SlideShare a Scribd company logo
Premiera wyników
badania Candidate
Experience 2017
Partner merytoryczny badania:
Cytowanie badania tylko z podaniem źródła:
Raport eRecruiter i Great Digital „Candidate Experience 2017”
Badanie Candidate Experience 2017
536
pracodawców
1961
specjalistów
1. Jak kandydaci oceniają procesy rekrutacyjne,
w których brali udział?
2. Jakie działania podejmują pracodawcy
w obszarze Candidate Experience?
3. Jakie usprawnienia pracodawcy powinni wdrożyć,
aby wzmocnić pozytywne doświadczenia
kandydatów?
Cel badania
Jak kandydaci oceniają
procesy rekrutacyjne,
w których brali udział?
Czy wg nich pracodawcy dbają o relacje
z kandydatami starającymi się o pracę?
60%
pracodawców
deklaruje, że ma wdrożony
standard zachowań wobec
kandydata (opis praktyk dla
osób prowadzących rekrutacje)
60%
pracodawców
deklaruje, że ma wdrożony
standard zachowań wobec
kandydata (opis praktyk dla
osób prowadzących rekrutacje)
62%
kandydatów
uważa, że firmy nie dbają
o relację z kandydatami, którzy
starają się o pracę
Jednak, gdy spytamy
o ostatni proces
rekrutacyjny…
68%
kandydatów
ocenia pozytywnie swoje
doświadczenia związane z ostatnim
procesem rekrutacyjnym, w którym
uczestniczyło
Skąd te rozbieżności?
8 na 10 kandydatów ma wrażenie,
że nikt nie zapoznał się z ich aplikacją
31%
kandydatów
potrzebuje godzinę lub nawet
więcej aby przygotować swoją
aplikację
PRACODAWCY
Czy i w jaki sposób w Państwa firmie podtrzymuje się relacje z kandydatami, którzy
nie zostali zatrudnieni?
78%
54%
26%
19%
13%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Zachowujemy ich CV w bazie
Zachęcamy do śledzenia zakładki „Kariera”
Informujemy o bieżących rekrutacjach
Pytamy o opinie na temat procesu
rekrutacyjnego, w którym wzięli udział
Nie podtrzymujemy relacji z kandydatami
odrzuconymi
Przesyłamy aktualności dotyczące firmy
Jak negatywne
doświadczenia wpływają
na zachowania
kandydatów?
Co 2 kandydat zmienił nastawienie do
produktów i usług firmy
Co 3 kandydat nie zaaplikuje nigdy więcej do
tej firmy
Czy możemy sobie
pozwolić na tracenie
1/3 aplikacji?
22%
Kandydatów będzie odradzało
aplikowanie do tej firmy innym
6%
Kandydatów podzieliło się swoją opinią
z innymi na forach internetowych,
portalach społecznościowych
28%
Kandydatów podzieliło się swoją
opinią z rodziną lub znajomymi z branży
6% kandydatów, którzy podzielili się swoją
opinią w internecie to wierzchołek góry lodowej
Co wg pracodawców
wpływa na doświadczenia
kandydatów?
A jakie działania podejmują
w rzeczywistości?
29%
51%
70%
72%
74%
75%
83%
88%
18%
59%
51%
73%
53%
65%
65%
84%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Możliwość poznania przyszłych współpracowników
Pytania sprawdzające dopasowanie kandydata
Krótki proces rekrutacji
Możliwość poznania przełożonego
Informowanie o powodach niezakwalifikowania się
Przekazanie informacji o zakończeniu procesu
Ciągły kontakt z kandydatem
Przyjazna atmosfera
Praktyka Teoria
PRACODAWCY
Elementy procesu rekrutacji, które zdaniem pracodawców wpływają na
doświadczenie kandydata oraz faktycznie stosowanych dobrych praktyk
N=536
Jakie zachowania
powinny być wg
kandydatów
standardem?
A z jakimi spotykają się
podczas rekrutacji?
16%
45%
55%
60%
61%
68%
81%
86%
10%
37%
46%
44%
32%
43%
18%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Możliwość poznania przyszłych współpracowników
Pytania sprawdzające dopasowanie do stanowiska
Możliwość poznania przełożonego
Przyjazna atmosfera
Ciągły kontakt z rekruterem
Krótki proces rekrutacji
Informowanie o powodach niezakwalifikowania się
Informwanie o zakończeniu procesu
Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów
SPECJALIŚCI
Jakich dobrych praktyk oczekują specjaliści a jak wyglądają ich doświadczenia?
N=1961
Standardy rekrutacji
wg pracodawców
a standardy rekrutacji
wg kandydatów
1. Przyjazna atmosfera
2. Możliwość poznania
przełożonego
3. Ciągły kontakt z kandydatem
4. Informowanie o zakończeniu
procesu
5. Pytania sprawdzające
dopasowanie kandydata
6. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
7. Krótki proces rekrutacji
1. Informowanie o zakończeniu
procesu
2. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
3. Krótki proces rekrutacji
4. Ciągły kontakt z rekruterem
5. Przyjazna atmosfera
6. Możliwość poznania
przełożonego
7. Pytania sprawdzające
dopasowanie do stanowiska
Elementy wpływające na
CX wg pracodawców
Elementy wpływające na
CX przez kandydatów
1. Przyjazna atmosfera
2. Możliwość poznania
przełożonego
3. Ciągły kontakt z kandydatem
4. Informowanie o zakończeniu
procesu
5. Pytania sprawdzające
dopasowanie kandydata
6. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
7. Krótki proces rekrutacji
1. Informowanie o zakończeniu
procesu
2. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
3. Krótki proces rekrutacji
4. Ciągły kontakt z rekruterem
5. Przyjazna atmosfera
6. Możliwość poznania
przełożonego
7. Pytania sprawdzające
dopasowanie do stanowiska
Elementy wpływające na
CX wg pracodawców
Elementy wpływające na
CX przez kandydatów
1. Przyjazna atmosfera
2. Możliwość poznania
przełożonego
3. Ciągły kontakt z kandydatem
4. Informowanie o zakończeniu
procesu
5. Pytania sprawdzające
dopasowanie kandydata
6. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
7. Krótki proces rekrutacji
1. Informowanie o zakończeniu
procesu
2. Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się
3. Krótki proces rekrutacji
4. Ciągły kontakt z rekruterem
5. Przyjazna atmosfera
6. Możliwość poznania
przełożonego
7. Pytania sprawdzające
dopasowanie do stanowiska
Elementy wpływające na
CX wg pracodawców
Elementy wpływające na
CX przez kandydatów
Deklarowane
działania
pracodawców
a doświadczenia
kandydatów
Ciągły kontakt
z kandydatem65% 32%
Pracodawcy – jakie
dobre praktyki
stosujecie?
Kandydaci – z jakimi
zachowaniami się
spotkałeś/aś?
Przekazanie informacji
o zakończeniu procesu65% 39%
Informowanie o powodach
niezakwalifikowania się53% 18%
Krótki proces rekrutacji51% 43%
Pracodawcy – jakie
dobre praktyki
stosujecie?
Kandydaci – z jakimi
zachowaniami się
spotkałeś/aś?
Czy pracodawcy
badają doświadczenia
kandydatów w procesie
rekrutacyjnym?
co 3 pracodawca nie widzi potrzeby badania opinii
kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie rekrutacji
co 3 pracodawca nie widzi potrzeby badania opinii
kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie rekrutacji
co 4 pracodawca nie miał czasu / funduszy na badanie
opinii kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie
rekrutacji
Zapytaliśmy kandydatów
o 1 rzecz, którą
pracodawcy powinni
poprawić
39%
Przekazanie kandydatowi informacji
o powodach nie zakwalifikowania się
do kolejnego etapu
15%
Przekazanie kandydatowi informacji
o zakończeniu procesu rekrutacji, na
który aplikował (wysyłając CV)
14%
Ciągły kontakt z kandydatem
(przekazywanie informacji o kolejnych
etapach i ich terminach na bieżąco)
5 liczb, które warto
zapamiętać
• Co 3 kandydat, który miał negatywne doświadczenia podczas
procesu rekrutacyjnego nie zaaplikuje nigdy więcej do tej firmy
• Co 2 kandydat podzieli się swoją opinią z rodziną lub znajomymi
z branży i będzie odradzał aplikowanie do tej firmy
• 39% kandydatów wskazało informowanie o powodach
niezakwalifikowania się jako kluczowy obszar do usprawnienia
• 86% kandydatów chciałoby otrzymać informację
o zakończeniu procesu
• Blisko 1/4 pracodawców bada doświadczenia kandydatów
podczas procesu rekrutacyjnego
Co zrobić, aby
kandydaci pokochali
Twoją firmę?
1.Informuj kandydatów o powodach
niezakwalifikowania się
2.Informuj kandydatów o zakończeniu procesu
rekrutacyjnego
3.Badaj opinie kandydatów

More Related Content

What's hot

(8) Lesson 3.8
(8) Lesson 3.8(8) Lesson 3.8
(8) Lesson 3.8
wzuri
 
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutaçõesLista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
wab030
 
Equação exponencial
Equação exponencialEquação exponencial
Equação exponencial
Fabiana Gonçalves
 
Funcao Exponencial 1
Funcao Exponencial 1Funcao Exponencial 1
Funcao Exponencial 1
tioheraclito
 
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionaisLista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
Andréia Rodrigues
 
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICASPOTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
Gesiane Gabriela Magalhães
 
Exercícios fatoração
Exercícios fatoraçãoExercícios fatoração
Exercícios fatoração
Michele Boulanger
 
Introduction to Lightning Network
Introduction to Lightning NetworkIntroduction to Lightning Network
Introduction to Lightning Network
Alan Carbery
 
Unmsm teoría álgebra
Unmsm teoría álgebraUnmsm teoría álgebra
Unmsm teoría álgebra
Luisentk
 
Matematica 2 9º ano
Matematica 2 9º anoMatematica 2 9º ano
Matematica 2 9º ano
Tatiane Oliveira Pinheiro
 
Area cilindro e prisma 8 ano
Area cilindro e prisma 8 anoArea cilindro e prisma 8 ano
Area cilindro e prisma 8 ano
Mila E Wlamir
 
Lista de exercícios determinantes
Lista de exercícios  determinantesLista de exercícios  determinantes
Lista de exercícios determinantes
Leonel Benedito Belatable da Silva
 

What's hot (12)

(8) Lesson 3.8
(8) Lesson 3.8(8) Lesson 3.8
(8) Lesson 3.8
 
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutaçõesLista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
Lista 1 - Exercicios combinaçoes-arranjo-permutações
 
Equação exponencial
Equação exponencialEquação exponencial
Equação exponencial
 
Funcao Exponencial 1
Funcao Exponencial 1Funcao Exponencial 1
Funcao Exponencial 1
 
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionaisLista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
Lista com gabarito Equações fracionárias, biquadradas e irracionais
 
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICASPOTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
POTÊNCIAS, RAÍZES E EXPRESSÕES NUMÉRICAS
 
Exercícios fatoração
Exercícios fatoraçãoExercícios fatoração
Exercícios fatoração
 
Introduction to Lightning Network
Introduction to Lightning NetworkIntroduction to Lightning Network
Introduction to Lightning Network
 
Unmsm teoría álgebra
Unmsm teoría álgebraUnmsm teoría álgebra
Unmsm teoría álgebra
 
Matematica 2 9º ano
Matematica 2 9º anoMatematica 2 9º ano
Matematica 2 9º ano
 
Area cilindro e prisma 8 ano
Area cilindro e prisma 8 anoArea cilindro e prisma 8 ano
Area cilindro e prisma 8 ano
 
Lista de exercícios determinantes
Lista de exercícios  determinantesLista de exercícios  determinantes
Lista de exercícios determinantes
 

Similar to Premiera wyników badania Candidate Experience 2017

Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiterPremiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
eRecruitment Solutions
 
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
LifeArchitectPL
 
Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
Raport z badania "Efektywność rekrutacji" Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
eRecruitment Solutions
 
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
eRecruitment Solutions
 
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktycznąStudenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
eprpl
 
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta DobrzanskaCandidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnickaDobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Webankieta
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
Donata Wiatrowska
 
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacjiTesty psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Weronika Sierant
 
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
GoldenLine Sp. z o.o.
 
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacjiRelacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
eRecruitment Solutions
 
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
eRecruitment Solutions
 
Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów
Anna Miotk
 
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizowaćHRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
eRecruitment Solutions
 
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacjiJak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
Marta Pawlak-Dobrzanska
 
Rynek pracy 2.0
Rynek pracy 2.0Rynek pracy 2.0
Rynek pracy 2.0
PwC Polska
 
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
Karolina Proczek
 

Similar to Premiera wyników badania Candidate Experience 2017 (20)

Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiterPremiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
Premiera Raportu Candidate Experience w Polsce 2019 eRecruiter
 
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
7 błędów, które popełniają pracodawcy podczas rekrutacji
 
Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
Raport z badania "Efektywność rekrutacji" Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
Raport z badania "Efektywność rekrutacji"
 
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
Jak wdrożyć system rekrutacyjny w organizacji?
 
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktycznąStudenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
Studenci: programy studiów są ubogie w edukację praktyczną
 
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta DobrzanskaCandidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
 
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzycCandidate i employee experience - zacznij je mierzyc
Candidate i employee experience - zacznij je mierzyc
 
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnickaDobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
 
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
Dlaczego nie warto robić badań candidate experience?
 
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
Employer branding. Jak mierzyć EB i przekonać do niego zarząd?
 
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
 
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacjiTesty psychometryczne w procesie rekrutacji
Testy psychometryczne w procesie rekrutacji
 
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
 
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacjiRelacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
Relacje z kandydatami odrzuconymi z procesu rekrutacji
 
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
5 sposobów, jak zdobyć serca kandydatów
 
Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów Opinie polskich specjalistów
Opinie polskich specjalistów
 
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizowaćHRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
HRcamp 2016: Okiem praktyka. 3 obszary rekrutacji, które warto przeanalizować
 
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacjiJak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
Jak mierzyc i zwiekszac efektywnosc rekrutacji
 
Rynek pracy 2.0
Rynek pracy 2.0Rynek pracy 2.0
Rynek pracy 2.0
 
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
Raport mlodzi-polacy-na-rynku-pracy-2020
 

More from eRecruitment Solutions

7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
eRecruitment Solutions
 
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
eRecruitment Solutions
 
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
eRecruitment Solutions
 
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
eRecruitment Solutions
 
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami? Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
eRecruitment Solutions
 
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
eRecruitment Solutions
 
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
eRecruitment Solutions
 
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
eRecruitment Solutions
 
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
eRecruitment Solutions
 
eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruitment Solutions
 
Abc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnychAbc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnych
eRecruitment Solutions
 
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study KazarJak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
eRecruitment Solutions
 
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
eRecruitment Solutions
 
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
eRecruitment Solutions
 
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metricsCandidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
eRecruitment Solutions
 
Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.
eRecruitment Solutions
 
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacjiPracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
eRecruitment Solutions
 
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnieFirmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
eRecruitment Solutions
 
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działańKoalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
eRecruitment Solutions
 

More from eRecruitment Solutions (20)

7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
7 wiadomości do kandydatów, które możesz zautomatyzować
 
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
10 rzeczy, o których musisz pamiętać w rozmowach rekrutacyjnych online
 
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
Jak efektywnie komunikować się z pokoleniem Z?
 
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
Jak zredukować odwoływanie spotkań rekrutacyjnych?
 
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami? Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
Jak komunikować się ze wszystkimi kandydatami?
 
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
5 wskazówek jak "randkować" z kandydatem od eRecruiter
 
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
Przetestuj swój system rekrutacyjny pod kątem bezpieczeństwa i RODO - Praktyc...
 
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
Jak zaprojektować komunikację z kandydatami w firmie. Case Study igus sp. z o.o.
 
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
Spotkania rekrutacyjne. Czego oczekują kandydaci?
 
eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata eRecruiter - historia pewnego kandydata
eRecruiter - historia pewnego kandydata
 
Abc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnychAbc konfiguracja etapów własnych
Abc konfiguracja etapów własnych
 
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study KazarJak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
Jak w krótkim czasie zbudować sieć sprzedaży? Case study Kazar
 
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
Jak efektywnie rekrutować z biznesem?
 
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
Jak skrócic czas trwania projektów rekrutacyjnych?
 
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metricsCandidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
Candidate Experience for boosting Talent Aquisition metrics
 
Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.Rekrutacja oczami rekruterów.
Rekrutacja oczami rekruterów.
 
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacjiPracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
Pracodawcy dążą do poprawy standardów rekrutacji
 
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnieFirmy chcą rekrutować przyjaźnie
Firmy chcą rekrutować przyjaźnie
 
Przyjazna rekrutacja w Meritum Bank
Przyjazna rekrutacja w Meritum BankPrzyjazna rekrutacja w Meritum Bank
Przyjazna rekrutacja w Meritum Bank
 
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działańKoalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji | Podsumowanie działań
 

Premiera wyników badania Candidate Experience 2017

 • 1. Premiera wyników badania Candidate Experience 2017 Partner merytoryczny badania:
 • 2. Cytowanie badania tylko z podaniem źródła: Raport eRecruiter i Great Digital „Candidate Experience 2017” Badanie Candidate Experience 2017 536 pracodawców 1961 specjalistów
 • 3. 1. Jak kandydaci oceniają procesy rekrutacyjne, w których brali udział? 2. Jakie działania podejmują pracodawcy w obszarze Candidate Experience? 3. Jakie usprawnienia pracodawcy powinni wdrożyć, aby wzmocnić pozytywne doświadczenia kandydatów? Cel badania
 • 4. Jak kandydaci oceniają procesy rekrutacyjne, w których brali udział? Czy wg nich pracodawcy dbają o relacje z kandydatami starającymi się o pracę?
 • 5. 60% pracodawców deklaruje, że ma wdrożony standard zachowań wobec kandydata (opis praktyk dla osób prowadzących rekrutacje)
 • 6. 60% pracodawców deklaruje, że ma wdrożony standard zachowań wobec kandydata (opis praktyk dla osób prowadzących rekrutacje) 62% kandydatów uważa, że firmy nie dbają o relację z kandydatami, którzy starają się o pracę
 • 7. Jednak, gdy spytamy o ostatni proces rekrutacyjny…
 • 8. 68% kandydatów ocenia pozytywnie swoje doświadczenia związane z ostatnim procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczyło
 • 10. 8 na 10 kandydatów ma wrażenie, że nikt nie zapoznał się z ich aplikacją
 • 11. 31% kandydatów potrzebuje godzinę lub nawet więcej aby przygotować swoją aplikację
 • 12. PRACODAWCY Czy i w jaki sposób w Państwa firmie podtrzymuje się relacje z kandydatami, którzy nie zostali zatrudnieni? 78% 54% 26% 19% 13% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Zachowujemy ich CV w bazie Zachęcamy do śledzenia zakładki „Kariera” Informujemy o bieżących rekrutacjach Pytamy o opinie na temat procesu rekrutacyjnego, w którym wzięli udział Nie podtrzymujemy relacji z kandydatami odrzuconymi Przesyłamy aktualności dotyczące firmy
 • 14. Co 2 kandydat zmienił nastawienie do produktów i usług firmy
 • 15. Co 3 kandydat nie zaaplikuje nigdy więcej do tej firmy
 • 16. Czy możemy sobie pozwolić na tracenie 1/3 aplikacji?
 • 17. 22% Kandydatów będzie odradzało aplikowanie do tej firmy innym 6% Kandydatów podzieliło się swoją opinią z innymi na forach internetowych, portalach społecznościowych 28% Kandydatów podzieliło się swoją opinią z rodziną lub znajomymi z branży
 • 18. 6% kandydatów, którzy podzielili się swoją opinią w internecie to wierzchołek góry lodowej
 • 19. Co wg pracodawców wpływa na doświadczenia kandydatów? A jakie działania podejmują w rzeczywistości?
 • 20. 29% 51% 70% 72% 74% 75% 83% 88% 18% 59% 51% 73% 53% 65% 65% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Możliwość poznania przyszłych współpracowników Pytania sprawdzające dopasowanie kandydata Krótki proces rekrutacji Możliwość poznania przełożonego Informowanie o powodach niezakwalifikowania się Przekazanie informacji o zakończeniu procesu Ciągły kontakt z kandydatem Przyjazna atmosfera Praktyka Teoria PRACODAWCY Elementy procesu rekrutacji, które zdaniem pracodawców wpływają na doświadczenie kandydata oraz faktycznie stosowanych dobrych praktyk N=536
 • 21. Jakie zachowania powinny być wg kandydatów standardem? A z jakimi spotykają się podczas rekrutacji?
 • 22. 16% 45% 55% 60% 61% 68% 81% 86% 10% 37% 46% 44% 32% 43% 18% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Możliwość poznania przyszłych współpracowników Pytania sprawdzające dopasowanie do stanowiska Możliwość poznania przełożonego Przyjazna atmosfera Ciągły kontakt z rekruterem Krótki proces rekrutacji Informowanie o powodach niezakwalifikowania się Informwanie o zakończeniu procesu Doświadczenia kandydatów Oczekiwania kandydatów SPECJALIŚCI Jakich dobrych praktyk oczekują specjaliści a jak wyglądają ich doświadczenia? N=1961
 • 23. Standardy rekrutacji wg pracodawców a standardy rekrutacji wg kandydatów
 • 24. 1. Przyjazna atmosfera 2. Możliwość poznania przełożonego 3. Ciągły kontakt z kandydatem 4. Informowanie o zakończeniu procesu 5. Pytania sprawdzające dopasowanie kandydata 6. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 7. Krótki proces rekrutacji 1. Informowanie o zakończeniu procesu 2. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 3. Krótki proces rekrutacji 4. Ciągły kontakt z rekruterem 5. Przyjazna atmosfera 6. Możliwość poznania przełożonego 7. Pytania sprawdzające dopasowanie do stanowiska Elementy wpływające na CX wg pracodawców Elementy wpływające na CX przez kandydatów
 • 25. 1. Przyjazna atmosfera 2. Możliwość poznania przełożonego 3. Ciągły kontakt z kandydatem 4. Informowanie o zakończeniu procesu 5. Pytania sprawdzające dopasowanie kandydata 6. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 7. Krótki proces rekrutacji 1. Informowanie o zakończeniu procesu 2. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 3. Krótki proces rekrutacji 4. Ciągły kontakt z rekruterem 5. Przyjazna atmosfera 6. Możliwość poznania przełożonego 7. Pytania sprawdzające dopasowanie do stanowiska Elementy wpływające na CX wg pracodawców Elementy wpływające na CX przez kandydatów
 • 26. 1. Przyjazna atmosfera 2. Możliwość poznania przełożonego 3. Ciągły kontakt z kandydatem 4. Informowanie o zakończeniu procesu 5. Pytania sprawdzające dopasowanie kandydata 6. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 7. Krótki proces rekrutacji 1. Informowanie o zakończeniu procesu 2. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się 3. Krótki proces rekrutacji 4. Ciągły kontakt z rekruterem 5. Przyjazna atmosfera 6. Możliwość poznania przełożonego 7. Pytania sprawdzające dopasowanie do stanowiska Elementy wpływające na CX wg pracodawców Elementy wpływające na CX przez kandydatów
 • 28. Ciągły kontakt z kandydatem65% 32% Pracodawcy – jakie dobre praktyki stosujecie? Kandydaci – z jakimi zachowaniami się spotkałeś/aś? Przekazanie informacji o zakończeniu procesu65% 39%
 • 29. Informowanie o powodach niezakwalifikowania się53% 18% Krótki proces rekrutacji51% 43% Pracodawcy – jakie dobre praktyki stosujecie? Kandydaci – z jakimi zachowaniami się spotkałeś/aś?
 • 31. co 3 pracodawca nie widzi potrzeby badania opinii kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie rekrutacji
 • 32. co 3 pracodawca nie widzi potrzeby badania opinii kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie rekrutacji co 4 pracodawca nie miał czasu / funduszy na badanie opinii kandydatów na temat ich doświadczeń w procesie rekrutacji
 • 33. Zapytaliśmy kandydatów o 1 rzecz, którą pracodawcy powinni poprawić
 • 34. 39% Przekazanie kandydatowi informacji o powodach nie zakwalifikowania się do kolejnego etapu 15% Przekazanie kandydatowi informacji o zakończeniu procesu rekrutacji, na który aplikował (wysyłając CV) 14% Ciągły kontakt z kandydatem (przekazywanie informacji o kolejnych etapach i ich terminach na bieżąco)
 • 35. 5 liczb, które warto zapamiętać
 • 36. • Co 3 kandydat, który miał negatywne doświadczenia podczas procesu rekrutacyjnego nie zaaplikuje nigdy więcej do tej firmy • Co 2 kandydat podzieli się swoją opinią z rodziną lub znajomymi z branży i będzie odradzał aplikowanie do tej firmy • 39% kandydatów wskazało informowanie o powodach niezakwalifikowania się jako kluczowy obszar do usprawnienia • 86% kandydatów chciałoby otrzymać informację o zakończeniu procesu • Blisko 1/4 pracodawców bada doświadczenia kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego
 • 37. Co zrobić, aby kandydaci pokochali Twoją firmę?
 • 38. 1.Informuj kandydatów o powodach niezakwalifikowania się 2.Informuj kandydatów o zakończeniu procesu rekrutacyjnego 3.Badaj opinie kandydatów