SlideShare a Scribd company logo
PANG-ARAW ARAW NA TALA SA
PAGTUTURO SA ESP-9
Paaralan Baitang Grade 9
Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao 9
Petsa/Oras Markahan Ikatlong Markahan
I. LAYUNIN UNANG ARAW IKALAWANG ARAW
A. Pamantayang Pangnilalaman Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at
mayroong pagpupunyagi sa paggawa.
Natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng pa-iipon o pag-
iimpok.
B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagsusuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng
kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong
pamamahala sa naimpok.
Nakapagbibigay ng mga paraan upang makatipid at makapag-
impok.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Napatutunayan na:
a. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naayon sa itinakdang
mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling
pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa.
b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.
Napatutunayan na:
a. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at
produktibong Gawain na naayon sa itinakdang
mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling
pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa.
b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng
pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang
mithiin.
II. NILALAMAN Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong
Pamamahala sa Naimpok.
Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong
Pamamahala sa Naimpok.
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian Batayang Aklat ng Mag-aaral sa ESP Batayang Aklat ng Mag-aaral sa ESP
B. Iba pang kagamitang panturo tv, tarpapel, tisa at pisara tv, tarpapel, tisa at pisara
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral Ano ang paksa natin noong nakaraang sesyon? Ano ang kasipagan at pagpupunyagi? Bakit ito mahalagang
taglayin ng tao?
B. Paghahabi ng layunin ng aralin 1. Ano ang kasipagan at pagpupunyagi? Mahalga bba
ang mga ito na taglayin ng tao? Bakit?
2. Ano ang pag-iipon? Mahalaga bai to? Bakit?
Kasabay ng kasipagan at pagsisikap ng tao na gumawa ay ang
pagkakaroon niya ng per ana siyang ginagamit sa panggastos
sa mga pangunahing pangangailangan. Subalit bukod sa
pangangailangan, mahalaga rin na matutunan ng tao ang
magtipid at mag-impok upang paghandaan ang pagtanda at
ilang mga hindi inaasahang pangyayari na maaring dumating.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagsagot sa Gawain 2 Pahina 167-167
Panuto: Tukuyin kung ang bawat sitwasyon kung
naipamamalas mo o hindi. Lagyan ng check (√) sa kolum kung
naipamamalas at ekis (x) kung hindi.
Pagtatalakay ng sagot ng mga mag-aaral..
Pagsagot sa Takda:
1. Ano ang pagtitipid? Magtala ng 5 paraan upang makatipid.
2. Mahalaga ba ang pag-iipon? Bakit?
3.Gumawa ng talaan ng iyong ipon sa loob ng mahigit 2 linggo
o “IPON CHALLENGE”. Humandang ibahagi ang mga
natutunan mula rito sa klase.
D. Pagtatalakay Ang kasipagan ang pagsisikap na gawin o tapusin ang isang
gawain na mayroong kalidad. Tumutulong ito sa tao upang
malinang ang tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan,
integridad, disiplina, at kahusayan kung saan malaki ang
naitutulong sa relasyon sa kaniyang Gawain, kapwa at
lipunan.
Kabaliktaran ng kasipagan ay nag katamaran na siyang
pumapatay sa isanggawain, hanap-buhay o trabaho.
Ang pagpupunyagi naman ay ang pagtitiyaga na maabot ang
iyong mga mithiin o layunin sa buhay. Kalakip nito ang
pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan, at determinasyon. Ito ay ang
pagtanggap sa mga hamon na may kahinahunan at hindi
nagrereklamo. Patuloy na sumusubok hanggat hindi
nakakamit ang mithiin.
Ang pagtitipid ay ang hindi paggasta sap era nang walang
saysay. Ang pera ay pinagpaguran upang kitain, kaya
kailangan itong gastusin sa tama upang hindi huwag itong
mawala.
May 3 dahilan kung bakit kailang mag-impok ng tao ayon kay
Francisco Layco, isang financial expert.
1. Proteksiyon sa buhay
2. Hangarin sa buhay
3. Pagreretiro
Mahalaga na tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at
hindi opsiyonal na bagay lamang. Mahalaga na simulan ito ng
maaga, sapagkat ito ang makapagbibigay ng masaganang
bukas. Ang kasipagan at pagpupunyagi ay pairala at ang
pagtitipid ay panatiliin.
E. Paglinang sa Kabihasaan Ipaliwanag:
Pagkatapos ng ulan sisikat din ang araw, pagkatapos ng gabi
ay darating ang umaga at pagkatapos ng hirap ay darating
ang ginhawa.
Pagsagot sa Tayahin ang Iyong Pag-unawa sa pahina 176
F. Paglalahat ng Aralin Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mga pagpapahalaga na
nararapat na taglayin ng tao upang makamit ang mga mithiin
sa buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan.
Mahalaga ang pagtataglay ng kasipagan at pagpupunyagi
upang makamit ang mga mithiin sa buhay. Nararapat rin na
kasabay nito ang pagtitipid at patuloy na pag-iimpok upang
magkaroon ng magandang kinabukasan.
G. Pagtataya ng Aralin Ano ang kasipagan? Ano-ano ang mga indikasyon ng isang
taong nagtataglay ng kasipagan? Bakit mahalaga ang patuloy
na pagpupunyagi?
Maikling pagsusulit
H. Takdang Aralin 1.Ano ang pagtitipid? Magtala ng 5 paraan upang makatipid.
2. Mahalaga ba ang pag-iipon? Bakit?
3.Gumawa ng talaan ng iyong ipon sa loob ng mahigit 2 linggo
o “IPON CHALLENGE”. Humandang ibahagi ang mga
natutunan mula rito sa klase.
Sagutan ang Pagsasabuhay ng Pagkatuto sa pahina 177-178
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?Bilang ng mga mag-
aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na na
solusyunan sa tulong ng aking punong guro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho
na maaari kong maibahagi sa mga kapwa ko
guro?
Guro Puno ng Kagawaran Punong Guro

More Related Content

Similar to ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok.docx

Module 11 session 1
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1
andrelyn diaz
 
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
MelanieBddr
 
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptxESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
MaricelAurellanaCuti
 
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptxESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
AiaGomezdeLiano
 
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptxEXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
AJAdvin1
 
Module 10 session 3
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3
andrelyn diaz
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
AnabelLatoy1
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10  Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10  Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Edna Azarcon
 
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.docLesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
SundieGraceBataan
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
MelodyJaneNavarrete2
 
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
ZianLorenzSaludo
 
ESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docx
RachelSescon
 
DLL inESP 10
DLL inESP 10DLL inESP 10
DLL inESP 10
welita evangelista
 
Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]
Ruel Ramos
 
Module 10 session 1
Module 10 session 1Module 10 session 1
Module 10 session 1
andrelyn diaz
 
DLL_ESP 6_Q1_W1.docx
DLL_ESP 6_Q1_W1.docxDLL_ESP 6_Q1_W1.docx
DLL_ESP 6_Q1_W1.docx
MaestraQuenny
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
Bela Potter
 
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
JenniferTamesaOliqui
 
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyEsp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Lemuel Estrada
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL
 

Similar to ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok.docx (20)

Module 11 session 1
Module 11 session 1Module 11 session 1
Module 11 session 1
 
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
 
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptxESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
ESP-WEEK6-3RDQ-Kahalagahan ng Pagtitipid.pptx
 
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptxESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
ESP9-WEEK_4_Q3_PPT EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO].pptx
 
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptxEXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
EXCELLENCE IN STUDY, ACTION AND WORD.pptx
 
Module 10 session 3
Module 10 session 3Module 10 session 3
Module 10 session 3
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10  Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10  Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.docLesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
Lesson exemplar sa edukasyon sa pagpapakatao 9.doc
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
 
ESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docx
 
DLL inESP 10
DLL inESP 10DLL inESP 10
DLL inESP 10
 
Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]
 
Module 10 session 1
Module 10 session 1Module 10 session 1
Module 10 session 1
 
DLL_ESP 6_Q1_W1.docx
DLL_ESP 6_Q1_W1.docxDLL_ESP 6_Q1_W1.docx
DLL_ESP 6_Q1_W1.docx
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
 
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
 
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copyEsp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
Esp g7 module 3rd and 4th grading soft copy
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)
 

ESP 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok.docx

  • 1. PANG-ARAW ARAW NA TALA SA PAGTUTURO SA ESP-9 Paaralan Baitang Grade 9 Guro Asignatura Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Petsa/Oras Markahan Ikatlong Markahan I. LAYUNIN UNANG ARAW IKALAWANG ARAW A. Pamantayang Pangnilalaman Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa. Natutukoy ang kahulugan at kahalagahan ng pa-iipon o pag- iimpok. B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagsusuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Nakapagbibigay ng mga paraan upang makatipid at makapag- impok. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Napatutunayan na: a. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa. b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Napatutunayan na: a. Ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong Gawain na naayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapuwa, lipunan at bansa. b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. II. NILALAMAN Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok. Kasipagan, Pagpupunyagi at Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Batayang Aklat ng Mag-aaral sa ESP Batayang Aklat ng Mag-aaral sa ESP B. Iba pang kagamitang panturo tv, tarpapel, tisa at pisara tv, tarpapel, tisa at pisara III. PAMAMARAAN A. Balik-aral Ano ang paksa natin noong nakaraang sesyon? Ano ang kasipagan at pagpupunyagi? Bakit ito mahalagang taglayin ng tao? B. Paghahabi ng layunin ng aralin 1. Ano ang kasipagan at pagpupunyagi? Mahalga bba ang mga ito na taglayin ng tao? Bakit? 2. Ano ang pag-iipon? Mahalaga bai to? Bakit? Kasabay ng kasipagan at pagsisikap ng tao na gumawa ay ang pagkakaroon niya ng per ana siyang ginagamit sa panggastos sa mga pangunahing pangangailangan. Subalit bukod sa pangangailangan, mahalaga rin na matutunan ng tao ang magtipid at mag-impok upang paghandaan ang pagtanda at ilang mga hindi inaasahang pangyayari na maaring dumating. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagsagot sa Gawain 2 Pahina 167-167 Panuto: Tukuyin kung ang bawat sitwasyon kung naipamamalas mo o hindi. Lagyan ng check (√) sa kolum kung naipamamalas at ekis (x) kung hindi. Pagtatalakay ng sagot ng mga mag-aaral.. Pagsagot sa Takda: 1. Ano ang pagtitipid? Magtala ng 5 paraan upang makatipid. 2. Mahalaga ba ang pag-iipon? Bakit? 3.Gumawa ng talaan ng iyong ipon sa loob ng mahigit 2 linggo o “IPON CHALLENGE”. Humandang ibahagi ang mga natutunan mula rito sa klase.
  • 2. D. Pagtatalakay Ang kasipagan ang pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Tumutulong ito sa tao upang malinang ang tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina, at kahusayan kung saan malaki ang naitutulong sa relasyon sa kaniyang Gawain, kapwa at lipunan. Kabaliktaran ng kasipagan ay nag katamaran na siyang pumapatay sa isanggawain, hanap-buhay o trabaho. Ang pagpupunyagi naman ay ang pagtitiyaga na maabot ang iyong mga mithiin o layunin sa buhay. Kalakip nito ang pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan, at determinasyon. Ito ay ang pagtanggap sa mga hamon na may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Patuloy na sumusubok hanggat hindi nakakamit ang mithiin. Ang pagtitipid ay ang hindi paggasta sap era nang walang saysay. Ang pera ay pinagpaguran upang kitain, kaya kailangan itong gastusin sa tama upang hindi huwag itong mawala. May 3 dahilan kung bakit kailang mag-impok ng tao ayon kay Francisco Layco, isang financial expert. 1. Proteksiyon sa buhay 2. Hangarin sa buhay 3. Pagreretiro Mahalaga na tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi opsiyonal na bagay lamang. Mahalaga na simulan ito ng maaga, sapagkat ito ang makapagbibigay ng masaganang bukas. Ang kasipagan at pagpupunyagi ay pairala at ang pagtitipid ay panatiliin. E. Paglinang sa Kabihasaan Ipaliwanag: Pagkatapos ng ulan sisikat din ang araw, pagkatapos ng gabi ay darating ang umaga at pagkatapos ng hirap ay darating ang ginhawa. Pagsagot sa Tayahin ang Iyong Pag-unawa sa pahina 176 F. Paglalahat ng Aralin Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mga pagpapahalaga na nararapat na taglayin ng tao upang makamit ang mga mithiin sa buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Mahalaga ang pagtataglay ng kasipagan at pagpupunyagi upang makamit ang mga mithiin sa buhay. Nararapat rin na kasabay nito ang pagtitipid at patuloy na pag-iimpok upang magkaroon ng magandang kinabukasan. G. Pagtataya ng Aralin Ano ang kasipagan? Ano-ano ang mga indikasyon ng isang taong nagtataglay ng kasipagan? Bakit mahalaga ang patuloy na pagpupunyagi? Maikling pagsusulit H. Takdang Aralin 1.Ano ang pagtitipid? Magtala ng 5 paraan upang makatipid. 2. Mahalaga ba ang pag-iipon? Bakit? 3.Gumawa ng talaan ng iyong ipon sa loob ng mahigit 2 linggo o “IPON CHALLENGE”. Humandang ibahagi ang mga natutunan mula rito sa klase. Sagutan ang Pagsasabuhay ng Pagkatuto sa pahina 177-178 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial?Bilang ng mga mag- aaral na nakaunawa sa aralin.
  • 3. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na na solusyunan sa tulong ng aking punong guro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na maaari kong maibahagi sa mga kapwa ko guro? Guro Puno ng Kagawaran Punong Guro