SlideShare a Scribd company logo
1 of 61
FILIPINO
QUARTER 4 WEEK 1
D
A
Y
1
Pagbuo ng Salitang
Klaster at
Salitang may Diptonggo
Basahin ang kuwento. Pagkatapos, sagutin
ang mga gabay na tanong. Isulat ang iyong
sagot sa papel.
Ang Prinsesa
Sa kaharian ng Grendan ay may isang prinsesa na
nagngangalang Prezan. Siya ay may magandang
korona.
Isang araw pinuntahan niya ang kanyang mga
kaibigang sina Flora at Greg. Niyaya niyang
maglaro sa plasa ang mga ito.
Naglaro sila ng habulan, trumpo, at tumbang
preso.
Talagang naaliw sila sa paglalaro buong hapon.
Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat
ito sa iyong papel.
1. Saan naganap ang kuwento?
2. Sino-sino ang tauhan sa kuwento?
3.Ano-ano ang kanilang nilaro?
4.Ano ang napapansin mo sa unang pantig ng
mga salitang nakasulat nang maitim?
5.Ano ang tawag sa dalawang katinig na
magkasunod sa isang pantig.
Kapag naririnig ang salitang “klaster,”
maaaring magdulot ito ng iba’t ibang
konotasyon sa isipan ng mga tao.
Ngunit ano nga ba ang tunay na
kahulugan ng klaster?
Sa araling ito, ating tatalakayin ang
kahulugan ng klaster, at bibigyan natin ito
ng ilang halimbawa upang mas
maunawaan natin ang konsepto na ito.
Ang salitang klaster ay salitang binubuo ng
dalawang katinig na magkasunod sa isang
pantig na kapwa binibigkas. Tinatawag din itong
kambal-katinig.
Makikita ang mga pantig na ito sa unahan, gitna,
o hulihan ng salita.
Halimbawa:
Unahan Gitna Hulihan
Halimbawa:
blusa pluma trak
braso preno tren
gripo plato klase
Ang diptonggo ay tumutukoy sa pinagsamang
tunog ng isang patinig (a, e, i, o, u) at
malapatinig na w at y sa isang pantig.
Kapag pinagsama ang mga tunog ng
patinig at malapatinig sa isang pantig ito ay
magiging diptonggo. Ito ay ang –ay, -ey, -oy, -
uy, -aw, at –iw.
Halimbawa ng mga salitang may diptonggo.
bahay okey apoy sigaw sisiw
tulay Rey kahoy tunaw aliw
tunay daloy galaw giliw
Panuto: Kopyahin sa papel at
salungguhitan ang mga salitang klaster sa bawat
pangungusap.
1.Mainit ang klima sa Pilipinas.
2.Paborito ni Juan ang tsokolate.
3.Masaya si Jane galing sa eskwela.
4.Ipinamimigay ng guro ang kard sa bawat
kuwarter.
5.Ang pagputol ng troso ay ipinagbabawal.
Piliin sa kahon ang angkop na kambal-katinig
upang mabuo ang salita batay sa larawan.
Isulat sa papel.
Panuto: Piliin ang angkop na sagot upang
mabuo ang salitang klaster sa pangungusap.
Isulat ito sa papel.
1.Ang ka ___ ___ ng grocery store ay may maraming
laman.
a. ts b. rt c. pr
2.Magaling kumuha ng li___ ___ ato ang aking kapatid.
a. ts b. kw c. tr
3.Makulay ang ____ ____ aysikel nina Aling Rosa.
a. tr b. pl c. kw
4.Nawala ang sum __ __ ero ni Mang Chito.
a. ts b. br c. kw
5. Sumakay ng ___ ___ ip ang mag-anak.
a. kl b. gr c. dy
Panuto: Isulat sa patlang ang nawawalang diptonggo.
Tandaan:
Ang salitang klaster ay salitang binubuo ng dalawang
katinig na magkasunod sa isang pantig na kapwa
binibigkas. Tinatawag din itong kambal-katinig.
Ang diptonggo ay tumutukoy sa pinagsamang tunog
ng isang patinig (a, e, i, o, u) at malapatinig na w at y
sa isang pantig.
Kapag pinagsama ang mga tunog ng patinig at
malapatinig sa isang pantig ito ay magiging
diptonggo. Ito ay ang –ay, -ey, -oy, -uy, -aw, at
–iw.
Panuto: Basahin ang bawat pangungusap at
salungguhitan ang salitang may klaster.
Panuto: Magsaliksik ng mga salitang may klaster
mula sa magasin o diyaryo at isulat ito sa iyong
kuwarderno.
FILIPINO
QUARTER 4 WEEK 1
D
A
Y
2
Pagbuo ng Salitang
Klaster at
Salitang may Diptonggo
Panuto: Isulat sa patlang ang nawawalang
diptonggo.
Panuto: Lagyan ng tsek ang patlang kung
ang salita ay may diptonggo at ekis kung
wala.
______ 1. watawat
______2. himlay
_____ 3. baboy
______ 4. langaw
______ 5. eskwela
Panuto: Bilugan ang salitang may
diptonggo sa pangungusap.
1. Sinabit ng nanay ang tuwalya sa
upuan.
2. Naglagay ng duyan si Mang Isko sa
aming bahay.
3. Pinatong ko sa ibabaw ng mesa ang
monay at itlog.
4. Aruy! Kinagat ako ng langgam sa aking
braso.
5. Natuklaw ng malaking ahas si Juan sa
makahoy na gubat.
Panuto: Basahin ang pangungusap.
Salungguhitan ang salitang may diptonggo
sa bawat bilang.
1. Nahirapang maka-ikot sa kwarto ang
lalaking pilay.
2. Ang magiliw na dalaga ay naghanda ng
inumin.
3. Malakas ang iyak ng kawawang beybi.
4. Bibili ng dalawang baboy ang aming
Tito.
5. Kumain ng gulay upang maging masigla
ang iyong katawan.
Panuto: Gamitin ang mga sumusunod na
salita sa pangungusap.
1. ilaw
2. pilay
3. nanay
4. kasuy
5. amoy
Bilugan ang salita o mga salita na may diptonggo
sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang
diptonggo o mga diptonggo sa pangungusap.
_____ 1. Naubos ng apoy ang mga kahoy.
_____ 2. Magdala ka ng pamaypay at payong.
_____ 3. Napakahusay sumayaw ng prinsesa.
_____ 4. Sumakay ang pamilya sa tren.
_____ 5. Masarap ba ang keyk na kinain mo.
FILIPINO
QUARTER 4 WEEK 1
D
A
Y
3
Pagbuo ng Salitang
Klaster at
Salitang may Diptonggo
Panuto: Salungguhitan ang salita o mga
salitang may kambal-katinig sa pangungusap.
1. May grasa ang mga braso ng mekaniko.
2. Sa Setyembre ang kaarawan niya.
3. Ang ministro ay bumaba sa eroplano.
4. Ipakita mo sa presentasyon ang tsart na ito.
5. Nagprotesta ang mga empleyado.
Panuto: Piliin ang angkop na salita na bubuo sa
pangungusap. Piliin ang wastong sagot sa kahon.
1. Hindi mabuting ______ang preso.
2. Ang ______natin ay pumunta sa klinika.
plano tsonggo presinto
kliyente ehemplo
3. Ano kaya ang ____ng kontrabida?
4. Sanay sa ganitong klima ang ________.
5. Dinala sa _____ang nahuling kriminal.
plano tsonggo presinto
kliyente ehemplo
Panuto: Gamitin ang mga sumusunod na
salita sa pangungusap.
1. planeta
2. tropeo
3. klinika
4. krus
5. prusisyon
Panuto: Salungguhitan ang mga salitang may
kambal-katinig o diptonggo. Isulat ang titik K sa itaas
ng salita o mga salitang may kambal-katinig sa
pangungusap. Isulat ang titik D sa itaas ng salita o
mga salitang may diptonggo sa pangungusap.
1. Naglakbay patungong Tsina ang nanay ko.
2. Masarap ang pagtimpla ng tsaa na ito.
3. Masyadong mataas ang presyo ng hikaw.
4. Walang disiplina ang mga sumasakay sa
dyip.
5. Nakita ko sa ibabaw ng mesa ang plorera.
Panuto: Tingnan ang larawan. Buuin ang pangngalan
sa pamamagitan ng pagsusulat ng angkop na
diptonggo.
Bilugan ang salita na may kambal-katinig sa bawat
pangungusap. Isulat sa patlang ang kambal-katinig.
_____ 1. Umupo ang reyna sa kanyang trono.
_____ 2. Hilaw pa ang mga prutas sa kusina.
_____ 3. Ikaw ang pinili ng mga kaklase mo.
_____ 4. Kanino ang tsinelas na dilaw?
_____ 5. Sobra ang sukli ni Nanay.
FILIPINO
QUARTER 4 WEEK 1
D
A
Y
4
Pagbuo ng Salitang
Klaster at
Salitang may Diptonggo
Panuto: Piliin ang angkop na klaster upang
mabuo ang pangungusap.
Panuto: Piliin ang mga salitang may klaster at
diptonggo at ilagay sa wastong kahon.
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx

More Related Content

What's hot

ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docxENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
CamilleAlcaraz2
 
Pagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutayPagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutay
Camille Tan
 
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at BungaPaggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
BeaDeLeon8
 

What's hot (20)

Quarter 1 summative test -english-7
Quarter 1 summative test -english-7Quarter 1 summative test -english-7
Quarter 1 summative test -english-7
 
3rd quarterly examination in english 10 for students
3rd quarterly examination in english 10  for students3rd quarterly examination in english 10  for students
3rd quarterly examination in english 10 for students
 
For conversation press #1
For conversation press #1For conversation press #1
For conversation press #1
 
ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docxENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
ENGLISH-DLL-Q1-SEPT. 1,2022.docx
 
Si langgam at tipaklong
Si langgam at tipaklongSi langgam at tipaklong
Si langgam at tipaklong
 
DLL English 7 - Active and Passive Voice.docx
DLL English 7 - Active and Passive Voice.docxDLL English 7 - Active and Passive Voice.docx
DLL English 7 - Active and Passive Voice.docx
 
LESSON 1 - NOTING DETAILS.pdf
LESSON 1 - NOTING DETAILS.pdfLESSON 1 - NOTING DETAILS.pdf
LESSON 1 - NOTING DETAILS.pdf
 
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
K to 12 Mother Tongue Base MTB Grade 2 (3rd Periodical Exam)
 
Pagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutayPagsasanay sa tayutay
Pagsasanay sa tayutay
 
Cause and effect relationships
Cause and effect relationshipsCause and effect relationships
Cause and effect relationships
 
Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1 Ap g1 lp q1
Ap g1 lp q1
 
English 7 - Ballad of a Mother's Heart by Jose La Tierra Villa
English 7 - Ballad of a Mother's Heart by Jose La Tierra Villa English 7 - Ballad of a Mother's Heart by Jose La Tierra Villa
English 7 - Ballad of a Mother's Heart by Jose La Tierra Villa
 
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at BungaPaggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
Paggawa ng Dayagrama ng Ugnayang Sanhi at Bunga
 
filipino reading.pptx
filipino reading.pptxfilipino reading.pptx
filipino reading.pptx
 
Semi-Detailed Lesson Plan of Cause and Effect
Semi-Detailed Lesson Plan of Cause and EffectSemi-Detailed Lesson Plan of Cause and Effect
Semi-Detailed Lesson Plan of Cause and Effect
 
K 12 english 5 week 1 day 1
K 12 english 5 week 1 day 1K 12 english 5 week 1 day 1
K 12 english 5 week 1 day 1
 
Elements of prose
Elements of proseElements of prose
Elements of prose
 
Ibong Adarna saknong bilang 030-045
Ibong Adarna saknong bilang 030-045 Ibong Adarna saknong bilang 030-045
Ibong Adarna saknong bilang 030-045
 
2014 english quiz bee best
2014 english quiz bee best2014 english quiz bee best
2014 english quiz bee best
 
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docxSUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
SUMMATIVE TEST IN ARALING PANLIPUNAN 3.docx
 

Similar to FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx

DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
recyann1
 

Similar to FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx (20)

Q4-WEEK1-klaster.pptx
Q4-WEEK1-klaster.pptxQ4-WEEK1-klaster.pptx
Q4-WEEK1-klaster.pptx
 
FILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentationFILIPINO Grade 3 power point presentation
FILIPINO Grade 3 power point presentation
 
TambalangSalita-q3-w1.pptx
TambalangSalita-q3-w1.pptxTambalangSalita-q3-w1.pptx
TambalangSalita-q3-w1.pptx
 
Kambal Katinig/Klaster- MTB Quarter 1- week 7.pptx
Kambal Katinig/Klaster- MTB Quarter 1- week 7.pptxKambal Katinig/Klaster- MTB Quarter 1- week 7.pptx
Kambal Katinig/Klaster- MTB Quarter 1- week 7.pptx
 
Banghay aralin sa filipino Example from jaw
Banghay aralin sa filipino Example from jawBanghay aralin sa filipino Example from jaw
Banghay aralin sa filipino Example from jaw
 
WEEK 1- DAY 1-5 PPT.pptx
WEEK 1- DAY 1-5 PPT.pptxWEEK 1- DAY 1-5 PPT.pptx
WEEK 1- DAY 1-5 PPT.pptx
 
FILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptxFILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptx
 
Reviewer in filipino
Reviewer in filipinoReviewer in filipino
Reviewer in filipino
 
Filipino.Q2.Grade1.Week1.pptx
Filipino.Q2.Grade1.Week1.pptxFilipino.Q2.Grade1.Week1.pptx
Filipino.Q2.Grade1.Week1.pptx
 
PPT_KLASTER.pptx
PPT_KLASTER.pptxPPT_KLASTER.pptx
PPT_KLASTER.pptx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W9_D4.docx.docx
 
FILIPINO 3-Q4-COT2023.pptx
FILIPINO 3-Q4-COT2023.pptxFILIPINO 3-Q4-COT2023.pptx
FILIPINO 3-Q4-COT2023.pptx
 
SIM (ANAPORA AT KATAPORA)
SIM (ANAPORA AT KATAPORA)SIM (ANAPORA AT KATAPORA)
SIM (ANAPORA AT KATAPORA)
 
Pang uri by meekzel
Pang uri by meekzelPang uri by meekzel
Pang uri by meekzel
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
FILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptx
FILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptxFILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptx
FILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptx
 
DISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSSDISS 11-HUMSS
DISS 11-HUMSS
 
FILIPINO 6 Q1 Nasasagot ang tanong tungkol sa pabula, etc.....pptx
FILIPINO 6 Q1 Nasasagot ang tanong tungkol sa pabula, etc.....pptxFILIPINO 6 Q1 Nasasagot ang tanong tungkol sa pabula, etc.....pptx
FILIPINO 6 Q1 Nasasagot ang tanong tungkol sa pabula, etc.....pptx
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
 

FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx

 • 2. Pagbuo ng Salitang Klaster at Salitang may Diptonggo
 • 3. Basahin ang kuwento. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Isulat ang iyong sagot sa papel. Ang Prinsesa Sa kaharian ng Grendan ay may isang prinsesa na nagngangalang Prezan. Siya ay may magandang korona.
 • 4. Isang araw pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigang sina Flora at Greg. Niyaya niyang maglaro sa plasa ang mga ito. Naglaro sila ng habulan, trumpo, at tumbang preso. Talagang naaliw sila sa paglalaro buong hapon.
 • 5. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ito sa iyong papel. 1. Saan naganap ang kuwento? 2. Sino-sino ang tauhan sa kuwento? 3.Ano-ano ang kanilang nilaro? 4.Ano ang napapansin mo sa unang pantig ng mga salitang nakasulat nang maitim? 5.Ano ang tawag sa dalawang katinig na magkasunod sa isang pantig.
 • 6. Kapag naririnig ang salitang “klaster,” maaaring magdulot ito ng iba’t ibang konotasyon sa isipan ng mga tao. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng klaster?
 • 7. Sa araling ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng klaster, at bibigyan natin ito ng ilang halimbawa upang mas maunawaan natin ang konsepto na ito.
 • 8. Ang salitang klaster ay salitang binubuo ng dalawang katinig na magkasunod sa isang pantig na kapwa binibigkas. Tinatawag din itong kambal-katinig. Makikita ang mga pantig na ito sa unahan, gitna, o hulihan ng salita.
 • 10. Halimbawa: blusa pluma trak braso preno tren gripo plato klase Ang diptonggo ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig (a, e, i, o, u) at malapatinig na w at y sa isang pantig.
 • 11. Kapag pinagsama ang mga tunog ng patinig at malapatinig sa isang pantig ito ay magiging diptonggo. Ito ay ang –ay, -ey, -oy, - uy, -aw, at –iw. Halimbawa ng mga salitang may diptonggo. bahay okey apoy sigaw sisiw tulay Rey kahoy tunaw aliw tunay daloy galaw giliw
 • 12. Panuto: Kopyahin sa papel at salungguhitan ang mga salitang klaster sa bawat pangungusap. 1.Mainit ang klima sa Pilipinas. 2.Paborito ni Juan ang tsokolate. 3.Masaya si Jane galing sa eskwela. 4.Ipinamimigay ng guro ang kard sa bawat kuwarter. 5.Ang pagputol ng troso ay ipinagbabawal.
 • 13. Piliin sa kahon ang angkop na kambal-katinig upang mabuo ang salita batay sa larawan. Isulat sa papel.
 • 14.
 • 15. Panuto: Piliin ang angkop na sagot upang mabuo ang salitang klaster sa pangungusap. Isulat ito sa papel. 1.Ang ka ___ ___ ng grocery store ay may maraming laman. a. ts b. rt c. pr 2.Magaling kumuha ng li___ ___ ato ang aking kapatid. a. ts b. kw c. tr
 • 16. 3.Makulay ang ____ ____ aysikel nina Aling Rosa. a. tr b. pl c. kw 4.Nawala ang sum __ __ ero ni Mang Chito. a. ts b. br c. kw 5. Sumakay ng ___ ___ ip ang mag-anak. a. kl b. gr c. dy
 • 17. Panuto: Isulat sa patlang ang nawawalang diptonggo.
 • 18.
 • 19. Tandaan: Ang salitang klaster ay salitang binubuo ng dalawang katinig na magkasunod sa isang pantig na kapwa binibigkas. Tinatawag din itong kambal-katinig. Ang diptonggo ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig (a, e, i, o, u) at malapatinig na w at y sa isang pantig.
 • 20. Kapag pinagsama ang mga tunog ng patinig at malapatinig sa isang pantig ito ay magiging diptonggo. Ito ay ang –ay, -ey, -oy, -uy, -aw, at –iw.
 • 21. Panuto: Basahin ang bawat pangungusap at salungguhitan ang salitang may klaster.
 • 22. Panuto: Magsaliksik ng mga salitang may klaster mula sa magasin o diyaryo at isulat ito sa iyong kuwarderno.
 • 24. Pagbuo ng Salitang Klaster at Salitang may Diptonggo
 • 25.
 • 26. Panuto: Isulat sa patlang ang nawawalang diptonggo.
 • 27.
 • 28. Panuto: Lagyan ng tsek ang patlang kung ang salita ay may diptonggo at ekis kung wala. ______ 1. watawat ______2. himlay _____ 3. baboy ______ 4. langaw ______ 5. eskwela
 • 29. Panuto: Bilugan ang salitang may diptonggo sa pangungusap. 1. Sinabit ng nanay ang tuwalya sa upuan. 2. Naglagay ng duyan si Mang Isko sa aming bahay.
 • 30. 3. Pinatong ko sa ibabaw ng mesa ang monay at itlog. 4. Aruy! Kinagat ako ng langgam sa aking braso. 5. Natuklaw ng malaking ahas si Juan sa makahoy na gubat.
 • 31. Panuto: Basahin ang pangungusap. Salungguhitan ang salitang may diptonggo sa bawat bilang. 1. Nahirapang maka-ikot sa kwarto ang lalaking pilay. 2. Ang magiliw na dalaga ay naghanda ng inumin. 3. Malakas ang iyak ng kawawang beybi.
 • 32. 4. Bibili ng dalawang baboy ang aming Tito. 5. Kumain ng gulay upang maging masigla ang iyong katawan.
 • 33. Panuto: Gamitin ang mga sumusunod na salita sa pangungusap. 1. ilaw 2. pilay 3. nanay 4. kasuy 5. amoy
 • 34. Bilugan ang salita o mga salita na may diptonggo sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang diptonggo o mga diptonggo sa pangungusap. _____ 1. Naubos ng apoy ang mga kahoy. _____ 2. Magdala ka ng pamaypay at payong. _____ 3. Napakahusay sumayaw ng prinsesa.
 • 35. _____ 4. Sumakay ang pamilya sa tren. _____ 5. Masarap ba ang keyk na kinain mo.
 • 37. Pagbuo ng Salitang Klaster at Salitang may Diptonggo
 • 38. Panuto: Salungguhitan ang salita o mga salitang may kambal-katinig sa pangungusap. 1. May grasa ang mga braso ng mekaniko. 2. Sa Setyembre ang kaarawan niya. 3. Ang ministro ay bumaba sa eroplano. 4. Ipakita mo sa presentasyon ang tsart na ito. 5. Nagprotesta ang mga empleyado.
 • 39. Panuto: Piliin ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap. Piliin ang wastong sagot sa kahon. 1. Hindi mabuting ______ang preso. 2. Ang ______natin ay pumunta sa klinika. plano tsonggo presinto kliyente ehemplo
 • 40. 3. Ano kaya ang ____ng kontrabida? 4. Sanay sa ganitong klima ang ________. 5. Dinala sa _____ang nahuling kriminal. plano tsonggo presinto kliyente ehemplo
 • 41. Panuto: Gamitin ang mga sumusunod na salita sa pangungusap. 1. planeta 2. tropeo 3. klinika 4. krus 5. prusisyon
 • 42. Panuto: Salungguhitan ang mga salitang may kambal-katinig o diptonggo. Isulat ang titik K sa itaas ng salita o mga salitang may kambal-katinig sa pangungusap. Isulat ang titik D sa itaas ng salita o mga salitang may diptonggo sa pangungusap. 1. Naglakbay patungong Tsina ang nanay ko. 2. Masarap ang pagtimpla ng tsaa na ito.
 • 43. 3. Masyadong mataas ang presyo ng hikaw. 4. Walang disiplina ang mga sumasakay sa dyip. 5. Nakita ko sa ibabaw ng mesa ang plorera.
 • 44.
 • 45. Panuto: Tingnan ang larawan. Buuin ang pangngalan sa pamamagitan ng pagsusulat ng angkop na diptonggo.
 • 46. Bilugan ang salita na may kambal-katinig sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang kambal-katinig. _____ 1. Umupo ang reyna sa kanyang trono. _____ 2. Hilaw pa ang mga prutas sa kusina. _____ 3. Ikaw ang pinili ng mga kaklase mo. _____ 4. Kanino ang tsinelas na dilaw? _____ 5. Sobra ang sukli ni Nanay.
 • 48. Pagbuo ng Salitang Klaster at Salitang may Diptonggo
 • 49. Panuto: Piliin ang angkop na klaster upang mabuo ang pangungusap.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56. Panuto: Piliin ang mga salitang may klaster at diptonggo at ilagay sa wastong kahon.