SlideShare a Scribd company logo
Helsingin Pelastusliitto
HELSINGIN PELASTUSLIITTO ry
18.5.2019
1
HELPE esittely
Helsingin Pelastusliitto
2
HELPE esittely
HELSINGIN PELASTUSLIITTO ry
• Helsingin Pelastusliitto ry HELPE on yleishyödyllinen
alueliitto pelastusalan yhdistyksille
• Perustettu 1992
- 25 vuotta turvallisuusviestintää ja -koulutusta
- asuinturvallisuutta yhdessä kumppanien kanssa
• Toimintaa tukee mm. Helsingin kaupunki, PSR, STEA
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n jäsen
Helsingin Pelastusliitto
3
20.5.2019 HELPE esittely
HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY:N JÄSENET
Helsingin Pelastusliitto ry
(HELPE) perustettu 1992
Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy
perustettu 2002
Vapaaehtoiset Palokunnat
15 kpl perustettu 1864-1996
Helsingin Väestönsuojelu
-yhdistys HVSSY
perustettu 1941
Helsingin kaupunki
Haagan VPK
Helsingin VPK
Laajasalon VPK
Lauttasaaren VPK
Malmin VPK
Marjaniemen VPK
Oulunkylän VPK
Pakinkylän VPK
Pitäjänmäen VPK
Puistolan VPK
Pukinmäen VPK
Tammisalon VPK
Tapanilan VPK
Vanhan Käpylän VPK
Vuosaaren VPK
Artech Helsinki
Shipyard TPK
Arctech Shipyard Oyj –
kannatusjäsen
Helsingin Pelastusliitto
20.5.2019
Helsingin
kaupunki
Apulaiskau-
punginjohtaja
ANNI
SINNEMÄKI pj
Valtioneuvoston
kanslia
Turvallisuus-
johtaja
JARI
YLITALO
Etelä-Suomen
Aluehallinto-
virasto
Johtaja TOMMI
LAURINEN
1. varapj
Eduskunta Turvallisuus-
johtaja
JUKKA
SAVOLA
Helsingin
kaupunki
Pelastus-ltk
Puheenjohtaja
MATIAS
TURKKILA
2. varapj
SPR Helsingin ja
Uudenmaan piiri
Valmiuspäällikko
JARMO
HOLLSTEIN
Helsingin
kaupunki
Pelastuslaitos
Pelastus-
komentaja
SIMO
WECKSTÉN
Etelä-Suomen
Maanpuolustuspiiri
Piiripäällikkö PETRI
PARVIAINEN
Helsingin
kaupunki
pelastuslaitos
Hallinto- ja
kehittäminen
Osastopäällikkö
HENRI
NORDENSWAN
Säteilyturvakeskus Ylitarkastaja ANTERO
KUUSI
Helsingin
kaupunki
Turvallisuus ja
valm-yks:n
päällikkö
MATTI KOSKINEN Sopimuspalokunnat Tammisalon
VPK:n päällikkö
MIKKO
NURMI
Kaartin
Jääkäri-
rykmentti
Ap.komentaja,
eversti
RAINER
KUOSMANEN
VSS-asiantuntija H:gin Väestön-
suojeluyhdistys
MARJA
RIKMAN-
KOSKI
Helsingin
poliisilaitos
Valmius-
päällikkö
MIKA
PÖYRY
Liike-elämän
asiantuntija
johtaja ERIK
NUMMELIN
Kiinteistöliitto
Uusimaa
Toiminnan-
johtaja
MIKA HEIKKILÄ Finnsecurity ry Puheenjohtaja JUHA
HÄRKÖNEN
NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO
Helsingin Pelastusliitto
5
20.5.2019
HELPE Ry: n TOIMINTA
1. TURVALLISUUSVIESTINTÄ
• kodin ja asuinympäristön turvallisuus
• kumppanuus- ja hankeyhteistyö
2. PALOKUNTAKOULUTUS
• vapaaehtoisten palokuntien perus- ja
täydennyskoulutus
3. JÄRJESTÖTOIMINTA
• palokuntanuorisotyö
• pelastusalan nais- ja veteraanityö
• jäsenyhdistysten tukeminen
4. OMATOIMINEN VARAUTUMINEN - VSS
• Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutus
• Väestönsuojanhoitajien koulutus
Helsingin Pelastusliitto
Väestönsuojan hoitajan kurssi
6
Hätäensiapu
Korkealla työskentely
Pelastuskoirat etsivät
Helsingin Pelastusliitto
Omatoimisen varautumisen
koulutus ja info-tilaisuudet
7
Asuinturvallisuuden sekä omatoimisen varautumisen info- ja
koulutustapahtumia järjestetään runsaasti yhdessä kumppanien ja
sidosryhmien kanssa.
Peruskoulutus: Asuinkiinteistön turvallisuus, 9 h
Täydennyskoulutusta:
Väestönhoitajan kurssi,4h
Hätäensiapu, 3 h
Turvallisuuskävely, 3 h
Helsingin Pelastusliitto
Yhteistyötä asuinkiinteistöjen
toimijoiden kanssa
• Asukasturvallisuusillat
• Asuinkiinteistökurssit ja väestönsuojanhoitajan kurssit
• Pelastussuunnitelmat
• Turvallisuusohjeet
• Tietoiskut yhtiökokouksissa
• Alkusammutus ja hätäensiapukoulutus
• Turvallisuustiimikoulutus
• Maahanmuuttajat, senioriturvallisuus
Kumppaneita
• Kiinteistöliitto Uusimaa, Heka, HASO, Y-Säätiö, M2 –
kodit, Kojamo, SATO, ARA, Nuorisoasuntosäätiö,
Omakotiliitto, Vapaa-ajan asukkaiden liitto
Helsingin Pelastusliitto
Maahanmuuttajien koulutus MAKO
- vastaanottokeskukset VOK:t
9
20.5.2019
• MAKOn tarkoitus: jo pidempään Suomessa asuneiden
maahanmuuttajien kouluttaminen kodin ja asumisen
turvallisuuskouluttajiksi
• Koulutus yhteisöissä ja asuinkiinteistökumppanien tapahtumissa
omalla äidinkielellä tai selkosuomeksi
Helsingin kaupungin VOK:ien turvallisuuskoulutus siirrettiin
pelastuslaitokselta HELPElle jo syksyllä 2017, HELPE on jatkanut
turvallisuuskoulutusten järjestämistä,
esim. 5.2.2019 Punavuoren VOK:ssa
Helsingin Pelastusliitto
MAKO-koulutus
10
Arjen ja asumisen koulutustapahtumia on järjestetty uusille
maahanmuuttajajärjestöille ja -ryhmille sekä muille toimijoille.
Yhteistyökumppaneina on
mm. Sininauhaliitto,
Nuorisoasuntoliitto sekä
Moniheli ry, SPR, Martat.
Kevään aikana järjestetään
maahanmuuttajajärjestöille
MAKO –infotilaisuudet
2.4. Vaasassa ja 14.5. Oulussa
yhteistyössä alueellisten
monikulttuurikeskusten
kanssa.
Helsingin Pelastusliitto
HELPE mukana TUVI -tapahtumissa
20.5.2019 HELPE esittely
• Stadin Turvaksi Rautatientorilla 31.8.2019
• Päivä Paloasemalla 23.11.2019 ja
Paloturvallisuusviikko 23.11.-1.12.2019
• Nou Hätä – pelastustaitokampanja 8 –luokkaisille
• Kaupunginosien asuinturvallisuusiltoja, Puotila 7.5. ja
Jakomäki syksyllä 2019
• Kumppanien tuvi –tapahtumia
• Yleisötilaisuuksia, messutapahtumia…
Helsingin Pelastusliitto
Helsingin Sopimuspalokunnat, HELPE kouluttaa
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa
Helsingin Pelastusliitto
Valmiusharjoitukset
VPK:iden suorituskyvyn ja koulutustason arviointi
Yhteistyötä suro-tilannetta vastaavissa olosuhteissa
13
HELPE esittely
Helenin Ruskeasuon lämpövoimala v. 2016
• 100 henk, 17 VPK –yks, 1 HelPel
• Arvioinnin painopistealueet
• Viestiliikenne
• Yksikönjohtajien kaistanjohtotaidot
• Tilanteenmukaiset yksilötaidot
Metrotunneli/ Hki 2017
• Yhteistyössä HELPE – HelPel – HKL
Syksy 2018 Etelä- ja Länsisatamien alueet
• HELPE – HelPel – H:gin satama
Syksy 2019 seuraavat valmiusharjoitukset
Helsingin Pelastusliitto
Asuintalojen paloturvallisuuden
itsearviointi
14
HELPE
• koordinoi sopimuspalokunnille järjestettävän
asuintalojen valvontakoulutuksen
• osallistuu asukasiltoihin esitellen taloyhtiöille
suunnattuja turvallisuuspalveluja ja koulutuksia
VPK:t
• neuvovat taloyhtiöitä paloturvallisuuden
itsearvointia koskevissa kysymyksissä
Helsingin Pelastusliitto
Handy Girls 2019
15
Palokuntanaiset (HELPE, UPL) järjestävät jo kolmannen
valmius- ja koulutuspäivän HandyGirls 2019 lauantaina
5.10.2019 rastikoulutusperiaatteella HELPE:n tiloissa ja
lähiympäristössä.
Helsingin Pelastusliitto
Rescue Race –kilpailu 9.3.2019
16
HELPE vastasi Helsingissä 9.3.2019 järjestetystä Rescue Race -
kilpailusta, jossa viiden eteläisen pelastusliiton palokuntanuorten
joukkueet kilpailivat monipuolisessa tieto- ja taitokilpailussa.
Helsingin Pelastusliitto
Palokuntanuorten kesäleiri Pistoliekki 2019
17
UPL:n ja HELPEn palokuntanuorten kesäleiri Pistoliekki 2019
järjestetään Padasjoella 15.-20.7.
Suunnittelu ja valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa.
Tänä vuonna vastuuorganisaationa on UPL ja leirillä
kouluttajina ja muina ”leirin tekijöinä”
on vapaaehtoisia palokuntalaisia
Helsingistä ja Uudeltamaalta.
Helsingin Pelastusliitto
CTIF:n SM-kilpailut 18.5.2019
18
CTIF:n (kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö) kansalliset
SM -kilpailut järjestetään 18.5. Otaniemen urheilukentällä,
Tapahtuman vastuuorganisaatio on HELPE, kilpailun järjestelyistä
vastaavat henkilöt ovat vapaaehtoisia palokuntalaisia.
Helsingin Pelastusliitto
Vaikuttavuutta
- HELPEn toiminta tunnetaan ja tunnustetaan
19
HELPE esittely
Yli Hyvä Juttu YHJ kaupungin turvallisuuden kärkihanke 2016-
• Yksinäisten ja syrjään vetäytyvien nuorten ohjaaminen palokunta-
harrastuksen pariin yhteistyössä kaupungin sote -viranomaisten kanssa
Finnish Security Awards
• Vapaaehtoistyön kunniakirja 2016” palokuntanuorten
intohimoinen, osaava ja aktiivinen työ on synnyttänyt alueellaan vahvan
kipinän nuorten vapaaehtoiselle turvallisuustyölle”
• Vuoden turvallisuusteko 2017 –palkinto MAKO –toiminnasta,
maahan-muuttajien kouluttamisesta kodin ja arjen
turvallisuuskouluttajiksi
URLUS –säätiö Suomi 100 v –erityistunnustus 2017
• ”HELPEn työ kytkeytyy monin tavoin kansalaisten
kokonaisturvallisuuden parantamiseen, jonka merkitys on kansalaisten
hyvinvoinnille ja yhteiskuntamme toimivuudelle täysin keskeinen”
Helsingin Pelastusliitto
Innovatiivista järjestötoimintaa
yhteistyöllä vaikuttamista
HELPE esittely
Laajasalon opisto
• Arjen turvallisuuden animaatiopeli 2015
• Pelastusalan korttipeli 2016
MTV, ITV, HELPE – turvallisuusviestinnän monikanavahanke
• SSP Suomen Paras Palomies
• 10 –osainen tv –ohjelma SUB- kanavalla alk. 29.3.2018
• Nettiin ohjelman teemoja tukeva turvallisuuden käsikirja
Helsingin Pelastusliitto
Ota yhteyttä!
www.helpe.fi

More Related Content

More from Maanpuolustuskoulutusyhdistys

MPK road show syksy_2019
MPK road show syksy_2019MPK road show syksy_2019
MPK road show syksy_2019
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Naisten valmiusliitto
Naisten valmiusliittoNaisten valmiusliitto
Naisten valmiusliitto
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Maanpuolustusnaisten liitto
Maanpuolustusnaisten liittoMaanpuolustusnaisten liitto
Maanpuolustusnaisten liitto
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Sitoumuslomake ohje
Sitoumuslomake ohjeSitoumuslomake ohje
Sitoumuslomake ohje
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
Sitoumuslomake
SitoumuslomakeSitoumuslomake
Mpk esmpp 2019_yleisesitys
Mpk esmpp 2019_yleisesitysMpk esmpp 2019_yleisesitys
Mpk esmpp 2019_yleisesitys
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 
MPK/ESMPP yleisesittely_2018
MPK/ESMPP yleisesittely_2018MPK/ESMPP yleisesittely_2018
MPK/ESMPP yleisesittely_2018
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 

More from Maanpuolustuskoulutusyhdistys (9)

MPK road show syksy_2019
MPK road show syksy_2019MPK road show syksy_2019
MPK road show syksy_2019
 
Naisten valmiusliitto
Naisten valmiusliittoNaisten valmiusliitto
Naisten valmiusliitto
 
Maanpuolustusnaisten liitto
Maanpuolustusnaisten liittoMaanpuolustusnaisten liitto
Maanpuolustusnaisten liitto
 
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_29042019
 
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
Mpk esmpp 2019_piiri_info_28032019
 
Sitoumuslomake ohje
Sitoumuslomake ohjeSitoumuslomake ohje
Sitoumuslomake ohje
 
Sitoumuslomake
SitoumuslomakeSitoumuslomake
Sitoumuslomake
 
Mpk esmpp 2019_yleisesitys
Mpk esmpp 2019_yleisesitysMpk esmpp 2019_yleisesitys
Mpk esmpp 2019_yleisesitys
 
MPK/ESMPP yleisesittely_2018
MPK/ESMPP yleisesittely_2018MPK/ESMPP yleisesittely_2018
MPK/ESMPP yleisesittely_2018
 

Helsingin pelastusliitto

 • 2. Helsingin Pelastusliitto 2 HELPE esittely HELSINGIN PELASTUSLIITTO ry • Helsingin Pelastusliitto ry HELPE on yleishyödyllinen alueliitto pelastusalan yhdistyksille • Perustettu 1992 - 25 vuotta turvallisuusviestintää ja -koulutusta - asuinturvallisuutta yhdessä kumppanien kanssa • Toimintaa tukee mm. Helsingin kaupunki, PSR, STEA • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK:n jäsen
 • 3. Helsingin Pelastusliitto 3 20.5.2019 HELPE esittely HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY:N JÄSENET Helsingin Pelastusliitto ry (HELPE) perustettu 1992 Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy perustettu 2002 Vapaaehtoiset Palokunnat 15 kpl perustettu 1864-1996 Helsingin Väestönsuojelu -yhdistys HVSSY perustettu 1941 Helsingin kaupunki Haagan VPK Helsingin VPK Laajasalon VPK Lauttasaaren VPK Malmin VPK Marjaniemen VPK Oulunkylän VPK Pakinkylän VPK Pitäjänmäen VPK Puistolan VPK Pukinmäen VPK Tammisalon VPK Tapanilan VPK Vanhan Käpylän VPK Vuosaaren VPK Artech Helsinki Shipyard TPK Arctech Shipyard Oyj – kannatusjäsen
 • 4. Helsingin Pelastusliitto 20.5.2019 Helsingin kaupunki Apulaiskau- punginjohtaja ANNI SINNEMÄKI pj Valtioneuvoston kanslia Turvallisuus- johtaja JARI YLITALO Etelä-Suomen Aluehallinto- virasto Johtaja TOMMI LAURINEN 1. varapj Eduskunta Turvallisuus- johtaja JUKKA SAVOLA Helsingin kaupunki Pelastus-ltk Puheenjohtaja MATIAS TURKKILA 2. varapj SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri Valmiuspäällikko JARMO HOLLSTEIN Helsingin kaupunki Pelastuslaitos Pelastus- komentaja SIMO WECKSTÉN Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri Piiripäällikkö PETRI PARVIAINEN Helsingin kaupunki pelastuslaitos Hallinto- ja kehittäminen Osastopäällikkö HENRI NORDENSWAN Säteilyturvakeskus Ylitarkastaja ANTERO KUUSI Helsingin kaupunki Turvallisuus ja valm-yks:n päällikkö MATTI KOSKINEN Sopimuspalokunnat Tammisalon VPK:n päällikkö MIKKO NURMI Kaartin Jääkäri- rykmentti Ap.komentaja, eversti RAINER KUOSMANEN VSS-asiantuntija H:gin Väestön- suojeluyhdistys MARJA RIKMAN- KOSKI Helsingin poliisilaitos Valmius- päällikkö MIKA PÖYRY Liike-elämän asiantuntija johtaja ERIK NUMMELIN Kiinteistöliitto Uusimaa Toiminnan- johtaja MIKA HEIKKILÄ Finnsecurity ry Puheenjohtaja JUHA HÄRKÖNEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO
 • 5. Helsingin Pelastusliitto 5 20.5.2019 HELPE Ry: n TOIMINTA 1. TURVALLISUUSVIESTINTÄ • kodin ja asuinympäristön turvallisuus • kumppanuus- ja hankeyhteistyö 2. PALOKUNTAKOULUTUS • vapaaehtoisten palokuntien perus- ja täydennyskoulutus 3. JÄRJESTÖTOIMINTA • palokuntanuorisotyö • pelastusalan nais- ja veteraanityö • jäsenyhdistysten tukeminen 4. OMATOIMINEN VARAUTUMINEN - VSS • Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutus • Väestönsuojanhoitajien koulutus
 • 6. Helsingin Pelastusliitto Väestönsuojan hoitajan kurssi 6 Hätäensiapu Korkealla työskentely Pelastuskoirat etsivät
 • 7. Helsingin Pelastusliitto Omatoimisen varautumisen koulutus ja info-tilaisuudet 7 Asuinturvallisuuden sekä omatoimisen varautumisen info- ja koulutustapahtumia järjestetään runsaasti yhdessä kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Peruskoulutus: Asuinkiinteistön turvallisuus, 9 h Täydennyskoulutusta: Väestönhoitajan kurssi,4h Hätäensiapu, 3 h Turvallisuuskävely, 3 h
 • 8. Helsingin Pelastusliitto Yhteistyötä asuinkiinteistöjen toimijoiden kanssa • Asukasturvallisuusillat • Asuinkiinteistökurssit ja väestönsuojanhoitajan kurssit • Pelastussuunnitelmat • Turvallisuusohjeet • Tietoiskut yhtiökokouksissa • Alkusammutus ja hätäensiapukoulutus • Turvallisuustiimikoulutus • Maahanmuuttajat, senioriturvallisuus Kumppaneita • Kiinteistöliitto Uusimaa, Heka, HASO, Y-Säätiö, M2 – kodit, Kojamo, SATO, ARA, Nuorisoasuntosäätiö, Omakotiliitto, Vapaa-ajan asukkaiden liitto
 • 9. Helsingin Pelastusliitto Maahanmuuttajien koulutus MAKO - vastaanottokeskukset VOK:t 9 20.5.2019 • MAKOn tarkoitus: jo pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien kouluttaminen kodin ja asumisen turvallisuuskouluttajiksi • Koulutus yhteisöissä ja asuinkiinteistökumppanien tapahtumissa omalla äidinkielellä tai selkosuomeksi Helsingin kaupungin VOK:ien turvallisuuskoulutus siirrettiin pelastuslaitokselta HELPElle jo syksyllä 2017, HELPE on jatkanut turvallisuuskoulutusten järjestämistä, esim. 5.2.2019 Punavuoren VOK:ssa
 • 10. Helsingin Pelastusliitto MAKO-koulutus 10 Arjen ja asumisen koulutustapahtumia on järjestetty uusille maahanmuuttajajärjestöille ja -ryhmille sekä muille toimijoille. Yhteistyökumppaneina on mm. Sininauhaliitto, Nuorisoasuntoliitto sekä Moniheli ry, SPR, Martat. Kevään aikana järjestetään maahanmuuttajajärjestöille MAKO –infotilaisuudet 2.4. Vaasassa ja 14.5. Oulussa yhteistyössä alueellisten monikulttuurikeskusten kanssa.
 • 11. Helsingin Pelastusliitto HELPE mukana TUVI -tapahtumissa 20.5.2019 HELPE esittely • Stadin Turvaksi Rautatientorilla 31.8.2019 • Päivä Paloasemalla 23.11.2019 ja Paloturvallisuusviikko 23.11.-1.12.2019 • Nou Hätä – pelastustaitokampanja 8 –luokkaisille • Kaupunginosien asuinturvallisuusiltoja, Puotila 7.5. ja Jakomäki syksyllä 2019 • Kumppanien tuvi –tapahtumia • Yleisötilaisuuksia, messutapahtumia…
 • 12. Helsingin Pelastusliitto Helsingin Sopimuspalokunnat, HELPE kouluttaa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa
 • 13. Helsingin Pelastusliitto Valmiusharjoitukset VPK:iden suorituskyvyn ja koulutustason arviointi Yhteistyötä suro-tilannetta vastaavissa olosuhteissa 13 HELPE esittely Helenin Ruskeasuon lämpövoimala v. 2016 • 100 henk, 17 VPK –yks, 1 HelPel • Arvioinnin painopistealueet • Viestiliikenne • Yksikönjohtajien kaistanjohtotaidot • Tilanteenmukaiset yksilötaidot Metrotunneli/ Hki 2017 • Yhteistyössä HELPE – HelPel – HKL Syksy 2018 Etelä- ja Länsisatamien alueet • HELPE – HelPel – H:gin satama Syksy 2019 seuraavat valmiusharjoitukset
 • 14. Helsingin Pelastusliitto Asuintalojen paloturvallisuuden itsearviointi 14 HELPE • koordinoi sopimuspalokunnille järjestettävän asuintalojen valvontakoulutuksen • osallistuu asukasiltoihin esitellen taloyhtiöille suunnattuja turvallisuuspalveluja ja koulutuksia VPK:t • neuvovat taloyhtiöitä paloturvallisuuden itsearvointia koskevissa kysymyksissä
 • 15. Helsingin Pelastusliitto Handy Girls 2019 15 Palokuntanaiset (HELPE, UPL) järjestävät jo kolmannen valmius- ja koulutuspäivän HandyGirls 2019 lauantaina 5.10.2019 rastikoulutusperiaatteella HELPE:n tiloissa ja lähiympäristössä.
 • 16. Helsingin Pelastusliitto Rescue Race –kilpailu 9.3.2019 16 HELPE vastasi Helsingissä 9.3.2019 järjestetystä Rescue Race - kilpailusta, jossa viiden eteläisen pelastusliiton palokuntanuorten joukkueet kilpailivat monipuolisessa tieto- ja taitokilpailussa.
 • 17. Helsingin Pelastusliitto Palokuntanuorten kesäleiri Pistoliekki 2019 17 UPL:n ja HELPEn palokuntanuorten kesäleiri Pistoliekki 2019 järjestetään Padasjoella 15.-20.7. Suunnittelu ja valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. Tänä vuonna vastuuorganisaationa on UPL ja leirillä kouluttajina ja muina ”leirin tekijöinä” on vapaaehtoisia palokuntalaisia Helsingistä ja Uudeltamaalta.
 • 18. Helsingin Pelastusliitto CTIF:n SM-kilpailut 18.5.2019 18 CTIF:n (kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö) kansalliset SM -kilpailut järjestetään 18.5. Otaniemen urheilukentällä, Tapahtuman vastuuorganisaatio on HELPE, kilpailun järjestelyistä vastaavat henkilöt ovat vapaaehtoisia palokuntalaisia.
 • 19. Helsingin Pelastusliitto Vaikuttavuutta - HELPEn toiminta tunnetaan ja tunnustetaan 19 HELPE esittely Yli Hyvä Juttu YHJ kaupungin turvallisuuden kärkihanke 2016- • Yksinäisten ja syrjään vetäytyvien nuorten ohjaaminen palokunta- harrastuksen pariin yhteistyössä kaupungin sote -viranomaisten kanssa Finnish Security Awards • Vapaaehtoistyön kunniakirja 2016” palokuntanuorten intohimoinen, osaava ja aktiivinen työ on synnyttänyt alueellaan vahvan kipinän nuorten vapaaehtoiselle turvallisuustyölle” • Vuoden turvallisuusteko 2017 –palkinto MAKO –toiminnasta, maahan-muuttajien kouluttamisesta kodin ja arjen turvallisuuskouluttajiksi URLUS –säätiö Suomi 100 v –erityistunnustus 2017 • ”HELPEn työ kytkeytyy monin tavoin kansalaisten kokonaisturvallisuuden parantamiseen, jonka merkitys on kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntamme toimivuudelle täysin keskeinen”
 • 20. Helsingin Pelastusliitto Innovatiivista järjestötoimintaa yhteistyöllä vaikuttamista HELPE esittely Laajasalon opisto • Arjen turvallisuuden animaatiopeli 2015 • Pelastusalan korttipeli 2016 MTV, ITV, HELPE – turvallisuusviestinnän monikanavahanke • SSP Suomen Paras Palomies • 10 –osainen tv –ohjelma SUB- kanavalla alk. 29.3.2018 • Nettiin ohjelman teemoja tukeva turvallisuuden käsikirja