SlideShare a Scribd company logo
Основни насоки в новата
Програма на ЕС за
образование, обучение,
младежта и
спорта (2014-2020) „Еразъм+”
Учене през целия живот
2007 – 2013 г.
 Най

– успешната програма на ЕС за
периода;
 Коменски;
 Еразъм;
 Леонардо да Винчи;
 Грюндвиг.
Добри практики и бъдещето с Еразъм +
Програма “Еразъм+”
Новата европейска програма за
образование, обучение, младеж и спорт
(2014-2020):
•Обединява 7 европейски програми;
•40% по-голям бюджет в сравнение с
предходния програмен период.
Програма “Ера зъм+”
По-тясна връзка с европейските и национални цели:
•

Европа 2020

•

Образование и обучение 2020

•

Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018)

•

Европейско измерение в спорта

•

Национални програми за реформи

•

Национални стратегии за учене през целия живот
Програма “Еразъм+”
Необходимост от интегриран подход:
• Нарастваща безработица сред младите
хора
• Нужда от висококвалифицирана работна
ръка
Програма “Еразъм+”

Стратегия Европа 2020
•
•
•

Интелигентна, устойчива и приобщаваща
икономика;
Високи нива на заетост, производителност
и социално единство;
Пет цели – в областта
на заетостта, иновациите,
образованието, социалното
приобщаване и
климата/енергията.
Програма “Еразъм+”
Цели в областта на образованието
•
•

Намаляване процента на ранно напускащите
училище под 10%
Най-малко 40% от населението
на възраст от 30 до 34 години
да имат висше образование
Програма “Еразъм+”
Отваряне на образованието


Дигиталната революция & Глобална надпревара за
таланти



Търсенето ще е по-голямо от предлагането



Свободни образователни ресурси
Програма “Еразъм+”
2014-2020 – 3 ключови дейности*
Образователна
мобилност на
граждани

Сътрудничество
за иновации
и обмен на добри
практики

Подкрепа за
реформиране
на политиката

* Кандидатстват само организации!
Програма “Еразъм+”
КД1: Образователна
мобилност на
граждани
Програма “Еразъм+”, КД1
В тази ключова дейност ще се администрират
проекти за мобилност на граждани:
•
•
•
•

Студентска мобилност;
Мобилност на обучаеми в системата на ПОО;
Младежка мобилност;
Мобилност на персонала във всички сектори на
образованието, обучението и младежта.
Програма “Еразъм+”, КД1
Повишаване ключовите компетентности и
умения на обучаеми, обучители, младежки
работници и друг персонал в сферата на
образованието, обучението и младежта.
Краткосрочни мобилности (2 дни – 2 месеца)
• Дългосрочни мобилности (2 седмици – 12 месеца)
 Дейностите целят:
•



Дейности за професионално развитие и повишаване на
уменията в чужбина:







Участие в курсове и обучителни събития
Наблюдения в партниращи институции

Преподаване в партньорска институция в чужбина
Обучение или практика в друг университет
Професионални практики за ученици
Програма “Еразъм+”, КД1
Стратегически, институционален подход:


Без индивидуално кандидатстване;



Организациите описват стратегията и обучителните си
нужди в Европейския план за развитие (интегриран в
формуляра за кандидатстване) за училищно образование
и образование на възрастни;



Кандидатства се за “проект за мобилност" с
продължителност от 3 месеца до 2 години, в който се
планират индивидуалните мобилности;



Имената на индивидуалните участници и подробностите
около дейностите за професионално развитие не следва
да се посочват на етапа на кандидатстване.
Програма “Еразъм+”
КД2: Сътрудничество
за иновации
и обмен на добри
практики
Програма “Еразъм+”, КД2
Основни характеристики на проектите:


Гъвкави проекти, адресиращи предизвикателствата и нуждите в
образователната политиката в даден сектор;



Насърчават сътрудничество между различните сфери на
образованието, обучението и младежта;



Реализират се в рамките на 2 или 3 години;



Възможност за избор на фокус върху мобилност или продукти;



Инструмент за подкрепа реалните нужди в обществото;



Отваряне на институциите чрез междукултурен подход.
Програма “Еразъм+”, КД2
Примерни дейности:


Сътрудничество между организации за осъществяване обмен на
добри практики;



Развитие на иновативни практики в областта на образованието,
обучението и младежта;



Валидиране на компететентности, придобити по формален,
неформален и самостоятелен път;



Сътрудничество между регионалните образователни институции
за развитие на образователните и обучителни системи;



Насърчаване на активното гражданство и създаването на
социални предприятия.
Програма “Еразъм+”
КД3: Подкрепа за
Реформиране
на политиката
Програма “Еразъм+”, КД3
Подкрепа за политиката


Подкрепа за мобилността на млади хора в Европа:
Eurodesk, Euroguidance, Europass, Youthpass



Анализи и инструменти:
Eurydice, ECVET, изследвания на въздействието на
програма Еразъм+



Виртуални платформи за проекти в сферата на
образованието: eTwinning, EPALE



Сътрудничество между НА
Програма “Еразъм+”
Интересни моменти в работните документи:
 Онлайн

платформа за езикова подкрепа

 Европейски
 Признаване

план за развитие

и валидиране на компетентности
(ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS)
Програма “Еразъм+”
Първи изводи:
 Търсят

се проекти, които имат трайно
въздействие.

 Еразъм+

е своеобразна платформа за решения
в подкрепа на европейските и национални цели
в областта на образованието, обучението,
младежта и спорта.
Крайни срокове за кандидатстване
Крайните срокове за кандидатстване по
съответните ключови дейности са, както
следва:
Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.
Ключова дейност 2: 30 април 2014 г.
Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.
Полезни връзки:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/inde

 www.hrdc.bg
Благодаря за
вниманието!
Информационен
Център на ЕС
Георги Филипов
02 / 933 52 58
infocentre@evropa.bg

More Related Content

Similar to Erasmus+ IC

Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, BulgariaPresentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Jolanta Varanaviciene
 
KA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, BulgariaKA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, Bulgaria
Jolanta Varanaviciene
 
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Център за развитие на човешките ресурси
 
„Образованието е инвестиция в бъдещето”
„Образованието е инвестиция в бъдещето”„Образованието е инвестиция в бъдещето”
„Образованието е инвестиция в бъдещето”
Karel Van Isacker
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
NikoYanev
 
Проекти и продукти реализирани от Мария Горанова
Проекти и продукти реализирани от Мария ГорановаПроекти и продукти реализирани от Мария Горанова
Проекти и продукти реализирани от Мария Горанова
Maria Goranova
 
Erasmus soupne
Erasmus soupneErasmus soupne
Erasmus soupne
Babek Raifov
 
Презентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа БалковаПрезентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа Балкова
great_hellen
 
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
БАСР
 
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар АфрикановВъздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
Център за развитие на човешките ресурси
 
EU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional DimensionsEU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional Dimensions
Hristian Daskalov
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлението
niod
 
Innovative methods for education, with children/youth with disabilities
Innovative methods for education, with children/youth with disabilitiesInnovative methods for education, with children/youth with disabilities
Innovative methods for education, with children/youth with disabilities
Karel Van Isacker
 
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Moby2 Ltd.
 
Добри практики
Добри практикиДобри практики
Добри практики
guest179d21e8
 
Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
Moby2 Ltd.
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bgStay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Michaela Meier
 
Информация за проекта
Информация за проектаИнформация за проекта
Информация за проекта
Vision Capital M
 
Презентация Валидиране
Презентация ВалидиранеПрезентация Валидиране
Презентация Валидиране
Йонка Маркова
 

Similar to Erasmus+ IC (20)

Presentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, BulgariaPresentation of the project Latinka, Bulgaria
Presentation of the project Latinka, Bulgaria
 
KA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, BulgariaKA2 Project presentation, Bulgaria
KA2 Project presentation, Bulgaria
 
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
 
„Образованието е инвестиция в бъдещето”
„Образованието е инвестиция в бъдещето”„Образованието е инвестиция в бъдещето”
„Образованието е инвестиция в бъдещето”
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
 
Проекти и продукти реализирани от Мария Горанова
Проекти и продукти реализирани от Мария ГорановаПроекти и продукти реализирани от Мария Горанова
Проекти и продукти реализирани от Мария Горанова
 
Erasmus soupne
Erasmus soupneErasmus soupne
Erasmus soupne
 
Презентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа БалковаПрезентация на Пепа Балкова
Презентация на Пепа Балкова
 
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
 
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар АфрикановВъздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
Въздействие на дейността на ЦРЧР (2009-2012), Лъчезар Африканов
 
EU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional DimensionsEU2020 - National and Regional Dimensions
EU2020 - National and Regional Dimensions
 
иновации в управлението
иновации в управлениетоиновации в управлението
иновации в управлението
 
Innovative methods for education, with children/youth with disabilities
Innovative methods for education, with children/youth with disabilitiesInnovative methods for education, with children/youth with disabilities
Innovative methods for education, with children/youth with disabilities
 
Erasmus+
Erasmus+Erasmus+
Erasmus+
 
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
 
Добри практики
Добри практикиДобри практики
Добри практики
 
Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
 
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bgStay in newsletter-4 - october 2015_bg
Stay in newsletter-4 - october 2015_bg
 
Информация за проекта
Информация за проектаИнформация за проекта
Информация за проекта
 
Презентация Валидиране
Презентация ВалидиранеПрезентация Валидиране
Презентация Валидиране
 

More from Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora

ESN Еrasmus+
ESN Еrasmus+ESN Еrasmus+
Паметници Шипка
Паметници ШипкаПаметници Шипка
Кампания "Осинови паметник" Казанлък
Кампания "Осинови паметник" КазанлъкКампания "Осинови паметник" Казанлък
Кампания "Осинови паметник" Казанлък
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 
Cca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bgCca overall report_ppt_ultan_bg
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarianPpt final conference maria-helena antunes_bulgarian
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 
St fin conf_project_merig_bg
St fin conf_project_merig_bgSt fin conf_project_merig_bg
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 

More from Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora (10)

Project management
Project managementProject management
Project management
 
ESN Еrasmus+
ESN Еrasmus+ESN Еrasmus+
ESN Еrasmus+
 
Паметници Шипка
Паметници ШипкаПаметници Шипка
Паметници Шипка
 
Кампания "Осинови паметник" Казанлък
Кампания "Осинови паметник" КазанлъкКампания "Осинови паметник" Казанлък
Кампания "Осинови паметник" Казанлък
 
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011
 
Европейски парламент - работа, състав
Европейски парламент - работа, съставЕвропейски парламент - работа, състав
Европейски парламент - работа, състав
 
Cca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bgCca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bg
 
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarianPpt final conference maria-helena antunes_bulgarian
Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian
 
St fin conf_project_merig_bg
St fin conf_project_merig_bgSt fin conf_project_merig_bg
St fin conf_project_merig_bg
 
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
 

Erasmus+ IC

 • 1. Основни насоки в новата Програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта (2014-2020) „Еразъм+”
 • 2. Учене през целия живот 2007 – 2013 г.  Най – успешната програма на ЕС за периода;  Коменски;  Еразъм;  Леонардо да Винчи;  Грюндвиг. Добри практики и бъдещето с Еразъм +
 • 3. Програма “Еразъм+” Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт (2014-2020): •Обединява 7 европейски програми; •40% по-голям бюджет в сравнение с предходния програмен период.
 • 4. Програма “Ера зъм+” По-тясна връзка с европейските и национални цели: • Европа 2020 • Образование и обучение 2020 • Европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010-2018) • Европейско измерение в спорта • Национални програми за реформи • Национални стратегии за учене през целия живот
 • 5. Програма “Еразъм+” Необходимост от интегриран подход: • Нарастваща безработица сред младите хора • Нужда от висококвалифицирана работна ръка
 • 6. Програма “Еразъм+” Стратегия Европа 2020 • • • Интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика; Високи нива на заетост, производителност и социално единство; Пет цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията.
 • 7. Програма “Еразъм+” Цели в областта на образованието • • Намаляване процента на ранно напускащите училище под 10% Най-малко 40% от населението на възраст от 30 до 34 години да имат висше образование
 • 8. Програма “Еразъм+” Отваряне на образованието  Дигиталната революция & Глобална надпревара за таланти  Търсенето ще е по-голямо от предлагането  Свободни образователни ресурси
 • 9. Програма “Еразъм+” 2014-2020 – 3 ключови дейности* Образователна мобилност на граждани Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Подкрепа за реформиране на политиката * Кандидатстват само организации!
 • 11. Програма “Еразъм+”, КД1 В тази ключова дейност ще се администрират проекти за мобилност на граждани: • • • • Студентска мобилност; Мобилност на обучаеми в системата на ПОО; Младежка мобилност; Мобилност на персонала във всички сектори на образованието, обучението и младежта.
 • 12. Програма “Еразъм+”, КД1 Повишаване ключовите компетентности и умения на обучаеми, обучители, младежки работници и друг персонал в сферата на образованието, обучението и младежта. Краткосрочни мобилности (2 дни – 2 месеца) • Дългосрочни мобилности (2 седмици – 12 месеца)  Дейностите целят: •  Дейности за професионално развитие и повишаване на уменията в чужбина:      Участие в курсове и обучителни събития Наблюдения в партниращи институции Преподаване в партньорска институция в чужбина Обучение или практика в друг университет Професионални практики за ученици
 • 13. Програма “Еразъм+”, КД1 Стратегически, институционален подход:  Без индивидуално кандидатстване;  Организациите описват стратегията и обучителните си нужди в Европейския план за развитие (интегриран в формуляра за кандидатстване) за училищно образование и образование на възрастни;  Кандидатства се за “проект за мобилност" с продължителност от 3 месеца до 2 години, в който се планират индивидуалните мобилности;  Имената на индивидуалните участници и подробностите около дейностите за професионално развитие не следва да се посочват на етапа на кандидатстване.
 • 14. Програма “Еразъм+” КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • 15. Програма “Еразъм+”, КД2 Основни характеристики на проектите:  Гъвкави проекти, адресиращи предизвикателствата и нуждите в образователната политиката в даден сектор;  Насърчават сътрудничество между различните сфери на образованието, обучението и младежта;  Реализират се в рамките на 2 или 3 години;  Възможност за избор на фокус върху мобилност или продукти;  Инструмент за подкрепа реалните нужди в обществото;  Отваряне на институциите чрез междукултурен подход.
 • 16. Програма “Еразъм+”, КД2 Примерни дейности:  Сътрудничество между организации за осъществяване обмен на добри практики;  Развитие на иновативни практики в областта на образованието, обучението и младежта;  Валидиране на компететентности, придобити по формален, неформален и самостоятелен път;  Сътрудничество между регионалните образователни институции за развитие на образователните и обучителни системи;  Насърчаване на активното гражданство и създаването на социални предприятия.
 • 17. Програма “Еразъм+” КД3: Подкрепа за Реформиране на политиката
 • 18. Програма “Еразъм+”, КД3 Подкрепа за политиката  Подкрепа за мобилността на млади хора в Европа: Eurodesk, Euroguidance, Europass, Youthpass  Анализи и инструменти: Eurydice, ECVET, изследвания на въздействието на програма Еразъм+  Виртуални платформи за проекти в сферата на образованието: eTwinning, EPALE  Сътрудничество между НА
 • 19. Програма “Еразъм+” Интересни моменти в работните документи:  Онлайн платформа за езикова подкрепа  Европейски  Признаване план за развитие и валидиране на компетентности (ECVET, EUROPASS, YOUTHPASS)
 • 20. Програма “Еразъм+” Първи изводи:  Търсят се проекти, които имат трайно въздействие.  Еразъм+ е своеобразна платформа за решения в подкрепа на европейските и национални цели в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
 • 21. Крайни срокове за кандидатстване Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са, както следва: Ключова дейност 1: 17 март 2014 г. Ключова дейност 2: 30 април 2014 г. Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.
 • 23. Благодаря за вниманието! Информационен Център на ЕС Георги Филипов 02 / 933 52 58 infocentre@evropa.bg