá thông tin một cách khoa học.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
34
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
3.2.1.3 Quy trình tuyển mộ
Hình 3.2.1.3: Quy trình tuyển mộ
(Nguồn: Phòng tuyển dụng)
Trong mỗi giai đoạn nhà quản trị phải thường xuyên kiểm soát xem các kế
hoạch vàchương trình có phù hợp với mục tiêu đề ra hay không. Cần phải tiến hành
đánh giá các kế hoạch rút ra kinh nghiệm.
HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC
CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ
TUYỂN MỘ NHÂN LỰC
PHƯƠNG PHÁP BÊN TRONG
NGUỒN BÊN TRONG NGUỒN BÊN NGOÀI
PHƯƠNG PHÁP BÊN NGOÀI
TẬP HỢP CÁC ỨNG VIÊN
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
35
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
3.2.1.4 Quy trình tuyển chọn
Quy trình tuyển chọn gồm các bước như sau:
(1) Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ
Đây là bước đầu tiên trong quá trình tuyển chọn, là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa các
nhà tuyển chọn với các ứng viên. Bước này nhằm xác lập mối quan hệ giữa người xin
việc và người sử dụng lao động, đồng thời bước này cũng xác định được những cá nhân
có những tố chất và khả năng phù hợp với công việc.
(2) Sàng lọc qua đơn xin việc
Trong các tổ chức , các ứng viên muốn có việc làm đều phải nộp đơn xin việc .
Đơn xin việc là nội dung quan trọng của quá trình tuyển chọn.
Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế theo mẫu , người xin việc có trách
nhiệm điền vào đơn xin việc theo yêu cầu mà các nhà sử dụng lao động đề ra . Các mẫu
đơn xin việc được thiết kế một cách khoa học và hợp lý có thể được coi là một công cụ
quan trọng để tuyển chọn một cách chính xác người xin việc vì đơn xin việc giúp cho ta
các thông tin đáng tin cậy về hành vi hoạt động trong quá khứ cũng như các kỹ năng ,
kinh nghiệm và kiến thức hiện tại , các đặc điểm về tâm lý cá nhân , các kỳ vọng , ước
muốn và khả năng đặc biệt khác . Đơn xin việc là cơ sở cho các phương pháp tuyển chọn
khác như phỏng vấn , đơn xin việc cung cấp tên , nơi đã làm việc , các hồ sơ nhân sự
khác . Khi thiết kế các mẫu đơn xin việc ta cần cân nhắc kỹ lưỡng các thông tin cần phải
có , nội dung các thông tin cần thu thập phải đảm bảo được tính toàn diện , tính chính
xác và làm sao cho người xin việc trả lời được đúng các yêu cầu đề ra.
(3) Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn
Thông thường doanh nghiệp nên chia trắc nghiệm nhân sự ra các loại sau:
- Trắc nghiệm thành tích: Trắc nghiệm về thành tích là đánh giá xem các cá nhân
nắm vững nghề nghiệp, hiểu biết nghề đến mức nào, thành tích của họ đạt cao hay thấp
như thời gian hoàn thành công việc, điểm bài thi, bài kiểm tra.
- Trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng: Trắc nghiệm năng khiếu và khả năng
được dùng chủ yếu để chỉ ra xem cá nhân nào đã học tốt trong đào tạo, sẽ thực hiện tốt
công việc trong tương lai, tiếp thu tốt các kiến thức mới.
- Trắc nghiệm về tính cách và sở thích: Đây là loại trắc nghiệm nhằm phát hiện ra
các đặc điểm tâm lý cá nhân người lao động như các loại khí chất, những ước mơ, nguyện
vọng của các ứng viên, những ước muốn, đề nghị.
- Trắc nghiệm về tính trung thực: Tính trung thực là rất cần thiết cho việc sử dụng
lao động và trong tất cả các công việc của công tác nhân sự. Những trắc nghiệm này
thường gồm những câu hỏi đề cập đến nhiều khía cạnh như việc chấp hành kỷ luật lao
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
36
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
động khi không có sự giám sát của các nhà quản trị, thái độ của cá nhân đối với vấn đề
ăn cắp tiền bạc, sự không thật thà trong công việc...Tất cả các trắc nghiệm này giúp ta
dự đoán được các hành vi không trung thực trong tương lai củ người dự tuyển.
- Trắc nghiệm y học: Trong một số trường hợp đặc biệt để đánh giá các phẩm chất
sinh lý của các ứng viên chúng ta có thể dùng các trắc nghiệm y học để phát hiện các
bệnh xã hội như HIV… Hiện nay các trắc nghiệm này thường sử dụng phân tích các mẫu
nước tiểu, phân tích các mẫu máu…
(4) Phỏng vấn tuyển chọn
Phỏng vấn tuyển chọn là quá trình giao tiếp bằng lời (thông qua các câu hỏi và câu
trả lời) giữa những người tuyển chọn và người xin việc, đây là một trong những phương
pháp thu thập thông tin cho việc ra quyết định tuyển chọn. Phương pháp phỏng vấn trong
tuyển chọn giúp chúng ta khắc phục được những nhược điểm mà quá trình nghiên cứu
đơn xin việc không nắm được, hoặc các loại văn bằng chứng chỉ không nêu hết được.
Hiện nay người ta thường áp dụng nhiều loại phỏng vấn để thu thập thông tin của
các ứng viên khi nộp đơn xin việc.
- Phỏng vấn theo mẫu: Phỏng vấn theo mẫu là hình thức phỏng vấn mà các câu hỏi
được thiết kế sẵn từ trước theo yêu cầu của công việc, phỏng vấn theo mẫu là hình thức
các câu hỏi đều được chuẩn bị kỹ để người đi phỏng vấn hỏi và các câu trả lời của người
xin việc. Quá trình phỏng vấn được thực hiện bằng cách người phỏng vấn đọc to các câu
hỏi và câu trả lời để người xin việc lựa chọn và xác định câu trả lời đúng nhất của mình.
- Phỏng vấn theo tình huống: Phỏng vấn theo tình huống là quá trình người hỏi yêu
cầu các ứng viên phải trả lởi về ứng xử hay cách thực hiện, xử lý các công việc theo các
tình huống giả định hoặc các tình huống có thật trong thực tế, mà những người phỏng
vấn đặt ra.
- Phỏng vấn theo mục tiêu: Phỏng vấn theo loại này là cuộc phỏng vấn dựa vào
công việc cụ thể mà yêu cầu các ứng viên phải trả lời theo những mục tiêu xác định từ
trước. Các câu hỏi cũng dựa vào sự phân tích công việc một cách kỹ lưỡng để xác định
các mục tiêu cho các vị trí việc làm. Phương pháp phỏng vấn theo mục tiêu là phương
pháp cho ta độ tin cậy cao và đúng đắn nhất.
- Phỏng vấn không có hướng dẫn là cuộc phỏng vấn mà người đi phỏng vấn không
chuẩn bị trước nội dung các câu hỏi, mà để cho các ứng viên trao đổi một cách thoải mái
xung quanh công việc, người hỏi chỉ có định hướng cho cuộc thảo luận.
- Phỏng vấn căng thẳng: Phỏng vấn căng thẳng là hình thức phỏng vấn mà trong
đó người phỏng vấn đưa ra các câu hỏi có tính chất nặng nề, mang nhiều nét của sự cật
vấn, hoặc cường độ hỏi dồn dập, cách phỏng vấn này mong tìm kiếm ở các ứng viên
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
37
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
lòng vị tha, sự ứng xử công việc trong thời gian eo hẹp. Nó giúp doanh nghiệp tìm ra
được những người để bố trí vào những việc làm căng thẳng như công việc bán hàng vào
các dịp lễ tết, thanh quyết toán cuối quý hay cuối năm.
- Phỏng vấn theo nhóm: Phỏng vấn theo nhóm là hình thức phỏng vấn mà một
người hỏi cùng lúc đối với nhiều người. Loại phỏng vấn này giúp doanh nghiệp có thể
thu thập được nhiều thông tin hay tránh được các thông tin trùng lặp mà các ứng viên
đều có, mà không cần hỏi riêng từng người một.
- Phỏng vấn hội đồng: Phỏng vấn hội đồng là hình thức phỏng vấn của nhiều người
đối với một ứng viên. Loại phỏng vấn này thích hợp trong trường hợp bố trí các ứng viên
vào vị trí quan trọng mà cần phải có sự tán đồng của nhiều người. Nó tránh được tính
chủ quan khi chỉ có một người phỏng vấn và nó tạo ra tính linh hoạt và khả năng phản
ứng đồng thời của các ứng viên.
(5) Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên
Để đảm bảo cho các ứng viên có sức làm việc lâu dài trong các tổ chức và tránh
những đòi hỏi không chính đáng của người được tuyển về đảm bảo sức khoẻ thì bước
quan trọng tiếp theo là phải tiến hành khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng
viên.
(6) Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp
Để đảm bảo sự thống nhất từ hội đồng tuyển chọn cho đến người phụ trách trực
tiếp và sử dụng lao động thì cần phải có sự phỏng vấn trực tiếp của người phụ trách để
đánh giá một cách cụ thể hơn các ứng viên, đây là một bước nhằm xác định vai trò quan
trọng của các cấp cơ sở. Nó giúp ta khắc phục được sự không đồng nhất giữa bộ phận
tuyển chọn và nơi sử dụng lao động.
(7) Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn
Để xác định độ tin cậy của các thông tin thu được qua các bước tuyển chọn ta phải
thực hiện bước thẩm tra lại xem mức độ chính xác của các thông tin. Có nhiều cách để
thẩm tra các thông tin như trao đổi với các tổ chức cũ mà người lao động đã làm việc, đã
khai trong đơn xin việc, hoặc là nơi đã cấp các văn bằng chứng chỉ… Các thông tin thẩm
tra lại là những căn cứ chính xác để các nhà tuyển dụng ra quyết định cuối cùng.
(8) Tham quan công việc
Những người xin việc luôn có kỳ vọng về sự thỏa mãn công việc. Nếu doanh nghiệp
làm cho người lao động thất vọng bởi họ không có đầy đủ các thông tin về công việc thì
sẽ gây rất nhiều bất lợi cho người mới đến nhận công việc. Do đó để tạo điều kiện cho
những người xin việc đưa ra những quyết định cuối cùng về việc làm thì tổ chức có thể
cho những ứng viên tham quan hoặc nghe giải thích đầy đủ về các công việc mà sau khi
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
38
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
được tuyển dụng họ sẽ phải làm. Điều này giúp cho người lao động biết được một cách
khá chi tiết về công việc như: mức độ phức tạp của công việc, tình hình thu nhập, sự thoả
mãn đối với công việc...Các điều kiện làm việc khác...Qua đó người tham gia dự tuyển
sẽ nắm được những gì họ phải thực hiện trong tương lai để khỏi phải ngỡ ngàng khi gặp
những điều không phù hợp với suy nghĩ của họ.
(9) Ra quyết định tuyển chọn (tuyển dụng)
Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên đây và các thông tin tuyển dụng đã đảm
bảo theo đúng yêu cầu tuyển chọn đề ra thì hội đồng tuyển chọn sẽ ra quyết định tuyển
dụng đối với người xin việc. Cơ sở của việc ra quyết định này là dựa vào phương pháp
đánh giá chủ quan theo thủ tục loại trừ dần và theo kết quả đánh giá của phỏng vấn và
trắc nghiệm
3.2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng
Đó chính là số lượng và chất lượng của lao động tuyển dụng đặt ra so với yêu cầu
tuyển dụng . Sau một thời gian lao động thực tế thì đánh giá chuyên sâu
Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển theo xu
hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì đòi hỏi mỗi cá nhân phải có những nhận thức
sâu sắc , đầy đủ về những giá trị to lớn và ý nghĩa quy định nhân tố con người là chủ thể
của sáng tạo . Sinh thời , chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc đào tạo và giáo dục
con người phát triển và tự hoàn thiện mình . Nhận thức rõ tầm quan trọng này , những
năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có những kế hoạch chú trọng đầu tư và phát triển
nguồn nhân lực và được coi là đòn bẩy để phát triển kinh tế hiện đại hóa xã hội và đẩy
mạnh sự phát triển của nền kinh tế đất nước .
Đảng và Nhà nước ta đã tạo cơ hội cho nhân dân ta có cơ hội phát huy hết khả năng
sáng tạo và cùng chung tay góp sức phục vụ cho sự phát triển của đất nước hiện tại cũng
như về lâu dài.
Thực hiện đường lối mới của Đảng về cơ chế quản lý , chế độ hạch toán kinh doanh
, đổi mới công nghệ , nhất là đầu tư nâng cao nguồn nhân lực , kỹ thuật chuyên môn ,
sắp xếp bố trí công việc một cách hợp lý cho từng người . Làm được điều này , doanh
nghiệp sẽ phát huy hết thế mạnh và khả năng của từng cá nhân làm cho doanh nghiệp
ngày càng phát triển hơn nữa , mở rộng quy mô . Từ đó đóng góp thêm vào công cuộc
xây dựng và phát triển chung của đất nước .
3.2.2 Phương pháp
Thu thâp dữ liệu thông qua quá trình thực tập tìm hiểu ở công ty dưới sự giúp đỡ
của người hướng dẫn và thu thập thông tin từ các trang website chính thống của công ty.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
39
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Thu thấp thông tin qua quá trình trực tiếp tuyển dụng và phỏng vấn.
Thu thập thông tin qua qúa trình quan sát thực tế và kết quả qua từng đợt tuyển
dụng.
Thu thập và xin dữ liệu tại phòng ban tuyển dụng để phân tích và đánh giá các
phương thức tuyển dụng.
Sử dụng các biểu đồ như biểu đồ xương cá ,pareto để tìm ra nguyên nhân chính dẫn
đến số lượng nhân sự tại các phòng ban.
Phỏng vấn các anh chị nhân viên ban tuyển dụng để biết thêm về những lý do gây
nên thiếu hụt hay quá tải nhân sự để tìm giải pháp.
3.2.3 Bố cục đề tài
Đề tài có kết cấu gồm 5 chương:
Chương I: Giới thiệu khái quá về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes
Chương II: Tóm tắt quá trình thực tập
Chương III: Đặt vấn đề
Chương IV: Thu thập dữ liệu
Chương V: Nhận xét
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
40
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TBS
GROUP
4.1 Xác định loại dữ liệu cần thu thập
Nội dung Phương pháp và nguồn dữ liệu
Tổng quan về công ty: quá trình hình thành
và phát triển, các lĩnh vực hoạt động, cơ
cấu tổ chức, kết quả hoạt động kinh doanh.
Thu thập thông tin từ báo chí, Internet.
Phân tích các số liệu thứ cấp từ các báo cáo
thường niên của các phòng ban trong Nhà
máy.
Tìm hiểu công tác tuyển dụng và quản trị
nguồn nhân lực tại Nhà máy 1
Quan sát thực tế
Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân
sự tại nhà máy.
Thu thập các số liệu thứ cấp về công việc
lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ các bộ
phận.
Phát hiện các ưu, nhược điểm còn tồn tại
trong quá trình tuyển dụng cũng như công
Phân tích, so sánh các số liệu, chỉ số liên
quan đến người lao động từ đó đánh giá
được công tác quản trị nguồn nhân lực.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
41
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
tác quản trị, duy trì nguồn nhân lực trong
nhà máy.
Nhận xét hiệu quả tuyển dụng thông qua
sai lệch giữa kế hoạch tuyển dụng và thực
tế tuyển dụng
Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại
nhà máy.
Quan sát, phân tích và tham khảo ý kiến
của cán bộ hướng dẫn nhằm tìm ra các sai
phạm.
Áp dụng lý thuyết được học trên giảng
đường làm cơ sở để đưa ra giải pháp.
4.2 Thực trạng quá trình tuyển dụng tại TBS Group
4.2.1 Đặc điểm lao động của TBS Group
4.2.1.1 Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
Trong những năm qua tổng công ty TBS đã áp dụng 2 nguồn tuyển dụng chính đó là:
nguồn bên trong và nguồn bên ngoài công ty. Dưới đây là kết quả tuyển dụng công ty
phân theo nguồn
Năm Tổng số lao động Nguồn nội bộ Nguồn bên ngoài
2015 40 13
(người)
32.5% 27 (người) 67.5%
2016 64 15
(người)
23.4% 51 (người) 76.56%
2017 101 18
(người)
17.82% 38 (người) 82.18%
Bảng 2.2.2: Bảng số liệu tuyển dụng từ các nguồn
(Nguồn: Phòng tuyển dụng)
 Nguồn tuyển dụng bên ngoài
Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn tuyển dụng bên ngoài lớn rất nhiều so với
nguồn nội bộ: năm 2017 nguồn bên ngoài chiếm 82,18 % so với nguồn nội bộ. Điều này
cho thấy tổng công ty rất quan tâm đến nguồn tuyển dụng bên ngoài. Mặt khác tại sao
năm 2017 lại tuyển dụng lao động nhiều hơn so với các năm còn lại vì trong năm 2017
công ty đã xây dựng thêm nhà máy Thoại Sơn tại khu vực An Giang nên cần số lượng
lớn lao động nhằm đưa vào đào tạo. Công ty đã sử dụng phương pháp chiêu mộ như sau:
- Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các website cụ thể là trang Careerbuilder.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
42
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
- Vào tháng 7/2017 công ty đã trực tiếp tuyển dụng tại khu vực An Giang.
- Công ty tham gia vào các hội chợ việc làm tại một số trường đại học.
- Thông báo tuyển dụng tại các phòng ban trong công ty.
 Nguồn tuyển dụng nội bộ
Qua bảng số liệu ta thấy được công ty cũng khá quan tâm đến nguồn tuyển dụng này.
Công ty luôn ưu tiên nguồn nội bộ cho các vị trí cấp cao. Cụ thể vào năm 2017 nguồn
nội bộ chiếm 17,82 % so với nguồn bên ngoài. Với nguồn bên ngoài thì TBS Group đã
áp dụng phương pháp sau:
- Bộ phận tuyển dụng gửi thông báo cho toàn thể nhân viên trong công ty đầy đủ
thông tin về vị trí tuyển dụng.
- Giới thiệu cán bộ công chức trong công ty. Dựa vào mối quan hệ với các đồng
nghiệp trong công ty với các ứng viên khác, nhà tuyển dụng sẽ tìm được ứng viên phù
hợp. Với sự hiểu biết rõ về công ty cũng như các chức vụ thì việc tìm ra người phù hợp
với vị trí ứng tuyển sẽ dễ dàng hơn. Đây là một trong những phương pháp mà công ty
rất quan tâm vì qua đó mà công ty sẽ tìm được những nhân tài giúp ích cho công ty trong
tương lai.
4.2.1.2 Cơ cấu lao động của TBS Group
Tính đến cuối 2017 thì tình hình lao động hiện tai của công ty được thống kê như
sau:
a) Cơ cấu lao động theo trình độ
Trình độ Số người Tỷ lệ %
Đại học 1,501 3,8%
Cao đẳng 2,213 5,6%
Cấp 3 13,308 33,5%
Cấp 2 22,711 57,2%
Bảng 4.2.1.2a: Bảng thống kê tình hình lao động của công ty
(Nguồn: Phòng thống kê)
Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy trình độ lao động phần lớn tập trung nhiều ở
trình độ dưới phổ thông vì phần lớn côn ty chuyên về sản xuất da dày nên số lượng lao
động không cần bằng cấp là cao. Ở trình độ lao động Đại Học và Cao đẳng tập trung chủ
yếu ở khối nhân viên văn phòng. Tuy nhiên qua đây ta thấy rằng trình độ lao động khối
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
43
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
nhân viên từ Đại học trở lên còn khá thấp.
b) Cơ cấu lao động theo giới tính
Giới tính Tỷ lệ
Nữ 59,5%
Nam 49,5%
Bảng 4.2.1.2b: Bảng thống kê tỷ lệ giới tính
(Nguồn: Phòng thống kê)
Nhận xét: Qua sơ đồ trên ta thấy tỉ lệ giới tính nữ và năm có sợ chênh lệch rõ rệt,
số lao động nam chỉ chiếm 40% trong khi đó nữ chiếm tới 60%. Vì phần lớn ngành sản
xuất của công ty là dày da, túi xách đòi hỏi những công việc tỉ mỉ nên số lượng nữ sẽ
nhiều hơn nam.
4.2.1.3 Kết quả tuyển dụng lao động của nhà máy số 1 trong ba năm (2014 – 2016)
Bảng 4.2.1.3a Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm(2014 -2016)
(Nguồn Phòng Quản Lý Nhân Sự- NM1)
Đơn vị : Người
Các chỉ tiêu Năm So sánh tỉ lệ
chênh lệch
So sánh tỉ lệ
chênh lệch
2014 2015 4/2016 2015/2014 (4/2016)/2015
Dự Tuyển 1600 1300 2000 -300 700
Tuyển 1345 820 1298 -525 478
Nghỉ 245 480 466 235 -14
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
44
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Biểu
đồ
4.2.1.3b Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm (2014 -2016 )
 Nhận xét
Nhìn chung , số người lao độngmới tuyển trong ba năm gần nhất 2014 – (4/2016)
rất đông . Cụ thể năm 2014 , số người lao động mới tuyển là 1345 người nhưng số người
lao động nghỉ việc là 245 người , con số này không đáng kể so với năm 2015 , số người
lao động mới tuyển là 820 người tuy nhiên số người lao động nghỉ việc có xu hướng gia
tăng biến động lên đến 480 người , do tình hình căng thẳng ở biển đông , lao động đình
công , đập phá cho nên số người lao động nghỉ việc gia tăng khá lớn . Tính đến tháng 4
/2016 , số người lao động mới tuyển có vẻ khả quan hơn (1298 người ) so với chỉ tiêu đề
ra là 2000 người và số người lao động nghỉ việc cũng giảm đáng kể (466 người ). Như
vậy số lao động mới tuyển dụng không ngừng gia tăng , đáp ứng theo nhu cầu tuyển
dụng của nhà máy .
4.2.2 Quy trình tuyển dụng và công tác tuyển dụng của TBS Group
4.2.2.1 Quy trình tuyển dụng của TBS Group
Quy trình tuyển dụng của TBS Group bao gồm các bước
Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng
Nhu cầu của đơn vị phải dựa trên kế hoạch nhân sự. Kế hoạch nhân sự lại dựa trên
kế hoạch kinh doanh của cả tập đoàn và kế hoạch của từng đơn vị.
Kế hoạch nhân sự được lập định kì hàng năm. Các nhà máy, đơn vị, phòng nghiệp
vụ đều phải lập kế hoạch nhân sự cho đơn vị của mình. Sau khi lập xong, kế hoạch được
chuyển đến phòng nhân sự để tham mưu, tống hợp và trình ban Giám đốc phê duyệt.
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 2015 Apr-16 2015/2014 (4/2016)/2015
Kết quả Tuyển Dụng (2014 - 4/2016)
Dự Tuyển Tuyển Nghỉ
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
45
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Đối vối các chi nhánh mới thành lập, việc tuyển dụng theo nhu cầu thực tế khi có
đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đơn vị muốn điều chỉnh kế
hoạch thì lập bản điều chỉnh kế hoạch nhân sự và gửi về phòng HT – QLCB để tham
mưu và trình phê duyệt. Việc lập kế hoạch nhân sự phải căn cứ theo kế hoạch chung của
tập đoàn và kế hoạch của từng đơn vị.
Căn cứ kế hoạch nhân sự được phê duyệt, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân
sự lập phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự (BM-TD/02), gởi về phòng HT – QLCB.
Đối với các đơn vị mở rộng mạng lưới: Phòng HT – QLCB phối hợp với các đơn
vị theo kế hoạch mở rộng mạng lưới, tố chức tuyển dụng nhân sự dự trữ trước 03 tháng
để chuẩn bị cho đơn vị hoạt động.
Căn cứ vào định biên lao động hàng năm hoặc nhu cầu nhân sự đột xuất được
CT/TGĐ/p.TGĐ phê duyệt, Bộ phận QLCB phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành
đánh giá, luân chuyển, điều động hoặc đào tạo lại để bồ sung nhân sự còn thiếu. Công
tác tuyển dụng chỉ được tiến hành khi luân chuyên, điều động, đào tạo lại không đáp ứng
nhu cầu nhân sự của đơn vị.
Bước 2: Trình duyệt ( Tổng hợp nhu cầu bổ sung nhân sự)
Trường hợp phòng TĐ và TP QLCB trình bảng Tổng hợp nhu cầu nhân sự hàng
mùa/năm (BM-TD/03) cho Giám đốc nguồn lực xét duyệt, ký nháy trước khi trình Tổng
giám đốc phê duyệt.
Trong trường hợp Tổng giám đốc không chấp nhận bảng tổng hợp nhu cầu bổ sung
nhân sự mùa/năm, hồ sơ sẽ được trả lại cho bộ phận TĐ để bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù
hợp hoặc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, sau đó trình Tổng giám đốc.
Sau khi Tổng giám đốc phê duyệt nhu cầu bổ sung nhân sự mùa/năm, TP TĐ thông
báo cho các đơn vị có liên quan kết quả và chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng.
Bước 3: Thông báo tuyển dụng
Căn cứ vào Kế hoạch Tuyển dụng năm kèm Bản mô tả công việc tương ứng. Bộ phận
Tuyển dụng làm Thông báo tuyển dụng (BM-TD/05) và chuyển trưởng đơn vị duyệt. Sau đó
thực hiện công tác tuyển dụng
 Hình thức:
- Đăng tuyển trên website của TBS Group, chuyên mục Career ( yêu cầu ứng viên điền
form Hồ sơ ứng viên theo BM-TD/06)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
46
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
- Sử dụng dịch vụ tìm kiếm hồ sơ của các trang việc làm
- Sử dụng dịch vụ đăng tuyển hồ sơ của các trang việc làm
 Quy định về hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu hồ sơ ứng viên theo mẫu BM-TD/06 (đăng tải trên website của TBS Group)
- Curriculum Vitac (hồ sơ ứng tuyển cá nhân);
- Đơn xin việc;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ;
Lưu ý:
- Ngoài hồ sơ ghi rõ Vị trí dự tuyển; đối với hồ sơ trực tuyến, tiểu đề email theo mẫu:
[Họ và tên]_[Vị trí ứng tuyển]_[Nơi làm việc];
- Khi đến tham dự phỏng vấn, ứng viên mang theo bút viết và giấy tờ tùy thân có dán
ảnh để làm thủ tục vào cổng;
Bước 4: Thu nhận và chọn lọc hồ sơ
Căn cứ vào tiêu chí, tiểu chuẩn của các vị trí cần tuyển dụng, bộ phận Tuyển dụng
sàng lọc hồ sơ và loại các hồ sơ không đạt. Sau đó, tiến hành lập danh sách Trích ngang ứng
viên (BM-TD/07) và mời tham dự phỏng vấn lần 1.
Danh sách ứng viên mời tham gia sơ vấn và phỏng vấn kèm hồ sơ ứng viên phải
được gửi cho người phỏng vấn trước để nghiên cứu hồ sơ.
Bước 5,6: Kiểm tra trắc nghiệm & phỏng vấn sơ bộ
Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn ứng viên tham gia phỏng vấn qua điện thoại,
gửi Thư mời phỏng vấn lần 1 (BM-TD/080) để xác nhận thông tin.
Bộ phận TD tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bao gồm các bài test:
1/ Vi tính (Tốc độ gõ máy, Word, Excel)
2/ Anh văn (Nghe – Nói, Đọc – Viết (Đề C) )
3/ IQ
Sau khi ứng viên đã hoàn thành được các bài kiểm tra nghiệp vụ, nhân viên TD
cho điểm, đánh giá và quyết định có thực hiện tiếp vòng phỏng vấn nhân sự (do TP
Tuyển dụng thực hiên) hay không dựa vào các tiêu chí mà vị trí ứng tuyển đề ra.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
47
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Tất cả nhân viên đều phải hoàn thành Phiếu hồ sơ ứng viên (BM-TD/6) trước khi
tham gia sơ vấn và thực hiện các bài kiểm tra.
Kết quả phỏng vấn lần 1 sẽ được ghi nhận và điền vào Phiếu đánh giá phỏng vấn
(BM-TD/10). Nhân viên TD chuyển kết quả phỏng vấn lần 1 và phiếu hồ sơ ứng viên
cho Trưởng bộ phận đánh giá trước khi thực hiện phỏng vấn lần 2.
Nếu ứng viên đạt yêu cầu: Đến bước 6.
Nếu ứng viên không đạt yêu cầu: Thông báo và gửi thư cảm ơn (BM-TD/11) trong
vòng 1 tuần kể từ ngày phỏng vấn, lưu hồ sơ vào biểu mẫu Trích ngang ứng viên không
phù hợp (BM-TD/12)
Bước 7: Phỏng vấn chuyên môn
Phỏng vấn chuyên môn được thực hiện cho các ứng viên đạt yêu cầu của vòng
phỏng vấn nhân sự. Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn ứng viên tham gia phỏng vấn
qua điện thoại, gửi thư mời phỏng vấn lần 2 (BM-TD/13) để xác nhận thông tin.
Tổng Giám đốc/Giám đốc sẽ thực hiện nội dung phỏng vấn chuyên môn theo quy
định của từng nhóm ứng viên cụ thể.
Kết quả phỏng vấn lần 2 sẽ được ghi nhận và điền vào Phiếu đánh giá phỏng vấn
(BM-TD/10).
Nếu ứng viên không đạt yêu cầu: Thông báo và gửi thư cảm ơn (BM-TD/11) trong
vòng 1 tuần kể từ ngày phỏng vấn, lưu hồ sơ vào biểu mẫu Trích ngang ứng viên không
phù hợp (BM-TD/12)
Nếu ứng viên không đạt phần chuyên môn của vị trí đang tuyển nhưng Trưởng
đơn vị sử dụng nhận xét là ứng viên phù hợp với vị trí khác thì hồ sơ ứng viên sẽ được
xử lí như sau:
- Chuyển cho Trưởng đơn vị có nghiệp vụ phù hợp phỏng vấn chuyên môn, trong
trường hợp đơn vị này có nhu cầu
- Trường hợp đơn vị không có nhu cầu, Bộ phận Tuyển dụng sẽ lưu hồ sơ và thông
báo với ứng viên sẽ mời phỏng vấn vào dịp khác.
Bước 8: Tiếp nhận thử việc
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
48
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Căn cứ danh sách ứng viên trúng tuyển đã được duyệt, Bộ phận Tuyển dụng lập
Thư mời nhận việc (BM-TD/17) cho ứng viên.
Bộ phận Tuyển dụng chuyển danh sách ứng viên trúng tuyển đã được duyệt cho
Bộ phận Quản lý cán bộ lập quyết định tiếp nhận nhân sự thử việc và hợp đồng thử việc
cho nhân sự mới. Bộ phận Quản lý cán bộ có trách nhiệm đề nghị nhân sự mới bổ sung
hồ sơ (nếu có).
Bộ phận tuyển dụng có trách nhiệm thông báo lịch tiếp nhận nhân viên mới (qua
email) theo BM Thông báo tiếp nhận thử việc nhân sự mới (BM-TD/18) đến các phòng
ban có liên quan; gửi tài liệu hội nhập đến nhân sự mới; phối hợp với các đơn vị sử dụng
đón tiếp, giới thiệu nhân sự mới với các đồng nghiệp, hướng dẫn một số điểm cần thiết
trong ngày nhận việc đầu tiên.
Chương trình đào tạo hộp nhập được áp dụng đối với tất cả nhân sự mới được
tuyển dụng từ nguồn bên ngoài theo các nội dung quy định tại biểu mẫy Bảng đánh giá
kết quả đào tạo hội nhập (BM-TD/19).
Chương trình đào tạo hội nhập không áp dụng đối với nhân sự mới được đào tạo
lại hoặc thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm trong cùng một đơn vị. Trong trường hợp khác
đơn vị cũ và đơn vị mới có nhiều sự khác biệt, chương trình đào tạo sẽ áp dụng một phần
do đơn vị tiếp nhận nhân sự mới thực hiện.
Bước 9: Quyết định tuyển dụng
Phòng HT – QLCB có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tiếp nhận và hướng dẫn
nhân viên mới hoàn thiện các thủ tục ký kết HĐLĐ ( chính thức hoặc thử việc ) hoặc các
văn bản liên quan.
Nhân viên mới có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ đầy đủ, bao gồm:
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lí lịch ( có xác nhận của chính quyền địa phương trong 06 tháng)
- Bản sao CMND (có công chứng)
- Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng)
- Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn sử dụng trong 6 tháng)
- Số BHXH (nếu có)
- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
49
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bộ phận tuyển dụng có trách nhiệm thông báo & tiếp nhận Nhân sự mới theo biểu
mẫu Thông báo tiếp nhận chính thức nhân sự mới (BM-TD/21) đến ban lãnh đạo, trưởng
bộ phận, bộ hành chính và các nhân sự mới tại đơn vị tiếp nhận.
4.2.2.2 Đánh giá quy trình tuyển dụng
Nhìn chung công tác tuyển dụng nhà máy số 1 đã có quy trình tuyển dụng lao động
chặt chẽ và thực hiện đúng theo điều khoản của Bộ Luật Lao Động Việt Nam là không
có tuyển lao động dưới 18 tuổi
Quy trình tuyển dụng mang tính pháp lý rõ ràng , mạch lạc thể hiện được tính hoạch
định trong công tác tuyển dụng nhân sự cho nhà máy.
4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại TBS Group
4.2.3.1 Các yếu tố bên trong tổ chức
Một là hình ảnh uy tín của công ty: Tập trung đầu tư và phát triển vào 6 ngành trụ
cột chính, TBS hướng đến trở thành công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt
Nam và khu vực, từng bước góp phần giúp cho ngành công nghiệp nước nhà tham gia
sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. trong quá trình hoạt động, công ty đã khẳng định
được uy tín của mình không chỉ trong nước mà còn cả ngoài nước, bên cạnh đó công ty
đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương, bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu
ngành Dệt may & Da giày Việt Nam do Bộ công thương trao tặng, bằng khen Top 5
doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành Da giày Việt Nam 2009. Bên cạnh đó công ty
đạ được chứng nhận của SATRA ( Tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ ).
Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu không ngừng của hơn 30 ngàn cán bộ,
nhân viên của tập đoàn và cho sự trưởng thành và phát triển bền vững của doanh
nghiệp.
Hai là sự phối hợp của các cấp quản lý trong công tác tuyển dụng: khi có kế hoạch
tuyển dụng các bộ phận sẽ gửi yêu cầu cho phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự sẽ giao
việc cho bộ phận tuyển dụng, bộ phận tuyển dụng sẽ trực tiếp tiếp nhận và nhận hồ sơ
phỏng vấn của ứng viên.
Ba là quan hệ lao động trong tổ chứng: Bộ phận nhân sự của công ty đặc biệt coi
trọng xây dụng mối tuan hế hài hòa giữa lao động với doanh nghiệp. Vai trò của Công
đoàn và thanh niên được phát huy hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
được tố chức. Bên cạnh đó công ty rất chú trọng đời sống của lao động vào các ngày lễ
thường có những phần quà hỗ trợ cho công nhân viên. Điều này đã làm cho người lao
động yên tâm và gắn bó lâu dài với công ty hơn.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
50
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
Bốn là chính sách tiền lương tạo động lực cho lao động: Công ty rất quan tâm đến
chính sách tiền lương cho nhân viên, để thúc đẩy và khích lệ cho nhân viên công ty có
các chính sách khen thương cho nhân viên đạt thành tích cao. Với phưởng châm trả lươn
theo năng lực nhằm đảm bảo rằng mức lương của nhân viên phản ánh được năng lực của
họ so với những người khác có cùng cấp bậc. Nhằm tạo động lực cho lao động công ty
còn có chính sách nhân sự khá tốt về đãi ngộ. Thu nhập bình quân của lao động tăng từ
5,4 lên 6,7 – đây là thu nhập khá cao so với các công ty cùng ngành. Chính sách tiền
lương có nhiều ưu đãi cho người lao động nhằm giữ chân lao động gắn bó lâu dài với
công ty hơn. Bên cạnh đó đây còn là một trong những lợi thế để công ty cạnh tranh với
các công ty cùng ngành.
4.2.3.2 Các yếu tố bên ngoài tổ chức
Một là thị trường lao động: Có thể nói thị trường lao động của nước ta trong những
năm vừa qua đã từng bước khởi sắc sau thời gian bị khủng hoảng bởi cơn dư chấn tài
chính toàn cầu. TBS là công ty chuyên về sản xuất da giày, lực lượng chủ yếu mà công
ty cần hiện nay phần lớn là lao động phổ thông đặc biệt là lao động nữ. Trên thực tế lao
động phổ thông ở nước ta rất nhiều và đây chính là một trong những cơ hội giúp cho
công tác tuyển dụng lao động của công ty dễ dàng hơn.
Hai là mội trường cạnh tranh của công ty: Mặc dủ TBS là một trong những công
ty có uy tín trong ngành sản xuất giày, túi xách song không có nghĩa là công ty không
cần phải chú ý đến nhân tài. Không những thế công ty còn phải cạnh tranh với các công
ty cùng ngành khác nếu không duy trì được những nhân lực tiềm năng công ty sẽ dễ dàng
bị thụt lùi và dễ dàng mất đi nhân tài trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Ba là các chính sách quy định của nhà nước đối với ngành: Nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của ngành da giầy, Bộ công thương đã ban hành Đề án Điều chỉnh quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2035 với 3 kịch bản phát triển: (I) Kịch bản cao, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành
năm 2025 đạt 43,97 tỷ USD, năm 2035 đạt 74,19 tỷ USD; (II) Kịch bản cơ sở, xuất khẩu
đạt 37,23 tỷ USD và 57,6 tỷ USD; (III) Kịch bản thấp dự kiến đạt 31,4 tỷ USD và 44,6
tỷ USD… Để thực hiện các mục tiêu đưa ra, quy hoạch điều chỉnh cũng đưa ra các nhóm
giải pháp gồm: Phát triển thụ trường và xây dựng thương hiệu, đầu tư, quản lý ngành, tài
chính, khoa học công nghệ,…
Với những mục tiêu như vậy trong tương lai sẽ là cơ hội cho công ty có thể thu
hút nhiều nguồn lao động hơn nữa trong tương lai.
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
51
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
4.2.3.3 Đánh giá ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng
 Ưu điểm:
 Công tác tuyển dụng được áp dụng đúng theo Bộ luật Lao động của nhà nước.
Điều này giúp bộ phận tuyển dụng có thể theo dõi, đánh giá và lưu trữ thông tin và khả
năng của các ứng viên một cách chính xác hoàn toàn, tránh những sai sót không đáng
có.
 Việc lên kế hoạch tuyển dụng chi tiết và thông qua sự phê duyệt của các cấp trên
giúp bộ phận tuyển dụng nhân sự trong việc kiểm soát biến động nhân sự dễ dàng hơn.
 Do nhà máy 1 - công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình đặt ở nơi giao thuyên giữa
các tỉnh. Nơi tập trung đông dân cư , nguồn lao động nghề , phổ thông dồi dào . Thuận
lợi cho kế hoạch tuyển dụng của nhà máy. Do đókết quả tuyển dụng hiện tại có phần khả
quan hơn so với các năm trước . Số lượng người lao động tham gia tuyển dụng ngày
càng tăng đây là một tín hiệu tốt đối với sự biến động tỷ lệ lao động thường xuyên của
nhà máy .
 Nhược điểm:
 Bộ phận tuyển dụng của nhà máy hiện nay rất ít người , công tác thực hiện tuyển
dụng cũng chưa được tốt . Tuyển dụng mỗi ngày cho nên lực lượng lao động lúc thì rất
đông lúc thì rất ít nhưng bộ phận tuyển dụng không thể xoay chuyển một lúc vì họ không
phải chỉ làm công tác tuyển dụng mà còn làm nhiều việc khác .
 Tuy số lượng người tham gia tuyển dụng đông nhưng đa phần là trong khu vực,
họ quen biết rồi truyền miệng nhau khi nghe có kế hoạch tuyển dụng . Còn những người
ngoài khu vực họ hầu như không biết thông tin . Nhà máy chỉ treo băng rông quảng cáo
tuyển dụng ở cổng sau , nên ai đi ngang thấy thì mới vào nộp hồ sơ . Qua đó thấy được
công tác phổ biến tuyển dụng còn kém , chưa tận dụng hết các hình thức để quảng bá
rộng rãi kế hoạch tuyển dụng .
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
52
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG
NHÂN SỰ TẠI TBS GROUP

More Related Content

Similar to Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty sản xuất da dày, túi xách.docx

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.docNâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docxPhân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
Zalo/Tele: 0973.287.149 Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói
 
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.docChuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.docPhân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.docThực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 📢📢📢 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.docKhóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docxQuy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥰🥰 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤
 
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
luanvantrust.com DV viết bài trọn gói: 0917193864
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.docHoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👉👉 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤
 
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 👍👍 Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864
 

Similar to Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty sản xuất da dày, túi xách.docx (15)

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.docNâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Nhựa Việt Nam.doc
 
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
Kiểm toán tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty Kiểm toán và Định giá Thăng L...
 
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docxPhân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Sắt Thép.docx
 
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.docChuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
Chuyên Đề Thực Tập Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Công Ty Tnhh Green Shoes.doc
 
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.docPhân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
Phân tích công tác quản trị bán hàng tại công ty Nhựa Nam Việt.doc
 
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉn...
 
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
Nhật ký thực tập tại công ty tnhh thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu minh hòa ...
 
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.docThực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây lắp tây sơn.doc
 
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.docKhóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
Khóa luận tốt nghiệp - Phân tích cấu trúc vốn công ty Phong Phú.doc
 
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docxQuy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty kinh doanh ăn uống Phú Thiên Quán.docx
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nhân viên đối với công tác đãi n...
 
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Grabbike Của S...
 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty nguồn nhân ...
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.docHoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất bao bì carton của Công ty Hòa Đường.doc
 
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty dược pha...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docxPhân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docxMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.docGiải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docxHoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docxBáo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 (20)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docxPhân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Huỳnh An.docx
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docxMột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại ngân hàng BIDV.docx
 
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.docGiải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn.doc
 
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cung cấ...
 
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
Chuyên đề Pháp luật huỷ bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo blds...
 
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng container tại công ty vận chuyển quốc tế s...
 
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
Hoàn thiện quy trình xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo của công ty lama i...
 
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docxHoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
Hoàn thiện cơ chế pháp lý về Giải quyết tranh chấp đất đai.docx
 
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
Hoàn thiện chính sách đạo tạo nguồn nhân lực buồng phòng tại khách sạn lavand...
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Thắ...
 
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại c...
 
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y ...
 
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công Ty sản ...
 
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ...
 
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của phòng lao động - thương ...
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.docHoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của VNPT Long An.doc
 
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò ...
 
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty công nghiệp hỗ trợ Minh...
 
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docxBáo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Quản Trị Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế.docx
 
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển c...
 

Recently uploaded

KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
UynNgc32
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
htk290674
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
TuytNguyn954624
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
huynhthingocthao2309
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
PhngThLmHnh
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
htk290674
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
nguyenthanhnhatp0102
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
truclinhtk
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (20)

KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
english exercise advice our score increases as you pick a category, fill out ...
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua canChuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
Chuyen de Toan 9 Bien doi don gian bieu thuc chua can
 
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdfChương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
Chương 4 Kinh tế chính trị-đã gộp (1).pdf
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
Ôn thi tiếng Anh lớp 5 Family and Friend Special Edition - Tài liệu, giáo án ...
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TIẾNG ...
 
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc nChuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
Chuyên đề Toán lớp 9: Căn bậc ba - Căn bậc n
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJQTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
QTNHUEHNHAAANNHNYAHNAYANHANANAYAYHAUAJJJJ
 
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docxthuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
thuvienhoclieu.com-Tu-vung-Tieng-Anh-11-Global.docx
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty sản xuất da dày, túi xách.docx

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH (TBS GROUP) SVTH : TRẦN QUANG TRUNG MSSV : 14124175 Khoá : 2014 Ngành : QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP GVHD: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG (dòng 25) Tp. Hồ Chí Minh, tháng --- năm 2017 (chữ thường, cỡ 13)
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH (TBS GROUP) SVTH : TRẦN QUANG TRUNG MSSV : 14124175 Khoá : 2014 Ngành : QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP GVHD: LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG (dòng 25) Tp. Hồ Chí Minh, tháng --- năm 2017 (chữ thường, cỡ 13)
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TBS GROUP...............................................................................................18 1.1. Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes ................................................18 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình ...................18 1.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển.......................................18 1.1.3 Văn hóa công ty....................................................................................19 1.1.4 Lĩnh vực hoạt động...............................................................................20 1.1.5 Tầm nhìn và sứ mệnh ...........................................................................25 1.1.5.1 Tầm nhìn:............................................................................................25 1.1.5.2 Sứ mệnh: .............................................................................................25 1.1.6 Sơ đồ tổ chức........................................................................................26 1.1.7 Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai ..26 CHƯƠNG 2: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI TBS..............28 2.1 Nhiệm vụ được giao ................................................................................28 2.2 Phản ánh nhiệm vụ được giao so với thực tế ..........................................29 2.3 Kết quả quá trình .....................................................................................29
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iv Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.4 Tiến độ dự kiến....................................................................................29 CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................31 3.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu .............................................................31 3.1.1 Lý do thực hiện đề tài...........................................................................31 3.1.2 Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................31 3.1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu........................................................31 3.2 Lập đề cương nghiên cứu........................................................................32 3.2.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp ..................32 3.2.1.1 Khái niệm của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.......................32 Tuyển mộ.............................................................................................32 Tuyển chọn ..........................................................................................33 3.2.1.3 Quy trình tuyển mộ .............................................................................34 3.2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng........................................................38 3.2.2 Phương pháp.........................................................................................38 3.2.3 Bố cục đề tài.........................................................................................39 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TBS GROUP...............................................................................................40 4.1 Xác định loại dữ liệu cần thu thập...........................................................40
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 v Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.2 Thực trạng quá trình tuyển dụng tại TBS Group.....................................41 4.2.1 Đặc điểm lao động của TBS Group .......................................................41 4.2.1.1 Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng................................41 4.2.1.2 Cơ cấu lao động của TBS Group ........................................................42 4.2.1.3 Kết quả tuyển dụng lao động của nhà máy số 1 trong ba năm (2014 – 2016) ...............................................................................................................43 4.2.2 Quy trình tuyển dụng và công tác tuyển dụng của TBS Group ...........44 4.2.2.1 Quy trình tuyển dụng của TBS Group................................................44 4.2.2.2 Đánh giá quy trình tuyển dụng............................................................49 4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại TBS Group ....................................................................................................49 4.2.3.1 Các yếu tố bên trong tổ chức ..............................................................49 4.2.3.2 Các yếu tố bên ngoài tổ chức..............................................................50 4.2.3.3 Đánh giá ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng........................51 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TBS GROUP............................................................52 5.1 MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI............. Error! Bookmark not defined. 5.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠICÔNG TY...................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ...................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................Error! Bookmark not defined.
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vi Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015 – 2017 Bảng 2.4: Tiến độ dự kiến bài báo cáo Bảng 4.2.1.2a: Bảng thống kê tình hình lao động của công ty Bảng 4.2.1.2b: Bảng thống kê tỷ lệ giới tính Bảng 4.2.1.3a Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm(2014 - 2016) HÌNH Hình 1.1.6: Sơ đồ tổ chức công ty Hình 3.2.1.3: Quy trình tuyển dụng BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.2.1.3b Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm (2014 -
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Kính gửi các thầy cô trong Khoa Đào tạo Chất lượng cao; thưa cô Lan Anh – trưởng Ngành Quản lý Công nghiệp Khoa Đào tạo Chất lượng cao – người giúp đỡ tôi trong quá trình tìm công ty thực tập; thưa chị Lê Thị Phương Dung - Trưởng phòng Đào tạo Nhân sự công ty Cổ phần và Đầu tư Thái Bình Group; thưa anh Trương Văn Nam - người giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập cũng như làm bài báo cáo tốt nghiệp này; cô Lê Trường Diễm Trang – người giáo viên luôn tận tâm hướng dẫn tôi thực hiện đề tài báo cáo này. Lời đầu tiên cho tôi xin phép cảm ơn cô Trang – người giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong quá trình học tập tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Cảm ơn cô đã luôn tận tình giúp đỡ tôi hoàn thiện đề tài này. Tiếp theo tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của anh Nam cũng như các anh chị tại phòng Nhân sự công ty Cố phần và Đầu tư Thái Bình Shoes ( TBS Group ). Cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ trong quá trình thực tập của tôi tại quý công ty trong khoảng thời gian hai tháng rưỡi vừa qua. Khi hoàn thành xong báo cáo thực tập này cũng là lúc tôi bước vào giai đoạn cuối cuộc đời sinh viên của mình tại mái trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh. Tôi đã luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý thầy cô trường mình trong suốt quá trình 4 năm đại học này. Xin cho tôi được gửi lời biết ơn sâu sắc của mình đến tập thể thầy cô trong khoa Kinh tế - Đào tạo Chất lượng cao. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Trần Quang Trung
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 viii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ******* PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên Sinh viên: Trần Quang Trung MSSV: 14124175 Ngành: Quản Lý Công Nghiệp Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Lê Trường Diễm Trang NHẬN XÉT 1. Về thái độ sinh viên: 2. Về hình thức bài báo cáo thực tập 3. Về nội dung báo cáo thực tập 4. Điểm:……………….(Bằng chữ: ) Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20… Giáo viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên)
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TBS GROUP 1.1. Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Tên viết tắt : TBS Group Tên tên anh: Thai Binh shoes Tên giao dịch nước ngoài: Thái Bình joint stock company Trụ sở chính: 5A, đường Xuyên Á, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và phân phối các sản phẩm da dày,túi sách cao cấp,logictis,thương mại dịch vụ và đầu tư bất động sản Điện thoại: (848) 37241241 Fax: (84 8) 38 960 223 Website: tbsgroup.vn Vốn đầu tư : 58 triệu USD Đại diện pháp luật : Chủ tịch hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đức Thuấn 1.1.2. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển. TBS được thành lập từ năm 1989, bởi người đồng sang lập là Thuấn, Bình, Sơn. cùng nhau bắt tay lập nghiệp với khát vọng
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 làm giàu trên quê hương. Trong quá trình phát triển TBS đã trải qua rất nhiều thăng trầm với những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của công ty trong từng giai đoạn, từng bước vững chắc đưa các ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 1992 dự án xây dựng “Nhà máy số 1” của TBS được phê duyệt và cấp phép hoạt động. Năm 1993 công ty chính thức ký kết thành công hợp đồng gia công đầu tiên 6 triệu đôi giày nữ. Năm 1995 nhà máy số 2 được xây dựng, với nhiêm vụ chuyên sản xuất giày thể thao. Năm 1997 TBS chính thức sản xuất dày thể thao với khách hàng đầu tiên là Decathlon. Năm 1996 kí hợp đồng với nhiều đối tác quốc tế là các thương hiệu giày uy tín trên thế giới. Năm 2002 TBS mở nhà máy đế đầu tiên, cung cấp các loại đế cho các nhà máy sản xuất dày và trong năm đó TBS cũng cán mốc năm triệu đôi giày. Skechers trở thành khách hàng của TBS vào năm 2005 và cũng trong năm đó TBS được tiếp nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Nhận thấy tiềm năng phát triển của mình TBS không ngừng sản xuất và đến năm 2007 thì TBS đã cán mốc mười triệu đôi dày, đó là một sự thành công lớn của TBS.TBS tiếp tục sự phát triển của mình sang một lĩnh vực khác đó logictis và đã mở khu công nghiệp Sông Đà , thành lập TBS logictis vào năm 2008 Đến năm 2009 TBS được trao tặng bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May & Da Giày Việt Nam do Bộ Công thương trao tặng (bằng khen Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành Da Giày Việt Nam năm 2009). TBS tiếp tục mở hoạt động kinh doanh của mình khi đầu tư vào nhà máy Hunex- Đà Nẵng.TBS không chỉ nhận thấy tiền năng phát triển của ngành da giày mà còn nhận thấy sự phát triển của ngành túi sách Việt Nam. Đến năm 2011 TBS gia nhập vào ngành công nghiệp túi sách và trở thành đối tác quan trọng Coach, đưa tên tuổi của TBS trải rộng ra thế giới. Đến năm 2013 cán mốc sản lượng 16 triệu đôi giày. Năm 2014 vinh dự tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ và Huân Chương Lao Động Hạng I. Bắt đầu từ năm 2014 thì TBS có nhiều khách hàng mới và quan trọng đó là Wolverine, năm 2015 thì mở một nhà máy sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương. Đồng thời năm 2015 TBS cũng chào đón đối tác thứ hai về túi sách Vera Bradley, cùng lúc đó thì xây dựng nhà máy đế ở Hội An. Năm 2016 có thêm khách hàng Victoria secret, và mở thêm một nhà máy sản xuất giày ở An Giang. Từ đó TBS phát triển bền vững cho đến nays 1.1.3 Văn hóa công ty Mục tiêu của TBS là phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Trung thực trong sản xuất và làm việc. Xem người lao động là tài sản của công ty và có chính sách đối đại lưu giữ thỏa đáng. Tất cả cán bộ viên chức ,công nhân làm việc ở TBS đồng nghĩa với học tập và làm việc suốt đời.
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.4 Lĩnh vực hoạt động. BS đầu tư và phát triển 6 ngành trụ cột chính, bao gồm: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư - Kinh doanh - Quản lí Bất động sản và Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Thương mại & Dịch vụ. Mỗi ngành đều đạt được những thành tích, thành công đáng kể, góp phần quan trọng vào sự phát triển vững mạnh của TBS.  Sản xuất công nghiệp da giày: Thời gian Hơn 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực Sản xuất giày. TBS đã đạt được nhiều thành tựu nhờ vào năng lực sản xuất quy mô lớn cùng chất lượng sản phẩm đáng tin cậy. Hiện nay, TBS được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành sản xuất da giày tại thị trường Việt Nam, hiện đang sở hữu hệ thống nhiều nhà máy rộng khắp cả nước với năng lực sản xuất quy mô lớn. Sản phẩm Sản xuất, xuất khẩu giày quy mô lớn: Với chiến lược sản phẩm là tập trung chuyên biệt dòng sản phẩm giày casual, water proof, work shoes, injection và giày thể thao các loại. Dịch vụ tư vấn: Đưa ra các giải pháp về nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường, phát triển ý tưởng thiết kế sáng tạo phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Khách hàng Decathon, Skechers, Volverine
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tầm nhin, sứ mệnh Tầm nhìn: TBS luôn theo đuổi mục tiêu trở thành nhà sản xuất giày với năng lực sản xuất quy mô lớn hàng đầu nền công nghiệp thời trang thế giới. Sứ mệnh: Duy trì vị trí dẫn đầu và thế mạnh cạnh tranh bằng những sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao; xây dựng mối quan hệ lâu dài, uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác. Quy mô Nhà máy nhiều nhà máy rộng khắp đất nước, sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín, chuyên nghiệp, công nghệ cao. 17.000 cán bộ,Công nhân viên với 3 trung tâm phát triển sản phẩm, 2 nhà máy sản xuất đế giày các loại , 33 dây chuyền sản xuất với năng lực hiện tại 25 triệu đôi giày. Lợi thế cạnh tranh Là doanh nghiệp đứng đầu ngành công nghiệp giày tại Việt Nam với gần 25 năm kinh nghiệm . Là công ty Việt Nam với tầm nhìn, năng lực tiêu chuẩn quốc tế. Chiến lược kinh doanh luôn lấy lợi ích khách hàng làm ưu tiên hàng đầu. Mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng, đối tác đáng tin cậy.  Sản xuất công nghiệp túi xách Ngành túi xách TBS đang từng bước tạo nên danh tiếng không chỉ là thị trường trong nước mà còn mong muốn vươn ra thụ
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trường thế giới. Các sản phẩm chủ lực của TBS bao gồm: túi xách cao cấp cho nữ, túi xách nam, ví nam nữ, balo và túi du lịch. - Năm 2011 TBS bắt đầu sự nghiệp sản xuất túi xách với thương hiệu Coach. - Năm 2014 tiếp tục phát triển sản xuất thương hiệu Balo Decathlon. - Năm 2015 mở rộng thương hiệu với Vera Bradley. - Năm 2016 thì tbs hợp tác với Victoria Secret. - Năm 2017 TBS hợp tác với Tommy Hilfiger. Về cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp túi xách được đầu tư hiện đại với: - Nhà máy: 4 nhà máy túi xách và một nhà máy ba lô - Phân xưởng: 12 phân xưởng - Chuyền: 137 chuyền may - Nhân công: 11.500 nhân công Ngoài ra khu vực sản xuất túi xách của TBS được phân quy mô lớn với 4 khu vực:  Khu vực 1: - Diện tích: 36,000m2, Bình Dương - Năng suất: 6tr túi/năm (handbag) - LĐ: 7000 CN  Khu vực 2: - Diện tích: 36,000m2, Bình Dương - Năng suất: 4,2tr túi/năm (handbag) - LĐ: 5000 CN
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Khu vực 3:  Diện tích: 64,000m2, Bình Dương  Năng suất: 12tr túi/năm (handbag)  LĐ: 4000 CN Dù thời gian lập chưa dài, nhưng ngành sản xuất túi xách của TBS đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ về tốc độ phát triển và tiếp cận những thương hiệu lớn, tạo được sự tín nhiệm của khách hàng. Hiện nay, TBS là đối tác đáng tin cậy của các nhãn hàng danh tiếng trên thế giới như: Coach, Decathlon, Vera Bradley, Tony Burch, Titleist,... Đầu tư & quản lý hạ tầng công nghiệp Chuyên đầu tư, phát triển, quản lý và kinh doanh dịch vụ hạ tầng công nghiệp, các khu công nghiệp, các dự án bất động sản công nghiệp và dân dụng. TBS mang đến dịch vụ xây dựng và hoản thiện các dự án: - Nhà xưởng - Cơ sở hạ tầng, sản xuất công nghiệp - Sắp xếp máy móc thiết bị - Dây chuyền công nghệ Cảng và logistic Năm 2008, TBS đã đệ trình lên UBND Tỉnh Bình Dương về sự cần thiết phải có một trung tâm kho vận để hỗ trợ cho ngành sản xuất công nghiệp. Và đã được UBND Tỉnh BD cho phép đầu tư, quản lý moe65 trung tâm kho vận mang tên Logistics – ICD Tân Vạn. - Diện tích: 115 ha - Diện tích lưu trữ: 220.00m2 - Diện tích nhà kho: 47.500m2 Dịch vụ du lịch và khách sạn
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Không chỉ tập trung vào các ngành sản xuất giày và túi xách mà thương mại và du lịch cũng là một trong những ngành mà TBS quan tâm. TBS Group luôn cố gắng tạo ra những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và mang đẳng cấp quốc tế. Điều này được chứng minh khi khu biệt thự Montgomerie Links được bầu chọn là một trong những khu biệt thự hàng đầu Việt Nam. Khu biệt thự gồm: - 66 Villa - Hồ bơi riêng - Không gian yên tĩnh kèm theo nhiều dịch vụ tiện ích như: nhà hàng, cafe, ẩm thực đa dạng, sân tập golf,... Tháng 3/2016 TBS đã khởi động dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại quận 3, TP.HCM với trên 32,000 ms xây dựng sẽ cung cấp nơi ở, nghỉ dưỡng với nhiều loại hình dịch vụ 5 sao quốc tế. Thương mại và dịch vụ Bằng uy tín, năng lực và sự thấu hiểu thị trường bán lẻ TBS Group đang từng bước khẳng định vai trò chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối sản phẩm giày và túi xách, trở thành thương hiệu bán lẻ thời trang uy tín hàng đầu tại Việt Nam. TBS tự hào trong 7 năm liện tiếp là nhà bán lẻ độc quyền thương hiệu ECCO với 16 cửa hàng trên toàn quốc, luôn duy trì ECCO trở thành thương hiệu giày confort hàng đầu tại Việt Nam. Một biểu tượng thời trang khách là Colo Haan, một thương hiệu đến từ Mỹ, đã chính thức được TBS Group đưa vào thị trường Việt Nam vào 2015 bằng việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại quận 7, đồng thời là cửa hàng lớn nhất châu Á của Colo Haan hiện nay. CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 DOANH THU 3,127,295 3,752,824 5,629,236 CHI PHÍ 2,881,931 3,452,799 5,179,198 LỢI NHUẬN 245,464 300,025 450,038 Bảng 2.1.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015- 2017
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 (Nguồn: Phòng tài chính – Kế toán) (Đơn vị: Triệu đồng) Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh thu qua các năm có xu hướng tăng đều. Năm 2016 doanh thu tăng so với năm 2015 khoảng 12%. Từ 2017 tăng 15% so với 2016. Về lợi nguận mà công ty thu được cũng tăng qua các năm nhất là giai đoạn tự 2016 trở đi. 1.1.5 Tầm nhìn và sứ mệnh 1.1.5.1 Tầm nhìn: Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm, cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của một đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa về chiến lược của nhà lãnh đạo, phấn đấu đến năm 2025, TBS sẽ vươn mình phát triển lớn mạnh thành công ty đầu tư đa ngành uy tín tại Việt Nam và trong khu vực, mang đẳng cấp quốc tế, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trên thế giới. 1.1.5.2 Sứ mệnh: - Đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ góp phần giúp cho ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. - Luôn cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng phát triển lớn mạnh và chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội và luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho khách hàng, đối tác và nhân viên
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.6 Sơ đồ tổ chức Hình 1.1.6: Sơ đồ tổ chức của công ty (Nguồn: Phòng nhân sự) 1.1.7 Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai Bằng khát vọng, ý chí quyết tâm, cùng với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo của đội ngũ vững mạnh và tầm nhìn xa về chiến lượng của nhà lãnh đạo, phấn đấu đến năm 2025, TBS sẽ vươn mình phát triển lớn mạnh thành công ty đầu tư đa ngành uy tín tại Việt Nam và trong khu vực, mang đảng cấp quốc tế, thể hiện tầm vóc trí tuể và nhiềm tự hào Việt Nam trên thế giới. Để thực hiện được sứ mệnh này, trước mắt, từ nay đến 2020, tập đoàn định hướng trở thành doanh nghiệp nằm trong top 10 doanh nghiệp Châu Á
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trong lĩnh vực công nghiệp thời trang có đầu tư ra nước ngoài, đồng thời tăng nguồn nhân lực lên 45.000 người; đầu tư phát triển năng lực đội ngũ nhân sự, nâng tầm quản lý và tầm nhìn chiến lược; di chuyển sản xuất về khu vực có khả năng thu hút lao động bền vững. Đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào 2021. Mặt khác, TBS Group sẽ tập trung đầu tư, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ góp phần cho ngành công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Luôn cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng phát triển lớn mạnh và chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội và luôn mang đến sự tin tưởng, an tâm cho khách hàng, đối tác và nhân viên.
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI TBS 2.1 Nhiệm vụ được giao Ở 2 tuần đầu tiên tôi đã tham gia học tập theo nội quy, văn hóa cũng như các khái niệm tại TBS:  Được hướng dẫn về nhiệm vụ và chức năng của 2 ban nhân sự ( tuyển dụng và đào tạo)  Tham quan 2 nhà máy (may và gò) cũng như được cung cấp các lý thuyết về ngành sản xuất giày.  Được tham gia các buổi học kỹ năng mềm tại phòng họp cùng với các cán bộ công nhân viên ( Sản xuất theo LEAN, kỹ năng truyền đạt,…) Ở khoảng thời gian tiếp theo tôi đã tham gia làm việc tại 2 phòng ban đào tạo và tuyển dụng  Tại ban tuyển dụng:  Vào sáng sớm từ thứ 2 – thứ 6 lúc 7h30 – 9h30 thực hiện quá trình tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên.  Sau đó thực hiện quá trình lọc hồ sơ và ghi lại thông tin của các ứng viên  Đồng thời liên lạc với chủ nhân của những tập hồ sơ đạt yêu cầu để hẹn lịch phỏng vấn  Đưa những ứng viên đạt yêu cầu đến nơi khám sức khỏe.  Tại ban đào tạo:  Sắp xếp các buổi họp của công ty & các buổi học kỹ năng mềm  Thực hiện đặt phòng họp  Liên hệ các thư kí và lao công việc sắp xếp bàn ghế, hoa quả,...tại phòng họp.  Liên với giáo viên giảng dạy các kĩ năng mềm.  Design các băng rôn quảng cáo cho lớp học .  Sắp xếp các dụng cụ cần thiết cho buổi họp, học ( máy chiếu, máy ảnh, laptop, nhạc – phim cho giữa giờ )
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2 Phản ánh nhiệm vụ được giao so với thực tế  Được làm việc đúng theo chuyên ngành nhân sự mà tôi đã chọn ban đầu  Được hướng dẫn và giao những nhiệm vụ như một nhân viên chính thức.  Chính sách làm việc hiệu quả, không bị ảnh hưởng về vấn đề thời gian, sức lực.  Các nhiệm vụ mà tôi được giao và hoàn thành chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bản thân vào khoảng thời gian sau. 2.3 Kết quả quá trình Qua quãng thời gian thực tập tôi đã thu được rất nhiều kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm làm việc ở môi trường doanh nghiệp đa ngành lớn là TBS. Ngoài việc được áp dụng các kiến thức về ngành nhân sự vào thực tế, tôi còn được chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của các anh chị đã làm lâu năm trong ngành Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp với những con người chuyên nghiệp, quy củ là một hành trang tốt trước khi ra khỏi trường và đi làm. Được các anh chị giúp đỡ rất nhiều trong quá trình thực hiện bài báo cáo thực tập Tóm lại “thực tập” chỉ là trên danh nghĩa còn thực tế là tôi đã được hướng dẫn và làm việc như một nhân viên chính thức tại ban nhân sự. 2.4 Tiến độ dự kiến Công việc Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chương 1 Giới thiệu khái quát về – công ty cổ phần đầu tư thái bình Chương 2 Quá trình thực tập Chương 3 Đặt vấn đề 1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu: 2 Lập đề cương nghiên cứu: Chương 4 Thu thập dữ liệu Chương 5 Nhận xét Bảng 2. 4: Tiến độ dự kiến bài báo cáo
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 3: ĐẶT VẤN ĐỀ 3.1 Xác định vấn đề cần nghiên cứu 3.1.1 Lý do thực hiện đề tài Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán… nhưng rõ ràng quản trị nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân viên của mình. Quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp vàkhó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức… Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật - nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhânlực. Công ty Cổ Phần và Đầu Tư Thái Bình Shoes là công ty đa ngành uy tín tại Việt Nam và khu vực, việc sử dụng các nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chiến lược mục tiêu công ty đề ra là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn. Bản thân nhận thấy để có thể làm tốt công việc hiện tại và phát triển trong tương lai thì công tác quản trị nhân lực là một điều không thể thiếu, vì thế tôi đã chọn đề tài: “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH SHOES”. 3.1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại TBS Group. Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng tại TBS Group. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại TBS 3.1.3 Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại TBS Group.
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Công tác tuyển dụng tại TBS Group. Về thời gian: Từ ngày 11/3 đến 26/5/2018 3.2 Lập đề cương nghiên cứu 3.2.1 Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp 3.2.1.1 Khái niệm của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp  Khái niệm Tuyển dụng nhân lực là quá trình thu hút , đánh giá và lựa chọn ra những người phù hợp để đưa ra vị trí , các công việc còn trống ( còn thiếu ) trong doanh nghiệp.  Căn cứ điều chỉnh Tuyển dụng nhân lực trước hết phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động của từng bộ phận trong doanh nghiệp và đặc điểm của từng công việc . Sau nữa cần nhạy bén với tình hình thực tế của thị trường lao động , nghĩa là cần phải quan tâm tới động cơ và tâm lý của người lao động . Đồng thời phải xem xét kỹ lưỡng luật lao động và các văn bản hiện hành có liên quan đến vấn đề tuyển dụng nhân lực .  Mục đích Tuyển dụng lao động trong ngành dệt may là nhằm đào tạo và cung ứng kịp thời số lao động đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu nhân lực của các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp . Do tính đặc thù của ngành nên vấn đề đặc ra cho công tác tuyển dụng lao động là chọn được người lao động có tay nghề và trình độ kỹ thuật chuyên sâu về từng bộ phận mà họ phải làm . 3.2.1.2 Các giai đoạn tuyển dụng Tuyển dụng bao gồm hai giai đoạn - Tuyển mộ - Tuyển chọn  Tuyển mộ  Khái niệm Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức . Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả năng để thu hút số lượng và chất lượng lao động nhằm đạt được các mục tiêu của chính mình.  Tầm quan trọng của tuyển mộ
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 33 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của quá trình tuyển chọn. Trong thực tế sẽ có người lao động có trình độ cao nhưng họ không được tuyển chọn vì họ không biết được các thông tin tuyển mộ, hoặc không có cơ hội nộp đơn xin việc. Chất lượng của quá trình lựa chọn sẽ không đạt được như các yêu cầu mong muốn hay hiệu quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển chọn. Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng đến tuyển chọn , mà còn ảnh hưởng đến các chức năng khác của quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ lao động...  Tuyển chọn Khái niệm Quá trình tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng cử viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc , để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được trong quá trình tuyển mộ . Cơ sở của tuyển chọn là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc . Quá trình tuyển chọn phải đáp ứng theo yêu cầu sau đây : - Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực. - Tuyển chọn được những người có chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao , hiệu suất công tác tốt. - Tuyển được những người có kỷ luật , trung thực , gắn bó với công việc ,với tổ chức Tầm quan trọng của tuyển chọn Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản trị nhân lực đưa ra được các quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất . Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng đối với các tổ chức , bởi vì quá trình tuyển chọn tốt sẽ giúp cho các tổ chức có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai . Tuyển chọn tốt cũng giúp cho tổ chức giảm được chi phí do tuyển chọn lại , đào tạo lại cũng như tránh được các thiệt hại rủi ro trong quá trình thực hiện công việc . Để tuyển chọn đạt kết quả cao thì cần phải có các bước tuyển chọn phù hợp , các phương pháp thu thập thông tin chính xác và đánh giá thông tin một cách khoa học.
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 34 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2.1.3 Quy trình tuyển mộ Hình 3.2.1.3: Quy trình tuyển mộ (Nguồn: Phòng tuyển dụng) Trong mỗi giai đoạn nhà quản trị phải thường xuyên kiểm soát xem các kế hoạch vàchương trình có phù hợp với mục tiêu đề ra hay không. Cần phải tiến hành đánh giá các kế hoạch rút ra kinh nghiệm. HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ TUYỂN MỘ NHÂN LỰC PHƯƠNG PHÁP BÊN TRONG NGUỒN BÊN TRONG NGUỒN BÊN NGOÀI PHƯƠNG PHÁP BÊN NGOÀI TẬP HỢP CÁC ỨNG VIÊN
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 35 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.2.1.4 Quy trình tuyển chọn Quy trình tuyển chọn gồm các bước như sau: (1) Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ Đây là bước đầu tiên trong quá trình tuyển chọn, là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà tuyển chọn với các ứng viên. Bước này nhằm xác lập mối quan hệ giữa người xin việc và người sử dụng lao động, đồng thời bước này cũng xác định được những cá nhân có những tố chất và khả năng phù hợp với công việc. (2) Sàng lọc qua đơn xin việc Trong các tổ chức , các ứng viên muốn có việc làm đều phải nộp đơn xin việc . Đơn xin việc là nội dung quan trọng của quá trình tuyển chọn. Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế theo mẫu , người xin việc có trách nhiệm điền vào đơn xin việc theo yêu cầu mà các nhà sử dụng lao động đề ra . Các mẫu đơn xin việc được thiết kế một cách khoa học và hợp lý có thể được coi là một công cụ quan trọng để tuyển chọn một cách chính xác người xin việc vì đơn xin việc giúp cho ta các thông tin đáng tin cậy về hành vi hoạt động trong quá khứ cũng như các kỹ năng , kinh nghiệm và kiến thức hiện tại , các đặc điểm về tâm lý cá nhân , các kỳ vọng , ước muốn và khả năng đặc biệt khác . Đơn xin việc là cơ sở cho các phương pháp tuyển chọn khác như phỏng vấn , đơn xin việc cung cấp tên , nơi đã làm việc , các hồ sơ nhân sự khác . Khi thiết kế các mẫu đơn xin việc ta cần cân nhắc kỹ lưỡng các thông tin cần phải có , nội dung các thông tin cần thu thập phải đảm bảo được tính toàn diện , tính chính xác và làm sao cho người xin việc trả lời được đúng các yêu cầu đề ra. (3) Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn Thông thường doanh nghiệp nên chia trắc nghiệm nhân sự ra các loại sau: - Trắc nghiệm thành tích: Trắc nghiệm về thành tích là đánh giá xem các cá nhân nắm vững nghề nghiệp, hiểu biết nghề đến mức nào, thành tích của họ đạt cao hay thấp như thời gian hoàn thành công việc, điểm bài thi, bài kiểm tra. - Trắc nghiệm về năng khiếu và khả năng: Trắc nghiệm năng khiếu và khả năng được dùng chủ yếu để chỉ ra xem cá nhân nào đã học tốt trong đào tạo, sẽ thực hiện tốt công việc trong tương lai, tiếp thu tốt các kiến thức mới. - Trắc nghiệm về tính cách và sở thích: Đây là loại trắc nghiệm nhằm phát hiện ra các đặc điểm tâm lý cá nhân người lao động như các loại khí chất, những ước mơ, nguyện vọng của các ứng viên, những ước muốn, đề nghị. - Trắc nghiệm về tính trung thực: Tính trung thực là rất cần thiết cho việc sử dụng lao động và trong tất cả các công việc của công tác nhân sự. Những trắc nghiệm này thường gồm những câu hỏi đề cập đến nhiều khía cạnh như việc chấp hành kỷ luật lao
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 36 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 động khi không có sự giám sát của các nhà quản trị, thái độ của cá nhân đối với vấn đề ăn cắp tiền bạc, sự không thật thà trong công việc...Tất cả các trắc nghiệm này giúp ta dự đoán được các hành vi không trung thực trong tương lai củ người dự tuyển. - Trắc nghiệm y học: Trong một số trường hợp đặc biệt để đánh giá các phẩm chất sinh lý của các ứng viên chúng ta có thể dùng các trắc nghiệm y học để phát hiện các bệnh xã hội như HIV… Hiện nay các trắc nghiệm này thường sử dụng phân tích các mẫu nước tiểu, phân tích các mẫu máu… (4) Phỏng vấn tuyển chọn Phỏng vấn tuyển chọn là quá trình giao tiếp bằng lời (thông qua các câu hỏi và câu trả lời) giữa những người tuyển chọn và người xin việc, đây là một trong những phương pháp thu thập thông tin cho việc ra quyết định tuyển chọn. Phương pháp phỏng vấn trong tuyển chọn giúp chúng ta khắc phục được những nhược điểm mà quá trình nghiên cứu đơn xin việc không nắm được, hoặc các loại văn bằng chứng chỉ không nêu hết được. Hiện nay người ta thường áp dụng nhiều loại phỏng vấn để thu thập thông tin của các ứng viên khi nộp đơn xin việc. - Phỏng vấn theo mẫu: Phỏng vấn theo mẫu là hình thức phỏng vấn mà các câu hỏi được thiết kế sẵn từ trước theo yêu cầu của công việc, phỏng vấn theo mẫu là hình thức các câu hỏi đều được chuẩn bị kỹ để người đi phỏng vấn hỏi và các câu trả lời của người xin việc. Quá trình phỏng vấn được thực hiện bằng cách người phỏng vấn đọc to các câu hỏi và câu trả lời để người xin việc lựa chọn và xác định câu trả lời đúng nhất của mình. - Phỏng vấn theo tình huống: Phỏng vấn theo tình huống là quá trình người hỏi yêu cầu các ứng viên phải trả lởi về ứng xử hay cách thực hiện, xử lý các công việc theo các tình huống giả định hoặc các tình huống có thật trong thực tế, mà những người phỏng vấn đặt ra. - Phỏng vấn theo mục tiêu: Phỏng vấn theo loại này là cuộc phỏng vấn dựa vào công việc cụ thể mà yêu cầu các ứng viên phải trả lời theo những mục tiêu xác định từ trước. Các câu hỏi cũng dựa vào sự phân tích công việc một cách kỹ lưỡng để xác định các mục tiêu cho các vị trí việc làm. Phương pháp phỏng vấn theo mục tiêu là phương pháp cho ta độ tin cậy cao và đúng đắn nhất. - Phỏng vấn không có hướng dẫn là cuộc phỏng vấn mà người đi phỏng vấn không chuẩn bị trước nội dung các câu hỏi, mà để cho các ứng viên trao đổi một cách thoải mái xung quanh công việc, người hỏi chỉ có định hướng cho cuộc thảo luận. - Phỏng vấn căng thẳng: Phỏng vấn căng thẳng là hình thức phỏng vấn mà trong đó người phỏng vấn đưa ra các câu hỏi có tính chất nặng nề, mang nhiều nét của sự cật vấn, hoặc cường độ hỏi dồn dập, cách phỏng vấn này mong tìm kiếm ở các ứng viên
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 37 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 lòng vị tha, sự ứng xử công việc trong thời gian eo hẹp. Nó giúp doanh nghiệp tìm ra được những người để bố trí vào những việc làm căng thẳng như công việc bán hàng vào các dịp lễ tết, thanh quyết toán cuối quý hay cuối năm. - Phỏng vấn theo nhóm: Phỏng vấn theo nhóm là hình thức phỏng vấn mà một người hỏi cùng lúc đối với nhiều người. Loại phỏng vấn này giúp doanh nghiệp có thể thu thập được nhiều thông tin hay tránh được các thông tin trùng lặp mà các ứng viên đều có, mà không cần hỏi riêng từng người một. - Phỏng vấn hội đồng: Phỏng vấn hội đồng là hình thức phỏng vấn của nhiều người đối với một ứng viên. Loại phỏng vấn này thích hợp trong trường hợp bố trí các ứng viên vào vị trí quan trọng mà cần phải có sự tán đồng của nhiều người. Nó tránh được tính chủ quan khi chỉ có một người phỏng vấn và nó tạo ra tính linh hoạt và khả năng phản ứng đồng thời của các ứng viên. (5) Khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên Để đảm bảo cho các ứng viên có sức làm việc lâu dài trong các tổ chức và tránh những đòi hỏi không chính đáng của người được tuyển về đảm bảo sức khoẻ thì bước quan trọng tiếp theo là phải tiến hành khám sức khoẻ và đánh giá thể lực của các ứng viên. (6) Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp Để đảm bảo sự thống nhất từ hội đồng tuyển chọn cho đến người phụ trách trực tiếp và sử dụng lao động thì cần phải có sự phỏng vấn trực tiếp của người phụ trách để đánh giá một cách cụ thể hơn các ứng viên, đây là một bước nhằm xác định vai trò quan trọng của các cấp cơ sở. Nó giúp ta khắc phục được sự không đồng nhất giữa bộ phận tuyển chọn và nơi sử dụng lao động. (7) Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn Để xác định độ tin cậy của các thông tin thu được qua các bước tuyển chọn ta phải thực hiện bước thẩm tra lại xem mức độ chính xác của các thông tin. Có nhiều cách để thẩm tra các thông tin như trao đổi với các tổ chức cũ mà người lao động đã làm việc, đã khai trong đơn xin việc, hoặc là nơi đã cấp các văn bằng chứng chỉ… Các thông tin thẩm tra lại là những căn cứ chính xác để các nhà tuyển dụng ra quyết định cuối cùng. (8) Tham quan công việc Những người xin việc luôn có kỳ vọng về sự thỏa mãn công việc. Nếu doanh nghiệp làm cho người lao động thất vọng bởi họ không có đầy đủ các thông tin về công việc thì sẽ gây rất nhiều bất lợi cho người mới đến nhận công việc. Do đó để tạo điều kiện cho những người xin việc đưa ra những quyết định cuối cùng về việc làm thì tổ chức có thể cho những ứng viên tham quan hoặc nghe giải thích đầy đủ về các công việc mà sau khi
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 38 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 được tuyển dụng họ sẽ phải làm. Điều này giúp cho người lao động biết được một cách khá chi tiết về công việc như: mức độ phức tạp của công việc, tình hình thu nhập, sự thoả mãn đối với công việc...Các điều kiện làm việc khác...Qua đó người tham gia dự tuyển sẽ nắm được những gì họ phải thực hiện trong tương lai để khỏi phải ngỡ ngàng khi gặp những điều không phù hợp với suy nghĩ của họ. (9) Ra quyết định tuyển chọn (tuyển dụng) Sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước trên đây và các thông tin tuyển dụng đã đảm bảo theo đúng yêu cầu tuyển chọn đề ra thì hội đồng tuyển chọn sẽ ra quyết định tuyển dụng đối với người xin việc. Cơ sở của việc ra quyết định này là dựa vào phương pháp đánh giá chủ quan theo thủ tục loại trừ dần và theo kết quả đánh giá của phỏng vấn và trắc nghiệm 3.2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá tuyển dụng Đó chính là số lượng và chất lượng của lao động tuyển dụng đặt ra so với yêu cầu tuyển dụng . Sau một thời gian lao động thực tế thì đánh giá chuyên sâu Đất nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì đòi hỏi mỗi cá nhân phải có những nhận thức sâu sắc , đầy đủ về những giá trị to lớn và ý nghĩa quy định nhân tố con người là chủ thể của sáng tạo . Sinh thời , chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc đào tạo và giáo dục con người phát triển và tự hoàn thiện mình . Nhận thức rõ tầm quan trọng này , những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã có những kế hoạch chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực và được coi là đòn bẩy để phát triển kinh tế hiện đại hóa xã hội và đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế đất nước . Đảng và Nhà nước ta đã tạo cơ hội cho nhân dân ta có cơ hội phát huy hết khả năng sáng tạo và cùng chung tay góp sức phục vụ cho sự phát triển của đất nước hiện tại cũng như về lâu dài. Thực hiện đường lối mới của Đảng về cơ chế quản lý , chế độ hạch toán kinh doanh , đổi mới công nghệ , nhất là đầu tư nâng cao nguồn nhân lực , kỹ thuật chuyên môn , sắp xếp bố trí công việc một cách hợp lý cho từng người . Làm được điều này , doanh nghiệp sẽ phát huy hết thế mạnh và khả năng của từng cá nhân làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa , mở rộng quy mô . Từ đó đóng góp thêm vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của đất nước . 3.2.2 Phương pháp Thu thâp dữ liệu thông qua quá trình thực tập tìm hiểu ở công ty dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn và thu thập thông tin từ các trang website chính thống của công ty.
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 39 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Thu thấp thông tin qua quá trình trực tiếp tuyển dụng và phỏng vấn. Thu thập thông tin qua qúa trình quan sát thực tế và kết quả qua từng đợt tuyển dụng. Thu thập và xin dữ liệu tại phòng ban tuyển dụng để phân tích và đánh giá các phương thức tuyển dụng. Sử dụng các biểu đồ như biểu đồ xương cá ,pareto để tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến số lượng nhân sự tại các phòng ban. Phỏng vấn các anh chị nhân viên ban tuyển dụng để biết thêm về những lý do gây nên thiếu hụt hay quá tải nhân sự để tìm giải pháp. 3.2.3 Bố cục đề tài Đề tài có kết cấu gồm 5 chương: Chương I: Giới thiệu khái quá về công ty cổ phần đầu tư Thái Bình Shoes Chương II: Tóm tắt quá trình thực tập Chương III: Đặt vấn đề Chương IV: Thu thập dữ liệu Chương V: Nhận xét
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 40 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI TBS GROUP 4.1 Xác định loại dữ liệu cần thu thập Nội dung Phương pháp và nguồn dữ liệu Tổng quan về công ty: quá trình hình thành và phát triển, các lĩnh vực hoạt động, cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt động kinh doanh. Thu thập thông tin từ báo chí, Internet. Phân tích các số liệu thứ cấp từ các báo cáo thường niên của các phòng ban trong Nhà máy. Tìm hiểu công tác tuyển dụng và quản trị nguồn nhân lực tại Nhà máy 1 Quan sát thực tế Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự tại nhà máy. Thu thập các số liệu thứ cấp về công việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ các bộ phận. Phát hiện các ưu, nhược điểm còn tồn tại trong quá trình tuyển dụng cũng như công Phân tích, so sánh các số liệu, chỉ số liên quan đến người lao động từ đó đánh giá được công tác quản trị nguồn nhân lực.
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 41 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 tác quản trị, duy trì nguồn nhân lực trong nhà máy. Nhận xét hiệu quả tuyển dụng thông qua sai lệch giữa kế hoạch tuyển dụng và thực tế tuyển dụng Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại nhà máy. Quan sát, phân tích và tham khảo ý kiến của cán bộ hướng dẫn nhằm tìm ra các sai phạm. Áp dụng lý thuyết được học trên giảng đường làm cơ sở để đưa ra giải pháp. 4.2 Thực trạng quá trình tuyển dụng tại TBS Group 4.2.1 Đặc điểm lao động của TBS Group 4.2.1.1 Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng Trong những năm qua tổng công ty TBS đã áp dụng 2 nguồn tuyển dụng chính đó là: nguồn bên trong và nguồn bên ngoài công ty. Dưới đây là kết quả tuyển dụng công ty phân theo nguồn Năm Tổng số lao động Nguồn nội bộ Nguồn bên ngoài 2015 40 13 (người) 32.5% 27 (người) 67.5% 2016 64 15 (người) 23.4% 51 (người) 76.56% 2017 101 18 (người) 17.82% 38 (người) 82.18% Bảng 2.2.2: Bảng số liệu tuyển dụng từ các nguồn (Nguồn: Phòng tuyển dụng)  Nguồn tuyển dụng bên ngoài Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn tuyển dụng bên ngoài lớn rất nhiều so với nguồn nội bộ: năm 2017 nguồn bên ngoài chiếm 82,18 % so với nguồn nội bộ. Điều này cho thấy tổng công ty rất quan tâm đến nguồn tuyển dụng bên ngoài. Mặt khác tại sao năm 2017 lại tuyển dụng lao động nhiều hơn so với các năm còn lại vì trong năm 2017 công ty đã xây dựng thêm nhà máy Thoại Sơn tại khu vực An Giang nên cần số lượng lớn lao động nhằm đưa vào đào tạo. Công ty đã sử dụng phương pháp chiêu mộ như sau: - Đăng tuyển thông tin tuyển dụng trên các website cụ thể là trang Careerbuilder.
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 42 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Vào tháng 7/2017 công ty đã trực tiếp tuyển dụng tại khu vực An Giang. - Công ty tham gia vào các hội chợ việc làm tại một số trường đại học. - Thông báo tuyển dụng tại các phòng ban trong công ty.  Nguồn tuyển dụng nội bộ Qua bảng số liệu ta thấy được công ty cũng khá quan tâm đến nguồn tuyển dụng này. Công ty luôn ưu tiên nguồn nội bộ cho các vị trí cấp cao. Cụ thể vào năm 2017 nguồn nội bộ chiếm 17,82 % so với nguồn bên ngoài. Với nguồn bên ngoài thì TBS Group đã áp dụng phương pháp sau: - Bộ phận tuyển dụng gửi thông báo cho toàn thể nhân viên trong công ty đầy đủ thông tin về vị trí tuyển dụng. - Giới thiệu cán bộ công chức trong công ty. Dựa vào mối quan hệ với các đồng nghiệp trong công ty với các ứng viên khác, nhà tuyển dụng sẽ tìm được ứng viên phù hợp. Với sự hiểu biết rõ về công ty cũng như các chức vụ thì việc tìm ra người phù hợp với vị trí ứng tuyển sẽ dễ dàng hơn. Đây là một trong những phương pháp mà công ty rất quan tâm vì qua đó mà công ty sẽ tìm được những nhân tài giúp ích cho công ty trong tương lai. 4.2.1.2 Cơ cấu lao động của TBS Group Tính đến cuối 2017 thì tình hình lao động hiện tai của công ty được thống kê như sau: a) Cơ cấu lao động theo trình độ Trình độ Số người Tỷ lệ % Đại học 1,501 3,8% Cao đẳng 2,213 5,6% Cấp 3 13,308 33,5% Cấp 2 22,711 57,2% Bảng 4.2.1.2a: Bảng thống kê tình hình lao động của công ty (Nguồn: Phòng thống kê) Nhận xét: Qua bảng số liệu ta thấy trình độ lao động phần lớn tập trung nhiều ở trình độ dưới phổ thông vì phần lớn côn ty chuyên về sản xuất da dày nên số lượng lao động không cần bằng cấp là cao. Ở trình độ lao động Đại Học và Cao đẳng tập trung chủ yếu ở khối nhân viên văn phòng. Tuy nhiên qua đây ta thấy rằng trình độ lao động khối
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 43 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 nhân viên từ Đại học trở lên còn khá thấp. b) Cơ cấu lao động theo giới tính Giới tính Tỷ lệ Nữ 59,5% Nam 49,5% Bảng 4.2.1.2b: Bảng thống kê tỷ lệ giới tính (Nguồn: Phòng thống kê) Nhận xét: Qua sơ đồ trên ta thấy tỉ lệ giới tính nữ và năm có sợ chênh lệch rõ rệt, số lao động nam chỉ chiếm 40% trong khi đó nữ chiếm tới 60%. Vì phần lớn ngành sản xuất của công ty là dày da, túi xách đòi hỏi những công việc tỉ mỉ nên số lượng nữ sẽ nhiều hơn nam. 4.2.1.3 Kết quả tuyển dụng lao động của nhà máy số 1 trong ba năm (2014 – 2016) Bảng 4.2.1.3a Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm(2014 -2016) (Nguồn Phòng Quản Lý Nhân Sự- NM1) Đơn vị : Người Các chỉ tiêu Năm So sánh tỉ lệ chênh lệch So sánh tỉ lệ chênh lệch 2014 2015 4/2016 2015/2014 (4/2016)/2015 Dự Tuyển 1600 1300 2000 -300 700 Tuyển 1345 820 1298 -525 478 Nghỉ 245 480 466 235 -14
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 44 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Biểu đồ 4.2.1.3b Kết quả Tuyển Dụng Lao Động Trong 3 năm (2014 -2016 )  Nhận xét Nhìn chung , số người lao độngmới tuyển trong ba năm gần nhất 2014 – (4/2016) rất đông . Cụ thể năm 2014 , số người lao động mới tuyển là 1345 người nhưng số người lao động nghỉ việc là 245 người , con số này không đáng kể so với năm 2015 , số người lao động mới tuyển là 820 người tuy nhiên số người lao động nghỉ việc có xu hướng gia tăng biến động lên đến 480 người , do tình hình căng thẳng ở biển đông , lao động đình công , đập phá cho nên số người lao động nghỉ việc gia tăng khá lớn . Tính đến tháng 4 /2016 , số người lao động mới tuyển có vẻ khả quan hơn (1298 người ) so với chỉ tiêu đề ra là 2000 người và số người lao động nghỉ việc cũng giảm đáng kể (466 người ). Như vậy số lao động mới tuyển dụng không ngừng gia tăng , đáp ứng theo nhu cầu tuyển dụng của nhà máy . 4.2.2 Quy trình tuyển dụng và công tác tuyển dụng của TBS Group 4.2.2.1 Quy trình tuyển dụng của TBS Group Quy trình tuyển dụng của TBS Group bao gồm các bước Bước 1: Xác định nhu cầu tuyển dụng Nhu cầu của đơn vị phải dựa trên kế hoạch nhân sự. Kế hoạch nhân sự lại dựa trên kế hoạch kinh doanh của cả tập đoàn và kế hoạch của từng đơn vị. Kế hoạch nhân sự được lập định kì hàng năm. Các nhà máy, đơn vị, phòng nghiệp vụ đều phải lập kế hoạch nhân sự cho đơn vị của mình. Sau khi lập xong, kế hoạch được chuyển đến phòng nhân sự để tham mưu, tống hợp và trình ban Giám đốc phê duyệt. -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 2014 2015 Apr-16 2015/2014 (4/2016)/2015 Kết quả Tuyển Dụng (2014 - 4/2016) Dự Tuyển Tuyển Nghỉ
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 45 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Đối vối các chi nhánh mới thành lập, việc tuyển dụng theo nhu cầu thực tế khi có đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đơn vị muốn điều chỉnh kế hoạch thì lập bản điều chỉnh kế hoạch nhân sự và gửi về phòng HT – QLCB để tham mưu và trình phê duyệt. Việc lập kế hoạch nhân sự phải căn cứ theo kế hoạch chung của tập đoàn và kế hoạch của từng đơn vị. Căn cứ kế hoạch nhân sự được phê duyệt, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lập phiếu yêu cầu tuyển dụng nhân sự (BM-TD/02), gởi về phòng HT – QLCB. Đối với các đơn vị mở rộng mạng lưới: Phòng HT – QLCB phối hợp với các đơn vị theo kế hoạch mở rộng mạng lưới, tố chức tuyển dụng nhân sự dự trữ trước 03 tháng để chuẩn bị cho đơn vị hoạt động. Căn cứ vào định biên lao động hàng năm hoặc nhu cầu nhân sự đột xuất được CT/TGĐ/p.TGĐ phê duyệt, Bộ phận QLCB phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá, luân chuyển, điều động hoặc đào tạo lại để bồ sung nhân sự còn thiếu. Công tác tuyển dụng chỉ được tiến hành khi luân chuyên, điều động, đào tạo lại không đáp ứng nhu cầu nhân sự của đơn vị. Bước 2: Trình duyệt ( Tổng hợp nhu cầu bổ sung nhân sự) Trường hợp phòng TĐ và TP QLCB trình bảng Tổng hợp nhu cầu nhân sự hàng mùa/năm (BM-TD/03) cho Giám đốc nguồn lực xét duyệt, ký nháy trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt. Trong trường hợp Tổng giám đốc không chấp nhận bảng tổng hợp nhu cầu bổ sung nhân sự mùa/năm, hồ sơ sẽ được trả lại cho bộ phận TĐ để bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp hoặc điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, sau đó trình Tổng giám đốc. Sau khi Tổng giám đốc phê duyệt nhu cầu bổ sung nhân sự mùa/năm, TP TĐ thông báo cho các đơn vị có liên quan kết quả và chuẩn bị kế hoạch tuyển dụng. Bước 3: Thông báo tuyển dụng Căn cứ vào Kế hoạch Tuyển dụng năm kèm Bản mô tả công việc tương ứng. Bộ phận Tuyển dụng làm Thông báo tuyển dụng (BM-TD/05) và chuyển trưởng đơn vị duyệt. Sau đó thực hiện công tác tuyển dụng  Hình thức: - Đăng tuyển trên website của TBS Group, chuyên mục Career ( yêu cầu ứng viên điền form Hồ sơ ứng viên theo BM-TD/06)
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 46 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Sử dụng dịch vụ tìm kiếm hồ sơ của các trang việc làm - Sử dụng dịch vụ đăng tuyển hồ sơ của các trang việc làm  Quy định về hồ sơ dự tuyển: - Phiếu hồ sơ ứng viên theo mẫu BM-TD/06 (đăng tải trên website của TBS Group) - Curriculum Vitac (hồ sơ ứng tuyển cá nhân); - Đơn xin việc; - Bản sao văn bằng, chứng chỉ; Lưu ý: - Ngoài hồ sơ ghi rõ Vị trí dự tuyển; đối với hồ sơ trực tuyến, tiểu đề email theo mẫu: [Họ và tên]_[Vị trí ứng tuyển]_[Nơi làm việc]; - Khi đến tham dự phỏng vấn, ứng viên mang theo bút viết và giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm thủ tục vào cổng; Bước 4: Thu nhận và chọn lọc hồ sơ Căn cứ vào tiêu chí, tiểu chuẩn của các vị trí cần tuyển dụng, bộ phận Tuyển dụng sàng lọc hồ sơ và loại các hồ sơ không đạt. Sau đó, tiến hành lập danh sách Trích ngang ứng viên (BM-TD/07) và mời tham dự phỏng vấn lần 1. Danh sách ứng viên mời tham gia sơ vấn và phỏng vấn kèm hồ sơ ứng viên phải được gửi cho người phỏng vấn trước để nghiên cứu hồ sơ. Bước 5,6: Kiểm tra trắc nghiệm & phỏng vấn sơ bộ Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn ứng viên tham gia phỏng vấn qua điện thoại, gửi Thư mời phỏng vấn lần 1 (BM-TD/080) để xác nhận thông tin. Bộ phận TD tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bao gồm các bài test: 1/ Vi tính (Tốc độ gõ máy, Word, Excel) 2/ Anh văn (Nghe – Nói, Đọc – Viết (Đề C) ) 3/ IQ Sau khi ứng viên đã hoàn thành được các bài kiểm tra nghiệp vụ, nhân viên TD cho điểm, đánh giá và quyết định có thực hiện tiếp vòng phỏng vấn nhân sự (do TP Tuyển dụng thực hiên) hay không dựa vào các tiêu chí mà vị trí ứng tuyển đề ra.
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 47 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tất cả nhân viên đều phải hoàn thành Phiếu hồ sơ ứng viên (BM-TD/6) trước khi tham gia sơ vấn và thực hiện các bài kiểm tra. Kết quả phỏng vấn lần 1 sẽ được ghi nhận và điền vào Phiếu đánh giá phỏng vấn (BM-TD/10). Nhân viên TD chuyển kết quả phỏng vấn lần 1 và phiếu hồ sơ ứng viên cho Trưởng bộ phận đánh giá trước khi thực hiện phỏng vấn lần 2. Nếu ứng viên đạt yêu cầu: Đến bước 6. Nếu ứng viên không đạt yêu cầu: Thông báo và gửi thư cảm ơn (BM-TD/11) trong vòng 1 tuần kể từ ngày phỏng vấn, lưu hồ sơ vào biểu mẫu Trích ngang ứng viên không phù hợp (BM-TD/12) Bước 7: Phỏng vấn chuyên môn Phỏng vấn chuyên môn được thực hiện cho các ứng viên đạt yêu cầu của vòng phỏng vấn nhân sự. Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn ứng viên tham gia phỏng vấn qua điện thoại, gửi thư mời phỏng vấn lần 2 (BM-TD/13) để xác nhận thông tin. Tổng Giám đốc/Giám đốc sẽ thực hiện nội dung phỏng vấn chuyên môn theo quy định của từng nhóm ứng viên cụ thể. Kết quả phỏng vấn lần 2 sẽ được ghi nhận và điền vào Phiếu đánh giá phỏng vấn (BM-TD/10). Nếu ứng viên không đạt yêu cầu: Thông báo và gửi thư cảm ơn (BM-TD/11) trong vòng 1 tuần kể từ ngày phỏng vấn, lưu hồ sơ vào biểu mẫu Trích ngang ứng viên không phù hợp (BM-TD/12) Nếu ứng viên không đạt phần chuyên môn của vị trí đang tuyển nhưng Trưởng đơn vị sử dụng nhận xét là ứng viên phù hợp với vị trí khác thì hồ sơ ứng viên sẽ được xử lí như sau: - Chuyển cho Trưởng đơn vị có nghiệp vụ phù hợp phỏng vấn chuyên môn, trong trường hợp đơn vị này có nhu cầu - Trường hợp đơn vị không có nhu cầu, Bộ phận Tuyển dụng sẽ lưu hồ sơ và thông báo với ứng viên sẽ mời phỏng vấn vào dịp khác. Bước 8: Tiếp nhận thử việc
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 48 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Căn cứ danh sách ứng viên trúng tuyển đã được duyệt, Bộ phận Tuyển dụng lập Thư mời nhận việc (BM-TD/17) cho ứng viên. Bộ phận Tuyển dụng chuyển danh sách ứng viên trúng tuyển đã được duyệt cho Bộ phận Quản lý cán bộ lập quyết định tiếp nhận nhân sự thử việc và hợp đồng thử việc cho nhân sự mới. Bộ phận Quản lý cán bộ có trách nhiệm đề nghị nhân sự mới bổ sung hồ sơ (nếu có). Bộ phận tuyển dụng có trách nhiệm thông báo lịch tiếp nhận nhân viên mới (qua email) theo BM Thông báo tiếp nhận thử việc nhân sự mới (BM-TD/18) đến các phòng ban có liên quan; gửi tài liệu hội nhập đến nhân sự mới; phối hợp với các đơn vị sử dụng đón tiếp, giới thiệu nhân sự mới với các đồng nghiệp, hướng dẫn một số điểm cần thiết trong ngày nhận việc đầu tiên. Chương trình đào tạo hộp nhập được áp dụng đối với tất cả nhân sự mới được tuyển dụng từ nguồn bên ngoài theo các nội dung quy định tại biểu mẫy Bảng đánh giá kết quả đào tạo hội nhập (BM-TD/19). Chương trình đào tạo hội nhập không áp dụng đối với nhân sự mới được đào tạo lại hoặc thuyên chuyển hoặc bổ nhiệm trong cùng một đơn vị. Trong trường hợp khác đơn vị cũ và đơn vị mới có nhiều sự khác biệt, chương trình đào tạo sẽ áp dụng một phần do đơn vị tiếp nhận nhân sự mới thực hiện. Bước 9: Quyết định tuyển dụng Phòng HT – QLCB có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị tiếp nhận và hướng dẫn nhân viên mới hoàn thiện các thủ tục ký kết HĐLĐ ( chính thức hoặc thử việc ) hoặc các văn bản liên quan. Nhân viên mới có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ đầy đủ, bao gồm: - Đơn xin việc - Sơ yếu lí lịch ( có xác nhận của chính quyền địa phương trong 06 tháng) - Bản sao CMND (có công chứng) - Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng) - Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn sử dụng trong 6 tháng) - Số BHXH (nếu có) - Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng)
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 49 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bộ phận tuyển dụng có trách nhiệm thông báo & tiếp nhận Nhân sự mới theo biểu mẫu Thông báo tiếp nhận chính thức nhân sự mới (BM-TD/21) đến ban lãnh đạo, trưởng bộ phận, bộ hành chính và các nhân sự mới tại đơn vị tiếp nhận. 4.2.2.2 Đánh giá quy trình tuyển dụng Nhìn chung công tác tuyển dụng nhà máy số 1 đã có quy trình tuyển dụng lao động chặt chẽ và thực hiện đúng theo điều khoản của Bộ Luật Lao Động Việt Nam là không có tuyển lao động dưới 18 tuổi Quy trình tuyển dụng mang tính pháp lý rõ ràng , mạch lạc thể hiện được tính hoạch định trong công tác tuyển dụng nhân sự cho nhà máy. 4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại TBS Group 4.2.3.1 Các yếu tố bên trong tổ chức Một là hình ảnh uy tín của công ty: Tập trung đầu tư và phát triển vào 6 ngành trụ cột chính, TBS hướng đến trở thành công ty đầu tư quốc tế đa ngành uy tín tại Việt Nam và khu vực, từng bước góp phần giúp cho ngành công nghiệp nước nhà tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. trong quá trình hoạt động, công ty đã khẳng định được uy tín của mình không chỉ trong nước mà còn cả ngoài nước, bên cạnh đó công ty đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương, bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may & Da giày Việt Nam do Bộ công thương trao tặng, bằng khen Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu toàn diện ngành Da giày Việt Nam 2009. Bên cạnh đó công ty đạ được chứng nhận của SATRA ( Tổ chức nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ ). Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu không ngừng của hơn 30 ngàn cán bộ, nhân viên của tập đoàn và cho sự trưởng thành và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hai là sự phối hợp của các cấp quản lý trong công tác tuyển dụng: khi có kế hoạch tuyển dụng các bộ phận sẽ gửi yêu cầu cho phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự sẽ giao việc cho bộ phận tuyển dụng, bộ phận tuyển dụng sẽ trực tiếp tiếp nhận và nhận hồ sơ phỏng vấn của ứng viên. Ba là quan hệ lao động trong tổ chứng: Bộ phận nhân sự của công ty đặc biệt coi trọng xây dụng mối tuan hế hài hòa giữa lao động với doanh nghiệp. Vai trò của Công đoàn và thanh niên được phát huy hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tố chức. Bên cạnh đó công ty rất chú trọng đời sống của lao động vào các ngày lễ thường có những phần quà hỗ trợ cho công nhân viên. Điều này đã làm cho người lao động yên tâm và gắn bó lâu dài với công ty hơn.
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 50 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bốn là chính sách tiền lương tạo động lực cho lao động: Công ty rất quan tâm đến chính sách tiền lương cho nhân viên, để thúc đẩy và khích lệ cho nhân viên công ty có các chính sách khen thương cho nhân viên đạt thành tích cao. Với phưởng châm trả lươn theo năng lực nhằm đảm bảo rằng mức lương của nhân viên phản ánh được năng lực của họ so với những người khác có cùng cấp bậc. Nhằm tạo động lực cho lao động công ty còn có chính sách nhân sự khá tốt về đãi ngộ. Thu nhập bình quân của lao động tăng từ 5,4 lên 6,7 – đây là thu nhập khá cao so với các công ty cùng ngành. Chính sách tiền lương có nhiều ưu đãi cho người lao động nhằm giữ chân lao động gắn bó lâu dài với công ty hơn. Bên cạnh đó đây còn là một trong những lợi thế để công ty cạnh tranh với các công ty cùng ngành. 4.2.3.2 Các yếu tố bên ngoài tổ chức Một là thị trường lao động: Có thể nói thị trường lao động của nước ta trong những năm vừa qua đã từng bước khởi sắc sau thời gian bị khủng hoảng bởi cơn dư chấn tài chính toàn cầu. TBS là công ty chuyên về sản xuất da giày, lực lượng chủ yếu mà công ty cần hiện nay phần lớn là lao động phổ thông đặc biệt là lao động nữ. Trên thực tế lao động phổ thông ở nước ta rất nhiều và đây chính là một trong những cơ hội giúp cho công tác tuyển dụng lao động của công ty dễ dàng hơn. Hai là mội trường cạnh tranh của công ty: Mặc dủ TBS là một trong những công ty có uy tín trong ngành sản xuất giày, túi xách song không có nghĩa là công ty không cần phải chú ý đến nhân tài. Không những thế công ty còn phải cạnh tranh với các công ty cùng ngành khác nếu không duy trì được những nhân lực tiềm năng công ty sẽ dễ dàng bị thụt lùi và dễ dàng mất đi nhân tài trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Ba là các chính sách quy định của nhà nước đối với ngành: Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành da giầy, Bộ công thương đã ban hành Đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp da giày Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với 3 kịch bản phát triển: (I) Kịch bản cao, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2025 đạt 43,97 tỷ USD, năm 2035 đạt 74,19 tỷ USD; (II) Kịch bản cơ sở, xuất khẩu đạt 37,23 tỷ USD và 57,6 tỷ USD; (III) Kịch bản thấp dự kiến đạt 31,4 tỷ USD và 44,6 tỷ USD… Để thực hiện các mục tiêu đưa ra, quy hoạch điều chỉnh cũng đưa ra các nhóm giải pháp gồm: Phát triển thụ trường và xây dựng thương hiệu, đầu tư, quản lý ngành, tài chính, khoa học công nghệ,… Với những mục tiêu như vậy trong tương lai sẽ là cơ hội cho công ty có thể thu hút nhiều nguồn lao động hơn nữa trong tương lai.
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 51 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.2.3.3 Đánh giá ưu và nhược điểm của công tác tuyển dụng  Ưu điểm:  Công tác tuyển dụng được áp dụng đúng theo Bộ luật Lao động của nhà nước. Điều này giúp bộ phận tuyển dụng có thể theo dõi, đánh giá và lưu trữ thông tin và khả năng của các ứng viên một cách chính xác hoàn toàn, tránh những sai sót không đáng có.  Việc lên kế hoạch tuyển dụng chi tiết và thông qua sự phê duyệt của các cấp trên giúp bộ phận tuyển dụng nhân sự trong việc kiểm soát biến động nhân sự dễ dàng hơn.  Do nhà máy 1 - công ty Cổ Phần Đầu Tư Thái Bình đặt ở nơi giao thuyên giữa các tỉnh. Nơi tập trung đông dân cư , nguồn lao động nghề , phổ thông dồi dào . Thuận lợi cho kế hoạch tuyển dụng của nhà máy. Do đókết quả tuyển dụng hiện tại có phần khả quan hơn so với các năm trước . Số lượng người lao động tham gia tuyển dụng ngày càng tăng đây là một tín hiệu tốt đối với sự biến động tỷ lệ lao động thường xuyên của nhà máy .  Nhược điểm:  Bộ phận tuyển dụng của nhà máy hiện nay rất ít người , công tác thực hiện tuyển dụng cũng chưa được tốt . Tuyển dụng mỗi ngày cho nên lực lượng lao động lúc thì rất đông lúc thì rất ít nhưng bộ phận tuyển dụng không thể xoay chuyển một lúc vì họ không phải chỉ làm công tác tuyển dụng mà còn làm nhiều việc khác .  Tuy số lượng người tham gia tuyển dụng đông nhưng đa phần là trong khu vực, họ quen biết rồi truyền miệng nhau khi nghe có kế hoạch tuyển dụng . Còn những người ngoài khu vực họ hầu như không biết thông tin . Nhà máy chỉ treo băng rông quảng cáo tuyển dụng ở cổng sau , nên ai đi ngang thấy thì mới vào nộp hồ sơ . Qua đó thấy được công tác phổ biến tuyển dụng còn kém , chưa tận dụng hết các hình thức để quảng bá rộng rãi kế hoạch tuyển dụng .
 • 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 52 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI TBS GROUP