SlideShare a Scribd company logo
G I Á O Á N C Ô N G N G H Ệ T H E O
C Ô N G V Ă N 5 5 1 2
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ
8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO
CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-
2024 (320 TRANG)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/10212115
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT
I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG
- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước.
- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường
gặp theo phương pháp góc chiếu thứ nhất.
- Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đơn giản.
- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.
II. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA
Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật được trình bày dưới dạng hình vẽ diễn tả hình
dạng, kết cấu, các thông tin về kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật.... của sản phẩm.
Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật là tài liệu không thể thiếu vì:
- Bản vẽ kĩ thuật dùng để thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế, để trao đổi thông tin.
- Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật để tiến hành chế tạo, thi công.
- Bản vẽ kĩ thuật là cơ sở để kiểm tra, đánh giá sản phẩm.
Trong cuộc sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm một cách
an toàn, hiệu quả:
- Bản vẽ kĩ thuật minh họa cho hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật cần thiết khi bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm.
"Vẽ kĩ thuật" là chương đầu tiên với nội dung trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ
bản về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, phương pháp biểu diễn các vật thể bằng các hình
chiếu vuông góc, nội dung và trình tự đọc các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ
nhà.
Các nội dung của Chương 1 được cấu trúc thành 5 bài cụ thể:
- Bài 1: Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ (2 tiết)
- Bài 2: Hình chiếu vuông góc (3 tiết)
- Bài 3: Bản vẽ chi tiết (2 tiết)
- Bài 4: Bản vẽ lắp (2 tiết)
- Bài 5: Bản vẽ nhà (2 tiết)
III. NHỮNG MÔN HỌC CÓ LIÊN QUAN
Trong Chương I, có thể vận dụng các kiến thức môn Hình học như các kiến thức về
đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, hình chữ nhật, hình vuông, hình
tam giác, hình hộp chữ nhật,...
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
BÀI 1. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và kích thước.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết
lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm;
trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng,
đánh giá các sản phẩm công nghệ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải
quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn.
Năng lực công nghệ:
- Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước trong
bản vẽ kĩ thuật.
- Vận dụng được các tiêu chuẩn vào việc trình bày bản vẽ kĩ thuật.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tính kỉ luật cao.
- Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
- SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa các bản vẽ,
hoặc đoạn video ngắn về cách chia khổ giấy, cách tô đường nét...
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: HS trình bày được sơ lược một vài vấn đề của tiêu chuẩn trình bày bản
vẽ kĩ thuật, thu hút HS chú ý tới chủ đề bài học.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 1.1a, b SGK tr.6 và trả lời câu hỏi trong mục khởi
động nêu ở đầu bài.
c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 1.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình:
Hình 1.1a, b là hai hình biểu diễn cùng một vật thể, hình a được vẽ theo tiêu chuẩn,
hình b vẽ không theo tiêu chuẩn. Hãy nhận xét về hai hình biểu diễn này.
- GV có thể định hướng cho HS tập trung nhận xét về các loại đường (đường liên
tục, gạch gạch, chấm gạch), các loại nét (đậm, mảnh) và nhận xét về cách ghi kích
thước.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời,
HS khác nhận xét, bổ sung.
Đáp án: Hình 1.1a, b SGK là hai hình biểu diễn cùng một vật thể, Hình 1.1a được
vẽ theo tiêu chuẩn, Hình 1.1 b vẽ không theo tiêu chuẩn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ
thuật là những quy tắc thống nhất được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam về bản
vẽ kĩ thuật. Bài học này sẽ mô tả một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật - Bài
1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn khổ giấy
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn khổ giấy.
b) Nội dung:
- HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn khổ giấy, kích thước các khổ giấy chính, cách tạo
cac khổ giấy chính từ khổ giấy A0.
- HS tìm hiểu nội dung khung tên và cách vẽ khung tên.
c) Sản phẩm:
- HS tra cứu được kích thước khổ giấy khi biết kí hiệu khổ giấy và ngược lại.
- HS biết cách tạo các khổ giấy chính từ khổ A0.
- HS mô tả được cách vẽ khung bản vẽ, khung tên.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I SGK tr.6.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát Hình
1.2 SGK và hoàn thành hộp chức năng Khám phá
trang 6: Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các
khổ giấy chính từ khổ giấy A0.
I. Khổ giấy
- Các kích thước khổ giấy:
Bảng 1.1. Các khổ giấy chính
Kí hiệu Kích thước (mm)
A0 1 189 × 841
A1 841 × 594
- GV nhận xét các câu trả lời của HS và khái quát
lại nội dung trong SGK: Các khổ giấy chính của
bản vẽ kĩ thuật được trình bày trong bảng 1.1
SGK. Chia đôi một khổ giấy theo chiều dài sẽ
được 2 tờ của khổ giấy nhỏ hơn.
- GV yêu cầu HS đọc mục Thông tin bổ sung
SGK tr.7 để hiểu các chuẩn bị 1 tờ giấy vẽ và áp
dụng vào mục vận dụng cuối bài.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, hoàn
thành hộp chức năng Khám phá.
A2 594 × 420
A3 420 × 297
A4 297 × 210
- Cách tạo các khổ giấy chính từ khổ
A0: Chia đôi một khổ giấy theo
chiều dài sẽ được 2 tờ của khổ giấy
nhỏ hơn.
- Cách vẽ khung bản vẽ, khung tên:
+ Chiều rộng lề bên trái là 20 mm.
Tất cả các lề khác rộng 10 mm.
+ Khung tên của bản vẽ kĩ thuật để
ghi các nội dung về quản lí bản vẽ,
được đặt ở góc phải phía dưới bản
vẽ.
+ Đối với khổ A4 , khung tên được
đặt ở cạnh ngắn (thấp hơn của vùng
vẽ).
- HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội
dung SGK.
- HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.7.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn tỉ lệ
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn tỉ lệ.
b) Nội dung:
- HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn, thuật ngữ tỉ lệ.
- HS tìm hiểu một số tỉ lệ trong tiêu chuẩn.
c) Sản phẩm: HS hiểu được thuật ngữ tỉ lệ, đưa ra được ví dụ về tỉ lệ thu nhỏ hay
phóng to.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.7.
- GV tóm tắt: Tỉ số là tỉ lệ giữa kích thước dài đo
được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước
thực tương ứng trên vật thể đó. Bảng 1.2 SGK nêu
một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình
bày bản vẽ kĩ thuật. Bảng 1.2 SGK nêu một số tỉ
lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình bày bản
vẽ kĩ thuật.
II. Tỉ lệ
- Một số tỉ lệ được quy định trong
tiêu chuẩn:
Bảng 1.2. Một số tỉ lệ được quy
định trong tiêu chuẩn trình bày bản
vẽ kĩ thuật
Tỉ lệ thu
nhỏ
Tỉ lệ giữ
nguyên
Tỉ lệ
phóng to
- GV có thể đặt thêm câu hỏi giúp HS hiểu sâu về
khái niệm tỉ lệ: Một viên gạch vuông kích thước
300 × 300 (mm) được vẽ trên bản vẽ với kích
thước 30 × 30 (mm), hỏi tỉ lệ vẽ là bao nhiêu?
- GV nhận xét câu trả lời, tuyên dương HS.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, theo dõi GV chỉ dẫn.
- HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát nội dung.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức.
1 : 2
1 : 100
1 : 1 2 : 1
100 : 1
1 : 5
1 : 200
5 : 1
200 : 1
1 : 10
1 : 500
10 : 1
500 : 1
1 : 20
1 : 1 000
20 : 1
1 000 : 1
1 : 50
1 : 5 000
50 : 1
5 000 : 1
- Kích thước dài đo được trên hình
biểu diễn của vật thể là 30 mm, kích
thước thực tương ứng trên vật thể đó
là 300 mm, vậy tỉ lệ = 30 : 300 = 1 :
10.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về tiêu chuẩn nét vẽ
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn nét vẽ.
b) Nội dung: HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn nét vẽ, một số nét vẽ thường dùng.
c) Sản phẩm: HS tra cứu được ứng dụng của các nét vẽ, nhận biết các nét vẽ trên
bản vẽ.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III SGK tr.8
và trình bày một số loại nét vẽ thường dùng.
III. Nét vẽ
- Một số loại nét vẽ thường dùng:
Tên gọi Hình
dạng
Ứng
dụng
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành
hộp chức năng Khám phá SGK tr.8: Quan sát và
cho biết tên gọi của các nét vẽ được sử dụng trong
Hình 1.4.
- GV gợi ý HS xem Bảng 1.3 SGK để thực hiện
nhiệm vụ.
- GV đánh giá các câu trả lời của HS và tuyên
dương.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK.
- HS làm việc cá nhân, hoàn thành hộp chức năng
Khám phá.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, chốt kiến thức.
Nét liền
đậm
Đường
bao thấy,
cạnh thấy
Nét liền
mảnh
Đường
kích
thước,
đường
gióng...
Nét đứt
mảnh
Đường
bao
khuất,
cạnh
khuất
Nét gạch
dài -
chấm -
mảnh
Đường
tâm,
đường
trục...
- Các nét vẽ được sử dụng trong
Hình 1.4 là:
+ A, B là nét liền mảnh.
+ C là nét liền đậm.
+ D, G là nét đứt mảnh.
+ E là nét gạch dài - chấm - mảnh.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ghi kích thước
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn ghi kích thước.
b) Nội dung: HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn, các quy định ghi kích thước.
c) Sản phẩm:
- HS phân biệt được đường gióng, đường kích thước.
- HS biết đặt con số kích thước đúng vị trí và hướng.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục IV SGK tr.8
và trình bày các thành phần cần có để ghi được
một kích thước.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành
hộp chức năng Khám phá SGK tr.9: Quan sát
Hình 1.5 và thực hiện các yêu cầu sau:
+ Nhận biết các đường gióng, đường kích thước
và giá trị kích thước.
+ Mô tả vị trí và hướng của các giá trị kích thước.
- GV nhận xét, chốt đáp án và giải thích thêm:
Trường hợp đường kích thước thẳng đứng thì
chính là trường hợp đường kích thước nằm ngang
xoay đi 90o
ngược chiều kim đồng hồ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
IV. Ghi kích thước
- Để ghi được một kích thước,
thường có 3 thành phần sau:
+ Đường kích thước: được vẽ bằng
nét liền mảnh và thường có vẽ mũi
tên ở 2 đầu. Đối với kích thước dài,
đường kích thước song song với độ
dài cần ghi. Đối với kích thước
đường kính, bán kính của cung tròn
và đường tròn, đường kích thước
thường được vẽ đi qua tâm.
+ Đường gióng giới hạn phần được
ghi kích thước: được vẽ bằng nét
liền mảnh và vượt quá đường kích
thước từ 2 đến 4 mm. Đường gióng
nên vẽ vuông góc với độ dài cần ghi
kích thước.
+ Giá trị kích thước: chỉ trị số kích
thước thực, không phụ thuộc vào tỉ
lệ bản vẽ.
- Trên Hình 1.5:
+ Màu xanh tương ứng với đường
gióng; màu đỏ là đường kích thước
và giá trị kích thước có màu đen.
- HS đọc thông tin SGK, thực hiện nhiệm vụ.
- HS thảo luận, hoàn thành hộp chức năng Khám
phá.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, chốt kiến thức.
+ Các giá trị kích thước được đặt
phía trên đường kích thước trong
trường hợp đường kích thước nằm
ngang và bên trái trong trường hợp
đường kích thước thẳng đứng.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng được các tiêu chuẩn trình
bày bản vẽ.
b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và chép Hình 1.6 SGK vào giấy
A4 với tỉ lệ 1:1.
c) Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS.
- HS vẽ được Hình 1.6 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm:
Câu 1: Khổ giấy A4 có kích thước bằng bao nhiêu?
A. 841 × 594 B. 594 × 420 C. 420 × 297 D. 297 ×
210
Câu 2: Đường bao thấy, cạnh thấy được vẽ bằng nét gì?
A. Nét liền đậm B. Nét liền mảnh
C. Nét đứt mảnh D. Nét gạch dài - chấm - mảnh
Câu 3: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
A. Nét liền đậm B. Nét liền mảnh
C. Nét đứt mảnh D. Nét gạch dài - chấm - mảnh
Câu 4: Tỉ lệ phóng to là
A. 1 : 1 000 B. 10 : 1 C. 1 : 1 D. 1 : 5
Câu 5: Đường gióng kích thước được vẽ như thế nào?
A. Vẽ đi qua tâm.
B. Vẽ song song với độ dài cần ghi.
C. Vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước.
D. Vẽ bằng nét liền mảnh và có mũi tên ở hai đầu.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.9 và tiến hành chép Hình
1.6 SGK vào giấy A4 với tỉ lệ 1:1:
1. Người ta đã sử dụng các tiêu chuẩn nào để vẽ Hình 1.6?
2. Hãy vẽ lại Hình 1.6 với tỉ lệ 1:1 trên giấy A4.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV theo dõi và hướng dẫn cho HS thao tác chép hình vào giấy A4.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm.
- GV cho HS chấm điểm chéo bài vẽ cho nhau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và đánh giá bài của HS.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A C B C
Luyện tập:
1. Các tiêu chuẩn được sử dụng để vẽ Hình 1.6 là:
+ Tiêu chuẩn tỉ lệ.
+ Tiêu chuẩn nét vẽ.
+ Tiêu chuẩn ghi kích thước.
2. HS chép hình vào giấy A4.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng các tiêu chuẩn trong bản vẽ kĩ thuật.
b) Nội dung: HS vận dụng tiêu chuẩn khổ giấy, tiêu chuẩn khung bản vẽ và khung
tên để làm bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.9.
c) Sản phẩm:
- HS chia được khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4.
- HS trình bày khung bản vẽ, khung tên trên một khổ A4.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK
tr.9: Hãy chia khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4 và trình bày khung bản vẽ,
khung tên trên một khổ giấy A4.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày các khổ giấy đã được chia từ khổ giấy A0.
- HS vẽ khung bản vẽ và khung tên cho 1 khổ giấy A4.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Chuẩn bị giấy dùng cho bài tập vẽ 3 hình chiếu vuông góc.
- Đọc trước bài mới Bài 2 - Hình chiếu vuông góc.
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
(3 Tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường
gặp theo phương pháp góc chiếu thứ nhất.
- Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết
lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào hoạt động
luyện tập, làm bài tập củng cố.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
Năng lực công nghệ:
- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số vật thể đơn giản có dạng khối đa
diện, khối tròn xoay theo phương pháp góc chiếu thứ nhất.
- Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tính kỉ luật cao.
- Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
- SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa cho bài học.
- GV có thể tạo các mô hình đa diện, khối tròn xoay... bằng vật liệu có giá cả
hợp lí, dễ chế tác giúp cho HS dễ hiểu hơn.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp tạo tâm thế và gợi nhu cầu nhận thức của HS, khiến HS nảy sinh
câu hỏi: Điều gì tạo nên sự khác biệt trong việc mô tả một vật thể bằng lời văn và
mô tả bằng các hình vẽ.
b) Nội dung: HS quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi và phác họa hình ảnh.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và những phác thảo của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.1 SGK, trả lời câu
hỏi: Hình ảnh của chiếc ghế trong Hình 2.1 sẽ như
thế nào khi nhìn theo hai hướng khác nhau a và b?
Hãy vẽ phác thảo hình ảnh thu được từ mỗi hướng
nhìn đó. (GV không đánh giá ngay câu trả lời đúng
hay sai).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời,
HS khác nhận xét, bổ sung:
Bản vẽ phác thảo hình ảnh chiếc ghế theo hai hướng khác nhau được mô tả như sau:
Hình ảnh chiếc ghế theo hai hướng quan sát
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV giải thích: Quan sát theo các hướng khác nhau cho kết quả hình ảnh sự vật
khác nhau, hình ảnh theo các hướng khác nhau có thể mô tả các chiều kích thước
khác nhau của chiếc ghế. Qua các hình phác thảo, người xem có thể nhận ra đó là
chiếc ghế, không nhầm với các đồ vật khác.
- GV khái quát hóa và dẫn dắt HS vào bài học mới: Mô tả vật thể bằng các hình vẽ
là một cách làm rất hiệu quả, thể hiện một cách đầy đủ hình dáng, cấu tạo và kích
thước của vật thể. Sau khi học xong bài này, các em có thể biểu diễn một vật thể
bằng các hình vẽ - Bài 2: Hình chiếu vuông góc.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về phương pháp các hình chiếu vuông góc
1.1. Hoạt động tìm hiểu về phép chiếu vuông góc
a) Mục tiêu: Mô tả được một cách đơn giản các yếu tố của phép chiếu vuông góc:
mặt phẳng hình chiếu, hướng chiếu tia chiếu, hình chiếu và mối quan hệ giữa các
yếu tố đó.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I.1 SGK trang 10, quan sát Hình 2.2 SGK.
c) Sản phẩm: Những ghi chép của HS về phép chiếu vuông góc.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I.1 SGK trang
10, quan sát Hình 2.2 SGK và trả lời câu hỏi:
+ Mặt phẳng P được gọi là gì?
+ Các điểm A', B', C', D' được gọi là gì?
I. Phương pháp các hình chiếu
vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc
- Mặt phẳng P được gọi là mặt
phẳng hình chiếu.
- GV tóm tắt và mô tả thêm bằng ba hình a, b, c
dưới đây: Trên hình 2.2, mặt phẳng chiếu là mặt
phẳng nằm ngang, hướng chiếu thẳng đứng và
hướng về phía mặt phẳng hình chiếu, đoạn thẳng
nối một điểm với hình chiếu của điểm đó nằm trên
tia chiếu song song với hướng chiếu. 4 điểm A,
B, C, D và các hình chiếu A', B', C', D' làm thành
một hình hộp chữ nhật. Các yếu tố của phép chiếu
vuông góc phụ thuộc nhau như vậy và khi thay
đổi vị trí của mặt phẳng hình chiếu thì các yếu tố
khác cũng thay đổi theo.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, trả lời câu
hỏi GV đưa ra.
- Các điểm A', B', C', D' tương ứng
là hình chiếu vuông góc của các
điểm A, B, C, D trên mặt phẳng P.
- HS theo dõi, lắng nghe GV mô tả phép chiếu
vuông góc.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
1.2. Hoạt động tìm hiều về các hình chiếu vuông góc
a) Mục tiêu: Mô tả được tên gọi và vị trí các hình chiếu vuông góc.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I.2 SGK trang 11, quan sát Hình 2.5 SGK và trả
lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá SGK trang 12.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và những ghi chép của HS về hình chiếu vuông góc.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I.2 SGK trang
11, quan sát các hình 2.3, 2.4 và thực hiện nhiệm
vụ:
+ Kể tên các mặt phẳng hình chiếu (H2.3).
+ Kể tên các hình chiếu (H2.4).
2. Các hình chiếu vuông góc
- Có 3 mặt phẳng hình chiếu:
+ Mặt phẳng hình chiếu đứng.
+ Mặt phẳng hình chiếu bằng.
+ Mặt phẳng hình chiếu cạnh.
- Hình chiếu vuông góc lên các mặt
phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh
lần lượt gọi là hình chiếu đứng, hình
chiếu bằng và hình chiếu cạnh.
- Trả lời câu hỏi Khám phá:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát
Hình 2.5 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp
chức năng Khám phá trang 12 SGK: Quan sát
Hình 2.5 và cho biết:
+ Vị trí hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh được
sắp xếp như thế nào so với hình chiếu đứng?
+ Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu
bằng, giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, thực hiện
yêu cầu HS đưa ra.
- HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi trong hộp
chức năng Khám phá SGK trang 12.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét, tuyên dương và chuyển sang hoạt
động tiếp theo.
+ Hình chiếu bằng ở bên dưới hình
chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên
phải hình chiếu đứng.
+ Hình chiếu bằng nằm trên đường
gióng thẳng đứng từ hình chiếu
đứng, hình chiếu cạnh nằm trên
đường gióng nằm ngang từ hình
chiếu đứng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối đa diện
2.1. Hoạt động tìm hiểu về các khối đa diện thường gặp
a) Mục tiêu: Nhận biết được hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ và hình chóp.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II.1 SGK trang 12, quan sát Hình 2.6 SGK và
trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá ở mục II.1.
c) Sản phẩm: HS nhận biết được 3 loại khối đa diện thường gặp.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV có thể tạo mô hình các khối đa diện giúp HS
quan sát và hiểu bài dễ dàng hơn.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.1 SGK
trang 12 kết hợp quan sát Hình 2.6 và trả lời câu
hỏi mục Khám phá: Hãy cho biết tên gọi của các
Hình 2.6 a, b, c.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình và thực
hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả:
Các khối đa diện thường gặp là:
+ Hình 2.6 a: Hình chóp tứ giác đều
+ Hình 2.6 b: Hình lăng trụ tam giác đều
+ Hình 2.6 c: Hình hộp chữ nhật
II. Hình chiếu vuông góc của khối
đa diện
1. Các khối đa diện thường gặp
- Các khối đa diện thường gặp là:
+ Hình chóp tứ giác đều
+ Hình lăng trụ tam giác đều
+ Hình hộp chữ nhật
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức và yêu cầu HS
ghi chép đầy đủ vào vở.
2. 2. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật
a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm và từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình hộp
chữ nhật.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II.2 SGK trang 13, quan sát Hình 2.7 SGK và
trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ
nhật.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.2 SGK
trang 13 kết hợp quan sát Hình 2.7 và trả lời câu
hỏi mục Khám phá: Quan sát Hình 2.7 và cho
biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với
hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước,
từ trên và từ trái.
2. Các hình chiếu vuông góc của
hình hộp chữ nhật
- Hướng 1 là hướng chiếu từ trước.
- Hướng 2 là hướng chiếu từ trên.
- Hướng 3 là hướng chiếu từ trái.
- GV kết luận: Các hình chiếu vuông góc của hình
hộp chữ nhật là các hình chữ nhật. Hướng chiếu
(người quan sát) đối diện với mặt nào của hình
hộp chữ nhật thì hình chiếu thu được là hình dáng
và kích thước của bề mặt đó.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình và thực
hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
- GV nhận xét, giải đáp.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức và yêu cầu HS
ghi chép đầy đủ vào vở.
2.3. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác
đều
a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm và từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình lăng
trụ tam giác đều.
b) Nội dung: HS đọc mục II.3 SGK trang 13, trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng
Khám phá của mục này.
c) Sản phẩm: Các câu của HS về các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam
giác đều.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 3. Các hình chiếu vuông góc của
hình lăng trụ tam giác đều
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.3 SGK
trang 13, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi
trong mục Khám phá:
Quan sát Hình 2.8 và cho biết:
+ Các hình chiếu vuông góc có hình dạng như thế
nào?
+ Chúng thể hiện những kích thước nào của hình
lăng trụ tam giác đều.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh.
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi mục
Khám phá.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
- Trên Hình 2.8b, hình chiếu đứng và hình chiếu
cạnh có dạng hình chữ nhật. Hình chiếu bằng có
dạng tam giác đều.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, tuyên dương và chuyển sang nội
dung tiếp theo.
- Hình chiếu đứng thể hiện kích
thước cạnh đáy (a) và chiều cao
hình lăng trụ đều (h).
- Hình chiếu bằng thể hiện kích
thước chiều dài cạnh đáy (a) và
chiều dài của đường cao của đáy (b).
- Hình chiếu cạnh thể hiện kích
thước chiều dài đường cao tam giác
đều ở đáy (b) và chiều cao hình lăng
trụ đều (h).
2.4. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều
a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm, từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình chóp
tứ giác đều.
b) Nội dung: HS đọc mục II.4 SGK trang 14, quan sát Hình 2.9 và trả lời các câu
hỏi trong hộp chức năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Các câu của HS về các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác
đều.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.4 SGK
trang 14, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi
trong mục Khám phá: Quan sát Hình 2.9 và cho
biết kích thước xác định và đặc điểm hình chiếu
của khối hình chóp tứ giác đều.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh.
- HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi mục
Khám phá.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
4. Các hình chiếu vuông góc của
hình chóp tứ giác đều
- Hình chiếu đứng và hình chiếu
cạnh có dạng tam giác cân.
- Hình chiếu bằng có dạng hình
vuông, bên trong có 2 đường chéo.
- Hình chiếu đứng và hình chiếu
cạnh thể hiện kích thước chiều dài
cạnh đáy và chiều cao của hình lăng
trụ tứ giác đều.
- Hình chiếu bằng thể hiện kích
thước chiều dài cạnh của hình
vuông ở đáy.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và
chuyển sang nội dung luyện tập.
2.5. Hoạt động luyện tập về khối đa diện
a) Mục tiêu: HS có thể phân tích một vật thể phức tạp thành các khối cơ bản, luyện
tập đọc bản vẽ các khối đa diện.
b) Nội dung: HS quan sát, phân tích các Hình 2.10 và 2.11 SGK và trả lời các câu
hỏi trong các hộp chức năng Luyện tập trang 14 SGK.
c) Sản phẩm: Các câu của HS về khối đa diện.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các Hình
2.10 và 2.11 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp
chức năng Luyện tập:
Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết:
Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện
nào? Tìm các hình chiếu của chúng trên Hình
2.11.
Luyện tập:
- Hình 2. 10a có thể coi như được
ghép bởi 2 hình hộp chữ nhật.
- Hình 2.10b có thể coi như được
ghép bởi một hình hộp chữ nhật và
một hình lăng trụ.
- Hình 2.10c được ghép bởi một
hình hộp chữ nhật và một phần của
hình chóp tứ giác đều.
- Các hình tương ứng giữa Hình
2.11 với Hình 2.10 là: 1 - b, 2 - c, 3
- a
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát, phân tích các hình ảnh.
- HS thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài tập
mục Luyện tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và
chuyển sang nội dung tiếp theo.
Hoạt động 3: Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay
3.1. Hoạt động tìm hiểu về các khối xoay tròn thường gặp
a) Mục tiêu: Nhận biết được hình trụ, hình nón và hình cầu.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III.1 trang 15 SGK, quan sát Hình 2.12 và trả
lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV có thể tạo mô hình các khối tròn xoay làm
dụng cụ trực quan giúp HS hiểu dễ dàng hơn.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III. 1 SGK
trang 15, quan sát Hình 2.12 và trả lời câu hỏi
trong hộp chức năng Khám phá: Hãy cho biết tên
gọi của các Hình 2.12 a, b, c.
III. Hình chiếu vuông góc của
khối tròn xoay
1. Các khối tròn xoay thường gặp
- Hình cầu.
- Hình nón.
- Hình trụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh và trả
lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả:
+ Hình 2.12 a: Hình cầu.
+ Hình 2.12 b: Hình nón.
+ Hình 2.13 c: Hình trụ.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển sang
nội dung tiếp theo.
3.2. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình trụ, hình nón và
hình cầu
a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm, từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình trụ,
hình nón và hình cầu.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III.2, III.3 và III.4 trang 15, 16 SGK, quan sát
Hình 2.12 đến 2.14 và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện
nhiệm vụ sau:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc
của hình trụ.
Đọc nội dung mục III.2 SGK trang 15, quan sát
Hình 2.13 và trả lời các câu hỏi trong hộp chức
năng Khám phá: Các hình chiếu vuông góc của
hình trụ là hình gì? Chúng thể hiện các kích thước
nào của hình trụ?
+ Nhóm 2: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc
của hình nón.
Đọc mục III.3 SGK, trả lời câu hỏi trong hộp chức
năng Khám phá: Quan sát Hình 2.14 và cho biết:
Các hình chiếu của hình nón là hình gì? Chúng
thể hiện những kích thước nào của hình nón?
2. Các hình chiếu vuông góc của
hình trụ
- Nếu hướng chiếu dọc theo đường
trục của hình trụ thì hình chiếu thu
được là hình tròn.
- Nếu hướng chiếu vuông góc với
đường trục thì hình chiếu thu được
là hình chữ nhật.
3. Các hình chiếu vuông góc của
hình nón
- Nếu hướng chiếu dọc theo đường
trục của hình nón thì hình chiếu thu
được là hình tròn.
- Nếu hướng chiếu vuông góc với
đường trục thì hình chiếu thu được
là hình tam giác cân.
4. Các hình chiếu vuông góc của
hình cầu
- Các hình chiếu vuông góc của hình
cầu đều là hình tròn, có đường kính
bằng đường kính hình cầu.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc
của hình cầu.
Đọc thông tin mục III.4 SGK và trả lời câu hỏi:
Quan sát Hình 2.15 và nêu đặc điểm các hình
chiếu của hình cầu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm nghiên cứu thông tin SGK, quan sát
hình ảnh và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả:
Trên Hình 2.13b:
 Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là 2
hình chữ nhật bằng nhau; hình chiếu bằng
là hình tròn.
 Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể
hiện kích thước đường kính và chiều cao
hình trụ; hình chiếu bằng thể hiện đường
kính hình trụ.
+ Trên hình 2.14b:
 Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hai
tam giác cân bằng nhau; hình chiếu bằng
là hình tròn.
 Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể
hiện kích thước đường kính đáy nón và
chiều cao hình nón; hình chiếu bằng thể
hiện đường kính đáy nón.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, tuyên
dương và chuyển sang nội dung luyện tập.
3.3. Hoạt động luyện tập về khối tròn xoay
a) Mục tiêu: HS có thể phân tích một vật thể phức tạp thành các khối cơ bản, luyện
tập đọc bản vẽ các khối tròn xoay.
b) Nội dung: HS quan sát, phân tích các Hình 2.17 và 2.18 SGK và trả lời các câu
hỏi trong các hộp chức năng Luyện tập trang 17 SGK.
c) Sản phẩm: Các câu của HS về khối tròn xoay.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS đọc thông tin bổ sung ở trang
17 SGK để làm quen với một số khối tròn xoay
khác.
Luyện tập:
- Hình 2.17a có thể coi như được
ghép bởi một hình trụ và một nửa
hình cầu.
- GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các Hình
2.17 và 2.18 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp
chức năng Luyện tập:
Quan sát các vật thể trên Hình 2.17 và cho biết:
Vật thể được ghép bởi những khối (hoặc một phần
của khối) nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của
chúng trên Hình 2.18.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát, phân tích các hình ảnh.
- HS thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài tập
mục Luyện tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
- Hình 2.17b có thể coi như được
ghép bởi một hình hộp chữ nhật và
một hình trụ.
- Hình 2.17c được ghép bởi một
hình hộp chữ nhật và một phần của
hình nón (hình nón cụt).
- Các hình tương ứng giữa Hình
2.18 với Hình 2.17 là:
1 - b, 2 - c, 3 - a
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và
chuyển sang nội dung tiếp theo.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản
a) Mục tiêu: HS mô tả được các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể và vẽ
được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục IV trang 18 SGK, trả lời câu hỏi trong hộp chức
năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời, ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục IV SGK trang
18 - 19, trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám
phá: Đọc và quan sát hình vẽ minh họa trong các
bước vẽ hình chiếu của một vật thể (gối đỡ) và
cho biết: Bước nào quyết định tới các hình chiếu
của vật thể?
- GV thực hiện lại các bước vẽ các hình chiếu
vuông góc của chi tiết gối đỡ cho HS quan sát.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh và trả
lời câu hỏi.
- HS theo dõi các bước vẽ do GV hướng dẫn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày kết quả.
IV. Vẽ hình chiếu vuông góc của
vật thể đơn giản
- Các bước vẽ hình chiếu của vật thể
(gối đỡ):
+ Bước 1: Phân tích vật thể thành
các khối đơn giản.
+ Bước 2: Chọn các hướng chiếu.
+ Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ
phận của vật thể bằng nét liền mảnh.
+ Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và
ghi kích thước.
- Bước quyết định tới các hình chiếu
của vật thể là bước chọn các hướng
chiếu.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển sang
nội dung thực hành.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH)
a) Mục tiêu: HS vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
b) Nội dung: HS làm bài tập trong hộp chức năng Thực hành SGK trang 19.
c) Sản phẩm học tập: Bản vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS.
- GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm:
Câu 1: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó
gọi là:
A. Hình chiếu B. Vật chiếu C. Mặt phẳng chiếu D. Vật thể
Câu 2: Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo:
A. Một hướng B. Hai hướng C. Ba hướng D. Bốn hướng
Câu 3: Hình chiếu đứng của hình hộp chữ nhật có hình dạng:
A. Hình vuông B. Hình lăng trụ C. Hình tam giác D. Hình chữ
nhật
Câu 4: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là:
A. Tam giác B. Tam giác cân C. Hình tròn D. Đáp án khác
Câu 5: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được:
A. Hình trụ B. Hình nón C. Hình cầu D. Hình chóp
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm bài tập trong hộp chức năng Luyện tập
SGK trang 19: Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một vật thể trên Hình 2.25.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV theo dõi, gợi ý, đánh giá bài thực hành của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm.
- Mỗi bài tập GV mời 1 đến 2 HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi
nhận xét bài làm của các bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm tốt, nhanh và chính xác.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C D C C
Thực hành:
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong hộp chức năng Vận
dụng (SGK - tr.19).
c) Sản phẩm: Bản vẽ các hình chiếu vuông góc của đồ vật đơn giản trong gia đình.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK
trang 19: Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một số đồ vật đơn giản trong gia đình em.
- GV gợi ý một số đồ vật đơn giản trong nhà như: đèn ngủ, ghế sofa, tủ quần áo...
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS trình bày bản vẽ đã thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Chuẩn bị bài mới Bài 3 - Bản vẽ chi tiết.
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
BÀI 3. BẢN VẼ CHI TIẾT
(2 Tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết
lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm;
trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng,
đánh giá các sản phẩm công nghệ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải
quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn.
Năng lực công nghệ:
- Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về các yêu cầu kĩ
thuật của bản vẽ chi tiết, các phương pháp biểu diễn khác (ngoài các hình
chiếu vuông góc).
- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
- SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa.
- Các mô hình 3 chiều của chi tiết, các bản vẽ chi tiết khác.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Thu hút HS tìm hiểu các nội dung của bản vẽ chi tiết.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 3.1 SGK và trả lời câu hỏi phần khởi động.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và những ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 3.1 SGK và trả lời câu hỏi phần khởi động: Hình
3.1 thể hiện nội dung cơ bản của một bản vẽ chi tiết. Trên bản vẽ có những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời,
HS khác nhận xét, bổ sung.
Đáp án: Trên bản vẽ có:
- Các hình chiếu.
- Kích thước.
- Yêu cầu kĩ thuật.
- Khung tên.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ chi tiết trên Hình 3.1 SGK bao
gồm các hình chiếu, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên. Đó chính là nội dung
của bản vẽ chi tiết, được sử dụng để chế tạo và kiểm tra - Bài 3. Bản vẽ chi tiết.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung của bản vẽ chi tiết
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ chi tiết.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I SGK tr.20, quan sát Hình 3.3 SGK và trả lời
câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá SGK tr.21.
c) Sản phẩm:
- Ghi chép của HS về nội dung bản vẽ chi tiết.
- Câu trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I, quan sát
Hình 3.2 SGK tr.20 và trả lời câu hỏi:
+ Bản vẽ chi tiết là gì?
+ Trình bày các nội dung của bản vẽ chi tiết.
- GV cho HS đọc thông tin bổ sung để hiểu sơ bộ
khái niệm hình cắt (có nhắc trong nội dung bản
vẽ chi tiết).
I. Nội dung của bản vẽ chi tiết
- Bản vẽ chi tiết là bản vẽ kĩ thuật
thể hiện thông tin của một chi tiết,
được sử dụng để chế tạo và kiểm tra.
- Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm:
+ Các hình biểu diễn: gồm hình
chiếu, hình cắt,... diễn tả hình dạng,
cấu tạo của chi tiết.
+ Kích thước: gồm các kích thước
xác định độ lớn của chi tiết.
+ Các yêu cầu kĩ thuật: gồm chỉ dẫn
về gia công, xử lí bề mặt,...
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 HS, quan sát Hình
3.3 SGK và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng
Khám phá trang 21: Quan sát Hình 3.3 và cho biết
tên gọi của chi tiết được biểu diễn trong hình là
gì? Hãy mô tả hình dạng, kích thước và các yêu
cầu kĩ thuật của chi tiết đó.
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, thực hiện
yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành hộp chức năng
Khám phá.
- HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội
dung SGK.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời: Mô tả bản
vẽ Hình 3.3:
+ Bản vẽ chi tiết có tên là Đầu côn.
+ Khung tên: gồm tên gọi chi tiết,
vật liệu, tỉ lệ vẽ, họ tên của những
người có trách nhiệm đối với bản
vẽ,...
+ Hình dạng bên ngoài bao gồm một phần hình
nón cụt và một phần hình trụ nối liền:
 Phần hình nón cụt (côn) có chiều dài 30 mm,
đường kính đầu nhỏ 20 mm và đường kính
đầu lớn 30 mm.
 Phần hình trụ có chiều dài 10 mm và đường
kính 30 mm.
 Bên trong chi tiết có một lỗ trụ có đường
kính 10 mm.
+ Yêu cầu kĩ thuật bao gồm làm tù cạnh và mạ
kẽm.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, chốt lại kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đọc bản vẽ chi tiết
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn tỉ lệ.
b) Nội dung:
- HS đọc ví dụ mẫu đọc bản vẽ chi tiết.
- HS hoạt động với hộp chức năng Thực hành.
c) Sản phẩm: Các ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.22,
tìm hiểu trình tự đọc bản vẽ chi tiết của bản vẽ
ống lót.
II. Đọc bản vẽ chi tiết
- Các bước tiến hành khi đọc bản vẽ
chi tiết:
Trình tự đọc Nội dung
- GV yêu cầu HS khái quát các bước tiến hành khi
đọc bản vẽ chi tiết.
- GV tổ chức cho HS làm bài thực hành theo
nhóm 4 HS: Đọc bản vẽ chi tiết gối đỡ (Hình 3.6)
theo trình tự trên Bảng 3.1:
- GV theo dõi, gợi ý.
- GV đánh giá kết quả.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, thực hiện yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm 4, thực hành đọc bản vẽ chi
tiết đầu côn.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- Đại diện nhóm xung phong trình bày câu trả lời.
- Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và bổ sung
cho nhóm bạn (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
1. Khung tên - Tên gọi chi tiết.
- Vật liệu.
- Tỉ lệ.
2. Hình biểu
diễn
- Tên gọi hình
chiếu.
- Các hình biểu
diễn khác (nếu
có).
3. Kích thước - Kích thước
chung của chi tiết.
- Kích thước các
thành phần của
chi tiết.
4. Yêu cầu kĩ
thuật
- Gia công.
- Xử lí bề mặt.
- Kết quả đọc bản vẽ chi tiết đầu côn
như sau (bảng dưới):
Trình tự đọc Nội dung Thông tin chi tiết gối đỡ
1. Khung tên - Tên gọi chi tiết
- Vật liệu
- Tỉ lệ
- Gối đỡ
- Thép
- 1 : 1
2. Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu
- Các hình biểu diễn
khác (nếu có)
- Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng.
- Không có hình biểu diễn khác.
3. Kích thước - Kích thước chung của
chi tiết.
- Kích thước các phần
của chi tiết.
- 50 × 25 × 25
- Cấu tạo ngoài gồm 2 khối chữ nhật
kết nối với nhau, khối dưới kích
thước 50 × 25 × 10, khối trên kích
thước 30 × 25 × 15. Bên trong có
một lỗ trụ xuyên suốt đường kính
20.
4. Yêu cầu kĩ thuật - Gia công
- Xử lí bề mặt
- Làm tù cạnh
- Mạ kẽm
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức bản vẽ chi tiết.
b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS chơi trò chơi "Lật mảnh ghép":
Hoàn thành sơ đồ nội dung của bản vẽ chi tiết bằng cách chọn và trả lời đúng câu
hỏi để lật mảnh ghép tương ứng.
+ Mảnh ghép số (1): Hình chiếu, hình cắt... diễn tả hình dạng, cấu tạo của chi tiết
được gọi chung là gì?
+ Mảnh ghép số (2): Những đại lượng như chiều dài, chiều rộng, chiều cao... xác
định độ lớn của một vật được gọi chung là gì?
+ Mảnh ghép số (3): Nội dung nào của bản vẽ chi tiết gồm chỉ dẫn về gia công, xử
lí bề mặt,...?
+ Mảnh ghép số (4): Tên gọi chi tiết, tỉ lệ vẽ, họ tên của những người có trách nhiệm
đối với bản vẽ,... là các thành phần có trong nội dung nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS tích cực tham gia trò chơi.
- GV theo dõi và gợi ý HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trả lời kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và tuyên dương tinh thần tích cực tham gia trò chơi của HS.
Kết quả:
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đọc bản vẽ chi tiết.
b) Nội dung: HS đọc bản vẽ chi tiết.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS,
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc bản vẽ chi tiết đầu côn (Hình 3.3 SGK tr.21).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát Hình 3.3 và thực hành đọc bản vẽ chi tiết đầu côn.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS xung phong đứng dậy trình bày kết quả.
Đọc bản vẽ chi tiết đầu côn như sau:
Trình tự đọc Nội dung Thông tin chi tiết đầu côn
1. Khung tên - Tên gọi chi tiết
- Vật liệu
- Tỉ lệ
- Đầu côn
- Thép
- 1 : 1
2. Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu
- Các hình biểu diễn
khác (nếu có)
- Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh.
- Không có hình biểu diễn khác.
3. Kích thước - Kích thước chung của
chi tiết.
- Kích thước các phần
của chi tiết.
- 40 × 30 × 20
- Hình dạng bên ngoài bao gồm một
phần hình nón cụt và một phần hình
trụ nối liền:
▪ Phần hình nón cụt (côn) có chiều
dài 30 mm, đường kính đầu nhỏ 20
mm và đường kính đầu lớn 30 mm.
▪ Phần hình trụ có chiều dài 10 mm
và đường kính 30 mm.
▪ Bên trong chi tiết có một lỗ trụ có
đường kính 10 mm.
4. Yêu cầu kĩ thuật - Gia công
- Xử lí bề mặt
- Làm tù cạnh
- Mạ kẽm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Mô tả hình dạng, kích thước của chi tiết ống lót (Hình 3.5 SGK).
- Đọc trước bài mới Bài 4 - Bản vẽ lắp.
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
BÀI 4. BẢN VẼ LẮP
(2 Tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
- Đọc được bản vẽ lắp đơn giản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết
lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm;
trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng,
đánh giá các sản phẩm công nghệ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải
quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn.
Năng lực công nghệ:
- Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về các yêu của bản
vẽ lắp. Tìm hiểu thêm về các bản vẽ lắp trong đời sống.
- Đọc được bản vẽ lắp đơn giản.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Thích tìm hiểu thông tin để mở rộng hiểu biết.
- Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
- SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa, các mô hình
3 chiều của các chi tiết, các mô hình lắp ráp 3 chiều, các bản vẽ lắp khác.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu:
- Giúp tạo tâm thế và gợi nhu cầu nhận thức của HS.
- Bước đầu giúp HS hiểu được nội dung của bản vẽ lắp.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 4.1 SGK tr.24 và trả lời câu hỏi ở phần Khởi động
nêu ở đầu bài.
c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 4.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình:
Hình 4.1 thể hiện một số nội dung cơ bản của một bản vẽ lắp. Bản vẽ đó có những
điểm khác biệt nào so với bản vẽ chi tiết?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời,
HS khác nhận xét, bổ sung.
Đáp án: Bản vẽ lắp khác bản vẽ chi tiết ở các nội dung:
+ Bản vẽ lắp có nhiều chi tiết và bảng liệt kê từng chi tiết, bản vẽ lắp không có yêu
cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp không ghi đầy đủ kích thước.
+ Bản vẽ lắp của một sản phẩm là bản vẽ thể hiện hình dạng, cấu tạo của sản phẩm
đó và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
+ Bản vẽ lắp được dùng làm tài liệu cho quá trình thiết kế, lắp ráp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ lắp gồm có các hình chiếu,
khung tên, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, để hiểu rõ hơn về nội dung của bản vẽ lắp
cũng như cách đọc bản vẽ lắp, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay - Bài 4. Bản
vẽ lắp.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung của bản vẽ lắp
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ lắp.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I SGK tr.24.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nội dung bản vẽ lắp.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I SGK tr.24.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát thông
tin mục I SGK tr.24 và trả lời câu hỏi:
+ Bản vẽ lắp là gì?
+ Trình bày sơ đồ nội dung bản vẽ lắp.
- GV yêu cầu HS đọc mục Thông tin bổ sung
SGK tr.25 để biết về 2 loại mối ghép thông dụng
để ghép các chi tiết với nhau tạo thành cụm chi
I. Nội dung bản vẽ lắp
- Khái niệm: là bản vẽ kĩ thuật thể
hiện một sản phẩm gồm nhiều chi
tiết lắp ráp tạo thành.
- Sơ đồ nội dung bản vẽ lắp:
tiết: ghép bằng đinh tán và ghép bằng bu lông, đai
ốc.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK để trả lời
câu hỏi.
- HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.25.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đọc bản vẽ lắp
a) Mục tiêu: HS đọc được bản vẽ lắp đơn giản.
b) Nội dung:
- HS đọc nội dung mục II SGK tr.25.
- HS quan sát Hình 4.6 SGK tr.26 và đọc bản vẽ lắp mẫu.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đọc bản vẽ lắp.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc nội
dung mục II kết hợp quan sát Hình 4.6 SGK tr.25,
26 và trả lời câu hỏi:
Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp.
- GV khái quát các bước tiến hành khi đọc bản vẽ
lắp thông qua ví dụ mẫu.
- GV nhận xét câu trả lời, tuyên dương HS.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh SGK, theo
dõi GV chỉ dẫn.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức.
II. Đọc bản vẽ lắp
- Trình tự đọc bản vẽ lắp là: khung
tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích
thước, phân tích các chi tiết, tổng
hợp.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng bản vẽ lắp.
b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ Hình
4.8.
c) Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS.
- HS đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ Hình 4.8 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm:
Câu 1: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 2: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
Câu 3: Mối ghép bằng ren là?
A. Mối ghép tháo được, sử dụng để ghép hai hay nhiều chi tiết có chiều dày không
lớn hơn nhau.
B. Mối ghép được sắp xếp xen kẽ, chồng lên nhau thành 1 dải.
C. Mối ghép không tháo được, sử dụng để ghép các chi tiết giống nhau, có kích
thước bằng nhau.
D. Đáp án khác.
Câu 4: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
A. Khung tên.
B. Bảng kê.
C. Phân tích chi tiết.
D. Tổng hợp.
Câu 5: Đây là gì?
A. Bản vẽ lắp cụm nối ống.
B. Mối ghép bằng ren.
C. Hình cắt toàn phần.
D. Đáp án khác.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.27.
Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu
Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV theo dõi và hướng dẫn cho đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm và hoàn thành đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và đánh giá bài của HS.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A A B B
Luyện tập:
Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ
(Hình 4.8)
Bước 1. Khung
tên
- Tên gọi sản phẩm
- Tỉ lệ bản vẽ
- Bộ giá đỡ
- Tỉ lệ: 1: 2
Bước 2. Bảng kê Tên gọi, số lượng của chi tiết - Đế (1)
- Giá đỡ (2)
- Trục (3)
Bước 3. Hình
biểu diễn
Tên gọi các hình chiếu - Hình chiếu đứng
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu cạnh
Bước 4. Kích
thước
- Kích thước chung
- Kích thước lắp ghép giữa
các chi tiết
- Kích thước xác định khoảng
cách giữa các chi tiết
- Kích thước chung: chiều dài
360 mm, chiều rộng 40 mm,
chiều cao 158 mm
Bước 5. Phân
tích chi tiết
- Vị trí của các chi tiết - Đế (1)
- Giá đỡ (2)
- Trục (3)
Bước 6. Tổng
hợp
- Trình tự tháo lắp các chi tiết - Tháo chi tiết: 3 – 2 – 1
- Lắp chi tiết: 1 – 2 – 3
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng các tiêu chuẩn trong bản vẽ lắp.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong hộp chức năng Vận
dụng SGK tr.27.
c) Sản phẩm:
- HS lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được
tạo bởi bao nhiêu chi tiết?
- HS nêu vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK
tr.27: Lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được
tạo bởi bao nhiêu chi tiết? Vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm..
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình.
- HS nêu vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Đọc trước bài mới Bài 5 – Bản vẽ nhà.
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
BÀI 5. BẢN VẼ NHÀ
(2 Tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau:
- Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết
lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm;
trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng,
đánh giá các sản phẩm công nghệ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải
quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn.
Năng lực công nghệ:
- Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về bản vẽ nhà nói
riêng và bản vẽ xây dựng nói chung.
- Vận dụng được các tiêu chuẩn vào việc trình bày bản vẽ nhà.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin để mở rộng hiểu biết.
- Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV:
- SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa các hình
chiếu phối cảnh của ngôi nhà, các bản vẽ nhà khác.
2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Thu hút HS chú ý tới bài học.
b) Nội dung: HS quan sát Hình 5.1 SGK tr.28 và trả lời câu hỏi ở phần Khởi động
nêu ở đầu bài.
c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 5.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình:
Em có biết các kí hiệu trên Hình 5.1 được dùng để kí hiệu các bộ phận nào của ngôi
nhà không ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời,
HS khác nhận xét, bổ sung.
Đáp án: Các kí hiệu được dùng để kí hiệu các bộ phận:
Hình 5.1a: cửa sổ.
Hình 5.1b: cầu thang trên mặt cắt.
Hình 5.1c: cửa đi.
Hình 5.1d: cầu thang trên mặt bằng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế và thi
công xây dựng ngôi nhà. Để hiểu rõ hơn về nội dung bản vẽ nhà, các kí hiệu quy
ước một số bộ phận của ngôi nhà cũng như cách đọc bản vẽ nhà, chúng ta cùng tìm
hiểu bài học hôm nay - Bài 5. Bản vẽ nhà.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung bản vẽ nhà
a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ nhà.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I kết hợp quan sát Hình 5.2 SGK tr.28 và trả lời
câu hỏi của hộp chức năng Khám phá.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nội dung của bản vẽ nhà.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I kết hợp quan
sát Hình 5.2 SGK tr.28 và trả lời câu hỏi:
+ Hãy quan sát Hình 5.2 và cho biết các hình a,
b, c tương ứng với loại hình biểu diễn nào?
I. Nội dung bản vẽ nhà
- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn
(mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt,...) và
các số liệu xác định hình dạng, kích
thước, cấu tạo của ngôi nhà.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, hoàn
thành hộp chức năng Khám phá.
- HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội
dung SGK.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời:
+ Hình 5.2a: mặt đứng.
+ Hình 5.2b: mặt cắt.
+ Hình 5.2c: mặt bằng.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà
a) Mục tiêu: HS nhận biết được các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II SGK tr.29 để biết được các kí hiệu quy ước
một số bộ phận của ngôi nhà.
c) Sản phẩm: Ghi chép HS về mô tả các kí hiệu.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.29
và trả lời câu hỏi:
+ Để vẽ các bộ phận của ngôi nhà, người ta dùng
các kí hiệu nào?
- GV trợ giúp HS ghi nhớ hình ảnh các kí hiệu
thông qua các đặc trưng của hình vẽ như: kí hiệu
cầu thang có các nhịp để bước, cửa đi mở ra như
quay vòng tròn, cửa sổ có các ô,...
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK, theo dõi GV chỉ dẫn.
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức.
II. Kí hiệu quy ước một số bộ
phận của ngôi nhà
- Kí hiệu quy ước:
+ Cửa đơn đi một cánh:
+ Cửa đơn đi hai cánh:
+ Cửa sổ đơn:
+ Cửa sổ kép:
+ Cầu thang trên mặt cắt:
+ Cầu thang trên mặt bằng:
Hoạt động 3: Tìm hiểu về đọc bản vẽ nhà
a) Mục tiêu: HS đọc được bản vẽ nhà.
b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III SGK tr.30 để hiểu được các nội dung cần thu
thập khi đọc bản vẽ nhà.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đọc bản vẽ nhà.
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III SGK tr.29
và trả lời câu hỏi:
+ Hãy kể tên trình tự đọc bản vẽ ngôi nhà.
- GV đọc ví dụ bản vẽ nhà Hình 5.3 SGK tr.29.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS đọc thông tin SGK.
- HS lắng nghe GV đọc bản vẽ nhà Hình 5.3.
- GV hỗ trợ, quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS xung phong trình bày câu trả lời.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
III. Đọc bản vẽ nhà
- Trình tự đọc bản vẽ nhà là: khung
tên, hình biểu diễn, kích thước, các
bộ phận.
- GV nêu nhận xét, chốt kiến thức.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng được đọc bản vẽ nhà.
b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.4
theo trình tự ở Bảng 5.2.
c) Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS.
- HS đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.4 SGK tr.31.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm:
Câu 1: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
A. Cầu thang trên mặt bằng.
B. Cửa đi đơn một cánh.
C. Cửa sổ kép.
D. Cầu sổ đơn.
Câu 2: Mặt đứng là
A. Hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc
mặt phẳng chiếu cạnh, được dùng.
B. Hình cắt bằng của ngôi nhà.
C. Hình biểu diễn nhận được khi dùng mặt phẳng cắt vuông góc với mặt đất cắt theo
chiều dọc hay chiều ngang của ngôi nhà.
D. Đáp án khác.
Câu 3: Quan sát hình 5.2 và cho biết hình b) tương ứng với loại hình biểu diễn nào?
A. Mặt đứng.
B. Mặt bằng.
C. Mặt cắt.
D. Mặt ngang.
Câu 4: Hình cắt mặt bằng của ngôi nhà được gọi là?
A. Mặt cắt.
B. Mặt đứng.
C. Mặt ngang.
D. Mặt bằng.
Câu 5: Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì
ở bước tiếp theo?
A. Phân tích hình biểu diễn.
B. Phân tích kích thước của ngôi nhà.
C. Xác định kích thước của ngôi nhà.
D. Xác định các bộ phận của ngôi nhà.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.31: Đọc bản vẽ nhà trên
Hình 5.2 theo trình tự ở Bảng 5.2.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV theo dõi và hướng dẫn cho HS đọc bản vẽ nhà trên.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận:
- HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm.
- GV cho HS chấm điểm bài làm cho nhau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện:
- GV nhận xét và đánh giá bài của HS.
Kết quả:
Đáp án trắc nghiệm:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A C D A
Luyện tập:
Các vấn đề Nội dung Kết quả đọc
Bản vẽ ngôi nhà mái bằng
1. Khung tên - Tên gọi ngôi nhà.
- Tỉ lệ.
- Nhà mái bằng.
- 1:100.
2. Hình biểu
diễn
- Tên gọi các hình biểu diễn. - Mặt đứng.
- Mặt bằng.
- Mặt cắt 1 – 1.
3. Kích thước - Kích thước chung.
- Kích thước từng bộ phận.
- 14400 x 7000 x 4200.
- Phòng khách – bếp ăn: 6200 x
4800.
- Phòng ngủ 1: 4800 x 3600.
- Phòng ngủ 2: 2800 x 3000.
- Phòng vệ sinh: 4800 x 2200.
- Hành lang: 9400 x 2200.
- Mái cao: 600.
- Tường cao: 3000.
- Nền cao: 600.
4. Các bộ phận - Số phòng.
- Số cửa đi và cửa sổ.
- Các bộ phận khác.
- 1 phòng khách – bếp ăn, 2
phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh.
- 1 cửa sổ 2 cánh, 3 cửa sổ 1
cánh, 5 cửa sổ đơn.
- Hành lang.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng đọc bản vẽ nhà.
b) Nội dung: HS vận dụng đọc bản vẽ nhà để làm bài tập trong hộp chức năng Vận
dụng SGK tr.31.
c) Sản phẩm: HS sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản
và nêu nhận xét về cách bố trí phòng.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK
tr.31: Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận
xét về cách bố trí phòng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản.
- Nhận xét về cách bố trí phòng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, tuyên dương.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.
- Đọc trước bài mới Bài 6 – Vật liệu cơ khí.
Ngày soạn:…/…/…
Ngày dạy:…/…/…
ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Hệ thống được các kiến thức chương I – Vẽ kĩ thuật.
- Trả lời được các câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học và kiến thức liên hệ
thực tiễn, liên hệ bản thân.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
 Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và
thể hiện sự sáng tạo.
 Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và và trao đổi nhiệm vụ học tập với
giáo viên.
 Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu, nâng cao kiến thức về
vẽ kĩ thuật.
- Năng lực công nghệ :
 Nhận thức công nghệ: nắm được các kiến thức đã học về vẽ kĩ thuật.
 Sử dụng công nghệ: vận dụng các kiến thức đã học và kiến thức liên hệ
thực tiễn, liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi.
3. Phẩm chất
- Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Có ý thức tìm hiểu và thể hiện được sự yêu thích đối với các hoạt động liên
quan đến vẽ kĩ thuật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, Giáo án.
- Tranh ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung kiến thức chương I.
2. Đối với học sinh
- SGK.
- Đọc trước bài học trong SGK.
- Tìm kiếm và đọc trước tài liệu liên quan đến vẽ kĩ thuật.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí
thú của bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tên và các hình minh họa.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát hình ảnh và yêu cầu HS: Ghép hình ảnh minh họa bài học phù
hợp với tên các bài đã học trong chương I – Vẽ kĩ thuật.
Hình ảnh minh họa bài học Tên bài
1. Hình hộp chữ nhật và các hình chiếu
vuông góc
a. Bản vẽ chi tiết
2. Một số kí hiệu bộ phận của ngôi nhà b. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
kĩ thuật
3. Bản vẽ ống lót c. Hình chiếu vuông góc
4. Mối ghép đinh tán d. Bản vẽ lắp
5. Khung bản vẽ, khung tên e. Bản vẽ nhà
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: 1 - c, 2 - e, 3 - b, 4 - d, 5 - a.
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV dẫn dắt vào bài học: Vẽ kĩ thuật là một nội dung kiến thức mới với HS. Thông
qua việc tìm hiểu các kiến thức và hoạt động thực hành trong chương I, các em đã
có những hiểu biết nhất định về vẽ kĩ thuật. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau
đi hệ thống lại kiến thức trong chương I một lần nữa. Chúng ta cùng vào bài Ôn tập
chương I.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa kiến thức về vẽ kĩ thuật (một số tiêu chuẩn trình bày
bản vẽ kĩ thuật, bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu vuông góc).
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, nêu tóm tắt, ngắn gọn
các kiến thức đã học trong chương I.
c. Sản phẩm học tập: HS vẽ được vào vở sơ đồ tư duy kiến thức cơ bản đã học của
chương I.
d. Tổ chức hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH DỰ KIẾN SẢN PHẨM
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 1. Hệ thống hóa kiến thức
- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận
và thực hiện nhiệm vụ: Nêu tóm tắt, ngắn gọn những
kiến thức chủ yếu đã được học trong chương I.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày, sơ đồ tư
duy tổng hợp kiến thức chương I.
- GV mời nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học
tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển
sang nội dung mới.
HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức
chương I vào giấy A3.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học trong chương I để trả lời câu hỏi.
b. Nội dung: GV đưa ra nhiệm vụ; HS sử dụng kiến thức đã học, kiến thực thực tế
để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về các kiến thức liên quan đến chương I.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS:
Câu 1. Khổ giấy A4 là khổ giấy có kích thước
A. 841 x 594.
B. 594 × 420.
C. 420 x 297.
D. 297 × 210.
Câu 2. Quy định về chiều rộng lề bên trái trong khung bản vẽ là bao nhiêu?
A. 10 mm.
B. 20 mm.
C. 30 mm.
D. 40 mm.
Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế
nào so với hình chiếu đứng
A. Đặt phía trên.
B. Đặt phía dưới.
C. Đặt bên phải.
D. Đặt bên trái.
Câu 4. Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi
A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau.
B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau.
C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau.
D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu
cạnh vuông góc với nhau từng đôi một.
Câu 5. Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm
A. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.
B. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.
C. Hình cắt và hình chiếu bằng.
D. Hình cắt và hình chiếu.
Câu 6: Kích thước chung của chi tiết nằm trong trình tự nào khi đọc bản vẽ
A. Khung tên.
B. Hình biểu diễn.
C. Kích thước.
D. Yêu cầu kĩ thuật.
Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
Câu 8: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
A. Khung tên.
B. Bảng kê.
C. Phân tích chi tiết.
D. Tổng hợp.
Câu 9: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
A. Cầu thang trên mặt bằng.
B. Cửa đi đơn một cánh.
C. Cửa sổ kép.
D. Cầu sổ đơn.
Câu 10: Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm
gì ở bước tiếp theo?
A. Phân tích hình biểu diễn.
B. Phân tích kích thước của ngôi nhà.
C. Xác định kích thước của ngôi nhà.
D. Xác định các bộ phận của ngôi nhà.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời.
- GV hỗ trợ, hướng dẫn HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D B C D D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A B D A
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức thực tế, thể hiện, chia sẻ được những hiểu biết
liên quan đến nội dung chương học.
b. Nội dung: GV đưa ra nhiệm vụ; HS sử dụng kiến thực thực tế để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS các câu hỏi về vẽ kĩ thuật.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS:
Câu 1: Sưu tầm một bản vẽ kĩ thuật và cho biết khổ giấy, tỉ lệ của bản vẽ. Đọc kích
thước ghi trên bản vẽ đó.
Câu 2: Các hình chiếu của khối hộp chữ nhật là các hình gì? Mỗi hình chiếu thể
hiện kích thước nào của khối hộp?
Câu 3: Đọc bản vẽ chi tiết ke góc sau đây:
Câu 4: Hãy giải thích cách thức lắp ghép giữa các chi tiết của sản phẩm ổ khóa tay
nắm tròn:
Câu 5: Đọc bản vẽ nhà dưới đây:
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- GV hỗ trợ, hướng dẫn HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Câu 1:
- Khổ giấy A4 nằm ngang, tỉ lệ: 1:2.
- Kích thước:
+ Dài: 140mm.
+ Cao: 10mm.
+ Đường kính lỗ tròn: 12mm.
Câu 2:
- Các hình chiếu của khối hộp chữ nhật là hình chữ nhật.
- Hình chiếu đứng thể hiện chiều dài và cao, hình chiếu bằng thể hiện chiều dài và
rộng, hình chiếu cạnh thể hiện chiều rộng và cao.
Câu 3:
Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả
1. Khung tên
- Tên gọi chi tiết
- Vật liệu chế tạo
- Tỉ lệ
- Ke góc
- Thép
- 1:1
2. Hình biểu diễn Tên gọi các hình chiếu
Hình chiếu đứng, hình
chiếu bằng, hình chiếu
cạnh.
3. Kích thước
- Kích thước chung
- Kích thước bộ phận
- Dài 60mm, rộng 40mm,
cao 60mm.
- Dày 10mm, khoét lỗ
đường kính 20mm.
4. Yêu cầu kĩ thuật
- Yêu cầu về gia công
- Yêu cầu xử lí bề mặt
- Làm cùn cạnh sắc
- Mạ kẽm
Câu 4: Cách thức lắp ghép giữa các chi tiết của ổ khóa tay nắm tròn theo thứ tự:
1. Tay nắm ngoài.
2. Cụm thân.
3. Nút khóa.
4. Ốp hãm trong.
5. Vít M5.
6. Nắp ốp trong.
7. Tay nắm trong.
8. Cụm then.
9. Vít M4.
10. Ốp phụ thép.
11. Ốp phụ nhựa.
Câu 5:
Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả
1. Khung tên - Tên gọi ngôi nhà
- Tỉ lệ bản vẽ
- Nơi thiết kế
Nhà mái bằng 1 tầng
1: 50
Công ty xây dựng dân dụng
2. Hình biểu
diễn
- Tên gọi các hình biểu diễn
ngôi nhà
- Vị trí đặt các hình biểu
diễn
Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt
Mặt đứng ở vị trí hình chiếu đứng
Mặt bằng ở vị trí hình chiếu bằng
Mặt cắt ở vị trí hình chiếu cạnh
3. Kích thước - Kích thước chung của
ngôi nhà
- Kích thước từng phòng
- Kích thước của từng loại
cửa
13 800mm x 7800mm x 4500mm
Phòng khách: 5700mm x 3600mm
Phòng ngủ 1: 4650mm x 4000mm
Phòng ngủ 2: 4650mm x 4000mm
Bếp + phòng ăn: 5100mm x 3600mm
Phòng vệ sinh: 3050mm x 1500mm
Cửa đi 4 cánh: 2200mm x 2350mm
Cửa đi 1 cánh: 800mm x 2350mm
650mm x 2350mm
Cửa đi phòng vệ sinh: 700mm x
2150mm
Cửa sổ: 1300mm x 1500mm
Cửa sổ phòng vệ sinh: 600mm x
1500mm
4. Các bộ
phận chính
của ngôi nhà
- Số phòng
- Số lượng cửa đi, cửa sổ
- Loại cửa được sử dụng
5 phòng
Cửa đi: 5; cửa sổ: 5
Cửa đi 4 cánh; cửa đi 1 cánh; cửa
sổ đơn 2 cánh
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà:
- HS hệ thống hóa, ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương I.
- Trả lời phần Câu hỏi (Từ câu 1 đến câu 10) SGK tr.32.
- Đọc và tìm hiểu trước Bài 6 – Vật liệu cơ khí.
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf

More Related Content

What's hot

Copy of vệ sinh tay thường quy
Copy of vệ sinh tay thường quyCopy of vệ sinh tay thường quy
Copy of vệ sinh tay thường quy
drbuianh
 
Pttkht cao ducthuy
Pttkht cao ducthuyPttkht cao ducthuy
Pttkht cao ducthuy
Thuy Cao
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Duy96
 
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcĐề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Ho Chi Minh University of Pedagogy
 
[123doc.vn] tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn]  tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...[123doc.vn]  tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn] tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
Nữ Lê
 

What's hot (20)

Luận văn: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh y học, HOT
Luận văn: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh y học, HOTLuận văn: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh y học, HOT
Luận văn: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh y học, HOT
 
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thốngSai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
Sai số ngẫu nhiên - sai số hệ thống
 
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - TNUT - k50
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - TNUT - k50Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - TNUT - k50
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - TNUT - k50
 
cong nghe che tao may
cong nghe che tao maycong nghe che tao may
cong nghe che tao may
 
Bai giang ms word [chuong 05]
Bai giang ms word  [chuong 05]Bai giang ms word  [chuong 05]
Bai giang ms word [chuong 05]
 
Copy of vệ sinh tay thường quy
Copy of vệ sinh tay thường quyCopy of vệ sinh tay thường quy
Copy of vệ sinh tay thường quy
 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
 
Chuong03
Chuong03Chuong03
Chuong03
 
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí phòng mạch tư
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí phòng mạch tưĐề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí phòng mạch tư
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí phòng mạch tư
 
Ly sinh nhom3_a (1)
Ly sinh nhom3_a (1)Ly sinh nhom3_a (1)
Ly sinh nhom3_a (1)
 
Trắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cươngTrắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cương
 
Bài tập Cơ lý thuyet 1
Bài tập Cơ lý thuyet 1 Bài tập Cơ lý thuyet 1
Bài tập Cơ lý thuyet 1
 
Pttkht cao ducthuy
Pttkht cao ducthuyPttkht cao ducthuy
Pttkht cao ducthuy
 
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hocPhuong phap nghien cuu khoa hoc
Phuong phap nghien cuu khoa hoc
 
Bài giảng thí nghiệm và kiểm định công trình- TS.Nguyễn Trung Hiếu
Bài giảng thí nghiệm và kiểm định công trình- TS.Nguyễn Trung HiếuBài giảng thí nghiệm và kiểm định công trình- TS.Nguyễn Trung Hiếu
Bài giảng thí nghiệm và kiểm định công trình- TS.Nguyễn Trung Hiếu
 
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcĐề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đề cương ôn thi môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 
Cau hoi trac_nghiem_va_dap_an_mon_giai_phau
Cau hoi trac_nghiem_va_dap_an_mon_giai_phauCau hoi trac_nghiem_va_dap_an_mon_giai_phau
Cau hoi trac_nghiem_va_dap_an_mon_giai_phau
 
Giới thiệu phân tích hồi quy tuyến tính
Giới thiệu phân tích hồi quy tuyến tínhGiới thiệu phân tích hồi quy tuyến tính
Giới thiệu phân tích hồi quy tuyến tính
 
[123doc.vn] tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn]  tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...[123doc.vn]  tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn] tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
 
2. bai tap ve ky thuat
2. bai tap ve ky thuat2. bai tap ve ky thuat
2. bai tap ve ky thuat
 

Similar to GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf

Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthaoQuidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
thudungbmt
 
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthaoQuidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
thudungbmt
 
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hangBo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Thanh Thuy Ho
 
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hangBo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Thanh Thuy Ho
 

Similar to GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf (20)

Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt độngGiáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
 
Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt độngGiáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
Giáo án Hình học 7 Học kì I soạn theo tập huấn mới 5 hoạt động
 
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthaoQuidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
 
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthaoQuidinh trinhbaydatn2010 banthao
Quidinh trinhbaydatn2010 banthao
 
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
 
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
20220823-Hướng-dẫn-bài-tập-tổng-hợp.pptx
 
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
 Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
 
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
 Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
Cách viết đồ án tốt nghiệp trường đại học công nghiệp thực phẩm
 
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hangBo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
 
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hangBo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
Bo quy chuan thuc tap tn dai hoc nganh tai chinh ngan hang
 
6. tai lieu tap huan tt22 mon thu cong - ki thuat
6. tai lieu tap huan tt22  mon thu cong - ki thuat6. tai lieu tap huan tt22  mon thu cong - ki thuat
6. tai lieu tap huan tt22 mon thu cong - ki thuat
 
6. tai lieu tap huan tt22 mon thu cong - ki thuat
6. tai lieu tap huan tt22  mon thu cong - ki thuat6. tai lieu tap huan tt22  mon thu cong - ki thuat
6. tai lieu tap huan tt22 mon thu cong - ki thuat
 
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy HọcMột Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
 
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy HọcMột Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
Một Số Phương Pháp Hỗ Trợ dạy Học
 
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
 
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
GIAO AN THU CONG 2-Tuan 19
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TOÁN 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) SOẠN THEO CÔNG VĂN 5512 (...
 
Giáo án tin học 6
Giáo án tin học 6Giáo án tin học 6
Giáo án tin học 6
 
Giáo án tin học 6
Giáo án tin học 6Giáo án tin học 6
Giáo án tin học 6
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
 
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 

Recently uploaded

kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
hoangphuc12ta6
 

Recently uploaded (7)

Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
 

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023-2024 (320 TRANG).pdf

 • 1. G I Á O Á N C Ô N G N G H Ệ T H E O C Ô N G V Ă N 5 5 1 2 Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM HỌC 2023- 2024 (320 TRANG) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group vectorstock.com/10212115
 • 2. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG - Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước. - Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp góc chiếu thứ nhất. - Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. - Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đơn giản. - Đọc được bản vẽ nhà đơn giản. II. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật được trình bày dưới dạng hình vẽ diễn tả hình dạng, kết cấu, các thông tin về kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật.... của sản phẩm. Trong sản xuất, bản vẽ kĩ thuật là tài liệu không thể thiếu vì: - Bản vẽ kĩ thuật dùng để thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế, để trao đổi thông tin. - Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật để tiến hành chế tạo, thi công. - Bản vẽ kĩ thuật là cơ sở để kiểm tra, đánh giá sản phẩm. Trong cuộc sống, bản vẽ kĩ thuật giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hiệu quả: - Bản vẽ kĩ thuật minh họa cho hướng dẫn sử dụng sản phẩm. - Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật cần thiết khi bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm. "Vẽ kĩ thuật" là chương đầu tiên với nội dung trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, phương pháp biểu diễn các vật thể bằng các hình chiếu vuông góc, nội dung và trình tự đọc các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. Các nội dung của Chương 1 được cấu trúc thành 5 bài cụ thể: - Bài 1: Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ (2 tiết) - Bài 2: Hình chiếu vuông góc (3 tiết)
 • 3. - Bài 3: Bản vẽ chi tiết (2 tiết) - Bài 4: Bản vẽ lắp (2 tiết) - Bài 5: Bản vẽ nhà (2 tiết) III. NHỮNG MÔN HỌC CÓ LIÊN QUAN Trong Chương I, có thể vận dụng các kiến thức môn Hình học như các kiến thức về đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình hộp chữ nhật,...
 • 4. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... BÀI 1. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT (2 tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau: - Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và kích thước. 2. Năng lực Năng lực chung: - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm; trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Năng lực công nghệ: - Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy, tỉ lệ, đường nét và ghi kích thước trong bản vẽ kĩ thuật. - Vận dụng được các tiêu chuẩn vào việc trình bày bản vẽ kĩ thuật. 3. Phẩm chất - Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tính kỉ luật cao. - Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV: - SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
 • 5. - Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa các bản vẽ, hoặc đoạn video ngắn về cách chia khổ giấy, cách tô đường nét... 2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: HS trình bày được sơ lược một vài vấn đề của tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, thu hút HS chú ý tới chủ đề bài học. b) Nội dung: HS quan sát Hình 1.1a, b SGK tr.6 và trả lời câu hỏi trong mục khởi động nêu ở đầu bài. c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát Hình 1.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình: Hình 1.1a, b là hai hình biểu diễn cùng một vật thể, hình a được vẽ theo tiêu chuẩn, hình b vẽ không theo tiêu chuẩn. Hãy nhận xét về hai hình biểu diễn này. - GV có thể định hướng cho HS tập trung nhận xét về các loại đường (đường liên tục, gạch gạch, chấm gạch), các loại nét (đậm, mảnh) và nhận xét về cách ghi kích thước. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
 • 6. Đáp án: Hình 1.1a, b SGK là hai hình biểu diễn cùng một vật thể, Hình 1.1a được vẽ theo tiêu chuẩn, Hình 1.1 b vẽ không theo tiêu chuẩn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật là những quy tắc thống nhất được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật. Bài học này sẽ mô tả một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật - Bài 1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn khổ giấy a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn khổ giấy. b) Nội dung: - HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn khổ giấy, kích thước các khổ giấy chính, cách tạo cac khổ giấy chính từ khổ giấy A0. - HS tìm hiểu nội dung khung tên và cách vẽ khung tên. c) Sản phẩm: - HS tra cứu được kích thước khổ giấy khi biết kí hiệu khổ giấy và ngược lại. - HS biết cách tạo các khổ giấy chính từ khổ A0. - HS mô tả được cách vẽ khung bản vẽ, khung tên. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I SGK tr.6. - GV cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát Hình 1.2 SGK và hoàn thành hộp chức năng Khám phá trang 6: Quan sát Hình 1.2 và nêu cách tạo ra các khổ giấy chính từ khổ giấy A0. I. Khổ giấy - Các kích thước khổ giấy: Bảng 1.1. Các khổ giấy chính Kí hiệu Kích thước (mm) A0 1 189 × 841 A1 841 × 594
 • 7. - GV nhận xét các câu trả lời của HS và khái quát lại nội dung trong SGK: Các khổ giấy chính của bản vẽ kĩ thuật được trình bày trong bảng 1.1 SGK. Chia đôi một khổ giấy theo chiều dài sẽ được 2 tờ của khổ giấy nhỏ hơn. - GV yêu cầu HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.7 để hiểu các chuẩn bị 1 tờ giấy vẽ và áp dụng vào mục vận dụng cuối bài. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, hoàn thành hộp chức năng Khám phá. A2 594 × 420 A3 420 × 297 A4 297 × 210 - Cách tạo các khổ giấy chính từ khổ A0: Chia đôi một khổ giấy theo chiều dài sẽ được 2 tờ của khổ giấy nhỏ hơn. - Cách vẽ khung bản vẽ, khung tên: + Chiều rộng lề bên trái là 20 mm. Tất cả các lề khác rộng 10 mm. + Khung tên của bản vẽ kĩ thuật để ghi các nội dung về quản lí bản vẽ, được đặt ở góc phải phía dưới bản vẽ. + Đối với khổ A4 , khung tên được đặt ở cạnh ngắn (thấp hơn của vùng vẽ).
 • 8. - HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội dung SGK. - HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.7. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn tỉ lệ a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn tỉ lệ. b) Nội dung: - HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn, thuật ngữ tỉ lệ. - HS tìm hiểu một số tỉ lệ trong tiêu chuẩn. c) Sản phẩm: HS hiểu được thuật ngữ tỉ lệ, đưa ra được ví dụ về tỉ lệ thu nhỏ hay phóng to. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.7. - GV tóm tắt: Tỉ số là tỉ lệ giữa kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó. Bảng 1.2 SGK nêu một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. Bảng 1.2 SGK nêu một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. II. Tỉ lệ - Một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn: Bảng 1.2. Một số tỉ lệ được quy định trong tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Tỉ lệ thu nhỏ Tỉ lệ giữ nguyên Tỉ lệ phóng to
 • 9. - GV có thể đặt thêm câu hỏi giúp HS hiểu sâu về khái niệm tỉ lệ: Một viên gạch vuông kích thước 300 × 300 (mm) được vẽ trên bản vẽ với kích thước 30 × 30 (mm), hỏi tỉ lệ vẽ là bao nhiêu? - GV nhận xét câu trả lời, tuyên dương HS. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, theo dõi GV chỉ dẫn. - HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát nội dung. - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức. 1 : 2 1 : 100 1 : 1 2 : 1 100 : 1 1 : 5 1 : 200 5 : 1 200 : 1 1 : 10 1 : 500 10 : 1 500 : 1 1 : 20 1 : 1 000 20 : 1 1 000 : 1 1 : 50 1 : 5 000 50 : 1 5 000 : 1 - Kích thước dài đo được trên hình biểu diễn của vật thể là 30 mm, kích thước thực tương ứng trên vật thể đó là 300 mm, vậy tỉ lệ = 30 : 300 = 1 : 10. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tiêu chuẩn nét vẽ a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn nét vẽ. b) Nội dung: HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn nét vẽ, một số nét vẽ thường dùng. c) Sản phẩm: HS tra cứu được ứng dụng của các nét vẽ, nhận biết các nét vẽ trên bản vẽ. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III SGK tr.8 và trình bày một số loại nét vẽ thường dùng. III. Nét vẽ - Một số loại nét vẽ thường dùng: Tên gọi Hình dạng Ứng dụng
 • 10. - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.8: Quan sát và cho biết tên gọi của các nét vẽ được sử dụng trong Hình 1.4. - GV gợi ý HS xem Bảng 1.3 SGK để thực hiện nhiệm vụ. - GV đánh giá các câu trả lời của HS và tuyên dương. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK. - HS làm việc cá nhân, hoàn thành hộp chức năng Khám phá. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, chốt kiến thức. Nét liền đậm Đường bao thấy, cạnh thấy Nét liền mảnh Đường kích thước, đường gióng... Nét đứt mảnh Đường bao khuất, cạnh khuất Nét gạch dài - chấm - mảnh Đường tâm, đường trục... - Các nét vẽ được sử dụng trong Hình 1.4 là: + A, B là nét liền mảnh. + C là nét liền đậm. + D, G là nét đứt mảnh. + E là nét gạch dài - chấm - mảnh. Hoạt động 4: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ghi kích thước a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn ghi kích thước. b) Nội dung: HS tìm hiểu số hiệu tiêu chuẩn, các quy định ghi kích thước. c) Sản phẩm:
 • 11. - HS phân biệt được đường gióng, đường kích thước. - HS biết đặt con số kích thước đúng vị trí và hướng. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục IV SGK tr.8 và trình bày các thành phần cần có để ghi được một kích thước. - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành hộp chức năng Khám phá SGK tr.9: Quan sát Hình 1.5 và thực hiện các yêu cầu sau: + Nhận biết các đường gióng, đường kích thước và giá trị kích thước. + Mô tả vị trí và hướng của các giá trị kích thước. - GV nhận xét, chốt đáp án và giải thích thêm: Trường hợp đường kích thước thẳng đứng thì chính là trường hợp đường kích thước nằm ngang xoay đi 90o ngược chiều kim đồng hồ. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: IV. Ghi kích thước - Để ghi được một kích thước, thường có 3 thành phần sau: + Đường kích thước: được vẽ bằng nét liền mảnh và thường có vẽ mũi tên ở 2 đầu. Đối với kích thước dài, đường kích thước song song với độ dài cần ghi. Đối với kích thước đường kính, bán kính của cung tròn và đường tròn, đường kích thước thường được vẽ đi qua tâm. + Đường gióng giới hạn phần được ghi kích thước: được vẽ bằng nét liền mảnh và vượt quá đường kích thước từ 2 đến 4 mm. Đường gióng nên vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước. + Giá trị kích thước: chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ. - Trên Hình 1.5: + Màu xanh tương ứng với đường gióng; màu đỏ là đường kích thước và giá trị kích thước có màu đen.
 • 12. - HS đọc thông tin SGK, thực hiện nhiệm vụ. - HS thảo luận, hoàn thành hộp chức năng Khám phá. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, chốt kiến thức. + Các giá trị kích thước được đặt phía trên đường kích thước trong trường hợp đường kích thước nằm ngang và bên trái trong trường hợp đường kích thước thẳng đứng. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ. b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và chép Hình 1.6 SGK vào giấy A4 với tỉ lệ 1:1. c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời của HS. - HS vẽ được Hình 1.6 SGK. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm: Câu 1: Khổ giấy A4 có kích thước bằng bao nhiêu? A. 841 × 594 B. 594 × 420 C. 420 × 297 D. 297 × 210 Câu 2: Đường bao thấy, cạnh thấy được vẽ bằng nét gì? A. Nét liền đậm B. Nét liền mảnh C. Nét đứt mảnh D. Nét gạch dài - chấm - mảnh Câu 3: Đường bao khuất, cạnh khuất được vẽ bằng nét gì?
 • 13. A. Nét liền đậm B. Nét liền mảnh C. Nét đứt mảnh D. Nét gạch dài - chấm - mảnh Câu 4: Tỉ lệ phóng to là A. 1 : 1 000 B. 10 : 1 C. 1 : 1 D. 1 : 5 Câu 5: Đường gióng kích thước được vẽ như thế nào? A. Vẽ đi qua tâm. B. Vẽ song song với độ dài cần ghi. C. Vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước. D. Vẽ bằng nét liền mảnh và có mũi tên ở hai đầu. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.9 và tiến hành chép Hình 1.6 SGK vào giấy A4 với tỉ lệ 1:1: 1. Người ta đã sử dụng các tiêu chuẩn nào để vẽ Hình 1.6? 2. Hãy vẽ lại Hình 1.6 với tỉ lệ 1:1 trên giấy A4. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu. - GV theo dõi và hướng dẫn cho HS thao tác chép hình vào giấy A4. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm. - GV cho HS chấm điểm chéo bài vẽ cho nhau. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét và đánh giá bài của HS. Kết quả:
 • 14. Đáp án trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D A C B C Luyện tập: 1. Các tiêu chuẩn được sử dụng để vẽ Hình 1.6 là: + Tiêu chuẩn tỉ lệ. + Tiêu chuẩn nét vẽ. + Tiêu chuẩn ghi kích thước. 2. HS chép hình vào giấy A4. D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng các tiêu chuẩn trong bản vẽ kĩ thuật. b) Nội dung: HS vận dụng tiêu chuẩn khổ giấy, tiêu chuẩn khung bản vẽ và khung tên để làm bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.9. c) Sản phẩm: - HS chia được khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4. - HS trình bày khung bản vẽ, khung tên trên một khổ A4. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.9: Hãy chia khổ giấy A0 thành các khổ A1, A2, A3, A4 và trình bày khung bản vẽ, khung tên trên một khổ giấy A4. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận - HS trình bày các khổ giấy đã được chia từ khổ giấy A0. - HS vẽ khung bản vẽ và khung tên cho 1 khổ giấy A4. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện
 • 15. - GV nhận xét, tuyên dương. * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ghi nhớ kiến thức trong bài. - Hoàn thành bài tập phần Vận dụng. - Chuẩn bị giấy dùng cho bài tập vẽ 3 hình chiếu vuông góc. - Đọc trước bài mới Bài 2 - Hình chiếu vuông góc.
 • 16. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... BÀI 2. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC (3 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau: - Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp theo phương pháp góc chiếu thứ nhất. - Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. 2. Năng lực Năng lực chung: - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào hoạt động luyện tập, làm bài tập củng cố. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm. Năng lực công nghệ: - Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số vật thể đơn giản có dạng khối đa diện, khối tròn xoay theo phương pháp góc chiếu thứ nhất. - Vẽ và ghi được kích thước các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. 3. Phẩm chất - Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và có tính kỉ luật cao. - Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV:
 • 17. - SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT. - Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa cho bài học. - GV có thể tạo các mô hình đa diện, khối tròn xoay... bằng vật liệu có giá cả hợp lí, dễ chế tác giúp cho HS dễ hiểu hơn. 2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Giúp tạo tâm thế và gợi nhu cầu nhận thức của HS, khiến HS nảy sinh câu hỏi: Điều gì tạo nên sự khác biệt trong việc mô tả một vật thể bằng lời văn và mô tả bằng các hình vẽ. b) Nội dung: HS quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi và phác họa hình ảnh. c) Sản phẩm: Câu trả lời và những phác thảo của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát Hình 2.1 SGK, trả lời câu hỏi: Hình ảnh của chiếc ghế trong Hình 2.1 sẽ như thế nào khi nhìn theo hai hướng khác nhau a và b? Hãy vẽ phác thảo hình ảnh thu được từ mỗi hướng nhìn đó. (GV không đánh giá ngay câu trả lời đúng hay sai). Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung: Bản vẽ phác thảo hình ảnh chiếc ghế theo hai hướng khác nhau được mô tả như sau:
 • 18. Hình ảnh chiếc ghế theo hai hướng quan sát Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV giải thích: Quan sát theo các hướng khác nhau cho kết quả hình ảnh sự vật khác nhau, hình ảnh theo các hướng khác nhau có thể mô tả các chiều kích thước khác nhau của chiếc ghế. Qua các hình phác thảo, người xem có thể nhận ra đó là chiếc ghế, không nhầm với các đồ vật khác. - GV khái quát hóa và dẫn dắt HS vào bài học mới: Mô tả vật thể bằng các hình vẽ là một cách làm rất hiệu quả, thể hiện một cách đầy đủ hình dáng, cấu tạo và kích thước của vật thể. Sau khi học xong bài này, các em có thể biểu diễn một vật thể bằng các hình vẽ - Bài 2: Hình chiếu vuông góc. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu về phương pháp các hình chiếu vuông góc 1.1. Hoạt động tìm hiểu về phép chiếu vuông góc a) Mục tiêu: Mô tả được một cách đơn giản các yếu tố của phép chiếu vuông góc: mặt phẳng hình chiếu, hướng chiếu tia chiếu, hình chiếu và mối quan hệ giữa các yếu tố đó. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I.1 SGK trang 10, quan sát Hình 2.2 SGK. c) Sản phẩm: Những ghi chép của HS về phép chiếu vuông góc. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I.1 SGK trang 10, quan sát Hình 2.2 SGK và trả lời câu hỏi: + Mặt phẳng P được gọi là gì? + Các điểm A', B', C', D' được gọi là gì? I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc 1. Phép chiếu vuông góc - Mặt phẳng P được gọi là mặt phẳng hình chiếu.
 • 19. - GV tóm tắt và mô tả thêm bằng ba hình a, b, c dưới đây: Trên hình 2.2, mặt phẳng chiếu là mặt phẳng nằm ngang, hướng chiếu thẳng đứng và hướng về phía mặt phẳng hình chiếu, đoạn thẳng nối một điểm với hình chiếu của điểm đó nằm trên tia chiếu song song với hướng chiếu. 4 điểm A, B, C, D và các hình chiếu A', B', C', D' làm thành một hình hộp chữ nhật. Các yếu tố của phép chiếu vuông góc phụ thuộc nhau như vậy và khi thay đổi vị trí của mặt phẳng hình chiếu thì các yếu tố khác cũng thay đổi theo. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi GV đưa ra. - Các điểm A', B', C', D' tương ứng là hình chiếu vuông góc của các điểm A, B, C, D trên mặt phẳng P.
 • 20. - HS theo dõi, lắng nghe GV mô tả phép chiếu vuông góc. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức. 1.2. Hoạt động tìm hiều về các hình chiếu vuông góc a) Mục tiêu: Mô tả được tên gọi và vị trí các hình chiếu vuông góc. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I.2 SGK trang 11, quan sát Hình 2.5 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá SGK trang 12. c) Sản phẩm: Câu trả lời và những ghi chép của HS về hình chiếu vuông góc. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I.2 SGK trang 11, quan sát các hình 2.3, 2.4 và thực hiện nhiệm vụ: + Kể tên các mặt phẳng hình chiếu (H2.3). + Kể tên các hình chiếu (H2.4). 2. Các hình chiếu vuông góc - Có 3 mặt phẳng hình chiếu: + Mặt phẳng hình chiếu đứng. + Mặt phẳng hình chiếu bằng. + Mặt phẳng hình chiếu cạnh. - Hình chiếu vuông góc lên các mặt phẳng hình chiếu đứng, bằng, cạnh lần lượt gọi là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. - Trả lời câu hỏi Khám phá:
 • 21. - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát Hình 2.5 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá trang 12 SGK: Quan sát Hình 2.5 và cho biết: + Vị trí hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh được sắp xếp như thế nào so với hình chiếu đứng? + Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, thực hiện yêu cầu HS đưa ra. - HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá SGK trang 12. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét, tuyên dương và chuyển sang hoạt động tiếp theo. + Hình chiếu bằng ở bên dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. + Hình chiếu bằng nằm trên đường gióng thẳng đứng từ hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh nằm trên đường gióng nằm ngang từ hình chiếu đứng. Hoạt động 2: Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối đa diện 2.1. Hoạt động tìm hiểu về các khối đa diện thường gặp
 • 22. a) Mục tiêu: Nhận biết được hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ và hình chóp. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II.1 SGK trang 12, quan sát Hình 2.6 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá ở mục II.1. c) Sản phẩm: HS nhận biết được 3 loại khối đa diện thường gặp. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV có thể tạo mô hình các khối đa diện giúp HS quan sát và hiểu bài dễ dàng hơn. - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.1 SGK trang 12 kết hợp quan sát Hình 2.6 và trả lời câu hỏi mục Khám phá: Hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.6 a, b, c. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình và thực hiện yêu cầu. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả: Các khối đa diện thường gặp là: + Hình 2.6 a: Hình chóp tứ giác đều + Hình 2.6 b: Hình lăng trụ tam giác đều + Hình 2.6 c: Hình hộp chữ nhật II. Hình chiếu vuông góc của khối đa diện 1. Các khối đa diện thường gặp - Các khối đa diện thường gặp là: + Hình chóp tứ giác đều + Hình lăng trụ tam giác đều + Hình hộp chữ nhật
 • 23. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 2. 2. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm và từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình hộp chữ nhật. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II.2 SGK trang 13, quan sát Hình 2.7 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.2 SGK trang 13 kết hợp quan sát Hình 2.7 và trả lời câu hỏi mục Khám phá: Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái. 2. Các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật - Hướng 1 là hướng chiếu từ trước. - Hướng 2 là hướng chiếu từ trên. - Hướng 3 là hướng chiếu từ trái.
 • 24. - GV kết luận: Các hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật. Hướng chiếu (người quan sát) đối diện với mặt nào của hình hộp chữ nhật thì hình chiếu thu được là hình dáng và kích thước của bề mặt đó. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình và thực hiện yêu cầu. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. - GV nhận xét, giải đáp. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở. 2.3. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác đều a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm và từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều. b) Nội dung: HS đọc mục II.3 SGK trang 13, trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá của mục này. c) Sản phẩm: Các câu của HS về các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác đều. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: 3. Các hình chiếu vuông góc của hình lăng trụ tam giác đều
 • 25. - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.3 SGK trang 13, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi trong mục Khám phá: Quan sát Hình 2.8 và cho biết: + Các hình chiếu vuông góc có hình dạng như thế nào? + Chúng thể hiện những kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh. - HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi mục Khám phá. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. - Trên Hình 2.8b, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật. Hình chiếu bằng có dạng tam giác đều. - HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, tuyên dương và chuyển sang nội dung tiếp theo. - Hình chiếu đứng thể hiện kích thước cạnh đáy (a) và chiều cao hình lăng trụ đều (h). - Hình chiếu bằng thể hiện kích thước chiều dài cạnh đáy (a) và chiều dài của đường cao của đáy (b). - Hình chiếu cạnh thể hiện kích thước chiều dài đường cao tam giác đều ở đáy (b) và chiều cao hình lăng trụ đều (h).
 • 26. 2.4. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm, từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều. b) Nội dung: HS đọc mục II.4 SGK trang 14, quan sát Hình 2.9 và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Các câu của HS về các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II.4 SGK trang 14, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi trong mục Khám phá: Quan sát Hình 2.9 và cho biết kích thước xác định và đặc điểm hình chiếu của khối hình chóp tứ giác đều. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh. - HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi mục Khám phá. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. 4. Các hình chiếu vuông góc của hình chóp tứ giác đều - Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có dạng tam giác cân. - Hình chiếu bằng có dạng hình vuông, bên trong có 2 đường chéo. - Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể hiện kích thước chiều dài cạnh đáy và chiều cao của hình lăng trụ tứ giác đều. - Hình chiếu bằng thể hiện kích thước chiều dài cạnh của hình vuông ở đáy.
 • 27. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và chuyển sang nội dung luyện tập. 2.5. Hoạt động luyện tập về khối đa diện a) Mục tiêu: HS có thể phân tích một vật thể phức tạp thành các khối cơ bản, luyện tập đọc bản vẽ các khối đa diện. b) Nội dung: HS quan sát, phân tích các Hình 2.10 và 2.11 SGK và trả lời các câu hỏi trong các hộp chức năng Luyện tập trang 14 SGK. c) Sản phẩm: Các câu của HS về khối đa diện. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các Hình 2.10 và 2.11 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Luyện tập: Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết: Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu của chúng trên Hình 2.11. Luyện tập: - Hình 2. 10a có thể coi như được ghép bởi 2 hình hộp chữ nhật. - Hình 2.10b có thể coi như được ghép bởi một hình hộp chữ nhật và một hình lăng trụ. - Hình 2.10c được ghép bởi một hình hộp chữ nhật và một phần của hình chóp tứ giác đều. - Các hình tương ứng giữa Hình 2.11 với Hình 2.10 là: 1 - b, 2 - c, 3 - a
 • 28. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát, phân tích các hình ảnh. - HS thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài tập mục Luyện tập. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và chuyển sang nội dung tiếp theo. Hoạt động 3: Tìm hiểu về hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay 3.1. Hoạt động tìm hiểu về các khối xoay tròn thường gặp a) Mục tiêu: Nhận biết được hình trụ, hình nón và hình cầu. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III.1 trang 15 SGK, quan sát Hình 2.12 và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV có thể tạo mô hình các khối tròn xoay làm dụng cụ trực quan giúp HS hiểu dễ dàng hơn. - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III. 1 SGK trang 15, quan sát Hình 2.12 và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá: Hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.12 a, b, c. III. Hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay 1. Các khối tròn xoay thường gặp - Hình cầu. - Hình nón. - Hình trụ.
 • 29. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả: + Hình 2.12 a: Hình cầu. + Hình 2.12 b: Hình nón. + Hình 2.13 c: Hình trụ. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển sang nội dung tiếp theo. 3.2. Hoạt động tìm hiểu về các hình chiếu vuông góc của hình trụ, hình nón và hình cầu a) Mục tiêu: HS biết đặc điểm, từ đó có thể vẽ được các hình chiếu của hình trụ, hình nón và hình cầu. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III.2, III.3 và III.4 trang 15, 16 SGK, quan sát Hình 2.12 đến 2.14 và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN
 • 30. Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ sau: + Nhóm 1: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc của hình trụ. Đọc nội dung mục III.2 SGK trang 15, quan sát Hình 2.13 và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá: Các hình chiếu vuông góc của hình trụ là hình gì? Chúng thể hiện các kích thước nào của hình trụ? + Nhóm 2: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc của hình nón. Đọc mục III.3 SGK, trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá: Quan sát Hình 2.14 và cho biết: Các hình chiếu của hình nón là hình gì? Chúng thể hiện những kích thước nào của hình nón? 2. Các hình chiếu vuông góc của hình trụ - Nếu hướng chiếu dọc theo đường trục của hình trụ thì hình chiếu thu được là hình tròn. - Nếu hướng chiếu vuông góc với đường trục thì hình chiếu thu được là hình chữ nhật. 3. Các hình chiếu vuông góc của hình nón - Nếu hướng chiếu dọc theo đường trục của hình nón thì hình chiếu thu được là hình tròn. - Nếu hướng chiếu vuông góc với đường trục thì hình chiếu thu được là hình tam giác cân. 4. Các hình chiếu vuông góc của hình cầu - Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là hình tròn, có đường kính bằng đường kính hình cầu.
 • 31. + Nhóm 3: Tìm hiểu các hình chiếu vuông góc của hình cầu. Đọc thông tin mục III.4 SGK và trả lời câu hỏi: Quan sát Hình 2.15 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình cầu. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - Các nhóm nghiên cứu thông tin SGK, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - Đại diện các nhóm trình bày kết quả: Trên Hình 2.13b:  Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là 2 hình chữ nhật bằng nhau; hình chiếu bằng là hình tròn.  Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể hiện kích thước đường kính và chiều cao
 • 32. hình trụ; hình chiếu bằng thể hiện đường kính hình trụ. + Trên hình 2.14b:  Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hai tam giác cân bằng nhau; hình chiếu bằng là hình tròn.  Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh thể hiện kích thước đường kính đáy nón và chiều cao hình nón; hình chiếu bằng thể hiện đường kính đáy nón. - HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, tuyên dương và chuyển sang nội dung luyện tập. 3.3. Hoạt động luyện tập về khối tròn xoay a) Mục tiêu: HS có thể phân tích một vật thể phức tạp thành các khối cơ bản, luyện tập đọc bản vẽ các khối tròn xoay. b) Nội dung: HS quan sát, phân tích các Hình 2.17 và 2.18 SGK và trả lời các câu hỏi trong các hộp chức năng Luyện tập trang 17 SGK. c) Sản phẩm: Các câu của HS về khối tròn xoay. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV hướng dẫn HS đọc thông tin bổ sung ở trang 17 SGK để làm quen với một số khối tròn xoay khác. Luyện tập: - Hình 2.17a có thể coi như được ghép bởi một hình trụ và một nửa hình cầu.
 • 33. - GV yêu cầu HS quan sát, phân tích các Hình 2.17 và 2.18 SGK và trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Luyện tập: Quan sát các vật thể trên Hình 2.17 và cho biết: Vật thể được ghép bởi những khối (hoặc một phần của khối) nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.18. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát, phân tích các hình ảnh. - HS thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài tập mục Luyện tập. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. - Hình 2.17b có thể coi như được ghép bởi một hình hộp chữ nhật và một hình trụ. - Hình 2.17c được ghép bởi một hình hộp chữ nhật và một phần của hình nón (hình nón cụt). - Các hình tương ứng giữa Hình 2.18 với Hình 2.17 là: 1 - b, 2 - c, 3 - a
 • 34. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và chuyển sang nội dung tiếp theo. Hoạt động 4: Tìm hiểu về vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản a) Mục tiêu: HS mô tả được các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể và vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục IV trang 18 SGK, trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Câu trả lời, ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục IV SGK trang 18 - 19, trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá: Đọc và quan sát hình vẽ minh họa trong các bước vẽ hình chiếu của một vật thể (gối đỡ) và cho biết: Bước nào quyết định tới các hình chiếu của vật thể? - GV thực hiện lại các bước vẽ các hình chiếu vuông góc của chi tiết gối đỡ cho HS quan sát. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. - HS theo dõi các bước vẽ do GV hướng dẫn. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày kết quả. IV. Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản - Các bước vẽ hình chiếu của vật thể (gối đỡ): + Bước 1: Phân tích vật thể thành các khối đơn giản. + Bước 2: Chọn các hướng chiếu. + Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh. + Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thước. - Bước quyết định tới các hình chiếu của vật thể là bước chọn các hướng chiếu.
 • 35. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét câu trả lời của HS và chuyển sang nội dung thực hành. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH) a) Mục tiêu: HS vẽ được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. b) Nội dung: HS làm bài tập trong hộp chức năng Thực hành SGK trang 19. c) Sản phẩm học tập: Bản vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS. - GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm: Câu 1: Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là: A. Hình chiếu B. Vật chiếu C. Mặt phẳng chiếu D. Vật thể Câu 2: Để diễn tả chính xác hình dạng vật thể, ta chiếu vuông góc vật thể theo: A. Một hướng B. Hai hướng C. Ba hướng D. Bốn hướng Câu 3: Hình chiếu đứng của hình hộp chữ nhật có hình dạng: A. Hình vuông B. Hình lăng trụ C. Hình tam giác D. Hình chữ nhật Câu 4: Hình nón có hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu bằng là: A. Tam giác B. Tam giác cân C. Hình tròn D. Đáp án khác Câu 5: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được: A. Hình trụ B. Hình nón C. Hình cầu D. Hình chóp - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm bài tập trong hộp chức năng Luyện tập SGK trang 19: Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một vật thể trên Hình 2.25.
 • 36. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu. - GV theo dõi, gợi ý, đánh giá bài thực hành của HS. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm. - Mỗi bài tập GV mời 1 đến 2 HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài làm của các bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các nhóm tốt, nhanh và chính xác. Kết quả: Đáp án trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A C D C C Thực hành:
 • 37. D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức. b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong hộp chức năng Vận dụng (SGK - tr.19). c) Sản phẩm: Bản vẽ các hình chiếu vuông góc của đồ vật đơn giản trong gia đình. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK trang 19: Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một số đồ vật đơn giản trong gia đình em. - GV gợi ý một số đồ vật đơn giản trong nhà như: đèn ngủ, ghế sofa, tủ quần áo... Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận - HS trình bày bản vẽ đã thực hiện. - HS khác quan sát, nhận xét. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện - GV nhận xét, tuyên dương. * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 • 38. - Ghi nhớ kiến thức trong bài. - Hoàn thành bài tập phần Vận dụng. - Chuẩn bị bài mới Bài 3 - Bản vẽ chi tiết.
 • 39. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... BÀI 3. BẢN VẼ CHI TIẾT (2 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau: - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản. 2. Năng lực Năng lực chung: - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm; trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Năng lực công nghệ: - Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về các yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ chi tiết, các phương pháp biểu diễn khác (ngoài các hình chiếu vuông góc). - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản. 3. Phẩm chất - Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ. - Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV:
 • 40. - SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT. - Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa. - Các mô hình 3 chiều của chi tiết, các bản vẽ chi tiết khác. 2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Thu hút HS tìm hiểu các nội dung của bản vẽ chi tiết. b) Nội dung: HS quan sát Hình 3.1 SGK và trả lời câu hỏi phần khởi động. c) Sản phẩm: Câu trả lời và những ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát Hình 3.1 SGK và trả lời câu hỏi phần khởi động: Hình 3.1 thể hiện nội dung cơ bản của một bản vẽ chi tiết. Trên bản vẽ có những gì? Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. Đáp án: Trên bản vẽ có: - Các hình chiếu. - Kích thước. - Yêu cầu kĩ thuật. - Khung tên.
 • 41. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ chi tiết trên Hình 3.1 SGK bao gồm các hình chiếu, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên. Đó chính là nội dung của bản vẽ chi tiết, được sử dụng để chế tạo và kiểm tra - Bài 3. Bản vẽ chi tiết. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung của bản vẽ chi tiết a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ chi tiết. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I SGK tr.20, quan sát Hình 3.3 SGK và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá SGK tr.21. c) Sản phẩm: - Ghi chép của HS về nội dung bản vẽ chi tiết. - Câu trả lời các câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá của HS. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I, quan sát Hình 3.2 SGK tr.20 và trả lời câu hỏi: + Bản vẽ chi tiết là gì? + Trình bày các nội dung của bản vẽ chi tiết. - GV cho HS đọc thông tin bổ sung để hiểu sơ bộ khái niệm hình cắt (có nhắc trong nội dung bản vẽ chi tiết). I. Nội dung của bản vẽ chi tiết - Bản vẽ chi tiết là bản vẽ kĩ thuật thể hiện thông tin của một chi tiết, được sử dụng để chế tạo và kiểm tra. - Nội dung của bản vẽ chi tiết gồm: + Các hình biểu diễn: gồm hình chiếu, hình cắt,... diễn tả hình dạng, cấu tạo của chi tiết. + Kích thước: gồm các kích thước xác định độ lớn của chi tiết. + Các yêu cầu kĩ thuật: gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt,...
 • 42. - GV cho HS thảo luận nhóm 4 HS, quan sát Hình 3.3 SGK và trả lời câu hỏi trong hộp chức năng Khám phá trang 21: Quan sát Hình 3.3 và cho biết tên gọi của chi tiết được biểu diễn trong hình là gì? Hãy mô tả hình dạng, kích thước và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết đó. - GV nhận xét, chốt đáp án. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, thực hiện yêu cầu. - HS thảo luận nhóm, hoàn thành hộp chức năng Khám phá. - HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội dung SGK. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời: Mô tả bản vẽ Hình 3.3: + Bản vẽ chi tiết có tên là Đầu côn. + Khung tên: gồm tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ vẽ, họ tên của những người có trách nhiệm đối với bản vẽ,...
 • 43. + Hình dạng bên ngoài bao gồm một phần hình nón cụt và một phần hình trụ nối liền:  Phần hình nón cụt (côn) có chiều dài 30 mm, đường kính đầu nhỏ 20 mm và đường kính đầu lớn 30 mm.  Phần hình trụ có chiều dài 10 mm và đường kính 30 mm.  Bên trong chi tiết có một lỗ trụ có đường kính 10 mm. + Yêu cầu kĩ thuật bao gồm làm tù cạnh và mạ kẽm. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, chốt lại kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đọc bản vẽ chi tiết a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung tiêu chuẩn tỉ lệ. b) Nội dung: - HS đọc ví dụ mẫu đọc bản vẽ chi tiết. - HS hoạt động với hộp chức năng Thực hành. c) Sản phẩm: Các ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.22, tìm hiểu trình tự đọc bản vẽ chi tiết của bản vẽ ống lót. II. Đọc bản vẽ chi tiết - Các bước tiến hành khi đọc bản vẽ chi tiết: Trình tự đọc Nội dung
 • 44. - GV yêu cầu HS khái quát các bước tiến hành khi đọc bản vẽ chi tiết. - GV tổ chức cho HS làm bài thực hành theo nhóm 4 HS: Đọc bản vẽ chi tiết gối đỡ (Hình 3.6) theo trình tự trên Bảng 3.1: - GV theo dõi, gợi ý. - GV đánh giá kết quả. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, thực hiện yêu cầu. - HS thảo luận nhóm 4, thực hành đọc bản vẽ chi tiết đầu côn. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - Đại diện nhóm xung phong trình bày câu trả lời. - Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu có). Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét, tuyên dương HS. 1. Khung tên - Tên gọi chi tiết. - Vật liệu. - Tỉ lệ. 2. Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu. - Các hình biểu diễn khác (nếu có). 3. Kích thước - Kích thước chung của chi tiết. - Kích thước các thành phần của chi tiết. 4. Yêu cầu kĩ thuật - Gia công. - Xử lí bề mặt. - Kết quả đọc bản vẽ chi tiết đầu côn như sau (bảng dưới):
 • 45. Trình tự đọc Nội dung Thông tin chi tiết gối đỡ 1. Khung tên - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ - Gối đỡ - Thép - 1 : 1 2. Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu - Các hình biểu diễn khác (nếu có) - Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng. - Không có hình biểu diễn khác. 3. Kích thước - Kích thước chung của chi tiết. - Kích thước các phần của chi tiết. - 50 × 25 × 25 - Cấu tạo ngoài gồm 2 khối chữ nhật kết nối với nhau, khối dưới kích thước 50 × 25 × 10, khối trên kích thước 30 × 25 × 15. Bên trong có một lỗ trụ xuyên suốt đường kính 20. 4. Yêu cầu kĩ thuật - Gia công - Xử lí bề mặt - Làm tù cạnh - Mạ kẽm C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức bản vẽ chi tiết. b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức. c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV cho HS chơi trò chơi "Lật mảnh ghép": Hoàn thành sơ đồ nội dung của bản vẽ chi tiết bằng cách chọn và trả lời đúng câu hỏi để lật mảnh ghép tương ứng.
 • 46. + Mảnh ghép số (1): Hình chiếu, hình cắt... diễn tả hình dạng, cấu tạo của chi tiết được gọi chung là gì? + Mảnh ghép số (2): Những đại lượng như chiều dài, chiều rộng, chiều cao... xác định độ lớn của một vật được gọi chung là gì? + Mảnh ghép số (3): Nội dung nào của bản vẽ chi tiết gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt,...? + Mảnh ghép số (4): Tên gọi chi tiết, tỉ lệ vẽ, họ tên của những người có trách nhiệm đối với bản vẽ,... là các thành phần có trong nội dung nào? Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS tích cực tham gia trò chơi. - GV theo dõi và gợi ý HS. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trả lời kết quả. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét và tuyên dương tinh thần tích cực tham gia trò chơi của HS. Kết quả:
 • 47. D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để đọc bản vẽ chi tiết. b) Nội dung: HS đọc bản vẽ chi tiết. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc bản vẽ chi tiết đầu côn (Hình 3.3 SGK tr.21). Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 • 48. - HS quan sát Hình 3.3 và thực hành đọc bản vẽ chi tiết đầu côn. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận - HS xung phong đứng dậy trình bày kết quả. Đọc bản vẽ chi tiết đầu côn như sau: Trình tự đọc Nội dung Thông tin chi tiết đầu côn 1. Khung tên - Tên gọi chi tiết - Vật liệu - Tỉ lệ - Đầu côn - Thép - 1 : 1 2. Hình biểu diễn - Tên gọi hình chiếu - Các hình biểu diễn khác (nếu có) - Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh. - Không có hình biểu diễn khác. 3. Kích thước - Kích thước chung của chi tiết. - Kích thước các phần của chi tiết. - 40 × 30 × 20 - Hình dạng bên ngoài bao gồm một phần hình nón cụt và một phần hình trụ nối liền: ▪ Phần hình nón cụt (côn) có chiều dài 30 mm, đường kính đầu nhỏ 20 mm và đường kính đầu lớn 30 mm. ▪ Phần hình trụ có chiều dài 10 mm và đường kính 30 mm. ▪ Bên trong chi tiết có một lỗ trụ có đường kính 10 mm. 4. Yêu cầu kĩ thuật - Gia công - Xử lí bề mặt - Làm tù cạnh - Mạ kẽm Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện - GV nhận xét, tuyên dương. * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 • 49. - Ghi nhớ kiến thức trong bài. - Mô tả hình dạng, kích thước của chi tiết ống lót (Hình 3.5 SGK). - Đọc trước bài mới Bài 4 - Bản vẽ lắp.
 • 50. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... BÀI 4. BẢN VẼ LẮP (2 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau: - Đọc được bản vẽ lắp đơn giản. 2. Năng lực Năng lực chung: - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm; trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Năng lực công nghệ: - Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về các yêu của bản vẽ lắp. Tìm hiểu thêm về các bản vẽ lắp trong đời sống. - Đọc được bản vẽ lắp đơn giản. 3. Phẩm chất - Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ. - Thích tìm hiểu thông tin để mở rộng hiểu biết. - Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV:
 • 51. - SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT. - Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa, các mô hình 3 chiều của các chi tiết, các mô hình lắp ráp 3 chiều, các bản vẽ lắp khác. 2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: - Giúp tạo tâm thế và gợi nhu cầu nhận thức của HS. - Bước đầu giúp HS hiểu được nội dung của bản vẽ lắp. b) Nội dung: HS quan sát Hình 4.1 SGK tr.24 và trả lời câu hỏi ở phần Khởi động nêu ở đầu bài. c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát Hình 4.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình: Hình 4.1 thể hiện một số nội dung cơ bản của một bản vẽ lắp. Bản vẽ đó có những điểm khác biệt nào so với bản vẽ chi tiết? Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
 • 52. Đáp án: Bản vẽ lắp khác bản vẽ chi tiết ở các nội dung: + Bản vẽ lắp có nhiều chi tiết và bảng liệt kê từng chi tiết, bản vẽ lắp không có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp không ghi đầy đủ kích thước. + Bản vẽ lắp của một sản phẩm là bản vẽ thể hiện hình dạng, cấu tạo của sản phẩm đó và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm. + Bản vẽ lắp được dùng làm tài liệu cho quá trình thiết kế, lắp ráp Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ lắp gồm có các hình chiếu, khung tên, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, để hiểu rõ hơn về nội dung của bản vẽ lắp cũng như cách đọc bản vẽ lắp, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay - Bài 4. Bản vẽ lắp. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung của bản vẽ lắp a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ lắp. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I SGK tr.24. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nội dung bản vẽ lắp. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I SGK tr.24. - GV cho HS thảo luận nhóm đôi, quan sát thông tin mục I SGK tr.24 và trả lời câu hỏi: + Bản vẽ lắp là gì? + Trình bày sơ đồ nội dung bản vẽ lắp. - GV yêu cầu HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.25 để biết về 2 loại mối ghép thông dụng để ghép các chi tiết với nhau tạo thành cụm chi I. Nội dung bản vẽ lắp - Khái niệm: là bản vẽ kĩ thuật thể hiện một sản phẩm gồm nhiều chi tiết lắp ráp tạo thành. - Sơ đồ nội dung bản vẽ lắp:
 • 53. tiết: ghép bằng đinh tán và ghép bằng bu lông, đai ốc. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK để trả lời câu hỏi. - HS đọc mục Thông tin bổ sung SGK tr.25. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đọc bản vẽ lắp a) Mục tiêu: HS đọc được bản vẽ lắp đơn giản. b) Nội dung: - HS đọc nội dung mục II SGK tr.25. - HS quan sát Hình 4.6 SGK tr.26 và đọc bản vẽ lắp mẫu. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đọc bản vẽ lắp. d) Tổ chức thực hiện:
 • 54. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc nội dung mục II kết hợp quan sát Hình 4.6 SGK tr.25, 26 và trả lời câu hỏi: Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. - GV khái quát các bước tiến hành khi đọc bản vẽ lắp thông qua ví dụ mẫu. - GV nhận xét câu trả lời, tuyên dương HS. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh SGK, theo dõi GV chỉ dẫn. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức. II. Đọc bản vẽ lắp - Trình tự đọc bản vẽ lắp là: khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích các chi tiết, tổng hợp. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
 • 55. a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng bản vẽ lắp. b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ Hình 4.8. c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời của HS. - HS đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ Hình 4.8 SGK. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm: Câu 1: Trong bản vẽ lắp thể hiện mấy nội dung? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 2: Trình tự đọc bản vẽ lắp là A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp. B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp. C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp. D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp. Câu 3: Mối ghép bằng ren là? A. Mối ghép tháo được, sử dụng để ghép hai hay nhiều chi tiết có chiều dày không lớn hơn nhau. B. Mối ghép được sắp xếp xen kẽ, chồng lên nhau thành 1 dải. C. Mối ghép không tháo được, sử dụng để ghép các chi tiết giống nhau, có kích thước bằng nhau. D. Đáp án khác. Câu 4: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu? A. Khung tên. B. Bảng kê. C. Phân tích chi tiết.
 • 56. D. Tổng hợp. Câu 5: Đây là gì? A. Bản vẽ lắp cụm nối ống. B. Mối ghép bằng ren. C. Hình cắt toàn phần. D. Đáp án khác. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.27. Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng). Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu. - GV theo dõi và hướng dẫn cho đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm và hoàn thành đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ.
 • 57. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét và đánh giá bài của HS. Kết quả: Đáp án trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 C A A B B Luyện tập: Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả đọc bản vẽ giá đỡ (Hình 4.8) Bước 1. Khung tên - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ - Bộ giá đỡ - Tỉ lệ: 1: 2 Bước 2. Bảng kê Tên gọi, số lượng của chi tiết - Đế (1) - Giá đỡ (2) - Trục (3) Bước 3. Hình biểu diễn Tên gọi các hình chiếu - Hình chiếu đứng - Hình chiếu bằng - Hình chiếu cạnh Bước 4. Kích thước - Kích thước chung - Kích thước lắp ghép giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết - Kích thước chung: chiều dài 360 mm, chiều rộng 40 mm, chiều cao 158 mm Bước 5. Phân tích chi tiết - Vị trí của các chi tiết - Đế (1) - Giá đỡ (2) - Trục (3)
 • 58. Bước 6. Tổng hợp - Trình tự tháo lắp các chi tiết - Tháo chi tiết: 3 – 2 – 1 - Lắp chi tiết: 1 – 2 – 3 D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng các tiêu chuẩn trong bản vẽ lắp. b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.27. c) Sản phẩm: - HS lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được tạo bởi bao nhiêu chi tiết? - HS nêu vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.27: Lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được tạo bởi bao nhiêu chi tiết? Vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm.. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận - HS lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình. - HS nêu vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện - GV nhận xét, tuyên dương. * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ghi nhớ kiến thức trong bài. - Hoàn thành bài tập phần Vận dụng. - Đọc trước bài mới Bài 5 – Bản vẽ nhà.
 • 59. Ngày soạn: .../.../... Ngày dạy: .../.../... BÀI 5. BẢN VẼ NHÀ (2 Tiết) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Sau bài học này, HS đạt yêu cầu sau: - Đọc được bản vẽ nhà đơn giản. 2. Năng lực Năng lực chung: - Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học. - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm; trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện dự án học tập và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ. - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Năng lực công nghệ: - Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về bản vẽ nhà nói riêng và bản vẽ xây dựng nói chung. - Vận dụng được các tiêu chuẩn vào việc trình bày bản vẽ nhà. 3. Phẩm chất - Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ. - Có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin để mở rộng hiểu biết. - Tích cực giao tiếp và hợp tác khi làm việc cá nhân và làm việc nhóm. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1. Đối với GV: - SGK, tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
 • 60. - Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa các hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà, các bản vẽ nhà khác. 2. Đối với HS: SGK, SBT, vở ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a) Mục tiêu: Thu hút HS chú ý tới bài học. b) Nội dung: HS quan sát Hình 5.1 SGK tr.28 và trả lời câu hỏi ở phần Khởi động nêu ở đầu bài. c) Sản phẩm: Câu trả lời ghi chép của HS. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS quan sát Hình 5.1 SGK, trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình: Em có biết các kí hiệu trên Hình 5.1 được dùng để kí hiệu các bộ phận nào của ngôi nhà không ? Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận, suy nghĩ câu trả lời. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: GV gọi đại diện một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. Đáp án: Các kí hiệu được dùng để kí hiệu các bộ phận:
 • 61. Hình 5.1a: cửa sổ. Hình 5.1b: cầu thang trên mặt cắt. Hình 5.1c: cửa đi. Hình 5.1d: cầu thang trên mặt bằng. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV kết luận và dẫn dắt HS vào bài học mới: Bản vẽ nhà dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà. Để hiểu rõ hơn về nội dung bản vẽ nhà, các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà cũng như cách đọc bản vẽ nhà, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay - Bài 5. Bản vẽ nhà. B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung bản vẽ nhà a) Mục tiêu: Mô tả được nội dung của bản vẽ nhà. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục I kết hợp quan sát Hình 5.2 SGK tr.28 và trả lời câu hỏi của hộp chức năng Khám phá. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nội dung của bản vẽ nhà. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục I kết hợp quan sát Hình 5.2 SGK tr.28 và trả lời câu hỏi: + Hãy quan sát Hình 5.2 và cho biết các hình a, b, c tương ứng với loại hình biểu diễn nào? I. Nội dung bản vẽ nhà - Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt,...) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.
 • 62. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS quan sát hình, đọc thông tin SGK, hoàn thành hộp chức năng Khám phá. - HS theo dõi, lắng nghe GV khái quát lại nội dung SGK. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời: + Hình 5.2a: mặt đứng. + Hình 5.2b: mặt cắt. + Hình 5.2c: mặt bằng. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, tổng quát lại kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu về kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà a) Mục tiêu: HS nhận biết được các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục II SGK tr.29 để biết được các kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà. c) Sản phẩm: Ghi chép HS về mô tả các kí hiệu. d) Tổ chức thực hiện:
 • 63. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục II SGK tr.29 và trả lời câu hỏi: + Để vẽ các bộ phận của ngôi nhà, người ta dùng các kí hiệu nào? - GV trợ giúp HS ghi nhớ hình ảnh các kí hiệu thông qua các đặc trưng của hình vẽ như: kí hiệu cầu thang có các nhịp để bước, cửa đi mở ra như quay vòng tròn, cửa sổ có các ô,... Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK, theo dõi GV chỉ dẫn. - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nêu nhận xét, khái quát lại kiến thức. II. Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà - Kí hiệu quy ước: + Cửa đơn đi một cánh: + Cửa đơn đi hai cánh: + Cửa sổ đơn: + Cửa sổ kép: + Cầu thang trên mặt cắt: + Cầu thang trên mặt bằng: Hoạt động 3: Tìm hiểu về đọc bản vẽ nhà a) Mục tiêu: HS đọc được bản vẽ nhà. b) Nội dung: HS đọc nội dung mục III SGK tr.30 để hiểu được các nội dung cần thu thập khi đọc bản vẽ nhà.
 • 64. c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về đọc bản vẽ nhà. d) Tổ chức thực hiện: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV yêu cầu HS đọc nội dung mục III SGK tr.29 và trả lời câu hỏi: + Hãy kể tên trình tự đọc bản vẽ ngôi nhà. - GV đọc ví dụ bản vẽ nhà Hình 5.3 SGK tr.29. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS đọc thông tin SGK. - HS lắng nghe GV đọc bản vẽ nhà Hình 5.3. - GV hỗ trợ, quan sát. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS xung phong trình bày câu trả lời. - Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: III. Đọc bản vẽ nhà - Trình tự đọc bản vẽ nhà là: khung tên, hình biểu diễn, kích thước, các bộ phận.
 • 65. - GV nêu nhận xét, chốt kiến thức. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học và vận dụng được đọc bản vẽ nhà. b) Nội dung: HS chơi trò chơi củng cố kiến thức và đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.4 theo trình tự ở Bảng 5.2. c) Sản phẩm học tập: - Câu trả lời của HS. - HS đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.4 SGK tr.31. d) Tổ chức thực hiện: Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ: - GV cho HS chơi trò chơi trắc nghiệm: Câu 1: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì? A. Cầu thang trên mặt bằng. B. Cửa đi đơn một cánh. C. Cửa sổ kép. D. Cầu sổ đơn. Câu 2: Mặt đứng là A. Hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, được dùng. B. Hình cắt bằng của ngôi nhà. C. Hình biểu diễn nhận được khi dùng mặt phẳng cắt vuông góc với mặt đất cắt theo chiều dọc hay chiều ngang của ngôi nhà. D. Đáp án khác. Câu 3: Quan sát hình 5.2 và cho biết hình b) tương ứng với loại hình biểu diễn nào?
 • 66. A. Mặt đứng. B. Mặt bằng. C. Mặt cắt. D. Mặt ngang. Câu 4: Hình cắt mặt bằng của ngôi nhà được gọi là? A. Mặt cắt. B. Mặt đứng. C. Mặt ngang. D. Mặt bằng. Câu 5: Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo? A. Phân tích hình biểu diễn. B. Phân tích kích thước của ngôi nhà. C. Xác định kích thước của ngôi nhà. D. Xác định các bộ phận của ngôi nhà. - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi phần Luyện tập SGK tr.31: Đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.2 theo trình tự ở Bảng 5.2.
 • 67. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: - HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu. - GV theo dõi và hướng dẫn cho HS đọc bản vẽ nhà trên. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận: - HS trả lời nhanh câu hỏi trắc nghiệm. - GV cho HS chấm điểm bài làm cho nhau. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện: - GV nhận xét và đánh giá bài của HS. Kết quả: Đáp án trắc nghiệm: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D A C D A Luyện tập: Các vấn đề Nội dung Kết quả đọc Bản vẽ ngôi nhà mái bằng
 • 68. 1. Khung tên - Tên gọi ngôi nhà. - Tỉ lệ. - Nhà mái bằng. - 1:100. 2. Hình biểu diễn - Tên gọi các hình biểu diễn. - Mặt đứng. - Mặt bằng. - Mặt cắt 1 – 1. 3. Kích thước - Kích thước chung. - Kích thước từng bộ phận. - 14400 x 7000 x 4200. - Phòng khách – bếp ăn: 6200 x 4800. - Phòng ngủ 1: 4800 x 3600. - Phòng ngủ 2: 2800 x 3000. - Phòng vệ sinh: 4800 x 2200. - Hành lang: 9400 x 2200. - Mái cao: 600. - Tường cao: 3000. - Nền cao: 600. 4. Các bộ phận - Số phòng. - Số cửa đi và cửa sổ. - Các bộ phận khác. - 1 phòng khách – bếp ăn, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. - 1 cửa sổ 2 cánh, 3 cửa sổ 1 cánh, 5 cửa sổ đơn. - Hành lang. D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng đọc bản vẽ nhà. b) Nội dung: HS vận dụng đọc bản vẽ nhà để làm bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.31. c) Sản phẩm: HS sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí phòng. d) Tổ chức thực hiện:
 • 69. Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài tập trong hộp chức năng Vận dụng SGK tr.31: Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí phòng. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS về nhà hoàn thành bài tập vận dụng. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận - Một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản. - Nhận xét về cách bố trí phòng. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện - GV nhận xét, tuyên dương. * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ghi nhớ kiến thức trong bài. - Hoàn thành bài tập phần Vận dụng. - Đọc trước bài mới Bài 6 – Vật liệu cơ khí.
 • 70. Ngày soạn:…/…/… Ngày dạy:…/…/… ÔN TẬP CHƯƠNG I I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Sau bài học này, HS sẽ: - Hệ thống được các kiến thức chương I – Vẽ kĩ thuật. - Trả lời được các câu hỏi liên quan đến kiến thức đã học và kiến thức liên hệ thực tiễn, liên hệ bản thân. 2. Năng lực - Năng lực chung:  Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.  Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và và trao đổi nhiệm vụ học tập với giáo viên.  Lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu, nâng cao kiến thức về vẽ kĩ thuật. - Năng lực công nghệ :  Nhận thức công nghệ: nắm được các kiến thức đã học về vẽ kĩ thuật.  Sử dụng công nghệ: vận dụng các kiến thức đã học và kiến thức liên hệ thực tiễn, liên hệ bản thân để trả lời câu hỏi. 3. Phẩm chất - Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. - Có ý thức tìm hiểu và thể hiện được sự yêu thích đối với các hoạt động liên quan đến vẽ kĩ thuật. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 • 71. 1. Đối với giáo viên - SGK, Giáo án. - Tranh ảnh, sơ đồ liên quan đến nội dung kiến thức chương I. 2. Đối với học sinh - SGK. - Đọc trước bài học trong SGK. - Tìm kiếm và đọc trước tài liệu liên quan đến vẽ kĩ thuật. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học. b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tên và các hình minh họa. d. Tổ chức thực hiện: - GV cho HS quan sát hình ảnh và yêu cầu HS: Ghép hình ảnh minh họa bài học phù hợp với tên các bài đã học trong chương I – Vẽ kĩ thuật. Hình ảnh minh họa bài học Tên bài 1. Hình hộp chữ nhật và các hình chiếu vuông góc a. Bản vẽ chi tiết 2. Một số kí hiệu bộ phận của ngôi nhà b. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
 • 72. 3. Bản vẽ ống lót c. Hình chiếu vuông góc 4. Mối ghép đinh tán d. Bản vẽ lắp 5. Khung bản vẽ, khung tên e. Bản vẽ nhà
 • 73. - HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: 1 - c, 2 - e, 3 - b, 4 - d, 5 - a. - GV nhận xét, đánh giá. - GV dẫn dắt vào bài học: Vẽ kĩ thuật là một nội dung kiến thức mới với HS. Thông qua việc tìm hiểu các kiến thức và hoạt động thực hành trong chương I, các em đã có những hiểu biết nhất định về vẽ kĩ thuật. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi hệ thống lại kiến thức trong chương I một lần nữa. Chúng ta cùng vào bài Ôn tập chương I. B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động: Hệ thống hóa kiến thức a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa kiến thức về vẽ kĩ thuật (một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, bản vẽ kĩ thuật, hình chiếu vuông góc). b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS thảo luận theo nhóm, nêu tóm tắt, ngắn gọn các kiến thức đã học trong chương I. c. Sản phẩm học tập: HS vẽ được vào vở sơ đồ tư duy kiến thức cơ bản đã học của chương I. d. Tổ chức hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH DỰ KIẾN SẢN PHẨM Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 1. Hệ thống hóa kiến thức
 • 74. - GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thảo luận và thực hiện nhiệm vụ: Nêu tóm tắt, ngắn gọn những kiến thức chủ yếu đã được học trong chương I. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS thảo luận theo nhóm. - GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận - GV mời đại diện một số nhóm trình bày, sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức chương I. - GV mời nhóm khác nhận xét, bổ sung. Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập - GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới. HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức chương I vào giấy A3. C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học trong chương I để trả lời câu hỏi. b. Nội dung: GV đưa ra nhiệm vụ; HS sử dụng kiến thức đã học, kiến thực thực tế để trả lời câu hỏi. c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về các kiến thức liên quan đến chương I. d. Tổ chức thực hiện
 • 75. Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV giao nhiệm vụ cho HS: Câu 1. Khổ giấy A4 là khổ giấy có kích thước A. 841 x 594. B. 594 × 420. C. 420 x 297. D. 297 × 210. Câu 2. Quy định về chiều rộng lề bên trái trong khung bản vẽ là bao nhiêu? A. 10 mm. B. 20 mm. C. 30 mm. D. 40 mm. Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào so với hình chiếu đứng A. Đặt phía trên. B. Đặt phía dưới. C. Đặt bên phải. D. Đặt bên trái. Câu 4. Phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi A. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bằng vuông góc với nhau. B. Mặt phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau. C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau. D. Mặt phẳng hình chiếu đứng, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Câu 5. Hình biểu diễn của bản vẽ chi tiết gồm A. Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. B. Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. C. Hình cắt và hình chiếu bằng. D. Hình cắt và hình chiếu.
 • 76. Câu 6: Kích thước chung của chi tiết nằm trong trình tự nào khi đọc bản vẽ A. Khung tên. B. Hình biểu diễn. C. Kích thước. D. Yêu cầu kĩ thuật. Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ lắp là A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp. B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp. C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp. D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp. Câu 8: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu? A. Khung tên. B. Bảng kê. C. Phân tích chi tiết. D. Tổng hợp. Câu 9: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì? A. Cầu thang trên mặt bằng. B. Cửa đi đơn một cánh. C. Cửa sổ kép. D. Cầu sổ đơn. Câu 10: Khi đọc bản vẽ nhà, sau khi đọc nội dung ghi trong khung tên ta cần làm gì ở bước tiếp theo? A. Phân tích hình biểu diễn. B. Phân tích kích thước của ngôi nhà. C. Xác định kích thước của ngôi nhà.
 • 77. D. Xác định các bộ phận của ngôi nhà. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời. - GV hỗ trợ, hướng dẫn HS (nếu cần thiết). Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận Câu 1 2 3 4 5 Đáp án D B C D D Câu 6 7 8 9 10 Đáp án B A B D A Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức thực tế, thể hiện, chia sẻ được những hiểu biết liên quan đến nội dung chương học. b. Nội dung: GV đưa ra nhiệm vụ; HS sử dụng kiến thực thực tế để trả lời câu hỏi. c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS các câu hỏi về vẽ kĩ thuật. d. Tổ chức thực hiện Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập - GV giao nhiệm vụ cho HS: Câu 1: Sưu tầm một bản vẽ kĩ thuật và cho biết khổ giấy, tỉ lệ của bản vẽ. Đọc kích thước ghi trên bản vẽ đó. Câu 2: Các hình chiếu của khối hộp chữ nhật là các hình gì? Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối hộp? Câu 3: Đọc bản vẽ chi tiết ke góc sau đây:
 • 78. Câu 4: Hãy giải thích cách thức lắp ghép giữa các chi tiết của sản phẩm ổ khóa tay nắm tròn: Câu 5: Đọc bản vẽ nhà dưới đây:
 • 79. Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập - HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ. - GV hỗ trợ, hướng dẫn HS (nếu cần thiết). Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận Câu 1:
 • 80. - Khổ giấy A4 nằm ngang, tỉ lệ: 1:2. - Kích thước: + Dài: 140mm. + Cao: 10mm. + Đường kính lỗ tròn: 12mm. Câu 2: - Các hình chiếu của khối hộp chữ nhật là hình chữ nhật. - Hình chiếu đứng thể hiện chiều dài và cao, hình chiếu bằng thể hiện chiều dài và rộng, hình chiếu cạnh thể hiện chiều rộng và cao. Câu 3: Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả 1. Khung tên - Tên gọi chi tiết - Vật liệu chế tạo - Tỉ lệ - Ke góc - Thép - 1:1
 • 81. 2. Hình biểu diễn Tên gọi các hình chiếu Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. 3. Kích thước - Kích thước chung - Kích thước bộ phận - Dài 60mm, rộng 40mm, cao 60mm. - Dày 10mm, khoét lỗ đường kính 20mm. 4. Yêu cầu kĩ thuật - Yêu cầu về gia công - Yêu cầu xử lí bề mặt - Làm cùn cạnh sắc - Mạ kẽm Câu 4: Cách thức lắp ghép giữa các chi tiết của ổ khóa tay nắm tròn theo thứ tự: 1. Tay nắm ngoài. 2. Cụm thân. 3. Nút khóa. 4. Ốp hãm trong. 5. Vít M5. 6. Nắp ốp trong. 7. Tay nắm trong. 8. Cụm then. 9. Vít M4. 10. Ốp phụ thép. 11. Ốp phụ nhựa. Câu 5: Trình tự đọc Nội dung đọc Kết quả 1. Khung tên - Tên gọi ngôi nhà - Tỉ lệ bản vẽ - Nơi thiết kế Nhà mái bằng 1 tầng 1: 50 Công ty xây dựng dân dụng
 • 82. 2. Hình biểu diễn - Tên gọi các hình biểu diễn ngôi nhà - Vị trí đặt các hình biểu diễn Mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt Mặt đứng ở vị trí hình chiếu đứng Mặt bằng ở vị trí hình chiếu bằng Mặt cắt ở vị trí hình chiếu cạnh 3. Kích thước - Kích thước chung của ngôi nhà - Kích thước từng phòng - Kích thước của từng loại cửa 13 800mm x 7800mm x 4500mm Phòng khách: 5700mm x 3600mm Phòng ngủ 1: 4650mm x 4000mm Phòng ngủ 2: 4650mm x 4000mm Bếp + phòng ăn: 5100mm x 3600mm Phòng vệ sinh: 3050mm x 1500mm Cửa đi 4 cánh: 2200mm x 2350mm Cửa đi 1 cánh: 800mm x 2350mm 650mm x 2350mm Cửa đi phòng vệ sinh: 700mm x 2150mm Cửa sổ: 1300mm x 1500mm Cửa sổ phòng vệ sinh: 600mm x 1500mm 4. Các bộ phận chính của ngôi nhà - Số phòng - Số lượng cửa đi, cửa sổ - Loại cửa được sử dụng 5 phòng Cửa đi: 5; cửa sổ: 5 Cửa đi 4 cánh; cửa đi 1 cánh; cửa sổ đơn 2 cánh Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập - GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, kết thúc bài học. *Hướng dẫn về nhà:
 • 83. - HS hệ thống hóa, ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương I. - Trả lời phần Câu hỏi (Từ câu 1 đến câu 10) SGK tr.32. - Đọc và tìm hiểu trước Bài 6 – Vật liệu cơ khí.