SlideShare a Scribd company logo
Geoblokowanie
Czyli problemy Polaków z
zakupami w sieci
Joanna Popielawska
Starszy Analityk ds. Europejskich
Piotr Arak
Główny Badacz
Warszawa, 12 grudnia 2016 r.
Czym jest geoblokowanie?
O czym rozmawiamy
Praktyka handlowa polegająca na blokowaniu klientowi dostępu do strony
internetowej ze względu na jego lokalizację lub na przekierowaniu go na stronę
lokalną, z odmienną ofertą.
• odmowa sprzedaży do innego kraju Unii na dowolnym etapie składania
zamówienia online,
• automatyczne przekierowanie klienta na inną stronę (najczęściej kraju, w którym
przebywa) bez jego zgody i/lub wiedzy oraz możliwości obejścia przekierowania,
• zmiana warunków sprzedaży, w tym ceny, ze względu na kraj, w którym przebywa
konsument (określane także geo-filtering).
Jakie problemy zdiagnozowała Komisja
ODSETKI UDANYCH FINALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KomEur.
Kto jest geoblokowany w Unii
Mapa z raportu
Kto jest geoblokowany w Unii
SKALA GEOBLOKOWANIA ZE WZGLĘDU NA
REGION KLIENTA (WARTOĆ WAŻONA)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KomEur.
Co proponuje Komisja
• Zakaz blokowania dostępu do interfejsów internetowych klientom ze względu na
ich pochodzenie; przekierowanie możliwe tylko za jego „wyraźną” zgodą,
• Obowiązek sprzedaży bez konieczności dostarczenia towaru lub usługi do kraju
klienta,
• Obowiązek akceptowania zagranicznych kart płatniczych,
• Zakaz różnicowania „ogólnych warunków dostępu” do towarów lub usług, w tym
różnicowania ceny, ze względów na pochodzenie klienta,
• Nie dotyczy dostępu do treści chronionych prawem autorskim, usług
transportowych i finansowych.
Sell like at home/Shop like a local?
Jak Polacy doświadczają geoblokowania?
Europejczycy kupują coraz więcej przez sieć
ODSETEK MIESZKAŃCÓW KTÓRY ROBIŁ CHOĆ RAZ ZAKUPY W SIECI W 2015 R.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
81 79 78 76 73 71 71 71
65
59 58 55 53 51 51 50
45 42 39 38 37 36
32 32 31 31
26 23
18
11
Wlk.Brytania
Dania
Luksemburg
Norwegia
Niemcy
Finlandia
Holandia
Szwecja
Francja
Estonia
Austria
Belgia
EU28
Irlandia
Malta
Słowacja
Czechy
Hiszpania
Słowenia
Łotwa
Polska
Węgry
Grecja
Litwa
Chorwacja
Portugalia
Włochy
Cypr
Bułgaria
Rumunia
Tylko 4 proc. deklaruje, że kupowało
w innym kraju Unii (średnio 16 proc.)
Profil geoblokowanego Polaka
99 proc. korzysta z serwisów społecznościowych
57 proc. ma przynajmniej licencjat
32 proc. mieszka w miejscowości większej
niż 500 tys. mieszkańców
17 proc. w miejscowości do 20 tys.
7 proc. na terenach wiejskich
Badanie IQS na 100 geoblokowanych Polakach w Polsce,
Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Zakupy w zagranicznym e-sklepie:
hierarchia problemów (1)
9 proc. Sprzedawca odmówił sprzedaży.
13 proc. Sprzedawca nie chciał przyjąć reklamacji.
18 proc. Przy próbie dokonania zakupu doszło do
przekierowania na inną stronę (regionalną lub
krajową), na której oferowane produkty wraz z ceną
różniły się od oferty i ceny wyjściowej.
Zakupy w zagranicznym e-sklepie:
hierarchia problemów (2)
19 proc. Zaoferowana przy płatności cena produktu lub usługi
różniła się od ceny oferowanej na stronie sprzedażowej.
21 proc. Sprzedawca nie akceptował płatności polską lub
wydaną w innym kraju, w którym aktualnie przebywam, kartą
płatniczą i nie oferował innej formy płatności.
26 proc. Produkt (lub usługa) różnił się od tej przedstawionej
na stronie sprzedażowej.
Zakupy w zagranicznym e-sklepie:
hierarchia problemów (3)
29 proc. Cena produktu lub usługi była wyższa od
podobnych oferowanych w kraju, w którym aktualnie
przebywam.
32 proc. Sprzedawca wymagał rejestracji przed
zakupem, która w moim przypadku nie była możliwa
(np. nie można było podać mojego adresu w kraju, w
którym aktualnie przebywam).
Zakupy w zagranicznym e-sklepie:
hierarchia problemów (4)
• 32 proc. Produkt (lub usługa) nie został
dostarczony.
• 42 proc. Cena dostarczenia produktu lub usługi
znacząco przewyższała koszty transportu paczki w
kraju, w którym aktualnie przebywam.
• 48 proc. Sprzedawca nie dostarczał usługi lub
produktu do kraju, w którym aktualnie przebywam,
lub innego kraju.
Geoblokowani Polacy na obczyźnie
45 proc. Nie otrzymała zamówionego produktu lub usługi.
36 proc. Sprzedawca nie dostarczał produktu lub usługi do
kraju w którym się znajdują.
32 proc. Produkt (lub usługa) różnił się od tej przedstawionej
na stronie sprzedażowej.
18 proc. Cena dostarczenia przewyższała wartość produktu.
14 proc. Nie dało się zarejestrować używając adresu z kraju
przebywania.
Najczęściej geoblokują sprzedawcy odzieży,
kosmetyków i zabawek
Najczęściej geoblokują sprzedawcy
odzieży, kosmetyków i zabawek
Najczęściej geoblokują sprzedawcy
odzieży, kosmetyków i zabawek
Do jakich policy options skłaniają się
geoblokowani Polacy (1)
Do jakich policy options skłaniają się
geoblokowani Polacy (2)
Polityka powinna iść w kierunku ochrony konsumenta
z uwzględnieniem interesu sprzedawcy
Za prawami przedsiębiorcy:
33 proc. „przedsiębiorca powinien
mieć prawo do odmowy sprzedaży
zagranicznemu klientowi, ale tylko ze
względu na odmienne warunki
prawno-podatkowe (np. wyższe
podatki, inne prawo ochrony
konsumenta) w kraju, z którego klient
pochodzi”
18 proc. „przedsiębiorca powinien móc
swobodnie odmówić sprzedaży
zagranicznemu klientowi”
Za prawami konsumenta:
21 proc. „przedsiębiorca nie powinien mieć
prawa do odmowy sprzedaży zagranicznemu
klientowi, ale może różnicować ofertę (np.
cenę, warunki sprzedaży i dostawy, serwisu
gwarancyjnego) ze względu na kraj
pochodzenia klienta”
28 proc. „przedsiębiorca nie powinien mieć
prawa do odmowy sprzedaży zagranicznemu
klientowi i nie może różnicować oferty (np.
ceny, warunków sprzedaży i dostawy,
serwisu gwarancyjnego) ze względu na kraj
pochodzenia klienta”
Dziękujemy za
uwagę, czas na
dyskusję
Geoblokowanie:
nowa forma dyskryminacji
Magdalena Piech
ekspert Konfederacji Lewiatan
Piotr Stańczak
dyrektor Europejskiego Centrum
Konsumenckiego w Polsce
Jakub Wątor
dziennikarz Wyborcza.biz
Róża Thun
posłanka do Parlamentu Europejskiego
Joanna Popielawska
starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight
Rekomendacje (1)
1. Należy doprecyzować, jakie prawo obowiązuje przedsiębiorcę przy
„sprzedaży pasywnej”, czego domagają się i firmy biorące udział w
konsultacjach europejskich, i polscy konsumenci.
2. Trzeba rozważyć rozszerzenie zakresu przepisów o inne towary i
usługi, w tym o treści objęte prawem autorskim. Polacy – co
prawda – w większości nie kupują np. filmów online, ale brak
legalnego dostępu do tego typu utworów może skłaniać do
pozyskiwania ich w sposób niezgodny z prawem.
Rekomendacje (2)
3. Należy utrzymać zakaz automatycznego przekierowywania klienta
na stronę regionalną lub krajową. Domagają się tego
geoblokowani Polacy.
4. Należy utrzymać zapisy o akceptowaniu płatności online
zagraniczną kartą.
5. Należy odróżnić geoblokowanie od różnicowania cen przez e-
sklepy w krajach Unii.
6. Trzeba rozwiązać problem wysokich opłat przesyłek
transgranicznych, przez które sprzedawcy często nie decydują się
oferować produktów obcokrajowcom.

More Related Content

Viewers also liked

Historia de irc
Historia de ircHistoria de irc
Historia de irc
NeftisLis
 
TRITTICO
TRITTICOTRITTICO
TRITTICO
Paolo Ferraro
 
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012 CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
Nicholas Seidel
 
Energy efficient university
Energy efficient universityEnergy efficient university
Energy efficient university
Kate Dukhvalova
 
Bscience
Bscience Bscience
Bscience
jerryycc
 
Informe ejecutivo fase 2
Informe ejecutivo fase 2Informe ejecutivo fase 2
Informe ejecutivo fase 2
pfastros astros
 
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5sTrabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
Wanderson Godinho
 
TOEIC ECONOMIC 1
TOEIC ECONOMIC 1TOEIC ECONOMIC 1
TOEIC ECONOMIC 1
Binbinka
 
Teaching the TOEIC®
Teaching the TOEIC®Teaching the TOEIC®
Teaching the TOEIC®
FujisawaMI
 
Shimizu 10 step marketing plan
Shimizu 10 step marketing planShimizu 10 step marketing plan
Shimizu 10 step marketing plan
aceworld
 
Toefl listening
Toefl listeningToefl listening
Toefl listening
9.0 Niner Review Center
 

Viewers also liked (11)

Historia de irc
Historia de ircHistoria de irc
Historia de irc
 
TRITTICO
TRITTICOTRITTICO
TRITTICO
 
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012 CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
CPT Seidel Leadership Development Philosophy 2012
 
Energy efficient university
Energy efficient universityEnergy efficient university
Energy efficient university
 
Bscience
Bscience Bscience
Bscience
 
Informe ejecutivo fase 2
Informe ejecutivo fase 2Informe ejecutivo fase 2
Informe ejecutivo fase 2
 
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5sTrabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
Trabalho fndamentos da produção aplicação dos 5s
 
TOEIC ECONOMIC 1
TOEIC ECONOMIC 1TOEIC ECONOMIC 1
TOEIC ECONOMIC 1
 
Teaching the TOEIC®
Teaching the TOEIC®Teaching the TOEIC®
Teaching the TOEIC®
 
Shimizu 10 step marketing plan
Shimizu 10 step marketing planShimizu 10 step marketing plan
Shimizu 10 step marketing plan
 
Toefl listening
Toefl listeningToefl listening
Toefl listening
 

Similar to Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci

Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Deloitte Polska
 
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
Polish Internet Research
 
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
Furgonetka.pl
 
ING na rynku e-commerce
ING na rynku e-commerceING na rynku e-commerce
ING na rynku e-commerce
ING Bank Śląski
 
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
Paczkomaty InPost
 
Raport zaufane opinie ceneo 2014
Raport zaufane opinie ceneo 2014Raport zaufane opinie ceneo 2014
Raport zaufane opinie ceneo 2014
Witold Sokołowski
 
KONSUMENT W SIECI
KONSUMENT W SIECIKONSUMENT W SIECI
KONSUMENT W SIECI
daworlowski
 
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SAFinanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
Blue Media
 
Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym
Piotr Pilewski
 
Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym
Business Insider Polska
 
Visa - badanie
Visa - badanieVisa - badanie
Visa - badanie
Wojciech Boczoń
 
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue MediaFinanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
Blue Media
 
E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014
Dmytro Lysiuk
 
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdfRaport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
dominikamizerska1
 
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
Shoplo
 
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumentaOsobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
Radosław Mącik
 
Badania zakupów w lokalnych sklepach online
Badania zakupów w lokalnych sklepach onlineBadania zakupów w lokalnych sklepach online
Badania zakupów w lokalnych sklepach onlineGrzegorz Styczyński
 
Raport KPMG - wyprzedaze
Raport KPMG - wyprzedazeRaport KPMG - wyprzedaze
Raport KPMG - wyprzedaze
RadioGdansk
 
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polskaWpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorczosci
 

Similar to Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci (20)

Aukcje
AukcjeAukcje
Aukcje
 
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019
 
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
 
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
Jak mieć swój udział we wzroście segmentu cross-border e-Commerce? Łukasz Tur...
 
ING na rynku e-commerce
ING na rynku e-commerceING na rynku e-commerce
ING na rynku e-commerce
 
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
Konferencja Paczkomaty 24/7 we Wrocławiu - E-Handel Polska 2009
 
Raport zaufane opinie ceneo 2014
Raport zaufane opinie ceneo 2014Raport zaufane opinie ceneo 2014
Raport zaufane opinie ceneo 2014
 
KONSUMENT W SIECI
KONSUMENT W SIECIKONSUMENT W SIECI
KONSUMENT W SIECI
 
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SAFinanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
Finanse Polaków w Czasach Pandemii | Blue Media SA
 
Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym
 
Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym Trendy w polskim biznesie internetowym
Trendy w polskim biznesie internetowym
 
Visa - badanie
Visa - badanieVisa - badanie
Visa - badanie
 
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue MediaFinanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
Finanse Polaków w czasach pandemii 2021 | Blue Media
 
E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014E-commerce w Polsce 2014
E-commerce w Polsce 2014
 
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdfRaport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
Raport_Customer_Journey_2024_Allegro.pdf
 
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
[PL] Ecommerce Day Poland 2014 - Szukasz nowych rynków dla Twojego sklepu? Po...
 
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumentaOsobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
Osobista innowacyjność w dziedzinie IT a wirtualizacja zachowań konsumenta
 
Badania zakupów w lokalnych sklepach online
Badania zakupów w lokalnych sklepach onlineBadania zakupów w lokalnych sklepach online
Badania zakupów w lokalnych sklepach online
 
Raport KPMG - wyprzedaze
Raport KPMG - wyprzedazeRaport KPMG - wyprzedaze
Raport KPMG - wyprzedaze
 
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polskaWpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
Wpływ internetu na gospodarke raport_iab_polska
 

More from Piotr Arak

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
Piotr Arak
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Piotr Arak
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Piotr Arak
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Piotr Arak
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
Piotr Arak
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Piotr Arak
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Piotr Arak
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Piotr Arak
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Piotr Arak
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Piotr Arak
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
Piotr Arak
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Piotr Arak
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Piotr Arak
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Piotr Arak
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Piotr Arak
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Piotr Arak
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
Piotr Arak
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Piotr Arak
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Piotr Arak
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
 

Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci

 • 1. Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci Joanna Popielawska Starszy Analityk ds. Europejskich Piotr Arak Główny Badacz Warszawa, 12 grudnia 2016 r.
 • 3. O czym rozmawiamy Praktyka handlowa polegająca na blokowaniu klientowi dostępu do strony internetowej ze względu na jego lokalizację lub na przekierowaniu go na stronę lokalną, z odmienną ofertą. • odmowa sprzedaży do innego kraju Unii na dowolnym etapie składania zamówienia online, • automatyczne przekierowanie klienta na inną stronę (najczęściej kraju, w którym przebywa) bez jego zgody i/lub wiedzy oraz możliwości obejścia przekierowania, • zmiana warunków sprzedaży, w tym ceny, ze względu na kraj, w którym przebywa konsument (określane także geo-filtering).
 • 4. Jakie problemy zdiagnozowała Komisja ODSETKI UDANYCH FINALIZACJI KOLEJNYCH ETAPÓW ZAKUPÓW PRZEZ INTERNET Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KomEur.
 • 5. Kto jest geoblokowany w Unii Mapa z raportu Kto jest geoblokowany w Unii SKALA GEOBLOKOWANIA ZE WZGLĘDU NA REGION KLIENTA (WARTOĆ WAŻONA) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KomEur.
 • 6. Co proponuje Komisja • Zakaz blokowania dostępu do interfejsów internetowych klientom ze względu na ich pochodzenie; przekierowanie możliwe tylko za jego „wyraźną” zgodą, • Obowiązek sprzedaży bez konieczności dostarczenia towaru lub usługi do kraju klienta, • Obowiązek akceptowania zagranicznych kart płatniczych, • Zakaz różnicowania „ogólnych warunków dostępu” do towarów lub usług, w tym różnicowania ceny, ze względów na pochodzenie klienta, • Nie dotyczy dostępu do treści chronionych prawem autorskim, usług transportowych i finansowych. Sell like at home/Shop like a local?
 • 7. Jak Polacy doświadczają geoblokowania?
 • 8. Europejczycy kupują coraz więcej przez sieć ODSETEK MIESZKAŃCÓW KTÓRY ROBIŁ CHOĆ RAZ ZAKUPY W SIECI W 2015 R. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu. 81 79 78 76 73 71 71 71 65 59 58 55 53 51 51 50 45 42 39 38 37 36 32 32 31 31 26 23 18 11 Wlk.Brytania Dania Luksemburg Norwegia Niemcy Finlandia Holandia Szwecja Francja Estonia Austria Belgia EU28 Irlandia Malta Słowacja Czechy Hiszpania Słowenia Łotwa Polska Węgry Grecja Litwa Chorwacja Portugalia Włochy Cypr Bułgaria Rumunia Tylko 4 proc. deklaruje, że kupowało w innym kraju Unii (średnio 16 proc.)
 • 9. Profil geoblokowanego Polaka 99 proc. korzysta z serwisów społecznościowych 57 proc. ma przynajmniej licencjat 32 proc. mieszka w miejscowości większej niż 500 tys. mieszkańców 17 proc. w miejscowości do 20 tys. 7 proc. na terenach wiejskich Badanie IQS na 100 geoblokowanych Polakach w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 • 10. Zakupy w zagranicznym e-sklepie: hierarchia problemów (1) 9 proc. Sprzedawca odmówił sprzedaży. 13 proc. Sprzedawca nie chciał przyjąć reklamacji. 18 proc. Przy próbie dokonania zakupu doszło do przekierowania na inną stronę (regionalną lub krajową), na której oferowane produkty wraz z ceną różniły się od oferty i ceny wyjściowej.
 • 11. Zakupy w zagranicznym e-sklepie: hierarchia problemów (2) 19 proc. Zaoferowana przy płatności cena produktu lub usługi różniła się od ceny oferowanej na stronie sprzedażowej. 21 proc. Sprzedawca nie akceptował płatności polską lub wydaną w innym kraju, w którym aktualnie przebywam, kartą płatniczą i nie oferował innej formy płatności. 26 proc. Produkt (lub usługa) różnił się od tej przedstawionej na stronie sprzedażowej.
 • 12. Zakupy w zagranicznym e-sklepie: hierarchia problemów (3) 29 proc. Cena produktu lub usługi była wyższa od podobnych oferowanych w kraju, w którym aktualnie przebywam. 32 proc. Sprzedawca wymagał rejestracji przed zakupem, która w moim przypadku nie była możliwa (np. nie można było podać mojego adresu w kraju, w którym aktualnie przebywam).
 • 13. Zakupy w zagranicznym e-sklepie: hierarchia problemów (4) • 32 proc. Produkt (lub usługa) nie został dostarczony. • 42 proc. Cena dostarczenia produktu lub usługi znacząco przewyższała koszty transportu paczki w kraju, w którym aktualnie przebywam. • 48 proc. Sprzedawca nie dostarczał usługi lub produktu do kraju, w którym aktualnie przebywam, lub innego kraju.
 • 14. Geoblokowani Polacy na obczyźnie 45 proc. Nie otrzymała zamówionego produktu lub usługi. 36 proc. Sprzedawca nie dostarczał produktu lub usługi do kraju w którym się znajdują. 32 proc. Produkt (lub usługa) różnił się od tej przedstawionej na stronie sprzedażowej. 18 proc. Cena dostarczenia przewyższała wartość produktu. 14 proc. Nie dało się zarejestrować używając adresu z kraju przebywania.
 • 15. Najczęściej geoblokują sprzedawcy odzieży, kosmetyków i zabawek
 • 18. Do jakich policy options skłaniają się geoblokowani Polacy (1)
 • 19. Do jakich policy options skłaniają się geoblokowani Polacy (2)
 • 20. Polityka powinna iść w kierunku ochrony konsumenta z uwzględnieniem interesu sprzedawcy Za prawami przedsiębiorcy: 33 proc. „przedsiębiorca powinien mieć prawo do odmowy sprzedaży zagranicznemu klientowi, ale tylko ze względu na odmienne warunki prawno-podatkowe (np. wyższe podatki, inne prawo ochrony konsumenta) w kraju, z którego klient pochodzi” 18 proc. „przedsiębiorca powinien móc swobodnie odmówić sprzedaży zagranicznemu klientowi” Za prawami konsumenta: 21 proc. „przedsiębiorca nie powinien mieć prawa do odmowy sprzedaży zagranicznemu klientowi, ale może różnicować ofertę (np. cenę, warunki sprzedaży i dostawy, serwisu gwarancyjnego) ze względu na kraj pochodzenia klienta” 28 proc. „przedsiębiorca nie powinien mieć prawa do odmowy sprzedaży zagranicznemu klientowi i nie może różnicować oferty (np. ceny, warunków sprzedaży i dostawy, serwisu gwarancyjnego) ze względu na kraj pochodzenia klienta”
 • 22. Geoblokowanie: nowa forma dyskryminacji Magdalena Piech ekspert Konfederacji Lewiatan Piotr Stańczak dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Jakub Wątor dziennikarz Wyborcza.biz Róża Thun posłanka do Parlamentu Europejskiego Joanna Popielawska starszy analityk ds. europejskich, Polityka Insight
 • 23. Rekomendacje (1) 1. Należy doprecyzować, jakie prawo obowiązuje przedsiębiorcę przy „sprzedaży pasywnej”, czego domagają się i firmy biorące udział w konsultacjach europejskich, i polscy konsumenci. 2. Trzeba rozważyć rozszerzenie zakresu przepisów o inne towary i usługi, w tym o treści objęte prawem autorskim. Polacy – co prawda – w większości nie kupują np. filmów online, ale brak legalnego dostępu do tego typu utworów może skłaniać do pozyskiwania ich w sposób niezgodny z prawem.
 • 24. Rekomendacje (2) 3. Należy utrzymać zakaz automatycznego przekierowywania klienta na stronę regionalną lub krajową. Domagają się tego geoblokowani Polacy. 4. Należy utrzymać zapisy o akceptowaniu płatności online zagraniczną kartą. 5. Należy odróżnić geoblokowanie od różnicowania cen przez e- sklepy w krajach Unii. 6. Trzeba rozwiązać problem wysokich opłat przesyłek transgranicznych, przez które sprzedawcy często nie decydują się oferować produktów obcokrajowcom.