SlideShare a Scribd company logo
Ang Konsensyang Nahubog
Batay sa Likas na Batas Moral
MELC
 Natutukoy ang mga prinsipyo ng Likas na Batas
Moral
 Nakapagsusuri ng mga pagpapasyang ginagawa
sa araw-araw batay sa pagpapasya ng konsensya
2
Hulaan ang salita o mga
salita na tinutukoy!
3
Wikarambola:
SOUNDS LIKE…?
Maglaro Tayo!
CAN’T
SENSE
YEAH
#1
KONSENSYA
MORE
ALL
#2
MORAL
MASK AM
MAN FAST
YEAH
#3
MASAMANG PASYA
KILL
LOST
LOVE
#4
KILOS-LOOB
COMMON
MAN
AND
#5
KAMANGMANGAN
THUMB
MAN
PAST
YEAH
#6
TAMANG PASYA
CUB BOOTH
TEA HAND
#7
KABUTIHAN
GO IN AND
MOVE OH TEA
#8
GAWIN ANG MABUTI
MASK SOME MAY
I WAS SUN
#9
MASAMA’Y IWASAN
LEE CAST NO BAT
ASK MORE ALL
#10
LIKAS NA BATAS MORAL
Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral:
Ang Unang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral
Una, gawin ang mabuti,
iwasan ang masama.
Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral:
Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas
Moral
Una, kasama ng lahat ng may buhay,
may kahiligan ang tao
na pangalagaan
ang kanyang buhay.
Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral:
Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas
Moral
Ikalawa, kasama ng mga hayop,
(mga nilikhang may buhay at pandama,
likas sa tao ang pagpaparami ng uri
at papag-aralin ang mga anak.
Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral:
Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas
Moral
Ikatlo, bilang rasyonal na nilalang,
may likas na kahiligan ang tao
na alamin ang katotohanan
at mabuhay sa lipunan.
PAG-ISIPAN!
Nakagawa ka na ba ng isang
pagpapasya na labis mong
pinagsisisihan?
Ano ang iyong naramdaman?
Bakit mo ito naramdaman?
Ang konsensiya ang munting
tinig sa loob ng tao na
nagbibigay ng payo sa tao at
nag-uutos sa kaniya sa gitna ng
isang moral na pagpapasiya
kung paano kumilos sa isang
kongkretong sitwasyon.
ANO ANG KONSENSYA?
ANO ANG KONSENSYA?
1. Kamangmangang madaraig (vincible ignorance). Ang
kamangmangan ay madaraig kung mayroong pamamaraan
na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang
pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa
pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral.
URI NG KAMANGMANGAN
Halimbawa: Lumapit sa iyo ang iyong batang
kapatid at dumaing dahil sa sobrang sakit ng
tiyan. Binuksan mo ang lalagyan niya ng gamot at
iba’t ibang gamot ang naroon. Hindi ka tiyak kung
alin sa mga ito ang gamot para sa sakit ng
kaniyang tiyan.
2. Kamangmangan na di madaraig (invincible ignorance).
Ang kamangmangan ay di madaraig kung walang
pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay
malampasan. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas
o tumatanggal sa
pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o pasiya.
URI NG KAMANGMANGAN
Halimbawa: Nagbigay ka ng pera sa isang batang
namamalimos sa kalye dahil labis ang awa.
Nakaramdam ka ng gaan ng pakiramdam dahil sa
iyong pagtulong. Di mo alam na ibibili lang pala
nya ito ng rugby.
Gamit ang iyong tunay na konsiyensiya, piliin
kung alin sa dalawa ang tama o wasto. Ipaliwanag
ang kung bakit tama ito para sa iyo
The End The End
Justify Does Not Justify
the Means the Means
PAG-ISIPAN!
Panuto: Batay sa naging reyalisasyon sa mga
nagdaang gawain, tayahin ang sariling kakayahan ng
konsensiya na makabuo ng tama at mabuting pasiya.
1. Magtala ng dalawa o tatlong sitwasyon sa iyong
buhay kung saan nakaranas ka ng isang “krisis” o
kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasiya.
2. Kaugnay ng sitwasyong ito, bumuo ng mabuting
pasiya batay sa mga Prinsipyo ng Likas na Batas
Moral.
3. Gawing tiyak, akma, at makatotohanan ang iyong
pasiya. Sundan ang sumusunod na halimbawa:
IKAW NAMAN!
1. Ang konsensiya ang batayan ng isip sa
paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit ito pa rin
ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan
ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na
pamantayan pa kaysa rito. Ano ang itinuturing na
pinakamataas na batayan ng kilos?
a. Ang Sampung Utos ng Diyos
b. Likas na Batas Moral
c. Batas ng Diyos
d. Batas Positibo
PAGTATAYA:
2. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti
at totoo at binigyan ng kakayahan upang malaman kung
ano ang mabuti at totoo. Sa kabila nito, bakit kaya
maraming tao ang gumagawa pa rin ng bagay na masama?
a. Kahit alam na ng tao ang mabuti, pinipili pa rin ng ilan
ang masama.
b. Higit na madaling gawin ang masamang bagay sa
mabuti.
c. Madaling maimpluwensiyahan ang tao ng umuusbong
na bagong kultura.
d. Hindi tuluy-tuloy ang pagpili ng tao sa mabuti kaya’t
nalilito siya.
PAGTATAYA:
3. Alin sa sumusunod ang maituturing na
kamangmangan na di madadaig?
a. pagbili sa inaalok na cellular phone ng kapitbahay
sa murang halaga dahil ito ay galing sa masama
b. pagbibigay ng limos sa mga bata sa kalye dahil sa
awa ngunit ipinambili lamang ng rugby
c. pagpapainom ng gamot sa kapatid na may sakit
kahit di-tiyak kung makabubuti ito
d. pagtawid sa maling tawiran dahil walang paalala o
babala na bawal tumawid
PAGTATAYA:
4. Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas
Moral maliban sa:
a. Ito ay sukatan ng kilos
b. Ito ay nauunawaan ng kaisipan
c. Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat
d. Ito ay personal at agarang pamantayan ng
moralidad ng tao
PAGTATAYA:
5. Ang sumusunod at mga pangalawang prinsipyo ng Likas na
Batas Moral maliban sa:
a. Kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong
pangalagaan ang ating buhay
b. Kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparaming uri
at papag-aralin ang mga anak
c. Bilang rasyonal, may likas na kahiligan ang tao na alamin
ang katotohanan, lalo na sa Diyos at mabuhay sa lipunan
d. Bilang tao na nilikha ng Diyos may puwang ang tao na
magkamali dahil sa pagkakamali mas yumayaman ang
kaalaman at karanasan ng tao
PAGTATAYA:
EP W4.pptx
EP W4.pptx

More Related Content

Similar to EP W4.pptx

Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Justice Emilio Angeles Gancayco Memorial High School SHS
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
adsadas asdsadsa
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Rachalle Manaloto
 
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgjLP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
ReifalynFulig
 
EsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.pptEsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.ppt
Trebor Pring
 
Lesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptxLesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptx
CAMEPOMANETHAKILER
 
M11part1
M11part1M11part1
M11part1
ESMAEL NAVARRO
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
EduardoReyBatuigas2
 
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdfESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
ssuser4a0ae8
 
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
JohnClarkPGregorio
 
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakataoLP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
ReifalynFulig
 
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
dsms15
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdf
MailynDianEquias
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5
Rivera Arnel
 
Paghubog ng konsensya
Paghubog ng konsensyaPaghubog ng konsensya
Paghubog ng konsensya
arlene palasico
 
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptxMODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
ROWENAVILLAMIN7
 
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Thelma Singson
 
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptxKilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
AprilJoyMangurali1
 

Similar to EP W4.pptx (20)

Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moralModyul 5  mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
Modyul 5 mga batas na nakabatay sa likas na batas moral
 
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
 
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgjLP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
LP-Lesson-6.pptxkihfyyjfiiihlijlohkgikgj
 
EsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.pptEsP-9-Modyul-5.ppt
EsP-9-Modyul-5.ppt
 
Lesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptxLesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptx
 
M11part1
M11part1M11part1
M11part1
 
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
 
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdfESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
ESP-GROUP-2-LAPU-LAPU_20230914_000659_0000.pdf
 
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
modyul-7-no-video-Mga-Yugto-ng-Makataong-Kilos-at-mga-Hakbang-sa-Moral-na-Pag...
 
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakataoLP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
LP-Lesson-6.pptx edukasyon sa pagpapakatao
 
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
 
konsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdf
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
 
EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5EsP 9-Modyul 5
EsP 9-Modyul 5
 
Paghubog ng konsensya
Paghubog ng konsensyaPaghubog ng konsensya
Paghubog ng konsensya
 
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptxMODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
MODULE-11-1-PANLOOB-NA-SALIK-NA-NAKAKAIMPLUWENSIYA-SA-PAGPAPAHALAGA.pptx
 
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Paghubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
 
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptxKilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
Kilos-ng-Tao-o-makataong-kilos_082353.pptx
 

More from thegiftedmoron

Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptxLayunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
thegiftedmoron
 
Ddd.pptx
Ddd.pptxDdd.pptx
Ddd.pptx
thegiftedmoron
 
espmk.pptx
espmk.pptxespmk.pptx
espmk.pptx
thegiftedmoron
 
CAMSM 1.pptx
CAMSM 1.pptxCAMSM 1.pptx
CAMSM 1.pptx
thegiftedmoron
 
CMSM.pptx
CMSM.pptxCMSM.pptx
CMSM.pptx
thegiftedmoron
 
ep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptxep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptx
thegiftedmoron
 
apnmk.pptx
apnmk.pptxapnmk.pptx
apnmk.pptx
thegiftedmoron
 
M12 L1.2.pptx
M12 L1.2.pptxM12 L1.2.pptx
M12 L1.2.pptx
thegiftedmoron
 
M12 L1.1.pptx
M12 L1.1.pptxM12 L1.1.pptx
M12 L1.1.pptx
thegiftedmoron
 
TOSAP.pptx
TOSAP.pptxTOSAP.pptx
TOSAP.pptx
thegiftedmoron
 
E10 Q2 W1.1.pptx
E10 Q2 W1.1.pptxE10 Q2 W1.1.pptx
E10 Q2 W1.1.pptx
thegiftedmoron
 
LE Sample 3.pptx
LE Sample 3.pptxLE Sample 3.pptx
LE Sample 3.pptx
thegiftedmoron
 
LE Sample 2.pptx
LE Sample 2.pptxLE Sample 2.pptx
LE Sample 2.pptx
thegiftedmoron
 
LE Sample.pptx
LE Sample.pptxLE Sample.pptx
LE Sample.pptx
thegiftedmoron
 
M2 L1.pptx
M2 L1.pptxM2 L1.pptx
M2 L1.pptx
thegiftedmoron
 
CFA.pptx
CFA.pptxCFA.pptx
CFA.pptx
thegiftedmoron
 

More from thegiftedmoron (19)

Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptxLayunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
Layunin, Paraan, Sirkumstansya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos.pptx
 
Ddd.pptx
Ddd.pptxDdd.pptx
Ddd.pptx
 
Dnd.pptx
Dnd.pptxDnd.pptx
Dnd.pptx
 
espmk.pptx
espmk.pptxespmk.pptx
espmk.pptx
 
CAMSM 1.pptx
CAMSM 1.pptxCAMSM 1.pptx
CAMSM 1.pptx
 
CMSM.pptx
CMSM.pptxCMSM.pptx
CMSM.pptx
 
ep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptxep8pkmk.pptx
ep8pkmk.pptx
 
apnmk.pptx
apnmk.pptxapnmk.pptx
apnmk.pptx
 
APMK.pptx
APMK.pptxAPMK.pptx
APMK.pptx
 
M12 L1.2.pptx
M12 L1.2.pptxM12 L1.2.pptx
M12 L1.2.pptx
 
M12 L1.1.pptx
M12 L1.1.pptxM12 L1.1.pptx
M12 L1.1.pptx
 
TOSAP.pptx
TOSAP.pptxTOSAP.pptx
TOSAP.pptx
 
E10 Q2 W1.1.pptx
E10 Q2 W1.1.pptxE10 Q2 W1.1.pptx
E10 Q2 W1.1.pptx
 
LE Sample 3.pptx
LE Sample 3.pptxLE Sample 3.pptx
LE Sample 3.pptx
 
LE Sample 2.pptx
LE Sample 2.pptxLE Sample 2.pptx
LE Sample 2.pptx
 
LE Sample.pptx
LE Sample.pptxLE Sample.pptx
LE Sample.pptx
 
M2 L1.pptx
M2 L1.pptxM2 L1.pptx
M2 L1.pptx
 
hdf.pdf
hdf.pdfhdf.pdf
hdf.pdf
 
CFA.pptx
CFA.pptxCFA.pptx
CFA.pptx
 

EP W4.pptx

 • 1. Ang Konsensyang Nahubog Batay sa Likas na Batas Moral
 • 2. MELC  Natutukoy ang mga prinsipyo ng Likas na Batas Moral  Nakapagsusuri ng mga pagpapasyang ginagawa sa araw-araw batay sa pagpapasya ng konsensya 2
 • 3. Hulaan ang salita o mga salita na tinutukoy! 3 Wikarambola: SOUNDS LIKE…? Maglaro Tayo!
 • 11. GO IN AND MOVE OH TEA #8 GAWIN ANG MABUTI
 • 12. MASK SOME MAY I WAS SUN #9 MASAMA’Y IWASAN
 • 13. LEE CAST NO BAT ASK MORE ALL #10 LIKAS NA BATAS MORAL
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20. Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral: Ang Unang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Una, gawin ang mabuti, iwasan ang masama.
 • 21. Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral: Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Una, kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang tao na pangalagaan ang kanyang buhay.
 • 22. Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral: Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Ikalawa, kasama ng mga hayop, (mga nilikhang may buhay at pandama, likas sa tao ang pagpaparami ng uri at papag-aralin ang mga anak.
 • 23. Mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral: Mga Ikalawang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral Ikatlo, bilang rasyonal na nilalang, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan at mabuhay sa lipunan.
 • 24. PAG-ISIPAN! Nakagawa ka na ba ng isang pagpapasya na labis mong pinagsisisihan? Ano ang iyong naramdaman? Bakit mo ito naramdaman?
 • 25. Ang konsensiya ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kaniya sa gitna ng isang moral na pagpapasiya kung paano kumilos sa isang kongkretong sitwasyon. ANO ANG KONSENSYA?
 • 27. 1. Kamangmangang madaraig (vincible ignorance). Ang kamangmangan ay madaraig kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. URI NG KAMANGMANGAN Halimbawa: Lumapit sa iyo ang iyong batang kapatid at dumaing dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Binuksan mo ang lalagyan niya ng gamot at iba’t ibang gamot ang naroon. Hindi ka tiyak kung alin sa mga ito ang gamot para sa sakit ng kaniyang tiyan.
 • 28. 2. Kamangmangan na di madaraig (invincible ignorance). Ang kamangmangan ay di madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o pasiya. URI NG KAMANGMANGAN Halimbawa: Nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa kalye dahil labis ang awa. Nakaramdam ka ng gaan ng pakiramdam dahil sa iyong pagtulong. Di mo alam na ibibili lang pala nya ito ng rugby.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32. Gamit ang iyong tunay na konsiyensiya, piliin kung alin sa dalawa ang tama o wasto. Ipaliwanag ang kung bakit tama ito para sa iyo The End The End Justify Does Not Justify the Means the Means PAG-ISIPAN!
 • 33. Panuto: Batay sa naging reyalisasyon sa mga nagdaang gawain, tayahin ang sariling kakayahan ng konsensiya na makabuo ng tama at mabuting pasiya. 1. Magtala ng dalawa o tatlong sitwasyon sa iyong buhay kung saan nakaranas ka ng isang “krisis” o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasiya. 2. Kaugnay ng sitwasyong ito, bumuo ng mabuting pasiya batay sa mga Prinsipyo ng Likas na Batas Moral. 3. Gawing tiyak, akma, at makatotohanan ang iyong pasiya. Sundan ang sumusunod na halimbawa: IKAW NAMAN!
 • 34.
 • 35. 1. Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti o masama. Ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarang pamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayan pa kaysa rito. Ano ang itinuturing na pinakamataas na batayan ng kilos? a. Ang Sampung Utos ng Diyos b. Likas na Batas Moral c. Batas ng Diyos d. Batas Positibo PAGTATAYA:
 • 36. 2. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo at binigyan ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. Sa kabila nito, bakit kaya maraming tao ang gumagawa pa rin ng bagay na masama? a. Kahit alam na ng tao ang mabuti, pinipili pa rin ng ilan ang masama. b. Higit na madaling gawin ang masamang bagay sa mabuti. c. Madaling maimpluwensiyahan ang tao ng umuusbong na bagong kultura. d. Hindi tuluy-tuloy ang pagpili ng tao sa mabuti kaya’t nalilito siya. PAGTATAYA:
 • 37. 3. Alin sa sumusunod ang maituturing na kamangmangan na di madadaig? a. pagbili sa inaalok na cellular phone ng kapitbahay sa murang halaga dahil ito ay galing sa masama b. pagbibigay ng limos sa mga bata sa kalye dahil sa awa ngunit ipinambili lamang ng rugby c. pagpapainom ng gamot sa kapatid na may sakit kahit di-tiyak kung makabubuti ito d. pagtawid sa maling tawiran dahil walang paalala o babala na bawal tumawid PAGTATAYA:
 • 38. 4. Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas Moral maliban sa: a. Ito ay sukatan ng kilos b. Ito ay nauunawaan ng kaisipan c. Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat d. Ito ay personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao PAGTATAYA:
 • 39. 5. Ang sumusunod at mga pangalawang prinsipyo ng Likas na Batas Moral maliban sa: a. Kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang ating buhay b. Kasama ng mga hayop, likas sa tao ang pagpaparaming uri at papag-aralin ang mga anak c. Bilang rasyonal, may likas na kahiligan ang tao na alamin ang katotohanan, lalo na sa Diyos at mabuhay sa lipunan d. Bilang tao na nilikha ng Diyos may puwang ang tao na magkamali dahil sa pagkakamali mas yumayaman ang kaalaman at karanasan ng tao PAGTATAYA: