SlideShare a Scribd company logo
holte
KURS
holte
KURSKATALOGEN 2015
2
Denne katalogen inneholder en oversikt over alle våre kurs. Nå kan du i ro og mak
planlegge vekst og faglig utvikling for deg og dine ansatte i 2015. Har du kjøpt ny
programvare fra Holte og trenger basiskurs, eller ønsker du mer kunnskap om
programvaren du allerede har, for å kunne utnytte mulighetene best mulig? Kanskje har
du behov for faglig utvikling, f.eks. innenfor byggesak, HMS eller SHA?
Du kan delta på et klassekurs i en by nær
deg. Datoer for klassekursene finner du
nederst på hver side i denne katalogen.
Du kan avtale internkurs – da kommer en
av våre fagpersoner til din bedrift og holder
kurset der. Velger du fjernstyringskurs,
fjernstyrer vi din PC mens vi snakker sammen
på telefon – en enkel og vel utprøvd metode.
Nytt i år er e-læringskurs i både Byggsafe
Total Basis og JobOffice Basis.
Har du kjøpt denne programvaren kan et
e-læringskurs være et enkelt, nyttig og ikke
minst rimelig alternativ å starte med.
Uansett hva du velger er våre kursholdere
og –utviklere dedikerte, engasjerte og svært
kunnskapsrike innenfor sitt felt.
I årets katalog finner du flere nye kurs, som
SmartKalk Tilleggsmoduler, SHA-plan og
SMART HMS/KS.
Har du spørsmål om kurs eller ønsker å sette
sammen et kursforløp for din bedrift - ring
oss så syr vi sammen en pakke til deg!
Vi lover å gjøre alt vi kan for å gi deg gode
kursopplevelser i 2015!
Velkommen på kurs!
KJÆRE KUNDE!
PÅMELDING:
Deltakeravgiften er inkl. servering i pauser, lunsj, kursmateriell og kursbevis. Alle priser er eks. mva.
Vi tar forbehold om trykkfeil og ev. endringer som måtte oppstå etter at katalogen er publisert.
www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00
Innhold:
03 uk.no for kontrollører
04 	 Uavhengig kontroll
05	 Byggesak komplett
07	 Byggesak for rørleggere
08	 JobOffice Basis
09	 JobOffice påbygg
10	 JobOffice VVS-kalkulasjon
11	 SmartKalk basis
12	 SmartKalk påbygg
13	 SmartKalk tilleggsmoduler
14	 Byggsafe Total basis
15	 Byggsafe Total påbygg
17	 HMS Komplett
18	SHA-plan
19	 Smart HMS/KS
20	 Fagtorget basis
21	 Fagtorget påbygg
22	 DDS-CAD Byggmester basis
23	 DDS-CAD Byggmester påbygg
24	 Spesialsydde internkurs
25 	Fjernstyringskurs og e-læring
27 Holtes kursselgere
3
holteKURSKATALOGEN2015
Uk.no er et nettbasert program som gjør det enkelt for deg å gjennomføre kontroll i alle
tiltaksklasser. Programmet inneholder bl.a. maler og sjekklister for gjennomføring av
kontroll, utsending av varsel om kontroll og avvik. Rapporter genereres automatisk
basert på det du har lagt inn i prosjektet.
Hvem passer kurset for?
Kurset retter seg mot deg som planlegger å
gjennomføre kontroll, uansett tiltaksklasse,
og som ønsker å bruke uk.no.
Kurset gir deg:
Dette er et praktisk orientert kurs. Det vil bli
foretatt en gjennomgang av de obligatoriske
kontrollområdene, hvor vi detaljert ser på
hva som skal kontrolleres for prosjekteringen
og utførelsen. I tillegg vil det bli en
presentasjon av hvordan kontrollen skal
gjennomføres, i forhold til bl.a varsling av
kontroll og håndtering av avvik. Det vil bli
satt av tid til erfaringsutveksling i plenum,
noe som bl.a. kan gi nye og spennende
innfallsvinkler.
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Innledning
•	 Obligatoriske kontrollområder
•	 Gjennomføring av kontroll
•	 Hvordan bruke uk.no
•	 Avvikshåndtering
•	 Hva skal kontrolleres i kontrollområdene
FOR KONTROLLØRER
uk.no
Pris: 4 500,-
3
•	 ARENDAL:	 25 .mar
•	 TØNSBERG :	 13. mar
•	 HAMAR: 	 16. jan
•	 TROMSØ:	 17. feb 22 okt	
•	 OSLO: 	 15. mai 	 2. sep
				 04. nov
•	 BERGEN: 	 17. jun
•	 STAVANGER:	 02. des
•	 TRONDHEIM: 	 12. nov
NÅR/HVOR:
For påmelding send en e-post til
salg@holte.no
Marita Grande
- avdelingssjef byggesak
Marita er utdannet bygg-
og miljøingeniør, og har
lang erfaring fra Plan- og
bygningsetaten som
sjefskvalitetsrådgiver på
byggesak. Marita holder kurs
innenfor byggesaksområdet,
prosjektarbeid, rapportering,
arbeid med
kvalitetssystemer, rutiner
og maler.
4
holteKURSKATALOGEN2015
Har du planer om å utføre kontroll i tiltaksklasse 1, 2 eller 3? Uansett vil du få den
kunnskapen du trenger med vårt kurs!
Hvem passer kurset for?
Kurset retter seg mot foretak som arbeider
med søknadspliktige tiltak.
Det er aktuelt for deg som skal gjennomføre
kontroll, for deg som har rolle som ansvarlig
søker, prosjekterende, utførende eller er
profesjonell byggherre.
Kurset gir deg:
Grundig innføring i regelverket slik at du får
forståelse for kravene og vet hvordan du skal
forholde deg til dem. På den måten slipper du
å kaste bort verdifull tid på hodebry.
Du vil få tips og råd om hvordan kontrollen
kan gjennomføres.
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Innledning
•	 Kontrollområdene
•	 Krav til foretakene
•	 Hvem kan kontrollere
•	 Hvordan gjennomføre kontroll
•	 Hva skal sjekkes i kontrollområdene;
- hvilken dokumentasjon skal til
kontrolløren?
- hva skal kontrolleres?
•	 Blanketter
•	 Oppsummering
KONTROLL
Uavhengig
Pris: 4 000,-
•	 OSLO:	 14. mai 01. sep
				 03. nov
•	 BERGEN: 	 16. jun
•	 STAVANGER:	 01. des
•	 TRONDHEIM:	 11. nov
•	 TØNSBERG:	 12. mar
•	 BODØ:	 20. feb
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 12. mars, 10. oktober
Marita Grande
- avdelingssjef byggesak
Marita er utdannet bygg-
og miljøingeniør, og har
lang erfaring fra Plan- og
bygningsetaten som
sjefskvalitetsrådgiver på
byggesak. Marita holder kurs
innenfor byggesaksområdet,
prosjektarbeid, rapportering,
arbeid med
kvalitetssystemer, rutiner
og maler.
5
holteKURSKATALOGEN2015
	 Pris: 4 000,-
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som jobber
med byggesøknader - hovedsakelig de som
er ansvarlige søkere. Kurset egner seg for deg
som arbeider som arkitekt, ingeniør,
byggmester, tømrer, konsulent eller som
ansvarlig søker. Kurset tar utgangspunkt i et
prosjekt for en enebolig.
KOMPLETT
Byggesak
Et svært praktisk kurs, der det underveis gis skriftlige oppgaver knyttet til de ulike delene av
byggesøknaden. Norges fremste eksperter i byggesak veileder deg gjennom blankettjungelen
på en enkel måte. Det utarbeides en byggesøknad basert på en realistisk oppgave. Etter endt
kurs får du med deg fasiten hjem. Endringene i Plan- og bygningsloven blir også gjennomgått.
Kurset gir deg:
•	 Kunnskap om utarbeidelse av en
komplett byggesøknad
•	 Tips til utfylling av byggeblanketter
•	 Info om dokumentasjon som skal legges
ved byggesøknaden
•	 Gjennomgang av ulike tema med
praktiske løsninger
•	Fasit på komplett byggesøknad på
minnepenn
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Kort om loven, forskrifter og søknadsform
•	 Utarbeidelse av byggesøknad
- Beregningsregler
- Beskrivelse av tiltaket – selge prosjektet
- Dispensasjonsbegrunnelse
- Nabovarsel
- Ansvarsrett og gjennomføringsplan
- Spesialdokumentasjon
•	 Spørsmålsrunde
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
Mari Slagsvold
- senior fagkonsulent
Mari er utdannet
bygningsingeniør og har
12 års erfaring fra
Plan- og bygningsetaten i
Oslo. Mari jobber med kurs
og konsulenttjenester, og
hjelper bl.a. kunder med å
få gode byggesøknader
inn til kommunen.
Lise Budde
- senior fagkonsulent
Lise er utdannet ved
byggesaksskolen i regi
av Høgskolen i Gjøvik og
har mange års erfaring fra
Plan- og bygningsetaten i
Oslo. Hun jobber med kurs
og konsulenttjtenester, og
hjelper bl.a. kunder med å
få gode byggesøknader
inn til kommunen.
•	 OSLO: 19. mars, 18. aug, 19. okt.
•	 BERGEN:	 04. mars, 22. september
•	 STAVANGER: 05. mai, 24. november	
•	 KRISTIANSAND: 27. januar, 03. november
•	 FREDRIKSTAD: 03. februar, 08.september
•	 TØNSBERG: 	 10. juni, 08. desember 	
•	 HAMAR: 25. februar
•	 TRONDHEIM: 21. april, 06. oktober
“Kursleder er en god
formidler og veldig
kunnskapsrik.”- fornøyd kursdeltaker
Holte kurskatalog 2015
7
holteKURSKATALOGEN2015
Byggesak
FOR RØRLEGGERE
Ønsker du kunnskap om hvilken dokumentasjon du som rørlegger må sende inn i
byggesøknader til kommunen? Hvordan utarbeide en komplett byggesøknad?
Byggesak for rørleggere er svært praktisk lagt opp, med oppgaver knyttet til ulike
deler av dokumentasjonen for en rørlegger i byggesak.
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 22. april
•	 STAVANGER: 24. mars	
•	 TRONDHEIM: 03. september
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som arbeider
som rørlegger og skal ha ansvarsrett f.eks
PRO/UTF for sanitærinstallasjoner i en byg-
gesøknad, eller skal være ansvarlig søker for
enkle byggesøknader som omhandler hoved-
sakelig bygging av våtrom.
Kurset er praktisk orientert og det vil bli satt
av tid til spørsmål underveis.
Kurset gir deg:
•	 Kunnskap om utarbeidelse av en 		
komplett byggesøknad
•	 Tips til utfylling av byggeblanketter
•	 Info om dokumentasjon som skal legges
ved byggesøknaden
•	 Gjennomgang av ulike tema med		
praktiske løsninger
•	 Eksempel på komplett byggesøknad
•	 Informasjon om uavhengig kontroll 		
for våtrom
Agenda fra kl. 14-17.30:
•	 Kort om loven, forskrifter
og søknadsform
•	 Utarbeidelse av byggesøknad
•	 Gjennomgang av skjemaer
- søknadsskjema
- søknad om ansvarsrett
- samsvarserklæring
- gjennomføringsplan mm.
•	 Uavhengig kontroll
•	 Ferdigstillelse
Lise Budde
- senior fagkonsulent
Lise er utdannet ved
byggesaksskolen i regi
av Høgskolen i Gjøvik og
har mange års erfaring fra
Plan- og bygningsetaten i
Oslo. Hun jobber med kurs
og konsulenttjtenester, og
hjelper bl.a. kunder med å
få gode byggesøknader inn
til kommunen.
	 Pris: 3 000,-
Mari Slagsvold
- senior fagkonsulent
Mari er utdannet
bygningsingeniør og har
12 års erfaring fra
Plan- og bygningsetaten i
Oslo. Mari jobber med kurs
og konsulenttjenester, og
hjelper bl.a. kunder med å
få gode byggesøknader
inn til kommunen.
8
holteKURSKATALOGEN2015
JobOffice
BASIS
JobOffice er et brukervennlig bransjesystem, spesielt utviklet for VVS . Dette systemet
kommuniserer med IT-systemene hos bransjens grossister og kjeder, for utveksling av
varepriser, bestillinger, leverandørfakturaer, pakksedler og liknende. Kurset tar for seg
generell bruk av JobOffice med modulene forbruk og faktura.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som er
ny bruker av JobOffice, og som ønsker en
generell innføring.
Kurset gir deg:
Kunnskap om hvilke muligheter som finnes
med JobOffice og hvordan du vedlikeholder
priser fra grossist/kjede.
Det blir også en gjennomgang av relevante
scenarier med eksempler og oppgaver.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 Systeminnstillinger
•	 Lisensoversikt
- hvilke lisenser har vi?
•	 Opprette kontakt
•	 Opprette prosjekt
•	 Prisbok
- nedlasting av prisbok/rabatter fra
grossist?
- hvordan lage/endre utsalgspriser
•	 Bestilling
- bestilling til grossist/direkteleverandør
•	 Fakturering
•	 Nedlasting av leverandørfaktura
•	 Utestående
•	 Dokumentasjon/FDV/Boligmappa
Pris: 4 000,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 13. januar, 08. september
•	 BERGEN: 14. april
•	 TRONDHEIM: 10. mars, 22. september
NB! Dette kurset er også
tilgjengelig som e-læringskurs!
9
holteKURSKATALOGEN2015
Pris: 4 000,-P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
NÅR/HVOR:
•	 OSLO: 03. mars, 20. oktober
•	 BERGEN: 25. august
•	 STAVANGER: 03. november 		
•	 TØNSBERG: 19. mai	
	
•	 TRONDHEIM: 27. januar, 16. april,
				 27. oktober
JobOffice
PÅBYGNINGSKURS
Når du har brukt JobOffice en stund og har gjort deg kjent med programmet, kan
påbygningskurset gi deg svar på de spørsmålene som har dukket opp. Kurset lærer deg
å bruke JobOffice mer effektivt, og synliggjør mulighetene i modulene Forbruk, Faktura,
Kalender, PocketLink og Kalkulasjon.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som har brukt
JobOffice en stund, og som føler deg
fortrolig med det grunnleggende. Du ønsker å
gå dypere inn i programmets mange
funksjoner, og få enda større nytteverdi av
det. Kurset er meget godt egnet for deg som
er daglig leder eller prosjektleder.
Kurset gir deg:
Du får en svært nyttig gjennomgang av
samtlige moduler i JobOffice og kunnskap
om hvordan disse utnyttes mest mulig
effektivt.
Vi gjennomgår et reelt prosjekt fra start til
slutt, inkludert systemarbeidet som gjøres
ute i felt med PocketLink.
Vi gjennomgår selvfølgelig også
mulighetene som ligger i nyhetene
prissammenligning og prosjektregnskap.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 Opprette ny kunde/prosjekt
•	 Kort innføring i anbud
•	 Prissammenligning
•	 PocketLink
- kalender
- bestilling
- forbruk
- FDV
- nedlasting av pakkseddel
•	 Innesystem
- forbruk
- fakturering
•	 Prosjektregnskap
- tilleggsarbeider
- rekvisisjonsarbeider
Nyhet!
10
holteKURSKATALOGEN2015
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 12. mai, 08. desember
•	 BERGEN: 06. januar, 01. desember
•	 STAVANGER: 28. april
•	 KRISTIANSAND: 29. september
•	 TØNSBERG: 10. november	
		
•	 HAMAR: 08. september
•	 TRONDHEIM: 11. juni, 24. november
JobOffice
VVS-KALKULASJON
Bruker du mye tid på å innhente priser fra grossister og kjeder når du skal regne på
anbud? Synes du det er tidkrevende å ha oversikt over alle leverandører når du skal
bestille varer? Når du har brukt JobOffice en stund kan dette kurset være på sin plass
for å utvikle/optimalisere bruken av kalkulasjonsmodulen.
Hvem passer kurset for?
Dette er kurset for deg som bruker JobOffice
og ønsker å få mer ut av kalkulasjonsmodulen.
Kurset gir deg:
•	 Utdypende kunnskap om de mest brukte
funksjonene i JobOffice kalkulasjon
•	 Kunnskap om hvordan du enkelt
navigerer i kalkulasjonsmodulen og
kan utnytte denne på best mulig måte
Agenda fra kl. 10-15:
• Systeminnstillinger
• Hovedmenyene
• Kalkulasjon
• Tilbudsbrev/Anbudsbrev
• Endring av eksisterende anbud
• Planlegging
• Bestilling av varer
• FDV-dokumentasjon
• Flytte prosjekter mellom kontakter
Pris: 4 000,-
Terje Falmår
-VVS-ingeniør/senior
kalkulatør
Terje er utdannet
rørleggermester og VVS-
ingeniør. Han har drevet
eget rørleggerfirma i 16 år
og har solid erfaring innen
kalkulasjon. Terje har svar
på det du lurer på innen
kalkulasjon, og masse
nyttige tips som kan gjøre
hverdagen din enklere.
11
holteKURSKATALOGEN2015
SmartKalk er et verktøy for å kalkulere alle typer bygg og konstruksjoner. Med Holtes
prisbase i bunnen, inneholder dette unike dataprogrammet alt av grunnlag og ulike
elementer som skal til for å levere et bygg. Som med alle andre verktøy gjelder det å lære
seg å bruke det riktig.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som er ny
bruker av SmartKalk, og som ønsker en
generell innføring. Det passer også for deg
som har brukt programmet litt på egen hånd,
og ønsker å få det grunnleggende på plass.
Kurset gir deg:
Du får en god innføring i bruken av
SmartKalk og hvilke muligheter som finnes.
Det er lagt opp til få deltakere, slik at
personlig oppfølging blir godt ivaretatt.
Det blir gjennomført praktiske øvelser, slik
at kurset får god nytteverdi.
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Kort innledning
•	 Gjennomgang av SmartSenter
•	 Gjennomgang av kalkylemetoder
•	 Gjennomgang av SmartKalk
•	 Legge til firmalogo
•	 Visning av rapporter
BASISKURS
SmartKalk
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 06. jan , 27. mai, 04. nov
•	 BERGEN: 	 18. februar, 07. oktober
•	 STAVANGER: 10. februar, 08. september
•	 KRISTIANSAND: 13. januar, 18. august
•	 FREDRIKSTAD: 22. januar
•	 TØNSBERG:	 10. mars
•	 HAMAR: 12. mai
•	 TRONDHEIM:	 04. februar, 20. august
Pris: 4 500,-
Jon Arvid Dæhlin-Olsen
senior fagkonsulent KA
Jon Arvid er tømrer-
utdannet med 15 års
praksis. Bred erfaring fra
rehabilitering og større
prosjekter. Han vet hva
kalkulasjon kan by på av
utfordringer.
Harald Lie Thoresen
- fagkonsulent KA
Harald er utdannet
tømrer med fagbrev og
16 års erfaring, i tillegg
til økonomiutdannelse.
Han gir deg alle rådene du
trenger om kalkulasjon!
12
holteKURSKATALOGEN2015
Bjørn Åge Langerud
-kalkulatør
Bjørn Åge er utdannet
bygningstekniker og har
nesten 30 års erfaring
som kalkulatør. Han
kjenner SmartKalk svært
godt.
SmartKalk
Pris: 4 500,-
Oddmund Moland
- fagkonsulent KA
Oddmund er utdannet
tømrer med 16 års
praksis. Han er dreven på
kalkulasjon og flink til å
vise hvordan SmartKalk
kan gjøre hverdagen
enklere.
PÅBYGNINGSKURS
Når du har brukt SmartKalk effektivt i en periode, kan påbygningskurset gi deg svar på
de spørsmålene som har dukket opp. Det er en stor fordel å ha deltatt på SmartKalk
Basiskurs før du melder deg på dette. Her får du omfattende kunnskap om hva
programmet kan hjelpe deg med videre.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som har brukt
SmartKalk en stund, og som føler deg
fortrolig med det grunnleggende. Du ønsker å
gå dypere inn i programmets mange
funksjoner, og få enda større nytteverdi av
det.
Kurset gir deg:
Du får en utvidet gjennomgang av
programmets funksjoner som vil gi deg
ytterligere innsikt. Det blir også repetisjon
av de viktigste basisfunksjonene, før vi
setter i gang med bl.a. gjennomgang av
ulike kalkylemetoder.	
			
						
					
	
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Gjennomgang av SmartSenter
•	 Gjennomgang av kalkylemetoder
•	 Gjennomgang av SmartKalk
•	 Vareregister/import av vareregister/bytte
varer
•	 Gjennomgang av Smartelement vindu/dører
•	 Redigere egen prisbase
•	 Legge til firmalogo
•	 Kalkulere basert på NS 3459-fil
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 15. jan, 01. sep, 02. des
•	 BERGEN: 	 03. juni, 17. november
•	 STAVANGER: 	 22. april, 05. november
•	 KRISTIANSAND: 03. mars, 27. oktober
•	 FREDRIKSTAD. 28. mai
•	 TØNSBERG:	 09. juni
•	 HAMAR: 29. januar, 17. september
•	 TRONDHEIM: 14. april, 01. oktober
•	 TROMSØ: 27. august
13
holteKURSKATALOGEN2015
SmartKalk
Jon Arvid Dæhlin-Olsen
- senior fagkonsulent KA
Jon Arvid er tømrer-
utdannet med 15 års
praksis, bred erfaring fra
rehabilitering og større
prosjekter. Han vet hva
kalkulasjon kan by på av
utfordringer!
Oddmund Moland
- fagkonsulent KA
Oddmund er utdannet
tømrer med 16 års
praksis. Han er dreven på
kalkulasjon og flink til å
vise hvordan SmartKalk
kan gjøre hverdagen
enklere.
Pris: 4 500,-
TILLEGGSMODULER
Når du har utvidet programmet med noen av de tilgjengelige tilleggsmodulene, vil dette
spesialkurset være nyttig. Du vil få en grundig gjennomgang i bruken av hver enkelt
modul, slik at de kan utnyttes på best mulig måte.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som
har lært deg å bruke de grunnleggende
funksjonene i SmartKalk effektivt.
Du ønsker å benytte deg av tilleggsmodulene
som er tilgjengelige i Smartkalk og lære
deg å bruke disse for å effektivisere
kalkylearbeidet ytterligere.
Kurset gir deg:
En gjennomgang av hvordan importere
IFC-filer og koble disse mot elementene
i prisbasen. Du lærer også å bruke alle
finessene i både Forespørselsmodulen
og Dokumentasjonsmodulen, og får vite
hvordan du enkelt og effektivt kan lage
elektronisk bestilling. Til slutt gjennomgås
NS-leseren .
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Gjennomgang av SmartSenter
•	 Gjennomgang av kalkylemetoder
•	 Gjennomgang av SmartKalk
•	 Gjennomgang av Smartelement vindu /dører
•	 Import av IFC-kalkyle
•	 Konvertere til postkalkyle
•	 Kalkulere basert på NS 3459-fil
•	 Lage NS-beskrivelse
•	 Rapporter
•	 Dokumentasjon
•	 Smart Malkalkyler
•	 Bestilling
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 24. feb, 23. apr, 06. okt, 16. des
•	 BERGEN: 02. september
•	 STAVANGER: 16. juni, 10. desember	
•	 KRISTIANSAND: 11. juni, 08. desember
•	 FREDRIKSTAD. 21. oktober
•	 TØNSBERG:	 22. september
•	 HAMAR: 17. mars, 11. november
•	 TRONDHEIM: 04. juni, 26. november
•	 TROMSØ: 18. november
Nyhet!
14
holteKURSKATALOGEN2015
Torbjørn Løslett
- senior fagkonsulent
Torbjørn har 10 års
fartstid i Holte, og er
diplommarkedsfører
av fag. Han er en svært
dreven kursholder og
kan hjelpe deg med å styre
dine prosjekter på en enkel
og profesjonell måte.
Byggsafe Total er et viktig styringsverktøy som hjelper deg å dokumentere prosjektene
dine slik Plan- og bygningsloven krever. Ferdige maler forenkler arbeidet ditt, og gir deg
bedre tid og oversikt i en travel hverdag. Lær deg å bruke programmet riktig.
Hvem passer kurset for?
Alle som deltar i prosjekter vil ha nytte av
dette kurset, uansett om man er byggmester,
maler eller rådgiver. Det er aktuelt både for
deg som er ny bruker av Byggsafe Total og
ønsker en generell innføring, og for deg som
har brukt programmet litt på egen hånd, men
trenger mer grunnleggende kunnskaper.
Kurset gir deg:
Kunnskap om hvilke funksjoner som ligger i
Byggsafe Total. Du får en innføring i lover og
forskrifter om bl.a. HMS og kvalitetssikring.
Det blir også praktisk veiledning i hvor enkelt
det kan være å lage profesjonelt utseende
dokumenter med din firmalogo integrert,
organisasjonskart, personalhåndbok, m.m.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 Bedriftsopplysninger
•	 Kontaktregister
•	 Bibliotek
•	 IK-HMS i bedriften
•	 Personalforhold
•	 Kvalitetssikring
•	 Prosjektstyring
- prosjektliste
- prosjektperm
- HMS-plan	
BASISKURS
Byggsafe Total
Pris: 4 000,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 11. februar, 26. august
•	 BERGEN:	 22. april
•	 STAVANGER: 25. februar	
•	 ÅLESUND: 11. mars
•	 KRISTIANSAND: 14. januar, 11. november,
•	 TØNSBERG: 	 29. april, 05. oktober
•	 FREDRIKSTAD: 25. mars
•	 HAMAR: 10. juni
•	 TRONDHEIM: 06. mai, 16. september
NB! Dette kurset er også
tilgjengelig som e-læringskurs!
Brigt Stelander Skeie
- fagkonsulent HMS/KS
Brigt har jobbet med KS
og HMS-tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Han har fagbrev
innen bransjen og har
jobbet innenfor bygg og
anlegg de siste 15 årene.
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 07. januar, 20. mai, 21. oktober
•	 BERGEN:	 28. januar, 09. september
•	 STAVANGER: 18. mars, 07. oktober	
•	 ÅLESUND: 18. november
•	 KRISTIANSAND: 15. april, 09. desember
•	 TØNSBERG: 	 04. mars, 16. desember
•	 FREDRIKSTAD: 02. desember
•	 HAMAR: 28. oktober
•	 TRONDHEIM: 04. november
15
holteKURSKATALOGEN2015
Når du har brukt Byggsafe Total en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et
påbygningskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring,
eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet?
Hvem passer kurset for?
Kurset er egnet for deg som har brukt
Byggsafe Total en stund, og behersker de
grunnleggende funksjonene.
Kurset gir deg:
Gode kunnskaper om hvordan du bygger opp
en prosjektperm. Du får info om hvilke skje-
maer og dokumenter en SHA-plan skal
inneholde, og hvilke blanketter som skal med
i byggesøknaden.
Dette er et praktisk rettet kurs hvor man
løser en case-oppgave. Kursmateriellet
inneholder alt underlagsmateriale du trenger
for å lage en korrekt byggesøknad og
KS/SHA-plan. I tillegg til oppgaven som løses
på kurset, får deltakerne med seg et godt
utfylt eksempelprosjekt samt en ferdig
utfylt byggesøknad.
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Rask gjennomgang av programmet
•	 Hva må være på plass før vi starter?
•	 Gjennomgang rutiner
•	 Løse kurs-case
	- registrering av byggesak
	- lage byggesøknad
	- lage prosjektperm
	- lage SHA-plan
	- søknad om ferdigattest
PÅBYGNINGSKURS
Byggsafe Total
Pris: 4 500,-
NÅR/HVOR:
Torbjørn Løslett
- senior fagkonsulent
Torbjørn har 10 års
fartstid i Holte, og er
diplommarkedsfører
av fag. Han er en svært
dreven kursholder og
kan hjelpe deg med å styre
dine prosjekter på en enkel
og profesjonell måte.
Brigt Stelander Skeie
- fagkonsulent HMS/KS
Brigt har jobbet med KS
og HMS- tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Han har fagbrev
innen bransjen og har
jobbet innenfor bygg og
anlegg de siste 15 årene.
Vinn oppdrag med riktig prising!
SmartKalk er markedets mest
brukervennlige verktøy for å kalkulere alle
typer bygg og konstruksjoner. Med Holtes
prisbase i bunnen, får du på kort tid
nøyaktig pris og oversikt over både
materialer og timeforbruk. SmartKalk er
enkelt å lære og enkelt å bruke. Det gjør
deg dessuten trygg på kvaliteten i dine
kalkyler, og gir deg profesjonelle rapporter.
Gjør kvalitetssikring og HMS enkelt!
Programvaren Byggsafe Total og Fagtorget er
brukervennlige styringssystem tilpasset små
og mellomstore bedrifter. Malbaserte moduler
ivaretar mydighetenes krav til internkontroll
(iht.abeidsmiljøloven), HMS i prosjekt, samt
kvalitetssikring (iht. Plan- og bygningsloven).
Programvaren inneholder også
standardkontrakter, timeregistrering og
blanketter for byggesøknad.
Du trenger ikke gjøre alt selv!
Holte tilbyr en rekke tjenester til aktører i
bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.
Tjenestetilbudet vårt er omfattende, alt
fra HMS-kartlegging av bedriften til
kalkulasjon og tegneoppdrag. Vi bistår gjerne
bedrifter i prosessen med å få på plass en
sentral godkjenning, og utfører byggesøknader
for kunder over hele landet.
Altfor mange i bygg- og anleggsbransjen kaster bort verdifull tid på
tungrodde rutiner. Anbud regnes med penn og papir, mangelfulle
byggesøknader skaper sommel, kvalitetssikring og HMS seiler
ofte sin egen sjø. Vi i Holte bidrar til å forenkle og effektivisere
hverdagen din gjennom gode løsninger, slik at du kan forbedre
lønnsomheten.
Spar tid og penger
MED GODE SYSTEMER
17
holteKURSKATALOGEN2015
Kim Ingebrigtsen
- HMS fagkonsulent
Kim er utdannet ved
Varehandelens Høyskole,
og har jobbet 9 år som
butikksjef. Kim er en
populær foredragsholder
som kan HMS til
fingerspissene.
KOMPLETT
HMS
Hvem passer kurset for?
Dette kurset passer for arbeidsgiver/HMS-
ansvarlig som trenger grunnleggende inn-
føring i Arbeidsmiljøloven, samt tilhørende
relevante forskrifter iht. kravene fastsatt i
loven.
Pris: 4 000,-
17
Vet du nok om hva arbeidsgiveransvar innebærer av grunnleggende plikter både i egen
bedrift og ute i prosjekter? Hva gjør du om en av dine ansatte skader seg? Alle snakker om
HMS/SHA, men hvor mange tenker over hva det innebærer? Dette kurset gir deg svarene,
også på spørsmål vi håper du aldri vil få.
Kurset gir deg:
Kurset gir deg kunnskap om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i egen
bransje, både for virksomheten din og for
prosjektene du er engasjert i.
Arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsmiljø og
arbeidsrelasjoner vil også bli gjennomgått.
Du lærer også hvordan du utarbeider
HMS/SHA-planer. Kurset tar for seg både
oppbygging og drift av SHA-plan, og hvordan
HMS ivaretas der hvor Byggherreforskriften
ikke gjelder.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 Arbeidsmiljøloven med tilhørende
forskrifter for egen virksomhet
•	 Hvordan utarbeide HMS-dokumentasjon
og komme i gang med systematisk
HMS-arbeid.
•	 Gjennomgang av Byggherreforskriftens
krav til SHA-plan
•	 Gjennomgang av HMS-kravene der
Byggherreforskriften ikke gjelder
•	 Oppgavegjennomgang med løsning
i plenum
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 18. mar, 02. sep, 09. des
•	 BERGEN: 29. april
•	 STAVANGER: 20. mai	
•	 KRISTIANSAND: 21. januar, 07. oktober
•	 TØNSBERG: 	 06. mai
•	 FREDIKSTAD: 29. februar
•	 HAMAR: 23. september
•	 TRONDHEIM: 25. november
Iselin Hellum
- fagkonsulent
Iselin har jobbet med
HMS-tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Hun har i tillegg
en bachelor fra BI innen
merkevarebygging og
markedsføring.
“Veldig bra at kursdeltakere
aktiviseres med spørsmål og
oppgaver underveis.”
- fornøyd kursdeltaker
18
holteKURSKATALOGEN2015
PLAN
SHA-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 14. januar, 17. juni, 11. november
•	 BERGEN: 27. august
•	 STAVANGER: 21. mai 	
•	 TØNSBERG: 03. mars
•	 TRONDHEIM: 22. oktober
Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i
Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får
svar på i kurset SHA-plan. Kurset er ikke programvareavhengig.
Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle i BAE-næringen som er
deltakere i prosjekter hvor det jobbes mot en
profesjonell part.
Kurset gir deg:
Du lærer både hvordan du bygger opp en
enkel SHA-plan og hvordan du bygger opp en
større plan med alle relevante dokumenter.
Målet med kurset er at du skal få en større
forståelse for hva en SHA-plan skal
inneholde, og hvordan du drifter denne
gjennom utførelsesfasen.
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Når skal SHA-plan utarbeides?
- Underentreprenørens bidrag
- Hvilke prosjekter krever ikke SHA-plan?
•	 Gjennomgang av de ulike rollene
definert i Byggherreforskriften
- hvilke oppgaver har disse i prosjektet?
•	 Paragrafene i Byggherreforskriften
- betydning for SHA-planen
•	 Hvilke kontrakter kan benyttes?
•	 Praktiske oppgaver i plenum
Nyhet!
Iselin Hellum
- HMS fagkonsulent
Iselin har jobbet med
HMS-tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Hun har i tillegg
en bachelor fra BI innen
merkevarebygging og
markedsføring.
Kim Ingebrigtsen
- HMS fagkonsulent
Kim er utdannet ved
Varehandelens Høyskole,
og har jobbet 9 år som
butikksjef. Kim er en
populær foredragsholder
som kan HMS til
fingerspissene.
Pris: 4 000,-
19
holteKURSKATALOGEN2015
HMS/KS
Smart
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 17. mars, 30. september
•	 BERGEN: 13. januar
•	 STAVANGER: 19. mai	
•	 KRISTIANSAND: 25. august
•	 TØNSBERG: 	 20. oktober
•	 TRONDHEIM: 03. februar
Vårt fullelektroniske system tilrettelegger for en betydelig effektivisering av kvalitetssikring.
Prosjekter kan enkelt skreddersys og styres. Oppgaver administreres via PC eller App
på mobil og nettbrett. Du har også tilgang til elektronisk avviksbehandling.
I bedriftsstyringsmodulen kan du få tilgang til Holtes rutinemaler for KS og HMS.
Hvem passer kurset for?
Alle med ansvar for kvalitetssikring av
prosjekter, og som ønsker å gjøre denne job-
ben både effektiv og papirløs, vil ha nytte av
kurset. Kurset er aktuelt både for deg som
er ny bruker av Smart HMS/KS og ønsker en
generell innføring, og for deg som har brukt
programmet litt på egenhånd, men trenger
mer grunnleggende kunnskaper.
Kurset gir deg:
Kunnskap om hvilke muligheter som ligger
i Smart HMS/KS. Kurset går systematisk
gjennom bruk av programmet og gir en
grundig innføring i fordeling av oppgaver og
kvalitetssikring via App til mobil og nettbrett.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 SMART HMS/KS- Oversikt og oppbygning
•	 Personalregistrering
•	 Administrasjon – Firmainformasjon,
tilganger og lisenser
•	 Kontaktregistrering
•	 Dokumenthåndtering
•	 Prosjektregistrering
•	 Bedriftsstyring
•	 Prosjektstyring
•	 Kvalitetssikring og avvikshåndtering
via App
Nyhet!
Jorun Hogsnes Ugland
- fagkonsulent
Jorun har jobbet med KS
og HMS-tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Hun har bachelor
i produktdesign, og har
jobbet innenfor bygg og
anlegg de siste 8 årene.
Alexander Frisk
- fagkonsulent
Alexander er utdannet
ved Linnèuniversitetet
innenfor produktutvikling
og industriell design. Han
arbeider med tjenester
innenfor HMS/KS og
kjenner alle Holtes
styringssystemer svært
Pris: 4 500,-
20
holteKURSKATALOGEN2015
Fagtorget hjelper deg å overholde pålagte myndighetskrav. Vi tilbyr grunnleggende
opplæring i Fagtorget med fokus på internkontroll, prosjektkontroll og byggesak.
Dette er kurset for deg som trenger å komme raskt i gang med programmet.
Hvem passer kurset for?
Alle som deltar i prosjekter vil ha nytte av
dette kurset, uansett om du er byggmester,
maler eller rådgiver. Det er aktuelt både for
deg som er ny bruker av Fagtorget og ønsker
en generell innføring, og for deg som har
brukt programmet litt på egen hånd, men
trenger mer grunnleggende kunnskaper.
Kurset gir deg:
Kunnskap om hvilke funksjoner som ligger i
Fagtorget. Du får en innføring i lover og
forskrifter om bl.a. HMS og kvalitetssikring.
Det blir også praktisk veiledning i hvor enkelt
det kan være å lage profesjonelt utseende
dokumenter med din firmalogo integrert,
organisasjonskart, personalhåndbok m.m.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 IK-HMS i bedriften
•	 Instrukser/rutiner
•	 Kontakter
•	 Byggesak
•	 Prosjektkontroll
•	 SHA-plan	
•	 Gjenbruk av prosjekt
BASISKURS
Fagtorget
Pris: 4 000,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 12. februar, 27. august
•	 BERGEN: 23. april
•	 STAVANGER: 26. februar
•	 ÅLESUND:	 12. mars
•	 KRISTIANSAND: 15. januar, 12. november
•	 TØNSBERG: 	 30. april, 06. oktober
•	 FREDRIKSTAD: 26. mars
•	 HAMAR: 11. juni
•	 TRONDHEIM: 07. mai, 17. september
Torbjørn Løslett
- senior fagkonsulent
Torbjørn har 10 års
fartstid i Holte, og er
diplommarkedsfører
av fag. Han er en svært
dreven kursholder og
kan hjelpe deg med å styre
dine prosjekter på en enkel
og profesjonell måte.
Brigt Stelander Skeie
- fagkonsulent HMS/KS
Brigt har jobbet med KS
og HMS- tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Han har fagbrev
innen bransjen og har
jobbet innenfor bygg og
anlegg de siste 15 årene.
21
holteKURSKATALOGEN2015
Når du har brukt Fagtorget en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et
påbygningskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring,
eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet?
Hvem passer kurset for?
Kurset er egnet for deg som har brukt
Fagtorget en stund, og behersker de
grunnleggende funksjonene.
Kurset gir deg:
Gode kunnskaper om hvordan du bygger opp
en prosjektperm. Du får kunnskap om hvilke
skjemaer og dokumenter en SHA-plan skal
inneholde og hvilke blanketter som skal med i
byggesøknaden.
Dette er et praktisk rettet kurs hvor man
løser en case-oppgave. Kursmateriellet
inneholder alt underlagsmateriale du trenger
for å lage en korrekt byggesøknad, og
KS/SHA-plan.
I tillegg til oppgaven som løses på kurset, får
deltakerne med seg et godt utfylt eksempel-
prosjekt samt en ferdig utfylt byggesøknad.
Agenda fra kl. 10-15:
•	 Rask gjennomgang av programmet
•	 Hva må være på plass før vi starter?
•	 Gjennomgang rutiner
•	 Løse kurs-case
	 - registrering av byggesak
	- lage byggesøknad
	- lage prosjektperm
	- lage SHA-plan
	- søknad om ferdigattest
Fagtorget
PÅBYGNINGSKURS
Pris: 4 500,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 	 08. jan, 21. mai, 22. okt
•	 BERGEN:	 29. januar, 10. september
•	 STAVANGER: 19. mars, 08. oktober
•	 ÅLESUND:	 19. november
•	 KRISTIANSAND: 16. april, 10. desember
•	 TØNSBERG: 	 05. mars, 17. desember
•	 FREDRIKSTAD: 03. desember
•	 HAMAR: 29. oktober
•	 TRONDHEIM: 05. november
Torbjørn Løslett
- senior fagkonsulent
Torbjørn har 10 års
fartstid i Holte, og er
diplommarkedsfører
av fag. Han er en svært
dreven kursholder og
kan hjelpe deg med å styre
dine prosjekter på en enkel
og profesjonell måte.
Brigt Stelander Skeie
- fagkonsulent HMS/KS
Brigt har jobbet med KS
og HMS- tjenester i Holte i
flere år og har meget god
kjennskap til faget og
bransjen. Han har fagbrev
innen bransjen og har
jobbet innenfor bygg og
anlegg de siste 15 årene.
22
holteKURSKATALOGEN2015
Lyst til å lære å produsere salgs/byggemeldingstegninger av bygg med plan, snitt, fasader
og perspektiv? Med DDS-CAD Byggmester har du verktøyet du trenger. Som med alle
andre verktøy er det viktig å lære seg å bruke det. Husk at øvelse gjør mester!
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for nybegynnere
innen bruk av det digitale tegneverktøyet
DDS-CAD. Også for deg som har brukt
programmet en stund på egen hånd, vil det
være nyttig med litt påfyll.
Kurset gir deg:
•	 Grunnferdigheter i bruken av programmet
•	 Forklaring til grunnkonseptene
•	 Bruken av de nødvendige elementene i 		
	 programmet for å få fram
	byggemeldingstegninger
•	 Kunnskap om hjelpefunksjoner i
programmet
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Introduksjon/komme i gang
•	 Vegg, vindu og dør
•	 Loftsetasje
•	 Tak
•	 Vegg/gulv
•	 Dragere og søyler
•	 Målsetting
•	 Innredninger
•	 Etterbehandlinger av modellen
BASISKURS
DDS-CAD Byggmester
Justin Seawright
- senior fagkonsulent
Justin har 24 års erfaring
som teknisk tegner både
fra Australia og Norge.
Dyktig og inspirerende
foredragsholder, som leder
både basis- og
påbygningskurs.
Justin påtar seg også
tegneoppdrag i 2D/3D
på bestilling.
Pris: 5 500,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 10. mars, 14. september
23
holteKURSKATALOGEN2015
Justin Seawright
- senior fagkonsulent
Justin har 24 års erfaring
som teknisk tegner både
fra Australia og Norge.
Dyktig og inspirerende
foredragsholder, som leder
både basis- og
påbygningskurs.
Justin påtar seg også
tegneoppdrag i 2D/3D
på bestilling.
Er du klar for neste skritt i bruken av programmet? Dette kurset vil gi deg bedre
forståelse for hvordan prosessen fungerer, og for hvilke funksjoner du har til rådighet.
Målet er at programmet skal jobbe for deg og tilpasses din hverdag.
Hvem passer kurset for?
Dette kurset er aktuelt for deg som har
kommet godt i gang med bruken av
tegneprogrammet, og ønsker å få mer ut av
det. Det vil åpne nye muligheter for å tilpasse
programmet til ditt behov. Som bruker vil du
få inngående kjennskap til de funksjoner som
finnes i programmet, noe som vil forbedre
ditt ferdige produkt.
Kurset gir deg:
•	 Bedre forståelse av programmet
•	 Forklaring til funksjoner i vegg-, tak-
	 og gulvelementer
•	 Bruk av automatisk målsetting og 		
	 målsetting generelt
•	 Bruk av perspektivfremvisninger
•	 Import av bilder og korrigering av
målestokk
Agenda fra kl. 10-16:
•	 Introduksjon
•	 Prosjektmenyfunksjoner
•	 Malprosjekt
•	 Veggfunksjoner
•	 Takfunksjoner
•	 Målsetting
•	 Trapper/rekkverk
•	 Import av bilder (situasjonskart)
	 og korrigering
•	 Spørsmål fra deltakere
PÅBYGNINGSKURS
DDS-CAD Byggmester
Pris: 5 500,-
NÅR/HVOR:
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
•	 OSLO: 11. mai, 19. november
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
24
holteKURSKATALOGEN2015
Vi tilbyr spesialtilpassede internkurs eller fagseminarer innenfor alle våre fagfelt.
Trenger du mer programvarekunnskap eller faglig påbygning? Vi kan tilpasse kurs og
seminarer etter dine behov og ønsker.
Spesialsydde internkurs
OG FAGSEMINARER
På tide med litt faglig påfyll? Hva med et
skreddersydd internkurs med hovedfokus
på byggesøknad? Eller kanskje det er på tide
med et HMS-kurs av typen “All Inclusive”,
hvor vår fagperson kommer til din bedrift og
holder kurs på stedet - slik at alle ansatte kan
delta?
Vi kan utarbeide kurs spesielt tilpasset
deg og din bedrift. Ønsker du å dekke flere
fagområder på en gang, kan flere av våre
kursholdere benyttes samtidig.
Kursinnhold, tid og sted avtales direkte
mellom deg som kunde og en eller flere
rådgivere fra oss.
Fordelen med bedriftsinterne kurs, er at
opplæringen kan skreddersys til deres
behov. Hele kursdagen fylles opp med
relevant innhold, slik at det skapes felles
kompetanseutvikling hvor deltakerne etter
kurset drar lasset i samme retning.
Slike kurs vil dessuten være en trygg arena
for erfaringsutveksling, diskusjon og praktisk
trening internt.
Det er også mulig med intern tilpasning
underveis - ved behov.
Usikker på hvilket fagområde dere ønsker
bistand til? Ring oss for en uforpliktende
prat om hva vi kan tilby!
Snakkes!
P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00
25
holteKURSKATALOGEN2015
Nå blir det enda enklere å øke kompetansen i bedriften. Enten du velger fjernstyringskurs
eller e-læringskurs, er begge på sitt vis, gode alternativer til klassekurs dersom du har det
ekstra travelt eller av andre grunner ikke har anledning til å delta på et ordinært kurs.
Gå på kurs
- UTEN Å REISE DEG FRA STOLEN
Fjernstyringskurs:
Hvis du ønsker fordypning i et spesielt emne
når det gjelder en av våre programvarer, kan
du bestille et fjernstyringskurs fra Holte.
Dette kan også være greit for deg som har
lang vei til våre åpne kurs.
Både nye brukere og du som er godt i
gang vil ha nytte av et slikt kurs. På inntil
tre timer kurser vi deg på din pc, mens vi
snakker sammen på telefon.
E-læringskurs:
Nytt av året er e-læringskurs.
Du bestiller lisenser etter antall brukere som
skal lære programvaren og kan starte kurset
umiddelbart etter mottatt lisens.
Med et e-læringskurs kan du ta kurset når
det passer deg. Har du en ledig time
innimellom, kan du ta kurset porsjonsvis, og
fortsette der du slapp neste gang.
Hver kurslisens er unik og deltakeren kan
etter gjennomført kurs skrive ut kursbevis
og kurshefte.
Det er ingen tvil om at våre kunder har det
travelt. Som Norges ledende leverandør
av programvare, tjenester og kurs til BAE-
næringen, er vi selvsagt med og tilpasser oss
markedets behov og våre kunders ønsker.
Ring oss - vi finner en løsning!
Holte kurskatalog 2015
27
holteKURSKATALOGEN2015
Teknisk support
Til teknisk support ringer
du når du har problemer
med det tekniske, dvs.
alt som skal til for å
få programmene til å
fungere (installering,
brukernavn/passord,
oppkobling, feil-
meldinger, utskrift, m.m.).
Teknisk support:
tlf 800-HOLTE [465 83]
(kl. 8-20)
e-post: support@holte.no
KURSSELGERE
Holtes
Fllanza Gashi
fg@holte.no
mob: 45 90 36 37
Tellef Aarøe
tellef@holte.no
mob: 40 69 25 07
Jan Fredrik Abrahamsen
jfa@holte.no
mob: 99 55 56 20
Anders Gleditsch Abrahamsen
aga@holte.no
mob: 48 85 11 05
Frode Brekke
frode3@holte.no
mob: 97 15 17 73
Når du ringer for å bestille et kurs hos Holte, er det denne glade gjengen du treffer.
Hver og en er godt skolert i samtlige av kursene de selger, og hjelper deg gjerne med
å velge riktig kurs. Alle jobber i tett samarbeid med fagavdelingen.
Pål Hem
ph@holte.no
mob: 48 85 41 19
Faglig support
Har du faglige spørsmål
når det gjelder
kalkulasjon, utfylling av
skjemaeer, byggesøknader
m.m. tar du kontakt med
faglig support.
Faglig support:
tlf 800-HOLTE [465 83]
(kl. 9-15)
e-post: support@holte.no
Avsender: Holte as, Drammensveien 145 A - 4.et.
Pb. 172 - Skøyen, 0212 OSLO
PÅMELDING TIL KURS:
www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00
holte
PÅMELDING TIL KURS:
www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00

More Related Content

Similar to Holte kurskatalog 2015

BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i VestfoldBA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
Lars Chr Christensen
 
Kurs i ansvarsrett
Kurs i ansvarsrettKurs i ansvarsrett
Kurs i ansvarsrett
Holte as
 
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
Svenskt Projektforum
 
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
Lars Chr Christensen
 
Flemming Ulvang CV 2016
Flemming Ulvang CV 2016 Flemming Ulvang CV 2016
Flemming Ulvang CV 2016
Flemming Ulvang
 
Holtes kurskalender høsten 2012
Holtes kurskalender høsten 2012Holtes kurskalender høsten 2012
Holtes kurskalender høsten 2012
Holte as
 
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
Lars Chr Christensen
 
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
Lars Chr Christensen
 
Pmi årskonferanse 2010 Program
Pmi årskonferanse 2010 ProgramPmi årskonferanse 2010 Program
Pmi årskonferanse 2010 Program
guestde12bc
 
Ikt info ppu 2015
Ikt info ppu 2015Ikt info ppu 2015
Ikt info ppu 2015
Magnus Nohr
 
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
Simen Sommerfeldt
 
Fleksibel utdanning ved UiN
Fleksibel utdanning ved UiNFleksibel utdanning ved UiN
Fleksibel utdanning ved UiN
Tom Erik Holteng
 
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
Henriette Høyer
 
Bachelor
BachelorBachelor
Bachelor
Hilde S
 
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
Lars Chr Christensen
 
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooAUtvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Morten Flate Paulsen
 
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooAUtvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Morten Flate Paulsen
 
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage AagaardCV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
Jan Aage Aagaard
 

Similar to Holte kurskatalog 2015 (20)

BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i VestfoldBA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
BA2015 Tønsbergprosjektet (7ende byggetrinn) ved Sykehuset i Vestfold
 
Wiggo CV
Wiggo CVWiggo CV
Wiggo CV
 
Kurs i ansvarsrett
Kurs i ansvarsrettKurs i ansvarsrett
Kurs i ansvarsrett
 
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
 
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Va...
 
Flemming Ulvang CV 2016
Flemming Ulvang CV 2016 Flemming Ulvang CV 2016
Flemming Ulvang CV 2016
 
Holtes kurskalender høsten 2012
Holtes kurskalender høsten 2012Holtes kurskalender høsten 2012
Holtes kurskalender høsten 2012
 
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
150617 ba2015-frokostmøte Bygg og anlegg som virker og yter - modeller i tidl...
 
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
140321-NSH-sykehusbygging-2014-Tønsberg et vadestensprosjekt
 
Pmi årskonferanse 2010 Program
Pmi årskonferanse 2010 ProgramPmi årskonferanse 2010 Program
Pmi årskonferanse 2010 Program
 
Ikt info ppu 2015
Ikt info ppu 2015Ikt info ppu 2015
Ikt info ppu 2015
 
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
Presentasjon av Lær Kidsa Koding! til HIOA 13.5.2013
 
Fleksibel utdanning ved UiN
Fleksibel utdanning ved UiNFleksibel utdanning ved UiN
Fleksibel utdanning ved UiN
 
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
Universell utforming, Frokostseminar hos Bouvet 21.5
 
Bachelor
BachelorBachelor
Bachelor
 
Trainingportal #hms2013 hvordan lykkes globalt - mintra trainingportal - ch...
Trainingportal #hms2013  hvordan lykkes globalt - mintra trainingportal - ch...Trainingportal #hms2013  hvordan lykkes globalt - mintra trainingportal - ch...
Trainingportal #hms2013 hvordan lykkes globalt - mintra trainingportal - ch...
 
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
buildingSMART-konf-2014-tønsbergprosjektet-konseptmodell-140424
 
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooAUtvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
 
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooAUtvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
Utvikling av nettkurs og nettstudier ved Campus NooA
 
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage AagaardCV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
CV, Konsulentprofil - Jan Aage Aagaard
 

Holte kurskatalog 2015

 • 2. 2 Denne katalogen inneholder en oversikt over alle våre kurs. Nå kan du i ro og mak planlegge vekst og faglig utvikling for deg og dine ansatte i 2015. Har du kjøpt ny programvare fra Holte og trenger basiskurs, eller ønsker du mer kunnskap om programvaren du allerede har, for å kunne utnytte mulighetene best mulig? Kanskje har du behov for faglig utvikling, f.eks. innenfor byggesak, HMS eller SHA? Du kan delta på et klassekurs i en by nær deg. Datoer for klassekursene finner du nederst på hver side i denne katalogen. Du kan avtale internkurs – da kommer en av våre fagpersoner til din bedrift og holder kurset der. Velger du fjernstyringskurs, fjernstyrer vi din PC mens vi snakker sammen på telefon – en enkel og vel utprøvd metode. Nytt i år er e-læringskurs i både Byggsafe Total Basis og JobOffice Basis. Har du kjøpt denne programvaren kan et e-læringskurs være et enkelt, nyttig og ikke minst rimelig alternativ å starte med. Uansett hva du velger er våre kursholdere og –utviklere dedikerte, engasjerte og svært kunnskapsrike innenfor sitt felt. I årets katalog finner du flere nye kurs, som SmartKalk Tilleggsmoduler, SHA-plan og SMART HMS/KS. Har du spørsmål om kurs eller ønsker å sette sammen et kursforløp for din bedrift - ring oss så syr vi sammen en pakke til deg! Vi lover å gjøre alt vi kan for å gi deg gode kursopplevelser i 2015! Velkommen på kurs! KJÆRE KUNDE! PÅMELDING: Deltakeravgiften er inkl. servering i pauser, lunsj, kursmateriell og kursbevis. Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om trykkfeil og ev. endringer som måtte oppstå etter at katalogen er publisert. www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00 Innhold: 03 uk.no for kontrollører 04 Uavhengig kontroll 05 Byggesak komplett 07 Byggesak for rørleggere 08 JobOffice Basis 09 JobOffice påbygg 10 JobOffice VVS-kalkulasjon 11 SmartKalk basis 12 SmartKalk påbygg 13 SmartKalk tilleggsmoduler 14 Byggsafe Total basis 15 Byggsafe Total påbygg 17 HMS Komplett 18 SHA-plan 19 Smart HMS/KS 20 Fagtorget basis 21 Fagtorget påbygg 22 DDS-CAD Byggmester basis 23 DDS-CAD Byggmester påbygg 24 Spesialsydde internkurs 25 Fjernstyringskurs og e-læring 27 Holtes kursselgere
 • 3. 3 holteKURSKATALOGEN2015 Uk.no er et nettbasert program som gjør det enkelt for deg å gjennomføre kontroll i alle tiltaksklasser. Programmet inneholder bl.a. maler og sjekklister for gjennomføring av kontroll, utsending av varsel om kontroll og avvik. Rapporter genereres automatisk basert på det du har lagt inn i prosjektet. Hvem passer kurset for? Kurset retter seg mot deg som planlegger å gjennomføre kontroll, uansett tiltaksklasse, og som ønsker å bruke uk.no. Kurset gir deg: Dette er et praktisk orientert kurs. Det vil bli foretatt en gjennomgang av de obligatoriske kontrollområdene, hvor vi detaljert ser på hva som skal kontrolleres for prosjekteringen og utførelsen. I tillegg vil det bli en presentasjon av hvordan kontrollen skal gjennomføres, i forhold til bl.a varsling av kontroll og håndtering av avvik. Det vil bli satt av tid til erfaringsutveksling i plenum, noe som bl.a. kan gi nye og spennende innfallsvinkler. Agenda fra kl. 10-16: • Innledning • Obligatoriske kontrollområder • Gjennomføring av kontroll • Hvordan bruke uk.no • Avvikshåndtering • Hva skal kontrolleres i kontrollområdene FOR KONTROLLØRER uk.no Pris: 4 500,- 3 • ARENDAL: 25 .mar • TØNSBERG : 13. mar • HAMAR: 16. jan • TROMSØ: 17. feb 22 okt • OSLO: 15. mai 2. sep 04. nov • BERGEN: 17. jun • STAVANGER: 02. des • TRONDHEIM: 12. nov NÅR/HVOR: For påmelding send en e-post til salg@holte.no Marita Grande - avdelingssjef byggesak Marita er utdannet bygg- og miljøingeniør, og har lang erfaring fra Plan- og bygningsetaten som sjefskvalitetsrådgiver på byggesak. Marita holder kurs innenfor byggesaksområdet, prosjektarbeid, rapportering, arbeid med kvalitetssystemer, rutiner og maler.
 • 4. 4 holteKURSKATALOGEN2015 Har du planer om å utføre kontroll i tiltaksklasse 1, 2 eller 3? Uansett vil du få den kunnskapen du trenger med vårt kurs! Hvem passer kurset for? Kurset retter seg mot foretak som arbeider med søknadspliktige tiltak. Det er aktuelt for deg som skal gjennomføre kontroll, for deg som har rolle som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller er profesjonell byggherre. Kurset gir deg: Grundig innføring i regelverket slik at du får forståelse for kravene og vet hvordan du skal forholde deg til dem. På den måten slipper du å kaste bort verdifull tid på hodebry. Du vil få tips og råd om hvordan kontrollen kan gjennomføres. Agenda fra kl. 10-16: • Innledning • Kontrollområdene • Krav til foretakene • Hvem kan kontrollere • Hvordan gjennomføre kontroll • Hva skal sjekkes i kontrollområdene; - hvilken dokumentasjon skal til kontrolløren? - hva skal kontrolleres? • Blanketter • Oppsummering KONTROLL Uavhengig Pris: 4 000,- • OSLO: 14. mai 01. sep 03. nov • BERGEN: 16. jun • STAVANGER: 01. des • TRONDHEIM: 11. nov • TØNSBERG: 12. mar • BODØ: 20. feb NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 12. mars, 10. oktober Marita Grande - avdelingssjef byggesak Marita er utdannet bygg- og miljøingeniør, og har lang erfaring fra Plan- og bygningsetaten som sjefskvalitetsrådgiver på byggesak. Marita holder kurs innenfor byggesaksområdet, prosjektarbeid, rapportering, arbeid med kvalitetssystemer, rutiner og maler.
 • 5. 5 holteKURSKATALOGEN2015 Pris: 4 000,- Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som jobber med byggesøknader - hovedsakelig de som er ansvarlige søkere. Kurset egner seg for deg som arbeider som arkitekt, ingeniør, byggmester, tømrer, konsulent eller som ansvarlig søker. Kurset tar utgangspunkt i et prosjekt for en enebolig. KOMPLETT Byggesak Et svært praktisk kurs, der det underveis gis skriftlige oppgaver knyttet til de ulike delene av byggesøknaden. Norges fremste eksperter i byggesak veileder deg gjennom blankettjungelen på en enkel måte. Det utarbeides en byggesøknad basert på en realistisk oppgave. Etter endt kurs får du med deg fasiten hjem. Endringene i Plan- og bygningsloven blir også gjennomgått. Kurset gir deg: • Kunnskap om utarbeidelse av en komplett byggesøknad • Tips til utfylling av byggeblanketter • Info om dokumentasjon som skal legges ved byggesøknaden • Gjennomgang av ulike tema med praktiske løsninger • Fasit på komplett byggesøknad på minnepenn Agenda fra kl. 10-16: • Kort om loven, forskrifter og søknadsform • Utarbeidelse av byggesøknad - Beregningsregler - Beskrivelse av tiltaket – selge prosjektet - Dispensasjonsbegrunnelse - Nabovarsel - Ansvarsrett og gjennomføringsplan - Spesialdokumentasjon • Spørsmålsrunde P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 Mari Slagsvold - senior fagkonsulent Mari er utdannet bygningsingeniør og har 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Mari jobber med kurs og konsulenttjenester, og hjelper bl.a. kunder med å få gode byggesøknader inn til kommunen. Lise Budde - senior fagkonsulent Lise er utdannet ved byggesaksskolen i regi av Høgskolen i Gjøvik og har mange års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hun jobber med kurs og konsulenttjtenester, og hjelper bl.a. kunder med å få gode byggesøknader inn til kommunen. • OSLO: 19. mars, 18. aug, 19. okt. • BERGEN: 04. mars, 22. september • STAVANGER: 05. mai, 24. november • KRISTIANSAND: 27. januar, 03. november • FREDRIKSTAD: 03. februar, 08.september • TØNSBERG: 10. juni, 08. desember • HAMAR: 25. februar • TRONDHEIM: 21. april, 06. oktober “Kursleder er en god formidler og veldig kunnskapsrik.”- fornøyd kursdeltaker
 • 7. 7 holteKURSKATALOGEN2015 Byggesak FOR RØRLEGGERE Ønsker du kunnskap om hvilken dokumentasjon du som rørlegger må sende inn i byggesøknader til kommunen? Hvordan utarbeide en komplett byggesøknad? Byggesak for rørleggere er svært praktisk lagt opp, med oppgaver knyttet til ulike deler av dokumentasjonen for en rørlegger i byggesak. NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 22. april • STAVANGER: 24. mars • TRONDHEIM: 03. september Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som arbeider som rørlegger og skal ha ansvarsrett f.eks PRO/UTF for sanitærinstallasjoner i en byg- gesøknad, eller skal være ansvarlig søker for enkle byggesøknader som omhandler hoved- sakelig bygging av våtrom. Kurset er praktisk orientert og det vil bli satt av tid til spørsmål underveis. Kurset gir deg: • Kunnskap om utarbeidelse av en komplett byggesøknad • Tips til utfylling av byggeblanketter • Info om dokumentasjon som skal legges ved byggesøknaden • Gjennomgang av ulike tema med praktiske løsninger • Eksempel på komplett byggesøknad • Informasjon om uavhengig kontroll for våtrom Agenda fra kl. 14-17.30: • Kort om loven, forskrifter og søknadsform • Utarbeidelse av byggesøknad • Gjennomgang av skjemaer - søknadsskjema - søknad om ansvarsrett - samsvarserklæring - gjennomføringsplan mm. • Uavhengig kontroll • Ferdigstillelse Lise Budde - senior fagkonsulent Lise er utdannet ved byggesaksskolen i regi av Høgskolen i Gjøvik og har mange års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Hun jobber med kurs og konsulenttjtenester, og hjelper bl.a. kunder med å få gode byggesøknader inn til kommunen. Pris: 3 000,- Mari Slagsvold - senior fagkonsulent Mari er utdannet bygningsingeniør og har 12 års erfaring fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Mari jobber med kurs og konsulenttjenester, og hjelper bl.a. kunder med å få gode byggesøknader inn til kommunen.
 • 8. 8 holteKURSKATALOGEN2015 JobOffice BASIS JobOffice er et brukervennlig bransjesystem, spesielt utviklet for VVS . Dette systemet kommuniserer med IT-systemene hos bransjens grossister og kjeder, for utveksling av varepriser, bestillinger, leverandørfakturaer, pakksedler og liknende. Kurset tar for seg generell bruk av JobOffice med modulene forbruk og faktura. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som er ny bruker av JobOffice, og som ønsker en generell innføring. Kurset gir deg: Kunnskap om hvilke muligheter som finnes med JobOffice og hvordan du vedlikeholder priser fra grossist/kjede. Det blir også en gjennomgang av relevante scenarier med eksempler og oppgaver. Agenda fra kl. 10-15: • Systeminnstillinger • Lisensoversikt - hvilke lisenser har vi? • Opprette kontakt • Opprette prosjekt • Prisbok - nedlasting av prisbok/rabatter fra grossist? - hvordan lage/endre utsalgspriser • Bestilling - bestilling til grossist/direkteleverandør • Fakturering • Nedlasting av leverandørfaktura • Utestående • Dokumentasjon/FDV/Boligmappa Pris: 4 000,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 13. januar, 08. september • BERGEN: 14. april • TRONDHEIM: 10. mars, 22. september NB! Dette kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs!
 • 9. 9 holteKURSKATALOGEN2015 Pris: 4 000,-P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 NÅR/HVOR: • OSLO: 03. mars, 20. oktober • BERGEN: 25. august • STAVANGER: 03. november • TØNSBERG: 19. mai • TRONDHEIM: 27. januar, 16. april, 27. oktober JobOffice PÅBYGNINGSKURS Når du har brukt JobOffice en stund og har gjort deg kjent med programmet, kan påbygningskurset gi deg svar på de spørsmålene som har dukket opp. Kurset lærer deg å bruke JobOffice mer effektivt, og synliggjør mulighetene i modulene Forbruk, Faktura, Kalender, PocketLink og Kalkulasjon. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som har brukt JobOffice en stund, og som føler deg fortrolig med det grunnleggende. Du ønsker å gå dypere inn i programmets mange funksjoner, og få enda større nytteverdi av det. Kurset er meget godt egnet for deg som er daglig leder eller prosjektleder. Kurset gir deg: Du får en svært nyttig gjennomgang av samtlige moduler i JobOffice og kunnskap om hvordan disse utnyttes mest mulig effektivt. Vi gjennomgår et reelt prosjekt fra start til slutt, inkludert systemarbeidet som gjøres ute i felt med PocketLink. Vi gjennomgår selvfølgelig også mulighetene som ligger i nyhetene prissammenligning og prosjektregnskap. Agenda fra kl. 10-15: • Opprette ny kunde/prosjekt • Kort innføring i anbud • Prissammenligning • PocketLink - kalender - bestilling - forbruk - FDV - nedlasting av pakkseddel • Innesystem - forbruk - fakturering • Prosjektregnskap - tilleggsarbeider - rekvisisjonsarbeider Nyhet!
 • 10. 10 holteKURSKATALOGEN2015 NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 12. mai, 08. desember • BERGEN: 06. januar, 01. desember • STAVANGER: 28. april • KRISTIANSAND: 29. september • TØNSBERG: 10. november • HAMAR: 08. september • TRONDHEIM: 11. juni, 24. november JobOffice VVS-KALKULASJON Bruker du mye tid på å innhente priser fra grossister og kjeder når du skal regne på anbud? Synes du det er tidkrevende å ha oversikt over alle leverandører når du skal bestille varer? Når du har brukt JobOffice en stund kan dette kurset være på sin plass for å utvikle/optimalisere bruken av kalkulasjonsmodulen. Hvem passer kurset for? Dette er kurset for deg som bruker JobOffice og ønsker å få mer ut av kalkulasjonsmodulen. Kurset gir deg: • Utdypende kunnskap om de mest brukte funksjonene i JobOffice kalkulasjon • Kunnskap om hvordan du enkelt navigerer i kalkulasjonsmodulen og kan utnytte denne på best mulig måte Agenda fra kl. 10-15: • Systeminnstillinger • Hovedmenyene • Kalkulasjon • Tilbudsbrev/Anbudsbrev • Endring av eksisterende anbud • Planlegging • Bestilling av varer • FDV-dokumentasjon • Flytte prosjekter mellom kontakter Pris: 4 000,- Terje Falmår -VVS-ingeniør/senior kalkulatør Terje er utdannet rørleggermester og VVS- ingeniør. Han har drevet eget rørleggerfirma i 16 år og har solid erfaring innen kalkulasjon. Terje har svar på det du lurer på innen kalkulasjon, og masse nyttige tips som kan gjøre hverdagen din enklere.
 • 11. 11 holteKURSKATALOGEN2015 SmartKalk er et verktøy for å kalkulere alle typer bygg og konstruksjoner. Med Holtes prisbase i bunnen, inneholder dette unike dataprogrammet alt av grunnlag og ulike elementer som skal til for å levere et bygg. Som med alle andre verktøy gjelder det å lære seg å bruke det riktig. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som er ny bruker av SmartKalk, og som ønsker en generell innføring. Det passer også for deg som har brukt programmet litt på egen hånd, og ønsker å få det grunnleggende på plass. Kurset gir deg: Du får en god innføring i bruken av SmartKalk og hvilke muligheter som finnes. Det er lagt opp til få deltakere, slik at personlig oppfølging blir godt ivaretatt. Det blir gjennomført praktiske øvelser, slik at kurset får god nytteverdi. Agenda fra kl. 10-16: • Kort innledning • Gjennomgang av SmartSenter • Gjennomgang av kalkylemetoder • Gjennomgang av SmartKalk • Legge til firmalogo • Visning av rapporter BASISKURS SmartKalk NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 06. jan , 27. mai, 04. nov • BERGEN: 18. februar, 07. oktober • STAVANGER: 10. februar, 08. september • KRISTIANSAND: 13. januar, 18. august • FREDRIKSTAD: 22. januar • TØNSBERG: 10. mars • HAMAR: 12. mai • TRONDHEIM: 04. februar, 20. august Pris: 4 500,- Jon Arvid Dæhlin-Olsen senior fagkonsulent KA Jon Arvid er tømrer- utdannet med 15 års praksis. Bred erfaring fra rehabilitering og større prosjekter. Han vet hva kalkulasjon kan by på av utfordringer. Harald Lie Thoresen - fagkonsulent KA Harald er utdannet tømrer med fagbrev og 16 års erfaring, i tillegg til økonomiutdannelse. Han gir deg alle rådene du trenger om kalkulasjon!
 • 12. 12 holteKURSKATALOGEN2015 Bjørn Åge Langerud -kalkulatør Bjørn Åge er utdannet bygningstekniker og har nesten 30 års erfaring som kalkulatør. Han kjenner SmartKalk svært godt. SmartKalk Pris: 4 500,- Oddmund Moland - fagkonsulent KA Oddmund er utdannet tømrer med 16 års praksis. Han er dreven på kalkulasjon og flink til å vise hvordan SmartKalk kan gjøre hverdagen enklere. PÅBYGNINGSKURS Når du har brukt SmartKalk effektivt i en periode, kan påbygningskurset gi deg svar på de spørsmålene som har dukket opp. Det er en stor fordel å ha deltatt på SmartKalk Basiskurs før du melder deg på dette. Her får du omfattende kunnskap om hva programmet kan hjelpe deg med videre. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som har brukt SmartKalk en stund, og som føler deg fortrolig med det grunnleggende. Du ønsker å gå dypere inn i programmets mange funksjoner, og få enda større nytteverdi av det. Kurset gir deg: Du får en utvidet gjennomgang av programmets funksjoner som vil gi deg ytterligere innsikt. Det blir også repetisjon av de viktigste basisfunksjonene, før vi setter i gang med bl.a. gjennomgang av ulike kalkylemetoder. Agenda fra kl. 10-16: • Gjennomgang av SmartSenter • Gjennomgang av kalkylemetoder • Gjennomgang av SmartKalk • Vareregister/import av vareregister/bytte varer • Gjennomgang av Smartelement vindu/dører • Redigere egen prisbase • Legge til firmalogo • Kalkulere basert på NS 3459-fil NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 15. jan, 01. sep, 02. des • BERGEN: 03. juni, 17. november • STAVANGER: 22. april, 05. november • KRISTIANSAND: 03. mars, 27. oktober • FREDRIKSTAD. 28. mai • TØNSBERG: 09. juni • HAMAR: 29. januar, 17. september • TRONDHEIM: 14. april, 01. oktober • TROMSØ: 27. august
 • 13. 13 holteKURSKATALOGEN2015 SmartKalk Jon Arvid Dæhlin-Olsen - senior fagkonsulent KA Jon Arvid er tømrer- utdannet med 15 års praksis, bred erfaring fra rehabilitering og større prosjekter. Han vet hva kalkulasjon kan by på av utfordringer! Oddmund Moland - fagkonsulent KA Oddmund er utdannet tømrer med 16 års praksis. Han er dreven på kalkulasjon og flink til å vise hvordan SmartKalk kan gjøre hverdagen enklere. Pris: 4 500,- TILLEGGSMODULER Når du har utvidet programmet med noen av de tilgjengelige tilleggsmodulene, vil dette spesialkurset være nyttig. Du vil få en grundig gjennomgang i bruken av hver enkelt modul, slik at de kan utnyttes på best mulig måte. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som har lært deg å bruke de grunnleggende funksjonene i SmartKalk effektivt. Du ønsker å benytte deg av tilleggsmodulene som er tilgjengelige i Smartkalk og lære deg å bruke disse for å effektivisere kalkylearbeidet ytterligere. Kurset gir deg: En gjennomgang av hvordan importere IFC-filer og koble disse mot elementene i prisbasen. Du lærer også å bruke alle finessene i både Forespørselsmodulen og Dokumentasjonsmodulen, og får vite hvordan du enkelt og effektivt kan lage elektronisk bestilling. Til slutt gjennomgås NS-leseren . Agenda fra kl. 10-16: • Gjennomgang av SmartSenter • Gjennomgang av kalkylemetoder • Gjennomgang av SmartKalk • Gjennomgang av Smartelement vindu /dører • Import av IFC-kalkyle • Konvertere til postkalkyle • Kalkulere basert på NS 3459-fil • Lage NS-beskrivelse • Rapporter • Dokumentasjon • Smart Malkalkyler • Bestilling NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 24. feb, 23. apr, 06. okt, 16. des • BERGEN: 02. september • STAVANGER: 16. juni, 10. desember • KRISTIANSAND: 11. juni, 08. desember • FREDRIKSTAD. 21. oktober • TØNSBERG: 22. september • HAMAR: 17. mars, 11. november • TRONDHEIM: 04. juni, 26. november • TROMSØ: 18. november Nyhet!
 • 14. 14 holteKURSKATALOGEN2015 Torbjørn Løslett - senior fagkonsulent Torbjørn har 10 års fartstid i Holte, og er diplommarkedsfører av fag. Han er en svært dreven kursholder og kan hjelpe deg med å styre dine prosjekter på en enkel og profesjonell måte. Byggsafe Total er et viktig styringsverktøy som hjelper deg å dokumentere prosjektene dine slik Plan- og bygningsloven krever. Ferdige maler forenkler arbeidet ditt, og gir deg bedre tid og oversikt i en travel hverdag. Lær deg å bruke programmet riktig. Hvem passer kurset for? Alle som deltar i prosjekter vil ha nytte av dette kurset, uansett om man er byggmester, maler eller rådgiver. Det er aktuelt både for deg som er ny bruker av Byggsafe Total og ønsker en generell innføring, og for deg som har brukt programmet litt på egen hånd, men trenger mer grunnleggende kunnskaper. Kurset gir deg: Kunnskap om hvilke funksjoner som ligger i Byggsafe Total. Du får en innføring i lover og forskrifter om bl.a. HMS og kvalitetssikring. Det blir også praktisk veiledning i hvor enkelt det kan være å lage profesjonelt utseende dokumenter med din firmalogo integrert, organisasjonskart, personalhåndbok, m.m. Agenda fra kl. 10-15: • Bedriftsopplysninger • Kontaktregister • Bibliotek • IK-HMS i bedriften • Personalforhold • Kvalitetssikring • Prosjektstyring - prosjektliste - prosjektperm - HMS-plan BASISKURS Byggsafe Total Pris: 4 000,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 11. februar, 26. august • BERGEN: 22. april • STAVANGER: 25. februar • ÅLESUND: 11. mars • KRISTIANSAND: 14. januar, 11. november, • TØNSBERG: 29. april, 05. oktober • FREDRIKSTAD: 25. mars • HAMAR: 10. juni • TRONDHEIM: 06. mai, 16. september NB! Dette kurset er også tilgjengelig som e-læringskurs! Brigt Stelander Skeie - fagkonsulent HMS/KS Brigt har jobbet med KS og HMS-tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Han har fagbrev innen bransjen og har jobbet innenfor bygg og anlegg de siste 15 årene.
 • 15. P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 07. januar, 20. mai, 21. oktober • BERGEN: 28. januar, 09. september • STAVANGER: 18. mars, 07. oktober • ÅLESUND: 18. november • KRISTIANSAND: 15. april, 09. desember • TØNSBERG: 04. mars, 16. desember • FREDRIKSTAD: 02. desember • HAMAR: 28. oktober • TRONDHEIM: 04. november 15 holteKURSKATALOGEN2015 Når du har brukt Byggsafe Total en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbygningskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet? Hvem passer kurset for? Kurset er egnet for deg som har brukt Byggsafe Total en stund, og behersker de grunnleggende funksjonene. Kurset gir deg: Gode kunnskaper om hvordan du bygger opp en prosjektperm. Du får info om hvilke skje- maer og dokumenter en SHA-plan skal inneholde, og hvilke blanketter som skal med i byggesøknaden. Dette er et praktisk rettet kurs hvor man løser en case-oppgave. Kursmateriellet inneholder alt underlagsmateriale du trenger for å lage en korrekt byggesøknad og KS/SHA-plan. I tillegg til oppgaven som løses på kurset, får deltakerne med seg et godt utfylt eksempelprosjekt samt en ferdig utfylt byggesøknad. Agenda fra kl. 10-16: • Rask gjennomgang av programmet • Hva må være på plass før vi starter? • Gjennomgang rutiner • Løse kurs-case - registrering av byggesak - lage byggesøknad - lage prosjektperm - lage SHA-plan - søknad om ferdigattest PÅBYGNINGSKURS Byggsafe Total Pris: 4 500,- NÅR/HVOR: Torbjørn Løslett - senior fagkonsulent Torbjørn har 10 års fartstid i Holte, og er diplommarkedsfører av fag. Han er en svært dreven kursholder og kan hjelpe deg med å styre dine prosjekter på en enkel og profesjonell måte. Brigt Stelander Skeie - fagkonsulent HMS/KS Brigt har jobbet med KS og HMS- tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Han har fagbrev innen bransjen og har jobbet innenfor bygg og anlegg de siste 15 årene.
 • 16. Vinn oppdrag med riktig prising! SmartKalk er markedets mest brukervennlige verktøy for å kalkulere alle typer bygg og konstruksjoner. Med Holtes prisbase i bunnen, får du på kort tid nøyaktig pris og oversikt over både materialer og timeforbruk. SmartKalk er enkelt å lære og enkelt å bruke. Det gjør deg dessuten trygg på kvaliteten i dine kalkyler, og gir deg profesjonelle rapporter. Gjør kvalitetssikring og HMS enkelt! Programvaren Byggsafe Total og Fagtorget er brukervennlige styringssystem tilpasset små og mellomstore bedrifter. Malbaserte moduler ivaretar mydighetenes krav til internkontroll (iht.abeidsmiljøloven), HMS i prosjekt, samt kvalitetssikring (iht. Plan- og bygningsloven). Programvaren inneholder også standardkontrakter, timeregistrering og blanketter for byggesøknad. Du trenger ikke gjøre alt selv! Holte tilbyr en rekke tjenester til aktører i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Tjenestetilbudet vårt er omfattende, alt fra HMS-kartlegging av bedriften til kalkulasjon og tegneoppdrag. Vi bistår gjerne bedrifter i prosessen med å få på plass en sentral godkjenning, og utfører byggesøknader for kunder over hele landet. Altfor mange i bygg- og anleggsbransjen kaster bort verdifull tid på tungrodde rutiner. Anbud regnes med penn og papir, mangelfulle byggesøknader skaper sommel, kvalitetssikring og HMS seiler ofte sin egen sjø. Vi i Holte bidrar til å forenkle og effektivisere hverdagen din gjennom gode løsninger, slik at du kan forbedre lønnsomheten. Spar tid og penger MED GODE SYSTEMER
 • 17. 17 holteKURSKATALOGEN2015 Kim Ingebrigtsen - HMS fagkonsulent Kim er utdannet ved Varehandelens Høyskole, og har jobbet 9 år som butikksjef. Kim er en populær foredragsholder som kan HMS til fingerspissene. KOMPLETT HMS Hvem passer kurset for? Dette kurset passer for arbeidsgiver/HMS- ansvarlig som trenger grunnleggende inn- føring i Arbeidsmiljøloven, samt tilhørende relevante forskrifter iht. kravene fastsatt i loven. Pris: 4 000,- 17 Vet du nok om hva arbeidsgiveransvar innebærer av grunnleggende plikter både i egen bedrift og ute i prosjekter? Hva gjør du om en av dine ansatte skader seg? Alle snakker om HMS/SHA, men hvor mange tenker over hva det innebærer? Dette kurset gir deg svarene, også på spørsmål vi håper du aldri vil få. Kurset gir deg: Kurset gir deg kunnskap om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i egen bransje, både for virksomheten din og for prosjektene du er engasjert i. Arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner vil også bli gjennomgått. Du lærer også hvordan du utarbeider HMS/SHA-planer. Kurset tar for seg både oppbygging og drift av SHA-plan, og hvordan HMS ivaretas der hvor Byggherreforskriften ikke gjelder. Agenda fra kl. 10-15: • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for egen virksomhet • Hvordan utarbeide HMS-dokumentasjon og komme i gang med systematisk HMS-arbeid. • Gjennomgang av Byggherreforskriftens krav til SHA-plan • Gjennomgang av HMS-kravene der Byggherreforskriften ikke gjelder • Oppgavegjennomgang med løsning i plenum NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 18. mar, 02. sep, 09. des • BERGEN: 29. april • STAVANGER: 20. mai • KRISTIANSAND: 21. januar, 07. oktober • TØNSBERG: 06. mai • FREDIKSTAD: 29. februar • HAMAR: 23. september • TRONDHEIM: 25. november Iselin Hellum - fagkonsulent Iselin har jobbet med HMS-tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Hun har i tillegg en bachelor fra BI innen merkevarebygging og markedsføring. “Veldig bra at kursdeltakere aktiviseres med spørsmål og oppgaver underveis.” - fornøyd kursdeltaker
 • 18. 18 holteKURSKATALOGEN2015 PLAN SHA- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 14. januar, 17. juni, 11. november • BERGEN: 27. august • STAVANGER: 21. mai • TØNSBERG: 03. mars • TRONDHEIM: 22. oktober Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset SHA-plan. Kurset er ikke programvareavhengig. Hvem passer kurset for? Kurset passer for alle i BAE-næringen som er deltakere i prosjekter hvor det jobbes mot en profesjonell part. Kurset gir deg: Du lærer både hvordan du bygger opp en enkel SHA-plan og hvordan du bygger opp en større plan med alle relevante dokumenter. Målet med kurset er at du skal få en større forståelse for hva en SHA-plan skal inneholde, og hvordan du drifter denne gjennom utførelsesfasen. Agenda fra kl. 10-16: • Når skal SHA-plan utarbeides? - Underentreprenørens bidrag - Hvilke prosjekter krever ikke SHA-plan? • Gjennomgang av de ulike rollene definert i Byggherreforskriften - hvilke oppgaver har disse i prosjektet? • Paragrafene i Byggherreforskriften - betydning for SHA-planen • Hvilke kontrakter kan benyttes? • Praktiske oppgaver i plenum Nyhet! Iselin Hellum - HMS fagkonsulent Iselin har jobbet med HMS-tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Hun har i tillegg en bachelor fra BI innen merkevarebygging og markedsføring. Kim Ingebrigtsen - HMS fagkonsulent Kim er utdannet ved Varehandelens Høyskole, og har jobbet 9 år som butikksjef. Kim er en populær foredragsholder som kan HMS til fingerspissene. Pris: 4 000,-
 • 19. 19 holteKURSKATALOGEN2015 HMS/KS Smart NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 17. mars, 30. september • BERGEN: 13. januar • STAVANGER: 19. mai • KRISTIANSAND: 25. august • TØNSBERG: 20. oktober • TRONDHEIM: 03. februar Vårt fullelektroniske system tilrettelegger for en betydelig effektivisering av kvalitetssikring. Prosjekter kan enkelt skreddersys og styres. Oppgaver administreres via PC eller App på mobil og nettbrett. Du har også tilgang til elektronisk avviksbehandling. I bedriftsstyringsmodulen kan du få tilgang til Holtes rutinemaler for KS og HMS. Hvem passer kurset for? Alle med ansvar for kvalitetssikring av prosjekter, og som ønsker å gjøre denne job- ben både effektiv og papirløs, vil ha nytte av kurset. Kurset er aktuelt både for deg som er ny bruker av Smart HMS/KS og ønsker en generell innføring, og for deg som har brukt programmet litt på egenhånd, men trenger mer grunnleggende kunnskaper. Kurset gir deg: Kunnskap om hvilke muligheter som ligger i Smart HMS/KS. Kurset går systematisk gjennom bruk av programmet og gir en grundig innføring i fordeling av oppgaver og kvalitetssikring via App til mobil og nettbrett. Agenda fra kl. 10-15: • SMART HMS/KS- Oversikt og oppbygning • Personalregistrering • Administrasjon – Firmainformasjon, tilganger og lisenser • Kontaktregistrering • Dokumenthåndtering • Prosjektregistrering • Bedriftsstyring • Prosjektstyring • Kvalitetssikring og avvikshåndtering via App Nyhet! Jorun Hogsnes Ugland - fagkonsulent Jorun har jobbet med KS og HMS-tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Hun har bachelor i produktdesign, og har jobbet innenfor bygg og anlegg de siste 8 årene. Alexander Frisk - fagkonsulent Alexander er utdannet ved Linnèuniversitetet innenfor produktutvikling og industriell design. Han arbeider med tjenester innenfor HMS/KS og kjenner alle Holtes styringssystemer svært Pris: 4 500,-
 • 20. 20 holteKURSKATALOGEN2015 Fagtorget hjelper deg å overholde pålagte myndighetskrav. Vi tilbyr grunnleggende opplæring i Fagtorget med fokus på internkontroll, prosjektkontroll og byggesak. Dette er kurset for deg som trenger å komme raskt i gang med programmet. Hvem passer kurset for? Alle som deltar i prosjekter vil ha nytte av dette kurset, uansett om du er byggmester, maler eller rådgiver. Det er aktuelt både for deg som er ny bruker av Fagtorget og ønsker en generell innføring, og for deg som har brukt programmet litt på egen hånd, men trenger mer grunnleggende kunnskaper. Kurset gir deg: Kunnskap om hvilke funksjoner som ligger i Fagtorget. Du får en innføring i lover og forskrifter om bl.a. HMS og kvalitetssikring. Det blir også praktisk veiledning i hvor enkelt det kan være å lage profesjonelt utseende dokumenter med din firmalogo integrert, organisasjonskart, personalhåndbok m.m. Agenda fra kl. 10-15: • IK-HMS i bedriften • Instrukser/rutiner • Kontakter • Byggesak • Prosjektkontroll • SHA-plan • Gjenbruk av prosjekt BASISKURS Fagtorget Pris: 4 000,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 12. februar, 27. august • BERGEN: 23. april • STAVANGER: 26. februar • ÅLESUND: 12. mars • KRISTIANSAND: 15. januar, 12. november • TØNSBERG: 30. april, 06. oktober • FREDRIKSTAD: 26. mars • HAMAR: 11. juni • TRONDHEIM: 07. mai, 17. september Torbjørn Løslett - senior fagkonsulent Torbjørn har 10 års fartstid i Holte, og er diplommarkedsfører av fag. Han er en svært dreven kursholder og kan hjelpe deg med å styre dine prosjekter på en enkel og profesjonell måte. Brigt Stelander Skeie - fagkonsulent HMS/KS Brigt har jobbet med KS og HMS- tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Han har fagbrev innen bransjen og har jobbet innenfor bygg og anlegg de siste 15 årene.
 • 21. 21 holteKURSKATALOGEN2015 Når du har brukt Fagtorget en stund og blitt godt kjent med programmet, vil et påbygningskurs være på sin plass. Kanskje du trenger et dypdykk i prosjektstyring, eller en oppfriskning så du blir enda dyktigere i programmet? Hvem passer kurset for? Kurset er egnet for deg som har brukt Fagtorget en stund, og behersker de grunnleggende funksjonene. Kurset gir deg: Gode kunnskaper om hvordan du bygger opp en prosjektperm. Du får kunnskap om hvilke skjemaer og dokumenter en SHA-plan skal inneholde og hvilke blanketter som skal med i byggesøknaden. Dette er et praktisk rettet kurs hvor man løser en case-oppgave. Kursmateriellet inneholder alt underlagsmateriale du trenger for å lage en korrekt byggesøknad, og KS/SHA-plan. I tillegg til oppgaven som løses på kurset, får deltakerne med seg et godt utfylt eksempel- prosjekt samt en ferdig utfylt byggesøknad. Agenda fra kl. 10-15: • Rask gjennomgang av programmet • Hva må være på plass før vi starter? • Gjennomgang rutiner • Løse kurs-case - registrering av byggesak - lage byggesøknad - lage prosjektperm - lage SHA-plan - søknad om ferdigattest Fagtorget PÅBYGNINGSKURS Pris: 4 500,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 08. jan, 21. mai, 22. okt • BERGEN: 29. januar, 10. september • STAVANGER: 19. mars, 08. oktober • ÅLESUND: 19. november • KRISTIANSAND: 16. april, 10. desember • TØNSBERG: 05. mars, 17. desember • FREDRIKSTAD: 03. desember • HAMAR: 29. oktober • TRONDHEIM: 05. november Torbjørn Løslett - senior fagkonsulent Torbjørn har 10 års fartstid i Holte, og er diplommarkedsfører av fag. Han er en svært dreven kursholder og kan hjelpe deg med å styre dine prosjekter på en enkel og profesjonell måte. Brigt Stelander Skeie - fagkonsulent HMS/KS Brigt har jobbet med KS og HMS- tjenester i Holte i flere år og har meget god kjennskap til faget og bransjen. Han har fagbrev innen bransjen og har jobbet innenfor bygg og anlegg de siste 15 årene.
 • 22. 22 holteKURSKATALOGEN2015 Lyst til å lære å produsere salgs/byggemeldingstegninger av bygg med plan, snitt, fasader og perspektiv? Med DDS-CAD Byggmester har du verktøyet du trenger. Som med alle andre verktøy er det viktig å lære seg å bruke det. Husk at øvelse gjør mester! Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for nybegynnere innen bruk av det digitale tegneverktøyet DDS-CAD. Også for deg som har brukt programmet en stund på egen hånd, vil det være nyttig med litt påfyll. Kurset gir deg: • Grunnferdigheter i bruken av programmet • Forklaring til grunnkonseptene • Bruken av de nødvendige elementene i programmet for å få fram byggemeldingstegninger • Kunnskap om hjelpefunksjoner i programmet Agenda fra kl. 10-16: • Introduksjon/komme i gang • Vegg, vindu og dør • Loftsetasje • Tak • Vegg/gulv • Dragere og søyler • Målsetting • Innredninger • Etterbehandlinger av modellen BASISKURS DDS-CAD Byggmester Justin Seawright - senior fagkonsulent Justin har 24 års erfaring som teknisk tegner både fra Australia og Norge. Dyktig og inspirerende foredragsholder, som leder både basis- og påbygningskurs. Justin påtar seg også tegneoppdrag i 2D/3D på bestilling. Pris: 5 500,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 10. mars, 14. september
 • 23. 23 holteKURSKATALOGEN2015 Justin Seawright - senior fagkonsulent Justin har 24 års erfaring som teknisk tegner både fra Australia og Norge. Dyktig og inspirerende foredragsholder, som leder både basis- og påbygningskurs. Justin påtar seg også tegneoppdrag i 2D/3D på bestilling. Er du klar for neste skritt i bruken av programmet? Dette kurset vil gi deg bedre forståelse for hvordan prosessen fungerer, og for hvilke funksjoner du har til rådighet. Målet er at programmet skal jobbe for deg og tilpasses din hverdag. Hvem passer kurset for? Dette kurset er aktuelt for deg som har kommet godt i gang med bruken av tegneprogrammet, og ønsker å få mer ut av det. Det vil åpne nye muligheter for å tilpasse programmet til ditt behov. Som bruker vil du få inngående kjennskap til de funksjoner som finnes i programmet, noe som vil forbedre ditt ferdige produkt. Kurset gir deg: • Bedre forståelse av programmet • Forklaring til funksjoner i vegg-, tak- og gulvelementer • Bruk av automatisk målsetting og målsetting generelt • Bruk av perspektivfremvisninger • Import av bilder og korrigering av målestokk Agenda fra kl. 10-16: • Introduksjon • Prosjektmenyfunksjoner • Malprosjekt • Veggfunksjoner • Takfunksjoner • Målsetting • Trapper/rekkverk • Import av bilder (situasjonskart) og korrigering • Spørsmål fra deltakere PÅBYGNINGSKURS DDS-CAD Byggmester Pris: 5 500,- NÅR/HVOR: P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 • OSLO: 11. mai, 19. november
 • 24. P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 24 holteKURSKATALOGEN2015 Vi tilbyr spesialtilpassede internkurs eller fagseminarer innenfor alle våre fagfelt. Trenger du mer programvarekunnskap eller faglig påbygning? Vi kan tilpasse kurs og seminarer etter dine behov og ønsker. Spesialsydde internkurs OG FAGSEMINARER På tide med litt faglig påfyll? Hva med et skreddersydd internkurs med hovedfokus på byggesøknad? Eller kanskje det er på tide med et HMS-kurs av typen “All Inclusive”, hvor vår fagperson kommer til din bedrift og holder kurs på stedet - slik at alle ansatte kan delta? Vi kan utarbeide kurs spesielt tilpasset deg og din bedrift. Ønsker du å dekke flere fagområder på en gang, kan flere av våre kursholdere benyttes samtidig. Kursinnhold, tid og sted avtales direkte mellom deg som kunde og en eller flere rådgivere fra oss. Fordelen med bedriftsinterne kurs, er at opplæringen kan skreddersys til deres behov. Hele kursdagen fylles opp med relevant innhold, slik at det skapes felles kompetanseutvikling hvor deltakerne etter kurset drar lasset i samme retning. Slike kurs vil dessuten være en trygg arena for erfaringsutveksling, diskusjon og praktisk trening internt. Det er også mulig med intern tilpasning underveis - ved behov. Usikker på hvilket fagområde dere ønsker bistand til? Ring oss for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby! Snakkes!
 • 25. P å m el d i n g : w w w . h o l te . n o | k u r s @ h o l te . n o | tlf: 22 04 95 00 25 holteKURSKATALOGEN2015 Nå blir det enda enklere å øke kompetansen i bedriften. Enten du velger fjernstyringskurs eller e-læringskurs, er begge på sitt vis, gode alternativer til klassekurs dersom du har det ekstra travelt eller av andre grunner ikke har anledning til å delta på et ordinært kurs. Gå på kurs - UTEN Å REISE DEG FRA STOLEN Fjernstyringskurs: Hvis du ønsker fordypning i et spesielt emne når det gjelder en av våre programvarer, kan du bestille et fjernstyringskurs fra Holte. Dette kan også være greit for deg som har lang vei til våre åpne kurs. Både nye brukere og du som er godt i gang vil ha nytte av et slikt kurs. På inntil tre timer kurser vi deg på din pc, mens vi snakker sammen på telefon. E-læringskurs: Nytt av året er e-læringskurs. Du bestiller lisenser etter antall brukere som skal lære programvaren og kan starte kurset umiddelbart etter mottatt lisens. Med et e-læringskurs kan du ta kurset når det passer deg. Har du en ledig time innimellom, kan du ta kurset porsjonsvis, og fortsette der du slapp neste gang. Hver kurslisens er unik og deltakeren kan etter gjennomført kurs skrive ut kursbevis og kurshefte. Det er ingen tvil om at våre kunder har det travelt. Som Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs til BAE- næringen, er vi selvsagt med og tilpasser oss markedets behov og våre kunders ønsker. Ring oss - vi finner en løsning!
 • 27. 27 holteKURSKATALOGEN2015 Teknisk support Til teknisk support ringer du når du har problemer med det tekniske, dvs. alt som skal til for å få programmene til å fungere (installering, brukernavn/passord, oppkobling, feil- meldinger, utskrift, m.m.). Teknisk support: tlf 800-HOLTE [465 83] (kl. 8-20) e-post: support@holte.no KURSSELGERE Holtes Fllanza Gashi fg@holte.no mob: 45 90 36 37 Tellef Aarøe tellef@holte.no mob: 40 69 25 07 Jan Fredrik Abrahamsen jfa@holte.no mob: 99 55 56 20 Anders Gleditsch Abrahamsen aga@holte.no mob: 48 85 11 05 Frode Brekke frode3@holte.no mob: 97 15 17 73 Når du ringer for å bestille et kurs hos Holte, er det denne glade gjengen du treffer. Hver og en er godt skolert i samtlige av kursene de selger, og hjelper deg gjerne med å velge riktig kurs. Alle jobber i tett samarbeid med fagavdelingen. Pål Hem ph@holte.no mob: 48 85 41 19 Faglig support Har du faglige spørsmål når det gjelder kalkulasjon, utfylling av skjemaeer, byggesøknader m.m. tar du kontakt med faglig support. Faglig support: tlf 800-HOLTE [465 83] (kl. 9-15) e-post: support@holte.no
 • 28. Avsender: Holte as, Drammensveien 145 A - 4.et. Pb. 172 - Skøyen, 0212 OSLO PÅMELDING TIL KURS: www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00 holte PÅMELDING TIL KURS: www.holte.no | kurs@holte.no | tlf: 22 04 95 00