SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
E3 EDUCATION PRESENTAR FÖR 16:E ÅRET



 HälsoConvention
 Hotel Skansen i Båstad den 12-13 maj 2011

Inspiration & utbildning av landets ledande profiler!
  Mötesplatsen för dig som arbetar med hälsa,
        coaching & ledarskap!


                 STRATEGIER & METODER

                COACHING & LEDARSKAP

                  KOMMUNIKATION

                 BALANS I KROPP & SJÄL




                 www.e3education.se
SVERIGES LEDANDE KONFERENS FÖR SIG SOM ARBETAR
       MED HÄLSA & COACHING !
VÄLKOMMEN TILL HÄLSOCONVENTION, konferensen som ger dig inspiration, kunskap, erfarenhetsutbyte och konkreta verktyg för
ditt viktiga arbete inom hälso-, coaching- och livsstilsområdet. HälsoConvention har blivit den ledande utbildnings- och inspirations-
konferensen för yrkesaktiva inom hälso- och coachingområdet; i företag, kommuner, landsting, skolor, organisationer och på anläggningar!

Årets teman formar och lyfter fram den vision som särskiljer E3Education från andra; en holistisk syn med ett integrerat program för
balans mellan det kroppsliga, mentala och själsliga! E3 Educations hälsosyn fokuserar på hela människan och betonar balans och
välmående på såväl grupp-, och organisatorisk nivå som på individuell nivå! Optimalt välmående och vitalitet, glädje och motivation,
kunskap och erfarenhet, forskning och nyheter är några av ingredienserna i vårt succéprogram!

Med över 20 års arbete med arbete inom hälso-, tränings- rehab- och coachingområdet, är vi fortsatt oerhört motiverade och enga-
gerade för framtiden och att verka för branschens spännande utveckling och framtid, “Education & Inspiration for Life”! Du gör en
viktig insats för både den enskilda individen, för företaget och samhället, och vi vill vara din viktiga resurs för din fortsatta framgång.



SJU ANLEDNINGAR ATT VÄLJA HÄLSOCONVENTION

1. KUNSKAP, INSPIRATION & UTVECKLING
HälsoConvention innebär optimal personlig uppdatering. Här kan du, av ett professionellt team, ta del av de senaste och mest
fungerande kunskaperna och erfarenheterna i teori och praktik, forskning och nyheter, modeller och metoder. Betygen på konferensen,
utbildningsprogrammet och utbildarna är högt från år till år, och under 2010 gavs betyget 9,08, på en tiogradig skala där tio är
maximalt, för konferensen som helhet! Med andra ord, här kan du vara säker på unik kvalitet både på innehållet och på konferensen
som helhet!

2. EN MENY AV INSLAG - TRÄFFSÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT
“Conventionformulan” innebär att du har en bred meny av inslag att välja ditt eget program utifrån. Det innebär unika fördelar såsom
ökad kostnadseffektivitet; du väljer inslag efter dina behov och intressen och efter två dagar har du tagit del av så pass mycket
träffsäker och anpassad kunskap som du annars får leta efter, och ta del av, på fler än ett håll.
Teambuildingefffekten är också tydlig, vilket flera kommuner, anläggningar och företag uppmärksammat då man sänder grupper av
deltagare. Utbildas och inspireras utifrån sin egen meny, men ändå med ett deltagande i samma konferens!

3. ETT STORT ANTAL NYA FÖRELÄSARE OCH UTBILDARE AV YPPERSTA KLASS
Återigen kan vi med stolthet och glädje presentera ett stort antal av de allra mest framträdande utbildarna och inspiratörerna. Alla är
noggrant utvalda, och de är uttalat kompetenta med mångårig vana av att förmedla sina kunskaper på ett sätt att du direkt får nytta av
dem i din egen verksamhet!

4. MILJÖN
Vår filosofi sedan starten 1990 är att utbildningsmiljön är en viktig nyckel för kompetensutveckling och inspiration. Hotel Skansen i
Båstad är en av Europas mest uppskattade hotell, konferens- och spa-anläggningar, beläget direkt vid stranden vid havet! Möt sommaren
i Båstad och njut av den unika miljön, både interiört och exteriört! Läs mer på www.hotelskansen.se

5. MÖTESPLATS
Konferensen är sedan många år tillbaka den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med hälsa och coaching och livsstil. Här möter
du både gamla och nya branschkolleger, utbyter erfarenheter och kunskaper, knyter varaktiga relationer, motiverar och inspirerar
varandra till fortsatt arbete. Passa på att umgås och utbyta erfarenheter med utbildarna och föreläsarna.

6. LADDA DINA EGNA BATTERIER!
Din energi, kraft, glädje och ditt engagemang är avgörande för utvecklingen och för ditt eget välbefinnande. HälsoConvention
är ett ypperligt tillfälle för att ladda dina batterier med hälsoenergi

7. LEVERANTÖRER AV TJÄNSTER & PRODUKTER
Träffa de ledande leverantörerna av tjänster och produkter som du har direkt nytta av din verksamhet. Många leverantörer deltar från
år till år, just för att de finner det viktigt att träffa dig. I år deltar ett tiotal helt nya leverantörer som ser fram emot att få bygga
relationer och får verksam som din/er resurs.


Vi ser fram emot att få träffa dig på HälsoConvention, marknadens ledande konferens i en underbar miljö!
Thomas Lindell
VD och utbildningsansvarig
PROGRAM DEN 12 MAJ
                                  välj ett inslag per tidsblock
10.45-
12.30                                    inregistrering & fika


      STRATEGISK HÄLSA               COACHING &             KOMMUNIKATION &              BALANS I KROPP & SJÄL
                                                                         I
        & METODER                  LEDARSKAP              MOTIVATION                  & WELLNESS

10.00-                           KICK-OFF!
12.00           1. EXTREMSERVICE - det enklaste och svåraste sättet att bli vinnare. GÖRAN ADLÉN
      När allt blir mer och mer lika så krävs det något extra, extremservice. Det räcker inte att bara vara bra, utan du måste vara bäst. Du möter nya kunder
          med nya krav. Idag är inte att tänka i termer av hållbarhet och att vara det goda företaget någon konkurrensfördel, idag är det en nödvändighet.
                      Att vara det goda företaget kräver att en äkthet genomsyrar företaget i allt från stort till smått.
12.00-
13.30                                   lunch & utställarbesök

13.30-     2. FRAMGÅNGSRIKT              3. TA MAKTEN              4. MINDFULNESS &             5. 3 TIMMARS-DIETEN -
15.15    FÖRÄNDRINGSARBETE I              ÖVER TIDEN                   BALANS                ÄT DIG SMAL &
     FÖRETAG & ORGANISATION                               Mindfulness är ett förhållningssätt       PRESTERA BÄTTRE!
       En mycket inspirerande och       Föreläsningen/workshop som      som med träning kan öppna upp till      Äntligen en modell som innebär
     utvecklande föreläsning-/workshop     hjälper dig att hitta lösningen på   klarhet, frihet, centrering, fördjupning.  att du kan gå ner i vikt och förbli
                            ditt stressade liv. Genom att    Ger ökad medvetenhet om vad som       smal genom att äta den mat som
      om individ och organisation i
                         definiera vilken tidspersonlighet du   händer inom dig i mötet med andra
     förändring. Om hur man kan bedriva                                              du tycker om! Med utgångspunkt i
                          är kan du lära dig att bli en bättre  människor eller i stress och vid fysisk
     ett framgångsrikt förändringsarbete,                        smärta. Många som arbetar med       de senaste vetenskapliga rönen
     oavsett om det handlar om ”positiva”    tidsanvändare och få tid över till                          beskriver Anna hur man på ett
                                              andras hälsa och utveckling drabbas av
       eller ”negativa” förändringar.    det du själv verkligen vill.Ta del av                        enkelt och motiverande sätt tappar
                                               compassion fatigue dvs sk utbränd-
                          konkreta och motiverande verktyg,                          ca ett kilo i veckan samtidigt som
      Framgångsrikt förändringsarbete                          het. Din förmåga att stanna upp,
                         tips, metoder som utveckla dig själv   och bli medveten om det som är       man äter. Följ tre-timmarsdieten,
      ger kunskaper ett konstruktivt
                         och som du kan använda i dit arbete    och ur det välja och ta medvetna
     förändringsarbete som gynnar både                                               ett optimalt redskap för all asom
                          med att coacha andra till en mer     beslut ökar. Välkommen till en
      verksamheten och medarbetare.                                                arbetar med kost- och viktfrågor.
                                balanserat liv.         upplevelsebaserad föreläsning.
       BOSSE ANGELÖW              NINA JANSDOTTER            KATARINA LUNDBLAD                ANNA OTTOSSON

15.15-                                   lunch & utställarbesök
16.00
16.00-        6. BLI EN              7. COACHING -             8. ALLA KAN BLI                 9. ZUMBA -
17.30    FRAMGÅNGSLETARE                 MED FLOW            STJÄRNOR - MEN HUR             MAXIMAL HÄLSA, POWER
         favorit i repris fr 2010      Coachning är ett sätt att jobba     BLIR DU NÅGONTING                 OCH GLÄDJE
     Det finns många fördelar med att      med personlig utveckling där     UTÖVER DET VANLIGA?              Byt om och ta del av en av
     vara möjlighetsletare. De mår bätt-    arbetet anpassas efter individens    Att bli ett eget starkt personligt       världens nu mest populära
     tre, presterar bättre, är mer hopp-   egna behov. Ninas framgångsmodell     varumärke blir allt viktigare. Det      träningsformer. På kort har
      pfulla och företagsamma samt      bygger på att man kan göra upp      gäller att synas och att kunna      Zumban motiverat och inspirerat
      kommer snabbare igen efter en      en tydlig handlingsplan enligt sina     sticka ut från mängden en        människor all over the world.
     motgång. En arbetsplats har med     egna önskemål. Metoden innebär      föreläsning som riktar sig till alla     Med Josefins bakgrund som
      andra ord allt att vinna på att    också att man lär känna sig själv, får  som vill bygga ett starkt personligt    dansare, showartist och instruktör
      chefer och medarbetare kan bli     reda på vem man är och vad som       varumärke och för att bli mer       kommer du steg för steg att lära
     framgångsletare. Olika metoder för     är viktigt för att man skall hitta   konkurrenskraftig.Sätten att nå      dig Zumba och upptäcka dansens
     att stärka möjlighetstänkandet och    "flow" i sitt liv. Inspirerande och      framgång på är många.           unika kraft och glädje.
      passar personer, grupper och       motiverande coaching som alla     I föreläsningen ges konkreta råd            Passar alla!
     arbetsplatser som behöver stärka      som arbetar med människors      och exempel på hur man bygger
        sitt fokus på möjligheter.       beteende har glädje av direkt!      sitt personliga varumärke.

       BOSSE ANGELÖW              NINA JANSDOTTER               GÖRAN ADLÉN               JOSEFIN LILJEGREN


18.00-   Aktiviteter, workshops av leverantörer, utställare och partners. Se separat program vid registreringen. Anmäl ditt val under lördagen
19.00
                         Spabehandlingar av hotellets suveräna team - boka själv och i god tid!
                                      Eller koppla av och njut!


20.00-
                             MIDDAG, MUSIK, UNDERHÅLLNING & DANCING
PROGRAM DEN 13 MAJ
                                 välj ett inslag per tidsblock
8.30-                             Kom i gång-aktiviteter med HälsoLandslaget
10.00

      STRATEGISK HÄLSA                COACHING &             KOMMUNIKATION &             BALANS I KROPP & SJÄL
                                                                         I
        & METODER                  LEDARSKAP              MOTIVATION                 & WELLNESS

 8.30-     10. MÅL, MENING &           11. VARFÖR GÖR DE            12. KOMMUNIKATION &             13. SJUKSKRIVNINGAR
10.00      TOPPRESTATION            INTE SOM MAN SÄGER             MOTIVATION GENOM                 I ONÖDAN OCH
                                                  SOCIALA MEDIER               “NO MORE PAIN”!
     Föreläsningen reder ut begreppen       En workshop om kanske den      Sociala medier har kommit för att     Allt fler människor har ont i muskler
     bakom mänsklig prestation. Kan vi      svåraste delen i allt beteende-    stanna – men i många företag och     och leder - med kostnader om ca 40
     förstå och påverka alla de faktorer    förändringsarbete - hur skall man    organisationer har man stannat vid     miljarder om året. Varannan svensk
       som skapar en prestation?       skapa en förändringsprocess som      att se det som ett marknadsför-      skulle kunna vara sjukskriven! Med
     Resonemang kring begreppen mål,      bygger på kundens egen inre kraft     ingsverktyg. Nu kan du utveckla     enkla och motiverande rehab-övningar,
       mening, motivation och topp-     att vilja förändra. Man vet det rätta,   verktyget för att få personal att    för att anpassa individen till arbetet, ej
       prestation.Teori och praktik     men gör det ändå inte det! Ta del av   röra på sig, ett verktyg för att öka     tvärtom, kan de allra flesta skador
      blandas med humor när Johan       olika knep, upplägg, modeller från   delaktighet och ett verktyg för att     tränas bort eller förebyggas.Ta del av
     försöker svara på frågorna: Vad är      landets ledande och mest rutin-     motivera vår omgivning. Föreläs-     de allra senaste och mest revolution-
     det som styr din prestation? Hur      erade experter. Denna föreläsning   ningen skall få oss att lyfta perspekt-     erande kunskaperna i teori och
      sätter man mål och hur når man      har du glädje av oavsett med vem    ivet och se sociala medier med nya      praktik, kunskaper du kan använda
                            eller på vilken nivå du arbetar    ögon – att se nya MÖJLIGHETER!         dig direkt av i din verksamhet
     dem? Finns det olika mål? Kan jag
     skapa min egen prestationsmiljö?                             CHRISTIAN               JESSICA LYANDER
        JOHAN PLATE              CATRIN ENGSTRÖM              BERGENSTRÅHLE             THOMAS AVENBRAND

10.00-                                fika & utställarbesök, utcheckning
10.45

10.45-     14. MED HÄLSAN              15. OS-ELITMETODEN           16. PROJEKTPRES. -            17. PILATES –
12.30    SOM HÄVSTÅNG - ATT               - TILL NYTTA OCH         INSPIRATION, KUNSKAPER          VACKER HÅLLNING OCH
      ARBETA STRATEGISKT             GLÄDJE I HÄLSOARBETET           OCH ERFARENHETER            MENTAL STYRKA!
      MED HÄLSOFRÅGOR I            Ta del av framgångsrika coaching-      Inspireras och utvecklas av
         ARBETSLIVET           metoder direkt från framgångsrika     forskning, modeller, metoder och     Hållningen berättar mycket om oss
     I ett läge där över 800 000 männ-     OS-deltagare och guldmedaljörer.      konkreta tips från projekt och     och vår hälsa, både den fysiska och
     niskor är sjukskrivna eller förtids-   Upptäck och inspireras av effektiva    arbete med hälsa på olika nivåer    psykiska. Genom Pilates metoden får
     pensionerade har hälsan blivit en     modeller, metoder och konkreta                          du vägledning hur du ska stärka dina
                                                och i olika i olika sammanhang;
     strategisk fråga i arbets-ivet. I de   verktyg som är direkt användbara
                          inom alla former av förändrings-       företag, skolor, kommuner,      muskler för att förbättra din hållning
     moderna organisationerna behöver
                            arbete. Och det som är mest       verksamheter och hälsoanlägg-     samt förebygga skador.Tankarna styr
     vi personal som kan, vill och orkar
     arbeta. Här ges direkta framgångs-     intressant - “världselitmetoden”    gningar. Möt även representanter     det vi uttrycker med kroppen. Pilates
       redskap och metoder för       fungerar lika bra utanför idrotten,   från de företag och kommuner där     är en fysisk såväl som mental träning
     ett strategiskt och framgångsrikt      vilket Mattias och Torgny har     olika modeller genomförts med       där muskelkontroll, teknik och
            arbete.               stor erfarenhet av.           unikt bra resultat.       medveten andning står i centrum.
                                                                        Byt om - passar alla
       TOMMY LJUSENIUS            MATTIAS SUNNEBORN            SEPARAT INFORMATION
       PER GÄRDSELL              TORGNY MOGREN                i PM den 12/4                 ÅSA DENGG

12.30-
13.45                                    lunch & utställarbesök

13.45-                      18. ATT GÖRA DET OMÖJLIGA MÖJLIGT - JOHAN PLATE
15.15    En inspirerande och tankeväckande föreläsning för dig som vill lära dig mer om konsten att må bra och prestera väl! Att göra det omöjliga möjligt"
             Såväl verkliga som upplevda händelser skapar grund för kommande prestationer. Så fungerar våra hjärnor. Med andra ord
                     kan vi själva, beroende på hur vi hanterar våra inre bilder, skapa vår egen prestationsmiljö.


15.15-
                                    avslutning och prisutdelning
15.30
PRESENTATÖRER
 KUNSKAP & INSPIRATION UTÖVER DET VANLIGA

GÖRAN ADLÉN: inslag nr 1 & 8                                    tors den 12/5
Föreläsare, inspiratör, moderator, författare. Bakgrund som civilekonom med studier i
Lund och blev sedan reklammakare i Stockholm.Tre år i rad har han lyckats bli nominerad som Årets talare av
Eventakademin. Under perioden 1992-2005 var Göran lärare på IHM Business School och undervisade i
marknadsföring och marknadsanalys där han också haft förmånen att bli utsedd till bästa lärare. Göran har också
undervisat på bland annat RMI-Berghs. Sedan 2002 ger Adlén årligen ut en trendrapport – Tio tankar om trender –
som fått mycket uppmärksamhet i media. 2009 tilldelades han hedersomnämnande i STORA TALARPRISET.


BOSSE ANGELÖW: inslag nr 2 & 6
Att må bra, att ha arbetsglädje, att fokusera på möjligheter - saker som ger kvalitet i livet, det är ämnen som Bosse
Angelöw gärna ventilerar i sina föreläsningar. Att bli en framgångsledare är ett centralt begrepp för honom. Bosse är
docent och socialpsykolog, verksam vid forsknings- och utbildningsinstitutet Nova Futura. Han har skrivit flera
böcker, t.ex. "Det goda förändringsarbetet", "Träna mentalt och förbättra ditt liv", "Konsten att hantera stress och
möta förändringar", "Friskare arbetsplatser", "Arbetsglädje" "Glädjerapporten" och "Se möjligheterna – bli en
framgångsletare".

NINA JANSDOTTER: inslag nr 3 & 7
“Min teoretiska skolning (fil mag i beteendevetenskapliga ämnen) har jag fått vid Lunds Universitet. Ämnet personlig
utveckling har legat mig varmt om hjärtat i mer än 10 år och här har jag många utbildningar inom mental träning,
coaching, yoga och meditation”. När begreppet coachning kom upplevde Nina att hon hittat rätt till sist. Plötsligt
kunde hon få användning för alla erfarenheter och delar av sig själv i rollen som coach. “Coachning är ett
paraplybegrepp som verkligen beskriver vem jag är. När jag fick mina första coachklienter förstod jag att det här
var något jag skulle vilja utveckla mig själv inom och bli bra på”, berättar hon.


KATARINA LUNDBLAD: inslag nr 4
Katarina är utbildad socionom, arbetar vid Lunds Universitetssjukhus, öppenvårdspsykiatrin, samt driver egen firma
LevNU där hon leder kurser och utbildningar i meditation och mindfulness. Katarina är meditationslärare, lärare i
MBSR (mindfulness baserad stressreduktion) vid Center for mindfulness, USA samt instruktör i MBKT (mindfulness
baserad kognitiv terapi). Hon har skrivit boken “Fri från stress” med mindfulness samt sammanställt 99 berättelser
tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar.



ANNA OTTOSSON: Inslag nr 5
Anna är en av Sveriges ledande dietister, vice ordförande i Dietisternas Riksförbund under 10 år och en välkänd
kostexpert från TV, radio och tidningar. Anna är författare till två böcker, redaktör och kolumnist på
Expressen.se/Hälsa. Hon är också kostansvarig inom HälsoLandslaget.se, vilken är Sveriges ledande site för
viktbalans, hälsa och träning på internet. Anna har under flera år framgångsrikt hjälpt människor att nå sin
drömvikt, både i landstingets regi och via sin egen mottagning med privatkonsultationer på Grand hotell och
Sturebadet i Stockholm.

JOSEFIN SMULAN LILJEGREN: inslag nr 9
Josefin, med artistnamnet Smulan, har varit verksam inom hälso- och träningsbranschen under 15 år. Hon är
tränings- och fitnesschef på Aktiverum i Helsingborg, en av södra Sveriges mest framgångsrika anläggningar inom
motion, hälsa, träning och rehab. Josefin är också utbildad danspedagog, och har under många år arbetat själv i olika
scenframträdande som belönad artist. Med sin unika kombination av kompetens, pedagogik, utstrålning och glädje är
hon en mycket uppskattad instruktör, inspiratör och utbildare.



JOHAN PLATE: inslag nr 10 & 18                                    fre den 13/5
Dalslänning som flyttade till Stockholm 1980, för studier och examen på GIH. Johan har arbetat som idrottslärare
på samtliga skolstadier. Plate var anställd på Bosön Elitidrottscentrum, (Riksidrottsförbundets egen anläggning för
utbildning- och utveckling på Lidingö), mellan åren 1987-1998. Han är konsult och mental rådgivare på heltid. Johan
har studerat pedagogik, sociologi och psykologi sedan 1984, och tog 1997 initiativet till att starta Forskningsgruppen
för Idrottspsykologi i Stockholm. Han är en av grundarna till SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening, En av Sveriges
mest uppskattade utbildare och föreläsare inom näringsliv, och organisation, Författare till ett stort antal böcker.
CATRIN ENGSTRÖM: inslag nr 11                                   fre den13/5
 Personlig Coach, motivationscoach och utbildad ledarskapscoach på Dale Carnegie, och har
 15 års erfarenhet inom träningsbranschen och har arbetat bl a som träningskoordinator under 7 år.
 Catrin arbetar idag som lärare på The Academys utbildningar till träningskoordinator och inom de olika
 stegen av aerobic. Förläsare och inspiratör på företag och inom organisationer inom kommunikation,
 coaching, utbildning.



CHRISTIAN BERGENSTRÅHLE: inslag nr 12
Christian har sedan 2007 drivit kommunikationsbyrån Savetime Sweden AB. Idag sitter han
på ytterligare en stol – som ansvarig för sponsring och sociala medier på Arla Sverige. Han har även 10 års
erfarenhet från träningsbranschen. Christian är en ofta anlitad, och mycket uppskattad föreläsare och
utbildare på Berghs School of Communications, KY-utbildningar och olika företag och organisationer.



THOMAS AVENBRAND: inslag nr 13
Thomas är Leg. Sjukgymnast med specialistinriktning mot Idrottsmedicin. Han har mer än 20 års erfarenhet av
träning och elitidrott och med hjärtat klappande för kampsport där han även gjorde en aktiv elitsatsning med
flera medaljer. Är och har varit verksam som terapeut och rehabansvarig inom flera idrotter som Allsvensk fotboll,
Goalball landslaget inför Paralympic i Peking och med några av våra Internationella mest hyllade dansare.
Thomas är en uppskattad föreläsare och utbildare både inom idrottsmedicinkretsar och Hälsosektorn



 TOMMY LJUSENIUS: inslag nr 14
 Tommy är beteendevetare men har även studerat hälsovetenskap. Under lång tid arbetade han med
 chefsutbildning inom försvaret. Han är en flitig författare med titlar som ”Friskt ledarskap” ”Hälsofrämjande som
 affärsstrategi”, ”Mår du som du förtjänar”, ”Med hälsan som hävstång” och ”Instruktionsboken till livet”. Idag
 föreläser han över hela landet kring hälsopromotion och hälsofrämjande ledarskap




 PER GÄRDSELL: inslag nr 14
 Per är tidigare chefsöverläkare och riksbekant med ”Bunkefloprojektet” kring effekterna av fysisk aktivitet i
 skolan. Numera föreläser han kring hälsopromotion och ledarskap i företag och kommuner. Han är en mycket
 flitigt anlitad föreläsare i såväl Sverige som Norge.
 Per är medförfattare till ”Instruktionsboken till livet” och ”Med hälsan som hävstång”.




MATTIAS SUNNEBORN: inslag nr 15
Mattias är utbildad coach, träningsexpert och idrottspedagog, och är en av Sveriges bästa längdhoppare genom
tiderna med ett flertal mästerskapsmedaljer på både nationell och internationell nivå som VM samt deltagande
deltagande på OS. Sunneborn räknas som en av Sveriges ledande specialister på kompetensförmedling inom
träning, motivation och coaching. Han är verksam som tränare för en grupp av lovande idrottare inom olika
sporter. Mattias ingår också i ledningsgruppen för det nya HälsoLandslaget.se, en modern hälsoanläggning på
internet. Sunneborn är en ofta anlitad, och mycket uppskattad, föreläsare och utbildare.

TORGNY MOGREN: inslag nr 15
En av Sveriges och världens bästa skidåkare genom tiderna, med flera OS-guld.Torgny är tränings- och
motivationsexpert och ingår som en viktig del av det nya företaget Hälsolandslaget där han bl a arbetar med
SkiCamps och olika förvandlingsgrupper.Torgny har en gedigen bakgrund och helhetssyn på hälsa och är ofta
anlitad av företagsgrupper för skräddarsydda konferensevenemang. Med sin härliga kraft, effektiva och motiverande
koncept är han ofta sedd i TV i olika program. Han är expertkommentator i Radiosportens olka skidsändningar.



ÅSA DENGG: inslag nr 17
Åsa har en gedigen bakgrund som pedagog och träningscoach sedan slutet av 80-talet. Hennes långa erfarenhet,
kreativa och pedagogiska förmåga gör att hon är flitigt anlitad att hålla i utbildningar, workshops och som
produktutvecklare. Åsa Dengg är författare till boken ”Bättre Golfare med pilates”, hon har även gjort träningsdvd
”Bas Pilates” och ”Pilates med liten boll”. Åsa är en ofta anlitad och mycket uppskattad inspiratör och utbildare.
LEVERANTÖRER OCH SPONSORER
    FÖR ER UTVECKLING




               Martin
              Stenmarck,
              en av våra
              samarbets-
               partner
porto
                                                                               betalt
                                                                                  B
                     FAKTA & ANMÄLAN
DATUM: KONFERENS DEN 12-13/5 2011 PLATS: HOTEL SKANSEN I BÅSTAD
PRIS: Konferensen den kostar 6 975 kr, exkl moms om 25%
OBS! Varierad prisbild: fram till den 30/1 - ett lägre pris 6 475kr, mellan den 1/2-30/3 ordinarie pris 7 475 kr.
Mellan den 1/4-1/5 ökar priset till 7 975 kr
I PRISET INGÅR: Konferens två dagar, lunch & fika, priser, middag & underhållning, Vindjacka & väska till ett värde av
             :
1100 kr ingår, till alla deltagare - ange storlek nedan
BETALNING OCH BOKNING: Betalning mot faktura med 15 dagars betalningsvillkor. Bindande anmälan och
                  :
avbokning mot läkarintyg med återbetalning av 50% av konferensavgiften. Plats kan dock överlåtas.

BOKNING & BETALNING AV HOTELLRUM & SPABEHANDLINGAR GÖR DU DIREKT MED
HOTELLET: Ange e3education/HälsoConvention vid bokning.
www.hotelskansen.se 0431-55 81 00 fax +46(0)431 55 81 10 info@hotelskansen.se

HOTELLINFORMATION & VÄGBESKRIVNING: www.hotelskansen.se
Transport: Flyg till Ängelholm med Kullaflyg eller SAS.Tåg, som stannar i Båstad.

AVVIKANDE KOST: Kontakta hotellet själv och ange dina specifika behov
       :
ANMÄLAN & FRÅGOR: e3education, 08-611 70 89, Fax: 0176-580 62, www.e3education.se
Thomas Lindell 070-660 14 17, lindell@e3education.se

ANMÄLNINGSTALONG: Maila till info@e3education.se med nedan uppgifter eller faxa på 0176-581 71
        :
ÖVRIGT: Efter anmälan erhåller du en bekräftelse och ca en månad innan konferensen kommer en PM med alla fakta.
SHOP: Här kan du handla till specialpris böcker, DVD, kläder, tränings-och hälsoprodukter mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Namn:

Val av inslag -
se sid 4-5 - nr:

Företag/
Kommun/Org.:

Arbetsroll:

Adress:

Postnr:

Postadress:

E-mail:

Telefon:

Hemsida:

OBS! Ange ev. separat
faktureringsadress:

Premie som alla erhåller - vindjacka (och väska) till ett värde av ca 1 100 kr. Storlek:

Underskrift:

More Related Content

Similar to Hälsoconvention 12 13 maj 2011

CEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företagCEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företagPål Dobrin
 
4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarter4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarterErik Stenbäck
 
Inledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenEvensify
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Magnus Gr
 
Grupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programGrupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programAnnie Rüdén
 
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeGabriella Ekström
 
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018Sarah Rosendahl
 
Talent management-130206
Talent management-130206Talent management-130206
Talent management-130206Hindrik Öunpuu
 
Nerifranperspektivet
NerifranperspektivetNerifranperspektivet
NerifranperspektivetOlle Leckne
 
Sammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael SödermalmSammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael SödermalmGabriella Arroyo
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa AB
 

Similar to Hälsoconvention 12 13 maj 2011 (20)

CEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företagCEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
CEB - hälsoutveckling och engagemang för företag
 
4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarter4 Body and Mind - Work better, live smarter
4 Body and Mind - Work better, live smarter
 
Inledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsen
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
 
Nl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
 
Webwersion intensitet ed
Webwersion intensitet edWebwersion intensitet ed
Webwersion intensitet ed
 
Intensitet
IntensitetIntensitet
Intensitet
 
Grupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programGrupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_program
 
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklandeÅterkoppling är verksamhetsutvecklande
Återkoppling är verksamhetsutvecklande
 
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
 
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
 
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa JönssonHälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
Hälsofrämjande arbetsplats - Kajsa Jönsson
 
Talent management-130206
Talent management-130206Talent management-130206
Talent management-130206
 
Nerifranperspektivet
NerifranperspektivetNerifranperspektivet
Nerifranperspektivet
 
Sammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael SödermalmSammanfattning Michael Södermalm
Sammanfattning Michael Södermalm
 
Nyckelbroschyr
NyckelbroschyrNyckelbroschyr
Nyckelbroschyr
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 

Hälsoconvention 12 13 maj 2011

 • 1. E3 EDUCATION PRESENTAR FÖR 16:E ÅRET HälsoConvention Hotel Skansen i Båstad den 12-13 maj 2011 Inspiration & utbildning av landets ledande profiler! Mötesplatsen för dig som arbetar med hälsa, coaching & ledarskap! STRATEGIER & METODER COACHING & LEDARSKAP KOMMUNIKATION BALANS I KROPP & SJÄL www.e3education.se
 • 2.
 • 3. SVERIGES LEDANDE KONFERENS FÖR SIG SOM ARBETAR MED HÄLSA & COACHING ! VÄLKOMMEN TILL HÄLSOCONVENTION, konferensen som ger dig inspiration, kunskap, erfarenhetsutbyte och konkreta verktyg för ditt viktiga arbete inom hälso-, coaching- och livsstilsområdet. HälsoConvention har blivit den ledande utbildnings- och inspirations- konferensen för yrkesaktiva inom hälso- och coachingområdet; i företag, kommuner, landsting, skolor, organisationer och på anläggningar! Årets teman formar och lyfter fram den vision som särskiljer E3Education från andra; en holistisk syn med ett integrerat program för balans mellan det kroppsliga, mentala och själsliga! E3 Educations hälsosyn fokuserar på hela människan och betonar balans och välmående på såväl grupp-, och organisatorisk nivå som på individuell nivå! Optimalt välmående och vitalitet, glädje och motivation, kunskap och erfarenhet, forskning och nyheter är några av ingredienserna i vårt succéprogram! Med över 20 års arbete med arbete inom hälso-, tränings- rehab- och coachingområdet, är vi fortsatt oerhört motiverade och enga- gerade för framtiden och att verka för branschens spännande utveckling och framtid, “Education & Inspiration for Life”! Du gör en viktig insats för både den enskilda individen, för företaget och samhället, och vi vill vara din viktiga resurs för din fortsatta framgång. SJU ANLEDNINGAR ATT VÄLJA HÄLSOCONVENTION 1. KUNSKAP, INSPIRATION & UTVECKLING HälsoConvention innebär optimal personlig uppdatering. Här kan du, av ett professionellt team, ta del av de senaste och mest fungerande kunskaperna och erfarenheterna i teori och praktik, forskning och nyheter, modeller och metoder. Betygen på konferensen, utbildningsprogrammet och utbildarna är högt från år till år, och under 2010 gavs betyget 9,08, på en tiogradig skala där tio är maximalt, för konferensen som helhet! Med andra ord, här kan du vara säker på unik kvalitet både på innehållet och på konferensen som helhet! 2. EN MENY AV INSLAG - TRÄFFSÄKERT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT “Conventionformulan” innebär att du har en bred meny av inslag att välja ditt eget program utifrån. Det innebär unika fördelar såsom ökad kostnadseffektivitet; du väljer inslag efter dina behov och intressen och efter två dagar har du tagit del av så pass mycket träffsäker och anpassad kunskap som du annars får leta efter, och ta del av, på fler än ett håll. Teambuildingefffekten är också tydlig, vilket flera kommuner, anläggningar och företag uppmärksammat då man sänder grupper av deltagare. Utbildas och inspireras utifrån sin egen meny, men ändå med ett deltagande i samma konferens! 3. ETT STORT ANTAL NYA FÖRELÄSARE OCH UTBILDARE AV YPPERSTA KLASS Återigen kan vi med stolthet och glädje presentera ett stort antal av de allra mest framträdande utbildarna och inspiratörerna. Alla är noggrant utvalda, och de är uttalat kompetenta med mångårig vana av att förmedla sina kunskaper på ett sätt att du direkt får nytta av dem i din egen verksamhet! 4. MILJÖN Vår filosofi sedan starten 1990 är att utbildningsmiljön är en viktig nyckel för kompetensutveckling och inspiration. Hotel Skansen i Båstad är en av Europas mest uppskattade hotell, konferens- och spa-anläggningar, beläget direkt vid stranden vid havet! Möt sommaren i Båstad och njut av den unika miljön, både interiört och exteriört! Läs mer på www.hotelskansen.se 5. MÖTESPLATS Konferensen är sedan många år tillbaka den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med hälsa och coaching och livsstil. Här möter du både gamla och nya branschkolleger, utbyter erfarenheter och kunskaper, knyter varaktiga relationer, motiverar och inspirerar varandra till fortsatt arbete. Passa på att umgås och utbyta erfarenheter med utbildarna och föreläsarna. 6. LADDA DINA EGNA BATTERIER! Din energi, kraft, glädje och ditt engagemang är avgörande för utvecklingen och för ditt eget välbefinnande. HälsoConvention är ett ypperligt tillfälle för att ladda dina batterier med hälsoenergi 7. LEVERANTÖRER AV TJÄNSTER & PRODUKTER Träffa de ledande leverantörerna av tjänster och produkter som du har direkt nytta av din verksamhet. Många leverantörer deltar från år till år, just för att de finner det viktigt att träffa dig. I år deltar ett tiotal helt nya leverantörer som ser fram emot att få bygga relationer och får verksam som din/er resurs. Vi ser fram emot att få träffa dig på HälsoConvention, marknadens ledande konferens i en underbar miljö! Thomas Lindell VD och utbildningsansvarig
 • 4. PROGRAM DEN 12 MAJ välj ett inslag per tidsblock 10.45- 12.30 inregistrering & fika STRATEGISK HÄLSA COACHING & KOMMUNIKATION & BALANS I KROPP & SJÄL I & METODER LEDARSKAP MOTIVATION & WELLNESS 10.00- KICK-OFF! 12.00 1. EXTREMSERVICE - det enklaste och svåraste sättet att bli vinnare. GÖRAN ADLÉN När allt blir mer och mer lika så krävs det något extra, extremservice. Det räcker inte att bara vara bra, utan du måste vara bäst. Du möter nya kunder med nya krav. Idag är inte att tänka i termer av hållbarhet och att vara det goda företaget någon konkurrensfördel, idag är det en nödvändighet. Att vara det goda företaget kräver att en äkthet genomsyrar företaget i allt från stort till smått. 12.00- 13.30 lunch & utställarbesök 13.30- 2. FRAMGÅNGSRIKT 3. TA MAKTEN 4. MINDFULNESS & 5. 3 TIMMARS-DIETEN - 15.15 FÖRÄNDRINGSARBETE I ÖVER TIDEN BALANS ÄT DIG SMAL & FÖRETAG & ORGANISATION Mindfulness är ett förhållningssätt PRESTERA BÄTTRE! En mycket inspirerande och Föreläsningen/workshop som som med träning kan öppna upp till Äntligen en modell som innebär utvecklande föreläsning-/workshop hjälper dig att hitta lösningen på klarhet, frihet, centrering, fördjupning. att du kan gå ner i vikt och förbli ditt stressade liv. Genom att Ger ökad medvetenhet om vad som smal genom att äta den mat som om individ och organisation i definiera vilken tidspersonlighet du händer inom dig i mötet med andra förändring. Om hur man kan bedriva du tycker om! Med utgångspunkt i är kan du lära dig att bli en bättre människor eller i stress och vid fysisk ett framgångsrikt förändringsarbete, smärta. Många som arbetar med de senaste vetenskapliga rönen oavsett om det handlar om ”positiva” tidsanvändare och få tid över till beskriver Anna hur man på ett andras hälsa och utveckling drabbas av eller ”negativa” förändringar. det du själv verkligen vill.Ta del av enkelt och motiverande sätt tappar compassion fatigue dvs sk utbränd- konkreta och motiverande verktyg, ca ett kilo i veckan samtidigt som Framgångsrikt förändringsarbete het. Din förmåga att stanna upp, tips, metoder som utveckla dig själv och bli medveten om det som är man äter. Följ tre-timmarsdieten, ger kunskaper ett konstruktivt och som du kan använda i dit arbete och ur det välja och ta medvetna förändringsarbete som gynnar både ett optimalt redskap för all asom med att coacha andra till en mer beslut ökar. Välkommen till en verksamheten och medarbetare. arbetar med kost- och viktfrågor. balanserat liv. upplevelsebaserad föreläsning. BOSSE ANGELÖW NINA JANSDOTTER KATARINA LUNDBLAD ANNA OTTOSSON 15.15- lunch & utställarbesök 16.00 16.00- 6. BLI EN 7. COACHING - 8. ALLA KAN BLI 9. ZUMBA - 17.30 FRAMGÅNGSLETARE MED FLOW STJÄRNOR - MEN HUR MAXIMAL HÄLSA, POWER favorit i repris fr 2010 Coachning är ett sätt att jobba BLIR DU NÅGONTING OCH GLÄDJE Det finns många fördelar med att med personlig utveckling där UTÖVER DET VANLIGA? Byt om och ta del av en av vara möjlighetsletare. De mår bätt- arbetet anpassas efter individens Att bli ett eget starkt personligt världens nu mest populära tre, presterar bättre, är mer hopp- egna behov. Ninas framgångsmodell varumärke blir allt viktigare. Det träningsformer. På kort har pfulla och företagsamma samt bygger på att man kan göra upp gäller att synas och att kunna Zumban motiverat och inspirerat kommer snabbare igen efter en en tydlig handlingsplan enligt sina sticka ut från mängden en människor all over the world. motgång. En arbetsplats har med egna önskemål. Metoden innebär föreläsning som riktar sig till alla Med Josefins bakgrund som andra ord allt att vinna på att också att man lär känna sig själv, får som vill bygga ett starkt personligt dansare, showartist och instruktör chefer och medarbetare kan bli reda på vem man är och vad som varumärke och för att bli mer kommer du steg för steg att lära framgångsletare. Olika metoder för är viktigt för att man skall hitta konkurrenskraftig.Sätten att nå dig Zumba och upptäcka dansens att stärka möjlighetstänkandet och "flow" i sitt liv. Inspirerande och framgång på är många. unika kraft och glädje. passar personer, grupper och motiverande coaching som alla I föreläsningen ges konkreta råd Passar alla! arbetsplatser som behöver stärka som arbetar med människors och exempel på hur man bygger sitt fokus på möjligheter. beteende har glädje av direkt! sitt personliga varumärke. BOSSE ANGELÖW NINA JANSDOTTER GÖRAN ADLÉN JOSEFIN LILJEGREN 18.00- Aktiviteter, workshops av leverantörer, utställare och partners. Se separat program vid registreringen. Anmäl ditt val under lördagen 19.00 Spabehandlingar av hotellets suveräna team - boka själv och i god tid! Eller koppla av och njut! 20.00- MIDDAG, MUSIK, UNDERHÅLLNING & DANCING
 • 5. PROGRAM DEN 13 MAJ välj ett inslag per tidsblock 8.30- Kom i gång-aktiviteter med HälsoLandslaget 10.00 STRATEGISK HÄLSA COACHING & KOMMUNIKATION & BALANS I KROPP & SJÄL I & METODER LEDARSKAP MOTIVATION & WELLNESS 8.30- 10. MÅL, MENING & 11. VARFÖR GÖR DE 12. KOMMUNIKATION & 13. SJUKSKRIVNINGAR 10.00 TOPPRESTATION INTE SOM MAN SÄGER MOTIVATION GENOM I ONÖDAN OCH SOCIALA MEDIER “NO MORE PAIN”! Föreläsningen reder ut begreppen En workshop om kanske den Sociala medier har kommit för att Allt fler människor har ont i muskler bakom mänsklig prestation. Kan vi svåraste delen i allt beteende- stanna – men i många företag och och leder - med kostnader om ca 40 förstå och påverka alla de faktorer förändringsarbete - hur skall man organisationer har man stannat vid miljarder om året. Varannan svensk som skapar en prestation? skapa en förändringsprocess som att se det som ett marknadsför- skulle kunna vara sjukskriven! Med Resonemang kring begreppen mål, bygger på kundens egen inre kraft ingsverktyg. Nu kan du utveckla enkla och motiverande rehab-övningar, mening, motivation och topp- att vilja förändra. Man vet det rätta, verktyget för att få personal att för att anpassa individen till arbetet, ej prestation.Teori och praktik men gör det ändå inte det! Ta del av röra på sig, ett verktyg för att öka tvärtom, kan de allra flesta skador blandas med humor när Johan olika knep, upplägg, modeller från delaktighet och ett verktyg för att tränas bort eller förebyggas.Ta del av försöker svara på frågorna: Vad är landets ledande och mest rutin- motivera vår omgivning. Föreläs- de allra senaste och mest revolution- det som styr din prestation? Hur erade experter. Denna föreläsning ningen skall få oss att lyfta perspekt- erande kunskaperna i teori och sätter man mål och hur når man har du glädje av oavsett med vem ivet och se sociala medier med nya praktik, kunskaper du kan använda eller på vilken nivå du arbetar ögon – att se nya MÖJLIGHETER! dig direkt av i din verksamhet dem? Finns det olika mål? Kan jag skapa min egen prestationsmiljö? CHRISTIAN JESSICA LYANDER JOHAN PLATE CATRIN ENGSTRÖM BERGENSTRÅHLE THOMAS AVENBRAND 10.00- fika & utställarbesök, utcheckning 10.45 10.45- 14. MED HÄLSAN 15. OS-ELITMETODEN 16. PROJEKTPRES. - 17. PILATES – 12.30 SOM HÄVSTÅNG - ATT - TILL NYTTA OCH INSPIRATION, KUNSKAPER VACKER HÅLLNING OCH ARBETA STRATEGISKT GLÄDJE I HÄLSOARBETET OCH ERFARENHETER MENTAL STYRKA! MED HÄLSOFRÅGOR I Ta del av framgångsrika coaching- Inspireras och utvecklas av ARBETSLIVET metoder direkt från framgångsrika forskning, modeller, metoder och Hållningen berättar mycket om oss I ett läge där över 800 000 männ- OS-deltagare och guldmedaljörer. konkreta tips från projekt och och vår hälsa, både den fysiska och niskor är sjukskrivna eller förtids- Upptäck och inspireras av effektiva arbete med hälsa på olika nivåer psykiska. Genom Pilates metoden får pensionerade har hälsan blivit en modeller, metoder och konkreta du vägledning hur du ska stärka dina och i olika i olika sammanhang; strategisk fråga i arbets-ivet. I de verktyg som är direkt användbara inom alla former av förändrings- företag, skolor, kommuner, muskler för att förbättra din hållning moderna organisationerna behöver arbete. Och det som är mest verksamheter och hälsoanlägg- samt förebygga skador.Tankarna styr vi personal som kan, vill och orkar arbeta. Här ges direkta framgångs- intressant - “världselitmetoden” gningar. Möt även representanter det vi uttrycker med kroppen. Pilates redskap och metoder för fungerar lika bra utanför idrotten, från de företag och kommuner där är en fysisk såväl som mental träning ett strategiskt och framgångsrikt vilket Mattias och Torgny har olika modeller genomförts med där muskelkontroll, teknik och arbete. stor erfarenhet av. unikt bra resultat. medveten andning står i centrum. Byt om - passar alla TOMMY LJUSENIUS MATTIAS SUNNEBORN SEPARAT INFORMATION PER GÄRDSELL TORGNY MOGREN i PM den 12/4 ÅSA DENGG 12.30- 13.45 lunch & utställarbesök 13.45- 18. ATT GÖRA DET OMÖJLIGA MÖJLIGT - JOHAN PLATE 15.15 En inspirerande och tankeväckande föreläsning för dig som vill lära dig mer om konsten att må bra och prestera väl! Att göra det omöjliga möjligt" Såväl verkliga som upplevda händelser skapar grund för kommande prestationer. Så fungerar våra hjärnor. Med andra ord kan vi själva, beroende på hur vi hanterar våra inre bilder, skapa vår egen prestationsmiljö. 15.15- avslutning och prisutdelning 15.30
 • 6. PRESENTATÖRER KUNSKAP & INSPIRATION UTÖVER DET VANLIGA GÖRAN ADLÉN: inslag nr 1 & 8 tors den 12/5 Föreläsare, inspiratör, moderator, författare. Bakgrund som civilekonom med studier i Lund och blev sedan reklammakare i Stockholm.Tre år i rad har han lyckats bli nominerad som Årets talare av Eventakademin. Under perioden 1992-2005 var Göran lärare på IHM Business School och undervisade i marknadsföring och marknadsanalys där han också haft förmånen att bli utsedd till bästa lärare. Göran har också undervisat på bland annat RMI-Berghs. Sedan 2002 ger Adlén årligen ut en trendrapport – Tio tankar om trender – som fått mycket uppmärksamhet i media. 2009 tilldelades han hedersomnämnande i STORA TALARPRISET. BOSSE ANGELÖW: inslag nr 2 & 6 Att må bra, att ha arbetsglädje, att fokusera på möjligheter - saker som ger kvalitet i livet, det är ämnen som Bosse Angelöw gärna ventilerar i sina föreläsningar. Att bli en framgångsledare är ett centralt begrepp för honom. Bosse är docent och socialpsykolog, verksam vid forsknings- och utbildningsinstitutet Nova Futura. Han har skrivit flera böcker, t.ex. "Det goda förändringsarbetet", "Träna mentalt och förbättra ditt liv", "Konsten att hantera stress och möta förändringar", "Friskare arbetsplatser", "Arbetsglädje" "Glädjerapporten" och "Se möjligheterna – bli en framgångsletare". NINA JANSDOTTER: inslag nr 3 & 7 “Min teoretiska skolning (fil mag i beteendevetenskapliga ämnen) har jag fått vid Lunds Universitet. Ämnet personlig utveckling har legat mig varmt om hjärtat i mer än 10 år och här har jag många utbildningar inom mental träning, coaching, yoga och meditation”. När begreppet coachning kom upplevde Nina att hon hittat rätt till sist. Plötsligt kunde hon få användning för alla erfarenheter och delar av sig själv i rollen som coach. “Coachning är ett paraplybegrepp som verkligen beskriver vem jag är. När jag fick mina första coachklienter förstod jag att det här var något jag skulle vilja utveckla mig själv inom och bli bra på”, berättar hon. KATARINA LUNDBLAD: inslag nr 4 Katarina är utbildad socionom, arbetar vid Lunds Universitetssjukhus, öppenvårdspsykiatrin, samt driver egen firma LevNU där hon leder kurser och utbildningar i meditation och mindfulness. Katarina är meditationslärare, lärare i MBSR (mindfulness baserad stressreduktion) vid Center for mindfulness, USA samt instruktör i MBKT (mindfulness baserad kognitiv terapi). Hon har skrivit boken “Fri från stress” med mindfulness samt sammanställt 99 berättelser tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar. ANNA OTTOSSON: Inslag nr 5 Anna är en av Sveriges ledande dietister, vice ordförande i Dietisternas Riksförbund under 10 år och en välkänd kostexpert från TV, radio och tidningar. Anna är författare till två böcker, redaktör och kolumnist på Expressen.se/Hälsa. Hon är också kostansvarig inom HälsoLandslaget.se, vilken är Sveriges ledande site för viktbalans, hälsa och träning på internet. Anna har under flera år framgångsrikt hjälpt människor att nå sin drömvikt, både i landstingets regi och via sin egen mottagning med privatkonsultationer på Grand hotell och Sturebadet i Stockholm. JOSEFIN SMULAN LILJEGREN: inslag nr 9 Josefin, med artistnamnet Smulan, har varit verksam inom hälso- och träningsbranschen under 15 år. Hon är tränings- och fitnesschef på Aktiverum i Helsingborg, en av södra Sveriges mest framgångsrika anläggningar inom motion, hälsa, träning och rehab. Josefin är också utbildad danspedagog, och har under många år arbetat själv i olika scenframträdande som belönad artist. Med sin unika kombination av kompetens, pedagogik, utstrålning och glädje är hon en mycket uppskattad instruktör, inspiratör och utbildare. JOHAN PLATE: inslag nr 10 & 18 fre den 13/5 Dalslänning som flyttade till Stockholm 1980, för studier och examen på GIH. Johan har arbetat som idrottslärare på samtliga skolstadier. Plate var anställd på Bosön Elitidrottscentrum, (Riksidrottsförbundets egen anläggning för utbildning- och utveckling på Lidingö), mellan åren 1987-1998. Han är konsult och mental rådgivare på heltid. Johan har studerat pedagogik, sociologi och psykologi sedan 1984, och tog 1997 initiativet till att starta Forskningsgruppen för Idrottspsykologi i Stockholm. Han är en av grundarna till SIPF, Svensk Idrottspsykologisk Förening, En av Sveriges mest uppskattade utbildare och föreläsare inom näringsliv, och organisation, Författare till ett stort antal böcker.
 • 7. CATRIN ENGSTRÖM: inslag nr 11 fre den13/5 Personlig Coach, motivationscoach och utbildad ledarskapscoach på Dale Carnegie, och har 15 års erfarenhet inom träningsbranschen och har arbetat bl a som träningskoordinator under 7 år. Catrin arbetar idag som lärare på The Academys utbildningar till träningskoordinator och inom de olika stegen av aerobic. Förläsare och inspiratör på företag och inom organisationer inom kommunikation, coaching, utbildning. CHRISTIAN BERGENSTRÅHLE: inslag nr 12 Christian har sedan 2007 drivit kommunikationsbyrån Savetime Sweden AB. Idag sitter han på ytterligare en stol – som ansvarig för sponsring och sociala medier på Arla Sverige. Han har även 10 års erfarenhet från träningsbranschen. Christian är en ofta anlitad, och mycket uppskattad föreläsare och utbildare på Berghs School of Communications, KY-utbildningar och olika företag och organisationer. THOMAS AVENBRAND: inslag nr 13 Thomas är Leg. Sjukgymnast med specialistinriktning mot Idrottsmedicin. Han har mer än 20 års erfarenhet av träning och elitidrott och med hjärtat klappande för kampsport där han även gjorde en aktiv elitsatsning med flera medaljer. Är och har varit verksam som terapeut och rehabansvarig inom flera idrotter som Allsvensk fotboll, Goalball landslaget inför Paralympic i Peking och med några av våra Internationella mest hyllade dansare. Thomas är en uppskattad föreläsare och utbildare både inom idrottsmedicinkretsar och Hälsosektorn TOMMY LJUSENIUS: inslag nr 14 Tommy är beteendevetare men har även studerat hälsovetenskap. Under lång tid arbetade han med chefsutbildning inom försvaret. Han är en flitig författare med titlar som ”Friskt ledarskap” ”Hälsofrämjande som affärsstrategi”, ”Mår du som du förtjänar”, ”Med hälsan som hävstång” och ”Instruktionsboken till livet”. Idag föreläser han över hela landet kring hälsopromotion och hälsofrämjande ledarskap PER GÄRDSELL: inslag nr 14 Per är tidigare chefsöverläkare och riksbekant med ”Bunkefloprojektet” kring effekterna av fysisk aktivitet i skolan. Numera föreläser han kring hälsopromotion och ledarskap i företag och kommuner. Han är en mycket flitigt anlitad föreläsare i såväl Sverige som Norge. Per är medförfattare till ”Instruktionsboken till livet” och ”Med hälsan som hävstång”. MATTIAS SUNNEBORN: inslag nr 15 Mattias är utbildad coach, träningsexpert och idrottspedagog, och är en av Sveriges bästa längdhoppare genom tiderna med ett flertal mästerskapsmedaljer på både nationell och internationell nivå som VM samt deltagande deltagande på OS. Sunneborn räknas som en av Sveriges ledande specialister på kompetensförmedling inom träning, motivation och coaching. Han är verksam som tränare för en grupp av lovande idrottare inom olika sporter. Mattias ingår också i ledningsgruppen för det nya HälsoLandslaget.se, en modern hälsoanläggning på internet. Sunneborn är en ofta anlitad, och mycket uppskattad, föreläsare och utbildare. TORGNY MOGREN: inslag nr 15 En av Sveriges och världens bästa skidåkare genom tiderna, med flera OS-guld.Torgny är tränings- och motivationsexpert och ingår som en viktig del av det nya företaget Hälsolandslaget där han bl a arbetar med SkiCamps och olika förvandlingsgrupper.Torgny har en gedigen bakgrund och helhetssyn på hälsa och är ofta anlitad av företagsgrupper för skräddarsydda konferensevenemang. Med sin härliga kraft, effektiva och motiverande koncept är han ofta sedd i TV i olika program. Han är expertkommentator i Radiosportens olka skidsändningar. ÅSA DENGG: inslag nr 17 Åsa har en gedigen bakgrund som pedagog och träningscoach sedan slutet av 80-talet. Hennes långa erfarenhet, kreativa och pedagogiska förmåga gör att hon är flitigt anlitad att hålla i utbildningar, workshops och som produktutvecklare. Åsa Dengg är författare till boken ”Bättre Golfare med pilates”, hon har även gjort träningsdvd ”Bas Pilates” och ”Pilates med liten boll”. Åsa är en ofta anlitad och mycket uppskattad inspiratör och utbildare.
 • 8. LEVERANTÖRER OCH SPONSORER FÖR ER UTVECKLING Martin Stenmarck, en av våra samarbets- partner
 • 9.
 • 10. porto betalt B FAKTA & ANMÄLAN DATUM: KONFERENS DEN 12-13/5 2011 PLATS: HOTEL SKANSEN I BÅSTAD PRIS: Konferensen den kostar 6 975 kr, exkl moms om 25% OBS! Varierad prisbild: fram till den 30/1 - ett lägre pris 6 475kr, mellan den 1/2-30/3 ordinarie pris 7 475 kr. Mellan den 1/4-1/5 ökar priset till 7 975 kr I PRISET INGÅR: Konferens två dagar, lunch & fika, priser, middag & underhållning, Vindjacka & väska till ett värde av : 1100 kr ingår, till alla deltagare - ange storlek nedan BETALNING OCH BOKNING: Betalning mot faktura med 15 dagars betalningsvillkor. Bindande anmälan och : avbokning mot läkarintyg med återbetalning av 50% av konferensavgiften. Plats kan dock överlåtas. BOKNING & BETALNING AV HOTELLRUM & SPABEHANDLINGAR GÖR DU DIREKT MED HOTELLET: Ange e3education/HälsoConvention vid bokning. www.hotelskansen.se 0431-55 81 00 fax +46(0)431 55 81 10 info@hotelskansen.se HOTELLINFORMATION & VÄGBESKRIVNING: www.hotelskansen.se Transport: Flyg till Ängelholm med Kullaflyg eller SAS.Tåg, som stannar i Båstad. AVVIKANDE KOST: Kontakta hotellet själv och ange dina specifika behov : ANMÄLAN & FRÅGOR: e3education, 08-611 70 89, Fax: 0176-580 62, www.e3education.se Thomas Lindell 070-660 14 17, lindell@e3education.se ANMÄLNINGSTALONG: Maila till info@e3education.se med nedan uppgifter eller faxa på 0176-581 71 : ÖVRIGT: Efter anmälan erhåller du en bekräftelse och ca en månad innan konferensen kommer en PM med alla fakta. SHOP: Här kan du handla till specialpris böcker, DVD, kläder, tränings-och hälsoprodukter mm ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ Namn: Val av inslag - se sid 4-5 - nr: Företag/ Kommun/Org.: Arbetsroll: Adress: Postnr: Postadress: E-mail: Telefon: Hemsida: OBS! Ange ev. separat faktureringsadress: Premie som alla erhåller - vindjacka (och väska) till ett värde av ca 1 100 kr. Storlek: Underskrift: