SlideShare a Scribd company logo
Hazırlayan:
Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL
(İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Giriş
 Girişim ve Girişimcilik Kavramları
 Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve
Kolaylıklar
 Sonuç
Yasin DANYAL
2
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Giriş
 Girişim ve Girişimcilik Kavramları
 Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve
Kolaylıklar
 Sonuç
Yasin DANYAL
3
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Geçen yüzyılın ortalarından itibaren batıda önem
kazanan girişimcilik, kültürel bir olgudur.
 Ülkelerin kalkınmasında girişimci ruhun varlığı
kolaylaştırıcı role sahiptir.
 Türkiye’de girişimcilik konusunda 1980’li yıllardan
itibaren ciddi hareketliliğin olduğu söylenebilir.
 Türkiye’de girişimcilere pek çok kuruluş mali ve
teknik destek sağlamaktadır.
Yasin DANYAL
4
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
5
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknopark ve benzeri uygulamalar girişimcilerin
büyümesi ve gelişmesi açısından sinerji
oluşturmaktadır.
 Sanayi ve üniversite işbirliğinin somut göstergesi
olan teknoloji üsleri; katma değeri yüksek ürün /
hizmetin hayat bulduğu merkezler olarak
karşımıza çıkmaktadırlar.
Yasin DANYAL
6
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
7
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Bilgi yoğun teknolojilerin kullanımı katma değeri
yüksek ürün ve hizmetlerin ekonomiye
kazandırılmasını sağlayacaktır.
 Teknik bilgiyi ticarileştirmek, verimliliği artırmak,
üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yoğun
üretimi ve girişimciliği desteklemek
gerekmektedir.
Yasin DANYAL
8
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
9
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Bu çalışmada kuramsal olarak, girişimciliğin
teknolojik boyutu ele alınmaktadır.
 Kamu desteğinin girişimcilikteki rolü
sorgulanmaktadır.
 Teknopark ve KOSGEB destekleri ele alınmaktadır.
 Girişimcilere sağlanan destek ve kolaylıklar
incelenerek, daha fazla nasıl ön plana çıkarılabilir
sorularına cevap aranmaktadır.
Yasin DANYAL
10
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Giriş
 Girişim ve Girişimcilik Kavramları
 Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve
Kolaylıklar
 Sonuç
Yasin DANYAL
11
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Devletlerin kalkınmalarında girişimcilik kültürü
önemli bir alt yapı oluşturmaktadır.
 Pek çok ülkenin gelişim seyrinde girişimcilik
ruhunun etkisi yadsınamaz.
 Girişimcilik kavramını farklı tanımlarlarla birlikte;
süreç ve faaliyeti yapan ekseninde irdeleyebiliriz.
Girişim
Girişimcilik
Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe
Yasin DANYAL
12
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Girişim
Girişimcilik
Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe
Yasin DANYAL
13
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde girişim kelimesi, bir işe
girişme, teşebbüs; iktisat terimi olarak, planlı bir
biçimde bir işe girişme olarak tanımlanmaktadır.
 Girişimin karşılığı olan “enterprise” kelimesi
İngilizcede: Bir iş organizasyonu; pekçok insanın
katılımını gerektiren zor bir faaliyet veya proje;
tehlikeli ve zor şeyleri arzulama veya yeni yollarlarla
sorunları çözme kabiliyeti şeklinde tanımlanmıştır.
 Literatürde girişimci kavramının kökeni ortaçağa
kadar götürülmektedir.
Yasin DANYAL
14
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
15
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Ayrıca kamu kuruluşları da hariç tutulmamaktadır.
 Girişim ile ilgili olarak, birleşmelerden bahsedilirken,
bir şirket birleşmesine veya kontrolün ele
geçirilmesine konu olan, doğrudan katılımcılardan
bahsedilmektedir.
 Girişim, ticari veya risk edilebilen kazanımların, kâr
umuduyla tehlikeye atılması olan, işletme veya riski
ifade eden kavramdır.
Yasin DANYAL
16
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Eldeki mevcut kazanımları riske atarak, hayata
geçirilmemiş durumda olan parlak fikirlerin, finanse
edilmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasıyla, çok sayıda iş, gelir ve ekonomik değerin
elde edilebilmesi süreci ve organizasyonudur.
Yasin DANYAL
17
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Girişim
Girişimcilik
Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe
Yasin DANYAL
18
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Girişimcilik (entrepreneurship) kavramını bu gün
kullandığımız anlamıyla iktisat literatüründe Jean
Babtiste Say kullanmıştır.
 Say’a göre, girişimci kavramını bütün üretim
faktörlerini bir araya getirerek ihtiyaç duyulan bir malı,
üreten ve bunun karşılığında elde edeceği kar için riski
üstlenen, kişi olarak tanımlanmaktadır.
 Say, İktisat İncelemesi isimli eserinde (1803),
girişimcinin elde ettiği kar ile sermaye sahibinin
karının birbirinden ayrı olduğunu yazmıştır.
Yasin DANYAL
19
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
20
NİCOLAS BAUDEAU JOSEPH SCHUMPETER
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Girişimcilik kavramı, bir organizasyonun
oluşturulması, sermaye ile kaynakların elde edilmesi
ve kurumsal yapının oluşturulması amacıyla organize
olma amacını güder.
 Girişimcilik çalışması, organizasyon hedefiyle başlar,
sonunda kurumsal yapıya kavuşur veya oluşumunu
tamamlayamama sonucuyla biter.
Yasin DANYAL
21
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
22
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Aile Şirketleri
 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)
 Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı Şirketler
 Startup Şirketler ve Yeni Kurulan veya Kazanılmış İş
Birimleri
Yasin DANYAL
23
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Girişim
Girişimcilik
Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe
Yasin DANYAL
24
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 İstihdam ve ekonomik büyümenin kaynağı Prof.Dr.
Arman Kırım’ın 2010 yılındaki eserine göre, yeni
girişimciliktir.
 Yeni girişim olarak addedilen startuplar; resmi
kayıtlarda ağırlıklı olarak teknogirişim olarak ifade
edilmektedir.
 Teknogirişimler teknoloji içerikli ve yüksek büyüme
tempolu teşebbüslerdir.
Yasin DANYAL
25
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
26
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Türkçe’de “startup” kavramının karşılığı olarak “yeni
girişim” kavramı kabul görse de “teknogirişim”
kavramını kullanmak daha ayırdedici olacaktır.
 Çünkü “yeni girişimci” denildiğinde çoğunlukla
herhangi bir sektörde yeni iş kuran girişimci
anlaşılmaktadır.
 Oysa startup’lar son yenilik ve teknoloji odaklı bilgi
yoğun çalışanlardan oluşan bilgi toplumunun
firmalarıdır.
 Literatür ve ilgili mevzuatı gözeterek teknogirişimi:
Yasin DANYAL
27
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, bir iş planı
çerçevesinde, katma değeri yüksek, nitelikli istihdam
yaratma potansiyeline sahip, birkaç yıl içerisinde
yatırımın üç beş katı kazandırabilecek girişimlerdir.
Yasin DANYAL
28
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Giriş
 Girişim ve Girişimcilik Kavramları
 Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve
Kolaylıklar
 Sonuç
Yasin DANYAL
29
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknogirişimin en önemli zemini teknoparklardır.
 Ülkemizdeki yasal dayanağı 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunudur.
 Dünyada genel olarak bilimparkı veya teknopark
olarak ifade edilmektedir.
 Sadece Japonya’da teknokent ismiyle anılmaktadır.
 Sebebi de birden fazla teknoparkın birleşmesinden
oluşmasıdır.
Yasin DANYAL
30
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
31
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Yani, Türkiye’deki teknoparklardan farklı bir
görüntü vermektedir.
 Twitter San Francisco’da, Facebook Menlo Park’ta,
Google Mountain View’de, Zynga San Francisco’da,
Apple Cupertino’da ve Stanford Üniversitesi ve bir
çok yatırım şirketi ise Palo Alto’dadır.
Yasin DANYAL
32
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
33
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Yeni girişimciliğin kesin başarıya ulaşmasını
sağlayacak teşvik programının içeriğinin, devamlı
suretle canlı tutulması ve devlet tarafından
desteklenmesi zarurettir.
 Birer KOBİ olan teknogirişimcilere yönelik
destekler ve destekleyen kuruluşlar Tablo 1’de
görülebilir.
Yasin DANYAL
34
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
35
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 İhtiyaç olan şey, bu alanlardaki yeni girişimcilerdir.
 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile,
teknogirişimciliğin önemi konusunda kamuoyu
oluşturulmalıdır.
Yasin DANYAL
36
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
37
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Türk halkının % 32’si üç yıl içinde iş kurmayı
planlamaktadır.
 Girişimcilik gençler tarafından kariyer olarak
görülmektedir.
 Bu potansiyel doğru yönlendirilmeli ve
desteklenmelidir.
Yasin DANYAL
38
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
39
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknoparkların sahip olduğu altyapı, bir gelişim
aracı olarak kullanılmalıdır.
 Süreç içerisinde, sanayi ve üniversite işbirliği
artırılarak, ülke kaynakları bilimsel bir yolla
kullanılabilir.
 Teknogirişimci olan kişi veya işletmelerin
kaynaklarını ürün ve hizmete dönüştürme fırsatı
doğabilir.
Yasin DANYAL
40
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
41
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknoparklarda Destek ve Muafiyetler
 Girişimciliğe Sağlanan Destek ve Muafiyetler
 Bağışlar ve Yardımlara Ait İndirimler
Yasin DANYAL
42
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Giriş
 Girişim ve Girişimcilik Kavramları
 Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve
Kolaylıklar
 Sonuç
Yasin DANYAL
43
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Girişimcilik ruhu, ülkelerin kalkınma ve istihdam
sorunlarına çözüm üretebilecek önemli
unsurlarından biridir.
 Türkiye’de kamu otoritesi, teknogirişimcilere daha
fazla destek ve kolaylık sağlayabilmenin yollarını
aramalıdır.
 Teknoloji geliştirme bölgeleri girişimciler için daha
fazla kullanılır hale getirilmelidir.
Yasin DANYAL
44
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Organize Sanayi
Bölgeleri arasındaki iletişim hattı devamlı suretle
açık tutulmalıdır.
 Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri planı
yapılmalıdır.
 Öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde çalışmaları hususunda daha fazla
teşvik edici bir yapılanmaya gidilmelidir.
Yasin DANYAL
45
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Üniversitelerde öğrencilerin devamlı suretle
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile irtibatları
kurulmalıdır.
 Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki kuluçka
merkezleri daha aktif hale getirilmeli, firmalara
devamlı suretle danışmanlık hizmeti
sağlanmalıdır.
Yasin DANYAL
46
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 Teknogirişimler, bilgi, sermaye ve yerel unsurlar
tarafından desteklenmelidir.
 Bilgiyi, akademik yapı, sermayeyi, sivil toplum
kültürü, yerel unsurları da yerel yönetimler
desteklemelidir.
 Bilgi, sermaye ve yerel güç, organize olarak sağlam
bir alt yapı ile buluşursa, planlanan ekonomik
büyüme ve istihdam artışı sağlanabilir.
Yasin DANYAL
47
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
 KOBİ’lere sağlanan mentorlük hizmeti devamlılık
arzetmelidir.
 Teknogirişimlere sağlanan hibe ve yardımlarda
izlenen strateji gözden geçirilmeli; küçük
desteklerin daha fazla işletmeye verilmesi yerine
daha büyük desteklerin potansiyeli yüksek
girişimlere sağlanması daha etkili olabilir.
Yasin DANYAL
48
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
49
Ali Şahin ÖRNEK
GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN
ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN
DESTEK VE KOLAYLIKLAR
Yasin DANYAL
50
Ali Şahin ÖRNEK
Hazırlayan:
Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL
(İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)

More Related Content

Viewers also liked

Bireysel kurumsal yaratıcı düşünce
Bireysel kurumsal yaratıcı düşünceBireysel kurumsal yaratıcı düşünce
Bireysel kurumsal yaratıcı düşünceigdasinovasyon
 
E Tohum
E TohumE Tohum
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016 iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
iyzico
 
Mean Stack
Mean StackMean Stack
Mean Stack
Ali Davut
 
React
React React
React
Oguz Kilic
 
Dijital İletişim
Dijital İletişimDijital İletişim
Dijital İletişim
BERKAY TUGAY
 
RSpec & Rails, an introduction
RSpec & Rails, an introductionRSpec & Rails, an introduction
RSpec & Rails, an introduction
Utku Kaynar
 
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji ÇözümleriFiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
Aydin Ozcekic
 
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlıkhızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
Aydin Ozcekic
 
Chat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
Chat BOT'lar ve Akıllı MesajlaşmaChat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
Chat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
Aydin Ozcekic
 
Handbol damas 7º y 8º
Handbol damas 7º y 8º Handbol damas 7º y 8º
Handbol damas 7º y 8º
BLOGACLESGC
 
Beacon ile Endüstriyel Çözümler
Beacon ile Endüstriyel ÇözümlerBeacon ile Endüstriyel Çözümler
Beacon ile Endüstriyel Çözümler
Aydin Ozcekic
 
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimiScrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
Gokhan Boranalp
 
Kurumlar icin openstack rehberi
Kurumlar icin openstack rehberi Kurumlar icin openstack rehberi
Kurumlar icin openstack rehberi
Gokhan Boranalp
 
Çiğdem’s Keynote
Çiğdem’s KeynoteÇiğdem’s Keynote
Çiğdem’s Keynote
Cigdem Duman
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜSÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
Yasin Engin
 

Viewers also liked (16)

Bireysel kurumsal yaratıcı düşünce
Bireysel kurumsal yaratıcı düşünceBireysel kurumsal yaratıcı düşünce
Bireysel kurumsal yaratıcı düşünce
 
E Tohum
E TohumE Tohum
E Tohum
 
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016 iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
iyzico Backstage - Girişimcilik Zirvesi 2016
 
Mean Stack
Mean StackMean Stack
Mean Stack
 
React
React React
React
 
Dijital İletişim
Dijital İletişimDijital İletişim
Dijital İletişim
 
RSpec & Rails, an introduction
RSpec & Rails, an introductionRSpec & Rails, an introduction
RSpec & Rails, an introduction
 
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji ÇözümleriFiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
Fiziksel Web ile Kurumsal Teknoloji Çözümleri
 
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlıkhızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
hızlıyol İnşaat Teknolojileri - BIM - Proje Yönetimi - Danışmanlık
 
Chat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
Chat BOT'lar ve Akıllı MesajlaşmaChat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
Chat BOT'lar ve Akıllı Mesajlaşma
 
Handbol damas 7º y 8º
Handbol damas 7º y 8º Handbol damas 7º y 8º
Handbol damas 7º y 8º
 
Beacon ile Endüstriyel Çözümler
Beacon ile Endüstriyel ÇözümlerBeacon ile Endüstriyel Çözümler
Beacon ile Endüstriyel Çözümler
 
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimiScrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
Scrum ve Redmine ile yazılım projesi yönetimi
 
Kurumlar icin openstack rehberi
Kurumlar icin openstack rehberi Kurumlar icin openstack rehberi
Kurumlar icin openstack rehberi
 
Çiğdem’s Keynote
Çiğdem’s KeynoteÇiğdem’s Keynote
Çiğdem’s Keynote
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜSÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ
 

Similar to Girişimcilikten Teknogirişimciliğe (Startup) Girişimciliğin Artan Önemi: Türkiye’de Teknogirişimcilere Sağlanan Destek ve Kolaylıklar

Turkiyede girisimcilik
Turkiyede girisimcilikTurkiyede girisimcilik
Girişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıGirişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıAli Kemâl SARUHAN
 
Teydeb genel sunum-24.01.2014
Teydeb genel sunum-24.01.2014Teydeb genel sunum-24.01.2014
Teydeb genel sunum-24.01.2014
Sedat Ergezer
 
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Yasin Danyal
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
DOGED TR
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Paraşüt
 
Teb is plani_egitimi
Teb is plani_egitimiTeb is plani_egitimi
Teb is plani_egitimiDogukan Aktay
 

Similar to Girişimcilikten Teknogirişimciliğe (Startup) Girişimciliğin Artan Önemi: Türkiye’de Teknogirişimcilere Sağlanan Destek ve Kolaylıklar (7)

Turkiyede girisimcilik
Turkiyede girisimcilikTurkiyede girisimcilik
Turkiyede girisimcilik
 
Girişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynaklarıGirişimcilik için sermaye kaynakları
Girişimcilik için sermaye kaynakları
 
Teydeb genel sunum-24.01.2014
Teydeb genel sunum-24.01.2014Teydeb genel sunum-24.01.2014
Teydeb genel sunum-24.01.2014
 
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
Dünya’da ve Türkiye’de Yeniliğin Giderek Artan Önemi ve Çanakkale Teknopark
 
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
Oyun ve Uygulama Geliştiricilerine Yönelik “Devlet Destekleri Bilgilendirme S...
 
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim
 
Teb is plani_egitimi
Teb is plani_egitimiTeb is plani_egitimi
Teb is plani_egitimi
 

Girişimcilikten Teknogirişimciliğe (Startup) Girişimciliğin Artan Önemi: Türkiye’de Teknogirişimcilere Sağlanan Destek ve Kolaylıklar

 • 1. Hazırlayan: Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL (İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)
 • 2. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Giriş  Girişim ve Girişimcilik Kavramları  Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve Kolaylıklar  Sonuç Yasin DANYAL 2 Ali Şahin ÖRNEK
 • 3. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Giriş  Girişim ve Girişimcilik Kavramları  Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve Kolaylıklar  Sonuç Yasin DANYAL 3 Ali Şahin ÖRNEK
 • 4. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Geçen yüzyılın ortalarından itibaren batıda önem kazanan girişimcilik, kültürel bir olgudur.  Ülkelerin kalkınmasında girişimci ruhun varlığı kolaylaştırıcı role sahiptir.  Türkiye’de girişimcilik konusunda 1980’li yıllardan itibaren ciddi hareketliliğin olduğu söylenebilir.  Türkiye’de girişimcilere pek çok kuruluş mali ve teknik destek sağlamaktadır. Yasin DANYAL 4 Ali Şahin ÖRNEK
 • 5. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 5 Ali Şahin ÖRNEK
 • 6. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknopark ve benzeri uygulamalar girişimcilerin büyümesi ve gelişmesi açısından sinerji oluşturmaktadır.  Sanayi ve üniversite işbirliğinin somut göstergesi olan teknoloji üsleri; katma değeri yüksek ürün / hizmetin hayat bulduğu merkezler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Yasin DANYAL 6 Ali Şahin ÖRNEK
 • 7. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 7 Ali Şahin ÖRNEK
 • 8. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Bilgi yoğun teknolojilerin kullanımı katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaktır.  Teknik bilgiyi ticarileştirmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji yoğun üretimi ve girişimciliği desteklemek gerekmektedir. Yasin DANYAL 8 Ali Şahin ÖRNEK
 • 9. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 9 Ali Şahin ÖRNEK
 • 10. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Bu çalışmada kuramsal olarak, girişimciliğin teknolojik boyutu ele alınmaktadır.  Kamu desteğinin girişimcilikteki rolü sorgulanmaktadır.  Teknopark ve KOSGEB destekleri ele alınmaktadır.  Girişimcilere sağlanan destek ve kolaylıklar incelenerek, daha fazla nasıl ön plana çıkarılabilir sorularına cevap aranmaktadır. Yasin DANYAL 10 Ali Şahin ÖRNEK
 • 11. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Giriş  Girişim ve Girişimcilik Kavramları  Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve Kolaylıklar  Sonuç Yasin DANYAL 11 Ali Şahin ÖRNEK
 • 12. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Devletlerin kalkınmalarında girişimcilik kültürü önemli bir alt yapı oluşturmaktadır.  Pek çok ülkenin gelişim seyrinde girişimcilik ruhunun etkisi yadsınamaz.  Girişimcilik kavramını farklı tanımlarlarla birlikte; süreç ve faaliyeti yapan ekseninde irdeleyebiliriz. Girişim Girişimcilik Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe Yasin DANYAL 12 Ali Şahin ÖRNEK
 • 13. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Girişim Girişimcilik Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe Yasin DANYAL 13 Ali Şahin ÖRNEK
 • 14. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde girişim kelimesi, bir işe girişme, teşebbüs; iktisat terimi olarak, planlı bir biçimde bir işe girişme olarak tanımlanmaktadır.  Girişimin karşılığı olan “enterprise” kelimesi İngilizcede: Bir iş organizasyonu; pekçok insanın katılımını gerektiren zor bir faaliyet veya proje; tehlikeli ve zor şeyleri arzulama veya yeni yollarlarla sorunları çözme kabiliyeti şeklinde tanımlanmıştır.  Literatürde girişimci kavramının kökeni ortaçağa kadar götürülmektedir. Yasin DANYAL 14 Ali Şahin ÖRNEK
 • 15. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 15 Ali Şahin ÖRNEK
 • 16. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Ayrıca kamu kuruluşları da hariç tutulmamaktadır.  Girişim ile ilgili olarak, birleşmelerden bahsedilirken, bir şirket birleşmesine veya kontrolün ele geçirilmesine konu olan, doğrudan katılımcılardan bahsedilmektedir.  Girişim, ticari veya risk edilebilen kazanımların, kâr umuduyla tehlikeye atılması olan, işletme veya riski ifade eden kavramdır. Yasin DANYAL 16 Ali Şahin ÖRNEK
 • 17. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Eldeki mevcut kazanımları riske atarak, hayata geçirilmemiş durumda olan parlak fikirlerin, finanse edilmesi, desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıyla, çok sayıda iş, gelir ve ekonomik değerin elde edilebilmesi süreci ve organizasyonudur. Yasin DANYAL 17 Ali Şahin ÖRNEK
 • 18. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Girişim Girişimcilik Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe Yasin DANYAL 18 Ali Şahin ÖRNEK
 • 19. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Girişimcilik (entrepreneurship) kavramını bu gün kullandığımız anlamıyla iktisat literatüründe Jean Babtiste Say kullanmıştır.  Say’a göre, girişimci kavramını bütün üretim faktörlerini bir araya getirerek ihtiyaç duyulan bir malı, üreten ve bunun karşılığında elde edeceği kar için riski üstlenen, kişi olarak tanımlanmaktadır.  Say, İktisat İncelemesi isimli eserinde (1803), girişimcinin elde ettiği kar ile sermaye sahibinin karının birbirinden ayrı olduğunu yazmıştır. Yasin DANYAL 19 Ali Şahin ÖRNEK
 • 20. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 20 NİCOLAS BAUDEAU JOSEPH SCHUMPETER Ali Şahin ÖRNEK
 • 21. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Girişimcilik kavramı, bir organizasyonun oluşturulması, sermaye ile kaynakların elde edilmesi ve kurumsal yapının oluşturulması amacıyla organize olma amacını güder.  Girişimcilik çalışması, organizasyon hedefiyle başlar, sonunda kurumsal yapıya kavuşur veya oluşumunu tamamlayamama sonucuyla biter. Yasin DANYAL 21 Ali Şahin ÖRNEK
 • 22. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 22 Ali Şahin ÖRNEK
 • 23. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Aile Şirketleri  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)  Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı Şirketler  Startup Şirketler ve Yeni Kurulan veya Kazanılmış İş Birimleri Yasin DANYAL 23 Ali Şahin ÖRNEK
 • 24. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Girişim Girişimcilik Yeni Girişimcilikten Teknogirişimciliğe Yasin DANYAL 24 Ali Şahin ÖRNEK
 • 25. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  İstihdam ve ekonomik büyümenin kaynağı Prof.Dr. Arman Kırım’ın 2010 yılındaki eserine göre, yeni girişimciliktir.  Yeni girişim olarak addedilen startuplar; resmi kayıtlarda ağırlıklı olarak teknogirişim olarak ifade edilmektedir.  Teknogirişimler teknoloji içerikli ve yüksek büyüme tempolu teşebbüslerdir. Yasin DANYAL 25 Ali Şahin ÖRNEK
 • 26. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 26 Ali Şahin ÖRNEK
 • 27. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Türkçe’de “startup” kavramının karşılığı olarak “yeni girişim” kavramı kabul görse de “teknogirişim” kavramını kullanmak daha ayırdedici olacaktır.  Çünkü “yeni girişimci” denildiğinde çoğunlukla herhangi bir sektörde yeni iş kuran girişimci anlaşılmaktadır.  Oysa startup’lar son yenilik ve teknoloji odaklı bilgi yoğun çalışanlardan oluşan bilgi toplumunun firmalarıdır.  Literatür ve ilgili mevzuatı gözeterek teknogirişimi: Yasin DANYAL 27 Ali Şahin ÖRNEK
 • 28. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, bir iş planı çerçevesinde, katma değeri yüksek, nitelikli istihdam yaratma potansiyeline sahip, birkaç yıl içerisinde yatırımın üç beş katı kazandırabilecek girişimlerdir. Yasin DANYAL 28 Ali Şahin ÖRNEK
 • 29. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Giriş  Girişim ve Girişimcilik Kavramları  Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve Kolaylıklar  Sonuç Yasin DANYAL 29 Ali Şahin ÖRNEK
 • 30. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknogirişimin en önemli zemini teknoparklardır.  Ülkemizdeki yasal dayanağı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunudur.  Dünyada genel olarak bilimparkı veya teknopark olarak ifade edilmektedir.  Sadece Japonya’da teknokent ismiyle anılmaktadır.  Sebebi de birden fazla teknoparkın birleşmesinden oluşmasıdır. Yasin DANYAL 30 Ali Şahin ÖRNEK
 • 31. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 31 Ali Şahin ÖRNEK
 • 32. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Yani, Türkiye’deki teknoparklardan farklı bir görüntü vermektedir.  Twitter San Francisco’da, Facebook Menlo Park’ta, Google Mountain View’de, Zynga San Francisco’da, Apple Cupertino’da ve Stanford Üniversitesi ve bir çok yatırım şirketi ise Palo Alto’dadır. Yasin DANYAL 32 Ali Şahin ÖRNEK
 • 33. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 33 Ali Şahin ÖRNEK
 • 34. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Yeni girişimciliğin kesin başarıya ulaşmasını sağlayacak teşvik programının içeriğinin, devamlı suretle canlı tutulması ve devlet tarafından desteklenmesi zarurettir.  Birer KOBİ olan teknogirişimcilere yönelik destekler ve destekleyen kuruluşlar Tablo 1’de görülebilir. Yasin DANYAL 34 Ali Şahin ÖRNEK
 • 35. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 35 Ali Şahin ÖRNEK
 • 36. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  İhtiyaç olan şey, bu alanlardaki yeni girişimcilerdir.  Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile, teknogirişimciliğin önemi konusunda kamuoyu oluşturulmalıdır. Yasin DANYAL 36 Ali Şahin ÖRNEK
 • 37. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 37 Ali Şahin ÖRNEK
 • 38. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Türk halkının % 32’si üç yıl içinde iş kurmayı planlamaktadır.  Girişimcilik gençler tarafından kariyer olarak görülmektedir.  Bu potansiyel doğru yönlendirilmeli ve desteklenmelidir. Yasin DANYAL 38 Ali Şahin ÖRNEK
 • 39. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 39 Ali Şahin ÖRNEK
 • 40. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknoparkların sahip olduğu altyapı, bir gelişim aracı olarak kullanılmalıdır.  Süreç içerisinde, sanayi ve üniversite işbirliği artırılarak, ülke kaynakları bilimsel bir yolla kullanılabilir.  Teknogirişimci olan kişi veya işletmelerin kaynaklarını ürün ve hizmete dönüştürme fırsatı doğabilir. Yasin DANYAL 40 Ali Şahin ÖRNEK
 • 41. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 41 Ali Şahin ÖRNEK
 • 42. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknoparklarda Destek ve Muafiyetler  Girişimciliğe Sağlanan Destek ve Muafiyetler  Bağışlar ve Yardımlara Ait İndirimler Yasin DANYAL 42 Ali Şahin ÖRNEK
 • 43. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Giriş  Girişim ve Girişimcilik Kavramları  Teknoparklar ve Girişimciler İçin Destek ve Kolaylıklar  Sonuç Yasin DANYAL 43 Ali Şahin ÖRNEK
 • 44. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Girişimcilik ruhu, ülkelerin kalkınma ve istihdam sorunlarına çözüm üretebilecek önemli unsurlarından biridir.  Türkiye’de kamu otoritesi, teknogirişimcilere daha fazla destek ve kolaylık sağlayabilmenin yollarını aramalıdır.  Teknoloji geliştirme bölgeleri girişimciler için daha fazla kullanılır hale getirilmelidir. Yasin DANYAL 44 Ali Şahin ÖRNEK
 • 45. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki iletişim hattı devamlı suretle açık tutulmalıdır.  Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri planı yapılmalıdır.  Öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışmaları hususunda daha fazla teşvik edici bir yapılanmaya gidilmelidir. Yasin DANYAL 45 Ali Şahin ÖRNEK
 • 46. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Üniversitelerde öğrencilerin devamlı suretle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile irtibatları kurulmalıdır.  Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki kuluçka merkezleri daha aktif hale getirilmeli, firmalara devamlı suretle danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır. Yasin DANYAL 46 Ali Şahin ÖRNEK
 • 47. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  Teknogirişimler, bilgi, sermaye ve yerel unsurlar tarafından desteklenmelidir.  Bilgiyi, akademik yapı, sermayeyi, sivil toplum kültürü, yerel unsurları da yerel yönetimler desteklemelidir.  Bilgi, sermaye ve yerel güç, organize olarak sağlam bir alt yapı ile buluşursa, planlanan ekonomik büyüme ve istihdam artışı sağlanabilir. Yasin DANYAL 47 Ali Şahin ÖRNEK
 • 48. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR  KOBİ’lere sağlanan mentorlük hizmeti devamlılık arzetmelidir.  Teknogirişimlere sağlanan hibe ve yardımlarda izlenen strateji gözden geçirilmeli; küçük desteklerin daha fazla işletmeye verilmesi yerine daha büyük desteklerin potansiyeli yüksek girişimlere sağlanması daha etkili olabilir. Yasin DANYAL 48 Ali Şahin ÖRNEK
 • 49. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 49 Ali Şahin ÖRNEK
 • 50. GİRİŞİMCİLİKTEN TEKNOGİRİŞİMCİLİĞE (STARTUP) GİRİŞİMCİLİĞİN ARTAN ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE TEKNOGİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KOLAYLIKLAR Yasin DANYAL 50 Ali Şahin ÖRNEK
 • 51. Hazırlayan: Ali Şahin ÖRNEK - Yasin DANYAL (İLGİLİ ARAŞTIRMANIN SUNUSUDUR)