SlideShare a Scribd company logo
Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia
Học bổng Chính phủ Australia 2018
Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam
Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản
ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai
nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ
lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ
góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh
vượng và giảm nghèo ở Việt Nam.
Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được
Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu
tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên
cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến
thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu
nghị lâu dài với Australia.
Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn
và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là
khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của
Việt Nam.
Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá
nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội
tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết
tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số
nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét
hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.
Các lĩnh vực học tập ưu tiên
Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn
cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:
 Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương
mại quốc tế, chính sách công)
 Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao
thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)
 Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng
và các hệ thống cung cấp nước)
 Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)
 Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ
nữ)
 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh
tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển
nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
 Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc
tế, luật nhân quyền quốc tế)
 Khuyết tật
 Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt)
Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá
nhân. Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi
tiết.
Bậc học
Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau
đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.
Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành
cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng
dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền
địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân
viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên
các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ
nghiên cứu.
Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia
Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối
thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học
tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian
học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.
Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:
• vé máy bay khứ hồi
• trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
• toàn bộ tiền học phí
• hỗ trợ sinh hoạt phí
• chương trình học chuẩn bị
• Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
• hỗ trợ học tập bổ sung và
• trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu;
hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của
khóa học).
Tiêu chí hợp lệ
Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ
những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn
Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau:
http://dfat.gov.au/about-us/publications/pages/australia-awards-
scholarships-policy-handbook.aspx
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản
này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện
cụ thể sau của nước mình:
 phải có bằng đại học chính quy
 có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt
Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả
phía dưới)
 không xin học lấy bằng Thạc sỹ thứ hai
Các điều kiện cụ thể
Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau
của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4
(FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org ).
Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia /
Nhóm
Điểm
trung
bình
tốt
nghiệp
IELTS
Kinh
nghiệm
làm việc
Chính quyền địa
phương cấp tỉnh
6.5
Không yêu cầu
IELTS tại thời
điểm nộp hồ sơ.
Điểm IELTS 4.5
(không có điểm
thành phần dưới
4.0)
Hai năm kinh
nghiệm liên
quan
Cơ quan trung
ương
Các trường đại học
tỉnh/khu vực (khác
địa bàn các thành
phố lớn liệt kê dưới
đây)
Các viện nghiên
cứu
Các tổ chức phi
chính phủ Việt Nam
Các công ty Việt
Nam
7.0
Nộp điểm IELTS
ở giai đoạn hồ sơ.
Điểm IELTS 5.5
(không có điểm
thành phần dưới
5.0)
Hai năm kinh
nghiệm liên
quan (liên tục
tại một cơ
quan đối với
cán bộ cơ
quan trung
ương)
Các trường đại học
(tại các thành phố
lớn: Hà Nội,
TPHCM, Hải
Phòng, Đà Nẵng,
Huế, Cần Thơ)
Các tổ chức phi
chính phủ quốc tế
7.0
Nộp điểm IELTS
ở giai đoạn hồ sơ.
Điểm IELTS 6.5
(không có điểm
thành phần dưới
6.0)
Hai năm kinh
nghiệm liên
quan
Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho
các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả
các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:
 ứng viên là người khuyết tật
 ứng viên là người đến từ các địa phương nghèo theo quy
định, bao gồm người dân tộc thiểu số
(Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org).
Điểm trung
binh tốt
nghiệp
IELTS
Kinh nghiệm làm
việc
Tối thiểu 6.0
Không yêu cầu chứng
chỉ IELTS tại thời điểm
nộp hồ sơ
Điểm IELTS 4.5 (không
có điểm thành phần
dưới 3.5)
Chỉ cần một năm kinh
nghiệm làm việc
Thời hạn nộp hồ sơ
(để nhập học tại Australia năm 2018)
Ngày mở: 1 tháng Hai 2017
Ngày đóng: 31 tháng Ba 2017
Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn
sẽ không được xem xét.
Quy trình nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org
Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ nhiều ngày trước hạn.
Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập
tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn và hồ sơ
ứng viên có thể bị nộp chậm.
Tài liệu kèm theo
Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu
kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách
Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các
yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:
Loại tài liệu Chứng thực
Một bản sao công chứng (các) hợp đồng
lao động Có
Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan
hiện tại hoặc trước đây Có
Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối
với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu Không
Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết
thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.
Quy trình xét tuyển
Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ
được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng
phỏng vấn bằng tiếng Anh cho tất cả các ứng viên lọt qua
vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu
chí sau:
• Năng lực học tập
• Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự
phát triển của Việt Nam
• Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo
Đào tạo chuẩn bị
• Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi
phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học.
• Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh
tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ
tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay
được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại
trường đại học của Australia.
Kết quả
Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển
dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2017.
Thông tin bổ sung
Để biết thêm thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ
Australia, xin mời truy cập trang:
http://dfat.gov.au/people-to-people/australia-
awards/Pages/australia-awards-scholarships.aspx
Để tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện
của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo
cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại:
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards-
scholarships-policy-handbook.aspx
Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ
Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang
sau:
www.australiaawards.gov.au
www.dfat.gov.au
www.studyinaustralia.gov.au
Liên hệ
Cơ quan: Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia
Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3939 3991/2
Fax: (04) 3934 6782
Email: info@australiaawardsvietnam.org
Website: www.australiaawardsvietnam.org
Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia /

More Related Content

Similar to Giới thiệu về Học bổng Chính phủ Australia 2018

Thông tin tuyển sinh Du học Úc
Thông tin tuyển sinh Du học ÚcThông tin tuyển sinh Du học Úc
Thông tin tuyển sinh Du học Úc
Google
 
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
AnhHoang237685
 
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
Baydepdulich
 
9 phhiep tnanh
9 phhiep tnanh9 phhiep tnanh
9 phhiep tnanh
kid1412_net
 
Du Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
Du Học Ngành Sư Phạm Tại ÚcDu Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
Du Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
Mạng Du Học Úc
 
2015 vef fellowship announcement
2015 vef fellowship announcement2015 vef fellowship announcement
2015 vef fellowship announcement
Nguyen Nhat Han
 
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
Baydepdulich
 
[123doc] su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
[123doc]  su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...[123doc]  su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
[123doc] su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
jackjohn45
 
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
UEH - ISB
 
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
Duhoc_Vietsail
 
Chương trình thực tập hưởng lương tại singapore
Chương trình thực tập hưởng lương tại singaporeChương trình thực tập hưởng lương tại singapore
Chương trình thực tập hưởng lương tại singapore
Kenl Nguyễn
 
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khácDu học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
Du học Tân Việt
 
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầuGiành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
Baydepdulich
 
Du hoc dinh cu Canada.docx
Du hoc dinh cu Canada.docxDu hoc dinh cu Canada.docx
Du hoc dinh cu Canada.docx
Casa Seguro Anh Nam
 
Nen du hoc my hay canada.docx
Nen du hoc my hay canada.docxNen du hoc my hay canada.docx
Nen du hoc my hay canada.docx
Casa Seguro Anh Nam
 
Hoc bong du hoc my.docx
Hoc bong du hoc my.docxHoc bong du hoc my.docx
Hoc bong du hoc my.docx
Casa Seguro Anh Nam
 
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singaporeDu học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
Du học Tân Việt
 
Dh phia bac ngay 01.4.2016
Dh phia bac ngay 01.4.2016Dh phia bac ngay 01.4.2016
Dh phia bac ngay 01.4.2016
Ke Ma
 
Cao đẳng quốc gia australian (acn)
Cao đẳng quốc gia australian (acn)Cao đẳng quốc gia australian (acn)
Cao đẳng quốc gia australian (acn)
Du học Tân Việt
 
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
phamhieu56
 

Similar to Giới thiệu về Học bổng Chính phủ Australia 2018 (20)

Thông tin tuyển sinh Du học Úc
Thông tin tuyển sinh Du học ÚcThông tin tuyển sinh Du học Úc
Thông tin tuyển sinh Du học Úc
 
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
[SCOMS][UEHENTER][WRITER] TÀI LIỆU THAM KHẢO SHCD.pdf
 
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm tại úc 2015
 
9 phhiep tnanh
9 phhiep tnanh9 phhiep tnanh
9 phhiep tnanh
 
Du Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
Du Học Ngành Sư Phạm Tại ÚcDu Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
Du Học Ngành Sư Phạm Tại Úc
 
2015 vef fellowship announcement
2015 vef fellowship announcement2015 vef fellowship announcement
2015 vef fellowship announcement
 
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
Tuần lễ tư vấn du học, việc làm singapore 2015
 
[123doc] su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
[123doc]  su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...[123doc]  su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
[123doc] su-menh-cua-dai-hoc-va-vai-tro-cua-giang-vien-trong-mo-hinh-quan-t...
 
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
Brochure Cử nhân Western Sydney (tiếng Việt)
 
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
Học bổng chính phủ Úc Endeavour năm 2015
 
Chương trình thực tập hưởng lương tại singapore
Chương trình thực tập hưởng lương tại singaporeChương trình thực tập hưởng lương tại singapore
Chương trình thực tập hưởng lương tại singapore
 
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khácDu học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
Du học úc có gì nổi bật so với các quốc gia khác
 
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầuGiành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
Giành học bổng đại học queensland và cơ hội việc làm toàn cầu
 
Du hoc dinh cu Canada.docx
Du hoc dinh cu Canada.docxDu hoc dinh cu Canada.docx
Du hoc dinh cu Canada.docx
 
Nen du hoc my hay canada.docx
Nen du hoc my hay canada.docxNen du hoc my hay canada.docx
Nen du hoc my hay canada.docx
 
Hoc bong du hoc my.docx
Hoc bong du hoc my.docxHoc bong du hoc my.docx
Hoc bong du hoc my.docx
 
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singaporeDu học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
Du học Singapore : Cơ hội du học với học bổng chính phủ singapore
 
Dh phia bac ngay 01.4.2016
Dh phia bac ngay 01.4.2016Dh phia bac ngay 01.4.2016
Dh phia bac ngay 01.4.2016
 
Cao đẳng quốc gia australian (acn)
Cao đẳng quốc gia australian (acn)Cao đẳng quốc gia australian (acn)
Cao đẳng quốc gia australian (acn)
 
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
 

More from Công ty Du học Toàn cầu ASCI

Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
[La salle university - USA] Introduction
[La salle university - USA] Introduction [La salle university - USA] Introduction
[La salle university - USA] Introduction
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
[Vanwest College - Canada] Introduction
[Vanwest College - Canada] Introduction[Vanwest College - Canada] Introduction
[Vanwest College - Canada] Introduction
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
Giới thiệu chung về Du học Úc
Giới thiệu chung về Du học ÚcGiới thiệu chung về Du học Úc
Giới thiệu chung về Du học Úc
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của CanadaCác chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
Công ty Du học Toàn cầu ASCI
 

More from Công ty Du học Toàn cầu ASCI (7)

Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
Du học Mỹ bậc THPT tại Presentation of Mary Academy (bang Massachusetts)
 
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
Du học Mỹ bậc THPT tại East Catholic High School (bang Connecticut)
 
[La salle university - USA] Introduction
[La salle university - USA] Introduction [La salle university - USA] Introduction
[La salle university - USA] Introduction
 
[Vanwest College - Canada] Introduction
[Vanwest College - Canada] Introduction[Vanwest College - Canada] Introduction
[Vanwest College - Canada] Introduction
 
Giới thiệu chung về Du học Úc
Giới thiệu chung về Du học ÚcGiới thiệu chung về Du học Úc
Giới thiệu chung về Du học Úc
 
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
 
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của CanadaCác chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
Các chính sách thu hút lao động nhập cư từ sinh viên quốc tế của Canada
 

Recently uploaded

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
QucHHunhnh
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
thanhluan21
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
Luận Văn Uy Tín
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
2356110101
 
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
vanquyet260302
 
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdfBài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
DungTran268438
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
htk290674
 
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
congnghethongtinaau
 
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web ApplicationLuận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
HoNguynVn25
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
thanhluan21
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
Hebemart Official
 
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.pptSo sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
trngnguyn894398
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
PhngThLmHnh
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
dattruongminhquoc
 

Recently uploaded (20)

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docxThông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
Thông báo nhập học lớp 1- 10 24-25.docx
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yênDIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
DIEM NANG KHIEU MAM NON nam 2024 truong đại học phú yên
 
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC TOÀN DIỆN, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN VÀ NGUYÊN TẮC LỊCH SỬ - ...
 
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
Vận dụng quan điểm giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác giáo dục trẻ mầm ...
 
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
KL_PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
chủ nghĩa xã hội khoa học trắc nghiệm chương 6
 
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
 
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdfLý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
Lý thuyết mật mã HUST- mã hóa ch-04-DES-vn.pdf
 
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdfBài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
Bài giảng - Kỹ năng làm việc nhóm V.01 pdf
 
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc haiChuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
Chuyên đề Toán 9: Căn bậc hai - Căn thức bậc hai
 
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
Hạ Tầng Mạng Là Gì? Hệ Thống Hạ Tầng Mạng Bao Gồm Những Gì?
 
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web ApplicationLuận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
Luận án tốt nghiệp Võ Cổ Truyền Ứng dụng Web Application
 
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdfĐiểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
Điểm chuẩn xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024.pdf
 
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
[Hebemart.vn] Dạy Con Kiểu Nhật-Giai đoạn 1 tuổi.pdf
 
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.pptSo sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
So sanh qua trinh day hocgiao duc o THCS.ppt
 
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docxNHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
NHỮNG BỨC TRANH MANG THÔNG ĐIỆP SỐNG Ý NGHĨA.docx
 
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptxKho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
Kho dược Sanofi - Thiết kế kiến trúc 3.pptx
 

Giới thiệu về Học bổng Chính phủ Australia 2018

 • 1. Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia Học bổng Chính phủ Australia 2018 Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam. Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia. Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam. Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này. Các lĩnh vực học tập ưu tiên Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2018 liên quan đến những mảng sau:  Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công)  Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị)  Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước)  Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng)  Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)  Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)  Khuyết tật  Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt) Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân. Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết. Bậc học Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia. Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu. Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có. Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau: • vé máy bay khứ hồi • trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang • toàn bộ tiền học phí • hỗ trợ sinh hoạt phí • chương trình học chuẩn bị • Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học • hỗ trợ học tập bổ sung và • trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học). Tiêu chí hợp lệ Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau: http://dfat.gov.au/about-us/publications/pages/australia-awards- scholarships-policy-handbook.aspx Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:  phải có bằng đại học chính quy  có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn – xem mô tả phía dưới)  không xin học lấy bằng Thạc sỹ thứ hai Các điều kiện cụ thể Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4 (FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org ).
 • 2. Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia / Nhóm Điểm trung bình tốt nghiệp IELTS Kinh nghiệm làm việc Chính quyền địa phương cấp tỉnh 6.5 Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 4.0) Hai năm kinh nghiệm liên quan Cơ quan trung ương Các trường đại học tỉnh/khu vực (khác địa bàn các thành phố lớn liệt kê dưới đây) Các viện nghiên cứu Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam Các công ty Việt Nam 7.0 Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0) Hai năm kinh nghiệm liên quan (liên tục tại một cơ quan đối với cán bộ cơ quan trung ương) Các trường đại học (tại các thành phố lớn: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ) Các tổ chức phi chính phủ quốc tế 7.0 Nộp điểm IELTS ở giai đoạn hồ sơ. Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) Hai năm kinh nghiệm liên quan Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:  ứng viên là người khuyết tật  ứng viên là người đến từ các địa phương nghèo theo quy định, bao gồm người dân tộc thiểu số (Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org). Điểm trung binh tốt nghiệp IELTS Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 6.0 Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ Điểm IELTS 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5) Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc Thời hạn nộp hồ sơ (để nhập học tại Australia năm 2018) Ngày mở: 1 tháng Hai 2017 Ngày đóng: 31 tháng Ba 2017 Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét. Quy trình nộp hồ sơ Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ nhiều ngày trước hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn và hồ sơ ứng viên có thể bị nộp chậm. Tài liệu kèm theo Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng. Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam: Loại tài liệu Chứng thực Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động Có Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây Có Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu Không Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc. Quy trình xét tuyển Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh cho tất cả các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: • Năng lực học tập • Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam • Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo Đào tạo chuẩn bị • Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học. • Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học của Australia. Kết quả Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2017. Thông tin bổ sung Để biết thêm thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời truy cập trang: http://dfat.gov.au/people-to-people/australia- awards/Pages/australia-awards-scholarships.aspx Để tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-awards- scholarships-policy-handbook.aspx Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau: www.australiaawards.gov.au www.dfat.gov.au www.studyinaustralia.gov.au Liên hệ Cơ quan: Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội Điện thoại: (04) 3939 3991/2 Fax: (04) 3934 6782 Email: info@australiaawardsvietnam.org Website: www.australiaawardsvietnam.org
 • 3. Việt Nam: Thông tin Học bổng Chính phủ Australia /