SlideShare a Scribd company logo
DOÇ.DR.Agah Tuğrul KORUCU
Nazmiye KOYUN-22310521017
 Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen
davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin
tümüdür.Yani öğrenciye belli bir şeyi öğretme, bilgi verme
veya bilgi ile donatma işidir.
 Öğrencide istendik davranışların geliştirilmesi için görsel
ve işitsel yöntemlerin birlikte kullanılması gerekir. Bu
faaliyete aynı zamanda gösteri yöntemi de denir.Herhangi
bir konun gösteriminin materyali olduğu ve bunun nasıl
yapılacağı öğrencilerin önünde gösterilmek suretiyle
öğretilmesi esasına dayanır.Fizikî, beşerî ve ekonomik
coğrafya olayları ile ilgili kavramları öğretme bu yöntem
sayesinde gerçekleşir. Bu faaliyet ise araç ve gereç
yardımıyla sağlanır.Konulardaki haritalar, şekiller,
fotoğraflar, tablolar öğretimde öğrenmeyi araç ve gereç
yardımıyla anlaşılır hâle sokar.
Görsel Araç, Gereç
ve Materyaller
 Herhangi bir fikrinin veya düşüncenin açıklanması, somut hâle
getirilmesi ve ispatlanması için ihtiyaç duyulan eşyalara ve
aygıtlara araç denir.Bir iş veya eylemi yapmak için gerekli olan
malze
 Görsellik ancak gösteri yöntemi ile gerçekleşir.Gösteri yöntemi
herhangi bir konun araç ve gereç yardımıyla
öğretilmesidir.Bu araç ve gereçler; görsel, işitsel ve hem de
görsel-işitsel’dir.Bu yöntem daha çok duyu organını uyardığı,
öğrencinin ilgi ve dikkatini çektiği için öğrenmeyi kolaylaştırır.
meye de gereç denir.
Görsel Araç, Gereç
ve Materyaller
“İŞİTİRİM VE UNUTURUM,
GÖRÜRÜM VE HATIRLARIM,
YAPARIM VE ANLARIM”
Görsel Araç, Gereç
ve Materyaller
 Öğretim etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse
öğrenme o kadar iyi gerçekleşir.
 Araç ve gereçlerin öğretimdeki rolleri şunlardır:
1. Öğrencinin dikkatini çekerek onları güdüler.
2. Öğrencinin dikkatini canlı tutar.
3. Öğrencinin duygusal tepki vermesini sağlar.
4. Kavramları somutlaştırır.
5. Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir.
6. Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını
kolaylaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 1-Konun Amacına Uygunluk
 Amaca hizmet eden araç ve gereç konun anlaşılmasını ve
öğretilmesini kolaylaştırır.Konu ile ilgili haritalar, şekiller,
tablolar, kesitler, profiller, blokdiyagramlar vb.
 2- Araç ve Gereçlerin Doğruluğu
 Araç ve gerecin amaca uygun olarak kullanılabilmeleri
doğru olmalarına bağlıdır. Doğruluğu tartışılan araç ve
gereçler öğretimde birlik ilkesini zedeler. Haritaların adları
ve bu haritalardaki yer adları, yükseklik değerleri, derinlik
değerleri vb.’leri.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 3-Araç ve Gerecin Öğrenciye Uygunluğu
 Araç ve gereç öğretimin(ilk, orta, lise, üniversite) her
basamağında müfredat programlarına göre
hazırlanmalıdır.Öğretimin seviyesine hitap etmeyen araç ve
gereçler öğrenmeyi gerçekleştiremez. Çünkü öğrenme ile
verilmek istenen bilgiler öğretim kademelerine göre farklılık
gösterir.Örneğin lise seviyesinde bir öğrencinin ilk ve orta atlas
kullanması, lise öğrencisinin lise müfredatına uymayan bilgileri
taşıyan yüksek düzeye hitap eden atlaslardan yararlanmaları,
12 yaşından küçük çocuklar görsel ögeleri bir bütün yerine
bölüm bölüm yorumlama eğilimindedirler.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır;
 Spesifik birtakım ögeleri göremezler.Daha büyük çocuklar
resmi bir bütün olarak algılamakta ve resmin verdiği
mesaj ile bir sonuca ulaşmaktadırlar.
4-Araç ve Gereçlerin Çekiciliği
 Konun izahında gerekli harita, şekil, tabloların renk,
çizim ve yazı tarzı yönünden estetik olması
gerekir.Kullanılacak fotoğraf ve slaytlarda da estetiğe
dikkat edilmelidir.Estetik olma öğrencinin ilgi ve
dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır
 5-Araç ve Gerecin Kullanışlı ve Dayanıklı Olması:
 Araç ve gereçlerin kolay kullanımının yanında sağlam ve
dayanıklı da olması gerekir.Sağlam ve dayanıklı olmayan araç
ve gereçler çabucak yırtılmakta, bozulmakta dolayısıyla
kullanılmaz hâle gelmektedir.
 6-Araç ve Gerecin Sadeliği:
 Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç sadedir.Çünkü
burada amaca uygunluk söz konusudur.Fazla bilgi yığını
öğrenmeyi zorlaştırır.
gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler
aranır
6-Araç ve Gerecin Sadeliği:
 Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç
sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk
söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve
gereçlerde birtakım özellikler aranır
 I – GÖRSEL ARAÇLAR
 I.1. Kitaplar:
 Öğretimde en çok kullanılan görsel araçtır.Ders kitabı
ve içindeki resimler öğretmede en çok yararlanılan
hazır araçlardandır.
 Öğretmen Kitabı: Öğretmene dersi nasıl işleyeceği
konusunda hazır bilgiler veren bir başvuru kitabıdır.
 Alıştırma Kitabı: Öğrencilerin hem sınıfta, hem de
evde kullanabilecekleri kaynak kitaptır.
I.6. Projektörler (Yansıtıcılar)
 I.2. Haritalar
 I.3. Yazı ve Gösterim Tahtaları
 I.4. Resimler
5. Gerçek Eşyalar ve Modeller
 Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam
bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne
konularak bir ekrana yansıtılırlar.
 Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam
bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne
konularak bir ekrana yansıtılırlar.
.3. Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta): Yazı ve
 Gösterim Tahtaları
 Bülten Tahtası: Duyurular için kullanılan bir araçtır.
 Manyetik Tahtalar: Mıknatıslı nesneleri tutma
özelliği olan tahtalardır.
 I.4. Resimler
 I.5. Gerçek Eşyalar ve Modeller
Video Projektörü:-Video Projektörü:Film Şeridi
Projektörü:TüI.6. Projektörler (Yansıtıcılar)
Görsel araçların en etkili olanlarındandır.

More Related Content

Similar to görsel araç gereç malzameleri.pptx

Görsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptx
Hatice Genç
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Emine Uslu
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
MntehauraENOL
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
BÜŞRA USLU
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
pinar27
 
görsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptx
semanur aktaş
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
BÜŞRA USLU
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
HikmetBelge1
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
hikmetbelge
 
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUGorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
BerkTrksever
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
Fatma YUMUŞAK
 
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdfKadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
KadriyeOldum
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
MuharremGldal
 
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxöğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
aliihsanakbaba1
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
OmerDilber1
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
Zehra Ertaş
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
pinar27
 
araç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptxaraç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptx
EmineEkinci2
 

Similar to görsel araç gereç malzameleri.pptx (20)

Görsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptx
 
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptxÖğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
Öğretim Araç-Gereçlerinin Seçimi ve Hazırlanması.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU.pptx
 
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
görsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptx
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCUGorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
GorselAracGerecMateryaller - Berk TÜRKSEVER - DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdfKadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
Kadriye Oldum Öğretim araç ve gereçlerin hazırlanması.pdf
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
 
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxöğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ ve HAZIRLANMASI.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx
 
araç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptxaraç gereç hazırlanması.pptx
araç gereç hazırlanması.pptx
 

More from Nazmiye KOYUN

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
Nazmiye KOYUN
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
Nazmiye KOYUN
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Nazmiye KOYUN
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
Nazmiye KOYUN
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
Nazmiye KOYUN
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
Nazmiye KOYUN
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
Nazmiye KOYUN
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
Nazmiye KOYUN
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
Nazmiye KOYUN
 

More from Nazmiye KOYUN (16)

görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.pptgörsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
görsel tasarım ögeleri-ilkeleri.ppt
 
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptxEĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2.pptx
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
etkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptxetkili sunum teknikleri.pptx
etkili sunum teknikleri.pptx
 
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptxbilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
bilgisayar destekli eğitim ve öğretim.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
teknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptxteknoloji tasarlama.pptx
teknoloji tasarlama.pptx
 
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptxÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pptx
 
kavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptxkavram haritaları.pptx
kavram haritaları.pptx
 
mesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptxmesaj tasarımı.pptx
mesaj tasarımı.pptx
 
gagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptxgagne 9 adım kuramı.pptx
gagne 9 adım kuramı.pptx
 
ikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptxikili kodlama.pptx
ikili kodlama.pptx
 
ihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptxihtiyaç analizi.pptx
ihtiyaç analizi.pptx
 
gestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptxgestal ilkeleri.pptx
gestal ilkeleri.pptx
 
bilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptxbilgi işleme kuramı.pptx
bilgi işleme kuramı.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 

Recently uploaded

Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
SeyfettinColak
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
SeyfettinColak
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
tosaf96232
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
YaseminSengunDemirca
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 

Recently uploaded (8)

Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
 
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 

görsel araç gereç malzameleri.pptx

 • 2.  Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.Yani öğrenciye belli bir şeyi öğretme, bilgi verme veya bilgi ile donatma işidir.  Öğrencide istendik davranışların geliştirilmesi için görsel ve işitsel yöntemlerin birlikte kullanılması gerekir. Bu faaliyete aynı zamanda gösteri yöntemi de denir.Herhangi bir konun gösteriminin materyali olduğu ve bunun nasıl yapılacağı öğrencilerin önünde gösterilmek suretiyle öğretilmesi esasına dayanır.Fizikî, beşerî ve ekonomik coğrafya olayları ile ilgili kavramları öğretme bu yöntem sayesinde gerçekleşir. Bu faaliyet ise araç ve gereç yardımıyla sağlanır.Konulardaki haritalar, şekiller, fotoğraflar, tablolar öğretimde öğrenmeyi araç ve gereç yardımıyla anlaşılır hâle sokar.
 • 3. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller  Herhangi bir fikrinin veya düşüncenin açıklanması, somut hâle getirilmesi ve ispatlanması için ihtiyaç duyulan eşyalara ve aygıtlara araç denir.Bir iş veya eylemi yapmak için gerekli olan malze  Görsellik ancak gösteri yöntemi ile gerçekleşir.Gösteri yöntemi herhangi bir konun araç ve gereç yardımıyla öğretilmesidir.Bu araç ve gereçler; görsel, işitsel ve hem de görsel-işitsel’dir.Bu yöntem daha çok duyu organını uyardığı, öğrencinin ilgi ve dikkatini çektiği için öğrenmeyi kolaylaştırır. meye de gereç denir.
 • 4. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller “İŞİTİRİM VE UNUTURUM, GÖRÜRÜM VE HATIRLARIM, YAPARIM VE ANLARIM”
 • 5. Görsel Araç, Gereç ve Materyaller  Öğretim etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme o kadar iyi gerçekleşir.  Araç ve gereçlerin öğretimdeki rolleri şunlardır: 1. Öğrencinin dikkatini çekerek onları güdüler. 2. Öğrencinin dikkatini canlı tutar. 3. Öğrencinin duygusal tepki vermesini sağlar. 4. Kavramları somutlaştırır. 5. Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir. 6. Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırır.
 • 6. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  1-Konun Amacına Uygunluk  Amaca hizmet eden araç ve gereç konun anlaşılmasını ve öğretilmesini kolaylaştırır.Konu ile ilgili haritalar, şekiller, tablolar, kesitler, profiller, blokdiyagramlar vb.  2- Araç ve Gereçlerin Doğruluğu  Araç ve gerecin amaca uygun olarak kullanılabilmeleri doğru olmalarına bağlıdır. Doğruluğu tartışılan araç ve gereçler öğretimde birlik ilkesini zedeler. Haritaların adları ve bu haritalardaki yer adları, yükseklik değerleri, derinlik değerleri vb.’leri.
 • 7. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  3-Araç ve Gerecin Öğrenciye Uygunluğu  Araç ve gereç öğretimin(ilk, orta, lise, üniversite) her basamağında müfredat programlarına göre hazırlanmalıdır.Öğretimin seviyesine hitap etmeyen araç ve gereçler öğrenmeyi gerçekleştiremez. Çünkü öğrenme ile verilmek istenen bilgiler öğretim kademelerine göre farklılık gösterir.Örneğin lise seviyesinde bir öğrencinin ilk ve orta atlas kullanması, lise öğrencisinin lise müfredatına uymayan bilgileri taşıyan yüksek düzeye hitap eden atlaslardan yararlanmaları, 12 yaşından küçük çocuklar görsel ögeleri bir bütün yerine bölüm bölüm yorumlama eğilimindedirler.
 • 8. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır;  Spesifik birtakım ögeleri göremezler.Daha büyük çocuklar resmi bir bütün olarak algılamakta ve resmin verdiği mesaj ile bir sonuca ulaşmaktadırlar. 4-Araç ve Gereçlerin Çekiciliği  Konun izahında gerekli harita, şekil, tabloların renk, çizim ve yazı tarzı yönünden estetik olması gerekir.Kullanılacak fotoğraf ve slaytlarda da estetiğe dikkat edilmelidir.Estetik olma öğrencinin ilgi ve dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • 9. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır  5-Araç ve Gerecin Kullanışlı ve Dayanıklı Olması:  Araç ve gereçlerin kolay kullanımının yanında sağlam ve dayanıklı da olması gerekir.Sağlam ve dayanıklı olmayan araç ve gereçler çabucak yırtılmakta, bozulmakta dolayısıyla kullanılmaz hâle gelmektedir.  6-Araç ve Gerecin Sadeliği:  Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
 • 10. gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır 6-Araç ve Gerecin Sadeliği:  Müfredat uygun bilgileri içeren araç ve gereç sadedir.Çünkü burada amaca uygunluk söz konusudur.Fazla bilgi yığını öğrenmeyi zorlaştırır.
 • 11. Öğrenme olayının gerçekleştirmede araç ve gereçlerde birtakım özellikler aranır  I – GÖRSEL ARAÇLAR  I.1. Kitaplar:  Öğretimde en çok kullanılan görsel araçtır.Ders kitabı ve içindeki resimler öğretmede en çok yararlanılan hazır araçlardandır.  Öğretmen Kitabı: Öğretmene dersi nasıl işleyeceği konusunda hazır bilgiler veren bir başvuru kitabıdır.  Alıştırma Kitabı: Öğrencilerin hem sınıfta, hem de evde kullanabilecekleri kaynak kitaptır.
 • 12. I.6. Projektörler (Yansıtıcılar)  I.2. Haritalar  I.3. Yazı ve Gösterim Tahtaları  I.4. Resimler 5. Gerçek Eşyalar ve Modeller  Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.  Slaytlar ve Slayt Projektörü: Slayt, küçük ve saydam bir fotoğraf olup, bunlar tek tek slayt projektörüne konularak bir ekrana yansıtılırlar.
 • 13. .3. Çok Amaçlı Tahtalar (Beyaz Tahta): Yazı ve  Gösterim Tahtaları  Bülten Tahtası: Duyurular için kullanılan bir araçtır.  Manyetik Tahtalar: Mıknatıslı nesneleri tutma özelliği olan tahtalardır.  I.4. Resimler  I.5. Gerçek Eşyalar ve Modeller Video Projektörü:-Video Projektörü:Film Şeridi Projektörü:TüI.6. Projektörler (Yansıtıcılar) Görsel araçların en etkili olanlarındandır.