SlideShare a Scribd company logo
Mahalaga ang wastong paggamit at pangangalaga
ng lahat ng pinagkukunang yaman ng
bansa upang makamit ang mga pangangailangan
sa araw-araw na pamumuhay ng tao.
Paano mo maipapakita ang tamang paggamit sa
ating pinagkukunang yaman?
- Pagsunod sa mga batas ukol sa angkop na
pangangalaga sa likas na yaman
Paano maisasagawa ng maayos ang daloy ng
sambahayan sa pagtupad sa mga tungkulin sa
lokal at pambansang ekonomiya upang
matugunan ang mga pangangailangan ng
mamamayan at gobyerno?
- Nagpaplano kung paano mahahati-hati ang
mga gawain at limitadong pinagkukunangyaman
upang matugunan ang maraming
pangangailangan at kagustuhan
Ang Ekonomiks ay isang mahalagang
disiplina ng Agham Panlipunan. Bakit
mahalaga itong pag-aralan at matutunan
ng mga tao?
-nalalaman dito ang tamang alokasyon
ng limitadong pinagkukunang yaman
upang matugunan ang walang
katapusang pangangailangan ng tao.
Ayon kay Dr. Jose Rizal, “Ang hindi magmahal sa
sariling wika ay daig pa ang malansa at mabahong
isda.” Paano natin ito iuugnay sa pag-aaral ng
ekonomiks? -Ipinapakita nito ang ating
pagkamakabayan, ang pagmamahal at
pagtangkilik sa mga produktong gawa sa ating
bansa.
Paano nakatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks
sa bawat miyembro ng pamilya at lipunan
lalo’t higit sa pagpapasiya sa pang-araw-araw na
pamumuhay?
I. Nagiging matalas ang obserbasyon kaugnay sa
pangkabuhayang pag-unlad.
II. Nakakaunawa sa mag suliraning agrikultural
at komersyal ng bansa
III. Karunungan sa pangangalaga ng likas na
yaman ng bansa.
IV. Praktikal na kaalamang pangkabuhayan.
Gumagamit ang mga mag-aaral ng lahat ng
mga uri ng produkto mula sa ating bansa.
Paano mo mapapatunayan na mahalaga ang
ekonomiks mula sa gawaing ito?
- Ang pagkamakabayan sa ekonomiya, ang
pagmamahal at pagmamalaki sa produktong
gawa sa ating bansa.
Ang kakapusan o scarcity ay nagaganap dahil sa
walang katapusang pangangailangan o
kagustuhan kahit na limitado ang pinagkukunang
yaman. Bakit nagkakaroon ng kakapusan ang tao
sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
-hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto
at serbisyo na gusto at kailangan ng tao.
Ayon sa naging pananaliksik at pag-aaral, alin sa mga
suliraning kinakaharap ng lipunan ang nararapat bigyan
ng pansin?
I. Nagbabago ang resulta ng obserbasyon ng dahil sa
palagiang pagbabago ng ekonomiya.
II. Ang mga kasangkapan sa pagsasagawa ng
ekspiremento sa laboratoryo.
III. Hindi tuwirang nasusukat ang kapakanan ng
lipunan sa ekonomiks.
IV. Mahirap magsagawa ng ekspiremento sa
ekonomiks.
Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao
ay walang katapusan sa kabila ng limitadong
pinagkukunang yaman. Bakit itinuturing na
isang suliraning panlipunan ang kakapusan?
- patuloy ang paglaki ng populasyon at ang
walang katapusang pangangailangan ng mga
tao.
Bilang isang mag-aaral ng
Ekonomiks, paano mo
malalabanan ang suliraning dulot
ng kakapusan?
-Mag-aral ng mabuti upang
makatapos ng pag-aaral at
makapagtrabaho.
Ang pagkakaroon ng choice o pagpili ay
bahagi ng buhay ng tao. Ano ang kaugnayan
nito sa paggawa natin ng isang matalinong
desisyon?
- makatutulong sa atin para makabuo ng
isang matalinong pagpapasya sa mga dapat
gawin.
Ang Production Possibility Frontier o PPF ay isang
modelo na nagpapakita ng mga estratehiya sa
paggamit ng mga salik sa paggawa upang
makalikha ng produkto. Ano ang kaugnayan ng
PPF sa kakapusan?
-Sa pamamagitan ng PPF ay maipakikita ang iba’t
ibang alternatibo sa paglikha ng produkto upang
magamit ng episyente ang mga limitadong
pinagkukunang–yaman.
Alin sa mga sumusunod na sitwasyon sa ibaba ang
nagpapakita ng ugnayan ng personal na
kagustuhan at pangangailangan sa konsepto ng
kakapusan?
-Ang tao ay hindi marunong makuntento at
maraming pangangailangan ngunit ang
pinagkukunang yaman ay limitado lamang kaya
nagkakaroon ng kakapusan.
Kakatapos lamang ng malakas na bagyo at
nagtungo si Aling Maritess sa isang malaking
tindahan upang bumili ng kanilang kailangan para
sa buong linggo. Nang bumibili na siya ay
napansin niyang wala ang karamihan sa kanyang
bibilhin at kulang na ang dami ng mga mabibili.
Ano ang ipinahihiwatig ng sitwasyon?
-Nagkakaroon ng kakulangan sa suplay ng mga
produkto kapag may kalamidad
Ang kagustuhan at pangangailangan ay
dalawang magkaibang konsepto. Maituturing
napangangailangan ang isang bagay kapag ito
ay ginagamit ng isang tao para mabuhay.
Kailan naman maituturing na kagustuhan ang
isang produkto o serbisyo?
-Kapag nagbibigay ito ng kasiyahan at
kaginhawaan.
Papaano mo ipapaliwanag ang
kasabihang “There isn’t enough to go
around” na nagmula kay John Watson
Howe?
-Ang walang pakundangang paggamit ng
pinagkukunang yaman ay hahantong sa
kakapusan.
Sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao,
dumarami ang kanyang kagustuhan
kaysa sa kanyang pangangailangan.
Bakit nangyayari ang ganitong
sitwasyon?
-kailangan niya itong gawin para sa
ikasisiya niya at ng ibang tao.
Si Abraham Maslow ay kilala sa kanyang
modelo ng herarkiya ng pangangailangan.
Alin sa mga sumusunod na herarkiya ang
naglalarawan sa pangangailangan tulad ng
pakikipagkaibigan, at pagkakaroon ng
pamilya?
-Pangangailangan Panlipunan D.
Pangangailangan sa Seguridad
Bakit ang kagustuhan ay itinuturing
na paghahangad ng mga bagay na
nakapagdudulot ng higit na
kasiyahan sa buhay ng tao?
-may mga bagay na itinuturing na
luho na higit na nagpapasaya
lamang sa tao.
Ang pangangailangan ay tumutukoy sa
mga bagay na pangunahing ginagamit ng
tao para mabuhay. Alin sa mga
sumusunod ang tumutukoy sa
kagustuhan?
-nakukuha o nabibili sa madaling
pamamaraan.
Ang pangangailangan ay mga pangunahing
kailangan ng tao para mabuhay. Ang kagustuhan
ay mga materyal o di materyal na bagay na
nagbibigay kasiyahan sa tao. Alin sa mga
sumusunod ang halimbawa ng kagustuhan?
I. Pagkain, damit, tirahan, cellphone
III. laptop, computer, tablet
II. Condominium, Palaruan, kotse
IV. Paglalakbay, mamahaling sapatos, alahas
Sa kasalukuyan, isa sa kalagayan ng ating
mga likas na yaman ay ang pagiging
limitado nito. Alin sa mga mga
sumusunod ang nagpapakita ng
iresponsableng paggamit ng likas na
yaman?
-Pagtatayo ng mga pagawaan at bahay
ng hayop malapit sa ilog o dagat.
Ang bansa ay maraming likas na yaman
na kailangang ipamahagi at gamitin ng
pamilya at lipunan. Alin sa mga
sumusunod ang higit na nagsasaalang-
alang sa kapakanan ng iba sa
pagbabahagi ng likas na yaman?
-Gumagamit ng mga produkto na
kailangan lamang sa kasalukuyan.
Sa pagbabahagi ng yaman ng bansa sa lipunan at sa
pamilya, nararapat mabatid na hindi sapat ang kayamanan
ng isang bansa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng
kanyang mamamayan. Alin sa mga sumusunod ang mga
dahilan na dapat nating maunawaan?
I. May katutubong limitasyon ang mga materyal na bagay
sapagkat mabilis ang pagkaubos nito.
II. May kinalaman ang kahusayan sa paggamit ng mga
materyal na bagay.
III. May iba’t ibang halaga ang paggamit ng mga sangkap.
IV. Maraming nagtutunggaling gamit ang yaman ng bansa.
Sa tradisyonal na ekonomiya, alin sa mga
sumusunod ang basehan ng mga suliranin
para sa pagpaplano at paglikha ng mga
produkto?
-Konsyumer
Kung ikaw ay kabilang sa sistemang mixed o
pinaghalong ekonomiya, alin sa mga
sumusunod ang nagpapakita ng ganitong
gawain ng kasapi ng sistemang ito?
-May kalayaan ang mamamayan ngunit may
kontrol pa rin ang pamahalaan sa ilang
gawain.
Isa sa katangian ng isang matalinong
mamimili ay ang pagiging mapanuri.
Kailan masasabing mapanuri ang isang
mamimili?
-Tinitingnang mabuti ang sangkap,
presyo, timbang, at kalidad ng mga
produktong nais bilihin.
Tuwing sasapit ang Pasko, maraming mamimili ang
nagsisiksikan sa pamimili ng mga pangregalo sa
Divisoria dahil mura ang mga bilihin dito kumpara
sa ibang pamilihan. Isa si Aleng Nena sa mga
lumuluwas tatlong araw bago sumapit ang Pasko
upang mamili. Alin sa mga sumusunod na salik ang
nakaapekto kay aling Nena?
- Pagbabago ng presyo ng mga bilihin
Si Ana ay isa sa mga kadalagahang mahilig bumili
ng produktong pampaputi. Ginagaya niya ang
kanyang idolo na si Kathryn Bernardo, kaya
naman bumibili siya ng mga produktong
iniindorso ng kanyang idolo. Alin sa mga
sumusunod ang nakaapekto kay Ana?
-Naimpluwensyahan siya ng kanyang idolo sa
mga anunsiyo sa telebisyon, pahayagan, at
internet na kanyang nakikita
Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
(Department of Trade and Industry) ay
naglabas ng walong karapatan
ng mga mamimili. Paano mo maitataguyod
ang karapatan sa kaligtasan?
-Pag-aralan ang nakatatak sa etiketa ukol sa
sangkap at komposisyon ng produktoX
ESP.pptx

More Related Content

What's hot

KONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
Keneth John Cacho
 
Mga Pangangailangan sa Komunidad
Mga Pangangailangan sa KomunidadMga Pangangailangan sa Komunidad
Mga Pangangailangan sa Komunidad
KlaireCalma1
 
AP-9-Aralin-7.pptx
AP-9-Aralin-7.pptxAP-9-Aralin-7.pptx
AP-9-Aralin-7.pptx
MaryJoyPeralta
 
Ang pamilihan
Ang pamilihanAng pamilihan
Ang pamilihan
YazerDiaz1
 
Mga estruktura ng pamilihan
Mga estruktura ng pamilihanMga estruktura ng pamilihan
Mga estruktura ng pamilihan
sicachi
 
Aralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
Aralin 3 - Kagustuhan at PangangailanganAralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
Aralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
PATRONAGE OF MARY DEVELOPMENT SCHOOL (PMDS)
 
Interaksyon ng demand at suplay
Interaksyon ng demand at suplayInteraksyon ng demand at suplay
Interaksyon ng demand at suplay
Marg Dyan Fernandez
 
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay KalakalAralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
edmond84
 
Oligopolyo at monopolistikong pamilihan
Oligopolyo at monopolistikong pamilihanOligopolyo at monopolistikong pamilihan
Oligopolyo at monopolistikong pamilihan
ApHUB2013
 
Pagkilala sa gross national product licot
Pagkilala sa gross national product licotPagkilala sa gross national product licot
Pagkilala sa gross national product licot
Esteves Paolo Santos
 
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanEkwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Paulene Gacusan
 
Salik Ng Produksyon
Salik Ng ProduksyonSalik Ng Produksyon
Salik Ng Produksyon
Cienny Light Ombrosa
 
Aralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumoAralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumo
Maria Fe
 
Ang pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
Ang pandiwa at Aspekto ng PandiwaAng pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
Ang pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
MsJhelleJardin
 
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptxEsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
AizahMaehFacinabao
 
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhanMga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
Eddie San Peñalosa
 

What's hot (20)

KONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLAD
 
Mga Pangangailangan sa Komunidad
Mga Pangangailangan sa KomunidadMga Pangangailangan sa Komunidad
Mga Pangangailangan sa Komunidad
 
AP-9-Aralin-7.pptx
AP-9-Aralin-7.pptxAP-9-Aralin-7.pptx
AP-9-Aralin-7.pptx
 
Ang pamilihan
Ang pamilihanAng pamilihan
Ang pamilihan
 
Mga estruktura ng pamilihan
Mga estruktura ng pamilihanMga estruktura ng pamilihan
Mga estruktura ng pamilihan
 
Aralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
Aralin 3 - Kagustuhan at PangangailanganAralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
Aralin 3 - Kagustuhan at Pangangailangan
 
Interaksyon ng demand at suplay
Interaksyon ng demand at suplayInteraksyon ng demand at suplay
Interaksyon ng demand at suplay
 
Sektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
 
monopolyo vs monopsonyo
monopolyo vs monopsonyomonopolyo vs monopsonyo
monopolyo vs monopsonyo
 
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay KalakalAralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
Aralin 3 Ang Supply at ang Bahay Kalakal
 
Oligopolyo at monopolistikong pamilihan
Oligopolyo at monopolistikong pamilihanOligopolyo at monopolistikong pamilihan
Oligopolyo at monopolistikong pamilihan
 
Grade 9 Filipino Module
Grade 9 Filipino ModuleGrade 9 Filipino Module
Grade 9 Filipino Module
 
Pagkilala sa gross national product licot
Pagkilala sa gross national product licotPagkilala sa gross national product licot
Pagkilala sa gross national product licot
 
Ekwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa PamilihanEkwilibriyo sa Pamilihan
Ekwilibriyo sa Pamilihan
 
Ikaapat na modelo
Ikaapat na modeloIkaapat na modelo
Ikaapat na modelo
 
Salik Ng Produksyon
Salik Ng ProduksyonSalik Ng Produksyon
Salik Ng Produksyon
 
Aralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumoAralin 5: PAgkonsumo
Aralin 5: PAgkonsumo
 
Ang pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
Ang pandiwa at Aspekto ng PandiwaAng pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
Ang pandiwa at Aspekto ng Pandiwa
 
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptxEsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
EsP 9 Q2 Modyul 8.pptx
 
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhanMga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
Mga salik na nakaaapekto sa pangangailangan at kagustuhan
 

Similar to ESP.pptx

Kakapusan at Kakulangan
Kakapusan at KakulanganKakapusan at Kakulangan
Kakapusan at Kakulangan
Cienne Hale
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
EmmylouMolitoPesidas
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
南 睿
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
Walter Colega
 
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
Oyo Lagadan
 
AP10LM1
AP10LM1AP10LM1
AP10LM1
Ivy Babe
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
Ronalyn Concordia
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
nelson dilay
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Patrizia Bicera
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Calvin Tolentino
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Kimberly Abao
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
Maria Fe
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
Jared Ram Juezan
 
Lm ekonomiks grade10_q1
Lm ekonomiks grade10_q1Lm ekonomiks grade10_q1
Lm ekonomiks grade10_q1
Gabriel Fordan
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
Jhon Mendoza
 
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksMELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
Rivera Arnel
 
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyonYunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Thelma Singson
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
AnaMarieTobias
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
fitzzamora
 

Similar to ESP.pptx (20)

Kakapusan at Kakulangan
Kakapusan at KakulanganKakapusan at Kakulangan
Kakapusan at Kakulangan
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
AP9_LM_Ekonomiks_Yunit 1
 
AP10LM1
AP10LM1AP10LM1
AP10LM1
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
 
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
Ekonomiks10 learningmaterial-150512083128-lva1-app6892
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
Lm ekonomiks grade10_q1
Lm ekonomiks grade10_q1Lm ekonomiks grade10_q1
Lm ekonomiks grade10_q1
 
Ekonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning materialEkonomiks 10 learning material
Ekonomiks 10 learning material
 
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng EkonomiksMELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
MELC_Aralin 2_Ang Kahalagahan ng Ekonomiks
 
Aralin 5 AP 10
Aralin 5 AP 10Aralin 5 AP 10
Aralin 5 AP 10
 
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyonYunit 1 aralin 4 alokasyon
Yunit 1 aralin 4 alokasyon
 
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptxQ1-W3-ALOKASYON-1.pptx
Q1-W3-ALOKASYON-1.pptx
 
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptxG9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
G9 AP Q1 Week 1 Kahulugan ng Ekonomiks.pptx
 

More from NoorHainaCastro1

DISKRIMINASYON (2).pptx..................
DISKRIMINASYON (2).pptx..................DISKRIMINASYON (2).pptx..................
DISKRIMINASYON (2).pptx..................
NoorHainaCastro1
 
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptxTreasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
NoorHainaCastro1
 
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyuDISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
NoorHainaCastro1
 
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentationDISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
NoorHainaCastro1
 
peace education CATCH UP FRIDAY.pptx
peace education CATCH UP FRIDAY.pptxpeace education CATCH UP FRIDAY.pptx
peace education CATCH UP FRIDAY.pptx
NoorHainaCastro1
 
paggawa.pptx
paggawa.pptxpaggawa.pptx
paggawa.pptx
NoorHainaCastro1
 
PSA-Day-1.pptx
PSA-Day-1.pptxPSA-Day-1.pptx
PSA-Day-1.pptx
NoorHainaCastro1
 
Panlasa_20230925_215959_0000.pptx
Panlasa_20230925_215959_0000.pptxPanlasa_20230925_215959_0000.pptx
Panlasa_20230925_215959_0000.pptx
NoorHainaCastro1
 
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptxNOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
NoorHainaCastro1
 
uri ng diskriminasyon.pptx
uri ng diskriminasyon.pptxuri ng diskriminasyon.pptx
uri ng diskriminasyon.pptx
NoorHainaCastro1
 
cpp-General-meeting.pptx
cpp-General-meeting.pptxcpp-General-meeting.pptx
cpp-General-meeting.pptx
NoorHainaCastro1
 
fides 2.docx
fides 2.docxfides 2.docx
fides 2.docx
NoorHainaCastro1
 
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docxLIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
NoorHainaCastro1
 
disaster-management.pptx
disaster-management.pptxdisaster-management.pptx
disaster-management.pptx
NoorHainaCastro1
 
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptxPamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
NoorHainaCastro1
 
HGP-Q4-Week-1.pptx
HGP-Q4-Week-1.pptxHGP-Q4-Week-1.pptx
HGP-Q4-Week-1.pptx
NoorHainaCastro1
 
economics.pptx
economics.pptxeconomics.pptx
economics.pptx
NoorHainaCastro1
 

More from NoorHainaCastro1 (20)

DISKRIMINASYON (2).pptx..................
DISKRIMINASYON (2).pptx..................DISKRIMINASYON (2).pptx..................
DISKRIMINASYON (2).pptx..................
 
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptxTreasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
Treasure-Hunt-Ice-Breaker-Game-Presentation.pptx
 
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyuDISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
DISKRIMINASYON grade 10 kontemporarsyong isyu
 
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentationDISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
DISKRIMINASYON (1).powerpoint presentation
 
peace education CATCH UP FRIDAY.pptx
peace education CATCH UP FRIDAY.pptxpeace education CATCH UP FRIDAY.pptx
peace education CATCH UP FRIDAY.pptx
 
paggawa.pptx
paggawa.pptxpaggawa.pptx
paggawa.pptx
 
PSA-Day-1.pptx
PSA-Day-1.pptxPSA-Day-1.pptx
PSA-Day-1.pptx
 
Panlasa_20230925_215959_0000.pptx
Panlasa_20230925_215959_0000.pptxPanlasa_20230925_215959_0000.pptx
Panlasa_20230925_215959_0000.pptx
 
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptxNOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
NOOR-HAINA C. MASANGKAY.pptx
 
uri ng diskriminasyon.pptx
uri ng diskriminasyon.pptxuri ng diskriminasyon.pptx
uri ng diskriminasyon.pptx
 
UGNAI.pptx
UGNAI.pptxUGNAI.pptx
UGNAI.pptx
 
cpp-General-meeting.pptx
cpp-General-meeting.pptxcpp-General-meeting.pptx
cpp-General-meeting.pptx
 
fides 2.docx
fides 2.docxfides 2.docx
fides 2.docx
 
ESP2.pptx
ESP2.pptxESP2.pptx
ESP2.pptx
 
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docxLIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
LIST-OF-NAMES-FOR-LIMITED-F2F_edited.docx
 
disaster-management.pptx
disaster-management.pptxdisaster-management.pptx
disaster-management.pptx
 
apweek2.pptx
apweek2.pptxapweek2.pptx
apweek2.pptx
 
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptxPamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
Pamayanan-ko-Mahal-ko.pptx
 
HGP-Q4-Week-1.pptx
HGP-Q4-Week-1.pptxHGP-Q4-Week-1.pptx
HGP-Q4-Week-1.pptx
 
economics.pptx
economics.pptxeconomics.pptx
economics.pptx
 

ESP.pptx

 • 1. Mahalaga ang wastong paggamit at pangangalaga ng lahat ng pinagkukunang yaman ng bansa upang makamit ang mga pangangailangan sa araw-araw na pamumuhay ng tao. Paano mo maipapakita ang tamang paggamit sa ating pinagkukunang yaman? - Pagsunod sa mga batas ukol sa angkop na pangangalaga sa likas na yaman
 • 2. Paano maisasagawa ng maayos ang daloy ng sambahayan sa pagtupad sa mga tungkulin sa lokal at pambansang ekonomiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at gobyerno? - Nagpaplano kung paano mahahati-hati ang mga gawain at limitadong pinagkukunangyaman upang matugunan ang maraming pangangailangan at kagustuhan
 • 3. Ang Ekonomiks ay isang mahalagang disiplina ng Agham Panlipunan. Bakit mahalaga itong pag-aralan at matutunan ng mga tao? -nalalaman dito ang tamang alokasyon ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan ng tao.
 • 4. Ayon kay Dr. Jose Rizal, “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang malansa at mabahong isda.” Paano natin ito iuugnay sa pag-aaral ng ekonomiks? -Ipinapakita nito ang ating pagkamakabayan, ang pagmamahal at pagtangkilik sa mga produktong gawa sa ating bansa.
 • 5. Paano nakatutulong ang pag-aaral ng ekonomiks sa bawat miyembro ng pamilya at lipunan lalo’t higit sa pagpapasiya sa pang-araw-araw na pamumuhay? I. Nagiging matalas ang obserbasyon kaugnay sa pangkabuhayang pag-unlad. II. Nakakaunawa sa mag suliraning agrikultural at komersyal ng bansa III. Karunungan sa pangangalaga ng likas na yaman ng bansa. IV. Praktikal na kaalamang pangkabuhayan.
 • 6. Gumagamit ang mga mag-aaral ng lahat ng mga uri ng produkto mula sa ating bansa. Paano mo mapapatunayan na mahalaga ang ekonomiks mula sa gawaing ito? - Ang pagkamakabayan sa ekonomiya, ang pagmamahal at pagmamalaki sa produktong gawa sa ating bansa.
 • 7. Ang kakapusan o scarcity ay nagaganap dahil sa walang katapusang pangangailangan o kagustuhan kahit na limitado ang pinagkukunang yaman. Bakit nagkakaroon ng kakapusan ang tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay? -hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao.
 • 8. Ayon sa naging pananaliksik at pag-aaral, alin sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan ang nararapat bigyan ng pansin? I. Nagbabago ang resulta ng obserbasyon ng dahil sa palagiang pagbabago ng ekonomiya. II. Ang mga kasangkapan sa pagsasagawa ng ekspiremento sa laboratoryo. III. Hindi tuwirang nasusukat ang kapakanan ng lipunan sa ekonomiks. IV. Mahirap magsagawa ng ekspiremento sa ekonomiks.
 • 9. Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan sa kabila ng limitadong pinagkukunang yaman. Bakit itinuturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? - patuloy ang paglaki ng populasyon at ang walang katapusang pangangailangan ng mga tao.
 • 10. Bilang isang mag-aaral ng Ekonomiks, paano mo malalabanan ang suliraning dulot ng kakapusan? -Mag-aral ng mabuti upang makatapos ng pag-aaral at makapagtrabaho.
 • 11. Ang pagkakaroon ng choice o pagpili ay bahagi ng buhay ng tao. Ano ang kaugnayan nito sa paggawa natin ng isang matalinong desisyon? - makatutulong sa atin para makabuo ng isang matalinong pagpapasya sa mga dapat gawin.
 • 12. Ang Production Possibility Frontier o PPF ay isang modelo na nagpapakita ng mga estratehiya sa paggamit ng mga salik sa paggawa upang makalikha ng produkto. Ano ang kaugnayan ng PPF sa kakapusan? -Sa pamamagitan ng PPF ay maipakikita ang iba’t ibang alternatibo sa paglikha ng produkto upang magamit ng episyente ang mga limitadong pinagkukunang–yaman.
 • 13. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan sa konsepto ng kakapusan? -Ang tao ay hindi marunong makuntento at maraming pangangailangan ngunit ang pinagkukunang yaman ay limitado lamang kaya nagkakaroon ng kakapusan.
 • 14. Kakatapos lamang ng malakas na bagyo at nagtungo si Aling Maritess sa isang malaking tindahan upang bumili ng kanilang kailangan para sa buong linggo. Nang bumibili na siya ay napansin niyang wala ang karamihan sa kanyang bibilhin at kulang na ang dami ng mga mabibili. Ano ang ipinahihiwatig ng sitwasyon? -Nagkakaroon ng kakulangan sa suplay ng mga produkto kapag may kalamidad
 • 15. Ang kagustuhan at pangangailangan ay dalawang magkaibang konsepto. Maituturing napangangailangan ang isang bagay kapag ito ay ginagamit ng isang tao para mabuhay. Kailan naman maituturing na kagustuhan ang isang produkto o serbisyo? -Kapag nagbibigay ito ng kasiyahan at kaginhawaan.
 • 16. Papaano mo ipapaliwanag ang kasabihang “There isn’t enough to go around” na nagmula kay John Watson Howe? -Ang walang pakundangang paggamit ng pinagkukunang yaman ay hahantong sa kakapusan.
 • 17. Sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao, dumarami ang kanyang kagustuhan kaysa sa kanyang pangangailangan. Bakit nangyayari ang ganitong sitwasyon? -kailangan niya itong gawin para sa ikasisiya niya at ng ibang tao.
 • 18. Si Abraham Maslow ay kilala sa kanyang modelo ng herarkiya ng pangangailangan. Alin sa mga sumusunod na herarkiya ang naglalarawan sa pangangailangan tulad ng pakikipagkaibigan, at pagkakaroon ng pamilya? -Pangangailangan Panlipunan D. Pangangailangan sa Seguridad
 • 19. Bakit ang kagustuhan ay itinuturing na paghahangad ng mga bagay na nakapagdudulot ng higit na kasiyahan sa buhay ng tao? -may mga bagay na itinuturing na luho na higit na nagpapasaya lamang sa tao.
 • 20. Ang pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na pangunahing ginagamit ng tao para mabuhay. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kagustuhan? -nakukuha o nabibili sa madaling pamamaraan.
 • 21. Ang pangangailangan ay mga pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Ang kagustuhan ay mga materyal o di materyal na bagay na nagbibigay kasiyahan sa tao. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kagustuhan? I. Pagkain, damit, tirahan, cellphone III. laptop, computer, tablet II. Condominium, Palaruan, kotse IV. Paglalakbay, mamahaling sapatos, alahas
 • 22. Sa kasalukuyan, isa sa kalagayan ng ating mga likas na yaman ay ang pagiging limitado nito. Alin sa mga mga sumusunod ang nagpapakita ng iresponsableng paggamit ng likas na yaman? -Pagtatayo ng mga pagawaan at bahay ng hayop malapit sa ilog o dagat.
 • 23. Ang bansa ay maraming likas na yaman na kailangang ipamahagi at gamitin ng pamilya at lipunan. Alin sa mga sumusunod ang higit na nagsasaalang- alang sa kapakanan ng iba sa pagbabahagi ng likas na yaman? -Gumagamit ng mga produkto na kailangan lamang sa kasalukuyan.
 • 24. Sa pagbabahagi ng yaman ng bansa sa lipunan at sa pamilya, nararapat mabatid na hindi sapat ang kayamanan ng isang bansa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mamamayan. Alin sa mga sumusunod ang mga dahilan na dapat nating maunawaan? I. May katutubong limitasyon ang mga materyal na bagay sapagkat mabilis ang pagkaubos nito. II. May kinalaman ang kahusayan sa paggamit ng mga materyal na bagay. III. May iba’t ibang halaga ang paggamit ng mga sangkap. IV. Maraming nagtutunggaling gamit ang yaman ng bansa.
 • 25. Sa tradisyonal na ekonomiya, alin sa mga sumusunod ang basehan ng mga suliranin para sa pagpaplano at paglikha ng mga produkto? -Konsyumer
 • 26. Kung ikaw ay kabilang sa sistemang mixed o pinaghalong ekonomiya, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng ganitong gawain ng kasapi ng sistemang ito? -May kalayaan ang mamamayan ngunit may kontrol pa rin ang pamahalaan sa ilang gawain.
 • 27. Isa sa katangian ng isang matalinong mamimili ay ang pagiging mapanuri. Kailan masasabing mapanuri ang isang mamimili? -Tinitingnang mabuti ang sangkap, presyo, timbang, at kalidad ng mga produktong nais bilihin.
 • 28. Tuwing sasapit ang Pasko, maraming mamimili ang nagsisiksikan sa pamimili ng mga pangregalo sa Divisoria dahil mura ang mga bilihin dito kumpara sa ibang pamilihan. Isa si Aleng Nena sa mga lumuluwas tatlong araw bago sumapit ang Pasko upang mamili. Alin sa mga sumusunod na salik ang nakaapekto kay aling Nena? - Pagbabago ng presyo ng mga bilihin
 • 29. Si Ana ay isa sa mga kadalagahang mahilig bumili ng produktong pampaputi. Ginagaya niya ang kanyang idolo na si Kathryn Bernardo, kaya naman bumibili siya ng mga produktong iniindorso ng kanyang idolo. Alin sa mga sumusunod ang nakaapekto kay Ana? -Naimpluwensyahan siya ng kanyang idolo sa mga anunsiyo sa telebisyon, pahayagan, at internet na kanyang nakikita
 • 30. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (Department of Trade and Industry) ay naglabas ng walong karapatan ng mga mamimili. Paano mo maitataguyod ang karapatan sa kaligtasan? -Pag-aralan ang nakatatak sa etiketa ukol sa sangkap at komposisyon ng produktoX