SlideShare a Scribd company logo
Globaalien tuotantotapojen
tilastointi uusien
tilastostandardien mukaan
Kansantalouden tilinpidon ja
maksutasetilastoinnin uudistukset –
seminaari, 20.5.2014
Mirjami Rajala
Esityksen sisältö:
 EKT 2010 manuaaliuudistus ja globaalit tuotantotavat
 Ilmeneminen ulkomaankaupassa
 EKT 95 vs. EKT 2010
 taloudellinen omistajuus
 tavara- ja palvelukaupan kirjaukset
 Analyysi ja vaikutukset
20.05.2014 2EKT 2010 SEMINAARI
EKT 2010 manuaaliuudistus: taustaa
 EKT 2010 tuo muutoksia ulkomaankaupan globaalien
tuotantotapojen, valmistuttamisen, välityskaupan ja
tehtaattoman valmistuttamisen, kirjauksiin
 Aiemmin kansantalouden tilinpidossa ulkomaankaupan tuonti- ja
vientikirjaukset määrittyivät, kun tavara ylitti fyysisesti maiden rajat
ja tämä käytäntö on edelleen Tullin tilastoinnissa
 Manuaaliuudistuksessa tuonti- ja vientikirjaukset määrittyvät niin
kansantalouden tilinpidossa kuin maksutaseessa taloudellisen
omistajuuden mukaan riippumatta siitä, missä maassa tavara
sijaitsee
 Taloudellinen omistajuus määrittyy sen mukaan, kuka omistaa tavarat
ja varat, kantaa riskin sekä kerää voiton toiminnasta
20.05.2014 3EKT 2010 SEMINAARI
Valmistuttaminen ulkomailla - EKT 95 vs. EKT 2010
 Valmistuttamisessa kaksi osapuolta: toinen ulkomailla, toinen
kotimaassa, tuotteen valmistuksen suorittaa sopimuksella muu kuin
tavaran omistaja
EKT 95
 Ulkomaisen omistajan valmistettavaksi toimitetut raaka-aineet kirjattiin
valmistajamaassa tavarakaupan tuontiin ja valmistetut tuotteet
tavarakaupan vientiin (bruttokirjaus)
EKT 2010
 Valmistajamaa kirjaa valmistuksesta saavan palkkion palvelujen vientiin
sekä poistaa tavarakaupasta ulkomaisen omistajan tavaratuonnit ja
-viennit
 Valmistuttajamaa kirjaa maksetun palkkion palvelutuontiin sekä lisää
raaka-aineostot että valmiin tuotteen viennit ulkomailta tavarakauppaan
420.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
Valmistuttaminen (goods sent for processing)
 Ulkomaisen yrityksen valmistuttaminen Suomessa
Taloudellinen omistajuus ulkomailla, joten
 otetaan pois tavaroiden ulkomaankaupasta ulkomaisen valmistuttajan raaka-
ainetuonnit ja valmiin tuotteen viennit
 lisätään ulkomaisen omistajan mahdolliset raaka-aineostot Suomesta
tavaravientiin ja valmiin tuotteen jääminen Suomeen tavaratuontiin
 näytetään suomalaisen valmistajan saama valmistuspalkkio palvelujen
viennissä Suomessa
520.05.2014
Valmistuttaja ulkomaalainen
- omistaa ja hankkii raaka-
aineet
- omistaa IPP:t (esim. t&k ja
tekijänoikeudet)
- omista lopputuotteen
- kantaa riskin
Valmistaja suomalainen
- valmistaa tuotteen
sopimuksen mukaisesti
- saa valmistuspalkkion
EKT 2010 SEMINAARI
x
x
 Suomalaisen yrityksen valmistuttaminen ulkomailla
Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten
 lisätään Suomen tavaratuontiin raaka-aineostot ulkomailla ja tavaravientiin
valmiin tuotteen myynnit ulkomailla
 poistetaan tavarakaupasta mahdolliset raaka-aineviennit Suomesta ulkomaille
ja valmiin tuotteen tuonnit ulkomailta Suomeen (eivät ole ulkomaankauppaa)
 näytetään ulkomaisen valmistajan saama valmistuspalkkio palvelun tuonnissa
Suomessa
Valmistuttaminen (goods sent for processing)
620.05.2014
Valmistuttaja suomalainen
- omistaa ja hankkii raaka-
aineet
- omistaa IPP:t
- omistaa lopputuotteen
- kantaa riskin
Valmistaja ulkomainen
- valmistaa tuotteen
sopimuksen mukaisesti
- saa valmistuspalkkion
EKT 2010 SEMINAARI
x
x
Välityskauppa - EKT 95 vs. EKT 2010
 Välityskauppias ostaa ja myy tuotteen ulkomailla ilman, että tuote käy
välityskauppiaalla
EKT 95
 Välityskaupassa ulkomailta ostetun tavara ja ulkomailla jälleenmyydyn
tavaran marginaali katsottiin kirjaavan talouden palvelun vientinä
EKT 2010
 Välityskaupassa ulkomailta ostettu tavaran ja ulkomailla jälleenmyydyn
tavaran marginaali katsotaan kirjaavan talouden tavaroiden vientinä
720.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
8
Välityskauppa (goods under merchanting)
 Suomalainen yritys ostaa tuotteita ulkomaiselta yritykseltä ja tuotteet
jälleenmyydään toiselle ulkomaiselle yritykselle ilman että kyseiset
tuotteet kävisivät Suomessa. Olennaista on, että tuote ei muutu
ollessaan välityskauppiaan omistuksessa.
Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten
 näytetään suomalaisen välityskauppiaan saama välityskaupan marginaali
tavaroiden viennissä
Välityskauppias suomalainen
- ei omista raaka-aineita, eikä
ole mitään roolia
tuotantoprosessissa
- ostaa ja omistaa loppu-
tuotteen
Valmistaja ulkomainen
- valmistaa tuotteen
itsenäisesti
- myy tuotteen päämiehelle
20.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
Tehtaaton valmistuttaminen - EKT 95 vs. EKT 2010
 Tehtaattomalla valmistuttajalla ei omia tehtaita kotimaassa, tuote
teetetään ulkomailla, mutta tutkimus- ja tuotekehitys sekä hallinnointi ja
markkinointi kotimaassa
EKT 95 ja EKT 2010
 EKT 95 -manuaalissa ei ollut määritelmää tehtaaton
valmistuttaminen, eikä EKT 2010 manuaaliuudistuksessa mainita
tehtaattomia valmistuttajia
 Tehtaattomat valmistuttajat on nostettu omaksi ryhmäksi UNECE:n
globalisaatio oppaassa vuodelta 2011 sekä asiaa on tiiviisti käsitelty
UNECE:n Global Production -työryhmässä vuodesta 2011
lähtien, jossa keskeisenä tavoitteena on ollut globaalien
tuotantotapojen typologian määritteleminen
920.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
Tehtaaton valmistuttaja
suomalainen
- voi omistaa raaka-aineet
- tutkimus- ja tuotekehittely,
hallinto ja markkinointi
Suomessa
- omistaa IPP:t
- kontrolloi sopimusvalmistajan
tuotantoprosessia
- omistaa ja myy lopputuotteen
sekä tavaramerkin
- kantaa riskin
10
Tehtaaton valmistuttaminen (factoryless good production)
 Suomalaisella yrityksellä ei omia tehtaita Suomessa, teettää varsinaisen
tuotteen ulkomailla, saa ulkomaankaupasta marginaalin ns. korkean
teknologian tuotteen myynnistä sisältäen IPP:t
Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten
 tällä hetkellä näytetään ulkomaankaupasta saatava marginaali
palveluviennissä
EKT 2010 SEMINAARI 20.05.2014
Sopimusvalmistaja ulkomainen
- hankkii raaka-aineet (päämies voi
määritellä, keltä raaka-aineet
ostetaan)
- valmistaa lopputuotteen
päämiehen piirustusten mukaan
- tuottaa tuotteet etukäteen
määrätyn hinnan mukaan
- ei saa myydä lopputuotetta muille
kuin päämiehelle
- saa palkkion valmistuksesta
1120.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 Aikasarjalaskenta 2000-2011
 Globaalien tuotantotapojen analyysi tehtiin yrityskohtaisesti
perustuen eri lähteisiin:
 yritysrekisteri, yrityksen tilinpäätöstilasto, teollisuuden
hyödyketilasto, myyntitiedustelu, palvelujen ulkomaankaupan tilasto,
suuryritystyö sekä Tullin tavaroiden ulkomaankaupan tilasto,
yritysten vuosikertomukset, yritysten internet-sivut
 Aikasarjakorjaukset tehtiin vain valmistuttamisen kohdalla
 Välityskaupan osalta aikasarjamuutoksia ei tehty
 lähdetilastoissa välityskaupaksi tilastoidut erät liittyvät suurelta osin
tehtaattomien valmistuttajien toimintaan, jonka käsittely kv-tasolla
vielä kesken
Globaalien tuotantotapojen analysointi
1220.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 EKT 2010 manuaalimuutoksesta johtuvat korjaukset
valmistuttamisessa
 pienensivät tavaroiden ja palveluiden (yhteensä)
ulkomaankauppaa sekä tuonnissa että viennissä
keskimäärin vajaan prosentin
 ei vaikuttanut arvonlisäykseen, koska tuotos- ja
välituotekäyttökorjaukset olivat samansuuruisia
 Globaalien tuotantotapojen analysointi haasteellista, koska
yritysten ulkomaiset toiminnot ovat monimutkaisia ja muuttuvat
jatkuvasti
Globaalien tuotantotapojen analysointi
1320.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 Lisää aihealueesta:
 mirjami.rajala(at)stat.fi
 EKT 2010 manuaali: erityisesti luku 18 ”Rest of the world account”
 BPM6 manuaali, maksutasemanuaali: erityisesti luku10 ” Goods and Services
Account”
 System of National Accounts (2008 SNA): erityisesti luku 14 ” The supply and use
tables and goods and services account” ja luku 26 “The rest of the world accounts
and links to the balance of Payments”
 UNECE:n opas ”The Impact of Globalization in National Accounts”
 UNECE:n Global Production työryhmän sivut
Kiitoksia!

More Related Content

Similar to Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan, Mirjami Rajala

Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelutTekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
Business Finland
 
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoimaHarmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
ICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teotICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teot
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - Innofactor
Pekka Muukkonen
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
Suominen Corporation
 
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso Group
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Group
 
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang Finpro
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang FinproKansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang Finpro
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang FinproBusiness Finland
 
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Tilastokeskus
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
TechFinland
 
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelmaEsa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen Corporation
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
TechFinland
 
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Group
 
New finpro-and-growth-programs
New finpro-and-growth-programsNew finpro-and-growth-programs
New finpro-and-growth-programs
Business Finland
 
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
Nordnet Suomi
 
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkitViennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
evirasuomi
 

Similar to Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan, Mirjami Rajala (19)

Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelutTekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
Tekninen vuoropuhelu Team Finland –Kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut
 
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoimaHarmaa talous ja ulkomainen työvoima
Harmaa talous ja ulkomainen työvoima
 
ICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teotICT2015 - elämä ja teot
ICT2015 - elämä ja teot
 
Asiointitili - Innofactor
Asiointitili - InnofactorAsiointitili - Innofactor
Asiointitili - Innofactor
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
 
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
Keijo Kettunen: Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämishanke (Hama)
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitysMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang Finpro
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang FinproKansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang Finpro
Kansainvaliseen menestykseen! Esa Wrang Finpro
 
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon käytön mahdol...
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
 
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelmaEsa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
Esa Wrang, Finpro - Food from Finland -kasvuohjelma
 
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
Suominen @ Oulunseudun osakesäästäjät 25.5.2015
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
 
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
 
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
 
New finpro-and-growth-programs
New finpro-and-growth-programsNew finpro-and-growth-programs
New finpro-and-growth-programs
 
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
Nordnetin Trader Tour -seminaarit 2015
 
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkitViennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
Viennin suunnittelu ja aloittaminen - käytännön vinkit
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan, Mirjami Rajala

 • 1. Globaalien tuotantotapojen tilastointi uusien tilastostandardien mukaan Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistukset – seminaari, 20.5.2014 Mirjami Rajala
 • 2. Esityksen sisältö:  EKT 2010 manuaaliuudistus ja globaalit tuotantotavat  Ilmeneminen ulkomaankaupassa  EKT 95 vs. EKT 2010  taloudellinen omistajuus  tavara- ja palvelukaupan kirjaukset  Analyysi ja vaikutukset 20.05.2014 2EKT 2010 SEMINAARI
 • 3. EKT 2010 manuaaliuudistus: taustaa  EKT 2010 tuo muutoksia ulkomaankaupan globaalien tuotantotapojen, valmistuttamisen, välityskaupan ja tehtaattoman valmistuttamisen, kirjauksiin  Aiemmin kansantalouden tilinpidossa ulkomaankaupan tuonti- ja vientikirjaukset määrittyivät, kun tavara ylitti fyysisesti maiden rajat ja tämä käytäntö on edelleen Tullin tilastoinnissa  Manuaaliuudistuksessa tuonti- ja vientikirjaukset määrittyvät niin kansantalouden tilinpidossa kuin maksutaseessa taloudellisen omistajuuden mukaan riippumatta siitä, missä maassa tavara sijaitsee  Taloudellinen omistajuus määrittyy sen mukaan, kuka omistaa tavarat ja varat, kantaa riskin sekä kerää voiton toiminnasta 20.05.2014 3EKT 2010 SEMINAARI
 • 4. Valmistuttaminen ulkomailla - EKT 95 vs. EKT 2010  Valmistuttamisessa kaksi osapuolta: toinen ulkomailla, toinen kotimaassa, tuotteen valmistuksen suorittaa sopimuksella muu kuin tavaran omistaja EKT 95  Ulkomaisen omistajan valmistettavaksi toimitetut raaka-aineet kirjattiin valmistajamaassa tavarakaupan tuontiin ja valmistetut tuotteet tavarakaupan vientiin (bruttokirjaus) EKT 2010  Valmistajamaa kirjaa valmistuksesta saavan palkkion palvelujen vientiin sekä poistaa tavarakaupasta ulkomaisen omistajan tavaratuonnit ja -viennit  Valmistuttajamaa kirjaa maksetun palkkion palvelutuontiin sekä lisää raaka-aineostot että valmiin tuotteen viennit ulkomailta tavarakauppaan 420.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 • 5. Valmistuttaminen (goods sent for processing)  Ulkomaisen yrityksen valmistuttaminen Suomessa Taloudellinen omistajuus ulkomailla, joten  otetaan pois tavaroiden ulkomaankaupasta ulkomaisen valmistuttajan raaka- ainetuonnit ja valmiin tuotteen viennit  lisätään ulkomaisen omistajan mahdolliset raaka-aineostot Suomesta tavaravientiin ja valmiin tuotteen jääminen Suomeen tavaratuontiin  näytetään suomalaisen valmistajan saama valmistuspalkkio palvelujen viennissä Suomessa 520.05.2014 Valmistuttaja ulkomaalainen - omistaa ja hankkii raaka- aineet - omistaa IPP:t (esim. t&k ja tekijänoikeudet) - omista lopputuotteen - kantaa riskin Valmistaja suomalainen - valmistaa tuotteen sopimuksen mukaisesti - saa valmistuspalkkion EKT 2010 SEMINAARI x x
 • 6.  Suomalaisen yrityksen valmistuttaminen ulkomailla Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten  lisätään Suomen tavaratuontiin raaka-aineostot ulkomailla ja tavaravientiin valmiin tuotteen myynnit ulkomailla  poistetaan tavarakaupasta mahdolliset raaka-aineviennit Suomesta ulkomaille ja valmiin tuotteen tuonnit ulkomailta Suomeen (eivät ole ulkomaankauppaa)  näytetään ulkomaisen valmistajan saama valmistuspalkkio palvelun tuonnissa Suomessa Valmistuttaminen (goods sent for processing) 620.05.2014 Valmistuttaja suomalainen - omistaa ja hankkii raaka- aineet - omistaa IPP:t - omistaa lopputuotteen - kantaa riskin Valmistaja ulkomainen - valmistaa tuotteen sopimuksen mukaisesti - saa valmistuspalkkion EKT 2010 SEMINAARI x x
 • 7. Välityskauppa - EKT 95 vs. EKT 2010  Välityskauppias ostaa ja myy tuotteen ulkomailla ilman, että tuote käy välityskauppiaalla EKT 95  Välityskaupassa ulkomailta ostetun tavara ja ulkomailla jälleenmyydyn tavaran marginaali katsottiin kirjaavan talouden palvelun vientinä EKT 2010  Välityskaupassa ulkomailta ostettu tavaran ja ulkomailla jälleenmyydyn tavaran marginaali katsotaan kirjaavan talouden tavaroiden vientinä 720.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 • 8. 8 Välityskauppa (goods under merchanting)  Suomalainen yritys ostaa tuotteita ulkomaiselta yritykseltä ja tuotteet jälleenmyydään toiselle ulkomaiselle yritykselle ilman että kyseiset tuotteet kävisivät Suomessa. Olennaista on, että tuote ei muutu ollessaan välityskauppiaan omistuksessa. Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten  näytetään suomalaisen välityskauppiaan saama välityskaupan marginaali tavaroiden viennissä Välityskauppias suomalainen - ei omista raaka-aineita, eikä ole mitään roolia tuotantoprosessissa - ostaa ja omistaa loppu- tuotteen Valmistaja ulkomainen - valmistaa tuotteen itsenäisesti - myy tuotteen päämiehelle 20.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 • 9. Tehtaaton valmistuttaminen - EKT 95 vs. EKT 2010  Tehtaattomalla valmistuttajalla ei omia tehtaita kotimaassa, tuote teetetään ulkomailla, mutta tutkimus- ja tuotekehitys sekä hallinnointi ja markkinointi kotimaassa EKT 95 ja EKT 2010  EKT 95 -manuaalissa ei ollut määritelmää tehtaaton valmistuttaminen, eikä EKT 2010 manuaaliuudistuksessa mainita tehtaattomia valmistuttajia  Tehtaattomat valmistuttajat on nostettu omaksi ryhmäksi UNECE:n globalisaatio oppaassa vuodelta 2011 sekä asiaa on tiiviisti käsitelty UNECE:n Global Production -työryhmässä vuodesta 2011 lähtien, jossa keskeisenä tavoitteena on ollut globaalien tuotantotapojen typologian määritteleminen 920.05.2014EKT 2010 SEMINAARI
 • 10. Tehtaaton valmistuttaja suomalainen - voi omistaa raaka-aineet - tutkimus- ja tuotekehittely, hallinto ja markkinointi Suomessa - omistaa IPP:t - kontrolloi sopimusvalmistajan tuotantoprosessia - omistaa ja myy lopputuotteen sekä tavaramerkin - kantaa riskin 10 Tehtaaton valmistuttaminen (factoryless good production)  Suomalaisella yrityksellä ei omia tehtaita Suomessa, teettää varsinaisen tuotteen ulkomailla, saa ulkomaankaupasta marginaalin ns. korkean teknologian tuotteen myynnistä sisältäen IPP:t Taloudellinen omistajuus Suomessa, joten  tällä hetkellä näytetään ulkomaankaupasta saatava marginaali palveluviennissä EKT 2010 SEMINAARI 20.05.2014 Sopimusvalmistaja ulkomainen - hankkii raaka-aineet (päämies voi määritellä, keltä raaka-aineet ostetaan) - valmistaa lopputuotteen päämiehen piirustusten mukaan - tuottaa tuotteet etukäteen määrätyn hinnan mukaan - ei saa myydä lopputuotetta muille kuin päämiehelle - saa palkkion valmistuksesta
 • 11. 1120.05.2014EKT 2010 SEMINAARI  Aikasarjalaskenta 2000-2011  Globaalien tuotantotapojen analyysi tehtiin yrityskohtaisesti perustuen eri lähteisiin:  yritysrekisteri, yrityksen tilinpäätöstilasto, teollisuuden hyödyketilasto, myyntitiedustelu, palvelujen ulkomaankaupan tilasto, suuryritystyö sekä Tullin tavaroiden ulkomaankaupan tilasto, yritysten vuosikertomukset, yritysten internet-sivut  Aikasarjakorjaukset tehtiin vain valmistuttamisen kohdalla  Välityskaupan osalta aikasarjamuutoksia ei tehty  lähdetilastoissa välityskaupaksi tilastoidut erät liittyvät suurelta osin tehtaattomien valmistuttajien toimintaan, jonka käsittely kv-tasolla vielä kesken Globaalien tuotantotapojen analysointi
 • 12. 1220.05.2014EKT 2010 SEMINAARI  EKT 2010 manuaalimuutoksesta johtuvat korjaukset valmistuttamisessa  pienensivät tavaroiden ja palveluiden (yhteensä) ulkomaankauppaa sekä tuonnissa että viennissä keskimäärin vajaan prosentin  ei vaikuttanut arvonlisäykseen, koska tuotos- ja välituotekäyttökorjaukset olivat samansuuruisia  Globaalien tuotantotapojen analysointi haasteellista, koska yritysten ulkomaiset toiminnot ovat monimutkaisia ja muuttuvat jatkuvasti Globaalien tuotantotapojen analysointi
 • 13. 1320.05.2014EKT 2010 SEMINAARI  Lisää aihealueesta:  mirjami.rajala(at)stat.fi  EKT 2010 manuaali: erityisesti luku 18 ”Rest of the world account”  BPM6 manuaali, maksutasemanuaali: erityisesti luku10 ” Goods and Services Account”  System of National Accounts (2008 SNA): erityisesti luku 14 ” The supply and use tables and goods and services account” ja luku 26 “The rest of the world accounts and links to the balance of Payments”  UNECE:n opas ”The Impact of Globalization in National Accounts”  UNECE:n Global Production työryhmän sivut Kiitoksia!