SlideShare a Scribd company logo
PROIECT DIDACTIC
Data: 25. 11. 2022
Istituția: IPLT ”Tudor Vladimirescu”
Disciplina: Fizica
Clasa: a VII-a ”A”
Unitatea de conținut: Interacțiuni
Numărul lecției în unitatea de conținut: 7/17
Subiectul lecției: Forța de greutate. Ponderea. Rezolvarea problemelor.
Tipul lecției: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Durata lecției: 45 minute.
Profesor: Gore Viorica
Unități de competență curiculare:
 Definirea mărimilor fizice: forță, forță de greutate, pondere.
 Reprezentarea grafică a forțelor.
 Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, a unităților de măsură și a formulelor aferente la rezolvarea problemelor.
 Transformarea unităților de măsură în SI pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli.
OBIECTIVE OPERATIONALE :
O₁ : să definească noțiunile de forță de greutate și ponderea corpurilor;
O2 : să reprezinte grafic forța de greutate și ponderea;
O3 : să recunoască formula de calcul a forței de greutate și a ponderii;
O4 : să aplice cunoştinţele dobândite şi însuşite în rezolvari de probleme practice;
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE: conversaţia euristică, problematizare, învăţarea prin descoperire, algoritmizarea, autoverificarea, observația;
b) MIJLOACE: tablă interactivă SMART, fişe de lucru.
c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, în perechi, individual.
STRATEGII DE EVALUARE:
 Evaluare formativă: evaluare orală și în scris.
Bibliografie:
 manual Fizica clasa a VII- a, Marinciuc M., Miglei M., Ştiinţa 2017;
 culegere de probleme pentru cl.VI - VII, M. Marinciuc, V. Ghețu, M. Miglei, M. Potlog, Ştiinţa 2018;
 Proiect didactic de lungă durată la Fizică, clasa a VII-a
 Ghidul de implimentare a curriculumului ediția 2019
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
Etapele
lecţiei/
timp
Obiective
Activitatea profesorului
Activitatea elevului
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi
procedee
Forme de
organizare
Modalităţi de
evaluare
Evocare.
(6 min )
Moment
organizatoric
(1 min.)
Moment organizatoric.
Salută elevii și oaspeții, inițiază activitatea
didactică.
Verifică prin sondaj tema pentru acasă.
Salută profesorul și oaspeții, se
conformează cerințelor înaintate de
profesor.
Conversaţia
Conversaţia
Problematizarea
Captarea
atenției
(5 min)
”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ...
un simplu om,
Dar îi veneau ideile „şuvoi”
chiar când stătea sub pom.”
Propune elevilor un joc pe tablă pentru
reactualizarea cunoștințeler anterioare.
https://learningapps.org/display?v=pq8mw6dyt
22
Selectează cuvintele corespunzătoare
afirmațiilor afișate pe tablă.
Conversaţia
Joc didactic
Frontal Observarea elevului
Anunţarea temei şi a obiectivelor
Enunţă tema de studiu:
FORȚA DE GREUTATE. PONDEREA.
REZOLVAREA PROBLEMELOR.
Prezintă obiectivele operaţionale ale lecţiei.
Notează tema anunţată. Expunerea
Conversaţia
Frontal
Independent
Realizarea
sensului
(25 min)
Consolidarea
cunoștințelor.
Rezolvarea
problemelor.
O4 - Împarte elevii în grupuri. Propune spre
rezolvare o listă diferențiată de probleme,
afișată și la tablă. (Anexa 1)
Problema 1
Care este forța de greutare a unui cub din
cupru cu densitatea de 8900 kg/m3
și cu
latura de 10 cm?
Se dă: SI F-le Calcule
𝜌 = 8900
𝑘𝑔
𝑚3 𝐺 = 𝑚𝑔 𝑉 =
0,001𝑚3
𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑉 = 𝑙3
𝑚 = 8,9 𝑘𝑔
𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑚 = 𝜌𝑉 𝐺 = 89 𝑁
𝐺−?
𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 89 𝑁
Problema 2
Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu
o forță de 600 N. Să se afle masa sacului. Cu
ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală
aflată în echilibru? Care va fi greutatea
sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg)
Se dă: F-le Calcule
𝐺𝑃 = 600 𝑁 𝐺 = 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑚 = 60 𝑘𝑔
𝑔𝑝 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑃
𝑝 = 𝑚𝑔𝑝 𝑃
𝑝 = 600𝑁
𝑔𝐿 = 1,62 𝑁/𝑘𝑔 𝑃𝐿 = 𝑚𝑔𝐿 𝑃𝐿 = 97,2 𝑁
𝑚 = 𝐺𝑝/𝑔𝑝
m-?
𝑃𝑝−?
𝑃𝐿−?
𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 60 𝑘𝑔; 600𝑁; 97,2𝑁
- rezolvă fișa de lucru și un elev va
prezenta rezolvarea la tablă.
Problematizarea şi
învăţarea prin
descoperire
Lucru în grup Verificarea activităţii
elevilor
Problema 3
O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm.
Să se afle: volumul cărămizii, masa și
ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3
)
Se dă: SI F-le
Calcule
𝐿 = 20 𝑐𝑚 0,2 𝑚 𝑉 = 𝐿 ∙ 𝑙 ∙ ℎ 𝑉 = 0,001𝑚3
𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 𝑚 = 1,8 𝑘𝑔
ℎ = 5 𝑐𝑚 0,05 𝑚 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑃 = 18 𝑁
𝜌 = 1800 𝑘𝑔/𝑚3
𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔
𝑉−?
𝑃−?
𝑚−?
𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 0,001 𝑚3
; 1,8 𝑘𝑔; 18 𝑁
Reflecţie.
Realizare
feed-back-
ului
(14 min)
- Propune elevilor independent spre rezolvare
o fișă cu probleme. (Anexa 2)
- Face analiza lecției. Propune elevilor să
îndeplinească autoevaluarea activității lor în
cadrul lecției.
- Verifică realizarea obiectivelor propuse.
- Evaluează activitateta elevilor.
- rezolvă independent fișa propusă de
profesor.
- Îndeplinesc autoevaluarea lecției
- Răspund la întrebări.
Problematizarea
Autoevaluare
Individual
Frontal
Observarea elevilor
Tema pentru
acasă
(1 min)
- Propune Tema pentru acasă.
- Rezolvă 8 pag.45 (manual)
La dorință: 2.122, 2.125/pag.19, Culegere
Mulțumesc pentru lecție.
- Notează tema pentru acasă în agende.
”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om,
Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar cînd stătea sub pom.”
Anexa 1
Problema 1
Care este forța de greutare a unui cub din cupru cu densitatea de 8900 kg/m3
și cu latura de 10 cm?
Problema 2
Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu o forță de 600 N. Să se afle
masa sacului. Cu ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală aflată în
echilibru? Care va fi greutatea sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg)
Problema 3
O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm. Să se afle: volumul cărămizii,
masa și ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3
)
Anexa 2
Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea.
Problemă.
O bară de alamă are volumul de 2 dm3
. Care este masa și greutatea barei? (𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑
)
Se dă:
Fișă de lucru
Numele,prenumele__________________________
1. Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea.
2. Problemă.
O bară de alamă are volumul de 2 dm3
. Care este masa și greutatea barei?(𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑
)
Se dă:

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

forța de greutate1.docx

 • 1. PROIECT DIDACTIC Data: 25. 11. 2022 Istituția: IPLT ”Tudor Vladimirescu” Disciplina: Fizica Clasa: a VII-a ”A” Unitatea de conținut: Interacțiuni Numărul lecției în unitatea de conținut: 7/17 Subiectul lecției: Forța de greutate. Ponderea. Rezolvarea problemelor. Tipul lecției: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor Durata lecției: 45 minute. Profesor: Gore Viorica Unități de competență curiculare:  Definirea mărimilor fizice: forță, forță de greutate, pondere.  Reprezentarea grafică a forțelor.  Utilizarea simbolurilor mărimilor fizice, a unităților de măsură și a formulelor aferente la rezolvarea problemelor.  Transformarea unităților de măsură în SI pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli. OBIECTIVE OPERATIONALE : O₁ : să definească noțiunile de forță de greutate și ponderea corpurilor; O2 : să reprezinte grafic forța de greutate și ponderea; O3 : să recunoască formula de calcul a forței de greutate și a ponderii; O4 : să aplice cunoştinţele dobândite şi însuşite în rezolvari de probleme practice; STRATEGII DIDACTICE: a) METODE: conversaţia euristică, problematizare, învăţarea prin descoperire, algoritmizarea, autoverificarea, observația; b) MIJLOACE: tablă interactivă SMART, fişe de lucru. c) FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, în perechi, individual. STRATEGII DE EVALUARE:  Evaluare formativă: evaluare orală și în scris. Bibliografie:  manual Fizica clasa a VII- a, Marinciuc M., Miglei M., Ştiinţa 2017;  culegere de probleme pentru cl.VI - VII, M. Marinciuc, V. Ghețu, M. Miglei, M. Potlog, Ştiinţa 2018;  Proiect didactic de lungă durată la Fizică, clasa a VII-a  Ghidul de implimentare a curriculumului ediția 2019
 • 2. DESFĂŞURAREA LECŢIEI: Etapele lecţiei/ timp Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului STRATEGIA DIDACTICĂ Metode şi procedee Forme de organizare Modalităţi de evaluare Evocare. (6 min ) Moment organizatoric (1 min.) Moment organizatoric. Salută elevii și oaspeții, inițiază activitatea didactică. Verifică prin sondaj tema pentru acasă. Salută profesorul și oaspeții, se conformează cerințelor înaintate de profesor. Conversaţia Conversaţia Problematizarea Captarea atenției (5 min) ”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om, Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar când stătea sub pom.” Propune elevilor un joc pe tablă pentru reactualizarea cunoștințeler anterioare. https://learningapps.org/display?v=pq8mw6dyt 22 Selectează cuvintele corespunzătoare afirmațiilor afișate pe tablă. Conversaţia Joc didactic Frontal Observarea elevului Anunţarea temei şi a obiectivelor Enunţă tema de studiu: FORȚA DE GREUTATE. PONDEREA. REZOLVAREA PROBLEMELOR. Prezintă obiectivele operaţionale ale lecţiei. Notează tema anunţată. Expunerea Conversaţia Frontal Independent
 • 3. Realizarea sensului (25 min) Consolidarea cunoștințelor. Rezolvarea problemelor. O4 - Împarte elevii în grupuri. Propune spre rezolvare o listă diferențiată de probleme, afișată și la tablă. (Anexa 1) Problema 1 Care este forța de greutare a unui cub din cupru cu densitatea de 8900 kg/m3 și cu latura de 10 cm? Se dă: SI F-le Calcule 𝜌 = 8900 𝑘𝑔 𝑚3 𝐺 = 𝑚𝑔 𝑉 = 0,001𝑚3 𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑉 = 𝑙3 𝑚 = 8,9 𝑘𝑔 𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑚 = 𝜌𝑉 𝐺 = 89 𝑁 𝐺−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 89 𝑁 Problema 2 Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu o forță de 600 N. Să se afle masa sacului. Cu ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală aflată în echilibru? Care va fi greutatea sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg) Se dă: F-le Calcule 𝐺𝑃 = 600 𝑁 𝐺 = 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑚 = 60 𝑘𝑔 𝑔𝑝 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑃 𝑝 = 𝑚𝑔𝑝 𝑃 𝑝 = 600𝑁 𝑔𝐿 = 1,62 𝑁/𝑘𝑔 𝑃𝐿 = 𝑚𝑔𝐿 𝑃𝐿 = 97,2 𝑁 𝑚 = 𝐺𝑝/𝑔𝑝 m-? 𝑃𝑝−? 𝑃𝐿−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 60 𝑘𝑔; 600𝑁; 97,2𝑁 - rezolvă fișa de lucru și un elev va prezenta rezolvarea la tablă. Problematizarea şi învăţarea prin descoperire Lucru în grup Verificarea activităţii elevilor
 • 4. Problema 3 O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm. Să se afle: volumul cărămizii, masa și ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3 ) Se dă: SI F-le Calcule 𝐿 = 20 𝑐𝑚 0,2 𝑚 𝑉 = 𝐿 ∙ 𝑙 ∙ ℎ 𝑉 = 0,001𝑚3 𝑙 = 10 𝑐𝑚 0,1 𝑚 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 𝑚 = 1,8 𝑘𝑔 ℎ = 5 𝑐𝑚 0,05 𝑚 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑃 = 18 𝑁 𝜌 = 1800 𝑘𝑔/𝑚3 𝑔 = 10 𝑁/𝑘𝑔 𝑉−? 𝑃−? 𝑚−? 𝑅ă𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠: 0,001 𝑚3 ; 1,8 𝑘𝑔; 18 𝑁 Reflecţie. Realizare feed-back- ului (14 min) - Propune elevilor independent spre rezolvare o fișă cu probleme. (Anexa 2) - Face analiza lecției. Propune elevilor să îndeplinească autoevaluarea activității lor în cadrul lecției. - Verifică realizarea obiectivelor propuse. - Evaluează activitateta elevilor. - rezolvă independent fișa propusă de profesor. - Îndeplinesc autoevaluarea lecției - Răspund la întrebări. Problematizarea Autoevaluare Individual Frontal Observarea elevilor Tema pentru acasă (1 min) - Propune Tema pentru acasă. - Rezolvă 8 pag.45 (manual) La dorință: 2.122, 2.125/pag.19, Culegere Mulțumesc pentru lecție. - Notează tema pentru acasă în agende.
 • 5. ”Nu uitaţi, Newton a fost la fel ca voi ... un simplu om, Dar îi veneau ideile „şuvoi” chiar cînd stătea sub pom.”
 • 6. Anexa 1 Problema 1 Care este forța de greutare a unui cub din cupru cu densitatea de 8900 kg/m3 și cu latura de 10 cm? Problema 2 Un sac, plin cu grâu, este atras de Pământ cu o forță de 600 N. Să se afle masa sacului. Cu ce forță apasă sacul pe o suprafață orizontală aflată în echilibru? Care va fi greutatea sacului pe Lună? (gL=1,62 N/kg) Problema 3 O cărămidă are dimensiunile 20x10x5 cm. Să se afle: volumul cărămizii, masa și ponderea ei. ( 𝜌 = 1800𝑘𝑔/𝑚3 )
 • 7. Anexa 2 Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea. Problemă. O bară de alamă are volumul de 2 dm3 . Care este masa și greutatea barei? (𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 ) Se dă:
 • 8. Fișă de lucru Numele,prenumele__________________________ 1. Arătați pe imaginile de mai jos forța de greutate și ponderea. 2. Problemă. O bară de alamă are volumul de 2 dm3 . Care este masa și greutatea barei?(𝝆 = 𝟖𝟑𝟎𝟎 𝒌𝒈/𝒎𝟑 ) Se dă: