SlideShare a Scribd company logo
Het gebruik van XSLT in Adlib
        Adlib gebruikersgroep
           30-3-2010
           Bert Degenhart Drenth
           Adlib Information SystemsHet gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Wat is XSLT?
  • eXtensible Stylesheet Language
   Transformation
  • Neemt XML als invoer en transformeert dit
   naar iets anders
  • Uitvoer kan XML, HTML of Tekst zijn.
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Relevantie voor Adlib
  • XSLT wordt in Internet Server gebruikt
  • XSLT kan als uitvoerformaat gebruikt worden
  • XSLT kan gebruikt worden bij
   gegevensconversie
  • In 6.6 browserveld, opmaak in één veld
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Basis XML
  • Elk XML document begint met een XML
   declaratie
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • XML is altijd Unicode
  • Een XML document heeft 1 root node
  • XML tags zijn vrij te kiezen, soms is er een DTD
   (Document Type Definition) of XML Schema
   (.xsd) die aangeeft welke tags mogelijk zijn.

Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Basis XML
  • Tags zijn case sensitive
  • Tags komen altijd in paren voor
   <open></open>
  • Mag verkort worden als <open/>
  • Attributen: <open attr=“value”/>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Name spaces
  • Een XML tag heeft een “voornaam”en een
   “achternaam” (de achternaam komt eerst,
   gevolgd door een ‘:’, met daarna de
   achternaam) <adlib:title>
  • De achternaam heet ook wel name space
  • Een name space wordt geïdentificeerd door
   een URI (=Uniform Resource Identifier)
  • Vaak is een URI ook een URL

Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Name spaces 2
  • Een name space krijgt betekenis door zijn URI:
    xmlns:xsl=http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
  • De URI van een name space is zoiets als een BSN: het
   geeft betekenis aan een naam
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Adlib XML
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Adlib XML
  •  Root = <adlibXML>
  •  Eén node <recordList>
  •  Per record een node <record>
  •  Eén <diagnostic> node
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Adlib unstructured XML
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Adlib unstructured XML
  • Per veld één XML element
  • Veldnaam in het Engels
  • Indien geen veldnaam voorhanden is wordt de
   tag als veldnaam gebruikt
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
XSLT als uitvoerformat
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
XSLT als uitvoerformat
  • Input is unstructured XML
  • Uitvoerformaat toevoegen als een normale
   outputjob.
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
XSLT, here we go !
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  Verklaar de 2e regel ?
  Waarom is http://www.w3.org/1999/XSL/Transform verplicht ?

  XSLT is zelf geschreven als XML!
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
XSLT is een “pattern matching”taal
  Kies een output method
  <xsl:output method="xml" indent="yes"/>

  •html
  •xml
  •text
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
<xsl:template>
  <xsl:template match=“/“>
   Dit is de root
  </xsl:template>  “/” is een xPath expressie

  Beter:
  <xsl:template match="/">
    <xsl:text>Dit is de root</xsl:text>
   </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
<xsl:apply-templates>
  <xsl:template match="/">
   <xsl:text>Dit is de root</xsl:text>
   <xsl:apply-templates select="adlibXML"/>
  </xsl:template>  <xsl:template match="adlibXML">
   <xsl:text>adlibXML is gevonden!</xsl:text>
  </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
<xsl:apply-templates>
   <xsl:template match="/">
    <xsl:text>Dit is de root</xsl:text>
    <xsl:apply-templates select="adlibXML"/>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="adlibXML">
    <xsl:apply-templates select="recordList"/>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="recordList">
    <xsl:text>recordList is gevonden!</xsl:text>
    <xsl:apply-templates select="record"/>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="record">
    <xsl:text>Record!</xsl:text>
   </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Internet Explorer is je vriend
  • Exporteer met adlwin je test set data
  • Open je output file in IE
  • Maak een xslt style sheet
   (beide files moeten goed getoond worden)
  • Voeg aan je xml file toe:
     <?xml-stylesheet href="applytemplates.xslt"
     type="text/xsl"?>

  • Toon je XML file in je browser...


Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Of.. Download X-factor
  http://eu.dummies.com/store/product/XSLT-For-
  Dummies.productCd-0764536516,navId-322468,descCd-
  DOWNLOAD.html

                   De url’s in het boek werken niet!
                   Zoek naar XSLT for dummies en
                   daarna in de download sectie!
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
X-factor
  Niet op Windows 7 
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
We maken er HTML van
   <xsl:output method="html" indent="yes"/>

   <xsl:template match="/">
     <xsl:apply-templates select="adlibXML"/>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="adlibXML">
    <xsl:apply-templates select="recordList"/>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="recordList">
    <table>
    <xsl:apply-templates select="record"/>
    </table>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="record">
    <tr>
     <td>Record</td>
    </tr>
   </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
En een beetje stijl
  <xsl:template match="/">
   <head>
    <link href="C:UsersPublicDocumentsmijnstijl.css" type="text/css“
  rel="stylesheet"/>
   </head>
   <xsl:apply-templates select="adlibXML"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="adlibXML">
   <body>
    <xsl:apply-templates select="recordList"/>
   </body>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="record">
   <tr class="record">
    <td>Record</td>
   </tr>
  </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
<xsl:value-of>
  •  Drukt de uitkomst van een xpath expressie uit
  •  Simpelste expressie : ‘.’ = inhoud huidige node

  <xsl:template match="record">
   <tr class="record">
    <td>
     <xsl:apply-templates select="priref"/>
    </td>
   </tr>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="priref">
   <xsl:value-of select="."/>
  </xsl:template>


Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
<xsl:value-of>
  <td>
   <xsl:apply-templates select="priref"/>
   <xsl:value-of select="3 + 4"/>
   <xsl:value-of select="'Hello world'"/>
   <xsl:value-of select="substring('Adlib', 1, 2)"/>
   <xsl:value-of select="title[1]"/>
  </td>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Nu in het echt...
  <xsl:template match="record">
   <tr class="record">
    <td>
     <xsl:apply-templates select="priref"/>
    </td>
    <td>
     <xsl:apply-templates select="creator[1]"/>
    </td>
    <td>
     <xsl:apply-templates select="title[1]"/>"
    </td>
   </tr>
  </xsl:template>Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
A touch of class
  <xsl:template match="record">
   <tr class="record">
    <td class="priref">
     <xsl:apply-templates select="priref"/>
    </td>
    <td class="creator">
     <xsl:apply-templates select="creator[1]"/>
    </td>
    <td class="title">
     <xsl:apply-templates select="title[1]"/>"
    </td>
   </tr>
  </xsl:template>Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Plaatje er bij?
  <td class="title">
   <xsl:apply-templates select="title[1]"/>"
  </td>
  <td class ="image">
   <xsl:apply-templates select="reproduction.reference[1]"/
  >
  </td>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Plaatje er bij?
  <xsl:template match="reproduction.reference">
   <xsl:element name="img">
    <xsl:attribute name="src">
     <xsl:value-of select="concat('C:Model application 3.5 - Sql
  serverimages', .)"/>
    </xsl:attribute>
   </xsl:element>
  </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Plaatje te groot?
   <xsl:template match="reproduction.reference">
    <xsl:element name="img">
     <xsl:attribute name="width">100</xsl:attribute>
     <xsl:attribute name="src">
      <xsl:value-of select="concat('C:Model application
  3.5 - Sql serverimages', .)"/>
     </xsl:attribute>
    </xsl:element>
   </xsl:template>
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Namen omdraaien?
   <xsl:template match="creator">
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="contains(., ',')">
      <xsl:value-of select="substring-after(., ',')"/>
      <xsl:text>&#xa0;</xsl:text>
      <xsl:value-of select="substring-before(., ',')"/>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="."/>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:template>Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
“Duurzaam programmeren”
   <xsl:template match="creator">           Maak er een
    <xsl:call-template name="names">         subroutine van voor
     <xsl:with-param name="name" select="."/>
    </xsl:call-template>
                             hergebruik
   </xsl:template>

   <xsl:template name="names">
    <xsl:param name="name"/>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="contains($name, ',')">
      <xsl:value-of select="substring-after($name, ',')"/>
      <xsl:text>&#xa0;</xsl:text>
      <xsl:value-of select="substring-before($name, ',')"/>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="$name"/>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:template>Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Herhaalde groep
   <xsl:template match="dimension.value">
    <xsl:variable name="pos" select="position()"/>
    <xsl:if test="$pos != 1">
     <xsl:text>,&#xa0;</xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:value-of select="../dimension.type[$pos]"/>
    <xsl:text>&#xa0;</xsl:text>
    <xsl:value-of select="."/>
    <xsl:text>&#xa0;</xsl:text>
    <xsl:value-of select="../dimension.unit[$pos]"/>
   </xsl:template>Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Good practice
  • Combineer XSLT met CSS
  • XSLT voor de data transformatie en CSS voor
   de opmaak details
  • Hou templates klein (altijd kleiner dan 1
   pagina)
  • Gebruik XSLT niet als programmeertaal, maar
   als pattern matching taal
  • Vermijd <xsl:for-each> loops

Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
Vragen
Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010

More Related Content

More from Adlib_gebruikersgroep

Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
Adlib_gebruikersgroep
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
Adlib_gebruikersgroep
 

More from Adlib_gebruikersgroep (20)

Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Guus Boekhorst - Collectiew...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Annet Ruseler en Michiel Mo...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2019 - Bert Degenhart Drenth - De ...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van Axiell A...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Ivo Zandhuis en Judith va...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuurAdlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Mededelingen van het bestuur
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Rolf Kat en Roel Prins - ...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Behrang Mousavi - Welkoms...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Wouter de Voogd - Datamig...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Luud de Brouwer - De AVG ...
 
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
Adlib gebruikersgroep - voorjaarsbijeenkomst 2019 - Sjors De Valk - Samenwerk...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Bram Boerboom - Adlib+Elvis...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2016 - Guus Boekhorst - Adlib in h...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Mededelingen van Axiell ALM...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Arno van Os - Iets gemerkt?
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Ivo Zandhuis - Linked Open ...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Judith van Gent - Linked Op...
 
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
Adlib gebruikersgroep - najaarsbijeenkomst 2018 - Lotte Baltussen en Caecilia...
 

Het gebruik van xslt in adlib

 • 1. Het gebruik van XSLT in Adlib Adlib gebruikersgroep 30-3-2010 Bert Degenhart Drenth Adlib Information Systems Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 2. Wat is XSLT? • eXtensible Stylesheet Language Transformation • Neemt XML als invoer en transformeert dit naar iets anders • Uitvoer kan XML, HTML of Tekst zijn. Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 3. Relevantie voor Adlib • XSLT wordt in Internet Server gebruikt • XSLT kan als uitvoerformaat gebruikt worden • XSLT kan gebruikt worden bij gegevensconversie • In 6.6 browserveld, opmaak in één veld Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 4. Basis XML • Elk XML document begint met een XML declaratie <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> • XML is altijd Unicode • Een XML document heeft 1 root node • XML tags zijn vrij te kiezen, soms is er een DTD (Document Type Definition) of XML Schema (.xsd) die aangeeft welke tags mogelijk zijn. Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 5. Basis XML • Tags zijn case sensitive • Tags komen altijd in paren voor <open></open> • Mag verkort worden als <open/> • Attributen: <open attr=“value”/> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 6. Name spaces • Een XML tag heeft een “voornaam”en een “achternaam” (de achternaam komt eerst, gevolgd door een ‘:’, met daarna de achternaam) <adlib:title> • De achternaam heet ook wel name space • Een name space wordt geïdentificeerd door een URI (=Uniform Resource Identifier) • Vaak is een URI ook een URL Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 7. Name spaces 2 • Een name space krijgt betekenis door zijn URI: xmlns:xsl=http://www.w3.org/1999/XSL/Transform • De URI van een name space is zoiets als een BSN: het geeft betekenis aan een naam Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 8. Adlib XML Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 9. Adlib XML • Root = <adlibXML> • Eén node <recordList> • Per record een node <record> • Eén <diagnostic> node Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 10. Adlib unstructured XML Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 11. Adlib unstructured XML • Per veld één XML element • Veldnaam in het Engels • Indien geen veldnaam voorhanden is wordt de tag als veldnaam gebruikt Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 12. XSLT als uitvoerformat Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 13. XSLT als uitvoerformat • Input is unstructured XML • Uitvoerformaat toevoegen als een normale outputjob. Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 14. XSLT, here we go ! <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> Verklaar de 2e regel ? Waarom is http://www.w3.org/1999/XSL/Transform verplicht ? XSLT is zelf geschreven als XML! Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 15. XSLT is een “pattern matching”taal Kies een output method <xsl:output method="xml" indent="yes"/> •html •xml •text Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 16. <xsl:template> <xsl:template match=“/“> Dit is de root </xsl:template> “/” is een xPath expressie Beter: <xsl:template match="/"> <xsl:text>Dit is de root</xsl:text> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 17. <xsl:apply-templates> <xsl:template match="/"> <xsl:text>Dit is de root</xsl:text> <xsl:apply-templates select="adlibXML"/> </xsl:template> <xsl:template match="adlibXML"> <xsl:text>adlibXML is gevonden!</xsl:text> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 18. <xsl:apply-templates> <xsl:template match="/"> <xsl:text>Dit is de root</xsl:text> <xsl:apply-templates select="adlibXML"/> </xsl:template> <xsl:template match="adlibXML"> <xsl:apply-templates select="recordList"/> </xsl:template> <xsl:template match="recordList"> <xsl:text>recordList is gevonden!</xsl:text> <xsl:apply-templates select="record"/> </xsl:template> <xsl:template match="record"> <xsl:text>Record!</xsl:text> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 19. Internet Explorer is je vriend • Exporteer met adlwin je test set data • Open je output file in IE • Maak een xslt style sheet (beide files moeten goed getoond worden) • Voeg aan je xml file toe: <?xml-stylesheet href="applytemplates.xslt" type="text/xsl"?> • Toon je XML file in je browser... Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 20. Of.. Download X-factor http://eu.dummies.com/store/product/XSLT-For- Dummies.productCd-0764536516,navId-322468,descCd- DOWNLOAD.html De url’s in het boek werken niet! Zoek naar XSLT for dummies en daarna in de download sectie! Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 21. X-factor Niet op Windows 7  Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 22. We maken er HTML van <xsl:output method="html" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select="adlibXML"/> </xsl:template> <xsl:template match="adlibXML"> <xsl:apply-templates select="recordList"/> </xsl:template> <xsl:template match="recordList"> <table> <xsl:apply-templates select="record"/> </table> </xsl:template> <xsl:template match="record"> <tr> <td>Record</td> </tr> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 23. En een beetje stijl <xsl:template match="/"> <head> <link href="C:UsersPublicDocumentsmijnstijl.css" type="text/css“ rel="stylesheet"/> </head> <xsl:apply-templates select="adlibXML"/> </xsl:template> <xsl:template match="adlibXML"> <body> <xsl:apply-templates select="recordList"/> </body> </xsl:template> <xsl:template match="record"> <tr class="record"> <td>Record</td> </tr> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 24. <xsl:value-of> • Drukt de uitkomst van een xpath expressie uit • Simpelste expressie : ‘.’ = inhoud huidige node <xsl:template match="record"> <tr class="record"> <td> <xsl:apply-templates select="priref"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="priref"> <xsl:value-of select="."/> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 25. <xsl:value-of> <td> <xsl:apply-templates select="priref"/> <xsl:value-of select="3 + 4"/> <xsl:value-of select="'Hello world'"/> <xsl:value-of select="substring('Adlib', 1, 2)"/> <xsl:value-of select="title[1]"/> </td> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 26. Nu in het echt... <xsl:template match="record"> <tr class="record"> <td> <xsl:apply-templates select="priref"/> </td> <td> <xsl:apply-templates select="creator[1]"/> </td> <td> <xsl:apply-templates select="title[1]"/>" </td> </tr> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 27. A touch of class <xsl:template match="record"> <tr class="record"> <td class="priref"> <xsl:apply-templates select="priref"/> </td> <td class="creator"> <xsl:apply-templates select="creator[1]"/> </td> <td class="title"> <xsl:apply-templates select="title[1]"/>" </td> </tr> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 28. Plaatje er bij? <td class="title"> <xsl:apply-templates select="title[1]"/>" </td> <td class ="image"> <xsl:apply-templates select="reproduction.reference[1]"/ > </td> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 29. Plaatje er bij? <xsl:template match="reproduction.reference"> <xsl:element name="img"> <xsl:attribute name="src"> <xsl:value-of select="concat('C:Model application 3.5 - Sql serverimages', .)"/> </xsl:attribute> </xsl:element> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 30. Plaatje te groot? <xsl:template match="reproduction.reference"> <xsl:element name="img"> <xsl:attribute name="width">100</xsl:attribute> <xsl:attribute name="src"> <xsl:value-of select="concat('C:Model application 3.5 - Sql serverimages', .)"/> </xsl:attribute> </xsl:element> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 31. Namen omdraaien? <xsl:template match="creator"> <xsl:choose> <xsl:when test="contains(., ',')"> <xsl:value-of select="substring-after(., ',')"/> <xsl:text>&#xa0;</xsl:text> <xsl:value-of select="substring-before(., ',')"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="."/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 32. “Duurzaam programmeren” <xsl:template match="creator"> Maak er een <xsl:call-template name="names"> subroutine van voor <xsl:with-param name="name" select="."/> </xsl:call-template> hergebruik </xsl:template> <xsl:template name="names"> <xsl:param name="name"/> <xsl:choose> <xsl:when test="contains($name, ',')"> <xsl:value-of select="substring-after($name, ',')"/> <xsl:text>&#xa0;</xsl:text> <xsl:value-of select="substring-before($name, ',')"/> </xsl:when> <xsl:otherwise> <xsl:value-of select="$name"/> </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 33. Herhaalde groep <xsl:template match="dimension.value"> <xsl:variable name="pos" select="position()"/> <xsl:if test="$pos != 1"> <xsl:text>,&#xa0;</xsl:text> </xsl:if> <xsl:value-of select="../dimension.type[$pos]"/> <xsl:text>&#xa0;</xsl:text> <xsl:value-of select="."/> <xsl:text>&#xa0;</xsl:text> <xsl:value-of select="../dimension.unit[$pos]"/> </xsl:template> Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 34. Good practice • Combineer XSLT met CSS • XSLT voor de data transformatie en CSS voor de opmaak details • Hou templates klein (altijd kleiner dan 1 pagina) • Gebruik XSLT niet als programmeertaal, maar als pattern matching taal • Vermijd <xsl:for-each> loops Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010
 • 35. Vragen Het gebruik van XSLT in Adlib – workshop 30 maart 2010