SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw
home | 01 jan 2001 | Dominique Haijtema |
In het tiende en laatste deel van de serie ‘Leiderschap in de 21ste eeuw’ praat Management Team
met de Amerikaanse bestsellerauteur Jim Collins. Hij vindt leiderschap een vaag concept dat te pas
en te onpas wordt gebruikt. “Leiderschap was onze god in de 20ste eeuw.”
Jimmy is een volwassen jongen die erg van leren houdt. Deze beoordeling in de eerste klas van de
lagere school hangt nu ingelijst in het voormalige schoolgebouw in Boulder, Colorado. Het pand
doet tegenwoordig dienst als kantoor, maar verder is er weinig veranderd. Ook Jim Collins, die er
werkt, ziet zichzelf nog steeds als een student die wordt gedreven door een enorme nieuwsgierigheid.
Deze eigenschap leidde tot twee internationale bestsellers, die in de boekenkast van topmanagers
over de hele wereld te vinden zijn. Built to last en Good to great zijn het resultaat van grootschalige
onderzoeken naar respectievelijk kenmerken van bedrijven die over tientallen jaren succesvol wisten
te blijven, en kenmerken van bedrijven die zich van goed naar excellent ontwikkelden. Zelfs in een
chique donker pak ziet de 46-jarige Collins er nog steeds uit als een student. Hij is lang en atletisch –
dat laatste heeft hij waarschijnlijk aan zijn hobby klimmen te danken. De voormalige Stanford
docent studeert echter niet alleen, hij geeft ook graag les. Tijdens het interview gebruikt hij
veelvuldig het schoolbord om duidelijk te maken wat hij bedoelt. En als hij niet bij het bord staat, zit
hij kaarsrecht aan tafel en fixeert zijn gesprekspartner met een starre blik uit blauwe ogen. Zijn
wijsvinger richt hij herhaaldelijk op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten. Jarenlang worstelde
Collins zich met een team van onderzoekers door grote hoeveelheden data om tot opzienbarende
conclusies te komen. Zo bleek een fantastisch idee, concept of strategie helemaal niet zo belangrijk
te zijn voor het ontstaan van visionaire bedrijven. Andere mythes die hij ontrafelde waren die van
charismatisch leiderschap en de focus op de competitie. Visionaire bedrijven willen zichzelf
verslaan, niet een tegenstander. Excellente bedrijven bestaan niet om zo veel mogelijk geld te
verdienen. Ze worden ook niet geleid vanuit vage missie- of visiestatements, maar vanuit een diepe
overtuiging en een gevoel van betekenis. Net als de Engelse psychologe Lynda Gratton stelt Collins
dat de beloning van topbestuurders geen enkele invloed heeft op bedrijfsresultaten. Daar is inmiddels
ruimschoots wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hij begrijpt dan ook niet dat er keer op keer
waanzinnige bedragen aan bestuurders worden uitgekeerd. Excellente bedrijven zijn niet per se
bedrijven waar iedereen graag zou willen werken. Sommige werknemers passen in de bijna
cultachtige omgeving, andere niet. Er bestaat geen middenweg. Beweerde Collins in zijn eerste boek
nog dat leiderschap geen bijdrage levert aan het succes van uitmuntende bedrijven, in zijn tweede
bestseller moest hij daar op terugkomen. Leiderschap maakt wel degelijk verschil en zijn model van
niveau 5-leiderschap (level 5 leadership)is inmiddels beroemd. Een niveau 5-leider is volgens de
onderzoeker iemand die niet alleen anderen kan inspireren om bedrijfsdoelstellingen te halen, maar
door een combinatie van wilskracht en bescheidenheid het bedrijf naar blijvende excellentie weet te
pagina 1 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
brengen. Leiders van middelmatige bedrijven zoeken bij tegenspoed overal een verklaring, behalve
bij zichzelf. Terwijl niveau 5 leiders juist het falen zichzelf aanrekenen en het succes toeschrijven
aan geluk en andere externe factoren.
Bent u zelf een niveau 5-leider?
“Nee. Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk, zie ik geen niveau 5-leider. Maar ik zou het wel willen. Ik
ben erg geïnspireerd geraakt door het niveau 5-leiderschap. Het is een hogere mate van
volwassenheid en ontzettend moeilijk.”
Wanneer ben je een niveau 5-leider?
“Als je ambitie allereerst bij het bedrijf ligt, niet bij jezelf.”
Kun je niveau 5-leiderschap leren?
“Ik geloof niet in een trainingsprogramma. Het is een persoonlijke ontdekkingsreis waarvoor mensen
zelf moeten kiezen. Niveau 5-leiderschap is ook niet te leren op een business-school. Daar krijg je
vooral – zeker niet onbelangrijk – het gereedschap voor een kapitalistische samenleving aangereikt,
zoals finance en marketing.”
Hoe herken je een niveau 5-leider?
“Zoek naar mensen die uitzonderlijke resultaten leveren en niet alleen zichzelf als de oorzaak van dat
succes aanwijzen. Een andere aanwijzing is dat de afdelingen of mensen die zij hebben geleid het
ook na hun vertrek nog steeds goed doen. Niveau 5-leiders besteden veel aandacht aan hun
opvolging.”
Wat zou u zelf graag achter willen laten?
“Onderzoekgegevens en methodieken die ook zonder mij invloed uitoefenen. De reden waarom
mensen geïnteresseerd zijn in wat ik te zeggen heb, is dat er een solide onderzoek aan ten grondslag
ligt. Het gaat om de onderzoeksresultaten, niet om mij.”
Toch is uw naam een behoorlijke publiekstrekker.
“Het zou heel gevaarlijk zijn als ik zou denken dat mensen aandacht aan mij moeten besteden omdat
ik Jim Collins ben. Dat is geen argument. De data zijn het argument. Op het moment dat mensen
alleen naar mij luisteren om wie ik ben, ga ik mijn eigen zienswijze te veel geloven. Ik moet altijd
teruggrijpen naar mijn onderzoeken om te controleren of wat ik te zeggen heb ergens op slaat.”
Dus u kunt nu doodgaan?
“Als ik nu doodga zou mijn werk over tien jaar minder invloed hebben dan ik zou willen, omdat
mijn werk nog steeds sterk aan mij is gerelateerd.”
Stuurt u daarom uw onderzoeksteam op pad om op leiderschapsconferenties te spreken?
“Er is iemand uit mijn onderzoeksteam die soms naar conferenties gaat. Ik heb een aantal jaren
geleden besloten dat ik niet in het zakenleven wil participeren. Ik heb alle aanbiedingen afgeslagen
om als consultant of trainer te werken en mijn werk optimaal uit te buiten.”
U ontvangt anders veel geld om tijdens seminars over uw werk te praten.
“Ik word goed betaald, dat is waar. Maar ik sla 24 van de 25 uitnodigingen af. Als ik niet zeer
gepassioneerd ben over een uitnodiging, ga ik gewoon niet. Ik doe ook seminars pro bono voor de
pagina 2 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
politie of onderwijsinstituten.”
Bedrijven laat u de volle mep betalen?
“Natuurlijk, zo financier ik wat ik hier aan het doen ben. Bedrijven kunnen zich de volle prijs
veroorloven. Maar als mijn doelstelling geld verdienen zou zijn, was ik de meest incompetente
zakenman aller tijden. Uitnodigingen van buiten de zakenwereld vind ik het meest opwindend:
kerken, orkesten en padvinders. Van alles eigenlijk. Bedrijven helpen meer geld te verdienen, dat is
nooit mijn grote passie geweest.”
Grappig dat u dat zegt, met twee bestsellers die het zo goed doen in het bedrijfsleven.
“Ik ben niet erg geïnteresseerd in business. Het gebeurde min of meer toevallig dat ik daarmee begon
in mijn onderzoeken. Ik denk trouwens dat de helft van mijn lezers uit de non-profitsector komt. De
ideeën zijn niet beperkt tot de zakenwereld, de vragen zijn ook niet zakelijk. Mijn boeken zijn geen
businessboeken.”
Wat zijn het dan voor boeken?
“Ze gaan over menselijke vragen. Hoe maak je iets middelmatigs tot iets excellents? Dat geldt voor
sportteams, orkesten, tehuizen voor daklozen en individuen. Het zijn existentiële vragen. Het
nastreven van excellentie is het antwoord op de vraag hoe we met een wereld moeten omgaan die
willekeurig en zinloos lijkt. We kunnen iets moois en uitzonderlijks maken van onszelf, ons bedrijf
of de overheid. Zo geven we betekenis aan een zinloos bestaan. Dat is wat ons menselijk maakt.”
Het nastreven van excellentie is toch een luxeactiviteit? De meerderheid van de wereld is bezig
met overleven.
“Uiteraard is het moeilijker om excellentie na te streven als je niets te eten hebt. Tegelijkertijd
hadden de grootste creatieve geesten geen makkelijk leven. Mozart had geen cent, maar de kwaliteit
van zijn muziek was er niet minder om. Beethoven wist ook niet waar hij van moest leven en toch
moest zijn vijfde symfonie de mooiste worden die er was. “Het verlangen ergens het mooiste van te
maken is voor sommigen nou eenmaal een genetisch gebrek. Omstandigheden doen er niet toe. De
drive van ceo’s die uitmuntende bedrijven hebben gebouwd is vergelijkbaar met die van James Joyce
toen hij Ulysses schreef.”
Wat is de onderliggende drive? Verschil te maken?
“Niet per se. Het gaat erom iets onderscheidends te doen. Of dat nou verschil maakt of niet. Het gaat
erom iets te maken dat als testament dient voor waarin je gepassioneerd gelooft. De vraag naar het
waarom is eigenlijk geen vraag die goed beantwoord kan worden.”
Welke onderzoeksresultaten vindt u het meest belangrijk?
“Het gaat niet om de resultaten, maar om de methode. Die is het meest belangrijk. Het gaat om de
methodiek waarbij geweldige bedrijven met goede bedrijven worden vergeleken. Als ik nu zou
overlijden, is die analysetechniek het meest blijvend. “Veel mensen hebben meningen en ideeën, wij
hebben data. Ik hou van data. Het mooiste is dat het kan gebeuren dat de data mijn eigen ideeën niet
ondersteunen of zelfs het tegendeel bewijzen. Het ergste wat kan gebeuren is dat ik onderzoek doe
en de resultaten mijn mening bevestigen.” Waar was u het meest verbaasd over? “Over het
ontdekken van niveau 5-leiderschap. Omdat ik niet had verwacht dat leiderschap een factor zou zijn
die geweldige bedrijven onderscheidt. Het is ironisch dat ik word gezien als een leiderschapsexpert
terwijl ik ooit aan deze zelfde tafel tegen mijn onderzoeksteam zei dat ik geen leiderschap in mijn
boek wilde hebben.”
pagina 3 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
Waarom?
“Leiderschap is een vaag concept dat meer in de weg staat dan dat het echt helpt. Het zegt vooral dat
we erg onwetend zijn. Van alles dat we niet begrijpen, zeggen we dat het leiderschap is. Leiderschap
was onze god in de twintigste eeuw, toen alles te pas en te onpas aan leiderschap werd
toegeschreven. Vroeger hadden we God als antwoord op al onze vragen over natuurverschijnselen.
Nu is onze wereld sociaal. Het gaat om organisaties, instituties en naties. Die willen we begrijpen.
We weten veel van natuurkunde, biologie en chemie. We begrijpen niet zo erg veel van sociale
systemen. “Als we God geaccepteerd hadden als antwoord op alle vragen, zouden we nu geen
natuurwetenschappen hebben. Zo richtten wij ons aanvankelijk in het onderzoek op andere
antwoorden dan leiderschap. Het is echt aan mijn onderzoeksteam te danken dat op gegeven moment
in opstand kwam en zei dat we leiderschap niet langer konden negeren. Ik was bevooroordeeld.
Inmiddels is wel duidelijk dat er verschillende niveaus zijn van leiderschap en dat bazen van
uitmuntende bedrijven het hoogste niveau van leiderschap vertonen.”
Is het zo dat een leider niet naar het vijfde niveau kan voordat hij de andere vier niveaus heeft
doorlopen?
“Ja. Alle niveau 5-leiders die wij hebben gezien, vertonen ook de eigenschappen van de andere
niveaus. Het zijn bestuursvoorzitters die volhardend zijn, hindernissen overwinnen, toegewijde
mensen aantrekken en stimuleren. Zij spelen een sleutelrol in het sturen van bedrijven tijdens
cruciale perioden in hun geschiedenis. Dat is volgens mij een goede definitie van leiderschap. Toch
kun je over al deze eigenschappen beschikken en nog steeds geen niveau 5-leider zijn.”
Zal er ander leiderschap nodig zijn in de 21ste eeuw?
“Ja. Vergelijk het met de verschillende hoogtes van de Mount Everest. In de 21ste eeuw zullen we
allemaal boven op de berg zitten waar de lucht dunner is. Er komen plotseling stormen op die levens
kosten. De onvoorspelbaarheid neemt toe. Wat heb je nodig om boven op de berg te overleven? Dat
is een onderzoek waar ik nu mee bezig ben. Het gaat ons weer zes jaar kosten, maar het gaat wel
lukken.”
U heeft uitsluitend Amerikaanse bedrijven onderzocht. Gelden uw bevindingen ook voor
Europa of Azië?
“Ik zou niet weten waarom het in Europa of Azië anders zou zijn. Maar daar heb ik uiteraard geen
wetenschappelijk bewijs voor.”
U stelt dat bureaucratie een gebrek aan discipline en incompetentie compenseert. De
meerderheid van bedrijven is zeer bureaucratisch.
“Als je de juiste mensen hebt, heb je geen bureaucratie nodig. Je hebt een gemeenschappelijk kader
nodig, meer niet. Het is als in het verkeer. Wij hebben veel vrijheid in het gebruik van de openbare
weg. Je kunt in je auto stappen en overal naartoe rijden. Het systeem functioneert. Waarom? Omdat
je een gemeenschappelijk kader hebt. Groen betekent rijden. Rood betekent stoppen. Als iemand
zich er niet aan houdt, wordt zijn rijbewijs ingetrokken. Er gaat niemand bij je in de auto zitten om
ervoor te zorgen dat je de juiste dingen doet. Zo zou een bedrijf ook moeten kunnen functioneren.
Zolang de juiste mensen de regels van het verkeer respecteren, krijgen ze veel vrijheid. Bureaucratie
betekent dat er iemand bij je in de auto zit die je om toestemming moet vragen als je linksaf wilt.”
Hanteert u een onderscheid tussen leiderschap en management?
“Ja. Goed management is niveau 3, leiderschap is niveau 4 en 5 (zie kader, red.). Daar wil ik
trouwens nog wat over zeggen: er is een destructieve trend gaande rond management. Dat wordt naar
beneden gehaald. Terwijl je nooit een goede niveau 5-leider kan worden als je management niet
pagina 4 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
beheerst.”
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor managers in de 21ste eeuw?
“De belangrijkste obsessie van elke manager moet zijn: de juiste mensen binnenhalen. Daar moet je
de helft van je tijd aan besteden. Zo moeilijk is het niet. Als ik jou vraag welke vier mensen je mee
zou nemen als je zonder geld in Tibet werd gedropt, kun je mij ongetwijfeld vier namen noemen.
Waarom? Omdat jij ze kent. Zo werkt het ook in het bedrijfsleven. Uiteraard kun je
beoordelingsfouten maken maar dan corrigeer je de fout door diegene te verwijderen. “Een andere
belangrijke vraag die managers moeten beantwoorden is of ze genoeg om hun werk en bedrijf geven
om een niveau 5-leider te worden.”
En anders? Ontslag nemen?
“Ja. Het leven is te kort. Behalve als je boeddhist bent, heb je maar één leven. Het klinkt wellicht
Amerikaans maar als je slechts één leven hebt waarom zou je dan je creativiteit gebruiken voor iets
waar je niets om geeft? Je kunt niets uitzonderlijks ondernemen als je er niet zeer gepassioneerd over
bent.”
Wanneer mag een bedrijf zich excellent noemen?
“Het gaat vooral om het produceren van geweldige resultaten. Bij bedrijven gaat het dan om
economische resultaten. Je bent nou eenmaal geen excellent bedrijf als je geen goede resultaten
boekt. Hoe fantastisch je medewerkers of intenties ook zijn.”
Het gaat alleen om financiële resultaten?
“Als je een bedrijf runt, ja. Als je een orkest leidt, zijn het muzikale resultaten. Als je geen
fantastische muziek speelt, ben je geen uitzonderlijk orkest. Hetzelfde geldt voor universiteiten en
hun opleidingsresultaten. Het gaat altijd om het resultaat. Als je hoofd bent van de politie gaat het
om het verminderen van misdaad. Resultaten, resultaten, resultaten. “De vraag is of je van goede
resultaten excellente resultaten kan maken. Behalve economische resultaten gaat het bij uitmuntende
bedrijven nog om hele andere zaken die de financiële resultaten overstijgen. Wat is je invloed op de
wereld? Het gaat erom dat je invloed als bedrijf dermate onderscheidend is, dat het nauwelijks
mogelijk is de wereld zonder jou voor te stellen. Dat je een gat achterlaat dat moeilijk gevuld kan
worden. Zoals Walt Disney met Disneyworld heeft gedaan. “Een andere belangrijke factor is
waardering. Hoge waardering van degenen die weten waar het over gaat. Heeft de concurrentie
bijvoorbeeld veel waardering voor jouw bedrijf of jouw medewerkers? En het gaat om houdbaarheid
van het bedrijf. Kan een bedrijf zijn resultaten vasthouden over langere tijd?”
Enron en Ahold hebben ook een onderscheidende invloed op de wereld. Maakt u nog
onderscheid tussen een positieve of negatieve invloed?
“Ten eerste kwalificeer ik Enron niet als uitmuntend bedrijf. Om uitmuntend te zijn heb je excellente
resultaten nodig, hoge waardering en duurzaamheid. Daar voldeed Enron niet aan. Het gaat om
kernwaarden waar het bedrijf zich in goede en slechte tijden aan dient te houden. Ten tweede zijn er
natuurlijk bedrijven die ik persoonlijk niet erg waardeer vanwege hun normen en waarden. Maar als
wetenschapper bepaal ik niet of een invloed goed of slecht is. Ik ga niet mijn normen en waarden
opdringen aan de wereld. Dat zou erg arrogant zijn. “Beethoven’s invloed werd toentertijd ook als
negatief gezien omdat zijn muziek te radicaal zou zijn. Het is daarom ook erg moeilijk om huidige
ceo’s en bedrijven te beoordelen. De geschiedenis zal uitwijzen wie excellent is geweest.”
U heeft wel zelf alvast een lijst samengesteld met de tien meest geweldige ceo’s aller tijden.
“Ja, maar dat zijn allemaal ceo’s die al tien jaar niet meer in functie zijn. Je hebt tijd nodig om
pagina 5 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
iemand te kunnen beoordelen. Of Jack Welch inderdaad zo’n fantastische ceo was blijkt pas uit hoe
zijn opvolger het zal doen.”
U vindt nederigheid een belangrijke eigenschap voor leiders. Toch zijn de meeste
bestuursvoorzitter niet nederig.
“Inderdaad. En daarom maken de meeste bestuursvoorzitters ook geen uitzonderlijke bedrijven van
goede bedrijven. Wij vonden slechts elf excellente bedrijven van de Fortune 500 lijst. “Laat ik nog
één ding erg duidelijk maken. Niveau 5-leiders zijn geen aardige leiders, ze zijn juist zeer
beangstigend. Onze grootste niveau 5 president van Amerika is Abraham Lincoln. Hij was zo
wilskrachtig dat de natie intact moest blijven dat hij daar tijdens de Burgeroorlog 600 000
Amerikanen voor opofferde. 600 000!”
Het doel heiligt alle middelen?
“Binnen de context van je waarden, ja. Niveau 5-leiders hebben het meestal bij het juiste einde. Dat
leert de geschiedenis.”
Hoe worden we excellent?
Volgens Jim Collins zijn deze factoren verantwoordelijk voor uitmuntende bedrijven:
1 > Niveau 5 leiderschap. Niveau 1: een zeer capabel individu dat bijdrage levert door talent, kennis
en vaardigheden. Niveau 2: een teamlid dat bijdraagt aan het behalen van groepsdoelstellingen en
efficiënt met anderen samenwerkt. Niveau 3: een competente manager die mensen en middelen
efficiënt organiseert zodat de vastgestelde doelen efficiënt en effectief worden gehaald. Niveau 4:
een effectieve leider die betrokkenheid bij en het nastreven van een duidelijke en meeslepende visie
stimuleert. Een niveau 5-leider bouwt aan duurzame excellentie door een paradoxale combinatie van
wilskracht en nederigheid.
2 > Eerst wie, dan wat. Collins gebruikt de metafoor van een bus. Het is het meest belangrijk om
eerst de juiste mensen op de juiste plaatsen aan boord te krijgen en de verkeerde mensen eruit te
gooien. Dan pas wordt de richting en strategie bepaald.
3 > Cultuur van discipline. Met gedisciplineerde mensen en werkwijzen heb je geen bureaucratie
en hiërarchie meer nodig, denkt Collins. Ondernemerschap gecombineerd met een cultuur van
discipline is het magische mengsel voor geweldige prestaties.
4 > De harde feiten onder ogen zien, zonder het vertrouwen te verliezen.
5 > Het egelconcept. Vrij naar de Griekse dichter Archilochus, die in een van zijn fabels schrijft:
“De vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding.” Dat ene grote ding – ‘inzicht in waar
je de beste in kunt zijn’ – valt volgens Collins uiteen in drie deelvragen: waarmee kunnen we als
bedrijf de beste in de wereld worden, over welke activiteiten zijn we het meest gepassioneerd en
waarmee kunnen we geld verdienen.
6 > Technologie is nooit een cruciale factor voor succes, maar wordt wel verstandig en vernieuwend
toegepast.
7 > Het vliegwiel. Succes kom niet na een changemanagementprogramma of een plotselinge
revolutie. Er ligt altijd een jarenlange voorbereiding aan ten grondslag. Het proces lijkt op een
gigantisch vliegwiel dat zich traag in beweging zet voordat het echt gaat draaien.
8 > De kern bewaken en vooruitgang stimuleren. De kernwaarden van een bedrijf – waar staan
wij voor – moeten worden bewaakt en in stand worden gehouden. De manier waarop gewerkt wordt
moet daarentegen steeds worden aangepast aan veranderende omstandigheden.
CV Jim Collins
1958 > geboren in Aurora, Colorado 1976 > bs mathematical science, Stanford University 1983 >
mba Stanford University 1983 > product manager Hewlett-Packard 1988 > docent Stanford
University Graduate School of Business 1992 > publicatie Beyond entrepreneurship 1994 > Built to
last, met Jerry Porras 1996 > oprichting managementonderzoekscentrum in Boulder, Colorado 2001
pagina 6 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
> Good to great Jim Collins is getrouwd en heeft geen kinderen. Eerder in deze serie: Stephen
Covey, Manfred Kets de Vries, Warren Bennis, Charles Handy, John Kotter, Rosabeth Moss Kanter,
Ram Charan, Henry Mintzberg en Lynda Gratton
Trefwoorden: geen
Gegevens ontvanger
Naam ontvanger:
Email ontvanger:
Jouw gegevens
Naam:
Email:
Doorsturen
pagina 7 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team
20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html

More Related Content

Viewers also liked

John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenJohn Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenRené Verhoeven
 
The Coming Change in Social Media Business Applications
The Coming Change in Social Media Business ApplicationsThe Coming Change in Social Media Business Applications
The Coming Change in Social Media Business ApplicationsElizabeth Lupfer
 
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點Henny Chen
 
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008Victor Zapanta Manlapaz
 
British Letter Sounds
British Letter SoundsBritish Letter Sounds
British Letter Soundsgrammarschool
 
Get Social Media Guide 2009
Get Social Media Guide 2009Get Social Media Guide 2009
Get Social Media Guide 2009Elizabeth Lupfer
 
Innovatie van business modellen
Innovatie van business modellenInnovatie van business modellen
Innovatie van business modellenRené Verhoeven
 
Web Globalization Best Practices
Web Globalization Best PracticesWeb Globalization Best Practices
Web Globalization Best PracticesElizabeth Lupfer
 
Joomla para-sites-institucionais
Joomla para-sites-institucionaisJoomla para-sites-institucionais
Joomla para-sites-institucionaisRoni Costa
 
Tony’S Marketing Podcast 2
Tony’S Marketing Podcast 2Tony’S Marketing Podcast 2
Tony’S Marketing Podcast 2Tony Zerrer
 
2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen
2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen
2013 Engagement and Retention in 2013 by AberdeenElizabeth Lupfer
 
Haribon Million Hectare Walk For Coke Employees
Haribon Million Hectare Walk For Coke EmployeesHaribon Million Hectare Walk For Coke Employees
Haribon Million Hectare Walk For Coke EmployeesVictor Zapanta Manlapaz
 
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02Elizabeth Lupfer
 

Viewers also liked (19)

John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteenJohn Kotter - Echte urgentie herken je meteen
John Kotter - Echte urgentie herken je meteen
 
Southeast Asia Conference 08
Southeast Asia Conference 08Southeast Asia Conference 08
Southeast Asia Conference 08
 
Rwh And Ecosystems Unep
Rwh And Ecosystems UnepRwh And Ecosystems Unep
Rwh And Ecosystems Unep
 
Icc Ar07
Icc Ar07Icc Ar07
Icc Ar07
 
The Coming Change in Social Media Business Applications
The Coming Change in Social Media Business ApplicationsThe Coming Change in Social Media Business Applications
The Coming Change in Social Media Business Applications
 
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點
中文學校起飛計畫_國語語文學校_主題教學盤點
 
Letter Sounds
Letter SoundsLetter Sounds
Letter Sounds
 
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008
Coca Cola Servathon 2008 Briefing V Oct 6 2008
 
British Letter Sounds
British Letter SoundsBritish Letter Sounds
British Letter Sounds
 
Letter Sounds
Letter SoundsLetter Sounds
Letter Sounds
 
Get Social Media Guide 2009
Get Social Media Guide 2009Get Social Media Guide 2009
Get Social Media Guide 2009
 
Innovatie van business modellen
Innovatie van business modellenInnovatie van business modellen
Innovatie van business modellen
 
Web Globalization Best Practices
Web Globalization Best PracticesWeb Globalization Best Practices
Web Globalization Best Practices
 
GWP - Cambodia
GWP - CambodiaGWP - Cambodia
GWP - Cambodia
 
Joomla para-sites-institucionais
Joomla para-sites-institucionaisJoomla para-sites-institucionais
Joomla para-sites-institucionais
 
Tony’S Marketing Podcast 2
Tony’S Marketing Podcast 2Tony’S Marketing Podcast 2
Tony’S Marketing Podcast 2
 
2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen
2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen
2013 Engagement and Retention in 2013 by Aberdeen
 
Haribon Million Hectare Walk For Coke Employees
Haribon Million Hectare Walk For Coke EmployeesHaribon Million Hectare Walk For Coke Employees
Haribon Million Hectare Walk For Coke Employees
 
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02
Brands in Social Media Report08 090224053849 Phpapp02
 

Similar to Interview Jim Collins - Leiderschap als god van de 20e eeuw

Linda Gratton - Leiderschap is een state of mind
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mindLinda Gratton - Leiderschap is een state of mind
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mindRené Verhoeven
 
Miniboekje Psychologie van het Overtuigen
Miniboekje Psychologie van het OvertuigenMiniboekje Psychologie van het Overtuigen
Miniboekje Psychologie van het OvertuigenHans Janssen
 
Artikel in Qompas Sollicitatiegids
Artikel in Qompas SollicitatiegidsArtikel in Qompas Sollicitatiegids
Artikel in Qompas SollicitatiegidsKoos Gloudemans
 
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindendMartin Madern
 
POA16_03_Interview Joel Aerts
POA16_03_Interview Joel AertsPOA16_03_Interview Joel Aerts
POA16_03_Interview Joel AertsJoël Aerts
 
Leiderschap in één dag voor op de zaak
Leiderschap in één dag  voor op de zaakLeiderschap in één dag  voor op de zaak
Leiderschap in één dag voor op de zaakHans Janssen
 
Leiderschap in één dag voor op de zaak
Leiderschap in één dag  voor op de zaakLeiderschap in één dag  voor op de zaak
Leiderschap in één dag voor op de zaakHans Janssen
 
Personal branding gastcollege hes 060513
Personal branding gastcollege hes 060513 Personal branding gastcollege hes 060513
Personal branding gastcollege hes 060513 Tom Scholte
 
Personal branding college hv a 050213 online
Personal branding college hv a 050213 onlinePersonal branding college hv a 050213 online
Personal branding college hv a 050213 onlineTom Scholte
 
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015Koos Groenewoud
 
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5Ondernemen eight to be great tiib_eerste5
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5Ernst Phaff
 
MBA in één dag - Uitvoering
MBA in één dag - UitvoeringMBA in één dag - Uitvoering
MBA in één dag - UitvoeringHans Janssen
 
Triologie.voor.slideshare
Triologie.voor.slideshareTriologie.voor.slideshare
Triologie.voor.slideshareKoos Groenewoud
 
Workshop digitaal branden
Workshop digitaal brandenWorkshop digitaal branden
Workshop digitaal brandenSjef Kerkhofs
 
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenPiet van Vugt
 
Leadership artikelpassie
Leadership artikelpassieLeadership artikelpassie
Leadership artikelpassieKoos Groenewoud
 

Similar to Interview Jim Collins - Leiderschap als god van de 20e eeuw (20)

Linda Gratton - Leiderschap is een state of mind
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mindLinda Gratton - Leiderschap is een state of mind
Linda Gratton - Leiderschap is een state of mind
 
Miniboekje Psychologie van het Overtuigen
Miniboekje Psychologie van het OvertuigenMiniboekje Psychologie van het Overtuigen
Miniboekje Psychologie van het Overtuigen
 
Artikel in Qompas Sollicitatiegids
Artikel in Qompas SollicitatiegidsArtikel in Qompas Sollicitatiegids
Artikel in Qompas Sollicitatiegids
 
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend
2013 06 26 hog mm leiderschap dienend en verbindend
 
Het waarom helpt vooruit kijken
Het waarom helpt vooruit kijkenHet waarom helpt vooruit kijken
Het waarom helpt vooruit kijken
 
POA16_03_Interview Joel Aerts
POA16_03_Interview Joel AertsPOA16_03_Interview Joel Aerts
POA16_03_Interview Joel Aerts
 
Leiderschap in één dag voor op de zaak
Leiderschap in één dag  voor op de zaakLeiderschap in één dag  voor op de zaak
Leiderschap in één dag voor op de zaak
 
Leiderschap in één dag voor op de zaak
Leiderschap in één dag  voor op de zaakLeiderschap in één dag  voor op de zaak
Leiderschap in één dag voor op de zaak
 
Personal branding gastcollege hes 060513
Personal branding gastcollege hes 060513 Personal branding gastcollege hes 060513
Personal branding gastcollege hes 060513
 
Personal branding college hv a 050213 online
Personal branding college hv a 050213 onlinePersonal branding college hv a 050213 online
Personal branding college hv a 050213 online
 
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
White (GREEN;-) Paper AAA (Triple A) Juli 2015
 
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5Ondernemen eight to be great tiib_eerste5
Ondernemen eight to be great tiib_eerste5
 
MBA in één dag - Uitvoering
MBA in één dag - UitvoeringMBA in één dag - Uitvoering
MBA in één dag - Uitvoering
 
Special2011 leiderschap
Special2011 leiderschapSpecial2011 leiderschap
Special2011 leiderschap
 
Triologie.voor.slideshare
Triologie.voor.slideshareTriologie.voor.slideshare
Triologie.voor.slideshare
 
Workshop digitaal branden
Workshop digitaal brandenWorkshop digitaal branden
Workshop digitaal branden
 
Kansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerdenKansen zien kansen benutten okw woerden
Kansen zien kansen benutten okw woerden
 
30-31-CF 03-2015_Juuni-2
30-31-CF 03-2015_Juuni-230-31-CF 03-2015_Juuni-2
30-31-CF 03-2015_Juuni-2
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Leadership artikelpassie
Leadership artikelpassieLeadership artikelpassie
Leadership artikelpassie
 

More from René Verhoeven

Business Model Generation
Business Model GenerationBusiness Model Generation
Business Model GenerationRené Verhoeven
 
Business strategy review the heart of leadership
Business strategy review the heart of leadershipBusiness strategy review the heart of leadership
Business strategy review the heart of leadershipRené Verhoeven
 
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis"
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis""Als disney de baas was in uw ziekenhuis"
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis"René Verhoeven
 
Change management - curve steun aan verandering
Change management - curve steun aan veranderingChange management - curve steun aan verandering
Change management - curve steun aan veranderingRené Verhoeven
 
Format Projectspecificatie
Format ProjectspecificatieFormat Projectspecificatie
Format ProjectspecificatieRené Verhoeven
 

More from René Verhoeven (7)

Business model template
Business model templateBusiness model template
Business model template
 
Business Model Generation
Business Model GenerationBusiness Model Generation
Business Model Generation
 
Business strategy review the heart of leadership
Business strategy review the heart of leadershipBusiness strategy review the heart of leadership
Business strategy review the heart of leadership
 
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis"
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis""Als disney de baas was in uw ziekenhuis"
"Als disney de baas was in uw ziekenhuis"
 
Change management - curve steun aan verandering
Change management - curve steun aan veranderingChange management - curve steun aan verandering
Change management - curve steun aan verandering
 
5S
5S5S
5S
 
Format Projectspecificatie
Format ProjectspecificatieFormat Projectspecificatie
Format Projectspecificatie
 

Interview Jim Collins - Leiderschap als god van de 20e eeuw

 • 1. Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw home | 01 jan 2001 | Dominique Haijtema | In het tiende en laatste deel van de serie ‘Leiderschap in de 21ste eeuw’ praat Management Team met de Amerikaanse bestsellerauteur Jim Collins. Hij vindt leiderschap een vaag concept dat te pas en te onpas wordt gebruikt. “Leiderschap was onze god in de 20ste eeuw.” Jimmy is een volwassen jongen die erg van leren houdt. Deze beoordeling in de eerste klas van de lagere school hangt nu ingelijst in het voormalige schoolgebouw in Boulder, Colorado. Het pand doet tegenwoordig dienst als kantoor, maar verder is er weinig veranderd. Ook Jim Collins, die er werkt, ziet zichzelf nog steeds als een student die wordt gedreven door een enorme nieuwsgierigheid. Deze eigenschap leidde tot twee internationale bestsellers, die in de boekenkast van topmanagers over de hele wereld te vinden zijn. Built to last en Good to great zijn het resultaat van grootschalige onderzoeken naar respectievelijk kenmerken van bedrijven die over tientallen jaren succesvol wisten te blijven, en kenmerken van bedrijven die zich van goed naar excellent ontwikkelden. Zelfs in een chique donker pak ziet de 46-jarige Collins er nog steeds uit als een student. Hij is lang en atletisch – dat laatste heeft hij waarschijnlijk aan zijn hobby klimmen te danken. De voormalige Stanford docent studeert echter niet alleen, hij geeft ook graag les. Tijdens het interview gebruikt hij veelvuldig het schoolbord om duidelijk te maken wat hij bedoelt. En als hij niet bij het bord staat, zit hij kaarsrecht aan tafel en fixeert zijn gesprekspartner met een starre blik uit blauwe ogen. Zijn wijsvinger richt hij herhaaldelijk op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten. Jarenlang worstelde Collins zich met een team van onderzoekers door grote hoeveelheden data om tot opzienbarende conclusies te komen. Zo bleek een fantastisch idee, concept of strategie helemaal niet zo belangrijk te zijn voor het ontstaan van visionaire bedrijven. Andere mythes die hij ontrafelde waren die van charismatisch leiderschap en de focus op de competitie. Visionaire bedrijven willen zichzelf verslaan, niet een tegenstander. Excellente bedrijven bestaan niet om zo veel mogelijk geld te verdienen. Ze worden ook niet geleid vanuit vage missie- of visiestatements, maar vanuit een diepe overtuiging en een gevoel van betekenis. Net als de Engelse psychologe Lynda Gratton stelt Collins dat de beloning van topbestuurders geen enkele invloed heeft op bedrijfsresultaten. Daar is inmiddels ruimschoots wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hij begrijpt dan ook niet dat er keer op keer waanzinnige bedragen aan bestuurders worden uitgekeerd. Excellente bedrijven zijn niet per se bedrijven waar iedereen graag zou willen werken. Sommige werknemers passen in de bijna cultachtige omgeving, andere niet. Er bestaat geen middenweg. Beweerde Collins in zijn eerste boek nog dat leiderschap geen bijdrage levert aan het succes van uitmuntende bedrijven, in zijn tweede bestseller moest hij daar op terugkomen. Leiderschap maakt wel degelijk verschil en zijn model van niveau 5-leiderschap (level 5 leadership)is inmiddels beroemd. Een niveau 5-leider is volgens de onderzoeker iemand die niet alleen anderen kan inspireren om bedrijfsdoelstellingen te halen, maar door een combinatie van wilskracht en bescheidenheid het bedrijf naar blijvende excellentie weet te pagina 1 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 2. brengen. Leiders van middelmatige bedrijven zoeken bij tegenspoed overal een verklaring, behalve bij zichzelf. Terwijl niveau 5 leiders juist het falen zichzelf aanrekenen en het succes toeschrijven aan geluk en andere externe factoren. Bent u zelf een niveau 5-leider? “Nee. Als ik ’s ochtends in de spiegel kijk, zie ik geen niveau 5-leider. Maar ik zou het wel willen. Ik ben erg geïnspireerd geraakt door het niveau 5-leiderschap. Het is een hogere mate van volwassenheid en ontzettend moeilijk.” Wanneer ben je een niveau 5-leider? “Als je ambitie allereerst bij het bedrijf ligt, niet bij jezelf.” Kun je niveau 5-leiderschap leren? “Ik geloof niet in een trainingsprogramma. Het is een persoonlijke ontdekkingsreis waarvoor mensen zelf moeten kiezen. Niveau 5-leiderschap is ook niet te leren op een business-school. Daar krijg je vooral – zeker niet onbelangrijk – het gereedschap voor een kapitalistische samenleving aangereikt, zoals finance en marketing.” Hoe herken je een niveau 5-leider? “Zoek naar mensen die uitzonderlijke resultaten leveren en niet alleen zichzelf als de oorzaak van dat succes aanwijzen. Een andere aanwijzing is dat de afdelingen of mensen die zij hebben geleid het ook na hun vertrek nog steeds goed doen. Niveau 5-leiders besteden veel aandacht aan hun opvolging.” Wat zou u zelf graag achter willen laten? “Onderzoekgegevens en methodieken die ook zonder mij invloed uitoefenen. De reden waarom mensen geïnteresseerd zijn in wat ik te zeggen heb, is dat er een solide onderzoek aan ten grondslag ligt. Het gaat om de onderzoeksresultaten, niet om mij.” Toch is uw naam een behoorlijke publiekstrekker. “Het zou heel gevaarlijk zijn als ik zou denken dat mensen aandacht aan mij moeten besteden omdat ik Jim Collins ben. Dat is geen argument. De data zijn het argument. Op het moment dat mensen alleen naar mij luisteren om wie ik ben, ga ik mijn eigen zienswijze te veel geloven. Ik moet altijd teruggrijpen naar mijn onderzoeken om te controleren of wat ik te zeggen heb ergens op slaat.” Dus u kunt nu doodgaan? “Als ik nu doodga zou mijn werk over tien jaar minder invloed hebben dan ik zou willen, omdat mijn werk nog steeds sterk aan mij is gerelateerd.” Stuurt u daarom uw onderzoeksteam op pad om op leiderschapsconferenties te spreken? “Er is iemand uit mijn onderzoeksteam die soms naar conferenties gaat. Ik heb een aantal jaren geleden besloten dat ik niet in het zakenleven wil participeren. Ik heb alle aanbiedingen afgeslagen om als consultant of trainer te werken en mijn werk optimaal uit te buiten.” U ontvangt anders veel geld om tijdens seminars over uw werk te praten. “Ik word goed betaald, dat is waar. Maar ik sla 24 van de 25 uitnodigingen af. Als ik niet zeer gepassioneerd ben over een uitnodiging, ga ik gewoon niet. Ik doe ook seminars pro bono voor de pagina 2 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 3. politie of onderwijsinstituten.” Bedrijven laat u de volle mep betalen? “Natuurlijk, zo financier ik wat ik hier aan het doen ben. Bedrijven kunnen zich de volle prijs veroorloven. Maar als mijn doelstelling geld verdienen zou zijn, was ik de meest incompetente zakenman aller tijden. Uitnodigingen van buiten de zakenwereld vind ik het meest opwindend: kerken, orkesten en padvinders. Van alles eigenlijk. Bedrijven helpen meer geld te verdienen, dat is nooit mijn grote passie geweest.” Grappig dat u dat zegt, met twee bestsellers die het zo goed doen in het bedrijfsleven. “Ik ben niet erg geïnteresseerd in business. Het gebeurde min of meer toevallig dat ik daarmee begon in mijn onderzoeken. Ik denk trouwens dat de helft van mijn lezers uit de non-profitsector komt. De ideeën zijn niet beperkt tot de zakenwereld, de vragen zijn ook niet zakelijk. Mijn boeken zijn geen businessboeken.” Wat zijn het dan voor boeken? “Ze gaan over menselijke vragen. Hoe maak je iets middelmatigs tot iets excellents? Dat geldt voor sportteams, orkesten, tehuizen voor daklozen en individuen. Het zijn existentiële vragen. Het nastreven van excellentie is het antwoord op de vraag hoe we met een wereld moeten omgaan die willekeurig en zinloos lijkt. We kunnen iets moois en uitzonderlijks maken van onszelf, ons bedrijf of de overheid. Zo geven we betekenis aan een zinloos bestaan. Dat is wat ons menselijk maakt.” Het nastreven van excellentie is toch een luxeactiviteit? De meerderheid van de wereld is bezig met overleven. “Uiteraard is het moeilijker om excellentie na te streven als je niets te eten hebt. Tegelijkertijd hadden de grootste creatieve geesten geen makkelijk leven. Mozart had geen cent, maar de kwaliteit van zijn muziek was er niet minder om. Beethoven wist ook niet waar hij van moest leven en toch moest zijn vijfde symfonie de mooiste worden die er was. “Het verlangen ergens het mooiste van te maken is voor sommigen nou eenmaal een genetisch gebrek. Omstandigheden doen er niet toe. De drive van ceo’s die uitmuntende bedrijven hebben gebouwd is vergelijkbaar met die van James Joyce toen hij Ulysses schreef.” Wat is de onderliggende drive? Verschil te maken? “Niet per se. Het gaat erom iets onderscheidends te doen. Of dat nou verschil maakt of niet. Het gaat erom iets te maken dat als testament dient voor waarin je gepassioneerd gelooft. De vraag naar het waarom is eigenlijk geen vraag die goed beantwoord kan worden.” Welke onderzoeksresultaten vindt u het meest belangrijk? “Het gaat niet om de resultaten, maar om de methode. Die is het meest belangrijk. Het gaat om de methodiek waarbij geweldige bedrijven met goede bedrijven worden vergeleken. Als ik nu zou overlijden, is die analysetechniek het meest blijvend. “Veel mensen hebben meningen en ideeën, wij hebben data. Ik hou van data. Het mooiste is dat het kan gebeuren dat de data mijn eigen ideeën niet ondersteunen of zelfs het tegendeel bewijzen. Het ergste wat kan gebeuren is dat ik onderzoek doe en de resultaten mijn mening bevestigen.” Waar was u het meest verbaasd over? “Over het ontdekken van niveau 5-leiderschap. Omdat ik niet had verwacht dat leiderschap een factor zou zijn die geweldige bedrijven onderscheidt. Het is ironisch dat ik word gezien als een leiderschapsexpert terwijl ik ooit aan deze zelfde tafel tegen mijn onderzoeksteam zei dat ik geen leiderschap in mijn boek wilde hebben.” pagina 3 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 4. Waarom? “Leiderschap is een vaag concept dat meer in de weg staat dan dat het echt helpt. Het zegt vooral dat we erg onwetend zijn. Van alles dat we niet begrijpen, zeggen we dat het leiderschap is. Leiderschap was onze god in de twintigste eeuw, toen alles te pas en te onpas aan leiderschap werd toegeschreven. Vroeger hadden we God als antwoord op al onze vragen over natuurverschijnselen. Nu is onze wereld sociaal. Het gaat om organisaties, instituties en naties. Die willen we begrijpen. We weten veel van natuurkunde, biologie en chemie. We begrijpen niet zo erg veel van sociale systemen. “Als we God geaccepteerd hadden als antwoord op alle vragen, zouden we nu geen natuurwetenschappen hebben. Zo richtten wij ons aanvankelijk in het onderzoek op andere antwoorden dan leiderschap. Het is echt aan mijn onderzoeksteam te danken dat op gegeven moment in opstand kwam en zei dat we leiderschap niet langer konden negeren. Ik was bevooroordeeld. Inmiddels is wel duidelijk dat er verschillende niveaus zijn van leiderschap en dat bazen van uitmuntende bedrijven het hoogste niveau van leiderschap vertonen.” Is het zo dat een leider niet naar het vijfde niveau kan voordat hij de andere vier niveaus heeft doorlopen? “Ja. Alle niveau 5-leiders die wij hebben gezien, vertonen ook de eigenschappen van de andere niveaus. Het zijn bestuursvoorzitters die volhardend zijn, hindernissen overwinnen, toegewijde mensen aantrekken en stimuleren. Zij spelen een sleutelrol in het sturen van bedrijven tijdens cruciale perioden in hun geschiedenis. Dat is volgens mij een goede definitie van leiderschap. Toch kun je over al deze eigenschappen beschikken en nog steeds geen niveau 5-leider zijn.” Zal er ander leiderschap nodig zijn in de 21ste eeuw? “Ja. Vergelijk het met de verschillende hoogtes van de Mount Everest. In de 21ste eeuw zullen we allemaal boven op de berg zitten waar de lucht dunner is. Er komen plotseling stormen op die levens kosten. De onvoorspelbaarheid neemt toe. Wat heb je nodig om boven op de berg te overleven? Dat is een onderzoek waar ik nu mee bezig ben. Het gaat ons weer zes jaar kosten, maar het gaat wel lukken.” U heeft uitsluitend Amerikaanse bedrijven onderzocht. Gelden uw bevindingen ook voor Europa of Azië? “Ik zou niet weten waarom het in Europa of Azië anders zou zijn. Maar daar heb ik uiteraard geen wetenschappelijk bewijs voor.” U stelt dat bureaucratie een gebrek aan discipline en incompetentie compenseert. De meerderheid van bedrijven is zeer bureaucratisch. “Als je de juiste mensen hebt, heb je geen bureaucratie nodig. Je hebt een gemeenschappelijk kader nodig, meer niet. Het is als in het verkeer. Wij hebben veel vrijheid in het gebruik van de openbare weg. Je kunt in je auto stappen en overal naartoe rijden. Het systeem functioneert. Waarom? Omdat je een gemeenschappelijk kader hebt. Groen betekent rijden. Rood betekent stoppen. Als iemand zich er niet aan houdt, wordt zijn rijbewijs ingetrokken. Er gaat niemand bij je in de auto zitten om ervoor te zorgen dat je de juiste dingen doet. Zo zou een bedrijf ook moeten kunnen functioneren. Zolang de juiste mensen de regels van het verkeer respecteren, krijgen ze veel vrijheid. Bureaucratie betekent dat er iemand bij je in de auto zit die je om toestemming moet vragen als je linksaf wilt.” Hanteert u een onderscheid tussen leiderschap en management? “Ja. Goed management is niveau 3, leiderschap is niveau 4 en 5 (zie kader, red.). Daar wil ik trouwens nog wat over zeggen: er is een destructieve trend gaande rond management. Dat wordt naar beneden gehaald. Terwijl je nooit een goede niveau 5-leider kan worden als je management niet pagina 4 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 5. beheerst.” Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor managers in de 21ste eeuw? “De belangrijkste obsessie van elke manager moet zijn: de juiste mensen binnenhalen. Daar moet je de helft van je tijd aan besteden. Zo moeilijk is het niet. Als ik jou vraag welke vier mensen je mee zou nemen als je zonder geld in Tibet werd gedropt, kun je mij ongetwijfeld vier namen noemen. Waarom? Omdat jij ze kent. Zo werkt het ook in het bedrijfsleven. Uiteraard kun je beoordelingsfouten maken maar dan corrigeer je de fout door diegene te verwijderen. “Een andere belangrijke vraag die managers moeten beantwoorden is of ze genoeg om hun werk en bedrijf geven om een niveau 5-leider te worden.” En anders? Ontslag nemen? “Ja. Het leven is te kort. Behalve als je boeddhist bent, heb je maar één leven. Het klinkt wellicht Amerikaans maar als je slechts één leven hebt waarom zou je dan je creativiteit gebruiken voor iets waar je niets om geeft? Je kunt niets uitzonderlijks ondernemen als je er niet zeer gepassioneerd over bent.” Wanneer mag een bedrijf zich excellent noemen? “Het gaat vooral om het produceren van geweldige resultaten. Bij bedrijven gaat het dan om economische resultaten. Je bent nou eenmaal geen excellent bedrijf als je geen goede resultaten boekt. Hoe fantastisch je medewerkers of intenties ook zijn.” Het gaat alleen om financiële resultaten? “Als je een bedrijf runt, ja. Als je een orkest leidt, zijn het muzikale resultaten. Als je geen fantastische muziek speelt, ben je geen uitzonderlijk orkest. Hetzelfde geldt voor universiteiten en hun opleidingsresultaten. Het gaat altijd om het resultaat. Als je hoofd bent van de politie gaat het om het verminderen van misdaad. Resultaten, resultaten, resultaten. “De vraag is of je van goede resultaten excellente resultaten kan maken. Behalve economische resultaten gaat het bij uitmuntende bedrijven nog om hele andere zaken die de financiële resultaten overstijgen. Wat is je invloed op de wereld? Het gaat erom dat je invloed als bedrijf dermate onderscheidend is, dat het nauwelijks mogelijk is de wereld zonder jou voor te stellen. Dat je een gat achterlaat dat moeilijk gevuld kan worden. Zoals Walt Disney met Disneyworld heeft gedaan. “Een andere belangrijke factor is waardering. Hoge waardering van degenen die weten waar het over gaat. Heeft de concurrentie bijvoorbeeld veel waardering voor jouw bedrijf of jouw medewerkers? En het gaat om houdbaarheid van het bedrijf. Kan een bedrijf zijn resultaten vasthouden over langere tijd?” Enron en Ahold hebben ook een onderscheidende invloed op de wereld. Maakt u nog onderscheid tussen een positieve of negatieve invloed? “Ten eerste kwalificeer ik Enron niet als uitmuntend bedrijf. Om uitmuntend te zijn heb je excellente resultaten nodig, hoge waardering en duurzaamheid. Daar voldeed Enron niet aan. Het gaat om kernwaarden waar het bedrijf zich in goede en slechte tijden aan dient te houden. Ten tweede zijn er natuurlijk bedrijven die ik persoonlijk niet erg waardeer vanwege hun normen en waarden. Maar als wetenschapper bepaal ik niet of een invloed goed of slecht is. Ik ga niet mijn normen en waarden opdringen aan de wereld. Dat zou erg arrogant zijn. “Beethoven’s invloed werd toentertijd ook als negatief gezien omdat zijn muziek te radicaal zou zijn. Het is daarom ook erg moeilijk om huidige ceo’s en bedrijven te beoordelen. De geschiedenis zal uitwijzen wie excellent is geweest.” U heeft wel zelf alvast een lijst samengesteld met de tien meest geweldige ceo’s aller tijden. “Ja, maar dat zijn allemaal ceo’s die al tien jaar niet meer in functie zijn. Je hebt tijd nodig om pagina 5 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 6. iemand te kunnen beoordelen. Of Jack Welch inderdaad zo’n fantastische ceo was blijkt pas uit hoe zijn opvolger het zal doen.” U vindt nederigheid een belangrijke eigenschap voor leiders. Toch zijn de meeste bestuursvoorzitter niet nederig. “Inderdaad. En daarom maken de meeste bestuursvoorzitters ook geen uitzonderlijke bedrijven van goede bedrijven. Wij vonden slechts elf excellente bedrijven van de Fortune 500 lijst. “Laat ik nog één ding erg duidelijk maken. Niveau 5-leiders zijn geen aardige leiders, ze zijn juist zeer beangstigend. Onze grootste niveau 5 president van Amerika is Abraham Lincoln. Hij was zo wilskrachtig dat de natie intact moest blijven dat hij daar tijdens de Burgeroorlog 600 000 Amerikanen voor opofferde. 600 000!” Het doel heiligt alle middelen? “Binnen de context van je waarden, ja. Niveau 5-leiders hebben het meestal bij het juiste einde. Dat leert de geschiedenis.” Hoe worden we excellent? Volgens Jim Collins zijn deze factoren verantwoordelijk voor uitmuntende bedrijven: 1 > Niveau 5 leiderschap. Niveau 1: een zeer capabel individu dat bijdrage levert door talent, kennis en vaardigheden. Niveau 2: een teamlid dat bijdraagt aan het behalen van groepsdoelstellingen en efficiënt met anderen samenwerkt. Niveau 3: een competente manager die mensen en middelen efficiënt organiseert zodat de vastgestelde doelen efficiënt en effectief worden gehaald. Niveau 4: een effectieve leider die betrokkenheid bij en het nastreven van een duidelijke en meeslepende visie stimuleert. Een niveau 5-leider bouwt aan duurzame excellentie door een paradoxale combinatie van wilskracht en nederigheid. 2 > Eerst wie, dan wat. Collins gebruikt de metafoor van een bus. Het is het meest belangrijk om eerst de juiste mensen op de juiste plaatsen aan boord te krijgen en de verkeerde mensen eruit te gooien. Dan pas wordt de richting en strategie bepaald. 3 > Cultuur van discipline. Met gedisciplineerde mensen en werkwijzen heb je geen bureaucratie en hiërarchie meer nodig, denkt Collins. Ondernemerschap gecombineerd met een cultuur van discipline is het magische mengsel voor geweldige prestaties. 4 > De harde feiten onder ogen zien, zonder het vertrouwen te verliezen. 5 > Het egelconcept. Vrij naar de Griekse dichter Archilochus, die in een van zijn fabels schrijft: “De vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding.” Dat ene grote ding – ‘inzicht in waar je de beste in kunt zijn’ – valt volgens Collins uiteen in drie deelvragen: waarmee kunnen we als bedrijf de beste in de wereld worden, over welke activiteiten zijn we het meest gepassioneerd en waarmee kunnen we geld verdienen. 6 > Technologie is nooit een cruciale factor voor succes, maar wordt wel verstandig en vernieuwend toegepast. 7 > Het vliegwiel. Succes kom niet na een changemanagementprogramma of een plotselinge revolutie. Er ligt altijd een jarenlange voorbereiding aan ten grondslag. Het proces lijkt op een gigantisch vliegwiel dat zich traag in beweging zet voordat het echt gaat draaien. 8 > De kern bewaken en vooruitgang stimuleren. De kernwaarden van een bedrijf – waar staan wij voor – moeten worden bewaakt en in stand worden gehouden. De manier waarop gewerkt wordt moet daarentegen steeds worden aangepast aan veranderende omstandigheden. CV Jim Collins 1958 > geboren in Aurora, Colorado 1976 > bs mathematical science, Stanford University 1983 > mba Stanford University 1983 > product manager Hewlett-Packard 1988 > docent Stanford University Graduate School of Business 1992 > publicatie Beyond entrepreneurship 1994 > Built to last, met Jerry Porras 1996 > oprichting managementonderzoekscentrum in Boulder, Colorado 2001 pagina 6 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html
 • 7. > Good to great Jim Collins is getrouwd en heeft geen kinderen. Eerder in deze serie: Stephen Covey, Manfred Kets de Vries, Warren Bennis, Charles Handy, John Kotter, Rosabeth Moss Kanter, Ram Charan, Henry Mintzberg en Lynda Gratton Trefwoorden: geen Gegevens ontvanger Naam ontvanger: Email ontvanger: Jouw gegevens Naam: Email: Doorsturen pagina 7 van 7Jim Collins: Leiderschap als god van de 20ste eeuw - Home - MT Management team 20-4-2010http://www.mt.nl/1/331/home/jim-collins-leiderschap-als-god-van-de-20ste-eeuw.html