SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
CHỦ NHIỆM: CN. LÊ MINH HÒA
BÁO CÁO
ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN
KIÊN GIANG, NGÀY 11/05/2018
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUI TRÌNH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
THỂ
CHẤT
XÃ
HỘI
TINH
THẦN
Ngày 15/03/2010, TTCP ban hành QĐ
32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát
triển nghề CTXH trong 2010 - 2020.
NVCTXH giúp BN giải quyết vấn đề XH:
- Hướng dẫn qui trình nhập và xuất viện.
- CSSK tinh thần cho BN.
- Bổ sung kiến thức về CSSK toàn diện,
nâng cao văn hóa và hiểu biết về xã hội.
- Trau dồi kỹ năng giao tiếp trong quá trình
trị liệu và tiếp cận các dịch vụ, ưu đãi XH.
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
MỤC TIÊU SÁNG KIẾN
DỰ KIẾN HIỆU QUẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
NỘI DUNG SÁNG KIẾN
NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Xây dựng qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh
viện Đa khoa Kiên Giang năm 2018.
2. Báo cáo kết quả triển khai qui trình thực hiện
CTXH tại Bệnh viện.
MỤC TIÊU
NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Tình trạng sáng kiến đã biết:
Nhận thấy lợi ích thiết thực của CTXH
trong ngành Y tế, BV đã chủ động thành lập Tổ
CTXH để triển khai các chức năng và nhiệm vụ
theo TT 43/2015 của BYT triển khai hoạt động
trợ giúp BN và người nhà đến KCB tại BV góp
phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng những
yêu cầu CSSK ngày càng cao của BN.
2. Mục đích : Xây dựng một qui trình thực hiện
CTXH hoàn chỉnh tại Bệnh viện, đồng thời báo
cáo kết quả triển khai quy trình thực hiện CTXH.
3. Các bước thực hiện:
Hoạt động 1: Xây dựng qui trình thực hiện CTXH
tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2018.
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả triển khai qui trình
thực hiện CTXH tại Bệnh viện.
NỘI DUNG SÁNG KIẾN
Hoạt động 1:Xây dựng qui trình thực hiện
CTXH tại Bệnh viện năm 2018.
BV chủ động thành lập Tổ CTXH
thuộc KKB triển khai các mục tiêu:
- Trợ giúp NB, thân nhân và NVYT giải
quyết các vấn đề tâm lý, XH trong quá
trình tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ.
3. Các bước thực hiện:
- Giải quyết các mẫu thuẫn, xung đột phát
sinh giữa CBYT với NB và người nhà có
liên quan đến bệnh tật và quá trình KCB.
- Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả
công tác chăm sóc, điều trị toàn diện cho
NB, tăng SHL của NB và người nhà khi
đến KCB tại Bệnh viện.
3. Các bước thực hiện:
Cơ cấu tổ chức hoạt động:
Tổ CTXH gồm 04 thành viên:
- 01 Tổ trưởng - Phụ trách chung.
- 01 NV phụ trách TTTT & GDSK.
- 01 NV phụ trách HC và nguồn lực.
- 01 NV phụ trách hỗ trợ NB.
3. Các bước thực hiện:
3. Các bước thực hiện:
Sơ đồ tổ chức:
Chức năng:
Quản lý thống nhất và phối hợp các
đơn vị trong, ngoài BV để tổ chức thực
hiện các hoạt động CTXH quá trình KCB.
Đối tượng phục vụ:
NB - người nhà , CBYT.
Cá nhân, tập thể, TCXH, nhà hảo tâm .
Các cơ sở đào tạo NVCTXH.
3. Các bước thực hiện:
Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề CTXH.
- Vận động nguồn lực, tiếp nhận tài trợ.
- TTTT & GDSK phổ biến PL.
- Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển CTXH.
- Xây dựng màng lưới CTXH và TNV.
- Tổ chức hoạt động CTXH tại cộng đồng.
3. Các bước thực hiện:
Sơ đồ mô tả qui trình chi tiết:
3. Các bước thực hiện:
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả triển khai
qui trình thực hiện CTXH tại BV:
Tập- huấn cho NVYT về CTXH.
Phối- hợp các đơn vị triển khai CTXH.
Kết- nối với các cá nhân, TCXH hỗ trợ
cho BN mắc bệnh nặng, hiểm nghèo,
hoàn cảnh khó khăn.
3. Các bước thực hiện:
Cập- nhật thông tin mới lên web.
Xây- dựng TTTT& GDSK.
Xây- dựng các nội dung phát thanh
truyền thông tại các cổng của BV.
Kết- nối với các tổ chức hỗ trợ BN lang
thang cơ nhỡ, cư trú bất hợp pháp, …
Thực- hiện các chương trình: Phát suất
ăn, cháo, nước miễn phí cho BN.
3. Các bước thực hiện:
DỰ KIẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
Bệnh viện Đa khoa kiên Giang triển
khai qui trình thực hiện CTXH tại BV rất
hiệu quả và thiết thực, nhằm giúp đỡ cho
NB cả về tinh thần và thể chất. Giải pháp
có thể được triển khai tại tất cả các BV
trong cả nước, các Trung tâm, các Viện
CSSK,… tại Việt Nam.
DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ LỢI ÍCH
Giải pháp đã được áp dụng kịp thời và lợi
ích thiết thực trong điều kiện KT - KT hiện nay tại
BV nhằm nâng cao SHL của NB tại BV và nâng
cao chất lượng KCB và hoạt động khác, CTXH
đã góp phần hỗ trợ cho BN, thân nhân đặc biệt,
giảm thiểu các gánh nặng bệnh tật, lo âu, kinh
phí KCB, …và CBYT giảm tải những khó khăn,
áp lực trong quá trình KCB.
Giaiphapctxh2018

More Related Content

Similar to Giaiphapctxh2018

Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y teMot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y tebuithucthang
 
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015 Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015 Nguyen Khue
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐBÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐMan_Ebook
 
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt Hùng
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt HùngBáo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt Hùng
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt HùngYenPhuong16
 
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...nataliej4
 
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.doc
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.docLuận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.doc
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.docsividocz
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...NuioKila
 
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...TieuNgocLy
 
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niên
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niênThực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niên
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niênHuu Hoai Nguyen
 
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...sividocz
 
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Thanh Liem Vo
 

Similar to Giaiphapctxh2018 (20)

Giaiphapctxh2019
Giaiphapctxh2019Giaiphapctxh2019
Giaiphapctxh2019
 
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y teMot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
Mot so ket qua nghien cuu vien chinh sach y te
 
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015 Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015
Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia (CTMTYTQG) 2015
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐBÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐ
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP MÔN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DS-KHHGĐ
 
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đCông tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
Công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật ở Đà Nẵng, 9đ
 
Luận văn thạc sĩ chính sách công - Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.doc
Luận văn thạc sĩ chính sách công - Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.docLuận văn thạc sĩ chính sách công - Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.doc
Luận văn thạc sĩ chính sách công - Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai.doc
 
Luận văn: Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, HOT
Luận văn: Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, HOTLuận văn: Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, HOT
Luận văn: Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, HOT
 
luận văn tốt nghiệp Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng Nam.doc
luận văn tốt nghiệp Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng Nam.docluận văn tốt nghiệp Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng Nam.doc
luận văn tốt nghiệp Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Quảng Nam.doc
 
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt Hùng
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt HùngBáo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt Hùng
Báo cáo thực tập tại Trạm y tế xã Việt Hùng
 
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.docĐẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
Đẩy Mạnh Phát Triển Dịch Vụ Yttn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Định.doc
 
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆ...
 
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.doc
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.docLuận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.doc
Luận Văn Phát triển dịch vụ y tế tại địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.doc
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐK TỈNH KHÁNH HÒA CN TRẦ...
 
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...
Báo Cáo Đổi Mới Phong Cách, Thái Độ Phục Vụ Của Cán Bộ Y Tế Hướng Tới Sự Hài ...
 
Luận văn: Chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Luận văn: Chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu sốLuận văn: Chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Luận văn: Chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
 
Đề tài: Kế toán tiền lương tại Trung tâm phát thanh Truyền hình
Đề tài: Kế toán tiền lương tại Trung tâm phát thanh Truyền hìnhĐề tài: Kế toán tiền lương tại Trung tâm phát thanh Truyền hình
Đề tài: Kế toán tiền lương tại Trung tâm phát thanh Truyền hình
 
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niên
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niênThực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niên
Thực trạng và nhu cầu trong CSSKSS vị thành niên và thanh niên
 
Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai
Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch MaiXã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai
Xã hội hóa y tế tại Bệnh viện Bạch Mai
 
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...
Luận Văn Quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội huyện Đăk G...
 
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
Vị trí Trạm Y Tế Phường và mối liên hệ với Bệnh viện Quận trong mạng lưới Bác...
 

More from Minh Hòa Lê

2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revisedMinh Hòa Lê
 
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  finalBao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat finalMinh Hòa Lê
 
Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Minh Hòa Lê
 
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctCt01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctMinh Hòa Lê
 
Ct02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctCt02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctMinh Hòa Lê
 
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucThuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucMinh Hòa Lê
 
Luanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienLuanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienMinh Hòa Lê
 
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoiMinh Hòa Lê
 
Baocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanBaocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanMinh Hòa Lê
 

More from Minh Hòa Lê (20)

1326212
13262121326212
1326212
 
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
2015 suphattrienl tvamhctxh_hamychovn_revised
 
0406 82bc
0406 82bc0406 82bc
0406 82bc
 
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  finalBao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat  final
Bao cao tom tat de tai gqvl cho nguoi khuyet tat final
 
Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1Ct01001 nguyen thilananhk1
Ct01001 nguyen thilananhk1
 
02050004525
0205000452502050004525
02050004525
 
02050004705
0205000470502050004705
02050004705
 
A01 ngocanh
A01 ngocanhA01 ngocanh
A01 ngocanh
 
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ctCt01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
Ct01014 nguyen thi thuong huyen k1 ct
 
Ct02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ctCt02008 nguyen thihauk2ct
Ct02008 nguyen thihauk2ct
 
Ctxh can ban
Ctxh can banCtxh can ban
Ctxh can ban
 
Doankimthang
DoankimthangDoankimthang
Doankimthang
 
Tailieunhapmonctxh
TailieunhapmonctxhTailieunhapmonctxh
Tailieunhapmonctxh
 
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiucThuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
Thuctap ctxh mohinhtucactruongd-htaiuc
 
Ttngothuykhiem
TtngothuykhiemTtngothuykhiem
Ttngothuykhiem
 
Luanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglienLuanvan dang phuonglien
Luanvan dang phuonglien
 
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
2. tong quan_ve_dich_vu_xa_hoi
 
Congtactuvannam2020
Congtactuvannam2020Congtactuvannam2020
Congtactuvannam2020
 
Congtacxahoinam2019
Congtacxahoinam2019Congtacxahoinam2019
Congtacxahoinam2019
 
Baocaoluanansuythanman
BaocaoluanansuythanmanBaocaoluanansuythanman
Baocaoluanansuythanman
 

Recently uploaded

Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạ
Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạNội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạ
Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptxGiải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptxbstranquoctuan2296
 
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdfSGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdfHongBiThi1
 
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hayHuyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hayHongBiThi1
 
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnSGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdf
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdfSGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdf
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdfHongBiThi1
 
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdfSGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdfHongBiThi1
 
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạhội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạHongBiThi1
 
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạn
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạnSGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạn
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọngSGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọngHongBiThi1
 
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạnSGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaSGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaHongBiThi1
 
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdf
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdfSGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdf
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdfHongBiThi1
 
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfHongBiThi1
 
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạSGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạHongBiThi1
 
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdf
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdfSlide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdf
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdfHongBiThi1
 
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaNội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaHongBiThi1
 
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.docquangnvhp1
 
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdf
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdfSGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdf
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdfHongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạ
Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạNội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạ
Nội tiết - Tăng sản thượng thận BS.pdf rất hay các bạn ạ
 
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptxGiải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
 
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdfSGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
 
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hayHuyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
 
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạnSGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
SGK mới xuất huyết não ở trẻ em.pdf hay nha các bạn
 
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdf
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdfSGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdf
SGK Gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em Y4.pdf
 
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdfSGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdf
SGK cũ đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh trẻ em.pdf
 
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
Bài tiểu luận Công nghệ thực phẩm Các phương pháp bảo quản lương thực ở trạng...
 
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạhội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
hội chứng thận hư- 2020.pptx rất hay các bạn ạ
 
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạn
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạnSGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạn
SGK Ung thư trực tràng.pdf hay nha các bạn
 
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọngSGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
 
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạnSGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới sẩy thai.pdf rất hay nha các bạn
 
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nhaSGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
SGK YDS mới chửa ngoài tử cung.pdf hay nha
 
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdf
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdfSGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdf
SGK mới Viêm cầu thận cấp sau nhiễm liên cầu.pdf
 
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
 
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạSGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
SGK cũ hội chứng thận hư ở trẻ em.pdf cần thiết các bác sĩ ạ
 
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdf
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdfSlide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdf
Slide Nhi Thận các bài đã ghi chú năm 2023.pdf
 
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nhaNội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
Nội tiết - Suy giáp_PGS.Đạt.ppt rất hay nha
 
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc
150-Bai-Thuoc-Gia-Truyen-HT-Thich-Giac-Nhien.doc
 
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdf
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdfSGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdf
SGK cũ nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ em.pdf
 

Giaiphapctxh2018

 • 1. BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG CHỦ NHIỆM: CN. LÊ MINH HÒA BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KIÊN GIANG, NGÀY 11/05/2018 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUI TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG
 • 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN THỂ CHẤT XÃ HỘI TINH THẦN
 • 3. Ngày 15/03/2010, TTCP ban hành QĐ 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH trong 2010 - 2020. NVCTXH giúp BN giải quyết vấn đề XH: - Hướng dẫn qui trình nhập và xuất viện. - CSSK tinh thần cho BN. - Bổ sung kiến thức về CSSK toàn diện, nâng cao văn hóa và hiểu biết về xã hội. - Trau dồi kỹ năng giao tiếp trong quá trình trị liệu và tiếp cận các dịch vụ, ưu đãi XH. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
 • 4. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN MỤC TIÊU SÁNG KIẾN DỰ KIẾN HIỆU QUẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG SÁNG KIẾN NỘI DUNG BÁO CÁO
 • 5. 1. Xây dựng qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2018. 2. Báo cáo kết quả triển khai qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh viện. MỤC TIÊU
 • 6. NỘI DUNG SÁNG KIẾN 1. Tình trạng sáng kiến đã biết: Nhận thấy lợi ích thiết thực của CTXH trong ngành Y tế, BV đã chủ động thành lập Tổ CTXH để triển khai các chức năng và nhiệm vụ theo TT 43/2015 của BYT triển khai hoạt động trợ giúp BN và người nhà đến KCB tại BV góp phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng những yêu cầu CSSK ngày càng cao của BN.
 • 7. 2. Mục đích : Xây dựng một qui trình thực hiện CTXH hoàn chỉnh tại Bệnh viện, đồng thời báo cáo kết quả triển khai quy trình thực hiện CTXH. 3. Các bước thực hiện: Hoạt động 1: Xây dựng qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2018. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả triển khai qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh viện. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
 • 8. Hoạt động 1:Xây dựng qui trình thực hiện CTXH tại Bệnh viện năm 2018. BV chủ động thành lập Tổ CTXH thuộc KKB triển khai các mục tiêu: - Trợ giúp NB, thân nhân và NVYT giải quyết các vấn đề tâm lý, XH trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ. 3. Các bước thực hiện:
 • 9. - Giải quyết các mẫu thuẫn, xung đột phát sinh giữa CBYT với NB và người nhà có liên quan đến bệnh tật và quá trình KCB. - Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc, điều trị toàn diện cho NB, tăng SHL của NB và người nhà khi đến KCB tại Bệnh viện. 3. Các bước thực hiện:
 • 10. Cơ cấu tổ chức hoạt động: Tổ CTXH gồm 04 thành viên: - 01 Tổ trưởng - Phụ trách chung. - 01 NV phụ trách TTTT & GDSK. - 01 NV phụ trách HC và nguồn lực. - 01 NV phụ trách hỗ trợ NB. 3. Các bước thực hiện:
 • 11. 3. Các bước thực hiện: Sơ đồ tổ chức:
 • 12. Chức năng: Quản lý thống nhất và phối hợp các đơn vị trong, ngoài BV để tổ chức thực hiện các hoạt động CTXH quá trình KCB. Đối tượng phục vụ: NB - người nhà , CBYT. Cá nhân, tập thể, TCXH, nhà hảo tâm . Các cơ sở đào tạo NVCTXH. 3. Các bước thực hiện:
 • 13. Nhiệm vụ và quyền hạn: - Hỗ trợ giải quyết các vấn đề CTXH. - Vận động nguồn lực, tiếp nhận tài trợ. - TTTT & GDSK phổ biến PL. - Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển CTXH. - Xây dựng màng lưới CTXH và TNV. - Tổ chức hoạt động CTXH tại cộng đồng. 3. Các bước thực hiện:
 • 14. Sơ đồ mô tả qui trình chi tiết: 3. Các bước thực hiện:
 • 15. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả triển khai qui trình thực hiện CTXH tại BV: Tập- huấn cho NVYT về CTXH. Phối- hợp các đơn vị triển khai CTXH. Kết- nối với các cá nhân, TCXH hỗ trợ cho BN mắc bệnh nặng, hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 3. Các bước thực hiện:
 • 16. Cập- nhật thông tin mới lên web. Xây- dựng TTTT& GDSK. Xây- dựng các nội dung phát thanh truyền thông tại các cổng của BV. Kết- nối với các tổ chức hỗ trợ BN lang thang cơ nhỡ, cư trú bất hợp pháp, … Thực- hiện các chương trình: Phát suất ăn, cháo, nước miễn phí cho BN. 3. Các bước thực hiện:
 • 17. DỰ KIẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Bệnh viện Đa khoa kiên Giang triển khai qui trình thực hiện CTXH tại BV rất hiệu quả và thiết thực, nhằm giúp đỡ cho NB cả về tinh thần và thể chất. Giải pháp có thể được triển khai tại tất cả các BV trong cả nước, các Trung tâm, các Viện CSSK,… tại Việt Nam.
 • 18. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ LỢI ÍCH Giải pháp đã được áp dụng kịp thời và lợi ích thiết thực trong điều kiện KT - KT hiện nay tại BV nhằm nâng cao SHL của NB tại BV và nâng cao chất lượng KCB và hoạt động khác, CTXH đã góp phần hỗ trợ cho BN, thân nhân đặc biệt, giảm thiểu các gánh nặng bệnh tật, lo âu, kinh phí KCB, …và CBYT giảm tải những khó khăn, áp lực trong quá trình KCB.