SlideShare a Scribd company logo
Filipino sa Piling Larang-Isports
Maam Cylve T. Baggay
Ikaapat na Markahan-Linggo 1
LAYUNIN
Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang iyong:
• Natutukoy ang mga katuturan ng balitang isports o
pampalakasan:
• Naiisa-isa ang mga katangian ng balitang isports o
pampalakasan; at
• Nasusuri ang mga sitawasyonal na pangyayari.
Balik-Aral
Sa pagsulat ng balita,
1. Ilarawan lahat ng kaganapan ng may gilas, simbuyo
at damdamin.
2. Ang balita ay dapat na makatotohanan.
3. Ilahad ang impormasyon ng sakto- walang labis,
walang kulang. Hindi dapat haluan ng sariling
opinyon.
4. Ito ay may kaiklian at walang paliguy-ligoy.
TAMA o MALI
PANIMULANG GAWAIN
1. Ang balitang
pampalakasan ay
isinusulat sa paraang
maaksiyon.
1. Ang balitang
pampalakasan ay
isinusulat sa paraang
maaksiyon.
2. Sa magasin
karaniwang nababasa
ang mga updates sa
larangan isports.
2. Sa magasin
karaniwang nababasa
ang mga updates sa
larangan isports.
3. Ayon sa isang manunulat
na si Sarmiento, ang balitang
isports ay dapat na
makatotohanan at
nakaiindak.
3. Ayon sa isang manunulat
na si Sarmiento, ang balitang
isports ay dapat na
makatotohanan at
nakaiindak.
4. Pasalita ang midyum
na ginagamit sa pag-
uulat ng mga balitang
pang-isports.
4. Pasalita ang
midyum na ginagamit
sa pag-uulat ng mga
balitang pang-isports.
5. Sa balitang pampalakasan
o isports ang mga manunulat
ay kailangang bigyan ng
pansin ang paggamit ng
slang na salita.
5. Sa balitang pampalakasan
o isports ang mga manunulat
ay kailangang bigyan ng
pansin ang paggamit ng
slang na salita.
PAGTALAKAY
Ang mga updates sa isports o
pampalakasan ay bahagi na ng iyong pang-
araw-araw na inaabangan sa telebisyon man
o sa iba pang midyum ng komunikasyon.
May malakas na dating sa malaking bilang
ng mga mambabasa ang pahinang
pampalakasan. Ito ay bahagi na ng
kasiglahan ng buhay sa mataas na
paaralan.
PAGTALAKAY
Ang pahinang pampalakasan ay isang uri
ng natatanging balita ukol sa iba’t ibang uri
ng laro na salig sa tuwirang balita subalit
karaniwa’y nasusulat sa pamamaraang
“action story”.
Ang balitang pampalakasan o isports ay isang
uri ng natatanging balita tungkol sa iba’t ibang
uri ng laro na naglalahad ng maaksyong mga
pangyayari at nagtatampok sa lahat ng mga
detalye at impormasyong may kinalaman dito.
KATUTURAN NG BALITANG
ISPORTS O PAMPALAKASAN
PAGTALAKAY
Ayon kay Memis, ang balitang pampalaksan
o isports ay ang natatanging balita ukol sa
iba’t ibang uri ng laro na batay sa tuwirang
balita, karaniwang nasusulat sa paraang
aksyon.
KATUTURAN NG BALITANG
ISPORTS O PAMPALAKASAN
PAGTALAKAY
PAGTALAKAY
KALIKASAN NG
BALITANG ISPORTS O
PAMPALAKASAN
KATUMPAKAN
Dapat na tumpak batay sa kung
ano ang nakita o namasdan ngunit
hindi dapat gawing emosyonal.
ORGANISASYON
Organisado, kronohikal ang pag-
uulat ng eksaktong kaganapan sa
laro upang maunawaan ng mga
nagbabasa o nanonood.
KAIGSIAN
-Direktong ikwento ang pangyayari
ng maiksi ngunit buong-buo,
walang labis at walang kulang.
Mabuting Pagsulat
-Sumunod sa alituntunin ng
mabuting pagsulat. Pagsunod sa
tamang baybay, bantas at
gramatika.
Sumasagot sa 5Ws
-Ano, sino, kailan, saan, bakit at
paano (5Ws, 1H)
-Gumamit ng mga payak na
pananalita
Naglalarawan ng Aksyon
-Banggitin kung ano ang
nagaganap sa isports gamit ang
mga maaaksyong salita
Pag-iwas sa Balbal na salita
-Ito ay pormal na pagbabalita
kung kaya’t iwasan ang paggamit
ng mga salitang balbal o slang
dahil ang tinutungo dito ay ang
mahusay na pagbabalita.
Balitang Isports
KARAGDAGANG
GAWAIN 1
Ipagpalagay na ikaw ay isang manunulat at
darating sa punto na kinakailangan mong
mamili sa kalikasan ng isang mahusay na
manunulat ng balita, ano ang higit mong
pag-uukulan ng pansin, ang katumpakan o
ang pagiging maaksyon ng iyong
pagbabalita? Ipaliwanag ang iyong sagot
gamit ang 5 magkakaugnay na pangungusap.
Reach your

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx

 • 1. Filipino sa Piling Larang-Isports Maam Cylve T. Baggay Ikaapat na Markahan-Linggo 1
 • 2.
 • 3. LAYUNIN Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang iyong: • Natutukoy ang mga katuturan ng balitang isports o pampalakasan: • Naiisa-isa ang mga katangian ng balitang isports o pampalakasan; at • Nasusuri ang mga sitawasyonal na pangyayari.
 • 4. Balik-Aral Sa pagsulat ng balita, 1. Ilarawan lahat ng kaganapan ng may gilas, simbuyo at damdamin. 2. Ang balita ay dapat na makatotohanan. 3. Ilahad ang impormasyon ng sakto- walang labis, walang kulang. Hindi dapat haluan ng sariling opinyon. 4. Ito ay may kaiklian at walang paliguy-ligoy.
 • 6. 1. Ang balitang pampalakasan ay isinusulat sa paraang maaksiyon.
 • 7. 1. Ang balitang pampalakasan ay isinusulat sa paraang maaksiyon.
 • 8. 2. Sa magasin karaniwang nababasa ang mga updates sa larangan isports.
 • 9. 2. Sa magasin karaniwang nababasa ang mga updates sa larangan isports.
 • 10. 3. Ayon sa isang manunulat na si Sarmiento, ang balitang isports ay dapat na makatotohanan at nakaiindak.
 • 11. 3. Ayon sa isang manunulat na si Sarmiento, ang balitang isports ay dapat na makatotohanan at nakaiindak.
 • 12. 4. Pasalita ang midyum na ginagamit sa pag- uulat ng mga balitang pang-isports.
 • 13. 4. Pasalita ang midyum na ginagamit sa pag-uulat ng mga balitang pang-isports.
 • 14. 5. Sa balitang pampalakasan o isports ang mga manunulat ay kailangang bigyan ng pansin ang paggamit ng slang na salita.
 • 15. 5. Sa balitang pampalakasan o isports ang mga manunulat ay kailangang bigyan ng pansin ang paggamit ng slang na salita.
 • 16. PAGTALAKAY Ang mga updates sa isports o pampalakasan ay bahagi na ng iyong pang- araw-araw na inaabangan sa telebisyon man o sa iba pang midyum ng komunikasyon. May malakas na dating sa malaking bilang ng mga mambabasa ang pahinang pampalakasan. Ito ay bahagi na ng kasiglahan ng buhay sa mataas na paaralan.
 • 17. PAGTALAKAY Ang pahinang pampalakasan ay isang uri ng natatanging balita ukol sa iba’t ibang uri ng laro na salig sa tuwirang balita subalit karaniwa’y nasusulat sa pamamaraang “action story”.
 • 18. Ang balitang pampalakasan o isports ay isang uri ng natatanging balita tungkol sa iba’t ibang uri ng laro na naglalahad ng maaksyong mga pangyayari at nagtatampok sa lahat ng mga detalye at impormasyong may kinalaman dito. KATUTURAN NG BALITANG ISPORTS O PAMPALAKASAN PAGTALAKAY
 • 19. Ayon kay Memis, ang balitang pampalaksan o isports ay ang natatanging balita ukol sa iba’t ibang uri ng laro na batay sa tuwirang balita, karaniwang nasusulat sa paraang aksyon. KATUTURAN NG BALITANG ISPORTS O PAMPALAKASAN PAGTALAKAY
 • 21. KATUMPAKAN Dapat na tumpak batay sa kung ano ang nakita o namasdan ngunit hindi dapat gawing emosyonal.
 • 22. ORGANISASYON Organisado, kronohikal ang pag- uulat ng eksaktong kaganapan sa laro upang maunawaan ng mga nagbabasa o nanonood.
 • 23. KAIGSIAN -Direktong ikwento ang pangyayari ng maiksi ngunit buong-buo, walang labis at walang kulang.
 • 24. Mabuting Pagsulat -Sumunod sa alituntunin ng mabuting pagsulat. Pagsunod sa tamang baybay, bantas at gramatika.
 • 25. Sumasagot sa 5Ws -Ano, sino, kailan, saan, bakit at paano (5Ws, 1H) -Gumamit ng mga payak na pananalita
 • 26. Naglalarawan ng Aksyon -Banggitin kung ano ang nagaganap sa isports gamit ang mga maaaksyong salita
 • 27. Pag-iwas sa Balbal na salita -Ito ay pormal na pagbabalita kung kaya’t iwasan ang paggamit ng mga salitang balbal o slang dahil ang tinutungo dito ay ang mahusay na pagbabalita.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. KARAGDAGANG GAWAIN 1 Ipagpalagay na ikaw ay isang manunulat at darating sa punto na kinakailangan mong mamili sa kalikasan ng isang mahusay na manunulat ng balita, ano ang higit mong pag-uukulan ng pansin, ang katumpakan o ang pagiging maaksyon ng iyong pagbabalita? Ipaliwanag ang iyong sagot gamit ang 5 magkakaugnay na pangungusap.

Editor's Notes

 1. Action story- maaksyon, may tunggalian, isinasalaysay kung paano naglalaban ang dalawang koponan.
 2. -Makatotohanan, kronolohikal at sistematiko na maihayag ang pangyayari -Ang maaksyong pangyayari ang magdadala ng maaksiyong kaisipan sa mga mambabasa. -Gumamit ng mga angkop na salita sa laro
 3. -Ang paraan ng pagsasalita at pagsulat ay gumagamit ng maaksyong salita, walang halong opinyon, banggitin kung ano ang nangyayari sa laro.