SlideShare a Scribd company logo
Excel 2013 Power BI
PowerQuery, Power View, PowerMap
• Konsultti Petri Riihikallio, Sovelto
• Power Query tiedon löytämiseen ja yhdistämiseen
• Power View'llä nopeat ja yksinkertaiset raportit Excelissä ja
SharePointissa
• Power Mapissa tieto on kartalla

2
Mikä on Power View?
• Interaktiivinen työkalu datan tutkimiseen, visualisointiin ja
esittämiseen
• Mahdollistaa ad-hoc –tyyppisen raportoinnin
• Käytettävissä seuraavissa sovelluksissa
• Excel 2013
• SharePoint 2010/2013
• Edellyttää SharePointiin lisäosan:
SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services Add-in for Microsoft
SharePoint Server Enterprise Edition

3
Power View:n tiedostomuodot
• Excelissä tehdyt Power View –raportit ovat osa XLSX-tiedostoa
• SharePointissa tehdyt Power View –raportit ovat RDLX-tiedostoja
• Raportteja ei voi käyttää ristiin, eli
• SharePointissa tuotettua raporttia ei voi avata Excelissä
• Excel-tiedostossa olevaa Power View –raporttia ei voi esittää SharePointissa
• Silverlight tarvitaan aina

4
PowerQuery
• Excelin 2010- ja 2013-versioihin erikseen asennettava apuohjelma
• Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen yhdistämisen ja
suodattamisen
• Eri lähteistä tulevien aineistojen rivit voidaan yhdistää yhdeksi
luetteloksi (Append) ja sarakkeet koota yhteen luetteloon (Merge)

5
PowerMap
• Excelin 2010- ja 2013-versioihin erikseen asennettava apuohjelma
• Mahdollistaa datan visualisoinnin 3D-muodossa karttapohjalla
• Raporttiin voidaan luoda useita näkymiä (Scene), joista voidaan
esittää ajastettu ja animoitu esitys
• Esityksen voi tallentaa myös videotiedostona (mp4)

6
PowerPivot
• Konsultti Petteri Sjöholm, Sovelto
• Mikä on PowerPivot ja miten se mullistaa työskentelyn Excelillä?
• Mitä PowerPivotin hyödyntäminen vaatii ja muuttaa
organisaatiotasolla?
• SharePoint 2013 PowerPivot- ja Power View -raporttien
jakelukanavana

7
Business Intelligence ennen
• Organisaation eri osat tuottavat dataa tietovarastoihin
• Käyttäjä tarvitsee valikoidusta datasta raportteja tai kyselyitä:
• Pyytää IT-osastolta
• Odottaa valmistumista
• Tarkastaa oikeellisuuden ja tarvittaessa pyytää korjauksia IT-osastolta

• Aikaa kuluu hukkaan
• IT:n vasteaika pyyntöön
• Pyynnön tulkitseminen ja toteuttaminen
DW

MYYNTI
VARASTO
ASIAKKAAT
HENKILÖSTÖ

IT
YMS.
1

2

3

4

Raportit

5

OLAP-kuutiot

8
Business Intelligence nyt
• Self Service BI
•
•
•
•
•

Käyttäjä voi itse tuottaa raportin suoraan lähdedatasta ilman välikäsiä
Datan noutamisessa ja raportin tuottamisessa voi käyttää tuttua Exceliä
Raportin voi julkaista tietoturvallisesti esim. SharePoint-sivustossa
Tietokanta-asiantuntijoita ei tarvita hoitamaan käyttäjien raporttipyyntöjä
Raportin datan oikeellisuus riippuu siitä, ymmärtääkö käyttäjä lähdedatan
rakennetta ja osaako käyttää oikeita työkaluja
• Nopeasti saatavilla oleva tieto helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa

DW

MYYNTI
VARASTO
ASIAKKAAT
HENKILÖSTÖ

1

2

3

4

Raportit

5

Tietomallit

YMS.

9
PowerPivot - Yleistä
• Excelin mukana tuleva (2013) tai päälle asennettava (2010)
apuohjelma, joka mahdollistaa
• Eri lähteistä tuodun tiedon yhdistämisen kokonaisuudeksi (relaatiomalli)
• Suurten aineistojen käsittelyn Excelissä
• 2010-versiossa max. 2 GB tiedostokoko ja max. 4 GB muistia
• 2013-versiossa rajaton tiedostokoko ja muistin käyttö (64-bit)
• Monipuolisen datan käsittelemisen ja jalostamisen DAX-kielellä

• PowerPivot-työkirjoja voidaan lukea myös sellaisessa Excelissä,
missä ei ole PowerPivotia asennettu
• PowerPivot-työkirjoja voidaan julkaista SharePointiin, johon on
asennettu PowerPivot for SharePoint -lisäosa.
• Mahdollistaa käyttäjän tuottaa itse tietomalleja raportointiin
 Saattaa vähentää OLAP-kuutioiden tarvetta

10
PowerPivot - Yleistä
• Kun PowerPivot-tietoa käsitellään Excelissä, tiedot sijaitsevat
muistissa (in-memory database)
• Tietojen käsittelystä ja laskennasta huolehtii paikallinen xVelocityanalysointimoduuli
• PowerPivotissa laskennalliset sarakkeet (calculated columns)
luodaan DAX-lausekkeina (Dynamic Data Expressions), jotka
muistuttavat Excelin kaavoja ja funktioita
• PowerPivotilla muodostettuihin pivot-taulukoihin voidaan lisäksi
luoda laskettuja kenttiä (aiemmin mittarit/measures), jotka
laajentavat merkittävästi pivot-taulukoiden laskennallisia
mahdollisuuksia

11
Miksi PowerPivot?
• Excelillä tuotettavissa Pivot-raporteissa mm. seuraavia rajoituksia:
• Raportoitavan aineiston pitää olla yksi Excel-luettelo, joten tarvittavat tiedot
kootaan yhteen aineistoon VLOOKUP (PHAKU) -funktion avulla
• Aineiston pitää mahtua yhteen laskentataulukkoon (1 048 576 riviä)
• Tavallisen Pivot-taulukon laskennalliset mahdollisuudet rajoittuneita
• Suurten aineistojen käsittely ja raportointi Excelissä voi olla hyvin hidasta ja
työkirjat voivat olla kooltaan hyvin suuria

• PowerPivot tarjoaa seuraavia mahdollisuuksia:
• Pivot-taulukon voi muodostaa useista eri tauluista, jotka voidaan ladata eri
tietolähteistä
• Taulujen välinen yhdistäminen onnistuu ilman VLOOKUP-funktiota
• Ei rivimäärärajoituksia, vain fyysinen tiedostokoko ja muistimäärä rajoittavat
• Laskentaa pivot-taulukossa voi monipuolistaa DAX-kielisillä mittareilla
• Aineiston käsittely erittäin nopeaa (vrt. sama rivimäärä tavallisessa Excelissä)
• Tehokas pakkaustekniikkaa

12
Mitä PowerPivot vaatii organisaatiotasolla?
• Raporttien tuottajilla ja pivot-raportteja muokkaavilla käyttäjillä
oltava PowerPivot
• Kaikilla käyttäjillä oltava sama PowerPivot-versio
• PowerPivotista on kolme eri versiota:
• Excel 2010 (SQL Server 2008 R2)
• Excel 2010 (SQL Server 2012)
• Excel 2013

• Eri versiot eivät ole suoraan yhteensopivia, mutta tietomallin voi
päivittää uudemman version PowerPivotiin avattaessa
• PowerPivot-tietomallin luominen on yksinkertaisinta valmiiksi
denormalisoidusta tietolähteestä (data warehouse)
 käyttäjän ei tarvitse tuntea täydellisesti taustalla olevaa
tietokantaa

13
Mitä PowerPivot muuttaa organisaatiotasolla?
• Plussat
•
•
•
•

Jokainen voi itse tuottaa raportin suoraan lähdedatasta ilman välikäsiä
Yhden käyttäjän tekemää tietomallia voivat muut hyödyntää ja jalostaa
Nopeasti saatavilla oleva tieto helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa
Tietokanta-asiantuntijoiden työkuorma kevenee

• Miinukset
• Käyttäjä voi raporttia tuottaessaan:
• Ymmärtää väärin lähdedatan, jolloin esimerkiksi valitsee laskentaan tai
yhteyksien muodostamiseen vääriä kenttiä
• Käyttää väärin rakennettuja kaavoja ja saada silti oikean näköisiä tuloksia

14
SharePoint 2013 PowerPivot- ja Power View raporttien jakelukanavana

15
Miksi jakaa raportit SharePointin kautta?
• Hallittu ja turvallinen jakelukanava
• Raporttien tallentamiseen tavallinen kirjasto tai PowerPivot Gallery
• Tietoyhteyksien hallintaan tietoyhteyskirjasto
• Datan päivittämisessä tarvittavien käyttäjätunnusten hallinnointiin Secure
Store Service
• Käyttöoikeuksilla mahdollisuus rajata tarkkaan, kuka saa raportteja
• tuottaa, muokata ja poistaa
• lukea
• päivittää

• Automaattinen versionhallinta pitää raportit järjestyksessä ja
mahdollistaa virheen sattuessa edellisen version palauttamisen
• Raporteille mahdollisuus määrittää elinkaaren hallintaan liittyviä
toimintoja kuten automaattinen arkistointi tai poistaminen

16
Ympäristövaatimukset
Väline

Ominaisuudet

Asenna tai konfiguroi

SharePoint

• Excel Services –tekniikka mahdollistaa Excel- • Luo ja konfiguroi Excel Services
raporttien julkaisemisen ja interaktiivisen
Service Application SharePointkäytön selaimessa
palvelimeen
• SharePointin yleinen dokumentinhallinta

SQL Server Analysis • Excel-raporteissa tuetaan PowerPivotServices in
tietomallia ja PowerPivot-tietomalliin
SharePoint Mode
perustuvaa pivot-taulukkoa voi mukauttaa
selaimessa

• Asenna SQL Server Analysis
Services SharePoint-modessa
• Rekisteröi Excel Services –
asetuksissa Analysis Services
Server

Reporting Services • Power View
in SharePoint Mode

• Asenna SQL Server Reporting
Services SharePoint modessa
• Asenna SQL Server Reporting
Services add-in for SharePoint

Kaikki PowerPivotominaisuudet

• SharePointiin tallennettua tietomallia voi
käyttää tietolähteenä Excelissä
• Ajastettu datan päivittäminen
• PowerPivot Gallery
• Hallintasivu
• BISM link file content type (Yhteys SSAS
Tabular –tietomalliin)

• Asenna PowerPivot for
SharePoint 2013 add-in.

17
PowerPivot Gallery
• Kirjasto Excel- ja Power View –raporttien julkaisemiseen
• Näyttävämpi käyttöliittymä tavalliseen kirjastoon verrattuna
• Mahdollisuus luoda Power View –raportteja suoraan kirjastoon
tallennetusta tietomallista selainkäyttöisellä Power View -editorilla
• PowerPivot Galleryyn tallennettua PowerPivot-tietomallia voi
käyttää tietolähteenä Excelissä
• Tallennettujen raporttien datan päivitys voidaan ajastaa
suoritettavaksi haluttuna ajankohtana

18
PowerPivot Gallery

19
PowerPivot Carousel

20
PowerPivot Theater

21
Power View –raportin luominen SharePointissa
• PowerPivot Galleryyn tallennettu tietomallin sisältävä raportti
kelpaa Power View –raportin lähteeksi
• Power View –editori avautuu valitun tiedoston oikeassa
yläkulmassa olevasta painikkeesta

22
Power View –editorin käyttöliittymä
1. Valintanauha (Ribbon) työkaluille
2. Kenttäluettelo (Field List) esittää lähdedatasta tulevat kentät
3. Näkymä (View) mahdollistaa navigoimisen toisiin
raporttinäkymiin
4. Raporttialueelle tuotetaan tarvittavat raportin osat (taulukot,
kaaviot jne.) rastittamalla kenttäluettelossa tarvittavat kentät
5. Suodattimet (Filters) mahdollistaa raportin sisällön suodattamisen

23
Raportin luominen
1. Raporttiin voi lisätä uusia näkymiä eli "sivuja"
2. Näkymään syntyy raportti valitsemalla kentät kenttäluettelosta

24
Visualisoinnit
• Oletusarvoisesti raporttiin syntyvän taulukon voi vaihtaa mm.
kaavioksi Design-välilehden Visualizations-komennoilla

25
Raportin tyyli
• Styles-välilehdeltä löytyy ulkoasun viimeistelyyn tarvittavia
komentoja, mm. teemat, fontit ja taustakuvamääritys

26
Power View –raportin tallentaminen
• Voit tallentaa raportin SharePointiin tai viedä PowerPointiin

27
Kurkistus tulevaan: Power BI for Office 365
• Raportointiympäristö Office 365 –käyttäjille
• SharePoint-sivusto raporttien julkaisemiseen ja tiedon hakuun
• Erinomaiselta vaikuttava hakutoiminto, joka tuottaa raportteja
kirjoitetun hakusyntaksin perusteella
• Mahdollisuus hyödyntää pilvipalvelussa dataa On-premises –
ympäristöstä Microsoftin Data Management Gatewayn avulla

28
Sovelton kurssitarjonta aiheeseen liittyen
Kurssi

Kesto

Seuraavat toteutukset

PowerPivot tutuksi (Excel 2010)

1

22.11. (viimeinen toteutus)

PowerPivot ja Power View tutuksi (Excel 2013)

2

22.10. (viimeinen toteutus)

Excel PowerPivot
(Uusi kurssi, joka soveltuu molemmille Excel-versioille
ja korvaa edellä mainitut versiokohtaiset kurssit)

2

27.1.
13.3.

Raportointi – välineinä SharePoint ja Excel Services

2

18.11.
29.1.

29

More Related Content

What's hot

Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Pekka Eloholma
 
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalutTiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
HAMK Design Factory
 
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Jari Jussila
 
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
Mika Aho
 
Big data -strategia
Big data -strategiaBig data -strategia
Big data -strategia
ivoriofinland
 
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenEväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Mika Aho
 
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimusSosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
Jari Jussila
 
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpitoAsiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito
Marko Ruusinen
 
Väikkärin kootut tulokset, osa 1
Väikkärin kootut tulokset, osa 1Väikkärin kootut tulokset, osa 1
Väikkärin kootut tulokset, osa 1
Mika Aho
 
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukenaTietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
Mika Aho
 
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaanKevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
Jukka Huhtamäki
 
Pilvion Master Data Palvelut
Pilvion Master Data PalvelutPilvion Master Data Palvelut
Pilvion Master Data Palvelut
Marko Ruusinen
 
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksilleData analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Mika Aho
 
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien EsittelyLiiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Jarmo Talvivaara
 
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoaCitizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Affecto
 
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
SpartaConsulting
 
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
SpartaConsulting
 
Big Data kohtaa Master Datan
Big Data kohtaa Master DatanBig Data kohtaa Master Datan
Big Data kohtaa Master Datan
Loihde Advisory
 
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
SpartaConsulting
 
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
SpartaConsulting
 

What's hot (20)

Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
Markkinointijohdon ryhmä vierailulla 31012012
 
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalutTiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
Tiedolla johtaminen ja data analytiikan työkalut
 
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaanTutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
Tutustuminen data-analytiikan ja big datan maailmaan
 
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
Prosessipäivät 2017 - Korvaako tekoäly perinteisen tietovaraston?
 
Big data -strategia
Big data -strategiaBig data -strategia
Big data -strategia
 
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseenEväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
Eväitä edistyneen analytiikan hyödyntämiseen
 
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimusSosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
Sosiaalisen median analysointi ja dokumenttipohjainen tutkimus
 
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpitoAsiakastietojen hallinta ja ylläpito
Asiakastietojen hallinta ja ylläpito
 
Väikkärin kootut tulokset, osa 1
Väikkärin kootut tulokset, osa 1Väikkärin kootut tulokset, osa 1
Väikkärin kootut tulokset, osa 1
 
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukenaTietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena
 
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaanKevyitä lähtöjä analytiikkaan
Kevyitä lähtöjä analytiikkaan
 
Pilvion Master Data Palvelut
Pilvion Master Data PalvelutPilvion Master Data Palvelut
Pilvion Master Data Palvelut
 
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksilleData analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
 
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien EsittelyLiiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
Liiketoimintaprosessien kehittäminen - Moduulien Esittely
 
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoaCitizen data science muuttaa julkishallintoa
Citizen data science muuttaa julkishallintoa
 
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
3. Ydintiedon hallinnan LT perusteet ja kehittämisen suunnittelu
 
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
1. Ydintieto (MDM) peruskäsitteet
 
Big Data kohtaa Master Datan
Big Data kohtaa Master DatanBig Data kohtaa Master Datan
Big Data kohtaa Master Datan
 
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
 
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
4. Liiketoiminta ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen
 

Viewers also liked

Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
Sami Niemelä
 
201203 power view
201203 power view201203 power view
201203 power view
tleung927
 
Learn BEM: CSS Naming Convention
Learn BEM: CSS Naming ConventionLearn BEM: CSS Naming Convention
Learn BEM: CSS Naming Convention
In a Rocket
 
SEO: Getting Personal
SEO: Getting PersonalSEO: Getting Personal
SEO: Getting Personal
Kirsty Hulse
 
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika AldabaLightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
ux singapore
 
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job? Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Stanford GSB Corporate Governance Research Initiative
 

Viewers also liked (6)

Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
Miten tiedon visualisointi voi 
hyödyntää liiketoimintaa? (in Finnish)
 
201203 power view
201203 power view201203 power view
201203 power view
 
Learn BEM: CSS Naming Convention
Learn BEM: CSS Naming ConventionLearn BEM: CSS Naming Convention
Learn BEM: CSS Naming Convention
 
SEO: Getting Personal
SEO: Getting PersonalSEO: Getting Personal
SEO: Getting Personal
 
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika AldabaLightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
 
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job? Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
 

Similar to Excel 2013 Power BI -seminaari

Excel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BIExcel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BI
Sovelto
 
SharePoint 2013
SharePoint 2013SharePoint 2013
SharePoint 2013
Sovelto
 
Sharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
Sharepoint 2010 ylläpitäjät WebinaariSharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
Sharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
Salcom Group
 
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Sovelto
 
Office 2013
Office 2013Office 2013
Office 2013
Sovelto
 
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
Bilot
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
Digitalmikkeli
 
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Accountor Enterprise Solutions Oy
 
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssäSharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
Management Institute of Finland MIF
 
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
eCraft Referre
 
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
Antti Kivivalli
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the Enterprise
eCraft Referre
 
Power platform - SHPR 12.12.2018 p
Power platform - SHPR 12.12.2018 pPower platform - SHPR 12.12.2018 p
Power platform - SHPR 12.12.2018 p
Timo Pertilä
 
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Matleena Laakso
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Teemu Tiainen
 

Similar to Excel 2013 Power BI -seminaari (20)

Excel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BIExcel 2013 Power BI
Excel 2013 Power BI
 
SharePoint 2013
SharePoint 2013SharePoint 2013
SharePoint 2013
 
Sharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
Sharepoint 2010 ylläpitäjät WebinaariSharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
Sharepoint 2010 ylläpitäjät Webinaari
 
Sp2013 mitä uutta_henrik
Sp2013 mitä uutta_henrikSp2013 mitä uutta_henrik
Sp2013 mitä uutta_henrik
 
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
Mitä uutta Office 365:ssa? Keep on Track -webinaari 26.8.2015
 
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129Office 2013 antti_kivivalli_20121129
Office 2013 antti_kivivalli_20121129
 
Office 2013
Office 2013Office 2013
Office 2013
 
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
Case Ruukki Constructions: Tehokas tiedon keräys, jalostaminen ja visualisoin...
 
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
Valtio Expo 2019 - Pilvi tuli jo, oletko valmis?
 
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
Datajalostamo-seminaari 5.6.2014: Sovelluskehittäjät ja data – kehittäjäyhtei...
 
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
Microsoft Power BI -webinaarin materiaali 6.9.2018: Accountor Enterprise Solu...
 
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssäSharePoint 2016 ensiesittelyssä
SharePoint 2016 ensiesittelyssä
 
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
Uusi MIF -kiertue. Kai Lehtonen: IT –infrastruktuurin uudistaminen IaaS –pilv...
 
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
Adaptive Insights - Budjetointi ja konsernilaskenta pilvessä 22.10.2015
 
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
Uusi tapa hallita aikataulua - Project 2010
 
Qlik for the Enterprise
Qlik for the EnterpriseQlik for the Enterprise
Qlik for the Enterprise
 
Power platform - SHPR 12.12.2018 p
Power platform - SHPR 12.12.2018 pPower platform - SHPR 12.12.2018 p
Power platform - SHPR 12.12.2018 p
 
EPiServer7-MVC
EPiServer7-MVCEPiServer7-MVC
EPiServer7-MVC
 
Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14Pilvet ja Office 365 8.12.14
Pilvet ja Office 365 8.12.14
 
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
Sovellusvirtualisointi - Mitä missä milloin 2015
 

More from Sovelto

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
Sovelto
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Sovelto
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Sovelto
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Sovelto
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
Sovelto
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Sovelto
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
Sovelto
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Sovelto
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
Sovelto
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
Sovelto
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
Sovelto
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
Sovelto
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
Sovelto
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
Sovelto
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
Sovelto
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Sovelto
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Sovelto
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Sovelto
 

More from Sovelto (20)

LOISTO-palvelu
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
 
Sovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittelySovelto Channel -esittely
Sovelto Channel -esittely
 
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmastaWindows 10 hallinnan näkökulmasta
Windows 10 hallinnan näkökulmasta
 
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmastaWindows 10 käyttäjän näkökulmasta
Windows 10 käyttäjän näkökulmasta
 
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuuTilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
Tilaisuuden avaus: Kalaparvi liikkuu
 
Ansaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaaAnsaintamallin voi muuttaa
Ansaintamallin voi muuttaa
 
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen Osallista ihmiset mukaan muutokseen
Osallista ihmiset mukaan muutokseen
 
Ajankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoaAjankohtaista tutkimustietoa
Ajankohtaista tutkimustietoa
 
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukenaYhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
Yhteisöllinen tuottavuus liiketoiminnan tukena
 
Hyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuusHyvinvointi ja tuottavuus
Hyvinvointi ja tuottavuus
 
Tietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuriTietotyön uusi kulttuuri
Tietotyön uusi kulttuuri
 
Intune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMSIntune ja Azure RMS
Intune ja Azure RMS
 
Azure Active Directory
Azure Active DirectoryAzure Active Directory
Azure Active Directory
 
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
3D-tulostaminen ja sen hyödyt käytännössä
 
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen ​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
​Tervetuloa tutustumaan tehokkaampaan tuotekehitykseen
 
Seminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanatSeminaarin avaussanat
Seminaarin avaussanat
 
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, TilannejohtaminenEsimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
Esimiehen työ on palvelua, Tilannejohtaminen
 
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
 
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
Miten yritysarkkitehtuurilla parannetaan strategista johtamista?
 
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
Case Kouvolan kaupunki: Millaisia haasteita olemme kohdanneet kokonaisarkkite...
 

Excel 2013 Power BI -seminaari

 • 2. PowerQuery, Power View, PowerMap • Konsultti Petri Riihikallio, Sovelto • Power Query tiedon löytämiseen ja yhdistämiseen • Power View'llä nopeat ja yksinkertaiset raportit Excelissä ja SharePointissa • Power Mapissa tieto on kartalla 2
 • 3. Mikä on Power View? • Interaktiivinen työkalu datan tutkimiseen, visualisointiin ja esittämiseen • Mahdollistaa ad-hoc –tyyppisen raportoinnin • Käytettävissä seuraavissa sovelluksissa • Excel 2013 • SharePoint 2010/2013 • Edellyttää SharePointiin lisäosan: SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition 3
 • 4. Power View:n tiedostomuodot • Excelissä tehdyt Power View –raportit ovat osa XLSX-tiedostoa • SharePointissa tehdyt Power View –raportit ovat RDLX-tiedostoja • Raportteja ei voi käyttää ristiin, eli • SharePointissa tuotettua raporttia ei voi avata Excelissä • Excel-tiedostossa olevaa Power View –raporttia ei voi esittää SharePointissa • Silverlight tarvitaan aina 4
 • 5. PowerQuery • Excelin 2010- ja 2013-versioihin erikseen asennettava apuohjelma • Mahdollistaa eri lähteistä tulevien tietojen yhdistämisen ja suodattamisen • Eri lähteistä tulevien aineistojen rivit voidaan yhdistää yhdeksi luetteloksi (Append) ja sarakkeet koota yhteen luetteloon (Merge) 5
 • 6. PowerMap • Excelin 2010- ja 2013-versioihin erikseen asennettava apuohjelma • Mahdollistaa datan visualisoinnin 3D-muodossa karttapohjalla • Raporttiin voidaan luoda useita näkymiä (Scene), joista voidaan esittää ajastettu ja animoitu esitys • Esityksen voi tallentaa myös videotiedostona (mp4) 6
 • 7. PowerPivot • Konsultti Petteri Sjöholm, Sovelto • Mikä on PowerPivot ja miten se mullistaa työskentelyn Excelillä? • Mitä PowerPivotin hyödyntäminen vaatii ja muuttaa organisaatiotasolla? • SharePoint 2013 PowerPivot- ja Power View -raporttien jakelukanavana 7
 • 8. Business Intelligence ennen • Organisaation eri osat tuottavat dataa tietovarastoihin • Käyttäjä tarvitsee valikoidusta datasta raportteja tai kyselyitä: • Pyytää IT-osastolta • Odottaa valmistumista • Tarkastaa oikeellisuuden ja tarvittaessa pyytää korjauksia IT-osastolta • Aikaa kuluu hukkaan • IT:n vasteaika pyyntöön • Pyynnön tulkitseminen ja toteuttaminen DW MYYNTI VARASTO ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ IT YMS. 1 2 3 4 Raportit 5 OLAP-kuutiot 8
 • 9. Business Intelligence nyt • Self Service BI • • • • • Käyttäjä voi itse tuottaa raportin suoraan lähdedatasta ilman välikäsiä Datan noutamisessa ja raportin tuottamisessa voi käyttää tuttua Exceliä Raportin voi julkaista tietoturvallisesti esim. SharePoint-sivustossa Tietokanta-asiantuntijoita ei tarvita hoitamaan käyttäjien raporttipyyntöjä Raportin datan oikeellisuus riippuu siitä, ymmärtääkö käyttäjä lähdedatan rakennetta ja osaako käyttää oikeita työkaluja • Nopeasti saatavilla oleva tieto helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa DW MYYNTI VARASTO ASIAKKAAT HENKILÖSTÖ 1 2 3 4 Raportit 5 Tietomallit YMS. 9
 • 10. PowerPivot - Yleistä • Excelin mukana tuleva (2013) tai päälle asennettava (2010) apuohjelma, joka mahdollistaa • Eri lähteistä tuodun tiedon yhdistämisen kokonaisuudeksi (relaatiomalli) • Suurten aineistojen käsittelyn Excelissä • 2010-versiossa max. 2 GB tiedostokoko ja max. 4 GB muistia • 2013-versiossa rajaton tiedostokoko ja muistin käyttö (64-bit) • Monipuolisen datan käsittelemisen ja jalostamisen DAX-kielellä • PowerPivot-työkirjoja voidaan lukea myös sellaisessa Excelissä, missä ei ole PowerPivotia asennettu • PowerPivot-työkirjoja voidaan julkaista SharePointiin, johon on asennettu PowerPivot for SharePoint -lisäosa. • Mahdollistaa käyttäjän tuottaa itse tietomalleja raportointiin  Saattaa vähentää OLAP-kuutioiden tarvetta 10
 • 11. PowerPivot - Yleistä • Kun PowerPivot-tietoa käsitellään Excelissä, tiedot sijaitsevat muistissa (in-memory database) • Tietojen käsittelystä ja laskennasta huolehtii paikallinen xVelocityanalysointimoduuli • PowerPivotissa laskennalliset sarakkeet (calculated columns) luodaan DAX-lausekkeina (Dynamic Data Expressions), jotka muistuttavat Excelin kaavoja ja funktioita • PowerPivotilla muodostettuihin pivot-taulukoihin voidaan lisäksi luoda laskettuja kenttiä (aiemmin mittarit/measures), jotka laajentavat merkittävästi pivot-taulukoiden laskennallisia mahdollisuuksia 11
 • 12. Miksi PowerPivot? • Excelillä tuotettavissa Pivot-raporteissa mm. seuraavia rajoituksia: • Raportoitavan aineiston pitää olla yksi Excel-luettelo, joten tarvittavat tiedot kootaan yhteen aineistoon VLOOKUP (PHAKU) -funktion avulla • Aineiston pitää mahtua yhteen laskentataulukkoon (1 048 576 riviä) • Tavallisen Pivot-taulukon laskennalliset mahdollisuudet rajoittuneita • Suurten aineistojen käsittely ja raportointi Excelissä voi olla hyvin hidasta ja työkirjat voivat olla kooltaan hyvin suuria • PowerPivot tarjoaa seuraavia mahdollisuuksia: • Pivot-taulukon voi muodostaa useista eri tauluista, jotka voidaan ladata eri tietolähteistä • Taulujen välinen yhdistäminen onnistuu ilman VLOOKUP-funktiota • Ei rivimäärärajoituksia, vain fyysinen tiedostokoko ja muistimäärä rajoittavat • Laskentaa pivot-taulukossa voi monipuolistaa DAX-kielisillä mittareilla • Aineiston käsittely erittäin nopeaa (vrt. sama rivimäärä tavallisessa Excelissä) • Tehokas pakkaustekniikkaa 12
 • 13. Mitä PowerPivot vaatii organisaatiotasolla? • Raporttien tuottajilla ja pivot-raportteja muokkaavilla käyttäjillä oltava PowerPivot • Kaikilla käyttäjillä oltava sama PowerPivot-versio • PowerPivotista on kolme eri versiota: • Excel 2010 (SQL Server 2008 R2) • Excel 2010 (SQL Server 2012) • Excel 2013 • Eri versiot eivät ole suoraan yhteensopivia, mutta tietomallin voi päivittää uudemman version PowerPivotiin avattaessa • PowerPivot-tietomallin luominen on yksinkertaisinta valmiiksi denormalisoidusta tietolähteestä (data warehouse)  käyttäjän ei tarvitse tuntea täydellisesti taustalla olevaa tietokantaa 13
 • 14. Mitä PowerPivot muuttaa organisaatiotasolla? • Plussat • • • • Jokainen voi itse tuottaa raportin suoraan lähdedatasta ilman välikäsiä Yhden käyttäjän tekemää tietomallia voivat muut hyödyntää ja jalostaa Nopeasti saatavilla oleva tieto helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa Tietokanta-asiantuntijoiden työkuorma kevenee • Miinukset • Käyttäjä voi raporttia tuottaessaan: • Ymmärtää väärin lähdedatan, jolloin esimerkiksi valitsee laskentaan tai yhteyksien muodostamiseen vääriä kenttiä • Käyttää väärin rakennettuja kaavoja ja saada silti oikean näköisiä tuloksia 14
 • 15. SharePoint 2013 PowerPivot- ja Power View raporttien jakelukanavana 15
 • 16. Miksi jakaa raportit SharePointin kautta? • Hallittu ja turvallinen jakelukanava • Raporttien tallentamiseen tavallinen kirjasto tai PowerPivot Gallery • Tietoyhteyksien hallintaan tietoyhteyskirjasto • Datan päivittämisessä tarvittavien käyttäjätunnusten hallinnointiin Secure Store Service • Käyttöoikeuksilla mahdollisuus rajata tarkkaan, kuka saa raportteja • tuottaa, muokata ja poistaa • lukea • päivittää • Automaattinen versionhallinta pitää raportit järjestyksessä ja mahdollistaa virheen sattuessa edellisen version palauttamisen • Raporteille mahdollisuus määrittää elinkaaren hallintaan liittyviä toimintoja kuten automaattinen arkistointi tai poistaminen 16
 • 17. Ympäristövaatimukset Väline Ominaisuudet Asenna tai konfiguroi SharePoint • Excel Services –tekniikka mahdollistaa Excel- • Luo ja konfiguroi Excel Services raporttien julkaisemisen ja interaktiivisen Service Application SharePointkäytön selaimessa palvelimeen • SharePointin yleinen dokumentinhallinta SQL Server Analysis • Excel-raporteissa tuetaan PowerPivotServices in tietomallia ja PowerPivot-tietomalliin SharePoint Mode perustuvaa pivot-taulukkoa voi mukauttaa selaimessa • Asenna SQL Server Analysis Services SharePoint-modessa • Rekisteröi Excel Services – asetuksissa Analysis Services Server Reporting Services • Power View in SharePoint Mode • Asenna SQL Server Reporting Services SharePoint modessa • Asenna SQL Server Reporting Services add-in for SharePoint Kaikki PowerPivotominaisuudet • SharePointiin tallennettua tietomallia voi käyttää tietolähteenä Excelissä • Ajastettu datan päivittäminen • PowerPivot Gallery • Hallintasivu • BISM link file content type (Yhteys SSAS Tabular –tietomalliin) • Asenna PowerPivot for SharePoint 2013 add-in. 17
 • 18. PowerPivot Gallery • Kirjasto Excel- ja Power View –raporttien julkaisemiseen • Näyttävämpi käyttöliittymä tavalliseen kirjastoon verrattuna • Mahdollisuus luoda Power View –raportteja suoraan kirjastoon tallennetusta tietomallista selainkäyttöisellä Power View -editorilla • PowerPivot Galleryyn tallennettua PowerPivot-tietomallia voi käyttää tietolähteenä Excelissä • Tallennettujen raporttien datan päivitys voidaan ajastaa suoritettavaksi haluttuna ajankohtana 18
 • 22. Power View –raportin luominen SharePointissa • PowerPivot Galleryyn tallennettu tietomallin sisältävä raportti kelpaa Power View –raportin lähteeksi • Power View –editori avautuu valitun tiedoston oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta 22
 • 23. Power View –editorin käyttöliittymä 1. Valintanauha (Ribbon) työkaluille 2. Kenttäluettelo (Field List) esittää lähdedatasta tulevat kentät 3. Näkymä (View) mahdollistaa navigoimisen toisiin raporttinäkymiin 4. Raporttialueelle tuotetaan tarvittavat raportin osat (taulukot, kaaviot jne.) rastittamalla kenttäluettelossa tarvittavat kentät 5. Suodattimet (Filters) mahdollistaa raportin sisällön suodattamisen 23
 • 24. Raportin luominen 1. Raporttiin voi lisätä uusia näkymiä eli "sivuja" 2. Näkymään syntyy raportti valitsemalla kentät kenttäluettelosta 24
 • 25. Visualisoinnit • Oletusarvoisesti raporttiin syntyvän taulukon voi vaihtaa mm. kaavioksi Design-välilehden Visualizations-komennoilla 25
 • 26. Raportin tyyli • Styles-välilehdeltä löytyy ulkoasun viimeistelyyn tarvittavia komentoja, mm. teemat, fontit ja taustakuvamääritys 26
 • 27. Power View –raportin tallentaminen • Voit tallentaa raportin SharePointiin tai viedä PowerPointiin 27
 • 28. Kurkistus tulevaan: Power BI for Office 365 • Raportointiympäristö Office 365 –käyttäjille • SharePoint-sivusto raporttien julkaisemiseen ja tiedon hakuun • Erinomaiselta vaikuttava hakutoiminto, joka tuottaa raportteja kirjoitetun hakusyntaksin perusteella • Mahdollisuus hyödyntää pilvipalvelussa dataa On-premises – ympäristöstä Microsoftin Data Management Gatewayn avulla 28
 • 29. Sovelton kurssitarjonta aiheeseen liittyen Kurssi Kesto Seuraavat toteutukset PowerPivot tutuksi (Excel 2010) 1 22.11. (viimeinen toteutus) PowerPivot ja Power View tutuksi (Excel 2013) 2 22.10. (viimeinen toteutus) Excel PowerPivot (Uusi kurssi, joka soveltuu molemmille Excel-versioille ja korvaa edellä mainitut versiokohtaiset kurssit) 2 27.1. 13.3. Raportointi – välineinä SharePoint ja Excel Services 2 18.11. 29.1. 29