SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Download to read offline
POPULAR NA
BABASAHIN
■ Masasabing nagpatuloy ang tradisyunal
Na panitikan sa kabilang
teknolohiya
■
mukha
■Naiiba lamang ang estilo, pamamaraan
at kaalamang teknikal ang panitikang
popular
Modernisasyong dulot ng pag-unlad ng
Marahil nagkaroon lamang ito ng bagong
PAHAYAGAN - Isanguring print media
nanananatiling buhay at bahaging ating
kultura
•
■ TABLOID- Pahayagang pangmasa na
nakasulat sa wikang Filipino o sa ibang
dayalekto bagamat ang ilan ay Ingles ang
medium(SENSATIONALIZED JOURNALISM)
■BROADSHEET-target namambabasaang
class A and B
TABLOI
D
KOMIKS
 Grapikong midyum na ang mga salita at Larawan ay
ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento
■Isang makulay na popular nababasahin na layuning
magbigay aliw sa mga mambabasa,magturong iba’t-ibang
kaalaman at magsulong ng kulturang pilipino
■May kaunting dayalogo at naglalamanng mga larawan
MAGASIN
■
■
■
■
■
■
Uri ng babasahing popular na kinagigiliwang ng
mga pilipino
CANDY-Kagustuhan at suliraninng mga
kabataan
COSMOPOLITAN- magasing pangkababaihan
ENTERPRENEUR-Magasing pang negosyo
FHM- magasin sa kalalakihan
GOOD HOUSEKEEPING-para sa abalang ina
KONTEMPORARYONG DAGLI
■
■
■
Maituturing na maikling kwento
Lumaganap sa panahonng
Amerikano
Hindi kinakailangang aabot sa
habang isang maikling kwento
HULARAWAN
pabilisang huhulaan ang mga
larawan
LAHAT BA NITO AY GINAGAMIT NINYO?
Ano-ano ang pagbabagong
nangyari sa panitikang
pilipino mula noong unang
panahon hanggang sa
kasalukuyan?
BIDYU REVIEW
LAYUNIN:
F8PT-IIIa-c-29
-
multimedia
F8PB- IIIa-c-28
-Naihahambingangtekstongbinasasaibapang tekstobataysa
o Layon
o Tono
oParaanng pagkakasulat
oParaanng pagkakasulat
oPagbuong salita
oPagbuong talata
oPagbuong pangungusap
Nabibigyangkahuluganangmgalingo naginagamitsamundong
LINGO
–dayalektoo sinasalitang isang particular
na pangkat
-Pagpapabigayng halimbawa sa mga
lingo naginagamit sa social media
nakanilang naitala
SOCIAL MEDIA
-Sistema ng pakikipag-ugnayansataokung saansilaay lumilikha,nagbabahagiat nakikiapagpalitanng impormasyonat ng mgaideyasaisangvirtualna
komunidadat network
SOCIAL MEDIA
-Sistema ng pakikipag-ugnayansa
taokung saansilaay lumilikha
,nagbabahagiat nakikiapagpalitanng
impormasyonat ng mgaideyasaisang
virtualnakomunidadat network
BLOGGER-
na g s us ula to g um a g a wa ng
m g a
s ula tin,la ra wa ntunog ,
m us ika ,vide oa t
iba pa g a m ita ng is a ng tiya kna
we bs ite
TECHIE-
taong eksperto sa sa
teknolohiya
HASHTAG-
s a lita o
pa rira la ng inium pis a ha n
g a m ita ng s im bolong # na
na ka tutulong upa ng m a pa
g s a m a - s a m a a ng
is a ng ka te g orya a ng
m g a twe e t s a twitte r o
m a g ing pos ts s a fa c e book
JEJEMON
-
T um utukoy s a m g a ta o la lo na s a
m g a
ka ba ta a nna m a hilig g um a m itng
m g a s im boloa t
m g a ka ka iba ng ka ra ke te r(titik o
s im bolo)
s a pa g te te x tna ka da la s a na y
na g dudulotna g
ka lituha n;is a ng pa ra a nng
pa kikipa g ta la s ta s a nng
m g a ka ba ta a ns a ka s a lukuya n
NETIQUETTE-
T a m a ng ka a s a la no
pa g - pa g g a m itng
interne t o s oc ia l
uug a ling da pa tipa m a
la s s a m e dia
TRENDING –
napag-
uusapansainternet
malawakangnababanggit
o particular sasocial
media
websites
NETIZENS-
ng internet
;taongekspertosa
taongaktibonggumagami
t paggamitng social
network
DUGTUNGANG PAGBASA
“MGA DAPAT IPABATID SA MGA SOCIAL
MEDIA USER”
■Anoangkatayuanng taongnagbabahagio
nagsalutng talumpatingbinasa? Masasabimobang
may karapatansiyangmagsalitao magturotungkolsa
tamangpaggamitng social media?
■bataysanilalamanng kanyangtalupmpati,
paanoraw umunladangpaggamitng social media sa
bansa?
■
netizen
?
bakitmahalagangturuanangmganetizens
ng tamangpaggamitng content gramammarat
netiquette sasocial media?
■Masasabimobang isakangresponsableng
LAYO
N • Tumutukoysakaisipangnaissabihin
•Anoangnaismangyaring isang
manunulat
•Maaringmanghikayat, mang-
impluwensiya, mangaral,
magtanggol,
mang-aliw, manlibang, magbigay
impormasyon, magbahaging
paniniwalaat magturo….
TONO
■
■
Atityudng manunulatsapaksa
Makikilalaangtonong manunulatsa
positiboat negatibongpananaw
■
■Mapagbiroo mapanudyo, malungkoto
masaya,seryosoo satiriko…
kanyangpananalitakung siyabaay may
Saloobinng may akda
PARAAN NG PAGKAKASULAT
■
■
■
■
deskriptibo.ekspresibo,naratibo,
impormatibo, argumentatibo
■ Impormatibo-magbigay
impormasyon
Deskriptibo-maglarawanng
katangian
Ekspresibo-magpahayagng saloobin
Naratibo-maglahadng mga
pangyayari
PAGBUO NG SALITA, TALATA AT
PANGUNGUSAP
■
■
■
■
Nakakatawag pansin
May paksangpangungusapsa
bawat talata
Bawatpangungusapay
tumutulong sa paksa
Angkop ang mga salitang
ginamit sa napiling paksa
media
?
Bilangisangkabataan, bakit
mahalagangmatutuhanmoa ng
responsablengpaggamitng social

More Related Content

Recently uploaded

Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 

G8 Q3 Panitikan Popular na Babasahin.pptx