SlideShare a Scribd company logo
Hướng dẫn Thực hành
Cố vấn Khởi nghiệp
Đồng Tháp, 29-07-2019
Trần Trí Dũng, tran@jeaustin.com
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Trước khi “nổi tiếng”..
• Startup hoạt động ra sao?
• Startup cần sự trợ giúp gì?
Đầu tiên…
Quan trọng hơn cả tiền
Cậu bé nghiện games tới nhà sáng lập và CEO
Cố vấn khởi nghiệp
• Dịch vụ nền tảng
• Tác động rõ ràng:
• Doanh thu tăng 3,5 lần
• Cơ hội gọi vốn thành công tăng 7 lần
Cố vấn Khởi nghiệp là..
Người lắng nghe & đặt
câu hỏi
Người truyền cảm hứng
Giảng viên
Huấn luyện viên
Nhà tư vấn
Đối tác Kinh doanh
Nhà Đầu tư
 Không phải ông Bụt
Cố vấn khởi nghiệp là mối quan hệ tự nguyện và
dài hạn (thường từ 6 đến 12 tháng) giữa cố vấn
(mentor) với người khởi nghiệp (entrepreneur),
trong đó, người cố vấn sử dụng kỹ thuật đặt câu
hỏi, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm, các mối
quan hệ kinh doanh để dìu dắt người khởi nghiệp
phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực
lãnh đạo, tăng trưởng công việc kinh doanh.
Tinh thần khởi nghiệp Khát vọng
tạo giá trị
Chấp nhận
bất trắc
Năng lực biến cơ hội
thành hiện thực
Không chỉ là cuộc chơi của những người trẻ tuổi
Tài chính
14%
Đóng góp cho
thế hệ sau
51%
Ý tưởng mới
26%
Khác
9%
Tái tạo năng lượng khởi nghiệp
Tiếp cận công nghệ và mô hình
kinh doanh mới
Tìm kiếm nhân tài
 Kết hợp thực hành ngay trong quá trình đào tạo để tăng tỷ lệ chuyển đổi (30%)
 Nhu cầu hợp tác và tận dụng nguồn lực giữa các chương trình và đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST
 Nỗ lực giám sát và đo lường kết quả giúp cải thiện hiệu quả và chất lượng
Hoạt động 2018 BKH DNES
Kis-
Startup
NSCI
SME
Mentoring
SHI SVF SYS WISE VMCG Cộng
Startup được cố vấn 8 5 15 25 66 15 42 20 23 15 234
Cố vấn hoạt động 30 13 8 7 55 9 36 9 17 6 190
Người tham gia đào tạo 50 0 8 21 15 9 199 5 2 3 312
Cố vấn Khởi
nghiệp (mentor)
Huấn luyện viên Giảng viên Tư vấn Cố vấn (advisor)
Mục tiêu Phát triển năng
lực giải quyết vấn
đề và lãnh đạo
Hướng dẫn giải
quyết vấn đề cụ
thể bằng cách
cùng làm việc
Giới thiệu cách
giải quyết vấn đề
cụ thể
Giải quyết vấn đề
cụ thể
Cho lời khuyên về
vấn đề cụ thể
Quan hệ Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Thấp
Tự nguyện Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
Phạm vi công việc Thay đổi theo quá
trình phát triển
của hoạt động
kinh doanh
Mô tả công việc Mô tả công việc Mô tả công việc Do cố vấn đưa ra
Nghệ thuật Cân bằng
Cố vấn Khởi nghiệp:
Người đặt câu hỏi và lắng nghe
• Cố vấn Đỗ Thu Giang, Giám
đốc CTCP Thế hệ Xanh:
• “Những người sáng lập đã
tự tìm được những nguyên
nhân và rút ra bài học cho bản
thân. Chúng tôi chỉ cùng nhau
xem xét lại quá trình kinh
doanh của họ.”
• “Đến nay đây thực sự là một
trải nghiệm thú vị, và tất cả
chúng tôi đều không biết đích
đến của cuộc hành trình”
Cố vấn Khởi nghiệp:
Người xây dựng năng lực
giải quyết vấn đề & lãnh đạo
• Cố vấn Phan Đình Tuấn Anh, Sáng lập
Angel4Us
• Nguyễn An Lành, sáng lập BonPas Bakery
• “Sau 6 tháng, tôi nhận ra rằng đó là tư
duy logic và là một phương pháp giải
quyết vấn đề trong sự hướng dẫn từ
mentor. Và điều quan trọng nhất là thói
quen tư duy mà mentor đã dạy cho tôi
xuyên suốt các buổi cố vấn, giúp cho tôi
tự động xác định vấn đề và cách tôi tiếp
cận nó sau này.”
Cố vấn Khởi nghiệp
 Mối quan hệ tự nguyện và dài hạn:
 6 đến 12 tháng
 Cố vấn giúp người khởi nghiệp phát triển:
1. Năng lực giải quyết vấn đề
2. Năng lực lãnh đạo
 Hai nguồn lực quan trọng:
1. Sự khôn ngoan
2. Vốn xã hội: quan hệ kinh doanh
Cố vấn khởi nghiệp làm gì?
• Đặt câu hỏi và Lắng nghe
• Tại sao? Ai? Cái gì? Khi nào? Như thế
nào?
• Động viên và nuôi dưỡng động lực
• Cố vấn dẫn dắt có nguồn lực đặc biệt:
• Sự khôn ngoan và trải nghiệm
• Mạng lưới kinh doanh, quan hệ
• Giữ mối quan hệ trung thực
• Phát triển các nguyên tắc nền tảng của mối
quan hệ
Cân nhắc khi nhận lời mời làm cố vấn khởi nghiệp
 “Tôi không có thời gian”
 2 tiếng * 12 tháng = 24 tiếng = 01 ngày/năm
 “Tôi giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình”
 Cố vấn khởi nghiệp không làm thay việc, không giải quyết vấn đề. Cố vấn khởi nghiệp có sự khôn ngoan
và kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề.
 “Tôi không thể chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của người được bảo trợ.”
 Hiển nhiên là không. Cố vấn khởi nghiệp giúp xây dựng năng lực giải quyết vấn đề và năng lực lãnh đạo.
Cố vấn có chuyên môn tài chính làm việc
việc cùng startup ứng dụng công nghệ
thực tế ảo có được không?
o Startup không dám chắc
còn sống được bao lâu.
o Các sáng lập không có
lương.
o Đội ngũ chịu nợ lương, nợ
bảo hiểm xã hội
 Startup tự tin giờ không thể
chết được
 Quỹ tiền mặt dư 03 tháng
lương và bảo hiểm
 Khách hàng chủ động tìm
đến. Thường xuyên xuất
hiện trên truyền hình quốc
gia
1. Kiên nhẫn
Công việc của cố vấn dẫn dắt là xây dựng năng lực giải quyết vấn đề và năng
lực lãnh đạo
Mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân
Mục tiêu: thay đổi, thâm chí là thay đổi con người
2. Tin tưởng và Cam kết
Niềm tin cần được xây dựng và củng cố
Học tập không ngừng
“Nói ít và Hỏi nhiều”
Đặt câu hỏi từ trái tim, không phải từ khối óc
Tránh áp đặt kinh nghiệm bản thân
3. Kỷ luật làm việc
Thời gian là nguồn lực quý báu
Làm bài tập ở nhà
Đặt mục tiêu cho lần gặp tiếp theo
Những chuyển đổi tích cực
của người cố vấn khởi nghiệp
• Chị Lê Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food
• Chuyển từ “áp đặt” sang “đặt câu hỏi và gợi mở”
• Trong Gia đình:
• Nói chuyện cởi mở và trở thành bạn thân của con gái
• Trong Công ty:
• Xây năng lực quyết định cho nhân viên
• Tăng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Phiên thực hành cố vấn khởi nghiệp
Phân nhóm:
o 10 bàn cố vấn: mỗi bàn 03 cố vấn
o 10 nhóm startup: mỗi nhóm 4 startup
Ghép cặp:
o Mỗi nhóm startups sẽ làm việc tại 01 bàn cố vấn
Phiên cố vấn tại bàn
o 01 startup trong nhóm giới thiệu về dự án/công việc kinh doanh của mình: 5 phút
o Các cố vấn đặt câu hỏi để hiểu rõ về startup và đưa ra gợi ý, hướng dẫn: 5 phút
 Phản hồi của cố vấn và startup:
o Cố vấn và startup chia sẻ phản hồi về những khó khăn và thuận lợi và điểm ghi nhận trong
phiên cố vấn
o Chuyển bàn cố vấn:
o Nhóm startup chuyển sang bàn tiếp theo (chiều kim đồng hồ), và startup khác trình bày
 Đặt câu hỏi. Một câu hỏi tốt mở ra một hướng suy nghĩ mới. Câu hỏi cần xuất
phát tự mối quan tâm thực sự tới vấn đề mà người khởi nghiệp đang phải đối
diện. Người cố vấn khéo léo lựa chọn câu hỏi để dòng chảy thông tin được liên
tục.
 Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để gợi ý và dẫn dắt người khởi
nghiệp liên tưởng tới thực tiễn của mình.
 Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người khởi nghiệp sử
dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn: chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả
thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi
nghiệp tìm ra giải pháp cho mình.
 Tư duy phản biện. Người cố vấn và người khởi nghiệp cùng nhau sử dụng tư duy
phản biện tích cực để phân tích, đánh giá và tìm giải pháp.
 Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số liệu và dữ liệu mà người khởi nghiệp và cố vấn
phải cùng nhau tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng. Xử lý tốt những thông tin này
giúp thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra giải pháp phù hợp
Xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp là gieo hạt
mầm giá trị văn hóa về niềm tin vào sự cần thiết
phải làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng.
Mô Hình 6C mentoring
 Thời gian
 Địa điểm
 Chủ đề
 Làm rõ mong
muốn
 Xác định mục
tiêu: Điều gì
là quan trọng
nhất, why?
 Thách thức
 Trở ngại
 Hành động:
Bạn sẽ làm
gì?
 Buổi hẹn kế
tiếp.
 Khi nào?
KHẨN CẤP KHÔNG KHẨN CẤP
QUANTRỌNG
CỨU HỎA
Khủng hoảng
Vấn đề áp lực
Công việc có hạn định
THỜI GIAN CHẤT LƯỢNG
Cải thiện năng lực
Xây dựng quan hệ
Nhận diện cơ hội mới
Lập kế hoạch
Giải trí – tái tạo sức lao động
KHÔNG
QUANTRỌNG
PHÂN TÁN
Ngắt quãng, ai đó gọi đến
Nhận email, nhận báo cáo
Mời dự họp
Hoạt động thường nhật
THỜI GIAN LÃNG PHÍ
Công việc tầm phào
Nhận và gửi email
Nhận và trả lời cuộc gọi
Việc phí thời gian
Giải trí – gây mệt mỏi
Tốc độ Thay đổi
ĐMST = Phát minh * Thương mại hóa
 Đổi mới Sáng tạo:
 Phù hợp và Hữu dụng
 Sản phẩm mới và/hoặc
 Cách làm mới
 Thương mại hóa:
 Khách hàng
 Doanh thu
 Lợi nhuận
 Câu hỏi:
1. Vấn đề của ai?
2. Tốt đến thế nào là tốt?
3. Có lợi nhuận không?
ĐMST: Quá trình lao động kỷ luật
Vuong, Q.H. and Napier, N.K. (2014). Making creativity: the value of multiple filters in the innovation process. International Journal
of Transitions and Innovation Systems,3(4), pp.294–327.
Tư duy vượt ra
ngoài khuôn
khổ
Gắn kết những
điểm tốt nhất
Thực thi quá trình kỷ luật lao
động sáng tạo
Mong muốn tạo
khác biệt
Thông tin Thành tựu
ĐMST
Dịch
vụ
Sản
phẩm
Quy
trình
Muốn thành công phải thực thi có kỷ luật
15 năm tham dự hội chợ tại Frankfurt:
o Hội chợ lâu đời nhất với người mua và người bán tốt nhất thế giới
o Dự hội chợ không phải để bán hàng
o Kiên trì và kỷ luật để đạt mục tiêu
Quyết đoán nhưng không mạo hiểm:
i. Đơn giản và hiệu quả
ii. An toàn hai lần (cân nhắc thấu đáo, nghĩ dọc và nghĩ
ngang)
iii. Làm cho bằng được
iv. Vui vẻ và cởi mở
v. Chân tình và thực lòng
Thành tựu ĐMST không đến “tình cờ”
“Tốt nhất là kẻ thù của tốt”
Đổi mới sáng tạo là lao động kiên trì
Đổi mới sáng tạo là kỷ luật “thử-
sai”, không phải may mắn tình cờ
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp
Thách thức & Thúc đẩy
Đổi mới sáng
tạo trong
không gian
tinh thần
khởi nghiệp
7 Giá trị Đạo đức
1. Faith (in G-d): Có niềm tin vào thực hành kỷ luật
đạo đức.
2. Humbleness: Khiêm nhường
3. Integrity/Honesty: Chính trực, Trung thực
4. Hard-working: Siêng cần
5. Kindness: Tử tế và yêu thương
6. Gratitude: Lòng biết ơn
7. Righteousness: Làm điều đúng đắn
Bán đúng thứ thị trường cần!
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
• Điều tuyệt vời nhất về sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
• Tại sao bạn làm sản phẩm và dịch vụ này?
• Tại sao chúng tôi cần quan tâm tới sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
• Tại sao chúng tôi nên sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
• Tại sao chúng tôi nên mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
KHÁCH HÀNG LÀ AI?
• Người sử dụng & Người tiêu
dùng
• Người quyết định trả tiền
• Khách hàng là người chi trả
cho hàng hóa và dịch vụ
CẠNH TRANH
• Rủi ro lớn nhất là thái độ với rủi ro
• Kế hoạch kinh doanh giúp giảm rủi ro
• Không có “Đúng tuyệt đối”
THỊ TRƯỜNG
• Gặp khách hàng ở đâu?
• “Đi” tới đó thế nào?
• VÌ SAO LẠI LÀ CHÚNG TA?
CHIẾN LƯỢC
RA THỊ
TRƯỜNG
Chân dung khách hàng?
Ai mua đầu tiên?
Khách hàng mua hàng thế nào?
Đưa hàng ra thị trường thế nào?
Khách hàng trả tiền thế nào?
Thị trường có độ lớn thế nào?
Đối thủ cạnh tranh là ai?
Khác biệt gì với đối thủ cạnh tranh?
NĂNG LỰC
THỊ
TRƯỜNG
KINH
DOANH
Kiếm tiền thế nào?
Làm được gì?
Làm gì tốt nhất?
Cần gì?
Trả tiền vì điều gì?
1
3
2
KÊU GỌI ĐẦU TƯ
• Vì sao cần đầu tư?
• Tư duy hợp tác:
Minh bạch
Chân thành
Chính trực
• Cơ hội cho nhà đầu tư
Bắt đầu với câu hỏi TẠI SAO?
1. Tại sao bạn bắt đầu công việc kinh doanh này?
2. Vì sao bạn làm bài thuyết trình này? (cho ai? Khách hàng, đối tác, đội ngũ,
nhà đầu tư, nhà tài trợ?)
3. Vì sao mọi người nên chú ý vào bài thuyết trình? Lợi ích và cơ hội nào cho
người nghe?
4. Vì sao người nghe nên tin tưởng vào những điều bạn trình bày? Thuyết
phục người nghe tin tưởng vào lời hứa của bạn như thế nào?
5. Vì sao người nghe nên đưa ra quyết định vào lúc này?
Phần To của
chiếc bánh Nhỏ
Phần Nhỏ của
chiếc bánh To
Bài thuyết trình tốt là như thế nào?
Bạn muốn nhận được gì từ người nghe sau khi thực hiện bài thuyết trình (#2)
Đơn giản và Ngắn gọn
Câu chuyện (để người nghe còn nhớ tới bạn và tiếp tục kể cho người khác)
Hình ảnh (người nghe sẽ ghi nhớ)
Con số và dữ liệu: thuyết phục và chứng minh
Làm sao để chuẩn bị
sẵn sàng?
Khiêm nhường và chính trực.
Hãy thoải mái nói “KHÔNG” và “TÔI
KHÔNG BIẾT”
Lắng nghe
Tư duy phản biện nhưng luôn tích cực
Sẵn sàng giải quyết các vấn đề
Xử lý tốt các con số
Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp

More Related Content

What's hot

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệpXây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Vũ Hồng Phong
 
Văn hóa doanh nghiệp - Catcom
Văn hóa doanh nghiệp - CatcomVăn hóa doanh nghiệp - Catcom
Văn hóa doanh nghiệp - Catcom
Catcom VN
 
Giáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự ánGiáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự án
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂMCHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
hearme limited company
 
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi NghiệpHệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Tri Dung, Tran
 
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Quang PM
 
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trìnhKỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
quan tran
 
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thông
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thôngTruyền thông và lập kế hoạch truyền thông
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thông
Minh Vu
 
Giao tiếp trong Kinh doanh
Giao tiếp trong Kinh doanhGiao tiếp trong Kinh doanh
Giao tiếp trong Kinh doanh
PhuHaiViet
 
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorksTap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
Đàm Thế Ngọc
 
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết địnhTài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
Tổ chức Đào tạo PTC
 
Quy trình Digital Marketing hiệu quả
Quy trình Digital Marketing hiệu quảQuy trình Digital Marketing hiệu quả
Quy trình Digital Marketing hiệu quả
Huy Võ Minh
 
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngKỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Khiet Nguyen
 
Bài 4 Quyết định quản trị.pptx
Bài 4 Quyết định quản trị.pptxBài 4 Quyết định quản trị.pptx
Bài 4 Quyết định quản trị.pptx
TrnhThKiuL1
 
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Tạ Minh Tân
 
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quảKỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Lê Tưởng
 
Bài giảng kỹ năng giao tiếp
Bài giảng kỹ năng giao tiếpBài giảng kỹ năng giao tiếp
Bài giảng kỹ năng giao tiếp
Như Thi Lê
 
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICAĐề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
Nhận Viết Đề Tài Điểm Cao ZALO 0917193864 - LUANVANTRUST.COM
 
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thucKĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
tlminhnhat
 

What's hot (20)

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệpXây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 
Văn hóa doanh nghiệp - Catcom
Văn hóa doanh nghiệp - CatcomVăn hóa doanh nghiệp - Catcom
Văn hóa doanh nghiệp - Catcom
 
Giáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự ánGiáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự án
 
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂMCHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
 
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi NghiệpHệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
 
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
 
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trìnhKỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
Kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trong thuyết trình
 
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thông
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thôngTruyền thông và lập kế hoạch truyền thông
Truyền thông và lập kế hoạch truyền thông
 
Giao tiếp trong Kinh doanh
Giao tiếp trong Kinh doanhGiao tiếp trong Kinh doanh
Giao tiếp trong Kinh doanh
 
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorksTap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
Tap chi tuyen dung, lanh dao, giu chan nguoi tai - VietNamWorks
 
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết địnhTài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
Tài liệu tham khảo kỹ năng ra quyết định
 
Quy trình Digital Marketing hiệu quả
Quy trình Digital Marketing hiệu quảQuy trình Digital Marketing hiệu quả
Quy trình Digital Marketing hiệu quả
 
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụngKỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng
 
Bài 4 Quyết định quản trị.pptx
Bài 4 Quyết định quản trị.pptxBài 4 Quyết định quản trị.pptx
Bài 4 Quyết định quản trị.pptx
 
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huốngKỹ năng lãnh đạo theo tình huống
Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
 
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quảKỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
 
Bài tập môn giao tiếp
Bài tập môn giao tiếpBài tập môn giao tiếp
Bài tập môn giao tiếp
 
Bài giảng kỹ năng giao tiếp
Bài giảng kỹ năng giao tiếpBài giảng kỹ năng giao tiếp
Bài giảng kỹ năng giao tiếp
 
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICAĐề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
Đề án lập dự án kinh doanh ĐẠI LÝ MỸ PHẨM - TOPICA
 
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thucKĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
Kĩ năng làm việc nhóm chinh thuc
 

Similar to Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp

Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệpVai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
Tri Dung, Tran
 
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trìnhCố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
Tri Dung, Tran
 
Trao đổi về cố vấn dẫn dắt
Trao đổi về cố vấn dẫn dắtTrao đổi về cố vấn dẫn dắt
Trao đổi về cố vấn dẫn dắt
Tri Dung, Tran
 
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chứcChương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Tri Dung, Tran
 
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Tri Dung, Tran
 
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Tri Dung, Tran
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nàoXây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Tri Dung, Tran
 
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố VấnHệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Tri Dung, Tran
 
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chínhKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Tri Dung, Tran
 
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
Mywork.vn
 
IDL core value survey
IDL core value surveyIDL core value survey
IDL core value survey
Trung V. Nguyen
 
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợMentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Tri Dung, Tran
 
Loship | Leadership playbook
Loship | Leadership playbookLoship | Leadership playbook
Loship | Leadership playbook
Trung H. Nguyen
 
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mangTao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Xuan Le
 
Van hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiepVan hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiep
tamnguyen_vaa
 
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
Lời ngỏ  onmoney-30.1.12Lời ngỏ  onmoney-30.1.12
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
Lam Thanh Vo Dai
 
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạoi2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
Tri Dung, Tran
 
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh TùngĐạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
Jenlytine
 
GA mission vision culture
GA mission vision cultureGA mission vision culture
GA mission vision culture
GA Advisor Vietnam
 

Similar to Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp (20)

Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệpVai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
Vai trò của cố vấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp
 
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trìnhCố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình
 
Trao đổi về cố vấn dẫn dắt
Trao đổi về cố vấn dẫn dắtTrao đổi về cố vấn dẫn dắt
Trao đổi về cố vấn dẫn dắt
 
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chứcChương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
 
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệpQuản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
Quản lý Chương trình Cố vấn & Huy động Vốn cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp
 
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
 
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nàoXây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
 
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố VấnHệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp & Đổi Mới Sáng Tạo: Đầu Tư & Quan Hệ Cố Vấn
 
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chínhKhởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo: Nguồn vốn & Quản trị Tài chính
 
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
 
IDL core value survey
IDL core value surveyIDL core value survey
IDL core value survey
 
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợMentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
 
Loship | Leadership playbook
Loship | Leadership playbookLoship | Leadership playbook
Loship | Leadership playbook
 
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mangTao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
 
Van hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiepVan hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiep
 
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
Lời ngỏ  onmoney-30.1.12Lời ngỏ  onmoney-30.1.12
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
 
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạoi2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
 
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh TùngĐạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
Đạo đức nghề nghiệp - Phỏng Vấn Lâm Thanh Tùng
 
GA mission vision culture
GA mission vision cultureGA mission vision culture
GA mission vision culture
 

More from Tri Dung, Tran

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Tri Dung, Tran
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Tri Dung, Tran
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Tri Dung, Tran
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Tri Dung, Tran
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Tri Dung, Tran
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Tri Dung, Tran
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Tri Dung, Tran
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
Tri Dung, Tran
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
Tri Dung, Tran
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Tri Dung, Tran
 
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực LạcKinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Tri Dung, Tran
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
Tri Dung, Tran
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Tri Dung, Tran
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Tri Dung, Tran
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Tri Dung, Tran
 

More from Tri Dung, Tran (20)

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
 
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực LạcKinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
 

Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp

 • 1. Hướng dẫn Thực hành Cố vấn Khởi nghiệp Đồng Tháp, 29-07-2019 Trần Trí Dũng, tran@jeaustin.com
 • 3. Trước khi “nổi tiếng”.. • Startup hoạt động ra sao? • Startup cần sự trợ giúp gì? Đầu tiên… Quan trọng hơn cả tiền
 • 4. Cậu bé nghiện games tới nhà sáng lập và CEO
 • 5. Cố vấn khởi nghiệp • Dịch vụ nền tảng • Tác động rõ ràng: • Doanh thu tăng 3,5 lần • Cơ hội gọi vốn thành công tăng 7 lần
 • 6. Cố vấn Khởi nghiệp là.. Người lắng nghe & đặt câu hỏi Người truyền cảm hứng Giảng viên Huấn luyện viên Nhà tư vấn Đối tác Kinh doanh Nhà Đầu tư  Không phải ông Bụt
 • 7. Cố vấn khởi nghiệp là mối quan hệ tự nguyện và dài hạn (thường từ 6 đến 12 tháng) giữa cố vấn (mentor) với người khởi nghiệp (entrepreneur), trong đó, người cố vấn sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm, các mối quan hệ kinh doanh để dìu dắt người khởi nghiệp phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực lãnh đạo, tăng trưởng công việc kinh doanh.
 • 8. Tinh thần khởi nghiệp Khát vọng tạo giá trị Chấp nhận bất trắc Năng lực biến cơ hội thành hiện thực
 • 9. Không chỉ là cuộc chơi của những người trẻ tuổi Tài chính 14% Đóng góp cho thế hệ sau 51% Ý tưởng mới 26% Khác 9% Tái tạo năng lượng khởi nghiệp Tiếp cận công nghệ và mô hình kinh doanh mới Tìm kiếm nhân tài
 • 10.  Kết hợp thực hành ngay trong quá trình đào tạo để tăng tỷ lệ chuyển đổi (30%)  Nhu cầu hợp tác và tận dụng nguồn lực giữa các chương trình và đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST  Nỗ lực giám sát và đo lường kết quả giúp cải thiện hiệu quả và chất lượng Hoạt động 2018 BKH DNES Kis- Startup NSCI SME Mentoring SHI SVF SYS WISE VMCG Cộng Startup được cố vấn 8 5 15 25 66 15 42 20 23 15 234 Cố vấn hoạt động 30 13 8 7 55 9 36 9 17 6 190 Người tham gia đào tạo 50 0 8 21 15 9 199 5 2 3 312
 • 11. Cố vấn Khởi nghiệp (mentor) Huấn luyện viên Giảng viên Tư vấn Cố vấn (advisor) Mục tiêu Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và lãnh đạo Hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể bằng cách cùng làm việc Giới thiệu cách giải quyết vấn đề cụ thể Giải quyết vấn đề cụ thể Cho lời khuyên về vấn đề cụ thể Quan hệ Dài hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Thấp Tự nguyện Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Phạm vi công việc Thay đổi theo quá trình phát triển của hoạt động kinh doanh Mô tả công việc Mô tả công việc Mô tả công việc Do cố vấn đưa ra Nghệ thuật Cân bằng
 • 12. Cố vấn Khởi nghiệp: Người đặt câu hỏi và lắng nghe • Cố vấn Đỗ Thu Giang, Giám đốc CTCP Thế hệ Xanh: • “Những người sáng lập đã tự tìm được những nguyên nhân và rút ra bài học cho bản thân. Chúng tôi chỉ cùng nhau xem xét lại quá trình kinh doanh của họ.” • “Đến nay đây thực sự là một trải nghiệm thú vị, và tất cả chúng tôi đều không biết đích đến của cuộc hành trình”
 • 13. Cố vấn Khởi nghiệp: Người xây dựng năng lực giải quyết vấn đề & lãnh đạo • Cố vấn Phan Đình Tuấn Anh, Sáng lập Angel4Us • Nguyễn An Lành, sáng lập BonPas Bakery • “Sau 6 tháng, tôi nhận ra rằng đó là tư duy logic và là một phương pháp giải quyết vấn đề trong sự hướng dẫn từ mentor. Và điều quan trọng nhất là thói quen tư duy mà mentor đã dạy cho tôi xuyên suốt các buổi cố vấn, giúp cho tôi tự động xác định vấn đề và cách tôi tiếp cận nó sau này.”
 • 14. Cố vấn Khởi nghiệp  Mối quan hệ tự nguyện và dài hạn:  6 đến 12 tháng  Cố vấn giúp người khởi nghiệp phát triển: 1. Năng lực giải quyết vấn đề 2. Năng lực lãnh đạo  Hai nguồn lực quan trọng: 1. Sự khôn ngoan 2. Vốn xã hội: quan hệ kinh doanh
 • 15. Cố vấn khởi nghiệp làm gì? • Đặt câu hỏi và Lắng nghe • Tại sao? Ai? Cái gì? Khi nào? Như thế nào? • Động viên và nuôi dưỡng động lực • Cố vấn dẫn dắt có nguồn lực đặc biệt: • Sự khôn ngoan và trải nghiệm • Mạng lưới kinh doanh, quan hệ • Giữ mối quan hệ trung thực • Phát triển các nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ
 • 16. Cân nhắc khi nhận lời mời làm cố vấn khởi nghiệp  “Tôi không có thời gian”  2 tiếng * 12 tháng = 24 tiếng = 01 ngày/năm  “Tôi giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình”  Cố vấn khởi nghiệp không làm thay việc, không giải quyết vấn đề. Cố vấn khởi nghiệp có sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề.  “Tôi không thể chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của người được bảo trợ.”  Hiển nhiên là không. Cố vấn khởi nghiệp giúp xây dựng năng lực giải quyết vấn đề và năng lực lãnh đạo.
 • 17. Cố vấn có chuyên môn tài chính làm việc việc cùng startup ứng dụng công nghệ thực tế ảo có được không? o Startup không dám chắc còn sống được bao lâu. o Các sáng lập không có lương. o Đội ngũ chịu nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội  Startup tự tin giờ không thể chết được  Quỹ tiền mặt dư 03 tháng lương và bảo hiểm  Khách hàng chủ động tìm đến. Thường xuyên xuất hiện trên truyền hình quốc gia
 • 18. 1. Kiên nhẫn Công việc của cố vấn dẫn dắt là xây dựng năng lực giải quyết vấn đề và năng lực lãnh đạo Mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân Mục tiêu: thay đổi, thâm chí là thay đổi con người 2. Tin tưởng và Cam kết Niềm tin cần được xây dựng và củng cố Học tập không ngừng “Nói ít và Hỏi nhiều” Đặt câu hỏi từ trái tim, không phải từ khối óc Tránh áp đặt kinh nghiệm bản thân 3. Kỷ luật làm việc Thời gian là nguồn lực quý báu Làm bài tập ở nhà Đặt mục tiêu cho lần gặp tiếp theo
 • 19. Những chuyển đổi tích cực của người cố vấn khởi nghiệp • Chị Lê Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Food • Chuyển từ “áp đặt” sang “đặt câu hỏi và gợi mở” • Trong Gia đình: • Nói chuyện cởi mở và trở thành bạn thân của con gái • Trong Công ty: • Xây năng lực quyết định cho nhân viên • Tăng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc
 • 22. Phiên thực hành cố vấn khởi nghiệp Phân nhóm: o 10 bàn cố vấn: mỗi bàn 03 cố vấn o 10 nhóm startup: mỗi nhóm 4 startup Ghép cặp: o Mỗi nhóm startups sẽ làm việc tại 01 bàn cố vấn Phiên cố vấn tại bàn o 01 startup trong nhóm giới thiệu về dự án/công việc kinh doanh của mình: 5 phút o Các cố vấn đặt câu hỏi để hiểu rõ về startup và đưa ra gợi ý, hướng dẫn: 5 phút  Phản hồi của cố vấn và startup: o Cố vấn và startup chia sẻ phản hồi về những khó khăn và thuận lợi và điểm ghi nhận trong phiên cố vấn o Chuyển bàn cố vấn: o Nhóm startup chuyển sang bàn tiếp theo (chiều kim đồng hồ), và startup khác trình bày
 • 23.  Đặt câu hỏi. Một câu hỏi tốt mở ra một hướng suy nghĩ mới. Câu hỏi cần xuất phát tự mối quan tâm thực sự tới vấn đề mà người khởi nghiệp đang phải đối diện. Người cố vấn khéo léo lựa chọn câu hỏi để dòng chảy thông tin được liên tục.  Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để gợi ý và dẫn dắt người khởi nghiệp liên tưởng tới thực tiễn của mình.  Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người khởi nghiệp sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn: chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi nghiệp tìm ra giải pháp cho mình.  Tư duy phản biện. Người cố vấn và người khởi nghiệp cùng nhau sử dụng tư duy phản biện tích cực để phân tích, đánh giá và tìm giải pháp.  Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số liệu và dữ liệu mà người khởi nghiệp và cố vấn phải cùng nhau tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng. Xử lý tốt những thông tin này giúp thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra giải pháp phù hợp Xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp là gieo hạt mầm giá trị văn hóa về niềm tin vào sự cần thiết phải làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng.
 • 24. Mô Hình 6C mentoring  Thời gian  Địa điểm  Chủ đề  Làm rõ mong muốn  Xác định mục tiêu: Điều gì là quan trọng nhất, why?  Thách thức  Trở ngại  Hành động: Bạn sẽ làm gì?  Buổi hẹn kế tiếp.  Khi nào?
 • 25. KHẨN CẤP KHÔNG KHẨN CẤP QUANTRỌNG CỨU HỎA Khủng hoảng Vấn đề áp lực Công việc có hạn định THỜI GIAN CHẤT LƯỢNG Cải thiện năng lực Xây dựng quan hệ Nhận diện cơ hội mới Lập kế hoạch Giải trí – tái tạo sức lao động KHÔNG QUANTRỌNG PHÂN TÁN Ngắt quãng, ai đó gọi đến Nhận email, nhận báo cáo Mời dự họp Hoạt động thường nhật THỜI GIAN LÃNG PHÍ Công việc tầm phào Nhận và gửi email Nhận và trả lời cuộc gọi Việc phí thời gian Giải trí – gây mệt mỏi
 • 27. ĐMST = Phát minh * Thương mại hóa  Đổi mới Sáng tạo:  Phù hợp và Hữu dụng  Sản phẩm mới và/hoặc  Cách làm mới  Thương mại hóa:  Khách hàng  Doanh thu  Lợi nhuận  Câu hỏi: 1. Vấn đề của ai? 2. Tốt đến thế nào là tốt? 3. Có lợi nhuận không?
 • 28. ĐMST: Quá trình lao động kỷ luật Vuong, Q.H. and Napier, N.K. (2014). Making creativity: the value of multiple filters in the innovation process. International Journal of Transitions and Innovation Systems,3(4), pp.294–327. Tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ Gắn kết những điểm tốt nhất Thực thi quá trình kỷ luật lao động sáng tạo Mong muốn tạo khác biệt Thông tin Thành tựu ĐMST Dịch vụ Sản phẩm Quy trình
 • 29. Muốn thành công phải thực thi có kỷ luật 15 năm tham dự hội chợ tại Frankfurt: o Hội chợ lâu đời nhất với người mua và người bán tốt nhất thế giới o Dự hội chợ không phải để bán hàng o Kiên trì và kỷ luật để đạt mục tiêu Quyết đoán nhưng không mạo hiểm: i. Đơn giản và hiệu quả ii. An toàn hai lần (cân nhắc thấu đáo, nghĩ dọc và nghĩ ngang) iii. Làm cho bằng được iv. Vui vẻ và cởi mở v. Chân tình và thực lòng
 • 30. Thành tựu ĐMST không đến “tình cờ”
 • 31. “Tốt nhất là kẻ thù của tốt” Đổi mới sáng tạo là lao động kiên trì Đổi mới sáng tạo là kỷ luật “thử- sai”, không phải may mắn tình cờ
 • 33. Thách thức & Thúc đẩy
 • 34. Đổi mới sáng tạo trong không gian tinh thần khởi nghiệp
 • 35. 7 Giá trị Đạo đức 1. Faith (in G-d): Có niềm tin vào thực hành kỷ luật đạo đức. 2. Humbleness: Khiêm nhường 3. Integrity/Honesty: Chính trực, Trung thực 4. Hard-working: Siêng cần 5. Kindness: Tử tế và yêu thương 6. Gratitude: Lòng biết ơn 7. Righteousness: Làm điều đúng đắn
 • 36. Bán đúng thứ thị trường cần!
 • 37. SẢN PHẨM & DỊCH VỤ • Điều tuyệt vời nhất về sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao bạn làm sản phẩm và dịch vụ này? • Tại sao chúng tôi cần quan tâm tới sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao chúng tôi nên sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn? • Tại sao chúng tôi nên mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn?
 • 38. KHÁCH HÀNG LÀ AI? • Người sử dụng & Người tiêu dùng • Người quyết định trả tiền • Khách hàng là người chi trả cho hàng hóa và dịch vụ
 • 39. CẠNH TRANH • Rủi ro lớn nhất là thái độ với rủi ro • Kế hoạch kinh doanh giúp giảm rủi ro • Không có “Đúng tuyệt đối”
 • 40. THỊ TRƯỜNG • Gặp khách hàng ở đâu? • “Đi” tới đó thế nào? • VÌ SAO LẠI LÀ CHÚNG TA?
 • 41. CHIẾN LƯỢC RA THỊ TRƯỜNG Chân dung khách hàng? Ai mua đầu tiên? Khách hàng mua hàng thế nào? Đưa hàng ra thị trường thế nào? Khách hàng trả tiền thế nào? Thị trường có độ lớn thế nào? Đối thủ cạnh tranh là ai? Khác biệt gì với đối thủ cạnh tranh?
 • 42. NĂNG LỰC THỊ TRƯỜNG KINH DOANH Kiếm tiền thế nào? Làm được gì? Làm gì tốt nhất? Cần gì? Trả tiền vì điều gì? 1 3 2
 • 43. KÊU GỌI ĐẦU TƯ • Vì sao cần đầu tư? • Tư duy hợp tác: Minh bạch Chân thành Chính trực • Cơ hội cho nhà đầu tư
 • 44. Bắt đầu với câu hỏi TẠI SAO? 1. Tại sao bạn bắt đầu công việc kinh doanh này? 2. Vì sao bạn làm bài thuyết trình này? (cho ai? Khách hàng, đối tác, đội ngũ, nhà đầu tư, nhà tài trợ?) 3. Vì sao mọi người nên chú ý vào bài thuyết trình? Lợi ích và cơ hội nào cho người nghe? 4. Vì sao người nghe nên tin tưởng vào những điều bạn trình bày? Thuyết phục người nghe tin tưởng vào lời hứa của bạn như thế nào? 5. Vì sao người nghe nên đưa ra quyết định vào lúc này?
 • 45. Phần To của chiếc bánh Nhỏ Phần Nhỏ của chiếc bánh To
 • 46. Bài thuyết trình tốt là như thế nào? Bạn muốn nhận được gì từ người nghe sau khi thực hiện bài thuyết trình (#2) Đơn giản và Ngắn gọn Câu chuyện (để người nghe còn nhớ tới bạn và tiếp tục kể cho người khác) Hình ảnh (người nghe sẽ ghi nhớ) Con số và dữ liệu: thuyết phục và chứng minh
 • 47. Làm sao để chuẩn bị sẵn sàng? Khiêm nhường và chính trực. Hãy thoải mái nói “KHÔNG” và “TÔI KHÔNG BIẾT” Lắng nghe Tư duy phản biện nhưng luôn tích cực Sẵn sàng giải quyết các vấn đề Xử lý tốt các con số

Editor's Notes

 1. Nghệ thuật cân bằng. Dẫn dắt tới giải pháp. Có giải pháp & có gợi ý. Không có giải pháp hoàn hảo nhưng cần giải quyết được vấn đề
 2. SMEMentoring: Sau 12 tháng mới phát huy hiệu quả. Mentor không cô đơn
 3. Mentoring có mặt trong toàn bộ quá trình hỗ trợ phát triển với startups. Mentors đang được giới thiệu với các khái niệm khác nhau, dễ gây nhầm lẫn.
 4. Đặt câu hỏi là nguyên tắc đầu tiên cho người cố vấn. Điều thú vị là mentee có thể trải nghiệm sức mạnh của việc tự đặt câu hỏi cho bản thân họ. Lành không ngần ngại hỏi mentor rất nhiều những câu hỏi khác nhau. Hơn thế nữa, cô bắt đầu thử kiểm tra đồng nghiệp cũng như các quản lý của công ty bằng cách đặt các câu hỏi thay vì nói với họ cô muốn họ làm gì. Cô cũng tự hỏi bản thân mình rất nhiều và điều đó dường như khiến đội nhóm của cô thực hành đặt câu hỏi nhiều hơn. Có những lúc Lành cảm thấy những thành viên trong nhóm sử dụng những câu hỏi như một cách để giải thích và né tránh trách nhiệm. Đó là cả một sự nỗ lực lớn khi Lành cố gắng sửa lại văn hoá của công ty bằng cách đặt những câu hỏi. Sau một vài tháng, Lành bắt đầu thấy nhóm của cô đã có thể tự đưa ra nhưng quyết định và tự giải quyết vấn đề của mình. Cô cũng kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong việc ứng xử với những mối quan hệ kinh doanh và gia đình. Sẽ chẳng có phép kỳ diệu nào xuất hiện trong suốt quá trình làm việc cùng cố vấn cả. Mentee cần thời gian để lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm cũng như tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cố vấn. Ngoài ra, mentee cũng phải dành thời gian chờ đợi những tình huống thích hợp để áp dụng các giải pháp mà họ đã rút ra được qua những buổi làm việc cùng mentor của mình. Cuối cùng, kết quả chỉ đến sau một khoảng thời gian, có thể ngắn, có thể dài, và điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính kiên nhẫn của mentee. Phải mất tới nửa năm Lành mới tìm ra được logic đằng sau những gợi ý và câu hỏi mà mentor đặt cho cô. Cô giữ lại rất nhiều những mẩu giấy ghi chép sau mỗi buổi gặp mặt mentor, xem lại và cố gắng sâu chuỗi những điều đó. Đây là bài tập về nhà của mỗi tháng. “Điều đó rất xứng đáng. Sau 6 tháng, tôi nhận ra rằng đó là tư duy logic và là một phương pháp giải quyết vấn đề trong sự hướng dẫn từ mentor. Và điều quan trọng nhất là thói quen tư duy mà mentor đã dạy cho tôi xuyên suốt các buổi cố vấn, giúp cho tôi tự động xác định vấn đề và cách tôi tiếp cận nó sau này,” Lành chia sẻ.
 5. Personal capacity: leadership, problem solving, innovation and even personality
 6. Giang son de doi, ban tinh kho doi. Who is good at breaking the law?
 7. Vòng cố vấn 1: - Cố vấn tóm tắt về startup: Làm gì? Gặp vấn đề gì? Thuận lợi và khó khăn gì trong trao đổi? – Startup bổ sung, điều chỉnh. Vòng 2 (chiều): Cố vấn kể câu chuyện về startup mình đã trao đổi và làm việc cùng.
 8. Slide dùng hướng dẫn trong phiên cố vấn
 9. Tốt là kẻ thù của tốt nhất. Đổi mới sáng tạo là lao động kiên trì. Đổi mới sáng tạo là kỷ luật, không phải may mắn tình cờ
 10. Rủi ro lớn nhất
 11. Thị trường Cần vì Chúng tôi có lời giải cho vấn đề của thị trường
 12. Khác biệt và tốt hơn