SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT
NA LINGGO
KWARTER 3
MGA KAALAMANG-BAYAN
TULANG PANUDYO, TUGMANG
DE GULONG
PALAISIPAN/BUGTONG
KATANGIAN NG MITO, ALAMAT,
AT KUWENTONG-BAYAN
MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO
NAISUSULAT ANG SARILING TULA/AWITING PANUDYO ,TUGMANG DE
GULONG AT PALAISIPAN BATAY SA ITINAKDANG MGA PAMANTAYAN
NASUSURI ANG NILALAMAN NG NAPANOOD NA DOKUMENTARYO
KAUGNAY NG MGA TINALAKAY NA
TULA/AWITINGPANUDYO,TUGMANG DE GULONG, AT PALAISIPAN
NAPAGHAHAMBING ANG MGA KATANGIAN NG MITO/ ALAMAT/
KUWENTONG BAYAN BATAY SA PAKSA, MGA TAUHAN, TAGPUAN,
KAISIPAN AT MGA ASPETONG PANGKULTURA (HALIMBAWA:
HEOGRAPIYA, URI NG PAMUMUHAY AT IBA PA) NA NAGBIBIGAY-
HUGIS SA PANITIKAN NG LUZON;
NASUSURI ANG MGA KATANGIAN AT ELEMENTO NG MITO, ALAMAT,
AT KUWENTONG-BAYAN
BALIKAN NATIN
PAMILYAR KA BA SA MGA GANITONG
PAHAYAG?
•" GOD KNOWS JUDAS NOT PAY "
•BATA BATUTA !
•ISANG PERANG MUTA !
•ISANG BALONG MALALIM
•NAPALILIGIRAN NG PATALIM
GAWAIN 1: ILARAWAN MO…
PANUTO: SUBUKAN MONG ILARAWAN/TUKUYIN ANG MGA
SUMUSUNOD NA PAHAYAG.
1. BARYA LANG PO SA UMAGA
2. ISANG SENYORA NAKAUPO SA TASA
3. KUNG SA ISDA ITO AY DAGAT, KUNG SA IBON ITOY PUGAD,
LUNGGA NAMAN KUNG AHAS, KUNG SA TAO ANO ITO?
HANDA KA NA BA?
ALAM KONG MASISIYAHAN KA SA MGA MATUTUKLASAN MO
HABANG PINAG-AARALAN ANG ARALING ITO. HALIKA NA’T
PAGYAMANIN ANG IYONG KAALAMAN.
UNAWAIN NATIN
SA BAHAGING ITO MAUUNAWAAN MONG GANAP ANG TULANG PANUDYO, TUGMANG
DE GULONG, PALAISIPAN AT BUGTONG. BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG TEKSTO.
MGA KAALAMANG-BAYAN TULANG PANUDYO, TUGMANG DE GULONG
PALAISIPAN/BUGTONG
ANG TULANG PANUDYO
ANG TULANG PANUDYO AY ISA RING URI NG KAALAMANG- BAYAN NA ANG
KAYARIAN AY PATULA (MAY SUKAT AT TUGMA). ANG LAYUNIN NITO AY MAMBUSKA O
MANUDYO AT KARANIWANG GINAGAMIT BILANG PANUNUKSO NG MGA BATA.
KINAGIGILIWAN ITONG BIGKASIN NG MGA BATA AT MAGING NG MATATANDA DAHIL ITO AY
NAGMULA PA SA ATING MGA TRADISYON AT NAIPASA HANGGANG SA KASALUKUYANG
PANAHON. MAKIKITA NATIN DITO ANG MAKULAY NA KAMUSMUSAN NG ATING MGA
NINUNO. WALANG TIYAK NA PANAHON O PETSA KUNG KAILAN ITO LUMITAW. ITO AY
HUMITIK SA PAMAMAGITAN NG PASALINDILA O PASALIMBIBIG. IBIG SABIHIN, MAY MGA
LUMILITAW DING BAGONG MGA TULANG PANUDYO BAGAMA’T ANG ANYONG ITO AY
NAGMULA PA SA TRADISYON NG ATING MGA NINUNO.
MGA HALIMBAWA:
1. TUTUBI, TUTUBI! 2. MAY DUMI SA ULO, 3. PUTAK, PUTAK!
HUWAG KANG PAHUHULI IKAKASAL SA LINGGO. BATANG DUWAG
SA BATANG SALBAHE! INALIS, INALIS,
ANG TUGMANG DE GULONG
ANG TUGMANG DE GULONG, SA SIMPLENG PAGPAPAKAHULUGAN, AY ANG MGA PAALALA
SA MGA PASAHERO NA MAAARI NATING MATAGPUAN SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN
TULAD NG DYIP, BUS, AT TRAYSIKEL. PAKSA RIN NG MGA TUGMANG DE GULONG ANG MGA URI
NG PASAHERO, MGA KATANGIAN NG DRAYBER, AT ANG MGA PANG-ARAW-ARAW NA
SITWASYON SA PAGBIBIYAHE AT PAMAMASADA TULAD NG MGA HINDI NAGBABAYAD NG
PAMASAHE. SA TUGMANG DE GULONG DIN MASASALAMIN ANG KULTURA AT SALOOBIN NG MGA
ORDINARYONG MAMAMAYANG PILIPINONG MGA NABIBILANG SA MASA NA ARAW-ARAW NA
SUMASAKAY SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN. KAYA ITO TINAWAG NA TUGMANG DE GULONG
AY DAHIL SA PANGUNAHIN NITONG KATANGIANG MABABASA ITO SA MGA PAMPUBLIKONG
SASAKYAN NA MAY GULONG KATULAD NG DYIP, BUS, AT TRAYSIKEL.
MGA HALIMBAWA:
1. MAGANDANG BINIBINI,
IKAW AY BULAKLAK SA MATA KO,
DIYOSA NG PUSO KO,
SAKIT NG BULSA KO
2. IKAW ANG ILAW NG BUHAY KO,
AKO ANG SWITCH NG BUHAY MO
3. SA PAGTAAS NG GASOLINA,
KAMING MGA DRAYBER ANG NAGHAHABOL NG HININGA
PALAISIPAN
ANG PALAISIPAN AY ISANG SULIRANIN O URI NG BUGTONG (ENIGMA) NA SUMUSUBOK SA TALINO
NG LUMULUTAS NITO. ITO AY ISA SA MGA KAALAMANG-BAYAN NA KARANIWAN NANG GINAGAMIT NG
ATING MGA NINUNO HINDI LAMANG BILANG LIBANGAN, KUNDI BILANG PALIWANAG O PAG-UNAWA SA
KAGUSTUHAN NG MGA BATHALA AT KALIKASAN. ITO AY ISANG PARAAN NG PAGPUKAW SA ISIPAN NG
TAO.
KATULAD NG MGA BUGTONG, ANG MGA PALAISIPAN AY NAKALILIBANG AT HUMAHAMONG MAG ISIP ANG
MGA KASANGKOT SA PAGLALARO NITO UPANG MALUTAS ANG ISANG SULIRANING INILALAHAD. SA
KARANIWANG PALAISIPAN, NILULUTAS ANG ISANG PALAISIPAN SA PAMAMAGITAN NG PAGSAMA-SAMA
NG MGA PIRASO SA ISANG LOHIKAL NA PARAAN PARA MABUO ANG SOLUSYON. SA PAG-UNAWA NG
PALAISIPAN AT PAGHAHANAP NG SAGOT DITO, MAHALAGA ANG PAGIGING PAMILYAR NG NAKIKINIG AT
NAGSASABI NG PALAISIPAN SA KANIYANG KAPALIGIRAN DAHIL KADALASAN, ANG MGA IMAHENG
GINAGAMIT SA PAGBUBUO NG PALAISIPAN AY NANGGAGALING SA KAPALIGIRAN, AT ANG MGA SAGOT AY
MGA BAGAY DIN NA KARANIWANG MAKIKITA SA KAPALIGIRAN O KARANIWANG GINAGAWA ARAW-ARAW.
MGA HALIMBAWA NG PALAISIPAN:
1. MAY ISANG BOLA SA MESA. TINAKPAN ITO NG SOMBRERO. PAANO NAKUHA ANG BOLA NANG HINDI
MAN LANG NAGALAW ANG SOMBRERO?
SAGOT: BUTAS ANG TUKTOK NG SOMBRERO.
2. MAY ISANG TULAY NA WALANG SINUMANG MAKADAAN SAPAGKAT MAY NAGBABANTAY NA
MAHIWAGANG TINIG. TIYAK NA MAMAMATAY ANG SINUMANG DADAAN DOON NA MAKA- KARINIG NG
TINIG AT HINDI NA SILA MAKAKATAWID SA TULAY,SUBALIT MAY ISANG BINATA NA NAKATAWID NG
MGA BUGTONG
PINAHAHALAGAHAN NG MGA TRADISYONAL NA LIPUNAN ANG KARUNUNGAN AT
MALAWAK NA KAALAMAN. MAKIKITA ANG PAGPAPAHALAGANG ITO SA MGA ORGANISASYONG
PANLIPUNAN KUNG SAAN PINIPILING MGA LIDER NG BAYAN ANG MARURUNONG AT PANTAS. ISA
SA PALATANDAAN NG KARUNUNGAN AT PAGKAPANTAS NG ISANG TAO ANG KANIYANG
MAYAMANG BOKABULARYO AT KAHUSAYAN SA PAGHAHABI NG MGA SALITA AT PAGKAMAKATA.
ANG BUGTONG AY ISANG PANGUNGUSAP O TANONG NA MAY DOBLE O NAKATAGONG
KAHULUGAN NA NILULUTAS BILANG ISANG PALAISIPAN. INILALARAWAN NITO ANG PAG-
UUGALI,KAISIPAN, PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY, AT KATUTUBONG PALIGID NG MGA PILIPINO.
BILANG ISANG MAIKLING TULA, MADALAS ITONG NAGIGING ISANG PALAISIPAN SA TUWING
NAGLALARO ANG MGA BATA.
MGA HALIMBAWA:
1. MAY BALBAS NGUNIT WALANG MUKHA 2. HETO NA SI DELAY, MAY SUNONG NA BAHAY
SAGOT: MAIS SAGOT: PAGONG
3. BULAKLAK MUNA ANG DAPAT GAWIN, BAGO MO ITO KANIN
SAGOT: SAGING
NGAYONG NALAMAN NIYO NA ANG KAALAMANG-BAYAN TULAD NG TULANG PANUDYO,
TUGMANG DE GULONG, PALAISIPAN AT MGA BUGTONG. ALAMIN NAMAN NATIN KUNG ANO ANG
INYONG MGA NAUNAWAAN TUNGKOL SA INYONG BINASA.
GAWAIN 2: SAGUTIN MO…
PANUTO: MATAPOS MABASA ANG MGA KAALAMANG–BAYAN, SAGUTIN
ANG MGA SUMUSUNOD NA KATANUNGAN.
1. IBIGAY ANG PAGKAKAIBA AT PAGKAKATULAD NG TUGMANG DE
GULONG SA TULANG PANUDYO.
TUGMANG DE GULONG
TULANG PANUDYO
2. IPALIWANAG ANG PAGKAKAIBA AT PAGKAKATULAD NG BUGTONG SA
PALAISIPAN. PALAISIPAN BUGTONG.
3. BAKIT MAHALAGANG PAG-ARALAN AT MATUTUHAN ANG MGA KAALAMANG-BAYAN NA
TULAD NG MGA ITO?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. PAANO SUMASALAMIN SA KULTURA AT URI NG PAMUMUHAY NG MGA TAO, AT SA
KALAGAYANG PANLIPUNAN ANG NILALAMAN NG TUGMANG DE GULONG, TULANG
PANUDYO, PALAISIPAN, AT BUGTONG?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. MASASABI MO BANG MAY LIKAS NA TALINONG TAGLAY ANG ATING MGA NINUNO BATAY
SA MGA ANYONG ITO NG KAALAMANG-BAYAN? PAANO MO ITO MAPATUTUNAYAN?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
SURIIN NATIN:
Alamin niyo naman ang pagkakaiba ng mito, alamat at kuwentong bayan. Pagkatapos
ay suriin niyo din ang kanilang mga katangian.
KATANGIAN NG MITO, ALAMAT, AT KUWENTONG-BAYAN
Isa sa mahahalagang bahagi ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong-bayan, alamat at
mito. Ito ay bahaging ng ating panitikang salin-dila o lipat-dila (ibig sabihin ay naikukuwento
lamang nang pasalita) na lumaganap bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa.
Ang kuwentong-bayan, alamat, at mito ay halos may kaugnayan sa isa’t isa. Halos pareho
lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon,
paniniwala, at kultura ng isang partikular na pangkat o lugar. Nababanggit din sa mga akdang
ito ang heograpiya, uri ng hanapbuhay, at katangian ng mga mamamayan kung saang lugar o
pangkat ito nagmula. Halos lahat ng kuwentong ito ay nilikha o isinalaysay upang
makapagbigay ng gintong aral na magagamit sa tunay na buhay.
Bagama’t halos magkakatulad ay makikita pa rin ang pagiging natatangi ng bawat pasalindilang
panitikang ito. Ang kuwentong-bayan, gaya ng “Pakikipagsapalaran ni Juan Tamad” ay isang
maikling kuwento tungkol sa isang tauhang naninirahan at nagtataglay ng katangian, katutubong
kulay, o kultura sa isang partikular na lugar o pangkat. Ang kuwentong-bayan o folklore ay mga
salaysay hinggil sa mga likhang-isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan,
katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya sa isang hangal na babae.
UNAWAIN NATIN
ANG ALAMAT O LEGEND AY ISANG KUWENTONG NAGSASAAD
KUNG SAAN NANGGALING O NAGMULA ANG MGA BAGAY-BAGAY
GAYA NG “ALAMAT NG ISLA NG PITONG MAKASALANAN.”
KARANIWANG NAGSASALAYSAY ANG MGA ITO NG MGA PANGYAYARI
HINGGIL SA TUNAY NA MGA TAO AT POOK, AT MAYROONG
PINAGBATAYAN SA KASAYSAYAN.
SAMANTALANG ANG MITO O MYTH AY KARANIWANG
TUMATALAKAY SA MGA KUWENTONG MAY KINALAMAN SA MGA
DIYOS, DIYOSA, BATHALA, DIWATA, AT MGA KAKAIBANG NILALANG
NA MAY KAPANGYARIHAN. ANG MITOLOHIYA AY ISANG KUWENTONG
NAGPASALIN-SALIN NA SA DILA MULA SA KATUTUBO HANGGANG SA
KASALUKUYAN, MASASABING HALOS IPINAKIKITA RIN NITO ANG
GAWAIN 3: PAGHAMBINGIN MO…
PANUTO: PAGHAMBINGIN ANG KATANGIAN NG ALAMAT, MITO, KUWENTONG-BAYAN BATAY SA PAKSA AT
ASPEKTONG PANGKULTURA (HAL. HEOGRAPIYA: URI NG PAMUMUHAY AT IBA PA NA NAGPAPAKILALA SA
MGA LUGAR NA PINAGMULAN NITO) NITO GAMIT ANG GRAPHIC ORGANIZER SA IBABA.
NATATANGING KATANGIAN NG KUWENTONG-BAYAN
NATATANGING KATANGIAN NG MITO
NATATANGING KATANGIAN NG ALAMAT
PAGKAKATULAD NG MGA KATANGIAN NG KUWENTONG-BAYAN, ALAMAT AT MITO
GAWAIN 4: PAG-ISIPAN MO
PANUTO: MAGBIGAY NG TIG-TATLONG HALIMBAWA NG KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT NA
NAPAG-ARALAN MO NA. ISULAT ANG MGA PAMAGAT SA LOOB NG KAHON.
MGA HALIMBAWA NG AKDANG PAMPANITIKAN
KUWENTONG-BAYAN
1.____________________ 2.___________________
ILAPAT NATIN
GAWAIN 5: NALALAMAN MO, IBAHAGI MO…
PANUTO: SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA KATANUNGAN.
1. ANO-ANO ANG MGA KATANGIAN NG PILIPINO SA LARANGAN NG TUGMAAN?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. PAANO SINASALAMIN SA TUGMAANG ITO ANG KULTURANG PILIPINO AT MGA PANGYAYARI SA LIPUNAN?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
GAWAIN 6: PAGNILAYAN MO…
PANUTO: MAGBIGAY NG TATLONG DAHILAN KUNG BAKIT UNTI-UNTING NAWAWALA ANG MGA AKDANG PAMPANITIKAN TULAD
NG KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT.
1.________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO KA MAKATUTULONG UPANG MAPALAGANAP ANG MGA AKDANG PAMPANITIKAN TULAD NG
KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Ang Tula at Iilang mga Tayutay
Ang Tula at Iilang mga TayutayAng Tula at Iilang mga Tayutay
Ang Tula at Iilang mga Tayutay
 
Filipino 9 Pabula
Filipino 9 PabulaFilipino 9 Pabula
Filipino 9 Pabula
 
Maikling Kwento
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwento
 
Uri ng Sanaysay
Uri ng SanaysayUri ng Sanaysay
Uri ng Sanaysay
 
Mga popular na babasahin
Mga popular na babasahinMga popular na babasahin
Mga popular na babasahin
 
Grade 9-Maikling Kuwento
Grade 9-Maikling KuwentoGrade 9-Maikling Kuwento
Grade 9-Maikling Kuwento
 
FILIPINO 8-SANAYSAY.pptx
FILIPINO 8-SANAYSAY.pptxFILIPINO 8-SANAYSAY.pptx
FILIPINO 8-SANAYSAY.pptx
 
TALINHAGA
TALINHAGA TALINHAGA
TALINHAGA
 
Broadcast media radyo
Broadcast media radyoBroadcast media radyo
Broadcast media radyo
 
Elemento ng Tula
Elemento ng TulaElemento ng Tula
Elemento ng Tula
 
Filipino 9 Iba’t-ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
Filipino 9 Iba’t-ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o DamdaminFilipino 9 Iba’t-ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
Filipino 9 Iba’t-ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin
 
Eupemistikong Pahayag
Eupemistikong PahayagEupemistikong Pahayag
Eupemistikong Pahayag
 
Filipino 9 Iba Pang Uri ng Maikling Kuwento
Filipino 9 Iba Pang Uri ng Maikling KuwentoFilipino 9 Iba Pang Uri ng Maikling Kuwento
Filipino 9 Iba Pang Uri ng Maikling Kuwento
 
Filipino 9 Elemento ng Elehiya
Filipino 9 Elemento ng ElehiyaFilipino 9 Elemento ng Elehiya
Filipino 9 Elemento ng Elehiya
 
Tulang Pandamdamin
Tulang PandamdaminTulang Pandamdamin
Tulang Pandamdamin
 
Nobela.pptx
Nobela.pptxNobela.pptx
Nobela.pptx
 
Paghahambing
PaghahambingPaghahambing
Paghahambing
 
Metaporikal na Pagpapakahulugan
Metaporikal na PagpapakahuluganMetaporikal na Pagpapakahulugan
Metaporikal na Pagpapakahulugan
 
kolokasyon.pptx
kolokasyon.pptxkolokasyon.pptx
kolokasyon.pptx
 
Filipino 8
Filipino 8Filipino 8
Filipino 8
 

Similar to FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx

Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao
Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa PagpapakataoPanlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao
Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakataocar yongcong
 
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptx
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptxCSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptx
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptxMarosarioJaictin1
 
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02Reynaldo San Juan
 
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptx
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptxARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptx
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptxCHRISTINEMAEBUARON
 
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptxAralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptxRenanteNuas1
 
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayanPaghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayanmichael saudan
 
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01Dexter Reyes
 
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptx
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptxKuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptx
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptxIreneCenteno2
 
Ang pinagmulan ng tao
Ang pinagmulan ng taoAng pinagmulan ng tao
Ang pinagmulan ng taoRussel Kurt
 
Mga tamang gamit ng salita
Mga tamang gamit ng salitaMga tamang gamit ng salita
Mga tamang gamit ng salitaFhoyzon Ivie
 

Similar to FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx (20)

Instruktura ng wika
Instruktura ng wikaInstruktura ng wika
Instruktura ng wika
 
Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao
Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa PagpapakataoPanlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao
Panlipunang gampanin ng pamilya Sa Edukasyon sa Pagpapakatao
 
Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
 
Aug.25,2014
Aug.25,2014Aug.25,2014
Aug.25,2014
 
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptx
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptxCSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptx
CSE KAAGAPAY SA PAGSUGPO NG TEENAGE PREGNANCY AT.pptx
 
Isip at kilos-loob
Isip at kilos-loobIsip at kilos-loob
Isip at kilos-loob
 
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02
Mgateoryangpampanitikan 130120051457-phpapp02
 
MODYUL-14-ESP-10.pptx
MODYUL-14-ESP-10.pptxMODYUL-14-ESP-10.pptx
MODYUL-14-ESP-10.pptx
 
Taoisim
TaoisimTaoisim
Taoisim
 
Populasyon questions
Populasyon questionsPopulasyon questions
Populasyon questions
 
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptx
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptxARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptx
ARALIN 3.1 Filipino 10 Kwarter 3 Modyul 1pptx
 
G8 orchids team socrates
G8 orchids team socratesG8 orchids team socrates
G8 orchids team socrates
 
AP8 ARALIN 1.pptx
AP8 ARALIN 1.pptxAP8 ARALIN 1.pptx
AP8 ARALIN 1.pptx
 
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptxAralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
Aralin 3.1 Kaligirang pangkasaysayan.pptx
 
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayanPaghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
Paghahambing ng Pagsasaling Ingles-Filipino alinsunod sa simulain at batayan
 
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01
Yamangtaongasya 140728104353-phpapp01
 
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptx
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptxKuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptx
Kuwentong-bayan - Ang kataksilan ni Sinogo.pptx
 
Ang pinagmulan ng tao
Ang pinagmulan ng taoAng pinagmulan ng tao
Ang pinagmulan ng tao
 
Mga tamang gamit ng salita
Mga tamang gamit ng salitaMga tamang gamit ng salita
Mga tamang gamit ng salita
 
Grade 7 ebulosyon ng tao
Grade 7  ebulosyon ng taoGrade 7  ebulosyon ng tao
Grade 7 ebulosyon ng tao
 

More from marielouisemiranda1

Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptx
Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptxLarawang-Pampahayagan o photo journalism.pptx
Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptxmarielouisemiranda1
 
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptx
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptxConstructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptx
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptxmarielouisemiranda1
 
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptx
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptxPONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptx
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptxmarielouisemiranda1
 
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptx
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptxawitingbayan at bulong- 210114025006.pptx
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptxmarielouisemiranda1
 
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptx
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptxELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptx
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptxmarielouisemiranda1
 
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptx
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptxPAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptx
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptxmarielouisemiranda1
 
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptx
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptxMga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptx
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptxmarielouisemiranda1
 
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptx
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptxPatimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptx
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptxmarielouisemiranda1
 

More from marielouisemiranda1 (8)

Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptx
Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptxLarawang-Pampahayagan o photo journalism.pptx
Larawang-Pampahayagan o photo journalism.pptx
 
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptx
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptxConstructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptx
Constructing-the-Test-Items-for_DepEd.pptx
 
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptx
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptxPONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptx
PONEMA, AWITING BAYAN at PANUDYO POWERPOINT.pptx
 
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptx
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptxawitingbayan at bulong- 210114025006.pptx
awitingbayan at bulong- 210114025006.pptx
 
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptx
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptxELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptx
ELEMENTO KOMIKS-AT-DULA at iba't ibang lugar sa visayas.pptx
 
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptx
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptxPAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptx
PAGKAKAIBA NG PAGSASALING WIKA.pptx
 
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptx
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptxMga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptx
Mga Teorya at Pamamaraan sa Pagtuturo ng Wika (1).pptx
 
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptx
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptxPatimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptx
Patimpalak-sa-Buwan-ng-Wika-2023.pptx
 

Recently uploaded

ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptx
ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptxROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptx
ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptxVanesaIglesias10
 
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATION
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATIONTHEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATION
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATIONHumphrey A Beña
 
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfGrade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfJemuel Francisco
 
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptx
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptxBarangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptx
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptxCarlos105
 
Concurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemConcurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemChristalin Nelson
 
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptx
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptxMusic 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptx
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptxleah joy valeriano
 
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...Postal Advocate Inc.
 
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxAnupkumar Sharma
 
Earth Day Presentation wow hello nice great
Earth Day Presentation wow hello nice greatEarth Day Presentation wow hello nice great
Earth Day Presentation wow hello nice greatYousafMalik24
 
Active Learning Strategies (in short ALS).pdf
Active Learning Strategies (in short ALS).pdfActive Learning Strategies (in short ALS).pdf
Active Learning Strategies (in short ALS).pdfPatidar M
 
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...JojoEDelaCruz
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptxmary850239
 
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptx
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptxECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptx
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptxiammrhaywood
 
Full Stack Web Development Course for Beginners
Full Stack Web Development Course for BeginnersFull Stack Web Development Course for Beginners
Full Stack Web Development Course for BeginnersSabitha Banu
 
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...Seán Kennedy
 
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17Celine George
 
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)cama23
 
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4JOYLYNSAMANIEGO
 
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17Celine George
 

Recently uploaded (20)

ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptx
ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptxROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptx
ROLES IN A STAGE PRODUCTION in arts.pptx
 
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATION
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATIONTHEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATION
THEORIES OF ORGANIZATION-PUBLIC ADMINISTRATION
 
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdfGrade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
Grade 9 Quarter 4 Dll Grade 9 Quarter 4 DLL.pdf
 
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptx
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptxBarangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptx
Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) Orientation.pptx
 
FINALS_OF_LEFT_ON_C'N_EL_DORADO_2024.pptx
FINALS_OF_LEFT_ON_C'N_EL_DORADO_2024.pptxFINALS_OF_LEFT_ON_C'N_EL_DORADO_2024.pptx
FINALS_OF_LEFT_ON_C'N_EL_DORADO_2024.pptx
 
Concurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management systemConcurrency Control in Database Management system
Concurrency Control in Database Management system
 
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptx
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptxMusic 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptx
Music 9 - 4th quarter - Vocal Music of the Romantic Period.pptx
 
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
USPS® Forced Meter Migration - How to Know if Your Postage Meter Will Soon be...
 
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptxMULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
MULTIDISCIPLINRY NATURE OF THE ENVIRONMENTAL STUDIES.pptx
 
Earth Day Presentation wow hello nice great
Earth Day Presentation wow hello nice greatEarth Day Presentation wow hello nice great
Earth Day Presentation wow hello nice great
 
Active Learning Strategies (in short ALS).pdf
Active Learning Strategies (in short ALS).pdfActive Learning Strategies (in short ALS).pdf
Active Learning Strategies (in short ALS).pdf
 
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...
ENG 5 Q4 WEEk 1 DAY 1 Restate sentences heard in one’s own words. Use appropr...
 
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
4.18.24 Movement Legacies, Reflection, and Review.pptx
 
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptx
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptxECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptx
ECONOMIC CONTEXT - PAPER 1 Q3: NEWSPAPERS.pptx
 
Full Stack Web Development Course for Beginners
Full Stack Web Development Course for BeginnersFull Stack Web Development Course for Beginners
Full Stack Web Development Course for Beginners
 
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...
Student Profile Sample - We help schools to connect the data they have, with ...
 
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17
Incoming and Outgoing Shipments in 3 STEPS Using Odoo 17
 
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)
Global Lehigh Strategic Initiatives (without descriptions)
 
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
Daily Lesson Plan in Mathematics Quarter 4
 
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17
Difference Between Search & Browse Methods in Odoo 17
 

FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO 3RD QUARTER.pptx

 • 1. FILIPINO 7 IKATLO AT IKAAPAT NA LINGGO KWARTER 3 MGA KAALAMANG-BAYAN TULANG PANUDYO, TUGMANG DE GULONG PALAISIPAN/BUGTONG KATANGIAN NG MITO, ALAMAT, AT KUWENTONG-BAYAN
 • 2. MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO NAISUSULAT ANG SARILING TULA/AWITING PANUDYO ,TUGMANG DE GULONG AT PALAISIPAN BATAY SA ITINAKDANG MGA PAMANTAYAN NASUSURI ANG NILALAMAN NG NAPANOOD NA DOKUMENTARYO KAUGNAY NG MGA TINALAKAY NA TULA/AWITINGPANUDYO,TUGMANG DE GULONG, AT PALAISIPAN NAPAGHAHAMBING ANG MGA KATANGIAN NG MITO/ ALAMAT/ KUWENTONG BAYAN BATAY SA PAKSA, MGA TAUHAN, TAGPUAN, KAISIPAN AT MGA ASPETONG PANGKULTURA (HALIMBAWA: HEOGRAPIYA, URI NG PAMUMUHAY AT IBA PA) NA NAGBIBIGAY- HUGIS SA PANITIKAN NG LUZON; NASUSURI ANG MGA KATANGIAN AT ELEMENTO NG MITO, ALAMAT, AT KUWENTONG-BAYAN
 • 3. BALIKAN NATIN PAMILYAR KA BA SA MGA GANITONG PAHAYAG? •" GOD KNOWS JUDAS NOT PAY " •BATA BATUTA ! •ISANG PERANG MUTA ! •ISANG BALONG MALALIM •NAPALILIGIRAN NG PATALIM
 • 4. GAWAIN 1: ILARAWAN MO… PANUTO: SUBUKAN MONG ILARAWAN/TUKUYIN ANG MGA SUMUSUNOD NA PAHAYAG. 1. BARYA LANG PO SA UMAGA 2. ISANG SENYORA NAKAUPO SA TASA 3. KUNG SA ISDA ITO AY DAGAT, KUNG SA IBON ITOY PUGAD, LUNGGA NAMAN KUNG AHAS, KUNG SA TAO ANO ITO? HANDA KA NA BA? ALAM KONG MASISIYAHAN KA SA MGA MATUTUKLASAN MO HABANG PINAG-AARALAN ANG ARALING ITO. HALIKA NA’T PAGYAMANIN ANG IYONG KAALAMAN.
 • 5. UNAWAIN NATIN SA BAHAGING ITO MAUUNAWAAN MONG GANAP ANG TULANG PANUDYO, TUGMANG DE GULONG, PALAISIPAN AT BUGTONG. BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG TEKSTO. MGA KAALAMANG-BAYAN TULANG PANUDYO, TUGMANG DE GULONG PALAISIPAN/BUGTONG ANG TULANG PANUDYO ANG TULANG PANUDYO AY ISA RING URI NG KAALAMANG- BAYAN NA ANG KAYARIAN AY PATULA (MAY SUKAT AT TUGMA). ANG LAYUNIN NITO AY MAMBUSKA O MANUDYO AT KARANIWANG GINAGAMIT BILANG PANUNUKSO NG MGA BATA. KINAGIGILIWAN ITONG BIGKASIN NG MGA BATA AT MAGING NG MATATANDA DAHIL ITO AY NAGMULA PA SA ATING MGA TRADISYON AT NAIPASA HANGGANG SA KASALUKUYANG PANAHON. MAKIKITA NATIN DITO ANG MAKULAY NA KAMUSMUSAN NG ATING MGA NINUNO. WALANG TIYAK NA PANAHON O PETSA KUNG KAILAN ITO LUMITAW. ITO AY HUMITIK SA PAMAMAGITAN NG PASALINDILA O PASALIMBIBIG. IBIG SABIHIN, MAY MGA LUMILITAW DING BAGONG MGA TULANG PANUDYO BAGAMA’T ANG ANYONG ITO AY NAGMULA PA SA TRADISYON NG ATING MGA NINUNO. MGA HALIMBAWA: 1. TUTUBI, TUTUBI! 2. MAY DUMI SA ULO, 3. PUTAK, PUTAK! HUWAG KANG PAHUHULI IKAKASAL SA LINGGO. BATANG DUWAG SA BATANG SALBAHE! INALIS, INALIS,
 • 6. ANG TUGMANG DE GULONG ANG TUGMANG DE GULONG, SA SIMPLENG PAGPAPAKAHULUGAN, AY ANG MGA PAALALA SA MGA PASAHERO NA MAAARI NATING MATAGPUAN SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN TULAD NG DYIP, BUS, AT TRAYSIKEL. PAKSA RIN NG MGA TUGMANG DE GULONG ANG MGA URI NG PASAHERO, MGA KATANGIAN NG DRAYBER, AT ANG MGA PANG-ARAW-ARAW NA SITWASYON SA PAGBIBIYAHE AT PAMAMASADA TULAD NG MGA HINDI NAGBABAYAD NG PAMASAHE. SA TUGMANG DE GULONG DIN MASASALAMIN ANG KULTURA AT SALOOBIN NG MGA ORDINARYONG MAMAMAYANG PILIPINONG MGA NABIBILANG SA MASA NA ARAW-ARAW NA SUMASAKAY SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN. KAYA ITO TINAWAG NA TUGMANG DE GULONG AY DAHIL SA PANGUNAHIN NITONG KATANGIANG MABABASA ITO SA MGA PAMPUBLIKONG SASAKYAN NA MAY GULONG KATULAD NG DYIP, BUS, AT TRAYSIKEL. MGA HALIMBAWA: 1. MAGANDANG BINIBINI, IKAW AY BULAKLAK SA MATA KO, DIYOSA NG PUSO KO, SAKIT NG BULSA KO 2. IKAW ANG ILAW NG BUHAY KO, AKO ANG SWITCH NG BUHAY MO 3. SA PAGTAAS NG GASOLINA, KAMING MGA DRAYBER ANG NAGHAHABOL NG HININGA
 • 7. PALAISIPAN ANG PALAISIPAN AY ISANG SULIRANIN O URI NG BUGTONG (ENIGMA) NA SUMUSUBOK SA TALINO NG LUMULUTAS NITO. ITO AY ISA SA MGA KAALAMANG-BAYAN NA KARANIWAN NANG GINAGAMIT NG ATING MGA NINUNO HINDI LAMANG BILANG LIBANGAN, KUNDI BILANG PALIWANAG O PAG-UNAWA SA KAGUSTUHAN NG MGA BATHALA AT KALIKASAN. ITO AY ISANG PARAAN NG PAGPUKAW SA ISIPAN NG TAO. KATULAD NG MGA BUGTONG, ANG MGA PALAISIPAN AY NAKALILIBANG AT HUMAHAMONG MAG ISIP ANG MGA KASANGKOT SA PAGLALARO NITO UPANG MALUTAS ANG ISANG SULIRANING INILALAHAD. SA KARANIWANG PALAISIPAN, NILULUTAS ANG ISANG PALAISIPAN SA PAMAMAGITAN NG PAGSAMA-SAMA NG MGA PIRASO SA ISANG LOHIKAL NA PARAAN PARA MABUO ANG SOLUSYON. SA PAG-UNAWA NG PALAISIPAN AT PAGHAHANAP NG SAGOT DITO, MAHALAGA ANG PAGIGING PAMILYAR NG NAKIKINIG AT NAGSASABI NG PALAISIPAN SA KANIYANG KAPALIGIRAN DAHIL KADALASAN, ANG MGA IMAHENG GINAGAMIT SA PAGBUBUO NG PALAISIPAN AY NANGGAGALING SA KAPALIGIRAN, AT ANG MGA SAGOT AY MGA BAGAY DIN NA KARANIWANG MAKIKITA SA KAPALIGIRAN O KARANIWANG GINAGAWA ARAW-ARAW. MGA HALIMBAWA NG PALAISIPAN: 1. MAY ISANG BOLA SA MESA. TINAKPAN ITO NG SOMBRERO. PAANO NAKUHA ANG BOLA NANG HINDI MAN LANG NAGALAW ANG SOMBRERO? SAGOT: BUTAS ANG TUKTOK NG SOMBRERO. 2. MAY ISANG TULAY NA WALANG SINUMANG MAKADAAN SAPAGKAT MAY NAGBABANTAY NA MAHIWAGANG TINIG. TIYAK NA MAMAMATAY ANG SINUMANG DADAAN DOON NA MAKA- KARINIG NG TINIG AT HINDI NA SILA MAKAKATAWID SA TULAY,SUBALIT MAY ISANG BINATA NA NAKATAWID NG
 • 8. MGA BUGTONG PINAHAHALAGAHAN NG MGA TRADISYONAL NA LIPUNAN ANG KARUNUNGAN AT MALAWAK NA KAALAMAN. MAKIKITA ANG PAGPAPAHALAGANG ITO SA MGA ORGANISASYONG PANLIPUNAN KUNG SAAN PINIPILING MGA LIDER NG BAYAN ANG MARURUNONG AT PANTAS. ISA SA PALATANDAAN NG KARUNUNGAN AT PAGKAPANTAS NG ISANG TAO ANG KANIYANG MAYAMANG BOKABULARYO AT KAHUSAYAN SA PAGHAHABI NG MGA SALITA AT PAGKAMAKATA. ANG BUGTONG AY ISANG PANGUNGUSAP O TANONG NA MAY DOBLE O NAKATAGONG KAHULUGAN NA NILULUTAS BILANG ISANG PALAISIPAN. INILALARAWAN NITO ANG PAG- UUGALI,KAISIPAN, PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY, AT KATUTUBONG PALIGID NG MGA PILIPINO. BILANG ISANG MAIKLING TULA, MADALAS ITONG NAGIGING ISANG PALAISIPAN SA TUWING NAGLALARO ANG MGA BATA. MGA HALIMBAWA: 1. MAY BALBAS NGUNIT WALANG MUKHA 2. HETO NA SI DELAY, MAY SUNONG NA BAHAY SAGOT: MAIS SAGOT: PAGONG 3. BULAKLAK MUNA ANG DAPAT GAWIN, BAGO MO ITO KANIN SAGOT: SAGING NGAYONG NALAMAN NIYO NA ANG KAALAMANG-BAYAN TULAD NG TULANG PANUDYO, TUGMANG DE GULONG, PALAISIPAN AT MGA BUGTONG. ALAMIN NAMAN NATIN KUNG ANO ANG INYONG MGA NAUNAWAAN TUNGKOL SA INYONG BINASA.
 • 9. GAWAIN 2: SAGUTIN MO… PANUTO: MATAPOS MABASA ANG MGA KAALAMANG–BAYAN, SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA KATANUNGAN. 1. IBIGAY ANG PAGKAKAIBA AT PAGKAKATULAD NG TUGMANG DE GULONG SA TULANG PANUDYO. TUGMANG DE GULONG TULANG PANUDYO 2. IPALIWANAG ANG PAGKAKAIBA AT PAGKAKATULAD NG BUGTONG SA PALAISIPAN. PALAISIPAN BUGTONG.
 • 10. 3. BAKIT MAHALAGANG PAG-ARALAN AT MATUTUHAN ANG MGA KAALAMANG-BAYAN NA TULAD NG MGA ITO? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. PAANO SUMASALAMIN SA KULTURA AT URI NG PAMUMUHAY NG MGA TAO, AT SA KALAGAYANG PANLIPUNAN ANG NILALAMAN NG TUGMANG DE GULONG, TULANG PANUDYO, PALAISIPAN, AT BUGTONG? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. MASASABI MO BANG MAY LIKAS NA TALINONG TAGLAY ANG ATING MGA NINUNO BATAY SA MGA ANYONG ITO NG KAALAMANG-BAYAN? PAANO MO ITO MAPATUTUNAYAN? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 • 11. SURIIN NATIN: Alamin niyo naman ang pagkakaiba ng mito, alamat at kuwentong bayan. Pagkatapos ay suriin niyo din ang kanilang mga katangian. KATANGIAN NG MITO, ALAMAT, AT KUWENTONG-BAYAN Isa sa mahahalagang bahagi ng kulturang Pilipino ang mga kuwentong-bayan, alamat at mito. Ito ay bahaging ng ating panitikang salin-dila o lipat-dila (ibig sabihin ay naikukuwento lamang nang pasalita) na lumaganap bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa. Ang kuwentong-bayan, alamat, at mito ay halos may kaugnayan sa isa’t isa. Halos pareho lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon, paniniwala, at kultura ng isang partikular na pangkat o lugar. Nababanggit din sa mga akdang ito ang heograpiya, uri ng hanapbuhay, at katangian ng mga mamamayan kung saang lugar o pangkat ito nagmula. Halos lahat ng kuwentong ito ay nilikha o isinalaysay upang makapagbigay ng gintong aral na magagamit sa tunay na buhay. Bagama’t halos magkakatulad ay makikita pa rin ang pagiging natatangi ng bawat pasalindilang panitikang ito. Ang kuwentong-bayan, gaya ng “Pakikipagsapalaran ni Juan Tamad” ay isang maikling kuwento tungkol sa isang tauhang naninirahan at nagtataglay ng katangian, katutubong kulay, o kultura sa isang partikular na lugar o pangkat. Ang kuwentong-bayan o folklore ay mga salaysay hinggil sa mga likhang-isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya sa isang hangal na babae.
 • 12. UNAWAIN NATIN ANG ALAMAT O LEGEND AY ISANG KUWENTONG NAGSASAAD KUNG SAAN NANGGALING O NAGMULA ANG MGA BAGAY-BAGAY GAYA NG “ALAMAT NG ISLA NG PITONG MAKASALANAN.” KARANIWANG NAGSASALAYSAY ANG MGA ITO NG MGA PANGYAYARI HINGGIL SA TUNAY NA MGA TAO AT POOK, AT MAYROONG PINAGBATAYAN SA KASAYSAYAN. SAMANTALANG ANG MITO O MYTH AY KARANIWANG TUMATALAKAY SA MGA KUWENTONG MAY KINALAMAN SA MGA DIYOS, DIYOSA, BATHALA, DIWATA, AT MGA KAKAIBANG NILALANG NA MAY KAPANGYARIHAN. ANG MITOLOHIYA AY ISANG KUWENTONG NAGPASALIN-SALIN NA SA DILA MULA SA KATUTUBO HANGGANG SA KASALUKUYAN, MASASABING HALOS IPINAKIKITA RIN NITO ANG
 • 13. GAWAIN 3: PAGHAMBINGIN MO… PANUTO: PAGHAMBINGIN ANG KATANGIAN NG ALAMAT, MITO, KUWENTONG-BAYAN BATAY SA PAKSA AT ASPEKTONG PANGKULTURA (HAL. HEOGRAPIYA: URI NG PAMUMUHAY AT IBA PA NA NAGPAPAKILALA SA MGA LUGAR NA PINAGMULAN NITO) NITO GAMIT ANG GRAPHIC ORGANIZER SA IBABA. NATATANGING KATANGIAN NG KUWENTONG-BAYAN NATATANGING KATANGIAN NG MITO NATATANGING KATANGIAN NG ALAMAT PAGKAKATULAD NG MGA KATANGIAN NG KUWENTONG-BAYAN, ALAMAT AT MITO GAWAIN 4: PAG-ISIPAN MO PANUTO: MAGBIGAY NG TIG-TATLONG HALIMBAWA NG KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT NA NAPAG-ARALAN MO NA. ISULAT ANG MGA PAMAGAT SA LOOB NG KAHON. MGA HALIMBAWA NG AKDANG PAMPANITIKAN KUWENTONG-BAYAN 1.____________________ 2.___________________
 • 14. ILAPAT NATIN GAWAIN 5: NALALAMAN MO, IBAHAGI MO… PANUTO: SAGUTIN ANG MGA SUMUSUNOD NA KATANUNGAN. 1. ANO-ANO ANG MGA KATANGIAN NG PILIPINO SA LARANGAN NG TUGMAAN? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. PAANO SINASALAMIN SA TUGMAANG ITO ANG KULTURANG PILIPINO AT MGA PANGYAYARI SA LIPUNAN? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ GAWAIN 6: PAGNILAYAN MO… PANUTO: MAGBIGAY NG TATLONG DAHILAN KUNG BAKIT UNTI-UNTING NAWAWALA ANG MGA AKDANG PAMPANITIKAN TULAD NG KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT. 1.________________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ BILANG ISANG MAG-AARAL, PAANO KA MAKATUTULONG UPANG MAPALAGANAP ANG MGA AKDANG PAMPANITIKAN TULAD NG KUWENTONG-BAYAN, MITO, AT ALAMAT? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________