SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
MGA KAPATID
AT KAPATID
Sa orihinal, ang mga kapatiran ay mga asosasyon na may mga layunin ng unyon
o institusyonal na nagsama-sama ng mga propesyonal na sektor. Halimbawa, Sa
medieval Europe ang pagsasamantala, batas at regulasyon ng mga palabas sa teatro
ay nakasalalay sa mga kapatiran (o guild) na nilikha ng mga hari o obispo.
Kabilang sa mga pinakakilala at pinakamahalaga ay:«Cofrères de la
Passion», sa Paris; "Disciplined of Jesus Christ", sa Umbria;"disiplinado
ng Santo Domingo", sa Perusia, ang mga kapatiran ng mga Flemish na
pintor o guild at ang Spanish theatrical brotherhood ng Passion at Soledad.
Ang mga kapatiran ng Semana Santa o PasyonSila ay
ipinanganak noong ika-16 na siglo at binubuo ng isang
samahan ng mga tapat, karamihan sa mga layko, para
sa pagninilay-nilay sa Pasyon at Kamatayan ni Kristo.
Ang pagdaan ng kapatiran ng San Benitoay
inspirasyon ng pagpipinta ni Antonio Ciseri
Ang mga kapatiran
ay naghahangad na
tularan ang mga
pasakit ni Kristo sa
kanyang Pasyon at
Kamatayan, minsan
sa pamamagitan ng
aPublic penitensiya sa
panahon ng prusisyon
tuwing Semana Santa.
Ang aktibidad sa mga kapatiran ay hindi tumitigil sa buong
taon, na may hawak na mga panloob na kulto - sa mga petsa
na itinatag ng kanilang mga patakaran, kasama ang mga
triduum sa kanilang mga imahe o pangunahing pag-andar.
Sa mga huling ito, ang mga kapatid na dumalo ay bumubuo ng
protesta ng pananampalataya.Ang mga hand kissers at foot kissers
ng mga titular na imahe ng mga kapatiran ay kumakatawan sa isang
link sa pagitan ng mga tao ng Seville at ng kanilang mga kapatiran.
KAPATIRAN
tumutukoy sa iba't
ibang paraan ng
samahan ng mga
tapat, pampubliko
o pribado, na
itinatag alinsunod
sa mga canon ng
Title V ng Code of
Canon Law
Penitential Brotherhoods, ang mga gumagawa ng pampublikong
panahon ng penitensiya tuwing Semana Santa.
La merced
La soledad
Cofradía
Santiago, Bilbao
Trompetas como signo
de penitencia
Penitential kapatiran ng sagradong pasyon
Sacramental Brotherhood, ang mga naglilinang,
bilang pangunahing layunin, debosyon at
pagsamba tungo sa Banal na Sakramento.
Ang pagkakakilanlan ng kapatiran ay muling pinagtitibay
sa araw ng pagdiriwang ng patron nito at, higit sa lahat, sa
okasyon ng Corpus Christi, Holy Week o Rogation processions.
Eukaristiya Kapatiran, Zaragoza
Kapatiran ng Kaluwalhatian, - na kung ano ang tinatawag,
sa ilang mga bahagi, ang mga kapatiran na hindi nababagay sa
alinman sa dalawang naunang bahagi; Karaniwan, itinataguyod
nila ang kulto ng ilang debosyon ni Marian o ilang santo.
Maraming mga kapatiran
ang karaniwang nag-
oorganisa ng prusisyon,
kahit minsan sa isang taon,
mag-isa man o kasama ng
iba pang mga kapatiran.
Ang lupon ng plenaryo ng kapatiran ay ang konseho o pangkalahatang pagpupulong
ng lahat ng mga kapatid. Ang pangkalahatang konseho ang namamahala sa pagpili ng
Lupon ng mga Opisyal o Pamahalaan, na siyang permanenteng lupon ng pamamahala
ng kapatiran,pinamumunuan ng Pangulo nito, Elder Brother o Elder Father.
Ang sinumang Kristiyano ay maaaring sumali sa isang kapatiran, nang walang anumang
karagdagang pamamaraan kaysa sa pagkuha ng pirma ng isang kapatid. Ang mga bagong
miyembro ay nagsasagawa ng isang akto ng pagtanggap, na tinatawag na Panunumpa ng mga
Panuntunan, kung saan ang neophyte ay nagtatak ng halik sa Aklat ng Mga Panuntunan at sa
Ebanghelyo; kilos kung saan pinaninibago, pinagtitibay at isinumpa niya ang kanyang kalagayang
Kristiyano at, siyempre, nangangako ng katapatan at paglilingkod sa nasabing Kapatiran.
Proklamasyon
ng Pasyon na
kapatiran
pagpapahayag ng
kapatiran ng pagsinta
Ang kapatiran ng "Mga Alipin ng Banal na
Sakramento" ay maaari ding banggitin noong ika-
17 siglo sa Madrid, kung saan ang mga kapatid ay
ang pinakanatatanging mga makata, manunulat
ng dula at manunulat ng Golden Age.
Ang pinaka-binuo na
istraktura nito ay may:
Isang Elder Brother,
presidente ng
kapatiran,pinakamataas na
posisyon ng entity kung
saan naa-access ang isasa
pamamagitan ng pagpili
Isang Senior Brother
Tenyente, na namamahala
sapalitan ang Major
Brother kung
kinakailangan
Isa, dalawa at kahit tatlong Butler ang namamahala
sa pangangasiwa ng ekonomiya ng Kapatiran.
Isa o dalawang
Tagapayo o
Tagausig, na
namamahala sa
pagpapatupad ng
Mga Panuntunan
ng Kapatiran
Isa o dalawang
Kalihim
ang may
pananagutan
sa pagsulat ng
mga minuto ng
mga pulong ng
town hall at
mga opisyal na
komunikasyon,
sa ngalan ng
Big Brother.
Isa o dalawang Prioste, na nagtitipon,
nagdidismantle at nag-aalaga sa lahat ng
aspeto ng dekorasyonat pag-aalaga ng mga
imahe at paglalakad.
Upang bihisan ang mga imahe, Waiters,
na nagbibihis ng Christ sculptures Mga
Matron, na nagbibihis ng Marian effigies.
•Ilang mga deputies, kabilang
ang
•ang Senior Government Deputy,
na namamahala sa pagkontrol sa
Kapatiran sa lahat ng
panlabas na kulto
•ang Deputy for Youth and Public
Relations, na responsable para sa
Youth Group at mga aktibidad
nitoat negosasyon sa ibang
mga kapatiran
•ang Deputy of Charity, na
naghihikayat at nagsasagawa
ng lahat ng mga gawaing
pangkawanggawa ng Kapatiran
•Deputy of Cults, na siyang
namamahala sa pagsasagawa ng
mga panloob na kulto at, kung
minsan, ay namamahala sa grupo
ng mga acolytes ng Kapatiran.
•Deputy of formation at mga
sakramento
isang Capillero (na ang hanapbuhay ay buksan at isara ang punong-tanggapan ng
Kapatiran, alagaan at subaybayan ang gusali kapag ito ay kabilang sa Kapatiran).
Ang mga kapatid ay nakikilahok sa mga panloob na kulto bilang tapat at sa mga
panlabas na kulto na maaari silang lumahok bilang mga Nazareno, acolytes,
costaleros o sa mga Kapatiran na may sariling mga Banda, bilang mga musikero.
Penitent o Nazareno sa kapatid na nagprusisyon tuwing Semana Santa na nakasuot
ng penitential habit at normal na natatakpan ng maskara ang mukha.
La Merced
Córdoba
Soledad y Santo Sepulcro – Plascencia
La Merced
Ang mga bata ay pumapasok sa tradisyon ng mga nagpepenitensiya
Acolyte sa layko na nagsasagawa ng ganoong tungkulin sa prusisyon,
nakadamit ng liturhiya at gumaganap ng mga wastong tungkulin
tulad ng pagdadala ng kandila o insenso.Ito ay maaaring isang
boluntaryong kapatid o mula sa labas ng kapatiran na inupahan nito.
Acolytes na may insenso
May dalang mga
kapatid, na
nagdadala ng mga
basura sa kanilang
leeg (costaleros) o
balikat. Maaari silang
magkapatid o upahan
sa labas.
Hermanos de carga (costaleros)
Sinasabayan ng musikero ang hakbang kasama ang Music
Band, na maaaring Cornets at Drums, Musical Group
o Music Band (Philharmonic).
Karaniwan ang mga banda na ito ay mga asosasyon sa labas
ng mga kapatiran at inuupahan nila, bagaman sa ilang mga
lugar sa Espanya ang mga kapatiran mismo ang bumubuo
ng mga banda ng cornet sa kanilang mga kapatid.
Sevillian Maagang Umaga: - ang Birheng Esperanza
Macarena(hindi kilalang gawa na may petsang
katapusan ng ika-17 o simula ng ika-18 siglo)
ang Panginoon ng Seville, ang Dakilang
Kapangyarihan(gawa ni Juan de Mesa
mula sa taong 1620).
Lumilitaw ang parehong mga larawan sa sikat na umaga
ng Biyernes Santo, na may malaking presensya ng mga
bisita at mga Sevillian. «59,000 kapatid sa lansangan,
Sila ang pinakamakapangyarihang mga kapatiran sa
bilang ng mga kapatid, na may higit sa 11,000
Ang mga
prusisyon ay
napakarami at
napakarami
na dapat na
maayos ang
kanilang
pagkakaugnay
na may
mahigpit na
iskedyul at
ruta
Mga ruta ng ilang prusisyon sa Biyernes Santo Seville
Sa Huwebes Santo, ang Malaga ay may prusisyon ng Mena at ang koneksyon
nito sa legion, ang Kristo ng Mabuting Kamatayan. Ang imahe ay pinagpala
noong 1942, ang taon kung saan naganap ang unang prusisyon nito.
Noong 1931, sa panahon ng pagsunog ng mga simbahan sa gitna ng
Digmaang Sibil, nawala ang orihinal na larawang inukit ni Pedro de
Mena.Ang kasalukuyang ipinako sa krus ay isang ukit ng Malaga
sculptor na si Francisco Palma Burgos, isang libangan.
Ang symbiosis sa pagitan ng Kristo ng Mabuting Kamatayan at ng kanyang legionary na
"mga anak" ay nagsimula noong 1928,nang ang katawan ng militar na ito ay pinangalanan
ng kapatiran bilang Honorary Senior Brother.Makalipas ang tatlong taon at bilang
pasasalamat, sinimulan niya ang unang panonood. Ilang orasng pag-aalay sa Panginoon na
nagsasama-sama ng libu-libong bisita at may kasukdulan kapag kumakanta sila"The groom
of death" sa Tribune of the Poor. Isang matinding agenda ang nauuna sa sandaling itong
mga kaganapan mula sa pagbaba ng militar sa daungan hanggang sa paglipat ng imahe
Si Jaén at ang kanyang "Lolo"."Sa ngayon ito ay
isang hindi kilalang gawain, bagama't may mga
matibay na dahilan upang iugnay ito sa pagawaan ng
Jaén sculptor na si Sebastián de Solís," sabi ng
website ng Brotherhood. Kapag tinawag nilang
"lolo" hindi ang Panginoon ang kanilang tinutukoy
kundi ang alamat ng matandang lalaki na umano'y
inukit siya mula sa isang puno ng kahoy sa isang
bahay-tuluyan sa isang gabi.Kinaumagahan ay
walang nakakita sa kanya na umalis, tanging
ang imahe ni Hesukristo ang nasa silid.
Ang Salzillos ng Murcia.
Sa umaga ng Biyernes Santo,
ang mga kapatiran kung saan
ang prusisyon ay organisado
ay dadalhin sa mga lansangan,
siyam, kasama ang isang
karagdagang isa na unang
nagpaparada, ng "Mga
Pangako", na binubuo ng
mga debotong mamamayan.
Ang pangalan kung saan ito ay
tanyag na kilala ay dahil sa
katotohanan na si Francisco
Salzillo ang iskultor ng mga
imahe noong ika-19 na siglo.
XVIII. Ang Hapunan ng
Panginoon, Ang Panalangin sa
Halamanan, ang Pag-aresto, Si
Hesus sa hanay, Ang Banal na
Babae Veronica, ang Pagkahulog,
Ama Namin Hesus ng Nazareno,
Ang Apostol San Juanat La Dolorosa.
Ang diyablo ng Orihuela.
Ang tanging hakbang ng Spanish
Holy Week kung saan lumalabas
ang pigura ng diyablo sa
prusisyon.Ang Diablesa o Krus ng
mga Labrador, ni Nicolás de Bussi,
ay isang pangkat ng eskultura mula
1695.Ang hakbang, na binubuo ng
isang krus kung saan ang mga
tuwalya ay nakasabit, napapalibutan
ng mga ulap, na may limang anghel
na may dalang martilyo, isang
korona ng mga tinik, sipit, isang
hagdan at isang krus na lumilitaw
sa isang bola ng mundo na niyakap
ng isang kasinungalingan.
balangkas at isang diyablo na may
mga suso na may hawak na
mansanas. Ang relihiyosong
martsa ng Huwebes Santo ay
pinamumunuan ng Covered Knight,
isang karakter na pinili ng mga
awtoridad ng Oriola
Zamora: -
«Los Pasos».
Zamora,
la lanzada
Valladolid - Ang Banal na Pasyon ng Manunubos ay ang pangkalahatang
prusisyon sa Biyernes Santo sa hapon. Nakikilahok ang lahat ng mga
kapatiran ng Semana Santa sa Valladolid (19) at ang 32 hakbang nito, at sa
pamamagitan ng mga ito maibabalik mo ang buong Pasyon ni Hesukristo.
Ang pinakamahusay na mga piraso ng Castilian sculpture, lalo na mula
sa Golden Age (17th century) kasama ang marami ni Gregorio Fdz.
Ang mga mandurumog
ng Cuenca.
Sa madaling araw ng
Biyernes Santo, kapag
lumitaw ang mga unang
ilaw, nagsisimula ang
prusisyon ng "Camino
del Calvario", na binubuo
ng limang hakbang.
Ang mga Nazareno mula
sa lahat ng mga kapatiran
ay nagtitipon sa
entablado, gamit ang mga
di-tune na bugle at mga
namamaos na tambol
(clarinás at palillás),
ang pangungutya na
dinanas ni Jesus sa daan
patungo sa kanyang
pagpapako sa krus.
León at ang
mga Papon
(yan ang tawag sa
mga Nazareno).
Kawili-wiling
prusisyon ng
Biyernes Santosa
madaling araw, na
tinatawag ding
"Los Pasos",
bagaman hindi
lahat ng mga
kapatiran ng León
ay nagpoproseso
sa isang ito.
Medinaceli, Ang Panginoon ng Madrid. Ang imahe ni Kristo ay mula sa unang kalahati ng
ika-17 siglo."Ang may-akda ng imahe ay kaduda-dudang at, habang ang ilan ay iniuugnay ito
kay Luis de la Peña,karamihan ay itinuring ito kay Francisco de Ocampo," paliwanag nila sa
website ng Brotherhood.Ang malaking bahagi ng maharlikang Espanyol ay kabilang sa Pang-
aalipin ng Nuestro Padre Jesús, na itinatag noong 1710, kabilang ang mga miyembro ng
Royal House at ang Duke ng Medinaceli, na laging may hawak na titulong Big Brother. Sa
kasalukuyan ay may humigit-kumulang 8,000 rehistradong miyembro at ang kanilang mga
halik sa paa ay napakarami, gayundin ang kanilang pag-alis sa prusisyon tuwing Biyernes Santo.
Birhen ng dalamhati – Isang Coruña
Ang bihag, Salamanca neighborhood,
Madrid
Granada – la piedad
Granada, la piedad
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
United Nations and the Universal Declaration of Human Rights
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD
2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and
holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin,
Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 –
3.4 – 5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martires North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint Daniel Comboni
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5
CHF Account number 16-127928-5
BIC POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos.
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y
Santidad, Ley moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2
– 3.4 – 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos
hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine
Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de
familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Daniel Comboni
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
Hermandades y Cofradías - origin and costumbres (Filippino).pptx

More Related Content

Similar to Hermandades y Cofradías - origin and costumbres (Filippino).pptx

Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingoImmaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
Dennis Maturan
 
Panitikan ng panahon_ng_kastila
Panitikan ng panahon_ng_kastilaPanitikan ng panahon_ng_kastila
Panitikan ng panahon_ng_kastila
Jordan Matuguinas
 
Pananakop ng kastila
Pananakop ng kastilaPananakop ng kastila
Pananakop ng kastila
Matthew Abad
 
Panahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalatayaPanahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalataya
aaronstaclara
 

Similar to Hermandades y Cofradías - origin and costumbres (Filippino).pptx (20)

Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingoImmaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
Immaculate conception church sta. maria, bulacan by patrice domingo
 
Halloween (Filipino - Tagalo).pptx
Halloween (Filipino - Tagalo).pptxHalloween (Filipino - Tagalo).pptx
Halloween (Filipino - Tagalo).pptx
 
Paglaganap ng Kristiyanismo sa Bansa
Paglaganap ng Kristiyanismo sa BansaPaglaganap ng Kristiyanismo sa Bansa
Paglaganap ng Kristiyanismo sa Bansa
 
panitikan sa panahon ng kastila_final.pptx
panitikan sa panahon ng kastila_final.pptxpanitikan sa panahon ng kastila_final.pptx
panitikan sa panahon ng kastila_final.pptx
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
 
S Faustina y la Divina Misericordia (Filipin).pptx
S Faustina y la Divina Misericordia (Filipin).pptxS Faustina y la Divina Misericordia (Filipin).pptx
S Faustina y la Divina Misericordia (Filipin).pptx
 
Santiago Apostol (Filippino).pptx
Santiago Apostol (Filippino).pptxSantiago Apostol (Filippino).pptx
Santiago Apostol (Filippino).pptx
 
Panitikan ng panahon_ng_kastila
Panitikan ng panahon_ng_kastilaPanitikan ng panahon_ng_kastila
Panitikan ng panahon_ng_kastila
 
Mga martir ng Vietnam.pptx
Mga martir ng Vietnam.pptxMga martir ng Vietnam.pptx
Mga martir ng Vietnam.pptx
 
Saint Martin of Tours (Filippin).pptx
Saint Martin of Tours (Filippin).pptxSaint Martin of Tours (Filippin).pptx
Saint Martin of Tours (Filippin).pptx
 
Saint John of the Cross (Filipino-tagalo).pptx
Saint John of the Cross (Filipino-tagalo).pptxSaint John of the Cross (Filipino-tagalo).pptx
Saint John of the Cross (Filipino-tagalo).pptx
 
Noli me tángere notes
Noli me tángere notesNoli me tángere notes
Noli me tángere notes
 
Pananakop ng kastila
Pananakop ng kastilaPananakop ng kastila
Pananakop ng kastila
 
Nolielfili
NolielfiliNolielfili
Nolielfili
 
Noli me tángere
Noli me tángereNoli me tángere
Noli me tángere
 
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptxsekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
sekularisasyon,cavite mutiny,kilusang propaganda.pptx
 
Retraksyon
RetraksyonRetraksyon
Retraksyon
 
Panahon ng pananampalataya 2
Panahon ng pananampalataya 2Panahon ng pananampalataya 2
Panahon ng pananampalataya 2
 
Saint Nicholas Santa Claus + Christmas (Pilipino-Tagalo)
Saint Nicholas  Santa Claus + Christmas (Pilipino-Tagalo)Saint Nicholas  Santa Claus + Christmas (Pilipino-Tagalo)
Saint Nicholas Santa Claus + Christmas (Pilipino-Tagalo)
 
Panahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalatayaPanahon ng pananampalataya
Panahon ng pananampalataya
 

More from Martin M Flynn

More from Martin M Flynn (20)

Saint Philip Neri, founder of the Congregation of the Oratory (Russian).pptx
Saint Philip Neri, founder of the Congregation of the Oratory (Russian).pptxSaint Philip Neri, founder of the Congregation of the Oratory (Russian).pptx
Saint Philip Neri, founder of the Congregation of the Oratory (Russian).pptx
 
Heiliger Philipp Neri - Gründer der Kongregation des Oratoriums - 1515 - 1595...
Heiliger Philipp Neri - Gründer der Kongregation des Oratoriums - 1515 - 1595...Heiliger Philipp Neri - Gründer der Kongregation des Oratoriums - 1515 - 1595...
Heiliger Philipp Neri - Gründer der Kongregation des Oratoriums - 1515 - 1595...
 
São Filipe Neri, fundador da a Congregação do Oratório 1515-1595.pptx
São Filipe Neri, fundador da a Congregação do Oratório 1515-1595.pptxSão Filipe Neri, fundador da a Congregação do Oratório 1515-1595.pptx
São Filipe Neri, fundador da a Congregação do Oratório 1515-1595.pptx
 
Saint Philippe Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire 1515-1595 .pptx
Saint Philippe Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire 1515-1595 .pptxSaint Philippe Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire 1515-1595 .pptx
Saint Philippe Néri, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire 1515-1595 .pptx
 
Saint David I, King of Scotland, patron of the arts..pptx
Saint David I, King of Scotland, patron of the arts..pptxSaint David I, King of Scotland, patron of the arts..pptx
Saint David I, King of Scotland, patron of the arts..pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Filipino)....
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Filipino)....Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Filipino)....
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Filipino)....
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Portuguese...
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Portuguese...Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Portuguese...
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(Portuguese...
 
MÄRTYRER DER TÜRKEI – eine Geschichte der Christenverfolgung in Anatolien.pptx
MÄRTYRER DER TÜRKEI – eine Geschichte der Christenverfolgung in Anatolien.pptxMÄRTYRER DER TÜRKEI – eine Geschichte der Christenverfolgung in Anatolien.pptx
MÄRTYRER DER TÜRKEI – eine Geschichte der Christenverfolgung in Anatolien.pptx
 
MARTIRI DELLA TURCHIA – una storia di persecuzione cristiana in Anatolia.pptx
MARTIRI DELLA TURCHIA – una storia di persecuzione cristiana in Anatolia.pptxMARTIRI DELLA TURCHIA – una storia di persecuzione cristiana in Anatolia.pptx
MARTIRI DELLA TURCHIA – una storia di persecuzione cristiana in Anatolia.pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(chinese).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(chinese).pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(chinese).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-(chinese).pptx
 
MARTYRS DE TURQUIE – une histoire de persécution chrétienne en Anatolie.pptx
MARTYRS DE TURQUIE – une histoire de persécution chrétienne en Anatolie.pptxMARTYRS DE TURQUIE – une histoire de persécution chrétienne en Anatolie.pptx
MARTYRS DE TURQUIE – une histoire de persécution chrétienne en Anatolie.pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Russian).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Russian).pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Russian).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Russian).pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Greek).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Greek).pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Greek).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Greek).pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Turkish).pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Arabic).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Arabic).pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Arabic).pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia (Arabic).pptx
 
MÁRTIRES DE TURQUÍA – una historia de persecución cristiana en Anatolia.pptx
MÁRTIRES DE TURQUÍA – una historia de persecución cristiana en Anatolia.pptxMÁRTIRES DE TURQUÍA – una historia de persecución cristiana en Anatolia.pptx
MÁRTIRES DE TURQUÍA – una historia de persecución cristiana en Anatolia.pptx
 
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-Turkey.pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-Turkey.pptxMartyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-Turkey.pptx
Martyrs of Turkey; a history of Christian persecution in Anatolia-Turkey.pptx
 
The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx
The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptxThe Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx
The Holy Spirit according to the Catholic Cathechism (Vietnamese).pptx
 
Sant'Alcuino di York e la corte di Carlo Magno (Italiano).pptx
Sant'Alcuino di York e la corte di Carlo Magno (Italiano).pptxSant'Alcuino di York e la corte di Carlo Magno (Italiano).pptx
Sant'Alcuino di York e la corte di Carlo Magno (Italiano).pptx
 
San Alcuino de York, y la corte de Carlomagno.pptx
San Alcuino de York, y la corte de Carlomagno.pptxSan Alcuino de York, y la corte de Carlomagno.pptx
San Alcuino de York, y la corte de Carlomagno.pptx
 

Hermandades y Cofradías - origin and costumbres (Filippino).pptx

 • 2. Sa orihinal, ang mga kapatiran ay mga asosasyon na may mga layunin ng unyon o institusyonal na nagsama-sama ng mga propesyonal na sektor. Halimbawa, Sa medieval Europe ang pagsasamantala, batas at regulasyon ng mga palabas sa teatro ay nakasalalay sa mga kapatiran (o guild) na nilikha ng mga hari o obispo.
 • 3. Kabilang sa mga pinakakilala at pinakamahalaga ay:«Cofrères de la Passion», sa Paris; "Disciplined of Jesus Christ", sa Umbria;"disiplinado ng Santo Domingo", sa Perusia, ang mga kapatiran ng mga Flemish na pintor o guild at ang Spanish theatrical brotherhood ng Passion at Soledad.
 • 4. Ang mga kapatiran ng Semana Santa o PasyonSila ay ipinanganak noong ika-16 na siglo at binubuo ng isang samahan ng mga tapat, karamihan sa mga layko, para sa pagninilay-nilay sa Pasyon at Kamatayan ni Kristo.
 • 5.
 • 6. Ang pagdaan ng kapatiran ng San Benitoay inspirasyon ng pagpipinta ni Antonio Ciseri
 • 7.
 • 8. Ang mga kapatiran ay naghahangad na tularan ang mga pasakit ni Kristo sa kanyang Pasyon at Kamatayan, minsan sa pamamagitan ng aPublic penitensiya sa panahon ng prusisyon tuwing Semana Santa.
 • 9. Ang aktibidad sa mga kapatiran ay hindi tumitigil sa buong taon, na may hawak na mga panloob na kulto - sa mga petsa na itinatag ng kanilang mga patakaran, kasama ang mga triduum sa kanilang mga imahe o pangunahing pag-andar.
 • 10. Sa mga huling ito, ang mga kapatid na dumalo ay bumubuo ng protesta ng pananampalataya.Ang mga hand kissers at foot kissers ng mga titular na imahe ng mga kapatiran ay kumakatawan sa isang link sa pagitan ng mga tao ng Seville at ng kanilang mga kapatiran.
 • 11. KAPATIRAN tumutukoy sa iba't ibang paraan ng samahan ng mga tapat, pampubliko o pribado, na itinatag alinsunod sa mga canon ng Title V ng Code of Canon Law
 • 12. Penitential Brotherhoods, ang mga gumagawa ng pampublikong panahon ng penitensiya tuwing Semana Santa. La merced La soledad Cofradía Santiago, Bilbao Trompetas como signo de penitencia
 • 13. Penitential kapatiran ng sagradong pasyon
 • 14. Sacramental Brotherhood, ang mga naglilinang, bilang pangunahing layunin, debosyon at pagsamba tungo sa Banal na Sakramento.
 • 15. Ang pagkakakilanlan ng kapatiran ay muling pinagtitibay sa araw ng pagdiriwang ng patron nito at, higit sa lahat, sa okasyon ng Corpus Christi, Holy Week o Rogation processions.
 • 17. Kapatiran ng Kaluwalhatian, - na kung ano ang tinatawag, sa ilang mga bahagi, ang mga kapatiran na hindi nababagay sa alinman sa dalawang naunang bahagi; Karaniwan, itinataguyod nila ang kulto ng ilang debosyon ni Marian o ilang santo.
 • 18. Maraming mga kapatiran ang karaniwang nag- oorganisa ng prusisyon, kahit minsan sa isang taon, mag-isa man o kasama ng iba pang mga kapatiran.
 • 19. Ang lupon ng plenaryo ng kapatiran ay ang konseho o pangkalahatang pagpupulong ng lahat ng mga kapatid. Ang pangkalahatang konseho ang namamahala sa pagpili ng Lupon ng mga Opisyal o Pamahalaan, na siyang permanenteng lupon ng pamamahala ng kapatiran,pinamumunuan ng Pangulo nito, Elder Brother o Elder Father.
 • 20. Ang sinumang Kristiyano ay maaaring sumali sa isang kapatiran, nang walang anumang karagdagang pamamaraan kaysa sa pagkuha ng pirma ng isang kapatid. Ang mga bagong miyembro ay nagsasagawa ng isang akto ng pagtanggap, na tinatawag na Panunumpa ng mga Panuntunan, kung saan ang neophyte ay nagtatak ng halik sa Aklat ng Mga Panuntunan at sa Ebanghelyo; kilos kung saan pinaninibago, pinagtitibay at isinumpa niya ang kanyang kalagayang Kristiyano at, siyempre, nangangako ng katapatan at paglilingkod sa nasabing Kapatiran.
 • 23. Ang kapatiran ng "Mga Alipin ng Banal na Sakramento" ay maaari ding banggitin noong ika- 17 siglo sa Madrid, kung saan ang mga kapatid ay ang pinakanatatanging mga makata, manunulat ng dula at manunulat ng Golden Age.
 • 24. Ang pinaka-binuo na istraktura nito ay may: Isang Elder Brother, presidente ng kapatiran,pinakamataas na posisyon ng entity kung saan naa-access ang isasa pamamagitan ng pagpili Isang Senior Brother Tenyente, na namamahala sapalitan ang Major Brother kung kinakailangan
 • 25. Isa, dalawa at kahit tatlong Butler ang namamahala sa pangangasiwa ng ekonomiya ng Kapatiran.
 • 26. Isa o dalawang Tagapayo o Tagausig, na namamahala sa pagpapatupad ng Mga Panuntunan ng Kapatiran
 • 27. Isa o dalawang Kalihim ang may pananagutan sa pagsulat ng mga minuto ng mga pulong ng town hall at mga opisyal na komunikasyon, sa ngalan ng Big Brother.
 • 28. Isa o dalawang Prioste, na nagtitipon, nagdidismantle at nag-aalaga sa lahat ng aspeto ng dekorasyonat pag-aalaga ng mga imahe at paglalakad.
 • 29. Upang bihisan ang mga imahe, Waiters, na nagbibihis ng Christ sculptures Mga Matron, na nagbibihis ng Marian effigies.
 • 30. •Ilang mga deputies, kabilang ang •ang Senior Government Deputy, na namamahala sa pagkontrol sa Kapatiran sa lahat ng panlabas na kulto •ang Deputy for Youth and Public Relations, na responsable para sa Youth Group at mga aktibidad nitoat negosasyon sa ibang mga kapatiran •ang Deputy of Charity, na naghihikayat at nagsasagawa ng lahat ng mga gawaing pangkawanggawa ng Kapatiran •Deputy of Cults, na siyang namamahala sa pagsasagawa ng mga panloob na kulto at, kung minsan, ay namamahala sa grupo ng mga acolytes ng Kapatiran. •Deputy of formation at mga sakramento
 • 31. isang Capillero (na ang hanapbuhay ay buksan at isara ang punong-tanggapan ng Kapatiran, alagaan at subaybayan ang gusali kapag ito ay kabilang sa Kapatiran).
 • 32. Ang mga kapatid ay nakikilahok sa mga panloob na kulto bilang tapat at sa mga panlabas na kulto na maaari silang lumahok bilang mga Nazareno, acolytes, costaleros o sa mga Kapatiran na may sariling mga Banda, bilang mga musikero.
 • 33. Penitent o Nazareno sa kapatid na nagprusisyon tuwing Semana Santa na nakasuot ng penitential habit at normal na natatakpan ng maskara ang mukha.
 • 35. Soledad y Santo Sepulcro – Plascencia
 • 37. Ang mga bata ay pumapasok sa tradisyon ng mga nagpepenitensiya
 • 38. Acolyte sa layko na nagsasagawa ng ganoong tungkulin sa prusisyon, nakadamit ng liturhiya at gumaganap ng mga wastong tungkulin tulad ng pagdadala ng kandila o insenso.Ito ay maaaring isang boluntaryong kapatid o mula sa labas ng kapatiran na inupahan nito.
 • 39. Acolytes na may insenso
 • 40. May dalang mga kapatid, na nagdadala ng mga basura sa kanilang leeg (costaleros) o balikat. Maaari silang magkapatid o upahan sa labas.
 • 41. Hermanos de carga (costaleros)
 • 42. Sinasabayan ng musikero ang hakbang kasama ang Music Band, na maaaring Cornets at Drums, Musical Group o Music Band (Philharmonic).
 • 43. Karaniwan ang mga banda na ito ay mga asosasyon sa labas ng mga kapatiran at inuupahan nila, bagaman sa ilang mga lugar sa Espanya ang mga kapatiran mismo ang bumubuo ng mga banda ng cornet sa kanilang mga kapatid.
 • 44.
 • 45. Sevillian Maagang Umaga: - ang Birheng Esperanza Macarena(hindi kilalang gawa na may petsang katapusan ng ika-17 o simula ng ika-18 siglo)
 • 46. ang Panginoon ng Seville, ang Dakilang Kapangyarihan(gawa ni Juan de Mesa mula sa taong 1620).
 • 47. Lumilitaw ang parehong mga larawan sa sikat na umaga ng Biyernes Santo, na may malaking presensya ng mga bisita at mga Sevillian. «59,000 kapatid sa lansangan, Sila ang pinakamakapangyarihang mga kapatiran sa bilang ng mga kapatid, na may higit sa 11,000
 • 48. Ang mga prusisyon ay napakarami at napakarami na dapat na maayos ang kanilang pagkakaugnay na may mahigpit na iskedyul at ruta
 • 49. Mga ruta ng ilang prusisyon sa Biyernes Santo Seville
 • 50. Sa Huwebes Santo, ang Malaga ay may prusisyon ng Mena at ang koneksyon nito sa legion, ang Kristo ng Mabuting Kamatayan. Ang imahe ay pinagpala noong 1942, ang taon kung saan naganap ang unang prusisyon nito.
 • 51. Noong 1931, sa panahon ng pagsunog ng mga simbahan sa gitna ng Digmaang Sibil, nawala ang orihinal na larawang inukit ni Pedro de Mena.Ang kasalukuyang ipinako sa krus ay isang ukit ng Malaga sculptor na si Francisco Palma Burgos, isang libangan.
 • 52. Ang symbiosis sa pagitan ng Kristo ng Mabuting Kamatayan at ng kanyang legionary na "mga anak" ay nagsimula noong 1928,nang ang katawan ng militar na ito ay pinangalanan ng kapatiran bilang Honorary Senior Brother.Makalipas ang tatlong taon at bilang pasasalamat, sinimulan niya ang unang panonood. Ilang orasng pag-aalay sa Panginoon na nagsasama-sama ng libu-libong bisita at may kasukdulan kapag kumakanta sila"The groom of death" sa Tribune of the Poor. Isang matinding agenda ang nauuna sa sandaling itong mga kaganapan mula sa pagbaba ng militar sa daungan hanggang sa paglipat ng imahe
 • 53. Si Jaén at ang kanyang "Lolo"."Sa ngayon ito ay isang hindi kilalang gawain, bagama't may mga matibay na dahilan upang iugnay ito sa pagawaan ng Jaén sculptor na si Sebastián de Solís," sabi ng website ng Brotherhood. Kapag tinawag nilang "lolo" hindi ang Panginoon ang kanilang tinutukoy kundi ang alamat ng matandang lalaki na umano'y inukit siya mula sa isang puno ng kahoy sa isang bahay-tuluyan sa isang gabi.Kinaumagahan ay walang nakakita sa kanya na umalis, tanging ang imahe ni Hesukristo ang nasa silid.
 • 54. Ang Salzillos ng Murcia. Sa umaga ng Biyernes Santo, ang mga kapatiran kung saan ang prusisyon ay organisado ay dadalhin sa mga lansangan, siyam, kasama ang isang karagdagang isa na unang nagpaparada, ng "Mga Pangako", na binubuo ng mga debotong mamamayan. Ang pangalan kung saan ito ay tanyag na kilala ay dahil sa katotohanan na si Francisco Salzillo ang iskultor ng mga imahe noong ika-19 na siglo. XVIII. Ang Hapunan ng Panginoon, Ang Panalangin sa Halamanan, ang Pag-aresto, Si Hesus sa hanay, Ang Banal na Babae Veronica, ang Pagkahulog, Ama Namin Hesus ng Nazareno, Ang Apostol San Juanat La Dolorosa.
 • 55. Ang diyablo ng Orihuela. Ang tanging hakbang ng Spanish Holy Week kung saan lumalabas ang pigura ng diyablo sa prusisyon.Ang Diablesa o Krus ng mga Labrador, ni Nicolás de Bussi, ay isang pangkat ng eskultura mula 1695.Ang hakbang, na binubuo ng isang krus kung saan ang mga tuwalya ay nakasabit, napapalibutan ng mga ulap, na may limang anghel na may dalang martilyo, isang korona ng mga tinik, sipit, isang hagdan at isang krus na lumilitaw sa isang bola ng mundo na niyakap ng isang kasinungalingan. balangkas at isang diyablo na may mga suso na may hawak na mansanas. Ang relihiyosong martsa ng Huwebes Santo ay pinamumunuan ng Covered Knight, isang karakter na pinili ng mga awtoridad ng Oriola
 • 57. Valladolid - Ang Banal na Pasyon ng Manunubos ay ang pangkalahatang prusisyon sa Biyernes Santo sa hapon. Nakikilahok ang lahat ng mga kapatiran ng Semana Santa sa Valladolid (19) at ang 32 hakbang nito, at sa pamamagitan ng mga ito maibabalik mo ang buong Pasyon ni Hesukristo. Ang pinakamahusay na mga piraso ng Castilian sculpture, lalo na mula sa Golden Age (17th century) kasama ang marami ni Gregorio Fdz.
 • 58. Ang mga mandurumog ng Cuenca. Sa madaling araw ng Biyernes Santo, kapag lumitaw ang mga unang ilaw, nagsisimula ang prusisyon ng "Camino del Calvario", na binubuo ng limang hakbang. Ang mga Nazareno mula sa lahat ng mga kapatiran ay nagtitipon sa entablado, gamit ang mga di-tune na bugle at mga namamaos na tambol (clarinás at palillás), ang pangungutya na dinanas ni Jesus sa daan patungo sa kanyang pagpapako sa krus.
 • 59. León at ang mga Papon (yan ang tawag sa mga Nazareno). Kawili-wiling prusisyon ng Biyernes Santosa madaling araw, na tinatawag ding "Los Pasos", bagaman hindi lahat ng mga kapatiran ng León ay nagpoproseso sa isang ito.
 • 60.
 • 61. Medinaceli, Ang Panginoon ng Madrid. Ang imahe ni Kristo ay mula sa unang kalahati ng ika-17 siglo."Ang may-akda ng imahe ay kaduda-dudang at, habang ang ilan ay iniuugnay ito kay Luis de la Peña,karamihan ay itinuring ito kay Francisco de Ocampo," paliwanag nila sa website ng Brotherhood.Ang malaking bahagi ng maharlikang Espanyol ay kabilang sa Pang- aalipin ng Nuestro Padre Jesús, na itinatag noong 1710, kabilang ang mga miyembro ng Royal House at ang Duke ng Medinaceli, na laging may hawak na titulong Big Brother. Sa kasalukuyan ay may humigit-kumulang 8,000 rehistradong miyembro at ang kanilang mga halik sa paa ay napakarami, gayundin ang kanilang pag-alis sa prusisyon tuwing Biyernes Santo.
 • 62. Birhen ng dalamhati – Isang Coruña
 • 63. Ang bihag, Salamanca neighborhood, Madrid
 • 64. Granada – la piedad
 • 66.
 • 67. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity United Nations and the Universal Declaration of Human Rights FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 68. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martires North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint Daniel Comboni Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 69. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 70. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Daniel Comboni San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX