SlideShare a Scribd company logo
Photo Album
by reynerose espanilla
Dimensyon Ng pagbasa
Unang dimensyon (Pag-unawang literal )
-Pagfokus Ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag
na sinasabi Ng babasahin
- pagkuha Ng pangunahing literal, tuwirang kahulugan Ng
salita o pagkuha Ng kahulugan ayon sapaggamit sa pangungusap
- pagsasalin Ng kaisipan Ng may akda sa sailing pagkakaunawa
Ng bumabasa
Ikalawang dimension ( interpretasyon)
-pagbasa sa pagitan Ng mga pangungusap Kung kwento at
taludtod Kung tula
- pagkuha Ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na
literal na kahulugan
- pagbibigay Ng inaasahang kahulugan Ng mga salita na Hind
i tuwirang sinabi Ng may akda
-paglalahad Ng tunay na kaisipan Ng may akda kasama pati
Ang mga implikasyon at
karagdagang kahulugan nito.
- pagkilala Ng tunay na hangarin at layunin Ng may akda
- mabigyang kahulugan Ang kaisipan Ng may akda
Mga Dulog At Istratehiya Sa Paglinang Ng Komprehensiyon;
UGNAYANG TANONG SAGUT(USTQAB)Binubuo ni Raphael
Santiago 1982,1986 upang mapataas angantas ng
kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa
sapamamagitan ng isang pagsusuri sa mga tanong.Ito y
nabuo dahil sa obserbasyon ni Raphael na palaging
maypinasasagutang tanong ang mga guro pagkatapos
bumasa subalithindi lamang nabibigyan ng kaunting
patnubay ang mga bata kungpaano sasagutin ang mga
tanong.Sa istratehiyang ito inaasahang magagawa ng mga
bata angtukuyin ang iba't-ibang uri ng tanong.Nasa teksto
mismo- ito'y hudyat na ang sagot ay tuwirangnakalahad sa
teksto" at nangangailangan ito ng simplengpaggunitao
pagtukoy ng mga impormasyong galin sa binasa.
.
*Nasa Teksto Mismo
Ang sagot ay nasa teksto at madaling hanapin.Ang salitang
ginagamit sa tanong at ang mga salitang gagamitin sa
Pagsasagot ay nariyan na mismo.
*Isipin At Hanapin
Ang Sagot ay nasa kwento ngunit kailangan mong pag-
ugnay ugnayin ang iba’t ibang bahagi ng kwinto para makita
ang tamang sagot.Ang mga tanong at sagot ay di tuwirang
makikita sa isang pangumgusap o talata.Galing ito sa iba’t
ibang bahagi ng kwento.
*Ikaw At Ang Awtor
Wala sa kwento aIkng sagot.kailangan gamitin mo ang
dating kaalaman at kung ano ang sinabi ng awtor sa teksto
at Pag- uugnayin ang dalawang ito.
*Sa Aking Sarili
Wala sa kwento ang sagot .Masasagutan mo ang tanong na
hindi kailangan basahin ang kwento.Gagamitin mo lang ang
iyong karanasan.
Ang Mga Simulaing Isinasaalang-alang sa Paggamit
ng Istratehiyang UTS (Uganayang Tanung –Salita )ay
ang sumusunod:
•Pagbibigay ng Kagyat na Pidbak
•Pagsisimula sa maikli patungo sa higit na
mahabang teksto o seleksyon.
•Paghikayat na maging independent ang mga mag-
aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na
Gawain.
•Pag handaan ang transisyon mula sa madaling
Gawain na pagtukoy o pagkilala sa sagot patungo
sa higit na mahirap na
• kasanayan sa pagtuklas ng kasagutan batay sa
pagtuklas ng kasagutan batay sa iba’t ibang
impormasyon.
*Stauffer (1969 – 1976 )
=> Ang dulong DR-TA (Directing Reading – Thinking
Activity) ay para sa paglinang ng komprehensyon
ng buong klase/pangkat.
*Layunin
=> Matulungan ang mga bata sa pag tatakda ng
sariling layunin sa pag basa,pagbibigay ng
sariling hula o palagay na ginagamit ang dating
kaalaman at kaalamang buhat sa teksto,pagbuo
ng isang sintisis ng mga impormasyon,patnubay
at pagbabago ng mga prediksyon at pagbuo ng
isang konklusyon,
DALAWANG BAHAGI NG DR-TA
1. Pagbibigay ng patnubay sa proseso ng pag-
iisip sa kabuuan ng kwento.
2. Mga panubaybay sa gawain batay sa mga
pangangailangan ng mga bata.
May Tatlong(3) siklo ang bahaging ito ng DR-TA:
UNA;
=> Pagbibigay ng mga hula na ginagamit ang
mga impormasyon galing sa teksto at personal
na dating kaalaman.
IKALAWA
=> Pagbasa upang tiyakin o di kaya’y bagihin ang mga hula
batay sa mga bagong impormasyon na galing sa teksto at
sa dating kaalaman.
IKATLO
=> Pagbibigay ng mga suporta at patnubay sa pag bibigay
ng mga hula batay sa tekstong binasa at personal na
kaalaman.
DR-TA ;IKALAWANG BAHAGI
= Ang ikalawang bahagi ay may panubaybay:
Paano isasagawa ang DT-RA
1. Pumili ng isang kwento o tekstong ipapabasa sa klase,
2. Kukuyin ang bahaging hihintuan (stop-points) apat
hanggang lima lamang kung maaari.Huminto bago ang
pag tatapos ng kwento.
3. Maghanda ng mga tanong sa bawat bahaging
hihintuan.Iwasan ang pagbibigay ng mga paktwal o
literal na tanong.
4. Kung kinakailangan,paghandain ang mga batang
pantakip sa tekstong susunod na babasahin.
Mga Layunin sa Pagtuturo ng
Pagbasa
Naglalayong makalinang ng mga mag-
aaral na may kawilihan at may kusa sa
pagbabasa bukod pa sa nakikita ang
kahalagang dulot ng pagbabasa sa
kanilang sariling kapakanan.Ang
programa sa pagbasa ay kailangan ding
maglaan ng mga pagkakataon upang
malinang ang mgakasanayang pampag-
aaral gaya nang paggamit ng
diksyunaryo, atlas, ensayklopedya at
paghango ng mga impormasyon mula sa
mga mapa, plano, talahanayan, grap, at
iba pa.
Nagagawa rin nitong maitaguyod ang
paglalapat ng mga kasanayan sa
pagbasa sa iba’t ibang layuning
pangkomunikasyon.Nakapaloob sa
pagtuturo ng pagbasa ang pagkilala sa
mga batayang salita, parirala at
pangungusap pati na ang pagkuha ng
impormasyon at kaalaman mula sa
iba’t ibang teksto.
Narito ang ilang mga
programa sa Pagsulat ng
Kagawaran ng Edukasyon:
1.NationalWritin Month
(NaNoWriMo) - Isang taunang
programa na naglalayong
magtulak at mag- sa loob ng isang
buwan.
2. Dagliang Talasalitaan – Isang
kompetisyon na naglalayong
pagandahin ang talento ng mga
mag-aaral sa pagsulat ng maikling
kwento.
3. Sining Maikling Pelikula
- Isang programa kung
saan hinahamon ang mga
at kuwento.
4. Paligsahan sa Pagsulat
ng Sanaysay - Isang
paligsahan na nagbibigay-
daan sa mga estudyante
na ipamalas ang kanilang
galing at kasanayan sa
pagsulat ng sanaysay.
5. Talastasang Pambansa
ng Pagsulat - Isang
pambansang patimpalak
na naglalayong mabigyang-
pansin ang husay at
kagalingan ng mga mag-
aaral sa pagsulat sa iba't
ibang genre tulad ng tula,
ma iba pa.
Maaaring magkaroon
ngaran ng Edukasyon na
hindi kasama sa itong
listahan. Mahalaga na
suriin ang kasalukuyang
mga gabay at anunsiyo ng
Kagawaran ng Edukasyon
upang malaman ang
pinakabagong
impormasyon tungkol sa
mga programa sa Pagsulat.
Mga Patnubay at Simulain sa Pagtuturo ng Pagbasa:at
pagpapalalim ng comprehenyon.
Pagkakaroon ng layunin
Ang layunin ay mahalaga sa pagtuturo ng pagbasa dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa pag-
aaral. Dapat na malinaw at nakatuon sa mga kasanayang nais mapabuti ng mag-
aaral.Pagkakaroon ng malinaw na gabay.Kinakailangan ng malinaw na gabay sa mga mag-aaral
upang maunawaan nila ang kahalagahan ng pagbasa at kung paano ito gagawin. Kasama rin sa
gabay ang mgakasanayang dapat matutunan, mga hakbang sa pagbasa, at mga gawain na dapat
maisagawa.Pagkakaroon ng tiyak na estratehiya.Kinakailangan ng tyak na estratehiya upang
maging sistematiko atorganisado ang pagtuturo ng pagbasa.Maaaring gamitin ang iba't ibang
estratehiya tulad ng phonics,sight words, at comprehension strategies.
Pagkakaroon ng pagsusuri ng pangangailangan ng mag-aaral.
Kinakailangan ng pagsusuri ngpangangailangan ng mga mag-aaral upang maisakatuparan ang
isang epektibong pagtuturo ng pagbasa.-Kailangan ding malaman ang antas ng kakayahan ng mga
mag-aaral upang malaman kung saanmagsisimula at kung paano ituturo ang pagbasa.Uri ng
Gawain sa Pagtuturo ng Pagbasa.Pagtuturo ng mga pangunahing kasanayan sa pagbasa tulad ng
pagbasa ng mga titik, pagbasa ng mgasalita, at pagbasa ng mga pangungusap.-Pagtuturo ng mga
comprehension strategies tulad ng pagbuo ng mga kaisipan, pag-uugnay ng mga ideya, at
pagbibigay ng kahulugan sa mga salita.- Pagsasagawa ng mga gawain sa pagbasa tulad ng
pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang teksto,pagbabasa ng mga aklat, at pagtuklas ng mga
bagong impormasyon.-Pagtuturo ng mga teknik sa pagbasa tulad ng skimming, scanning, at
predicting.-Pagsasagawa ng mga gawain sa pagtuturo ng pagbasa tulad ng pagbabasa ng mga
kwento, pagbabasa ng mga artikulo, at pagbabasa ng mga tula.
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx

More Related Content

Similar to FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx

Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
jaymar099
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
MichelleRepolloOccid
 
mga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasamga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasa
RheaBautista19
 
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbhTEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
CarlaEspiritu3
 
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTINGMAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
KentsLife1
 
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
AJHSSR Journal
 
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptxFil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
KrizelEllabBiantan
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
KokoStevan
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
HASDINABKARIANEBRAHI
 
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa finalTeorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa finalalbert gallimba
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
CynthiaIslaGamolo
 
pagbasa.pptx
pagbasa.pptxpagbasa.pptx
pagbasa.pptx
CatherineMSantiago
 
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
AnalisaObligadoSalce
 
Module 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptxModule 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptx
Menchie Añonuevo
 
Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
Paglalahad ng Resulta ng PananaliksikPaglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
RitchelleDacles
 
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docxOnline Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
MangalinoReyshe
 
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyonMga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
Nylamej Yamapi
 
gmam-eve-ppt-tempplate.pptx
gmam-eve-ppt-tempplate.pptxgmam-eve-ppt-tempplate.pptx
gmam-eve-ppt-tempplate.pptx
JudyDatulCuaresma
 
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptxPPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
naning1113
 

Similar to FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx (20)

Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
 
mga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasamga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasa
 
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbhTEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
TEORYA NG PAGBASA.pptxnbhgjggjghfgfgfgfgfgfgfgfgxcbh
 
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTINGMAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
MAAM-YU-GROUP-7-1.pptx POWERPOINT PARA SA FILIPINO REPORTING
 
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
MABUBUTING GAWI SA PAGLINANG NG KASANAYAN SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA JUNI...
 
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptxFil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
Fil-211-Report-Code-of-ethics-Chavez.pptx
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
 
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa finalTeorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
Teorya at pananaw sa pagtuturo ng pagbasa final
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
 
pagbasa.pptx
pagbasa.pptxpagbasa.pptx
pagbasa.pptx
 
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
Daily Lesson Log 3rd Quarter_Ekonomiks 9
 
Module 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptxModule 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptx
 
Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
Paglalahad ng Resulta ng PananaliksikPaglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
Paglalahad ng Resulta ng Pananaliksik
 
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docxOnline Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
Online Course Module- Yunit 1 Aralin 2- Tekstong Impormatibo at Prosidyural.docx
 
Document 9
Document 9Document 9
Document 9
 
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyonMga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
Mga dulog at istratehiya sa paglinang ng komprehensyon
 
gmam-eve-ppt-tempplate.pptx
gmam-eve-ppt-tempplate.pptxgmam-eve-ppt-tempplate.pptx
gmam-eve-ppt-tempplate.pptx
 
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptxPPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
PPIITTP-Q3-A5-Prosidyuralpowerpoint.pptx
 

FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Dimensyon Ng pagbasa Unang dimensyon (Pag-unawang literal ) -Pagfokus Ng atensyon sa mga ideya at info na maliwanag na sinasabi Ng babasahin - pagkuha Ng pangunahing literal, tuwirang kahulugan Ng salita o pagkuha Ng kahulugan ayon sapaggamit sa pangungusap - pagsasalin Ng kaisipan Ng may akda sa sailing pagkakaunawa Ng bumabasa Ikalawang dimension ( interpretasyon) -pagbasa sa pagitan Ng mga pangungusap Kung kwento at taludtod Kung tula - pagkuha Ng malalim na kahulugan bukod sa mga nakuha na literal na kahulugan - pagbibigay Ng inaasahang kahulugan Ng mga salita na Hind i tuwirang sinabi Ng may akda -paglalahad Ng tunay na kaisipan Ng may akda kasama pati Ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito. - pagkilala Ng tunay na hangarin at layunin Ng may akda - mabigyang kahulugan Ang kaisipan Ng may akda
 • 6.
 • 7. Mga Dulog At Istratehiya Sa Paglinang Ng Komprehensiyon; UGNAYANG TANONG SAGUT(USTQAB)Binubuo ni Raphael Santiago 1982,1986 upang mapataas angantas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa sapamamagitan ng isang pagsusuri sa mga tanong.Ito y nabuo dahil sa obserbasyon ni Raphael na palaging maypinasasagutang tanong ang mga guro pagkatapos bumasa subalithindi lamang nabibigyan ng kaunting patnubay ang mga bata kungpaano sasagutin ang mga tanong.Sa istratehiyang ito inaasahang magagawa ng mga bata angtukuyin ang iba't-ibang uri ng tanong.Nasa teksto mismo- ito'y hudyat na ang sagot ay tuwirangnakalahad sa teksto" at nangangailangan ito ng simplengpaggunitao pagtukoy ng mga impormasyong galin sa binasa.
 • 8. . *Nasa Teksto Mismo Ang sagot ay nasa teksto at madaling hanapin.Ang salitang ginagamit sa tanong at ang mga salitang gagamitin sa Pagsasagot ay nariyan na mismo. *Isipin At Hanapin Ang Sagot ay nasa kwento ngunit kailangan mong pag- ugnay ugnayin ang iba’t ibang bahagi ng kwinto para makita ang tamang sagot.Ang mga tanong at sagot ay di tuwirang makikita sa isang pangumgusap o talata.Galing ito sa iba’t ibang bahagi ng kwento. *Ikaw At Ang Awtor Wala sa kwento aIkng sagot.kailangan gamitin mo ang dating kaalaman at kung ano ang sinabi ng awtor sa teksto at Pag- uugnayin ang dalawang ito. *Sa Aking Sarili Wala sa kwento ang sagot .Masasagutan mo ang tanong na hindi kailangan basahin ang kwento.Gagamitin mo lang ang iyong karanasan.
 • 9. Ang Mga Simulaing Isinasaalang-alang sa Paggamit ng Istratehiyang UTS (Uganayang Tanung –Salita )ay ang sumusunod: •Pagbibigay ng Kagyat na Pidbak •Pagsisimula sa maikli patungo sa higit na mahabang teksto o seleksyon. •Paghikayat na maging independent ang mga mag- aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na Gawain. •Pag handaan ang transisyon mula sa madaling Gawain na pagtukoy o pagkilala sa sagot patungo sa higit na mahirap na • kasanayan sa pagtuklas ng kasagutan batay sa pagtuklas ng kasagutan batay sa iba’t ibang impormasyon. *Stauffer (1969 – 1976 ) => Ang dulong DR-TA (Directing Reading – Thinking Activity) ay para sa paglinang ng komprehensyon ng buong klase/pangkat.
 • 10. *Layunin => Matulungan ang mga bata sa pag tatakda ng sariling layunin sa pag basa,pagbibigay ng sariling hula o palagay na ginagamit ang dating kaalaman at kaalamang buhat sa teksto,pagbuo ng isang sintisis ng mga impormasyon,patnubay at pagbabago ng mga prediksyon at pagbuo ng isang konklusyon, DALAWANG BAHAGI NG DR-TA 1. Pagbibigay ng patnubay sa proseso ng pag- iisip sa kabuuan ng kwento. 2. Mga panubaybay sa gawain batay sa mga pangangailangan ng mga bata. May Tatlong(3) siklo ang bahaging ito ng DR-TA: UNA; => Pagbibigay ng mga hula na ginagamit ang mga impormasyon galing sa teksto at personal na dating kaalaman.
 • 11. IKALAWA => Pagbasa upang tiyakin o di kaya’y bagihin ang mga hula batay sa mga bagong impormasyon na galing sa teksto at sa dating kaalaman. IKATLO => Pagbibigay ng mga suporta at patnubay sa pag bibigay ng mga hula batay sa tekstong binasa at personal na kaalaman. DR-TA ;IKALAWANG BAHAGI = Ang ikalawang bahagi ay may panubaybay: Paano isasagawa ang DT-RA 1. Pumili ng isang kwento o tekstong ipapabasa sa klase, 2. Kukuyin ang bahaging hihintuan (stop-points) apat hanggang lima lamang kung maaari.Huminto bago ang pag tatapos ng kwento. 3. Maghanda ng mga tanong sa bawat bahaging hihintuan.Iwasan ang pagbibigay ng mga paktwal o literal na tanong. 4. Kung kinakailangan,paghandain ang mga batang pantakip sa tekstong susunod na babasahin.
 • 12. Mga Layunin sa Pagtuturo ng Pagbasa Naglalayong makalinang ng mga mag- aaral na may kawilihan at may kusa sa pagbabasa bukod pa sa nakikita ang kahalagang dulot ng pagbabasa sa kanilang sariling kapakanan.Ang programa sa pagbasa ay kailangan ding maglaan ng mga pagkakataon upang malinang ang mgakasanayang pampag- aaral gaya nang paggamit ng diksyunaryo, atlas, ensayklopedya at paghango ng mga impormasyon mula sa mga mapa, plano, talahanayan, grap, at iba pa. Nagagawa rin nitong maitaguyod ang paglalapat ng mga kasanayan sa pagbasa sa iba’t ibang layuning pangkomunikasyon.Nakapaloob sa pagtuturo ng pagbasa ang pagkilala sa mga batayang salita, parirala at pangungusap pati na ang pagkuha ng impormasyon at kaalaman mula sa iba’t ibang teksto.
 • 13.
 • 14. Narito ang ilang mga programa sa Pagsulat ng Kagawaran ng Edukasyon: 1.NationalWritin Month (NaNoWriMo) - Isang taunang programa na naglalayong magtulak at mag- sa loob ng isang buwan. 2. Dagliang Talasalitaan – Isang kompetisyon na naglalayong pagandahin ang talento ng mga mag-aaral sa pagsulat ng maikling kwento. 3. Sining Maikling Pelikula - Isang programa kung saan hinahamon ang mga at kuwento. 4. Paligsahan sa Pagsulat ng Sanaysay - Isang paligsahan na nagbibigay- daan sa mga estudyante na ipamalas ang kanilang galing at kasanayan sa pagsulat ng sanaysay.
 • 15. 5. Talastasang Pambansa ng Pagsulat - Isang pambansang patimpalak na naglalayong mabigyang- pansin ang husay at kagalingan ng mga mag- aaral sa pagsulat sa iba't ibang genre tulad ng tula, ma iba pa. Maaaring magkaroon ngaran ng Edukasyon na hindi kasama sa itong listahan. Mahalaga na suriin ang kasalukuyang mga gabay at anunsiyo ng Kagawaran ng Edukasyon upang malaman ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga programa sa Pagsulat.
 • 16. Mga Patnubay at Simulain sa Pagtuturo ng Pagbasa:at pagpapalalim ng comprehenyon. Pagkakaroon ng layunin Ang layunin ay mahalaga sa pagtuturo ng pagbasa dahil ito ang nagbibigay ng direksyon sa pag- aaral. Dapat na malinaw at nakatuon sa mga kasanayang nais mapabuti ng mag- aaral.Pagkakaroon ng malinaw na gabay.Kinakailangan ng malinaw na gabay sa mga mag-aaral upang maunawaan nila ang kahalagahan ng pagbasa at kung paano ito gagawin. Kasama rin sa gabay ang mgakasanayang dapat matutunan, mga hakbang sa pagbasa, at mga gawain na dapat maisagawa.Pagkakaroon ng tiyak na estratehiya.Kinakailangan ng tyak na estratehiya upang maging sistematiko atorganisado ang pagtuturo ng pagbasa.Maaaring gamitin ang iba't ibang estratehiya tulad ng phonics,sight words, at comprehension strategies.
 • 17. Pagkakaroon ng pagsusuri ng pangangailangan ng mag-aaral. Kinakailangan ng pagsusuri ngpangangailangan ng mga mag-aaral upang maisakatuparan ang isang epektibong pagtuturo ng pagbasa.-Kailangan ding malaman ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral upang malaman kung saanmagsisimula at kung paano ituturo ang pagbasa.Uri ng Gawain sa Pagtuturo ng Pagbasa.Pagtuturo ng mga pangunahing kasanayan sa pagbasa tulad ng pagbasa ng mga titik, pagbasa ng mgasalita, at pagbasa ng mga pangungusap.-Pagtuturo ng mga comprehension strategies tulad ng pagbuo ng mga kaisipan, pag-uugnay ng mga ideya, at pagbibigay ng kahulugan sa mga salita.- Pagsasagawa ng mga gawain sa pagbasa tulad ng pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang teksto,pagbabasa ng mga aklat, at pagtuklas ng mga bagong impormasyon.-Pagtuturo ng mga teknik sa pagbasa tulad ng skimming, scanning, at predicting.-Pagsasagawa ng mga gawain sa pagtuturo ng pagbasa tulad ng pagbabasa ng mga kwento, pagbabasa ng mga artikulo, at pagbabasa ng mga tula.