SlideShare a Scribd company logo
RENNOX™-RYHMÄT
APUA NUORTEN STRESSIIN JA JÄNNITTÄMISEEN
Elina Heikkilä ja Kirsi Rosten
RENNOX- RYHMÄN TAUSTAA
 Syntyi lukioiden tarpeeseen saada apua stressistä ja erilaisista ahdistuneisuus- ja
jännitysoireista kärsiville opiskelijoille.
 Lukioissa varsinkin tytöt erottuvat ryhmänä, joka voi huonosti. Koulutyön koettu uuvuttavuus,
erilaiset fyysiset oireet, ahdistuneisuus, jännittäminen ja koulu-uupumus ovat varsin yleisiä
vaivoja varsinkin opiskelijatytöillä.
 Kehittämistyö ja pilotointi Linkin ja KOTA ry:n yhteistyönä Halikon lukiossa Salossa ja
Raision lukiossa.
Mallin levittämistyö käynnissä ammattilaisia kouluttamalla Varsinais-Suomessa.
RENNOX-RYHMÄN TAVOITTEET
 lisätä nuorten hyvinvointia
 lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa
 antaa keinoja tunnistaa ja hallita stressiä ja
jännittämistä
 tarjota mahdollisuus vertaistukeen samassa
tilanteessa olevien nuorten kanssa
 tarjota toiminnallisuuden kautta keinoja
kokemusten jakamiseen ja yhteiseen
reflektointiin
RENNOX-RYHMÄN TEEMAT
1. Tutustuminen
2. Jännittäminen osana elämää
3. Stressi ja siitä palautuminen
4. Ajankäytön hallinta
5. Itsetuntemus ja minäkuva
6. Elämän tärkeät asiat
7. Rentoutuminen
RENNOX-RYHMÄN TOTEUTUS
 Suljettu ryhmä, alkuhaastattelut
 Toimiva ryhmäkoko 4-8 opiskelijaa
 Mahdollisesta kurssimerkinnästä sovitaan oppilaitoksen kanssa
 9 tapaamiskertaa, kesto 2t/kerta, osa tapaamiskerroista
toiminnallisia
 Kaksi ohjaajaa
 Tapaamisten rakenne:
1. Välipala ja fiiliskierros
2. Päivän teeman käsittely
3. Kotitehtävät
4. Rentoutumisharjoitus
RENNOX-RYHMÄN VAIKUTTAVUUDEN KESKEISET
TEKIJÄT NUORTEN KUVAAMINA
 RYHMÄN ILMAPIIRI
 VERTAISTUEN MERKITYS
 OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN MERKITYS
 TOIMINNALLISUUDEN JA KESKUSTELUN
YHDISTÄMINEN
RYHMÄN ILMAPIIRI
 Luottamus & avoin, kannustava ja positiivinen ilmapiiri
”Et just ku tehtiin asioita yhdes ja kannustettiin toisia ja oltiin sillain
yhtä porukkaa ni se oli tosi kiva.”
 Rauhoittuminen itsensä ja ryhmän äärelle
”… niinku et nyt voi olla ihan rauhas täs näin et ei oo kiire
mihinkään tai tarvii heti tehdä läksyi tai mitään”
 Rutiinit
”Aluks mä muistan et must oli tosi hassuu kun meil oli kans siin
niinku ruokailun ohessa ni meil oli viel toinen juttu joka tehtiin
joka kerta. Meil oli tos pöydäl levitetty sellasii kuvakorttei… siit
tuli tosi hauska perinne… kuvien avulla tuli esiin sellasiakin asioi
mitä ei niinku muuten ois tullu.”
VERTAISTUEN MERKITYS
 Asioiden normalisoiminen ja suhteuttaminen
”Ni sit niist huomaskin vähän niitä samoi syitä ja tuli ihan
sellanen et ihanaa ku jollakin muullakin on. Et ihana kun mä en
oo ainoo.”
 Oppiminen omista ja muiden kokemuksista; omien
kokemusten arvo muille
”… et sai niinku perspektiiviä ja näkökulmaa, et miten muut
aattelee ja miten muut kokee asiat.”
”Ja sit siihen jännitykseen just, et koejännitykseen, et osas ehkä
antaa semmosii vinkkei.”
 Läsnä olevan avun ja tuen vastavuoroisuus
”Ja sit ku mietittiin just niit jännitystilanteita ni tosi paljon samoi
mietittiin kaikki yhes.”
OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN MERKITYS
 Ryhmässä käsiteltävien teemojen ja toiminnan
suunnittelu yhdessä
”Mun mielest se oli tosi kiva koska me saatiin ite
vaikuttaa siihen mitä me käydään siellä läpi.”
Osallisuus toiminnallisuuden kautta
”… oltiin niinku kaikki mukana suoraan.
OSALLISUUDEN KOKEMUSTEN MERKITYS
 Osallisuuden säätelyn kunnioitus - nuori itse
määrittää millä tavalla ja kuinka paljon jakaa
itsestään ja kokemuksistaan
”… mä koin kun jokanen tavallaan sai osallistua
siihen omien ajatuksien kaa ni se oli just kiva.”
”… just se vapaus siinä et sä saat kertoo,
periaattees avata sen verran niinku sun asioita ku
sä haluut.”
TOIMINNALLISUUDEN JA KESKUSTELUN
YHDISTÄMINEN
 Antaa tunteen rentoudesta ja asioiden käsitteleminen
uudella tavalla (mm. kehollisuus)
”Must se oli helpompi kun oli sitä toimintaa ni jutella myös.”
 Monitasoinen asioiden tarkastelu ja käsittely
”… me tehtiin semmonen arvopeli… rupes oikeesti miettimään
et mikä mulle on täs mun elämässä tärkeetä.”
 Toiminnallisuus irrottaa arjesta
”Mun mielest oli mahtavaa kun me kerran mentiin jousiammuntaa
kokeilemaan… joitain uutta… Ja sit ne ohjaajat just kysykin sen
jälkeen, et kuin paljon ajattelitte kouluasioita tai stressii tai jotai
täs niin ei kukaan ajatellu.”
RENNOXLAISTEN PALAUTTEITA
 ”Mun mielest se sopii tosi monentyyppisille ihmisille. Et ku siel just käytiin tosi
monenlaisii juttuja läpi. Et just se et jos joku stressaa, toinen on kans ajanhallinta, niin,
mitä vaan. Et ku se on tavallaan niin sovellettavissa sen ryhmän omiin tarpeisiin se meno,
mitä just meilläkin tehtiin et kysyttiin aluks et mitä halutaan, ni hirveen monenlaiseen
juttuun voi tehä.”
 ”Se oli mun mielest tosi semmost monipuolist ja hyvää. Et jotenkaan niinku, siin ei ollut
tavallaan painotettu mitään liikaa, et käytiin tosi paljon sellasii tarpeellisii.”
 ”Joo, se oli mulle tosi iso asia, et oppisin rentoutumaan koska mä oon ollut kova
stressaamaan ja ottaan paineita kaikesta. Se oli jotenkin kyllä itelle tosi tärkee asia.”
 ”No sitä kannustust esiinty tosi paljon niis meidän keskusteluissa kun täs syötiin ja
samalla tsemppailtiin toisiamme. Et kannustus tuli siinä tosi luonnostaan.”
 ”Aina ku me tultiin tänne ja me oltiin kaikki ihan kauheen stressantuneita niin sit meil oli
tääl ruoka valmiina, tehtiin jotain leipii ja syötiin hedelmii ja vaihdettiin päivän
kuulumisia… ni se oli mun mielest jotenkin ehkä yks niist parhaist puolist koko tässä
ryhmässä.”
YHTEYSTIEDOT
koordinaattori
Kirsi Rosten
Linkki-toiminta
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
kirsi.rosten@vslapset.fi
O44 7355 131
www.linkkitoiminta.fi
toiminnanjohtaja
Elina Heikkilä
Kota – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry
elina.heikkila@kota.fi
040 5338 098
www.kota.fi

More Related Content

Viewers also liked

Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaaMettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmastaMuukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussaIrja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voimaLotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussaPia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey? Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Molecular Organizational Structure Basics
Molecular Organizational Structure BasicsMolecular Organizational Structure Basics
Molecular Organizational Structure Basics
David Schreiber
 
Group 7
Group 7Group 7
Buena presentación
Buena presentaciónBuena presentación
Buena presentación
luisciruko
 
World geography lesson 10 east asia
World geography lesson 10 east asiaWorld geography lesson 10 east asia
World geography lesson 10 east asia
Nadiah Haidan
 
McGill Ozone Contactor Design Project
McGill Ozone Contactor Design ProjectMcGill Ozone Contactor Design Project
McGill Ozone Contactor Design Project
Nicholas Mead-Fox
 

Viewers also liked (20)

Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaaMettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
Mettinen & Aarnio: Läheltä tueksi – vertaisuus vahvistaa
 
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
Heli Aali: Toteutuuko paperittoman lapsen etu?
 
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmastaMuukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
Muukkonen: Lastensuojelu palveluna lapsen näkökulmasta
 
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
Ruotsalainen, Palsanen: Vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille
 
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
Annukka Paasivirta: Kohti avoimempaa lastensuojelua – Sosiaalityön asiantunti...
 
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussaIrja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
Irja Seilola: Kieli ja kommunikaatio-ongelmat lastensuojelussa
 
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
Grundström & Kuukasjärvi: Kaikki mukaan! Jokaisella lapsella on oikeus harras...
 
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voimaLotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
Lotta Uusitalo-Malmivaara: CoPassion – Myötätunnon mullistava voima
 
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussaPia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
Pia Mäkeläinen: Ajankohtaista lastensuojelussa
 
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
 
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
Niemelä, Siljander & Teiro: Kiireellinen avohuollon tukitoimi – mitä se on ja...
 
Lastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja someLastensuojelu ja some
Lastensuojelu ja some
 
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
Aino Juusola: Näyttöön perustuva traumafokusoitu kognitiivis-behavioraalinen ...
 
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey? Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
Helen Oakwater: Does lack of truth telling destabilise a child's life journey?
 
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
Hanna Kinnunen: Kahden kulttuurin keskellä: vertaisuudesta vahvistusta verkos...
 
Molecular Organizational Structure Basics
Molecular Organizational Structure BasicsMolecular Organizational Structure Basics
Molecular Organizational Structure Basics
 
Group 7
Group 7Group 7
Group 7
 
Buena presentación
Buena presentaciónBuena presentación
Buena presentación
 
World geography lesson 10 east asia
World geography lesson 10 east asiaWorld geography lesson 10 east asia
World geography lesson 10 east asia
 
McGill Ozone Contactor Design Project
McGill Ozone Contactor Design ProjectMcGill Ozone Contactor Design Project
McGill Ozone Contactor Design Project
 

Similar to Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämiseen

Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointiaGrekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
Messukeskus Helsinki
 
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014Ammattilainen
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto
 
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaIlola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Kouluterveyskysely
 
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvoSukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
lapin letka
 
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alkuArviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
Heikki Ervast
 
Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019
Messukeskus Helsinki
 
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaaTiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaasarilvonen
 
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Oskari Niitamo
 
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Mari Juote
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
THL
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
THL
 
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Tiina-Maria Päivänsalo
 
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaAaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Kouluterveyskysely
 
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
EHYT
 
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhönErkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Kouluterveyskysely
 
Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2
Anne Rongas
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulmaOsallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Tomi Kiilakoski
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Minna Riikka Järvinen
 
Kasvatusluento TaY 30.1.17
Kasvatusluento TaY 30.1.17Kasvatusluento TaY 30.1.17
Kasvatusluento TaY 30.1.17
Timo Purjo
 

Similar to Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämiseen (20)

Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointiaGrekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia
 
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014
Maunu ja Salmi Tiedon ja taidon ammattilaiset 2014
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaIlola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Ilola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
 
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvoSukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa_tasa-arvo
 
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alkuArviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
Arviointi ei ole lopputulema vaan uuden polun alku
 
Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019
 
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaaTiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa
Tiina Ilola Art vähemmän väkivaltaa
 
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
Yhteisöllisyys elämän voimavarana PIT-KO 28.11.2012
 
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
Itsemyötätunto - reittejä sisäiseen vahvuuteen, Mari juote ja Leena Rasanen 1...
 
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessaKiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
 
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
Oppimiskäsitys Otalammen koululla 15.9.2015
 
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuellaAaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
Aaltola: Ryhmätaitoja ja aggression hallintaa koulun tuella
 
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
8. seminaari positiivisen psykologian keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistami...
 
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhönErkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
Erkko, Korhonen: Mielenterveydestä voimaa – työvälineitä omaan työhön
 
Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2Otteita oppimisen arjesta Osa2
Otteita oppimisen arjesta Osa2
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulmaOsallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
Osallisuus ja yhteisöllisyys koulussa: nuorten näkökulma
 
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssaTyökaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
Työkaluja opettajalle keskusteluun lapsen ja huoltajan kanssa
 
Kasvatusluento TaY 30.1.17
Kasvatusluento TaY 30.1.17Kasvatusluento TaY 30.1.17
Kasvatusluento TaY 30.1.17
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Heikkilä & Rosten: RennoX™-ryhmät – apua lukiolaisten stressiin ja jännittämiseen

 • 1. RENNOX™-RYHMÄT APUA NUORTEN STRESSIIN JA JÄNNITTÄMISEEN Elina Heikkilä ja Kirsi Rosten
 • 2. RENNOX- RYHMÄN TAUSTAA  Syntyi lukioiden tarpeeseen saada apua stressistä ja erilaisista ahdistuneisuus- ja jännitysoireista kärsiville opiskelijoille.  Lukioissa varsinkin tytöt erottuvat ryhmänä, joka voi huonosti. Koulutyön koettu uuvuttavuus, erilaiset fyysiset oireet, ahdistuneisuus, jännittäminen ja koulu-uupumus ovat varsin yleisiä vaivoja varsinkin opiskelijatytöillä.  Kehittämistyö ja pilotointi Linkin ja KOTA ry:n yhteistyönä Halikon lukiossa Salossa ja Raision lukiossa. Mallin levittämistyö käynnissä ammattilaisia kouluttamalla Varsinais-Suomessa.
 • 3. RENNOX-RYHMÄN TAVOITTEET  lisätä nuorten hyvinvointia  lisätä itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa  antaa keinoja tunnistaa ja hallita stressiä ja jännittämistä  tarjota mahdollisuus vertaistukeen samassa tilanteessa olevien nuorten kanssa  tarjota toiminnallisuuden kautta keinoja kokemusten jakamiseen ja yhteiseen reflektointiin
 • 4. RENNOX-RYHMÄN TEEMAT 1. Tutustuminen 2. Jännittäminen osana elämää 3. Stressi ja siitä palautuminen 4. Ajankäytön hallinta 5. Itsetuntemus ja minäkuva 6. Elämän tärkeät asiat 7. Rentoutuminen
 • 5. RENNOX-RYHMÄN TOTEUTUS  Suljettu ryhmä, alkuhaastattelut  Toimiva ryhmäkoko 4-8 opiskelijaa  Mahdollisesta kurssimerkinnästä sovitaan oppilaitoksen kanssa  9 tapaamiskertaa, kesto 2t/kerta, osa tapaamiskerroista toiminnallisia  Kaksi ohjaajaa  Tapaamisten rakenne: 1. Välipala ja fiiliskierros 2. Päivän teeman käsittely 3. Kotitehtävät 4. Rentoutumisharjoitus
 • 6. RENNOX-RYHMÄN VAIKUTTAVUUDEN KESKEISET TEKIJÄT NUORTEN KUVAAMINA  RYHMÄN ILMAPIIRI  VERTAISTUEN MERKITYS  OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN MERKITYS  TOIMINNALLISUUDEN JA KESKUSTELUN YHDISTÄMINEN
 • 7. RYHMÄN ILMAPIIRI  Luottamus & avoin, kannustava ja positiivinen ilmapiiri ”Et just ku tehtiin asioita yhdes ja kannustettiin toisia ja oltiin sillain yhtä porukkaa ni se oli tosi kiva.”  Rauhoittuminen itsensä ja ryhmän äärelle ”… niinku et nyt voi olla ihan rauhas täs näin et ei oo kiire mihinkään tai tarvii heti tehdä läksyi tai mitään”  Rutiinit ”Aluks mä muistan et must oli tosi hassuu kun meil oli kans siin niinku ruokailun ohessa ni meil oli viel toinen juttu joka tehtiin joka kerta. Meil oli tos pöydäl levitetty sellasii kuvakorttei… siit tuli tosi hauska perinne… kuvien avulla tuli esiin sellasiakin asioi mitä ei niinku muuten ois tullu.”
 • 8. VERTAISTUEN MERKITYS  Asioiden normalisoiminen ja suhteuttaminen ”Ni sit niist huomaskin vähän niitä samoi syitä ja tuli ihan sellanen et ihanaa ku jollakin muullakin on. Et ihana kun mä en oo ainoo.”  Oppiminen omista ja muiden kokemuksista; omien kokemusten arvo muille ”… et sai niinku perspektiiviä ja näkökulmaa, et miten muut aattelee ja miten muut kokee asiat.” ”Ja sit siihen jännitykseen just, et koejännitykseen, et osas ehkä antaa semmosii vinkkei.”  Läsnä olevan avun ja tuen vastavuoroisuus ”Ja sit ku mietittiin just niit jännitystilanteita ni tosi paljon samoi mietittiin kaikki yhes.”
 • 9. OSALLISUUDEN KOKEMUKSEN MERKITYS  Ryhmässä käsiteltävien teemojen ja toiminnan suunnittelu yhdessä ”Mun mielest se oli tosi kiva koska me saatiin ite vaikuttaa siihen mitä me käydään siellä läpi.” Osallisuus toiminnallisuuden kautta ”… oltiin niinku kaikki mukana suoraan.
 • 10. OSALLISUUDEN KOKEMUSTEN MERKITYS  Osallisuuden säätelyn kunnioitus - nuori itse määrittää millä tavalla ja kuinka paljon jakaa itsestään ja kokemuksistaan ”… mä koin kun jokanen tavallaan sai osallistua siihen omien ajatuksien kaa ni se oli just kiva.” ”… just se vapaus siinä et sä saat kertoo, periaattees avata sen verran niinku sun asioita ku sä haluut.”
 • 11. TOIMINNALLISUUDEN JA KESKUSTELUN YHDISTÄMINEN  Antaa tunteen rentoudesta ja asioiden käsitteleminen uudella tavalla (mm. kehollisuus) ”Must se oli helpompi kun oli sitä toimintaa ni jutella myös.”  Monitasoinen asioiden tarkastelu ja käsittely ”… me tehtiin semmonen arvopeli… rupes oikeesti miettimään et mikä mulle on täs mun elämässä tärkeetä.”  Toiminnallisuus irrottaa arjesta ”Mun mielest oli mahtavaa kun me kerran mentiin jousiammuntaa kokeilemaan… joitain uutta… Ja sit ne ohjaajat just kysykin sen jälkeen, et kuin paljon ajattelitte kouluasioita tai stressii tai jotai täs niin ei kukaan ajatellu.”
 • 12. RENNOXLAISTEN PALAUTTEITA  ”Mun mielest se sopii tosi monentyyppisille ihmisille. Et ku siel just käytiin tosi monenlaisii juttuja läpi. Et just se et jos joku stressaa, toinen on kans ajanhallinta, niin, mitä vaan. Et ku se on tavallaan niin sovellettavissa sen ryhmän omiin tarpeisiin se meno, mitä just meilläkin tehtiin et kysyttiin aluks et mitä halutaan, ni hirveen monenlaiseen juttuun voi tehä.”  ”Se oli mun mielest tosi semmost monipuolist ja hyvää. Et jotenkaan niinku, siin ei ollut tavallaan painotettu mitään liikaa, et käytiin tosi paljon sellasii tarpeellisii.”  ”Joo, se oli mulle tosi iso asia, et oppisin rentoutumaan koska mä oon ollut kova stressaamaan ja ottaan paineita kaikesta. Se oli jotenkin kyllä itelle tosi tärkee asia.”  ”No sitä kannustust esiinty tosi paljon niis meidän keskusteluissa kun täs syötiin ja samalla tsemppailtiin toisiamme. Et kannustus tuli siinä tosi luonnostaan.”  ”Aina ku me tultiin tänne ja me oltiin kaikki ihan kauheen stressantuneita niin sit meil oli tääl ruoka valmiina, tehtiin jotain leipii ja syötiin hedelmii ja vaihdettiin päivän kuulumisia… ni se oli mun mielest jotenkin ehkä yks niist parhaist puolist koko tässä ryhmässä.”
 • 13. YHTEYSTIEDOT koordinaattori Kirsi Rosten Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry kirsi.rosten@vslapset.fi O44 7355 131 www.linkkitoiminta.fi toiminnanjohtaja Elina Heikkilä Kota – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry elina.heikkila@kota.fi 040 5338 098 www.kota.fi