SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Fra	
  fire	
  logoer	
  *l	
  en	
  
merkevare	
  
Case	
  Overhalla	
  
Overordnet prosjektløp OCEM og Overhalla Industrier 2012
Hvordan	
  kan	
  vi	
  bygge	
  e4	
  slagkra6ig	
  
kompetansemerke?	
  
•  Oppdraget	
  var	
  å	
  utvikle	
  en	
  merkevarestrategi	
  for	
  Ocem	
  og	
  
Overhalla	
  Industrier	
  for	
  å	
  tydeliggjøre	
  deres	
  iden<tet	
  og	
  
posisjon	
  i	
  markedet	
  
•  Gjennom	
  arbeid	
  med	
  forretningsmodellen	
  viste	
  deg	
  seg	
  at	
  
Ocem	
  Holding	
  hadde	
  dominerende	
  eierinteresser	
  i	
  fler	
  selskap	
  
med	
  kompleAerende	
  kompetanse.	
  
•  BedriDene	
  hadde	
  aldri	
  seA	
  for	
  seg	
  at	
  de	
  skulle	
  endre	
  navn	
  eller	
  
logo.	
  Men	
  neAopp	
  det	
  ble	
  det	
  strategiske	
  grepet:	
  Fra	
  House	
  og	
  
brands	
  <l	
  Branded	
  house	
  
hAp://www.grid.no/prosjekt/overhalla/	
  
Verktøy:	
  Konkurransetriangelet	
  og	
  overordnet	
  
posisjonering	
  
The	
  compete<ve	
  triangel	
  
	
  
MERKET
 KONKURRENTENE
Annerledes
KUNDESEGMENT
Verktøy:	
  
MerkeplaBorm*	
  
*Building	
  Customer-­‐Based	
  Brand	
  Equity,	
  2001,	
  Kevin	
  Lane	
  Keller:	
  CBBE	
  Modellen	
  i	
  praksis	
  
	
  
®
Gjenklang
Rasjonelt
 Emosjonelt
Verdier og
personlighet
Ytelse: Hva vi
faktisk leverer
Grunnegenskaper 
(attributter): 
Hva yter
du?
 Hvem er
du?
Publikums
holdninger,
inntrykk, bilder,
omdømme?
Publikums
følelser og
event.
identifisering?
Hvilken
relasjon?
Hva er
du?
Sammen
med navn og
visuelle
kjennetegn er
disse
egenskapene
og fordelene
merkets
identitet
Aktiviteter og
ressursbruk
utløser
posisjon,
relasjon,
image,
omdømme
og
merkestyrke
på publikums
premisser
*PlaVormen	
  er	
  fra	
  strategiarbeidet	
  med	
  OCEM.	
  Det	
  ble	
  også	
  utviklet	
  plaVorm	
  for	
  Overhalla	
  Industrier,	
  samt	
  forretningsmodell	
  
MerkeplaBorm:	
  
OCEM*	
  
2	
  hoved	
  antagelser	
  
1.  Virksomheter	
  kontrollert	
  av	
  Ocem	
  Holding	
  
med	
  utspring	
  i	
  Overhalla	
  vil	
  oppnå	
  høyere	
  
kjennskap	
  ved	
  også	
  å	
  fremstå	
  mer	
  enhetlig	
  
tuDet	
  på	
  samme	
  verdier	
  og	
  kompleAerende	
  
kompetanse	
  
2.  Virksomhetene	
  vil	
  i	
  større	
  grad	
  finne	
  det	
  
naturlig	
  og	
  mer	
  effek*vt	
  å	
  samarbeide	
  om	
  
for	
  eksempel	
  merkebygging,	
  produkt-­‐	
  og	
  
tjenesteutvikling,	
  HR,	
  salg	
  og	
  kryssalg	
  
www.namedesign.org	
  
OCEM	
  HOLDING	
  
Prosjektgruppens	
  anbefaling:	
  Bygg	
  
Overhalla	
  som	
  merkevare	
  
•  Skap	
  en	
  tydelig	
  og	
  relevant	
  iden*tet	
  (navn	
  og	
  
kjennetegn)	
  som	
  peker	
  fremover	
  
•  Skap	
  synergieffekter	
  gjennom	
  en	
  god	
  struktur	
  og	
  
arkitektur	
  
•  SeA	
  et	
  markant	
  fotavtrykk	
  i	
  markedet	
  
hAp://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-­‐en-­‐bedriD/designradgivning/Sterkere-­‐sammen-­‐under-­‐
felles-­‐merkenavn/	
  -­‐	
  .Uw24aPR5Nf1	
  
Anbefalte	
  neste	
  skri4	
  for	
  OCEM:	
  Forslag	
  *l	
  seks	
  *ltak/ak*viteter	
  
Det	
  ble	
  laget	
  lignende	
  handlingsplan	
  for	
  de	
  andre	
  selskapene	
  
Anbefalte	
  neste	
  skri4	
  for	
  OCEM:	
  Forslag	
  *l	
  seks	
  *ltak/ak*viteter	
  
Det	
  ble	
  laget	
  lignende	
  handlingsplan	
  for	
  de	
  andre	
  selskapene	
  
Overhallas	
  visuelle	
  grunnelementer	
  er	
  grunnmuren	
  i	
  vår	
  kommunikasjon	
  med	
  omverdenen.	
  Overhalla	
  som	
  navn	
  og	
  symbol,	
  farge-­‐	
  og	
  
skriDprogram	
  og	
  profilelementer	
  er	
  <l	
  sammen	
  med	
  på	
  å	
  gjøre	
  våre	
  ak<viteter	
  og	
  produkter	
  gjenkjennelige	
  på	
  alle	
  berøringspunkter	
  
 
	
  	
  
Logoen	
  er	
  et	
  formgiA	
  navnetrekk	
  med	
  en	
  bygningsform	
  rundt.	
  DeAe	
  symbolet	
  er	
  alene	
  det	
  vik<gste	
  felles	
  kjennemerket	
  for	
  alle	
  virksomhetene	
  i	
  
gruppen	
  og	
  vi	
  ønsker	
  at	
  det	
  med	
  <den	
  blir	
  det	
  merket	
  som	
  symboliserer	
  all	
  virksomhet	
  under	
  Overhallanavnet:	
  altså	
  at	
  det	
  blir	
  en	
  STERK	
  
merkevare.	
  Hver	
  virksomhet	
  har	
  en	
  logo	
  med	
  virksomhetsnavnet	
  saA	
  opp	
  under	
  i	
  ver<kal	
  og	
  horisontal	
  utgave.	
  
	
  
Logoene	
  finnes	
  også	
  i	
  posi<v	
  og	
  nega<v	
  utgave.	
  	
  
Kataloger	
  
	
  	
  
Alle	
  selskapets	
  nøkkeltrykksaker	
  og	
  blankeAer	
  er	
  redesignet.	
  De	
  mest	
  brukte	
  dokumentene	
  er	
  utviklet	
  som	
  maler	
  i	
  Word.	
  
	
  	
  
Power	
  point	
  og	
  postale	
  trykksaker	
  –	
  og	
  vin	
  
	
  	
  
Vine%ke'	
  laget	
  for	
  
lanseringsfesten	
  
	
  	
  
Transport	
  
	
  	
  
Nye	
  kontorer	
  Overhalla	
  Betongbygg	
  
	
  	
  
Fem	
  neAsteder:	
  overhallagruppen.no	
  /	
  overhallahus.no	
  /	
  overhallabetongbygg.no	
  /	
  overhallamekanisk.no	
  /	
  	
  overhallatransport.no	
  
	
  	
  
Fem	
  neAsteder:	
  overhallagruppen.no	
  /	
  overhallahus.no	
  /	
  overhallabetongbygg.no	
  /	
  overhallamekanisk.no	
  /	
  	
  overhallatransport.no	
  
	
  	
  
Fra	
  Overhalla	
  Gruppen	
  sin	
  avis:	
  hAp://issuu.com/trio_media/docs/overhalla-­‐avis_2013	
  
	
  	
  
2014	
  blir	
  ny4	
  rekordår!	
  
S<g	
  Morten	
  Paulsen	
  (deltager	
  i	
  prosjektet),	
  salg	
  og	
  markedsansvarlig	
  Overhalla	
  Hus	
  
918	
  65	
  697	
  s<g@overhallahus.no	
  	
  
-­‐	
  Selv	
  med	
  nyinvestert	
  produksjonslinje	
  som	
  gav	
  oss	
  tre	
  måneder	
  
produksjonstans	
  var	
  2013	
  et	
  år	
  med	
  både	
  omsetnings-­‐	
  og	
  salgsrekord!	
  
Den	
  nye	
  profilen	
  fungerer	
  kjempebra.	
  Vi	
  synes	
  mye	
  bedre	
  og	
  kundene	
  legger	
  
merke	
  %l	
  oss.	
  Og	
  så	
  er	
  det	
  bli'	
  mye	
  bedre	
  samhold	
  mellom	
  bedriFene	
  –	
  et	
  
tydelig	
  felleskap.	
  Det	
  er	
  ikke	
  lenger	
  snakk	
  om	
  oss	
  og	
  de	
  andre…	
  
28.02.2014	
  
Jomar	
  Sagmo	
  (deltager	
  i	
  prosjektet),	
  daglig	
  leder	
  Overhalla	
  Hus	
  
474	
  60	
  726	
  jomar@overhallahus.no	
  	
  
-­‐	
  Synlighetseffekten!!!	
  Vi	
  fremstår	
  som	
  mange	
  ganger	
  så	
  store	
  som	
  %dligere.	
  
Folk	
  ser	
  oss	
  overalt.	
  Og	
  alt	
  fremstår	
  mye	
  mer	
  proF,	
  brukervennlig	
  og	
  
sympa%sk.	
  Får	
  mye	
  veldig	
  bra	
  %lbakemeldinger	
  på	
  det.	
  	
  
2013	
  var	
  et	
  rekordår	
  på	
  tross	
  av	
  uLordringer	
  i	
  produksjonen.	
  Budsje'et	
  for	
  
2014	
  ligger	
  inne	
  med	
  en	
  økning	
  på	
  30	
  mill.	
  Det	
  får	
  vi	
  ikke	
  problemer	
  med.	
  2014	
  
blir	
  ny'	
  rekordår.	
  
Selskapet	
  er	
  mer	
  verdt	
  
Kjers<n	
  Opdahl	
  (ansaA	
  aug.	
  2013),	
  markedsføring-­‐	
  og	
  kommunikasjonsansvarlig	
  for	
  Overhalla	
  Gruppen	
  
970	
  83	
  050	
  kjers<n@overhallabetongbygg.no	
  	
  
-­‐	
  Ja,	
  s%llingen	
  min	
  er	
  jo	
  en	
  konsekvens	
  av	
  strategiprosjektet.	
  Og	
  med	
  bakgrunn	
  
fra	
  BI	
  er	
  jeg	
  godt	
  fornøyd	
  med	
  uLordringer	
  og	
  oppgaver.	
  BedriFsiden%teten	
  og	
  
Designhotellet	
  fungerer	
  veldig	
  bra	
  og	
  er	
  le'	
  å	
  bruke.	
  	
  
Innføring	
  av	
  nye	
  navn	
  er	
  som	
  kjent	
  ganske	
  krevende,	
  men	
  det	
  har	
  gå'	
  veldig	
  
greit	
  -­‐	
  selv	
  om	
  det	
  av	
  og	
  %l	
  kan	
  dukke	
  opp	
  en	
  glipp.	
  Vi	
  har	
  nå	
  også	
  inngå'	
  
rammeavtale	
  med	
  lokalt	
  byrå.	
  Jeg	
  må	
  si	
  vi	
  har	
  god	
  kontroll	
  på	
  det	
  meste.	
  
05.03.2014	
  
Arnt	
  Ove	
  Amdal	
  (prosjekteier	
  i	
  prosjektgruppa),	
  adm.	
  dir.	
  Overhalla	
  Betongbygg	
  og	
  eier	
  av	
  Overhalla	
  Gruppen	
  
900	
  73	
  400	
  arnt@overhallabetongbygg.no	
  	
  
	
  -­‐	
  Det	
  begynte	
  med	
  kurs	
  hos	
  IN	
  hvor	
  vi	
  fikk	
  inspirasjon	
  %l	
  å	
  gjøre	
  noe.	
  Men	
  det	
  var	
  
strategiprosjektet	
  og	
  ideen	
  om	
  et	
  felles	
  merke,	
  som	
  gjør	
  at	
  vi	
  kan	
  kommunisere	
  
effek%vt	
  og	
  sparer	
  penger,	
  som	
  virkelig	
  gjorde	
  utslaget.	
  	
  
Vi	
  bygger	
  merkevare	
  for	
  hverandre.	
  Når	
  jeg	
  reiser	
  rundt	
  i	
  landet	
  hører	
  jeg	
  jo	
  at	
  folk	
  
ser	
  oss	
  overalt.	
  Og	
  så	
  ble	
  det	
  veldig	
  fint.	
  Profilen	
  er	
  virkelig	
  oss.	
  Vi	
  har	
  oppnådd	
  mye	
  
på	
  kort	
  %d.	
  Fellesskapsfølelsen	
  er	
  på	
  plass	
  og	
  selskapet	
  er	
  mer	
  verdt.	
  
Kommunikatorprisen:	
  Prisen	
  gikk	
  %l	
  Overhalla	
  Gruppen,	
  her	
  representert	
  ved	
  Arnt	
  
Ove	
  Amdal	
  (Overhalla	
  Betongbygg)	
  og	
  Jomar	
  Sagmo	
  (Overhallahus).	
  Foto:	
  Bjørn	
  
Erik	
  Øvrelid	
  
NAMSOS:	
  Det	
  ble	
  delt	
  ut	
  
priser	
  for	
  vekst,	
  innovasjon,	
  
kommunikasjon,	
  service,	
  
årets	
  næringslivskvinne	
  og	
  
årets	
  næringslivsaktør	
  under	
  
Næringskonferansen	
  i	
  
Namsos.	
  
	
  
Årets	
  kommunikator	
  gikk	
  <l	
  
Overhallagruppen	
  for	
  satsing	
  
på	
  alt	
  fra	
  nybygg	
  med	
  eget	
  
golfutsalg,	
  en	
  ny	
  visuell	
  profil	
  
for	
  fem	
  bedriDer	
  og	
  eget	
  
vinmerke.	
  
	
  
Næringskonferansen	
  2013	
  
hAp://www.namdalsavisa.no/naringsliv/nin/ar<cle6846626.ece	
  

More Related Content

Similar to Fra fire logoer til en merkevare

NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)Bård Kvamme
 
160130 airborne kortversjon (iv)
160130 airborne  kortversjon (iv)160130 airborne  kortversjon (iv)
160130 airborne kortversjon (iv)Rune Sundland
 
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effekt
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effektNORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effekt
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effektHilde Marie Rustad
 
Fram strategi og merke modul 1
Fram strategi og merke modul 1Fram strategi og merke modul 1
Fram strategi og merke modul 1Kari Øritsland
 
GK_konsernbrosjyre_2015_NO
GK_konsernbrosjyre_2015_NOGK_konsernbrosjyre_2015_NO
GK_konsernbrosjyre_2015_NOTom Nikolaisen
 
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiA
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiAGjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiA
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiASimen Sommerfeldt
 
20130927 marianne von krogh ifu ofu
20130927 marianne von krogh ifu ofu20130927 marianne von krogh ifu ofu
20130927 marianne von krogh ifu ofuInnovation Norway
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingArve Kvalsvik
 
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...Norges_Markedsanalyseforening
 
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksen
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksenØk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksen
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksenNorsk kommunikasjonsforening
 
Alt du gjør bygger merkevare tmf - creuna
Alt du gjør bygger merkevare  tmf - creunaAlt du gjør bygger merkevare  tmf - creuna
Alt du gjør bygger merkevare tmf - creunaAlain Fassotte
 
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdfJan Henrik Gundelsby
 
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonseringØk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonseringDigitroll
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitMerete Berg
 
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handoutHva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handoutSigurd Grayston Skjørestad
 

Similar to Fra fire logoer til en merkevare (20)

NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
NWConsumerNorwayMarketUpdate2014(4)
 
160130 airborne kortversjon (iv)
160130 airborne  kortversjon (iv)160130 airborne  kortversjon (iv)
160130 airborne kortversjon (iv)
 
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effekt
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effektNORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effekt
NORDMA Hvordan justere en merkevareplattform, bakgrunn, oppskrift og effekt
 
Fram strategi og merke modul 1
Fram strategi og merke modul 1Fram strategi og merke modul 1
Fram strategi og merke modul 1
 
GK_konsernbrosjyre_2015_NO
GK_konsernbrosjyre_2015_NOGK_konsernbrosjyre_2015_NO
GK_konsernbrosjyre_2015_NO
 
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiA
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiAGjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiA
Gjesteforelesning om strategisk bærekraft og GoForIT til UiA
 
20130927 marianne von krogh ifu ofu
20130927 marianne von krogh ifu ofu20130927 marianne von krogh ifu ofu
20130927 marianne von krogh ifu ofu
 
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer brandingRapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
Rapport - hvordan norske virksomheter jobber med employer branding
 
Farmhouse
FarmhouseFarmhouse
Farmhouse
 
05 Brainworker tjenester
05 Brainworker tjenester05 Brainworker tjenester
05 Brainworker tjenester
 
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
Analysen nr. 1, 2014: Implementering - hvordan bidra til reell endring?, av S...
 
NetPower Kickoff
NetPower KickoffNetPower Kickoff
NetPower Kickoff
 
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksen
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksenØk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksen
Øk kommunikasjonsavdelingens gjennomslagskraft - Kai henriksen
 
Alt du gjør bygger merkevare tmf - creuna
Alt du gjør bygger merkevare  tmf - creunaAlt du gjør bygger merkevare  tmf - creuna
Alt du gjør bygger merkevare tmf - creuna
 
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
20230323-ITLED-ProduktorganiseringOgOKR.pdf
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
 
BEST Consulting Group
BEST Consulting GroupBEST Consulting Group
BEST Consulting Group
 
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonseringØk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
Øk salget i din nettbutikk med effektiv annonsering
 
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen SummitGod kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
God kunnskapsledelse i praksis, foredrag for Dataforeningen Summit
 
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handoutHva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre  handout
Hva skiller de mest lønnsomme bedriftene fra de andre handout
 

More from Grid branding

Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018
Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018
Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018Grid branding
 
Bildesign 1. tuesday
Bildesign 1. tuesdayBildesign 1. tuesday
Bildesign 1. tuesdayGrid branding
 
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017Grid branding
 
Eiendomsutviklingsdagene_foredraget
Eiendomsutviklingsdagene_foredragetEiendomsutviklingsdagene_foredraget
Eiendomsutviklingsdagene_foredragetGrid branding
 
Stedsidentitet og merkevarer
Stedsidentitet og merkevarerStedsidentitet og merkevarer
Stedsidentitet og merkevarerGrid branding
 
Grid medarbeidere 1981-2017
Grid medarbeidere 1981-2017Grid medarbeidere 1981-2017
Grid medarbeidere 1981-2017Grid branding
 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseres
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseresKunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseres
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseresGrid branding
 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...Grid branding
 
Innotrans 2016_Grid design
Innotrans 2016_Grid designInnotrans 2016_Grid design
Innotrans 2016_Grid designGrid branding
 
Disrupsjon og kreativitet
Disrupsjon og kreativitetDisrupsjon og kreativitet
Disrupsjon og kreativitetGrid branding
 
Pakningsdesign og trender 2016
Pakningsdesign og trender 2016Pakningsdesign og trender 2016
Pakningsdesign og trender 2016Grid branding
 
Marianne salomonsen typografi og logo
Marianne salomonsen typografi og logoMarianne salomonsen typografi og logo
Marianne salomonsen typografi og logoGrid branding
 
Mer effektive møter
Mer effektive møterMer effektive møter
Mer effektive møterGrid branding
 
Cathtrine Moestue om påvirkningskraft
Cathtrine Moestue om påvirkningskraftCathtrine Moestue om påvirkningskraft
Cathtrine Moestue om påvirkningskraftGrid branding
 
Havnepromenaden tjenestedesign
Havnepromenaden tjenestedesignHavnepromenaden tjenestedesign
Havnepromenaden tjenestedesignGrid branding
 
Grid design frokostmøte hos Patentstyret
Grid design frokostmøte hos PatentstyretGrid design frokostmøte hos Patentstyret
Grid design frokostmøte hos PatentstyretGrid branding
 
2014 case Norsk olje og gass -interaktiv
2014 case Norsk olje og gass -interaktiv2014 case Norsk olje og gass -interaktiv
2014 case Norsk olje og gass -interaktivGrid branding
 
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015Grid branding
 
Stavset Design til Grid
Stavset Design til GridStavset Design til Grid
Stavset Design til GridGrid branding
 

More from Grid branding (20)

Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018
Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018
Designdrevne opplevelser og merkevarebygging: Foredrag_2018
 
Bildesign 1. tuesday
Bildesign 1. tuesdayBildesign 1. tuesday
Bildesign 1. tuesday
 
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017
UiB Instituttet for design, visuell kommunikasjon 2017
 
Eiendomsutviklingsdagene_foredraget
Eiendomsutviklingsdagene_foredragetEiendomsutviklingsdagene_foredraget
Eiendomsutviklingsdagene_foredraget
 
Stedsidentitet og merkevarer
Stedsidentitet og merkevarerStedsidentitet og merkevarer
Stedsidentitet og merkevarer
 
Grid medarbeidere 1981-2017
Grid medarbeidere 1981-2017Grid medarbeidere 1981-2017
Grid medarbeidere 1981-2017
 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseres
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseresKunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseres
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 2. Verden vil ikonifiseres
 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, forelesning del 1. Forholdet mellom desig...
 
Innotrans 2016_Grid design
Innotrans 2016_Grid designInnotrans 2016_Grid design
Innotrans 2016_Grid design
 
Disrupsjon og kreativitet
Disrupsjon og kreativitetDisrupsjon og kreativitet
Disrupsjon og kreativitet
 
Pakningsdesign og trender 2016
Pakningsdesign og trender 2016Pakningsdesign og trender 2016
Pakningsdesign og trender 2016
 
Marianne salomonsen typografi og logo
Marianne salomonsen typografi og logoMarianne salomonsen typografi og logo
Marianne salomonsen typografi og logo
 
Great meetings
Great meetingsGreat meetings
Great meetings
 
Mer effektive møter
Mer effektive møterMer effektive møter
Mer effektive møter
 
Cathtrine Moestue om påvirkningskraft
Cathtrine Moestue om påvirkningskraftCathtrine Moestue om påvirkningskraft
Cathtrine Moestue om påvirkningskraft
 
Havnepromenaden tjenestedesign
Havnepromenaden tjenestedesignHavnepromenaden tjenestedesign
Havnepromenaden tjenestedesign
 
Grid design frokostmøte hos Patentstyret
Grid design frokostmøte hos PatentstyretGrid design frokostmøte hos Patentstyret
Grid design frokostmøte hos Patentstyret
 
2014 case Norsk olje og gass -interaktiv
2014 case Norsk olje og gass -interaktiv2014 case Norsk olje og gass -interaktiv
2014 case Norsk olje og gass -interaktiv
 
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015
BI Design som merkestrategi, forelesning sept 2015
 
Stavset Design til Grid
Stavset Design til GridStavset Design til Grid
Stavset Design til Grid
 

Fra fire logoer til en merkevare

 • 1. Fra  fire  logoer  *l  en   merkevare   Case  Overhalla  
 • 2. Overordnet prosjektløp OCEM og Overhalla Industrier 2012
 • 3. Hvordan  kan  vi  bygge  e4  slagkra6ig   kompetansemerke?   •  Oppdraget  var  å  utvikle  en  merkevarestrategi  for  Ocem  og   Overhalla  Industrier  for  å  tydeliggjøre  deres  iden<tet  og   posisjon  i  markedet   •  Gjennom  arbeid  med  forretningsmodellen  viste  deg  seg  at   Ocem  Holding  hadde  dominerende  eierinteresser  i  fler  selskap   med  kompleAerende  kompetanse.   •  BedriDene  hadde  aldri  seA  for  seg  at  de  skulle  endre  navn  eller   logo.  Men  neAopp  det  ble  det  strategiske  grepet:  Fra  House  og   brands  <l  Branded  house   hAp://www.grid.no/prosjekt/overhalla/  
 • 4. Verktøy:  Konkurransetriangelet  og  overordnet   posisjonering   The  compete<ve  triangel     MERKET KONKURRENTENE Annerledes KUNDESEGMENT
 • 5. Verktøy:   MerkeplaBorm*   *Building  Customer-­‐Based  Brand  Equity,  2001,  Kevin  Lane  Keller:  CBBE  Modellen  i  praksis     ® Gjenklang Rasjonelt Emosjonelt Verdier og personlighet Ytelse: Hva vi faktisk leverer Grunnegenskaper (attributter): Hva yter du? Hvem er du? Publikums holdninger, inntrykk, bilder, omdømme? Publikums følelser og event. identifisering? Hvilken relasjon? Hva er du? Sammen med navn og visuelle kjennetegn er disse egenskapene og fordelene merkets identitet Aktiviteter og ressursbruk utløser posisjon, relasjon, image, omdømme og merkestyrke på publikums premisser
 • 6. *PlaVormen  er  fra  strategiarbeidet  med  OCEM.  Det  ble  også  utviklet  plaVorm  for  Overhalla  Industrier,  samt  forretningsmodell   MerkeplaBorm:   OCEM*  
 • 7. 2  hoved  antagelser   1.  Virksomheter  kontrollert  av  Ocem  Holding   med  utspring  i  Overhalla  vil  oppnå  høyere   kjennskap  ved  også  å  fremstå  mer  enhetlig   tuDet  på  samme  verdier  og  kompleAerende   kompetanse   2.  Virksomhetene  vil  i  større  grad  finne  det   naturlig  og  mer  effek*vt  å  samarbeide  om   for  eksempel  merkebygging,  produkt-­‐  og   tjenesteutvikling,  HR,  salg  og  kryssalg   www.namedesign.org   OCEM  HOLDING  
 • 8. Prosjektgruppens  anbefaling:  Bygg   Overhalla  som  merkevare   •  Skap  en  tydelig  og  relevant  iden*tet  (navn  og   kjennetegn)  som  peker  fremover   •  Skap  synergieffekter  gjennom  en  god  struktur  og   arkitektur   •  SeA  et  markant  fotavtrykk  i  markedet   hAp://www.innovasjonnorge.no/no/Bygg-­‐en-­‐bedriD/designradgivning/Sterkere-­‐sammen-­‐under-­‐ felles-­‐merkenavn/  -­‐  .Uw24aPR5Nf1  
 • 9. Anbefalte  neste  skri4  for  OCEM:  Forslag  *l  seks  *ltak/ak*viteter   Det  ble  laget  lignende  handlingsplan  for  de  andre  selskapene  
 • 10. Anbefalte  neste  skri4  for  OCEM:  Forslag  *l  seks  *ltak/ak*viteter   Det  ble  laget  lignende  handlingsplan  for  de  andre  selskapene  
 • 11. Overhallas  visuelle  grunnelementer  er  grunnmuren  i  vår  kommunikasjon  med  omverdenen.  Overhalla  som  navn  og  symbol,  farge-­‐  og   skriDprogram  og  profilelementer  er  <l  sammen  med  på  å  gjøre  våre  ak<viteter  og  produkter  gjenkjennelige  på  alle  berøringspunkter  
 • 12.       Logoen  er  et  formgiA  navnetrekk  med  en  bygningsform  rundt.  DeAe  symbolet  er  alene  det  vik<gste  felles  kjennemerket  for  alle  virksomhetene  i   gruppen  og  vi  ønsker  at  det  med  <den  blir  det  merket  som  symboliserer  all  virksomhet  under  Overhallanavnet:  altså  at  det  blir  en  STERK   merkevare.  Hver  virksomhet  har  en  logo  med  virksomhetsnavnet  saA  opp  under  i  ver<kal  og  horisontal  utgave.     Logoene  finnes  også  i  posi<v  og  nega<v  utgave.    
 • 14. Alle  selskapets  nøkkeltrykksaker  og  blankeAer  er  redesignet.  De  mest  brukte  dokumentene  er  utviklet  som  maler  i  Word.      
 • 15. Power  point  og  postale  trykksaker  –  og  vin       Vine%ke'  laget  for   lanseringsfesten      
 • 17. Nye  kontorer  Overhalla  Betongbygg      
 • 18. Fem  neAsteder:  overhallagruppen.no  /  overhallahus.no  /  overhallabetongbygg.no  /  overhallamekanisk.no  /    overhallatransport.no      
 • 19. Fem  neAsteder:  overhallagruppen.no  /  overhallahus.no  /  overhallabetongbygg.no  /  overhallamekanisk.no  /    overhallatransport.no      
 • 20. Fra  Overhalla  Gruppen  sin  avis:  hAp://issuu.com/trio_media/docs/overhalla-­‐avis_2013      
 • 21. 2014  blir  ny4  rekordår!   S<g  Morten  Paulsen  (deltager  i  prosjektet),  salg  og  markedsansvarlig  Overhalla  Hus   918  65  697  s<g@overhallahus.no     -­‐  Selv  med  nyinvestert  produksjonslinje  som  gav  oss  tre  måneder   produksjonstans  var  2013  et  år  med  både  omsetnings-­‐  og  salgsrekord!   Den  nye  profilen  fungerer  kjempebra.  Vi  synes  mye  bedre  og  kundene  legger   merke  %l  oss.  Og  så  er  det  bli'  mye  bedre  samhold  mellom  bedriFene  –  et   tydelig  felleskap.  Det  er  ikke  lenger  snakk  om  oss  og  de  andre…   28.02.2014   Jomar  Sagmo  (deltager  i  prosjektet),  daglig  leder  Overhalla  Hus   474  60  726  jomar@overhallahus.no     -­‐  Synlighetseffekten!!!  Vi  fremstår  som  mange  ganger  så  store  som  %dligere.   Folk  ser  oss  overalt.  Og  alt  fremstår  mye  mer  proF,  brukervennlig  og   sympa%sk.  Får  mye  veldig  bra  %lbakemeldinger  på  det.     2013  var  et  rekordår  på  tross  av  uLordringer  i  produksjonen.  Budsje'et  for   2014  ligger  inne  med  en  økning  på  30  mill.  Det  får  vi  ikke  problemer  med.  2014   blir  ny'  rekordår.  
 • 22. Selskapet  er  mer  verdt   Kjers<n  Opdahl  (ansaA  aug.  2013),  markedsføring-­‐  og  kommunikasjonsansvarlig  for  Overhalla  Gruppen   970  83  050  kjers<n@overhallabetongbygg.no     -­‐  Ja,  s%llingen  min  er  jo  en  konsekvens  av  strategiprosjektet.  Og  med  bakgrunn   fra  BI  er  jeg  godt  fornøyd  med  uLordringer  og  oppgaver.  BedriFsiden%teten  og   Designhotellet  fungerer  veldig  bra  og  er  le'  å  bruke.     Innføring  av  nye  navn  er  som  kjent  ganske  krevende,  men  det  har  gå'  veldig   greit  -­‐  selv  om  det  av  og  %l  kan  dukke  opp  en  glipp.  Vi  har  nå  også  inngå'   rammeavtale  med  lokalt  byrå.  Jeg  må  si  vi  har  god  kontroll  på  det  meste.   05.03.2014   Arnt  Ove  Amdal  (prosjekteier  i  prosjektgruppa),  adm.  dir.  Overhalla  Betongbygg  og  eier  av  Overhalla  Gruppen   900  73  400  arnt@overhallabetongbygg.no      -­‐  Det  begynte  med  kurs  hos  IN  hvor  vi  fikk  inspirasjon  %l  å  gjøre  noe.  Men  det  var   strategiprosjektet  og  ideen  om  et  felles  merke,  som  gjør  at  vi  kan  kommunisere   effek%vt  og  sparer  penger,  som  virkelig  gjorde  utslaget.     Vi  bygger  merkevare  for  hverandre.  Når  jeg  reiser  rundt  i  landet  hører  jeg  jo  at  folk   ser  oss  overalt.  Og  så  ble  det  veldig  fint.  Profilen  er  virkelig  oss.  Vi  har  oppnådd  mye   på  kort  %d.  Fellesskapsfølelsen  er  på  plass  og  selskapet  er  mer  verdt.  
 • 23. Kommunikatorprisen:  Prisen  gikk  %l  Overhalla  Gruppen,  her  representert  ved  Arnt   Ove  Amdal  (Overhalla  Betongbygg)  og  Jomar  Sagmo  (Overhallahus).  Foto:  Bjørn   Erik  Øvrelid   NAMSOS:  Det  ble  delt  ut   priser  for  vekst,  innovasjon,   kommunikasjon,  service,   årets  næringslivskvinne  og   årets  næringslivsaktør  under   Næringskonferansen  i   Namsos.     Årets  kommunikator  gikk  <l   Overhallagruppen  for  satsing   på  alt  fra  nybygg  med  eget   golfutsalg,  en  ny  visuell  profil   for  fem  bedriDer  og  eget   vinmerke.     Næringskonferansen  2013   hAp://www.namdalsavisa.no/naringsliv/nin/ar<cle6846626.ece