SlideShare a Scribd company logo
UDP 2152 ETIKA PROFESSIONAL

tika Guru
E
Sejauh manakah AMALAN dan
PENGETAHUAN di kalangan guru
terhadap ETIKA PERGURUAN?	
  
Etika
Konsep
Kamus	
  Dewan	
  Edisi	
  Ke4,	
  2005	
  :	
  Prinsip	
  moral	
  atau	
  nilai-­‐nilai	
  akhlak	
  
yang	
  menjadi	
  pegangan	
  seseorang	
  individu	
  atau	
  sesuatu	
  kumpulan	
  
(persatuan,	
  pekerjaan,	
  dll).	
  

Berasaskan	
  Al-­‐Quran,	
  iaitu	
  sifat	
  ketaqwaan	
  kepada	
  Allah	
  
S.W.T.,	
  ber2ngkah	
  laku	
  berasaskan	
  kebenaran	
  yang	
  
membawa	
  kebaikan	
  di	
  dunia	
  tetapi	
  juga	
  untuk	
  alam	
  akhirat.	
  
	
  
SEJARAH	
  

Digubal	
  pada	
  tahun	
  1970-­‐an	
  
semasa	
  Skim	
  Gaji	
  Aziz	
  
diperkenalkan	
  kepada	
  
kakitangan	
  kerajaan.
FALSAFAH	
  

1.	
  Falsafah	
  Pendidikan	
  
Kebangsaan	
  (FPK)	
  
2.	
  Falsafah	
  Pendidikan	
  Guru	
  
(FPG)	
  

KEPENTINGAN	
  

1.  Garis	
  panduan	
  ber2ngkah	
  laku	
  dalam	
  profesion	
  
perguruan.	
  	
  
2.  Menyatakan	
  tanggungjawab	
  guru	
  dalam	
  bidang	
  
pendidikan.	
  
3.  Menunjukkan	
  perbezaan	
  tertentu	
  berbanding	
  kod	
  
e2ka	
  di	
  negara	
  lain.	
  	
  
4.  Usaha	
  untuk	
  menyemak	
  semula	
  kod	
  ini	
  dapat	
  
dilakukan.	
  
5.  Meningkatkan	
  lagi	
  imej	
  profesion	
  perguruan	
  
secara	
  	
  rasmi.	
  	
  
6.  Merupakan	
  nilai-­‐nilai	
  yang	
  pen2ng	
  dalam	
  
sesebuah	
  organisasi.	
  	
  

uruan
tika Perg
E
rd Guru
Standa
laysia
Ma
Misi	
  Nasional	
  
meningkatkan	
  keupayaan	
  
pengetahuan	
  dan	
  inovasi	
  negara	
  
meningkatkan	
  tahap	
  dan	
  
kemampuan	
  kuali2	
  hidup	
  	
  

meningkatkan	
  ekonomi	
  dalam	
  
rantaian	
  nilai	
  lebih	
  2nggi	
  
mengukuhkan	
  keupayaan	
  
ins2tusi	
  dan	
  pelaksanaan	
  	
  
menangani	
  masalah	
  
ke2dakseimbangan	
  sosio-­‐ekonomi	
  	
  
STANDARD GURU MALAYSIA

Standard (S)

Keperluan (K)

1	
  :	
  	
  Amalan	
  Nilai	
  Profesionalisme	
  
Keguruan	
  	
  

1	
  :	
  Kelayakan	
  dan	
  Prosedur	
  Pengambilan	
  
Calon	
  Program	
  LaQhan	
  Perguruan	
  	
  

2	
  :	
  	
  Pengetahuan	
  dan	
  Kefahaman	
  	
  

2	
  :	
  LaQhan,	
  Pentaksiran	
  dan	
  Penilaian	
  	
  

3	
  :	
  	
  Kemahiran	
  Pembelajaran	
  dan	
  
Pembelajaran	
  	
  

3	
  :	
  Kolaborasi	
  	
  
4	
  :	
  Infrastruktur	
  dan	
  Infostruktur	
  	
  
5	
  :	
  Jaminan	
  KualiQ	
  	
  

tandard &
Asas S
Keperluan
Berkaitan
Teori
Etika
Teori	
  ConsequenQalist	
  
•  MemenQngkan	
  
kesan	
  daripada	
  
Qndakan	
  yang	
  
diambil.	
  Sesuatu	
  
2ndakan	
  perlakuan	
  
akan	
  dianggap	
  
bermoral	
  jika	
  ia	
  
membawa	
  kesan	
  
yang	
  lebih	
  baik	
  
daripada	
  2ndakan	
  
alterna2f.	
  

Teori	
  
NonconsequenQalist

•  Peraturan	
  moral	
  
seharusnya	
  bersifat	
  
sejagat	
  dan	
  semua	
  
manusia	
  mes2	
  
dilayan	
  sama	
  sahaja.	
  

Teori	
  Virtue

•  Is2lah	
  kepada	
  
keperibadian	
  mulia	
  
manusia	
  yang	
  
terbahagi	
  kepada	
  
keperibadian	
  mulia	
  
bersifat	
  intelektual	
  
dan	
  bersifat	
  moral.	
  
TANGGUNGJAWAB TERHADAP
Pelajar	
  

Rakan	
  Sejawat	
  

Ibu	
  Bapa	
  

Masyarakat	
  &	
  Negara	
  

PRINSIP ETIKA KERJA GURU
Niat	
  Yang	
  Betul	
  	
  
Perlakuan	
  yang	
  baik	
  	
  
Berdisiplin	
  dan	
  Beradab	
  	
  
Penggerak	
  ke	
  arah	
  kebaikan	
  	
  

NILAI-NILAI ETIKA KERJA GURU
Amanah,	
  Benar,	
  
Penyayang,	
  Bijaksana,	
  
Ikhlas,	
  Bersyukur	
  &	
  
Dedikasi	
  	
  

Memperkotakan	
  apa	
  yang	
  dikata	
  	
  

tika Profesion
Kod E
ru Malaysia
Gu
  ?	
   ?	
  
?
Sejauh manakah amalan
dan pengetahuan di
kalangan guru terhadap
etika perguruan?	
  

Masalah
enyataan
P
Kegagalan	
  
menyerahkan	
  
ku2pan	
  yuran	
  

Pekerjaan	
  Luar	
  

Dera	
  pelajar	
  

Antara	
  isu	
  dan	
  Membuat	
  kerja	
  
permasalahan	
  utama	
  dalam	
  
luar	
  semasa	
  
mengenalpas2	
  dan	
  mengkaji	
  persoalan	
  tadi	
  :	
  
Gangguan	
  
bertugas	
  
seksual	
   Salah	
  laku	
  di	
  kalangan	
  guru	
  
1.	
  
Khalwat	
  
2.	
  Amalan	
  dan	
  tabiat	
  guru	
  
Lawan	
  ketua	
  
3.	
  Tahap	
  pengetahuan	
  guru	
  terhadap	
  e2ka	
  	
  
Menghasut	
  

Bergiat	
  cergas	
  
dalam	
  poli2k	
  

Datang	
  lewat	
  
balik	
  cepat	
  

Tidak	
  masuk	
  
kelas/	
  Tidak	
  
menghadiri	
  
kokurikulum	
  

Tidak	
  hadir	
  
bertugas	
  

Menagih	
  
dadah	
  

Jenayah	
  

Tidak	
  
melengkapkan	
  
dan	
  2dak	
  
menghantar	
  
buku	
  
persediaan	
  
mengajar	
  
STATISTIK	
  KEMENTERIAN	
  PELAJARAN	
  
MALAYSIA	
  (sehingga	
  30	
  Apr	
  2013)	
  
PELAJAR	
  

GURU	
  

JANTINA/
BILANGAN	
  

P	
  

L	
  

P	
  

Peringkat	
  
Rendah	
  	
  

NISBAH	
  

L	
  
1,411,082	
  	
  

1,332,067	
  	
  

72,967	
  	
  

167,099	
  	
  

Peringkat	
  
Menengah	
  

1,134,792	
  	
  

1.144.378	
  	
  

55,548	
  	
  

122,532	
  	
  

SEKOLAH	
  RENDAH	
  
1	
  :	
  11	
  (Guru	
  :	
  Pelajar)	
  

SEKOLAH	
  MENENGAH	
  
1	
  :	
  13	
  (Guru	
  :	
  Pelajar)	
  
ANALISA	
  DATA	
  TINDAKAN	
  TATATERTIB	
  
(Sumber	
  :	
  Suruhanjaya	
  Perkhidmatan	
  Pelajaran)	
  	
  

¤ Laporan	
  Tahun	
  2009	
  	
  
KAJIAN KES PERTAMA

FENOMENA
2007	
  

2006	
  

Membuat	
  video	
  menggunakan	
  
memek	
  muka,	
  mulut,	
  gaya	
  
tarian	
  tersendiri	
  dan	
  pakaian	
  

2006	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

2011	
  

2012	
  

2013	
  

Bermula	
  melalui	
  lagu	
  “Selamat	
  Hari	
  
Raya”	
   dendangan	
   Rahimah	
   Rahim	
  
dan	
  muat	
  turun	
  ke	
  laman	
  web………	
  
ROSHIDA	
  ABD	
  AZIZ	
  
Cik	
  Shida/	
  Teacher	
  
Shida/Cikgu	
  Shida/	
  
ate	
  

?	
  
LAHIR	
  
21/4/1972	
  

BUJANG	
  
	
  

ASAL	
  &	
  TEMPAT	
  
TINGGAL	
  	
  
Kg.	
  Tengah,	
  Parit,	
  
Perak
	
  

	
  

?	
  

No.	
  3	
  DARI	
  	
  
6	
  BERADIK	
  

PEREMPUAN	
  

HOBI	
  
Muat	
  turun	
  video	
  
clip	
  “miming”	
  ke	
  
Youtube	
  

SK	
  PULAU	
  PADANG	
  
Bota,	
  Perak	
  

BLOGGER	
  YANG	
  
AKTIF	
  

41	
  TAHUN	
  
	
  

	
  

GURU	
  	
  
English,	
  Muzik	
  
&	
  Pendidikan	
  
Seni	
  

LEPASAN	
  SPM	
  	
  
SM	
  Iskandar	
  
Shah,	
  Parit,	
  
Perak	
  

MAKTAB	
  
PERGURUAN	
  	
  
Kuala	
  
Terengganu	
  
Batu	
  Rakit	
  
	
  

?	
  

?	
  
Komik	
  Filipina	
  dan	
  
karaktor	
  penyanyi	
  
duo	
  mengikut	
  gerak	
  
mulut	
  juga	
  lahir	
  dari	
  
Youtube,	
  dan	
  kini	
  
pelakon	
  komedi	
  

PUTUS
TUNANG….?
 	
  	
  =	
  tetapi	
  sekadar	
  untuk	
  
mentertawakan	
  sahaja	
  kerana	
  
merasakan	
  apa	
  yang	
  dibuat	
  
oleh	
  Cikgu	
  Shida	
  ini	
  adalah	
  
komedi	
  @	
  lawak	
  yang	
  bodoh.	
  

60.05%	
  SUKA	
  
manakala	
  39.95%	
  
TIDAK	
  SUKA	
  
Ada	
  juga	
  yang	
  
menyokong	
  atas	
  dasar	
  

seni	
  dan	
  kreaQviQ	
  
0.17%	
  =	
  5,769	
  

melabelkan	
  status	
  suka	
  
@	
  Qdak	
  suka.	
  	
  

WALAUPUN	
  LEBIH	
  RAMAI	
  JUMLAH	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  “LIKE”,	
  TETAPI	
  JUMLAH	
  PENONTON	
  
YANG	
  MEMBERI	
  PANDANGAN	
  DALAM	
  
BENTUK	
  CERCAAN	
  DAN	
  PENGHINAAN	
  
ADALAH	
  LEBIH	
  RAMAI….	
  
Menjadi	
  jemputan	
  DI	
  
HOTFM	
  Radio,	
  	
  Wanita	
  
Hari	
  Ini	
  TV3	
  &	
  tawaran	
  lakonan	
  Telefilem	
  90	
  minit	
  	
  
“CIKGU	
  SHIDA	
  CARI	
  JODOH”	
  
Diberi	
  nasihat	
  supaya	
  Qdak	
  menggunakan	
  panggilan	
  
“CIKGU”	
  pada	
  videonya	
  kerana	
  memberi	
  impak	
  
pada	
  profesion	
  perguruan.	
  

SK	
  PULAU	
  PADANG	
  
32600	
  BOTA,	
  PARIT	
  
PERAK	
  DARUL	
  
RIDZUAN	
  

SK	
  PASIR	
  GAJAH	
  
BOTA	
  KIRI	
  32800,	
  
PARIT,	
  PERAK	
  DARUL	
  
RIDZUAN	
  

Dipindahkan	
  ke	
  SK	
  Pasir	
  Gajah	
  ,	
  Perak	
  pada	
  September	
  2011.	
  
KAJIAN KES KEDUA

CONTOH GURU
?	
  

?	
  

?	
  
?	
  
Nama Sebenar/Penuh :

Biodata Cikgu Liyana

Nurliyana binti Mohd
Afandi

Kelulusan

: Pengajian Cina, Pendidikan Jasmani & Sains, Maktab Perguruan
Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Sekolah

: SJK (C) Yun Chun, Kuala Lumpur

Kebolehan

: Menguasai bahasa kedua iaitu Mandarin & Hokkien

22 Februari 1988

Keturunan

: Berdarah campuran Cina-Melayu

(25 tahun)

Nama Bapa

: Mohd Afandi Md Zin (56 tahun) pesara polis

Nama Ibu

: Nurafni Abdullah (52 tahun) mualaf cina dari Kedah

Kedudukan

: Anak kedua daripada empat beradik

Tempat lahir

: Alor Setar dan dibesarkan di Ipoh Perak

Sejarah Pendidikan

: Mendapat pendidikan awal di Tadika cina sejak kecil

Tarikh Lahir :

SRK (C) Phui Ying dan sekolah menengah Cina sehingga tingkatatan 3
Tingkatan 4 &5: Sek Men Keb Raja Permaisuri Bainun
Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Belajar bahasa Hokkien daripada ibunya
Minat

: Ketika usia 9 tahun, beliau mempelajari bahasa mandarin dan mahir
dalam kaligrafi cina dan pernah memasuki pertandingan melukis
kaligrafi cina
Perkara	
  posiQf	
  yang	
  dilaksanakan	
  oleh	
  Cikgu	
  Liyana	
  
ialah	
   berpakaian	
   muslimah	
   namun,	
   fasih	
   dalam	
  
menulis	
  dan	
  berbahasa	
  Mandarin	
  	
  

Pandangan	
   Guru	
   Besar	
   SJK	
   (C)	
   Yun	
  
Chun,	
  	
  Lee	
  Pek	
  Hwa	
  
Menyifatkan	
   kehadiran	
   Cikgu	
   Liyana	
  
sebagai	
   satu	
   rahmat	
   kerana	
   kekangan	
  
kekurangan	
  guru	
  bahasa	
  Mandarin.	
  	
  
Komen	
  murid	
  (Ho	
  Chee	
  Meng)	
  
Cikgu	
   Liyana	
   krea2f	
   dalam	
  
menjalankan	
   permainan	
   dan	
  
ak2vi2	
  di	
  kelas.	
  	
  
Contoh	
  guru	
  terbaik	
  yang	
  mengamalkan	
  
amalan	
  eQka	
  perguruan	
  yang	
  posiQf	
  iaitu	
  
beliau	
  senQasa	
  berusaha	
  meningkatkan	
  
kompetensi	
  diri	
  sendiri	
  dan	
  menggunakan	
  
kelebihan	
  diri	
  yang	
  dimiliki	
  dalam	
  usaha	
  
meningkatkan	
  pencapaian	
  pelajarnya.	
  	
  

Ciri-­‐ciri	
   yang	
   ada	
   pada	
   Cikgu	
   Liyana	
   seperQ	
   yang	
   digambarkan	
  
oleh	
   Csikszentmihalyi	
   (1991)	
   dalam	
   teori	
   flow	
   iaitu	
   guru	
   yang	
  
boleh	
   menghadapi	
   cabaran	
   dengan	
   kemahiran	
   dan	
   ilmu	
   yang	
  
sedia	
   ada	
   akan	
   merasakan	
   keseronokan	
   bekerja	
   dan	
   berusaha	
  
untuk	
   memperQngkatkan	
   lagi	
   kompentensi,	
   keyakinan	
   dan	
  
kemahiran.	
  	
  
MeLibatkan	
  banyak	
  pihak	
  
Yang	
  bekerjasama	
  

Peranan	
  Kementerian	
  	
  
Pelajaran	
  Malaysia	
  
Peranan	
  Pihak	
  	
  
Sekolah	
  
Peranan	
  Rakan	
  	
  
Sejawat	
  

Peranan	
  	
  
Ibu	
  Bapa	
  
Peranan	
  Para	
  	
  
Pelajar/Murid	
  
Peranan	
  Kementerian	
  	
  
Pelajaran	
  Malaysia	
  
-­‐ Kod	
  E2ka	
  Guru	
  (Tatasusila	
  Profesion	
  Perguruan	
  Malaysia)	
  digubal	
  semula	
  
mengikut	
  keperluan	
  semasa	
  secara	
  berterusan.	
  
-­‐ Membuat	
  kajian	
  mengenai	
  keberkesanan	
  kod	
  e2ka	
  guru	
  dijalankan	
  secara	
  
komprehensif	
  untuk	
  mengetahui	
  tahap	
  kesedaran,	
  pengetahuan	
  dan	
  amalan	
  
guru-­‐guru.	
  
-­‐Unit	
  Tatater2b	
  Jabatan	
  Pelajaran	
  Negeri	
  dicadangkan	
  melaporkan	
  kes-­‐kes	
  
pelanggaran	
  e2ka	
  dengan	
  segera.	
  
-­‐ Menubuhkan	
  Suruhanjaya	
  Komunikasi	
  dan	
  Mul2media	
  supaya	
  mengadakan	
  
forum	
  yang	
  membincangkan	
  “kod	
  e2ka	
  pengamal	
  telekomunikasi	
  dan	
  
mul2media.	
  
-­‐ Agar	
  Jabatan	
  Pendidikan	
  mela2h	
  beberapa	
  orang	
  guru	
  sebagai	
  key	
  personnel	
  
bagi	
  mengatasi	
  masalah	
  tekanan	
  guru.	
  
-­‐	
  Mengadakan	
  kursus	
  kesedaran	
  &	
  semua	
  guru	
  juga	
  perlu	
  menghadiri	
  kursus	
  
tanggungjawab	
  sebagai	
  pendidik.	
  
Peranan	
  Pihak	
  	
  
Sekolah	
  
Pentadbir	
  sekolah	
  menyediakan	
  checklist	
  pelanggaran	
  e2kauntuk	
  dijadikan	
  alat	
  
pengukuran	
  dan	
  penilaian	
  sahsiah	
  guru.	
  
Laksana	
  2	
  pendekatan.	
  
1.  polisi	
  disiplin	
  yang	
  lebih	
  mantap,	
  memperlengkapkan	
  kemudahan	
  asas	
  
dalam	
  membantu	
  pengajaran	
  dan	
  pembelajaran,	
  pengagihan	
  tugas	
  yang	
  
sesuai	
  dan	
  peka	
  dalam	
  perhubungan	
  antara	
  personal	
  
2.  menganjurkan	
  kursus	
  dan	
  la2han	
  kemahiran	
  pengurusan	
  tekanan	
  kerja	
  
-­‐ wujudkan	
  khidmat	
  bimbingan	
  dan	
  kaunseling	
  yang	
  dikhaskan	
  untuk	
  guru	
  

Peranan	
  Rakan	
  	
  
Sejawat	
  
-­‐ penyeliaan	
  yang	
  berkonsepkan	
  rakan	
  sejawat	
  boleh	
  membantu	
  kita	
  lebih	
  telus	
  
dan	
  bersedia	
  menerima	
  kelemahan	
  diri	
  sendiri	
  untk	
  diperbaiki	
  
Membuat	
  refleksi	
  terhadap	
  kepedulian	
  rakan	
  sejawat	
  &	
  sedia	
  menerima	
  maklum	
  
balas	
  daripada	
  guru	
  lain,	
  mentor	
  @	
  penyelia	
  tentang	
  masalah	
  yang	
  dihadapi.	
  
Peranan	
  	
  
Ibu	
  Bapa	
  
Disarankan	
  supaya	
  ibu	
  bapa	
  mengambil	
  maklum	
  pandangan	
  anak-­‐anaka	
  
terhadap	
  2ngkah	
  laku	
  guru-­‐guru	
  mereka.	
  Jika	
  dicurigai,	
  ibu	
  bapa	
  hendaklah	
  
melaporkan	
  terus	
  kepada	
  pihak	
  yang	
  berwajib	
  seper2	
  pihak	
  sekolah	
  atau	
  pihak	
  
polis.	
  

Peranan	
  Para	
  	
  
Pelajar/Murid	
  
Jika	
  dicurigai,	
  melapor	
  kepada	
  guru	
  disiplin.	
  	
  
Para	
  pelajar	
  juga	
  seharusnya	
  2dak	
  perlu	
  takut	
  untuk	
  bertemu	
  dengan	
  Guru	
  
Kaunseling	
  bagi	
  membincangkan	
  isu	
  ini	
  sekiranya	
  berlaku.	
  
Semua	
  guru	
  di	
  Malaysia	
  harus	
  berasa	
  bangga	
  kerana	
  profesion	
  perguruan	
  di	
  
Malaysia	
  masih	
  dipandang	
  Qnggi	
  oleh	
  masyarakat	
  dan	
  negara.	
  
SeQap	
  guru	
  adalah	
  terikat	
  kepada	
  eQka	
  Kementerian	
  Pelajaran,	
  Tatasusila	
  
Profesion	
  Perguruan	
  Malaysia	
  dan	
  Perintah	
  Am.	
  
Semua	
  guru	
  bertanggungjawab	
  untuk	
  membantu	
  usaha-­‐usaha	
  mencapai	
  
matlamat	
  mewujudkan	
  sistem	
  pendidikan	
  bertaraf	
  dunia	
  dan	
  menjadikan	
  
negara	
  ini	
  sebagai	
  pusat	
  kecemerlangan	
  bertaraf	
  dunia.	
  	
  
Sifat-­‐sifat	
  yang	
  luhur,	
  bertanggungjawab	
  serta	
  tahap	
  professionalisme	
  yang	
  
Qnggi	
  semesQnya	
  menjadi	
  amalan	
  sewaktu	
  menjalankan	
  amanah	
  profession.	
  
MesQ	
  mempunyai	
  eQka	
  kerja	
  agar	
  dapat	
  menanamkan	
  sikap	
  posiQf	
  dan	
  
menghapuskan	
  sikap	
  negaQf	
  dalam	
  meningkatkan	
  kualiQ	
  kerja.	
  
Semoga	
  dapat	
  memberikan	
  sumbangan	
  posiQf	
  berterusan	
  kepada	
  negara.	
  
a kasih.
Terim

More Related Content

What's hot

Guru sebagai agen sosial
Guru sebagai agen sosial Guru sebagai agen sosial
Guru sebagai agen sosial
mashmello2
 
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Sara Zaleha
 
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruProfesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruHishamuddin Jabar
 
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
FaFai S.
 
Teori pembelajaran konstruktivisme
Teori pembelajaran konstruktivismeTeori pembelajaran konstruktivisme
Teori pembelajaran konstruktivisme
sahronzulkepli
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
noorfarahanahmohdnoo
 
Konsep pentaksiran
Konsep pentaksiranKonsep pentaksiran
Konsep pentaksiranNana Samat
 
Pentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaianPentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaian
Hon Shan Shan
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahQamariah sabariah
 
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formalKelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
Tharani Kanappan
 
Pentaksiran autentik
Pentaksiran autentikPentaksiran autentik
Pentaksiran autentik
Ppg Pathma Nathan
 
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaranPendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
BynaNie MaiRa
 
Sekolah dan Masyarakat
Sekolah dan MasyarakatSekolah dan Masyarakat
Sekolah dan MasyarakatSiti Mariam
 
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdfDASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
WANMAIZURABINTIWANMA
 
PLC
PLCPLC
jenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagogijenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagogi
noorfarahanahmohdnoo
 
Model model pengajaran
Model model pengajaranModel model pengajaran
Model model pengajaran
afiq ikhwan
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridIzzat Najmi
 

What's hot (20)

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKKKemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif KBKK
 
Guru sebagai agen sosial
Guru sebagai agen sosial Guru sebagai agen sosial
Guru sebagai agen sosial
 
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
 
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guruProfesionalisme+dan+akautabiliti+guru
Profesionalisme+dan+akautabiliti+guru
 
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
 
Teori pembelajaran konstruktivisme
Teori pembelajaran konstruktivismeTeori pembelajaran konstruktivisme
Teori pembelajaran konstruktivisme
 
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
 
Konsep pentaksiran
Konsep pentaksiranKonsep pentaksiran
Konsep pentaksiran
 
Pentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaianPentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaian
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalah
 
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formalKelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
Kelebihan dan kelemahan pentaksiran formal dan tidak formal
 
Pentaksiran autentik
Pentaksiran autentikPentaksiran autentik
Pentaksiran autentik
 
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaranPendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
 
Sekolah dan Masyarakat
Sekolah dan MasyarakatSekolah dan Masyarakat
Sekolah dan Masyarakat
 
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdfDASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
DASAR PENDIDIKAN KHAS.pdf
 
PLC
PLCPLC
PLC
 
jenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagogijenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagogi
 
Model model pengajaran
Model model pengajaranModel model pengajaran
Model model pengajaran
 
psikologi pendidikan
psikologi pendidikanpsikologi pendidikan
psikologi pendidikan
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
 

Viewers also liked

cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
Yuvarani Subramaniam
 
3 permasalahan pm
3 permasalahan pm3 permasalahan pm
3 permasalahan pm
Roslan Suraji
 
Ppt moral elm 3033 e
Ppt moral elm 3033 ePpt moral elm 3033 e
Ppt moral elm 3033 e
Faridah Che Din
 
Pentaksiran pendidikan moral di sekolah rendah
Pentaksiran pendidikan  moral di sekolah rendahPentaksiran pendidikan  moral di sekolah rendah
Pentaksiran pendidikan moral di sekolah rendah
Badriyatun Kamar
 
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etikaPeranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
yusnithamerang
 
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAPERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAWan Nor Faezah
 

Viewers also liked (6)

cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
cara guru dapat memainkan peranan menjayakan hasrat FPK dan FPG dalam melaksa...
 
3 permasalahan pm
3 permasalahan pm3 permasalahan pm
3 permasalahan pm
 
Ppt moral elm 3033 e
Ppt moral elm 3033 ePpt moral elm 3033 e
Ppt moral elm 3033 e
 
Pentaksiran pendidikan moral di sekolah rendah
Pentaksiran pendidikan  moral di sekolah rendahPentaksiran pendidikan  moral di sekolah rendah
Pentaksiran pendidikan moral di sekolah rendah
 
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etikaPeranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
Peranan guru pendidikan moral dalam menjayakan kod etika
 
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARAPERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
PERANAN GURU PENDIDIKAN MORAL DALAM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
 

Similar to Etika Guru

Buku program unit_k
Buku program unit_kBuku program unit_k
Buku program unit_k
Siti Fatimah
 
Trends and issues in education for mathematical sciences
Trends and issues in education for mathematical sciencesTrends and issues in education for mathematical sciences
Trends and issues in education for mathematical sciences
trendsandissues2015
 
Amalan Baik (PBD).pptx
Amalan Baik (PBD).pptxAmalan Baik (PBD).pptx
Amalan Baik (PBD).pptx
FirdausRasidi1
 
Falsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impianFalsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impian
Sofea Balqis
 
Perancangan stragik 2
Perancangan stragik 2Perancangan stragik 2
Perancangan stragik 2
otai434
 
1. latihan kepemimpinan
1. latihan kepemimpinan1. latihan kepemimpinan
1. latihan kepemimpinan
Andi Johar
 
Pensijilan Guru
Pensijilan Guru Pensijilan Guru
Pensijilan Guru huda hamdan
 
Budaya & etika guru
Budaya & etika guruBudaya & etika guru
Budaya & etika guru
Fairus Hamzah
 
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJBTaklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
Noraini Siis
 
Contoh laporan PPL
Contoh laporan PPLContoh laporan PPL
Contoh laporan PPL
Maharani Yusran
 
Konsep kurikulum 2013
Konsep kurikulum 2013Konsep kurikulum 2013
Konsep kurikulum 2013
rizkiyolanda
 
Fail persediaan mengajar kosong 1 vanitha
Fail persediaan mengajar kosong  1 vanithaFail persediaan mengajar kosong  1 vanitha
Fail persediaan mengajar kosong 1 vanitha
Revathi Marimuthu
 
APPOARCH OF SUPERVISION
APPOARCH OF SUPERVISIONAPPOARCH OF SUPERVISION
APPOARCH OF SUPERVISION
Lutfi Koto
 
Cpd 41 kajian tindakan
Cpd 41 kajian tindakanCpd 41 kajian tindakan
Cpd 41 kajian tindakanZahran Mahmood
 
Sekilas EduPower55
Sekilas EduPower55Sekilas EduPower55
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
MuhammadZulaziziMohd
 
Kem motivasi14
Kem motivasi14Kem motivasi14
Kem motivasi14
Asri Wahab
 
Laporan PPL PGMI FTK UINSA
Laporan PPL PGMI FTK UINSALaporan PPL PGMI FTK UINSA
Laporan PPL PGMI FTK UINSA
apriliaelokaena
 
Siti Zulaikha binti Adnan
Siti Zulaikha binti Adnan Siti Zulaikha binti Adnan
Siti Zulaikha binti Adnan
Warnawarni Pelangi Kehidupan
 
Tugas kurikulum Pembelajaran
Tugas kurikulum PembelajaranTugas kurikulum Pembelajaran
Tugas kurikulum Pembelajaran
pidiani
 

Similar to Etika Guru (20)

Buku program unit_k
Buku program unit_kBuku program unit_k
Buku program unit_k
 
Trends and issues in education for mathematical sciences
Trends and issues in education for mathematical sciencesTrends and issues in education for mathematical sciences
Trends and issues in education for mathematical sciences
 
Amalan Baik (PBD).pptx
Amalan Baik (PBD).pptxAmalan Baik (PBD).pptx
Amalan Baik (PBD).pptx
 
Falsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impianFalsafah pendidikan islam - guru impian
Falsafah pendidikan islam - guru impian
 
Perancangan stragik 2
Perancangan stragik 2Perancangan stragik 2
Perancangan stragik 2
 
1. latihan kepemimpinan
1. latihan kepemimpinan1. latihan kepemimpinan
1. latihan kepemimpinan
 
Pensijilan Guru
Pensijilan Guru Pensijilan Guru
Pensijilan Guru
 
Budaya & etika guru
Budaya & etika guruBudaya & etika guru
Budaya & etika guru
 
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJBTaklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
Taklimat Pengetua - Mesyuarat Guru 1_2010 SMTJB
 
Contoh laporan PPL
Contoh laporan PPLContoh laporan PPL
Contoh laporan PPL
 
Konsep kurikulum 2013
Konsep kurikulum 2013Konsep kurikulum 2013
Konsep kurikulum 2013
 
Fail persediaan mengajar kosong 1 vanitha
Fail persediaan mengajar kosong  1 vanithaFail persediaan mengajar kosong  1 vanitha
Fail persediaan mengajar kosong 1 vanitha
 
APPOARCH OF SUPERVISION
APPOARCH OF SUPERVISIONAPPOARCH OF SUPERVISION
APPOARCH OF SUPERVISION
 
Cpd 41 kajian tindakan
Cpd 41 kajian tindakanCpd 41 kajian tindakan
Cpd 41 kajian tindakan
 
Sekilas EduPower55
Sekilas EduPower55Sekilas EduPower55
Sekilas EduPower55
 
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
Tahap Profesionalisme Guru Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Wilayah P...
 
Kem motivasi14
Kem motivasi14Kem motivasi14
Kem motivasi14
 
Laporan PPL PGMI FTK UINSA
Laporan PPL PGMI FTK UINSALaporan PPL PGMI FTK UINSA
Laporan PPL PGMI FTK UINSA
 
Siti Zulaikha binti Adnan
Siti Zulaikha binti Adnan Siti Zulaikha binti Adnan
Siti Zulaikha binti Adnan
 
Tugas kurikulum Pembelajaran
Tugas kurikulum PembelajaranTugas kurikulum Pembelajaran
Tugas kurikulum Pembelajaran
 

More from Ira Rushdan

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
Ira Rushdan
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
Ira Rushdan
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
Ira Rushdan
 
Takaful vs Insurans
Takaful vs InsuransTakaful vs Insurans
Takaful vs InsuransIra Rushdan
 
Asas Perancangan
Asas PerancanganAsas Perancangan
Asas PerancanganIra Rushdan
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
Ira Rushdan
 

More from Ira Rushdan (6)

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
 
Takaful vs Insurans
Takaful vs InsuransTakaful vs Insurans
Takaful vs Insurans
 
Asas Perancangan
Asas PerancanganAsas Perancangan
Asas Perancangan
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
 

Recently uploaded

Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
sucibrooks86
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
dhenisarlini86
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
denny404455
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
BAHTIARMUHAMAD
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docxMODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
AtikIstikhomatin
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
johan199969
 
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdfMateri pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
yukaardiansyah921
 
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdfSRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SriWahyuni58535
 
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdfModul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
ShintaKurniawatiSs
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
Kanaidi ken
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
Kanaidi ken
 
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
nengenok23
 
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptxSOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
gusprima
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
walidumar
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
adityanoor64
 
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptxMateri MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
ssuseraf5f2e
 

Recently uploaded (20)

Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docxMODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
MODUL AJAR BAB 1 - B. INDONESIA KELAS 4 FASE B.docx
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
 
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdfMateri pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
Materi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 2024.pdf
 
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdfSRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
SRI WAHYUNI KONEKSI MATERI MODUL 1.4.pdf
 
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdfModul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
Modul Projek - Yuk Makan Ketupat (Kearifan Lokal) Fase C - Fase C.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
RENCANA + Link2 Materi BimTek _"Ketentuan TERBARU_PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & ...
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _(Ketentuan TERBARU) "PTK 007 Rev-5 Tahun 2...
 
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docxUNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
 
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptxSOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
SOSIALISASI PENULISAN IJAZAH Dua Ribu Dua Puluh Empat Semester 2.pptx
 
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian PembelajaranIntegrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
Integrasi Isu Prioritas dalam Capaian Pembelajaran
 
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
SABDA MLC - Kelas Bedah Kitab Wahyu (BKW)
 
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptxREVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
REVIEW KSP PERMENDIKBUDRISTEK 12 TH 2024.pptx
 
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptxMateri MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
Materi MATSAMA Pengenalan Kurikulum.pptx
 

Etika Guru

 • 1. UDP 2152 ETIKA PROFESSIONAL tika Guru E Sejauh manakah AMALAN dan PENGETAHUAN di kalangan guru terhadap ETIKA PERGURUAN?  
 • 2. Etika Konsep Kamus  Dewan  Edisi  Ke4,  2005  :  Prinsip  moral  atau  nilai-­‐nilai  akhlak   yang  menjadi  pegangan  seseorang  individu  atau  sesuatu  kumpulan   (persatuan,  pekerjaan,  dll).   Berasaskan  Al-­‐Quran,  iaitu  sifat  ketaqwaan  kepada  Allah   S.W.T.,  ber2ngkah  laku  berasaskan  kebenaran  yang   membawa  kebaikan  di  dunia  tetapi  juga  untuk  alam  akhirat.    
 • 3. SEJARAH   Digubal  pada  tahun  1970-­‐an   semasa  Skim  Gaji  Aziz   diperkenalkan  kepada   kakitangan  kerajaan. FALSAFAH   1.  Falsafah  Pendidikan   Kebangsaan  (FPK)   2.  Falsafah  Pendidikan  Guru   (FPG)   KEPENTINGAN   1.  Garis  panduan  ber2ngkah  laku  dalam  profesion   perguruan.     2.  Menyatakan  tanggungjawab  guru  dalam  bidang   pendidikan.   3.  Menunjukkan  perbezaan  tertentu  berbanding  kod   e2ka  di  negara  lain.     4.  Usaha  untuk  menyemak  semula  kod  ini  dapat   dilakukan.   5.  Meningkatkan  lagi  imej  profesion  perguruan   secara    rasmi.     6.  Merupakan  nilai-­‐nilai  yang  pen2ng  dalam   sesebuah  organisasi.     uruan tika Perg E
 • 4. rd Guru Standa laysia Ma Misi  Nasional   meningkatkan  keupayaan   pengetahuan  dan  inovasi  negara   meningkatkan  tahap  dan   kemampuan  kuali2  hidup     meningkatkan  ekonomi  dalam   rantaian  nilai  lebih  2nggi   mengukuhkan  keupayaan   ins2tusi  dan  pelaksanaan     menangani  masalah   ke2dakseimbangan  sosio-­‐ekonomi    
 • 5. STANDARD GURU MALAYSIA Standard (S) Keperluan (K) 1  :    Amalan  Nilai  Profesionalisme   Keguruan     1  :  Kelayakan  dan  Prosedur  Pengambilan   Calon  Program  LaQhan  Perguruan     2  :    Pengetahuan  dan  Kefahaman     2  :  LaQhan,  Pentaksiran  dan  Penilaian     3  :    Kemahiran  Pembelajaran  dan   Pembelajaran     3  :  Kolaborasi     4  :  Infrastruktur  dan  Infostruktur     5  :  Jaminan  KualiQ     tandard & Asas S Keperluan
 • 6. Berkaitan Teori Etika Teori  ConsequenQalist   •  MemenQngkan   kesan  daripada   Qndakan  yang   diambil.  Sesuatu   2ndakan  perlakuan   akan  dianggap   bermoral  jika  ia   membawa  kesan   yang  lebih  baik   daripada  2ndakan   alterna2f.   Teori   NonconsequenQalist •  Peraturan  moral   seharusnya  bersifat   sejagat  dan  semua   manusia  mes2   dilayan  sama  sahaja.   Teori  Virtue •  Is2lah  kepada   keperibadian  mulia   manusia  yang   terbahagi  kepada   keperibadian  mulia   bersifat  intelektual   dan  bersifat  moral.  
 • 7. TANGGUNGJAWAB TERHADAP Pelajar   Rakan  Sejawat   Ibu  Bapa   Masyarakat  &  Negara   PRINSIP ETIKA KERJA GURU Niat  Yang  Betul     Perlakuan  yang  baik     Berdisiplin  dan  Beradab     Penggerak  ke  arah  kebaikan     NILAI-NILAI ETIKA KERJA GURU Amanah,  Benar,   Penyayang,  Bijaksana,   Ikhlas,  Bersyukur  &   Dedikasi     Memperkotakan  apa  yang  dikata     tika Profesion Kod E ru Malaysia Gu
 • 8.   ?   ?   ? Sejauh manakah amalan dan pengetahuan di kalangan guru terhadap etika perguruan?   Masalah enyataan P
 • 9. Kegagalan   menyerahkan   ku2pan  yuran   Pekerjaan  Luar   Dera  pelajar   Antara  isu  dan  Membuat  kerja   permasalahan  utama  dalam   luar  semasa   mengenalpas2  dan  mengkaji  persoalan  tadi  :   Gangguan   bertugas   seksual   Salah  laku  di  kalangan  guru   1.   Khalwat   2.  Amalan  dan  tabiat  guru   Lawan  ketua   3.  Tahap  pengetahuan  guru  terhadap  e2ka     Menghasut   Bergiat  cergas   dalam  poli2k   Datang  lewat   balik  cepat   Tidak  masuk   kelas/  Tidak   menghadiri   kokurikulum   Tidak  hadir   bertugas   Menagih   dadah   Jenayah   Tidak   melengkapkan   dan  2dak   menghantar   buku   persediaan   mengajar  
 • 10. STATISTIK  KEMENTERIAN  PELAJARAN   MALAYSIA  (sehingga  30  Apr  2013)   PELAJAR   GURU   JANTINA/ BILANGAN   P   L   P   Peringkat   Rendah     NISBAH   L   1,411,082     1,332,067     72,967     167,099     Peringkat   Menengah   1,134,792     1.144.378     55,548     122,532     SEKOLAH  RENDAH   1  :  11  (Guru  :  Pelajar)   SEKOLAH  MENENGAH   1  :  13  (Guru  :  Pelajar)  
 • 11. ANALISA  DATA  TINDAKAN  TATATERTIB   (Sumber  :  Suruhanjaya  Perkhidmatan  Pelajaran)     ¤ Laporan  Tahun  2009    
 • 12.
 • 14. 2007   2006   Membuat  video  menggunakan   memek  muka,  mulut,  gaya   tarian  tersendiri  dan  pakaian   2006   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Bermula  melalui  lagu  “Selamat  Hari   Raya”   dendangan   Rahimah   Rahim   dan  muat  turun  ke  laman  web………  
 • 15. ROSHIDA  ABD  AZIZ   Cik  Shida/  Teacher   Shida/Cikgu  Shida/   ate   ?   LAHIR   21/4/1972   BUJANG     ASAL  &  TEMPAT   TINGGAL     Kg.  Tengah,  Parit,   Perak     ?   No.  3  DARI     6  BERADIK   PEREMPUAN   HOBI   Muat  turun  video   clip  “miming”  ke   Youtube   SK  PULAU  PADANG   Bota,  Perak   BLOGGER  YANG   AKTIF   41  TAHUN       GURU     English,  Muzik   &  Pendidikan   Seni   LEPASAN  SPM     SM  Iskandar   Shah,  Parit,   Perak   MAKTAB   PERGURUAN     Kuala   Terengganu   Batu  Rakit     ?   ?  
 • 16.
 • 17. Komik  Filipina  dan   karaktor  penyanyi   duo  mengikut  gerak   mulut  juga  lahir  dari   Youtube,  dan  kini   pelakon  komedi   PUTUS TUNANG….?
 • 18.
 • 19.      =  tetapi  sekadar  untuk   mentertawakan  sahaja  kerana   merasakan  apa  yang  dibuat   oleh  Cikgu  Shida  ini  adalah   komedi  @  lawak  yang  bodoh.   60.05%  SUKA   manakala  39.95%   TIDAK  SUKA   Ada  juga  yang   menyokong  atas  dasar   seni  dan  kreaQviQ   0.17%  =  5,769   melabelkan  status  suka   @  Qdak  suka.     WALAUPUN  LEBIH  RAMAI  JUMLAH                                            “LIKE”,  TETAPI  JUMLAH  PENONTON   YANG  MEMBERI  PANDANGAN  DALAM   BENTUK  CERCAAN  DAN  PENGHINAAN   ADALAH  LEBIH  RAMAI….  
 • 20.
 • 21. Menjadi  jemputan  DI   HOTFM  Radio,    Wanita   Hari  Ini  TV3  &  tawaran  lakonan  Telefilem  90  minit     “CIKGU  SHIDA  CARI  JODOH”   Diberi  nasihat  supaya  Qdak  menggunakan  panggilan   “CIKGU”  pada  videonya  kerana  memberi  impak   pada  profesion  perguruan.   SK  PULAU  PADANG   32600  BOTA,  PARIT   PERAK  DARUL   RIDZUAN   SK  PASIR  GAJAH   BOTA  KIRI  32800,   PARIT,  PERAK  DARUL   RIDZUAN   Dipindahkan  ke  SK  Pasir  Gajah  ,  Perak  pada  September  2011.  
 • 23. ?   ?   ?   ?  
 • 24. Nama Sebenar/Penuh : Biodata Cikgu Liyana Nurliyana binti Mohd Afandi Kelulusan : Pengajian Cina, Pendidikan Jasmani & Sains, Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang Sekolah : SJK (C) Yun Chun, Kuala Lumpur Kebolehan : Menguasai bahasa kedua iaitu Mandarin & Hokkien 22 Februari 1988 Keturunan : Berdarah campuran Cina-Melayu (25 tahun) Nama Bapa : Mohd Afandi Md Zin (56 tahun) pesara polis Nama Ibu : Nurafni Abdullah (52 tahun) mualaf cina dari Kedah Kedudukan : Anak kedua daripada empat beradik Tempat lahir : Alor Setar dan dibesarkan di Ipoh Perak Sejarah Pendidikan : Mendapat pendidikan awal di Tadika cina sejak kecil Tarikh Lahir : SRK (C) Phui Ying dan sekolah menengah Cina sehingga tingkatatan 3 Tingkatan 4 &5: Sek Men Keb Raja Permaisuri Bainun Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang Belajar bahasa Hokkien daripada ibunya Minat : Ketika usia 9 tahun, beliau mempelajari bahasa mandarin dan mahir dalam kaligrafi cina dan pernah memasuki pertandingan melukis kaligrafi cina
 • 25. Perkara  posiQf  yang  dilaksanakan  oleh  Cikgu  Liyana   ialah   berpakaian   muslimah   namun,   fasih   dalam   menulis  dan  berbahasa  Mandarin     Pandangan   Guru   Besar   SJK   (C)   Yun   Chun,    Lee  Pek  Hwa   Menyifatkan   kehadiran   Cikgu   Liyana   sebagai   satu   rahmat   kerana   kekangan   kekurangan  guru  bahasa  Mandarin.     Komen  murid  (Ho  Chee  Meng)   Cikgu   Liyana   krea2f   dalam   menjalankan   permainan   dan   ak2vi2  di  kelas.    
 • 26. Contoh  guru  terbaik  yang  mengamalkan   amalan  eQka  perguruan  yang  posiQf  iaitu   beliau  senQasa  berusaha  meningkatkan   kompetensi  diri  sendiri  dan  menggunakan   kelebihan  diri  yang  dimiliki  dalam  usaha   meningkatkan  pencapaian  pelajarnya.     Ciri-­‐ciri   yang   ada   pada   Cikgu   Liyana   seperQ   yang   digambarkan   oleh   Csikszentmihalyi   (1991)   dalam   teori   flow   iaitu   guru   yang   boleh   menghadapi   cabaran   dengan   kemahiran   dan   ilmu   yang   sedia   ada   akan   merasakan   keseronokan   bekerja   dan   berusaha   untuk   memperQngkatkan   lagi   kompentensi,   keyakinan   dan   kemahiran.    
 • 27. MeLibatkan  banyak  pihak   Yang  bekerjasama   Peranan  Kementerian     Pelajaran  Malaysia   Peranan  Pihak     Sekolah   Peranan  Rakan     Sejawat   Peranan     Ibu  Bapa   Peranan  Para     Pelajar/Murid  
 • 28. Peranan  Kementerian     Pelajaran  Malaysia   -­‐ Kod  E2ka  Guru  (Tatasusila  Profesion  Perguruan  Malaysia)  digubal  semula   mengikut  keperluan  semasa  secara  berterusan.   -­‐ Membuat  kajian  mengenai  keberkesanan  kod  e2ka  guru  dijalankan  secara   komprehensif  untuk  mengetahui  tahap  kesedaran,  pengetahuan  dan  amalan   guru-­‐guru.   -­‐Unit  Tatater2b  Jabatan  Pelajaran  Negeri  dicadangkan  melaporkan  kes-­‐kes   pelanggaran  e2ka  dengan  segera.   -­‐ Menubuhkan  Suruhanjaya  Komunikasi  dan  Mul2media  supaya  mengadakan   forum  yang  membincangkan  “kod  e2ka  pengamal  telekomunikasi  dan   mul2media.   -­‐ Agar  Jabatan  Pendidikan  mela2h  beberapa  orang  guru  sebagai  key  personnel   bagi  mengatasi  masalah  tekanan  guru.   -­‐  Mengadakan  kursus  kesedaran  &  semua  guru  juga  perlu  menghadiri  kursus   tanggungjawab  sebagai  pendidik.  
 • 29. Peranan  Pihak     Sekolah   Pentadbir  sekolah  menyediakan  checklist  pelanggaran  e2kauntuk  dijadikan  alat   pengukuran  dan  penilaian  sahsiah  guru.   Laksana  2  pendekatan.   1.  polisi  disiplin  yang  lebih  mantap,  memperlengkapkan  kemudahan  asas   dalam  membantu  pengajaran  dan  pembelajaran,  pengagihan  tugas  yang   sesuai  dan  peka  dalam  perhubungan  antara  personal   2.  menganjurkan  kursus  dan  la2han  kemahiran  pengurusan  tekanan  kerja   -­‐ wujudkan  khidmat  bimbingan  dan  kaunseling  yang  dikhaskan  untuk  guru   Peranan  Rakan     Sejawat   -­‐ penyeliaan  yang  berkonsepkan  rakan  sejawat  boleh  membantu  kita  lebih  telus   dan  bersedia  menerima  kelemahan  diri  sendiri  untk  diperbaiki   Membuat  refleksi  terhadap  kepedulian  rakan  sejawat  &  sedia  menerima  maklum   balas  daripada  guru  lain,  mentor  @  penyelia  tentang  masalah  yang  dihadapi.  
 • 30. Peranan     Ibu  Bapa   Disarankan  supaya  ibu  bapa  mengambil  maklum  pandangan  anak-­‐anaka   terhadap  2ngkah  laku  guru-­‐guru  mereka.  Jika  dicurigai,  ibu  bapa  hendaklah   melaporkan  terus  kepada  pihak  yang  berwajib  seper2  pihak  sekolah  atau  pihak   polis.   Peranan  Para     Pelajar/Murid   Jika  dicurigai,  melapor  kepada  guru  disiplin.     Para  pelajar  juga  seharusnya  2dak  perlu  takut  untuk  bertemu  dengan  Guru   Kaunseling  bagi  membincangkan  isu  ini  sekiranya  berlaku.  
 • 31. Semua  guru  di  Malaysia  harus  berasa  bangga  kerana  profesion  perguruan  di   Malaysia  masih  dipandang  Qnggi  oleh  masyarakat  dan  negara.   SeQap  guru  adalah  terikat  kepada  eQka  Kementerian  Pelajaran,  Tatasusila   Profesion  Perguruan  Malaysia  dan  Perintah  Am.   Semua  guru  bertanggungjawab  untuk  membantu  usaha-­‐usaha  mencapai   matlamat  mewujudkan  sistem  pendidikan  bertaraf  dunia  dan  menjadikan   negara  ini  sebagai  pusat  kecemerlangan  bertaraf  dunia.     Sifat-­‐sifat  yang  luhur,  bertanggungjawab  serta  tahap  professionalisme  yang   Qnggi  semesQnya  menjadi  amalan  sewaktu  menjalankan  amanah  profession.   MesQ  mempunyai  eQka  kerja  agar  dapat  menanamkan  sikap  posiQf  dan   menghapuskan  sikap  negaQf  dalam  meningkatkan  kualiQ  kerja.   Semoga  dapat  memberikan  sumbangan  posiQf  berterusan  kepada  negara.