SlideShare a Scribd company logo
FISKE
Naturgrunnlaget
• Planteplankton – små alger, øverst i vannlaget, encellede dyr, fisk
spiser dem, lys og næringsstoffer
• Mye plankton på norskekysten
• Barentshavet – mye plankton
• Dyreplankton spiser planteplankton
• Fisk spiser plankton
Utviklingen av fisket
• Større båter og mer effektive fiskemetoder
• Kystflåten og havgående flåte
• Fabrikktrålere
• Bearbeiding av fisken skjer på land
• Noe bearbeiding skjer på trålerne
• Trålere – lenge på sjøen
• Større fangster
• Overfisking
• Kamp mellom land om fisken
• Utenlandske trålere - rovfiske
Fiskemetoder
• Snurpenot – makrell, sild, lodde – fisk i overflaten
• Ekkolodd finner fisken
• Trål – fisk på botnet
• Trålpose som trekkes etter båten
Hvem eier fisken i havet?
• En kyststat grenser til havet
• Norge og Island – økonomisk sone – 370 km
• Eier olje og fisk
• Internasjonalt hav utenfor nasjonal sone – fritt fiske
• Smutthavet – konflikt med utenlandske fiskere
• Overfiske av sild på 60-tallet
• Kvote – hvor mye fisk en fisker kan ta opp
• Vanskelig å beregne fiskebestanden
• Norge og Russland største torskekvoter
Fangstmengde og verdi
• Norge – en av verdens største fiskenasjoner
• Nummer to i Europa
• Verdens fiskefangst – 90 millioner tonn i året
• Norge – 2,4 millioner tonn i året
• Norge fisker mest torsk og sild
• Fiskes også sei, lodde, makrell og reker
• Torsk fiskes mye langs norskekysten
• Overfiske av torsk på åttitallet
• Torsken vandrer
• Gytemoden torsk kommer til Lofoten
• Lodde fiskes på Finnmarkskysten – ungtorsk
• Sild og lodde – nøkkelarter – spiser plankton og blir spist av andre
fiskearter
• Silda ble nesten oppfisket på 60-tallet – kommer seg
• Fangst på Vågehval
• Protester fra utlandet
Fiskeoppdrett
• Laks er Norges viktigste oppdrettsfisk.
• Foret er laget av mel og olje fra fisk.
• De trange mærene gjør at laksen lett blir utsatt for sykdom.
• Før brukte man mye antibiotika for å bekjempe sykdom, nå bruker
man å vaksinere fisken.
• Mye laks rømmer fra oppdrettsanleggene og denne laksen blander
seg med villaksstammen.
• I Eidfjord er det en genbank med gener fra 15 laksestammer på
Vestlandet.
• 20% av fisken som spises i verden er oppdrettsfisk.
• De fleste oppdrettsanleggene ligger på land.
• Økningen av fiskefangsten skjer i oppdrettsnæringen.
• Mange mennesker i fattige land lever av fisk.
• Fisk er de fattiges proteinkilder.
• Kineserne er de største fiskeoppdretterne i verden.
Foredlingsindustrien
• Å foredle fisk betyr å bearbeide den.
• Mange fiskeforedlingsbedrifter ligger langs kysten og de ligger nært
fiskefeltene.
• Matfisk –fersk, frosset, salt, røkt, hermetisert og tørket fisk som
havner på middagsbordet.
• Industrifisk – fiskemel og fiskeolje.
• Fiskemelet – kraftfor til husdyr og for til oppdrettslaksen.
Arbeidsplasser
• Norge har flest fiskere sysselsatt i Nord Norge og på Vestlandet.
• Antallet fiskere har gått sterkt tilbake de siste 70 årene.
• I dag arbeider 1% av arbeidsstokken i fiskeriene.
• Antallet sysselsatte i oppdrettsnæringen har derimot økt.
• Det jobber et stort antall mennesker i fiskeforedlingsindustrien.
• Til sammen blir dette et betydelig antall arbeidsplasser.
• Norge er en av de ti største eksportørene av fisk i verden.
• Mesteparten av fisken som eksporteres , selges til EU-land.
• Laks er den viktigste eksportvaren.
Nordsjøen
• Nordsjøen er en av de viktigste områdene for norske fiskere.
• Flere EU-land grenser til Nordsjøen.
• Det er danskene som tar opp mest fisk fra Nordsjøen.
• Området som EU disponerer kalles for EU-havet.
• Norge og EU forhandler om hvor store kvotene skal være.
• Det har vært overfiske av fiskeslag som torsk, sild og makrell.
• Av 200 fiskeslag i Nordsjøen, så er det bare 20 fiskeslag som det fiskes
mye av.
Verdenshavene
• Det er lite fisk på dyphavene.
• Derimot er det et yrende fiskeliv på kontinentalsoklene.
• 75% av fangsten går til matfisk, mens resten av fangsten går til
industrien.
• Siden 1950-tallet har verdens fangster av fisk økt.
• På 1990-tallet har fangstene gått litt ned.
• Kina og Japan er store fiskerinasjoner.
• I mangroveskogen er det mye fisk og derfor fiskes det mye i land med
mye mangroveskog.
• Mye mangroveskog blir hogd ned.
• Oppdrettsanlegg og trålere ødelegger mye for fisken i
mangroveskogen.
2022

More Related Content

More from tarzanol

Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelenDen transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
tarzanol
 
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige landKorstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
tarzanol
 
Den nederlandske maleren Johannes Vermeer
Den nederlandske maleren Johannes VermeerDen nederlandske maleren Johannes Vermeer
Den nederlandske maleren Johannes Vermeer
tarzanol
 
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerneFrans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
tarzanol
 
Den industrielle revolusjon i Storbritannia
Den industrielle revolusjon i StorbritanniaDen industrielle revolusjon i Storbritannia
Den industrielle revolusjon i Storbritannia
tarzanol
 
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTENHUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
tarzanol
 
Reformasjonen
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonen
tarzanol
 
VULKANER.pptx
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptx
tarzanol
 
HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.
tarzanol
 
LOV OG RETT
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETT
tarzanol
 
Europa
EuropaEuropa
Europa
tarzanol
 
Vær og klima
Vær og klimaVær og klima
Vær og klima
tarzanol
 
Befolkningsstruktur
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
tarzanol
 
Jesus Kristus
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristus
tarzanol
 
De skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
tarzanol
 
John F.Kennedy
John F.KennedyJohn F.Kennedy
John F.Kennedy
tarzanol
 
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
tarzanol
 
Hva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
tarzanol
 
Armfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
tarzanol
 
Jordskjelv
JordskjelvJordskjelv
Jordskjelv
tarzanol
 

More from tarzanol (20)

Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelenDen transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
Den transatlantiske slavehandelen og trekanthandelen
 
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige landKorstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
Korstogene på 1100-tallet og erobringen av Det hellige land
 
Den nederlandske maleren Johannes Vermeer
Den nederlandske maleren Johannes VermeerDen nederlandske maleren Johannes Vermeer
Den nederlandske maleren Johannes Vermeer
 
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerneFrans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
Frans av Assisi , helgen og grunnleggeren av fransiskanerne
 
Den industrielle revolusjon i Storbritannia
Den industrielle revolusjon i StorbritanniaDen industrielle revolusjon i Storbritannia
Den industrielle revolusjon i Storbritannia
 
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTENHUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
HUGENOTTENE OG BARTOLOMEUSNATTEN
 
Reformasjonen
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonen
 
VULKANER.pptx
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptx
 
HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.
 
LOV OG RETT
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETT
 
Europa
EuropaEuropa
Europa
 
Vær og klima
Vær og klimaVær og klima
Vær og klima
 
Befolkningsstruktur
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
 
Jesus Kristus
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristus
 
De skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
 
John F.Kennedy
John F.KennedyJohn F.Kennedy
John F.Kennedy
 
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
 
Hva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
 
Armfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
 
Jordskjelv
JordskjelvJordskjelv
Jordskjelv
 

Fiske

 • 2. Naturgrunnlaget • Planteplankton – små alger, øverst i vannlaget, encellede dyr, fisk spiser dem, lys og næringsstoffer • Mye plankton på norskekysten • Barentshavet – mye plankton • Dyreplankton spiser planteplankton • Fisk spiser plankton
 • 3. Utviklingen av fisket • Større båter og mer effektive fiskemetoder • Kystflåten og havgående flåte • Fabrikktrålere • Bearbeiding av fisken skjer på land • Noe bearbeiding skjer på trålerne • Trålere – lenge på sjøen • Større fangster • Overfisking • Kamp mellom land om fisken • Utenlandske trålere - rovfiske
 • 4. Fiskemetoder • Snurpenot – makrell, sild, lodde – fisk i overflaten • Ekkolodd finner fisken • Trål – fisk på botnet • Trålpose som trekkes etter båten
 • 5. Hvem eier fisken i havet? • En kyststat grenser til havet • Norge og Island – økonomisk sone – 370 km • Eier olje og fisk • Internasjonalt hav utenfor nasjonal sone – fritt fiske • Smutthavet – konflikt med utenlandske fiskere • Overfiske av sild på 60-tallet • Kvote – hvor mye fisk en fisker kan ta opp • Vanskelig å beregne fiskebestanden • Norge og Russland største torskekvoter
 • 6. Fangstmengde og verdi • Norge – en av verdens største fiskenasjoner • Nummer to i Europa • Verdens fiskefangst – 90 millioner tonn i året • Norge – 2,4 millioner tonn i året • Norge fisker mest torsk og sild • Fiskes også sei, lodde, makrell og reker • Torsk fiskes mye langs norskekysten • Overfiske av torsk på åttitallet
 • 7. • Torsken vandrer • Gytemoden torsk kommer til Lofoten • Lodde fiskes på Finnmarkskysten – ungtorsk • Sild og lodde – nøkkelarter – spiser plankton og blir spist av andre fiskearter • Silda ble nesten oppfisket på 60-tallet – kommer seg • Fangst på Vågehval • Protester fra utlandet
 • 8. Fiskeoppdrett • Laks er Norges viktigste oppdrettsfisk. • Foret er laget av mel og olje fra fisk. • De trange mærene gjør at laksen lett blir utsatt for sykdom. • Før brukte man mye antibiotika for å bekjempe sykdom, nå bruker man å vaksinere fisken. • Mye laks rømmer fra oppdrettsanleggene og denne laksen blander seg med villaksstammen. • I Eidfjord er det en genbank med gener fra 15 laksestammer på Vestlandet.
 • 9. • 20% av fisken som spises i verden er oppdrettsfisk. • De fleste oppdrettsanleggene ligger på land. • Økningen av fiskefangsten skjer i oppdrettsnæringen. • Mange mennesker i fattige land lever av fisk. • Fisk er de fattiges proteinkilder. • Kineserne er de største fiskeoppdretterne i verden.
 • 10. Foredlingsindustrien • Å foredle fisk betyr å bearbeide den. • Mange fiskeforedlingsbedrifter ligger langs kysten og de ligger nært fiskefeltene. • Matfisk –fersk, frosset, salt, røkt, hermetisert og tørket fisk som havner på middagsbordet. • Industrifisk – fiskemel og fiskeolje. • Fiskemelet – kraftfor til husdyr og for til oppdrettslaksen.
 • 11. Arbeidsplasser • Norge har flest fiskere sysselsatt i Nord Norge og på Vestlandet. • Antallet fiskere har gått sterkt tilbake de siste 70 årene. • I dag arbeider 1% av arbeidsstokken i fiskeriene. • Antallet sysselsatte i oppdrettsnæringen har derimot økt. • Det jobber et stort antall mennesker i fiskeforedlingsindustrien. • Til sammen blir dette et betydelig antall arbeidsplasser. • Norge er en av de ti største eksportørene av fisk i verden. • Mesteparten av fisken som eksporteres , selges til EU-land. • Laks er den viktigste eksportvaren.
 • 12. Nordsjøen • Nordsjøen er en av de viktigste områdene for norske fiskere. • Flere EU-land grenser til Nordsjøen. • Det er danskene som tar opp mest fisk fra Nordsjøen. • Området som EU disponerer kalles for EU-havet. • Norge og EU forhandler om hvor store kvotene skal være. • Det har vært overfiske av fiskeslag som torsk, sild og makrell. • Av 200 fiskeslag i Nordsjøen, så er det bare 20 fiskeslag som det fiskes mye av.
 • 13. Verdenshavene • Det er lite fisk på dyphavene. • Derimot er det et yrende fiskeliv på kontinentalsoklene. • 75% av fangsten går til matfisk, mens resten av fangsten går til industrien. • Siden 1950-tallet har verdens fangster av fisk økt. • På 1990-tallet har fangstene gått litt ned. • Kina og Japan er store fiskerinasjoner.
 • 14. • I mangroveskogen er det mye fisk og derfor fiskes det mye i land med mye mangroveskog. • Mye mangroveskog blir hogd ned. • Oppdrettsanlegg og trålere ødelegger mye for fisken i mangroveskogen.
 • 15. 2022