SlideShare a Scribd company logo
Expressiva har gjort denna webbtext mer användbar i struktur, perspektiv, meningsbyggnad & ordval

Rehabiliteringsåtgärder [original]               Rehabiliteringsåtgärder
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att  Som arbetsgivare ska du göra det som
vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska   behövs för att en sjuk eller arbetsskadad
kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har   medarbetare ska kunna återgå i arbete hos dig.
inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet     Gör det som kan göras hos er
att överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliterings-   för att personen ska kunna komma tillbaka
åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till    Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad
arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan      rehabilitering som kan genomföras i eller nära er
måste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande   verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du
av flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och   bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och
medarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens          medarbetarens egen medverkan.
skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för   Du kan behöva medverka till arbetsträning eller
sig inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på   omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att
arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i      medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig
anslutning till den egna arbetsplatsen”.            igen.
  I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren
medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning   Överväg flera olika möjligheter
eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under      Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att
förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma     hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska
tillbaka till arbetsgivaren igen.               - anpassa arbetsmiljön
  Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren   - ändra arbetet
skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa  - omplacera personen
den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli    - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning.
fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet,
                                Men du behöver inte göra det om det redan från början
omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder
                                är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma
som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är
                                tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör
att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om
                                den bedömningen bör du också väga in medarbetarens
sådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan
                                egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig
från början framstår som uppenbart onödigt på grund av
                                för att inte erbjuda rehabilitering.
att det står klart för arbetsgivaren från början att
medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något      Överväg att fördela om arbetsuppgifter
arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna        Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorgani-
bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning om      sationen om det behövs, till exempel genom att fördela
situationen beaktas.                      om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade
  Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra        medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg i en dom …
arbetsorganisation ansåg AD i en dom …

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

Expressiva gör texter användbara - Anna Hass - språkkonsult

 • 1. Expressiva har gjort denna webbtext mer användbar i struktur, perspektiv, meningsbyggnad & ordval Rehabiliteringsåtgärder [original] Rehabiliteringsåtgärder Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar går inte längre än att Som arbetsgivare ska du göra det som vidta sådana åtgärder som syftar till att medarbetaren ska behövs för att en sjuk eller arbetsskadad kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har medarbetare ska kunna återgå i arbete hos dig. inom ramen för den allmänna försäkringen en skyldighet Gör det som kan göras hos er att överväga alla de arbetslivsinriktade rehabiliterings- för att personen ska kunna komma tillbaka åtgärder som kan genomföras inom eller i anslutning till Du ska överväga alla former för arbetslivsinriktad arbetsgivarens verksamhet. Vilka åtgärder som sedan rehabilitering som kan genomföras i eller nära er måste vidtas får bedömas från fall till fall med beaktande verksamhet. Vilka åtgärder du sedan ska vidta får du av flera faktorer, till exempel arbetsplatsens storlek och bedöma utifrån till exempel arbetsplatsens storlek och medarbetarens egen medverkan. Arbetsgivarens medarbetarens egen medverkan. skyldigheter att vidta rehabiliteringsåtgärder är i och för Du kan behöva medverka till arbetsträning eller sig inte begränsade till sådana åtgärder som kan vidtas på omskolning även utanför arbetsplatsen, om syftet är att arbetsplatsen, utan åtgärderna ska vidtas ”i eller i medarbetaren ska komma tillbaka och arbeta hos dig anslutning till den egna arbetsplatsen”. igen. I detta ligger att det kan krävs att arbetsgivaren medverkar till till exempel arbetsprövning, arbetsträning Överväg flera olika möjligheter eller omskolning utanför arbetsplatsen, detta under Du är skyldig att överväga flera olika möjligheter att förutsättning att syftet är att medarbetaren ska komma hjälpa medarbetaren, till exempel om du ska tillbaka till arbetsgivaren igen. - anpassa arbetsmiljön Inom ramen för rehabiliteringsansvaret är arbetsgivaren - ändra arbetet skyldig att överväga flera olika möjligheter att söka hjälpa - omplacera personen den sjuke eller arbetsskadade medarbetaren. Det kan bli - erbjuda arbetslivsinriktade åtgärder som arbetsträning. fråga om anpassning av arbetsmiljön, ändring i arbetet, Men du behöver inte göra det om det redan från början omplaceringsåtgärder eller arbetslivsinriktade åtgärder är uppenbart att medarbetaren ändå inte kan komma som till exempel arbetsträning. Konsekvenserna av detta är tillbaka till något arbete av betydelse hos dig. Om du gör att arbetsgivaren inte anses ha uppfyllt sitt ansvar om den bedömningen bör du också väga in medarbetarens sådant övervägande inte skett. Undantag är om det redan egen uppfattning om situationen innan du beslutar dig från början framstår som uppenbart onödigt på grund av för att inte erbjuda rehabilitering. att det står klart för arbetsgivaren från början att medarbetaren ändå inte kan komma tillbaka till något Överväg att fördela om arbetsuppgifter arbete av betydelse hos arbetsgivaren. Vid denna Du har också viss skyldighet att ändra arbetsorgani- bedömning bör även medarbetarens egen uppfattning om sationen om det behövs, till exempel genom att fördela situationen beaktas. om arbetsuppgifter, så att den sjuka eller arbetsskadade Angående arbetsgivarens skyldighet att ändra medarbetaren kan få nya uppgifter. AD ansåg i en dom … arbetsorganisation ansåg AD i en dom …